Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

woensdag 30 mei 2012

ALWEER ARGUSOOG SPAM

Pfff miereneukers  Your comment contains spam-words :(

 http://www.argusoog.org/lezersbrief-wel-of-geen-homo-maakt-dat-wat-uit/comment-page-1/#comment-67045


Ben je wel bezig Mensen te manipuleren/verkrachten. Dat hebben We met komst van dat asiatisch christendom al beleefd en nóg komt  het Onze Oren uit en zijn We zelfs nog geen eens gaan Helen van die hel.Laat staan dat er ook maar iemand bewust is van de gevolgen heden nog!

Die schaden komen ook op deze pagina tot uiting in de meningen en verwarringen omtrent pedofilie homofilie heterofilie.In die meningen zitten veel al agressie en verwarring van als Babies verkrachtte Mensen en zulke Mensen richten later als volwassenen havoc aan met hun in Babytoestand en dus verwarde traumatoestand verkerende meningen hoe goed bedoeld dat helaas ook is en zorgt er voor vanwege hun ook vaak  uit zulke verkrachtingen voortvloeiende vastzittende haat en moordlust(Heel begrijpelijk en Terecht maar niet meer in een Volwassen Mens dat verward is) dat de volgende Generaties Kinderen die hel ook weer opnieuw moeten beleven.

Iemand die in Babytoestand verkeerd kan geen eens een mening over sex hebben anders dan "ik was er Slachtoffer van"! Sexuele impulsen treden bij Kinderen pas na het derde en vierde jaar op waar ook al een enorme schade vanwege die christelijke vervolgingen op rust dat zulks ook niet meer geregistreerd wordt noch juist behandeld en dan kunnen die impulsen en wensen transformeren tot het worden van verkrachter of verkrachtster.Zo als een chronisch armoedentereurbeleid vanzelf tot dief kan maken.Keuzes in sexualiteit zijn in deze van elke fatsoen en Menselijke Warmte verstoken wereld al te vaak een noodgreep en strohalm naar een allerlaatste stukje Menselijkheid en Warmte al is dat dan enkel maar in de sexuele variant.

Verder zijn deze onderwerpen heel moeilijk bespreekbaar vanwege ten eerste de verwarde gedragingen van als Babies verkrachtte misbruikte Mensen(ALLE wegens de totalitaire terreurregimes met daar boven op misbruik school en andere collectieve systemen) en hun extreme houdingen. Dan de Angst nog om gestigmatiseerd te worden als men minder dan zwartwit reageert en dat die chaos Je Huis in brand komt steken of Je vermoorden incluis Je Kinderen ook. Iemand in (getriggerde)Babytoestand ziet namelijk niet meer met maar een Kind te maken te hebben. Van uit exact dit soort triggerimpulsen en toestand van zijn dan vindt ook overdracht van traumas Babytraumas plaats. De overdrager ziet geen eens op zo een moment maar met een Baby een Kind te maken te hebben daar deze dan op zulk moment zelf Baby is en de andere Baby als acuut gevaar ziet.

Pedofilie Homofilie Heterofilie hebben per Definitie NIETS met Kinder misbruik misbruik prostituties of verkrachting te maken maar als Slachtoffer van zulke misdaden juist met exact het tegen overgestelde er van.

Dat zijn dé Kinder verkrachters misbruikers handelaren criminele groomers pooiers Levens Gezinnen en Geluksvernietigers NIET!

Hun christendom bracht ook het taboe op de Liefde zo dat zich dat nog meer in de sexualiteit ging uiten dat simpel een onderdeel van Liefde Kán maar Niét hoéft te zijn.

De vervolgingen van dat christendom en van andere religien als die islam ook waren juist tegen Onze Liefde dat Onze Vrijheid garandeerde te verjagen om slaven en hoeren van Ons te maken die hen al eeuwen moesten dienen.Die waren JUIST om Ons los te maken van de impulsen van Ons Ware Wezen en van GOD.Daar ging het verhaal van Bethlehem ook over. Deze misdaden tegen de Mensheid en Menselijkheid gaan onder mom van Pedofielenvervolgingen en Homofielenvervolgingen (Christusvervolgingen) (EN hoeren(Onze Vrouwen en Kinderen) produceren en vertonen) via justitie media religien en verenigingen heden nog stiekem onherkenbaar door daar er wegens het verdeel en heers (Mensen Volken Kinderen Gezinnen uiteen jagen om die Volken en Kinderen te kunnen misbruiken en ook met misbruik religien wetgever en scholen schoolsystemen) onderdruk en misbruikprogrammas van de banksters en elite een belang voor hen aan kleeft.

Uw parasiterende joodse wetgever en burgemeester en kerkvorst leert u mooi niet dat die zelf u tot en met 1920 bij wét en officieel dwong Uw Kind te verkrachten anders kwamen ze hét wel even zelf doen daar mee Uw Kind onderdanig devoot gebroken als slaafje voor alles en nog wat kon dienen bij die adel edel en lords van Niets.Heden nog vreten ze hun pensen vól aan de gevolgen en dwanghandelingen er van en melden even niet wat Ons dan scheelt dat We dat soms opeens van uit het niets van de struiken in Onze Zielen opeens doen en Onze Kinderen en Geluk schaden.Ratten!

Ik Zelf Ben van Mening dat indien een Wezen Een Mens een Kind Vrij besloten heeft tot wélke Liefdesverbond Platonisch en of ook sexueel dan ook en zeker in deze poel van schaden al is dat met een Hond u daar mee elk recht nog te spreken heeft verloren daar die Keuze omgekeerd heel wat zegt over wat u zelf dan in de aanbieding had wat voor wereld u dan in petto had daar Liefde altijd Keuze maakt uit het ter plaatse Beste Aanwezige Zonder Falen een Waarheid als een Koe.

Doet u dat toch bent u een verkrachter Kinder verkrachter zonder meer.Ook dat is Mijn Mening!

Respecteert u de Keuzes van Uw Kind niet als Ouder als staat als wet dan levert u dat ongenadig uit aan misbruikers verkrachters dictatuur (of wordt zelf een) daar het al snel dan afleert zelf gezonde instinctief Juiste Keuzes met nog Aangeboren aanwezige Kennis van Goed en kwaad(hebben die banksters een broertje dood aan) te maken en later intuitief dood en chronisch slachtoffer kan worden ...óf dader daar het niet anders kent dan verkracht worden en bevelen en wijsheden van anderen te moeten opvolgen en dus zo ook oplegt dan!

Staat U Simpel Wél Klaar Als Uw Kind Wél HELP Roept!

Voor velen een appél om mischien tóch eens even ook naar zichzelf te kijken waarom ze zelf dan niet goed genoeg bleken daar Heling immers heden ten dage wel mogelijk is en Men dan niet een part of the problem Máár een Deel van de Oplossing Verlossing Kan Worden. Maar Waar Geluk Gevonden Wordt Koester dat dan van Wie dan Ook Daarmee niet op goede dag het Uwe dat u net dan ook Vond tóch te bestaan onder de voet wordt gelopen van uw eigen zwaard dat u eens ooit de Wereld in gooide.Ook zijn Mijn Woorden voor niemand als blaam bedoeld daar We in een erfenis geboren geen Kans Geen Keuze hadden Niemand Niet maar de stand van zaken wel besproken moet worden.

Geen opmerkingen: