Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

maandag 19 maart 2012

ARGUSOOG EN MONSTERS

HELÁÁS IS ARGUSOOG.ORG HEDENOCHTEND ÓM 06:45 WÉÉR


 TOÉGETRÉDEN TÓT DÉ KINDÉR MISBRUIKMAFIA DMV DIENSTVERLENINGEN ÁÁN HÉN TÉ VERSTRÉKKEN ÈN INFORMATIE ÒVER MISBRUIKEN TE WEIGEREN


Ziét Én Concludéér:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html#comment-form
    Your comment will be visible after approval.

Héél Scherp Gezién Dé Brief  Èn Hélemaal JUIST Òók.

Dè DÀDERKRINGEN wórden áfgeschermd THÀT´S IT

Wát Òók Wil Betekenen Dát ér Dán Op Zeker massale Misbruiken op die school  gaande Zijn En in Elk Kind drugs áls heroine ghb lsd scopolaminen alcohol tabak strychninesporen té Vinden Zijn.

Ik Kwam Hiér maar Neerzetten Òm Dàt Ik Nét Merkte Ongezégd Ònvermeldt en stilzwijgend op Argusoog.org geband te zijn óm Mijn Getuigenissen en Bijdragen.


###
Ná Plaatsten Link Òp

"" http://www.argusoog.org/kinderroof-in-beeld/comment-page-1/#comment-61674
Brabant zegt:
27 maart 2012 om 00:19

vcx http://www.argusoog.org/psychiater-dringt-aan-om-lithium-aan-het-drink-water-toe-te-voegen/comment-page-1/#comment-61671 ""

Stilzwijgend geband en Vérdere Bijdragen geweigerd


http://www.argusoog.org/kinderroof-in-beeld/comment-page-1/#comment-61685
geweigerd:
ÈN DÀN HEBBEN WE NÒG STÈÈDS "ÈN WÈÈR ... DÈ ÈCHTE DÀDERS > DIÈ LÀTEN ZÈ LÒPEN DIÈ BESCHERMEN ZE ..ÀL WÈÈR > KÀN MÈN ONMIDDELIJK DÈ BETRÈKKINGEN ÈN MEDEDÀDER ÈN KLÀNTENKRINGEN ÀÀN ZIÈN

jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html
""".... Waar de brief onduidelijk over is, is de vraag of er van de school verwacht wordt dat zij ook zal melden wat de aanleiding is, dat het protocol is aangescherpt. Het ligt immers voor de hand, nu de traumatherapie van onze dochter haar oorspronkelijke verhaal heeft bevestigd en wij als ouders geheel van kindermishandeling zijn vrijgesproken door de RvdK, dat de oorzaak van haar trauma gezocht moet worden in gebeurtenissen die hebben plaats gevonden op de school.

Het is daarbij vreemd om te moeten constateren dat alle verantwoordelijke instanties, terwijl er nu erkenning is voor de nare ervaringen van onze dochter, nog steeds geen interesse hebben in de herkomst van haar trauma. Noch bij de gemeentelijke overheid, noch bij de kinderbeschermingsorganisaties, noch bij de school, noch bij de zedenpolitie gaat er een lichtje op en stelt men zich hardop de vraag:”Wat is er aan de hand in het gezin van de twee zusjes die zo’n vreemd agressief seksueel gedrag hebben laten zien in de richting van een kwetsbaar meisje?” Deze vraag is des te meer gerechtvaardigd, als men bedenkt dat één van de voornaamste klachten van ons als ouders er in bestaat dat de onderzoeken van de genoemde zedenpolitie en orthopedagoog van de school, in het geheel niet degelijk of inhoudelijk waren en in het geval van de orthopedagoog zelfs niet objectief. """

#

Dé scholen worden door de joodse staatsmafia Misbruikt om Kindéren té Misbruiken én hun monarchprogrammas lústen óp bót té viéren té viéren én zich áán Ze té verrijken.

Zó hebben zé opstelten en "van der laan óók al drent ván zijn eigen creche uit Beeld en Onderzoeken wég gedrágen. Èén heel mafiastaatsteam houdt dé Ouders Van de robert m Záák ondér dé Misdáádduimen incluis een pres hoge raad ybo buruma Die Een Vals academisch diploma heeft Verdácht IS dé "alleswéter van dé korlaarbroers té Zijn Én Een Ouder benaderde via de telefóon "ván een vriend ván hem" de heer ibrahim hoesein voor een afspraak mét insinuaties over Het Huis van de Ouder. DÙS Zélfs de leden hoge raad zijn Crimineél actiéf heel dié Zaak té vernietigen en Ván Dé Ouders en Kindéren Wéét Niemand Òf Ze Nóg Wél Leven.

argusoog.org/erik-gerritsen-brengt-u-terug-naar-andere-tijden-achter-het-ijzeren-gordijn/comment-page-1/#comment-61538
argusoog.org/fred-arp-spil-in-telegraaf-bedrog/comment-page-1/#comment-61369
argusoog.org/fred-arp-spil-in-telegraaf-bedrog/#comment-61359
argusoog.org/fred-arp-spil-in-telegraaf-bedrog/#comment-61358
argusoog.org/spotprent-artabanana/comment-page-1/#comment-61343

argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-1/#comment-60750###
Ná Plaatsten Link Òp
http://www.argusoog.org/kinderroof-in-beeld/comment-page-1/#comment-61674
Brabant zegt:
27 maart 2012 om 00:19

vcx http://www.argusoog.org/psychiater-dringt-aan-om-lithium-aan-het-drink-water-toe-te-voegen/comment-page-1/#comment-61671
Stilzwijgend geband en Vérdere Bijdragen geweigerd


http://www.argusoog.org/kinderroof-in-beeld/comment-page-1/#comment-61685
DD 27-03-2012 om 6:45 stilzwijgend geweigerd:
ÈN DÀN HEBBEN WE NÒG STÈÈDS "ÈN WÈÈR ... DÈ ÈCHTE DÀDERS > DIÈ LÀTEN ZÈ LÒPEN DIÈ BESCHERMEN ZE ..ÀL WÈÈR > KÀN MÈN ONMIDDELIJK DÈ BETRÈKKINGEN ÈN MEDEDÀDER ÈN KLÀNTENKRINGEN ÀÀN ZIÈN

jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html
""".... Waar de brief onduidelijk over is, is de vraag of er van de school verwacht wordt dat zij ook zal melden wat de aanleiding is, dat het protocol is aangescherpt. Het ligt immers voor de hand, nu de traumatherapie van onze dochter haar oorspronkelijke verhaal heeft bevestigd en wij als ouders geheel van kindermishandeling zijn vrijgesproken door de RvdK, dat de oorzaak van haar trauma gezocht moet worden in gebeurtenissen die hebben plaats gevonden op de school.

Het is daarbij vreemd om te moeten constateren dat alle verantwoordelijke instanties, terwijl er nu erkenning is voor de nare ervaringen van onze dochter, nog steeds geen interesse hebben in de herkomst van haar trauma. Noch bij de gemeentelijke overheid, noch bij de kinderbeschermingsorganisaties, noch bij de school, noch bij de zedenpolitie gaat er een lichtje op en stelt men zich hardop de vraag:”Wat is er aan de hand in het gezin van de twee zusjes die zo’n vreemd agressief seksueel gedrag hebben laten zien in de richting van een kwetsbaar meisje?” Deze vraag is des te meer gerechtvaardigd, als men bedenkt dat één van de voornaamste klachten van ons als ouders er in bestaat dat de onderzoeken van de genoemde zedenpolitie en orthopedagoog van de school, in het geheel niet degelijk of inhoudelijk waren en in het geval van de orthopedagoog zelfs niet objectief. """


Einde Verslag overstap van Argusoog.org naar de Misbruikmafia

#Normaal gesproken komt politie hélémáál niét in ACTIE in DIT SÒORT GEVALLEN dáár het onder de door de joodse mafia beschermde WIJK Terrorismen valt.

 Wat al decennia een ZÒ Erge terreur IS Dát er AL in 1972 RÈLLEN in de Grote Steden Óm Uit Bráken Dié dé Kóp Én dé théé dóofpot Ván de rondjés Párk&heroine politici én burgemeesters wérden in gedouwd.

Dáár ná werd nog een cover up mét opgehitste mariniers uitgevoerd die in dé veronderstelling waren gebrácht "hét zoúden wát hippiés óp de Dam geweést zijn.

Wijk terrorismen verbonden met chronische massa importen is 1 der taciaal criminéle uitvreet en onderdrukkingsmiddelen van de adel elite cq joodse uitvréét mafia.Doen ze mét alle Volken tegen Alle Volken Als Ik dé Wereldgeschiedenis Én dagelijks Nieuws Mág Herinneren. bijdragenelders.blogspot.com/2012/03/argusoog-en-monsters.html
http://www.argusoog.org/ben-van-den-brink-overgeplaatst/comment-page-1/#comment-60871
http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-2/#comment-60906
Reactie aan Vendetta: 18 maart 2012 om 22:49
1)  Wat ik Me herinner is dat vader holloway een jood is en in het amerikaanse wetstelsel rond doold wat de aanwezigheid van Natalie op Aruba weer meer pit geeft daar blijkbaar ook van uit nederland heel de wets én staatsjoden áf en áán reisen naar Aruba waar van in de internationale alternatieve Pers lugubere geruchten omtrent Kinder gangbangs en drogeerparties gaan.En rutte zijn 12 Jarig Dochterje (Oudste van de twee) van zijn Zoontje Beviél.Èén sóort Utoya der Middenlandse Zeegebieden.Wáár een "geheime justitieklokkenluider ván rbpresident bakker dé vader van joran vd sloot op 52 jarige leeftijd dood aan de thallium óm viél op de tennisbaan óm Dát ie uit dé school begon te kláppen Òok op Klokkenluideronline.nl alwaar dé decaméters Info binnen kwamen over hoogste regionen en internationale betrekkingen der roof elite. Heláás Wist de man lid van een cel dat geisoleerd gespecialiseerd en "need to know" gehouden worden niét hoé groot en álomtegenwoordig de misdaad van zijn metier was of is.

Rónd 1900 al toen de banksters Rusland gingen confisceren hebben ze meer dán 500 van elkaar geisoleerde gespecialiseerde cellen opgezet om heel Dat Land te destabiliseren en alle bestuurs en machtspunten te infiltreren over te nemen. Men kan Zich ietwát merkwaardig vervreemd gaan voelen áls Men niet Wéét Dát rechter officier van justitie politie recherche minister bij die zélfde Kinder molesterende pervertploeg behoren die massaal Kinderen het ongeluk in jagen als Men daar Aangiften Komt Doen Van Misbruik cq Allerlei Áls Grondroof verzekeringsbedrog(Dóor verzekering) Landroof roof Eigendommen onrecht.ÁLLE burgemeersters ÀLLE rechters geinitialiseerde sekte cq elitemafialeden en overwegend joods en mede hoofdgasten op de Kindér molést en gangbang parties én róndjés Párk ...Zélfs dé Parken áchter academien Wat Men voor wát dáár gebeurd Details aán allerlei omhoog gevallens Kan Vragen áls een twan huys een job cohen een ronny naftaniel om het maar éven óver voor hét Oog van elkaar gescheiden cellen te Gewágmaken. Dié puisánt rijkgeróofde elitecommunisten idealisten mét hún gepis in Kindéren.2)  *the drive of the Rockefellers and their allies to create a one-world government, combining super-capitalism and Communism under the same tent, all under their control.

*to finance individuals and organizations whose business it has been to get communism into the private and public schools of the country    (Hier komen de drugs rapes verkrachtingen en misbruiken dé rabbis en imams en zelfs martelingen van Kinderen op schoolreisjes vandaan en indoctrinatie en Hersenspoelingen monarch en mkultrawerk tót in academien waar ze hun minions kweken mét ´t voorwerk op de lagere scholen)

*But if Communism is an arm of a bigger conspiracy to control the world by power-mad billionaires (and brilliant but ruthless  academicians who have shown them how to use their power) it all becomes perfectly logical.

knizky.mahdi.cz/38_Gary_Allen___The_Rockefeller_File.pdfZelfs academisch geschoolde militaire instructeurs pschologische oorlogvoering zetten ze neer als omroepdirecteuren om Ons te kwellen en neer te slaan en beter te kunnen uitvretenen Misbruiken.

De Misdaden werden internationaal gepleegd > nwo you know?
Dát in ale decennia niét 1 dienst justitie instantie doktor politicus academicus Bránd Riép Geeft Ander Òm weer hun ÈNÒRME gréép op de Maatschappijen en diensten Aan. Mede JUIST Óm DÀT de Misdaden van ÙIT Deze diensten wetgevers rechtbanken politiek GELEIDT en bedreven wérden.

ÒÒK Jeugd zorg NCTb AIVD etc etc VÙLLIS.

SCHÒOL Én opzettelijk aangelegde Wijkterrorismen ÈNIG BRON ALLE drugs tabak en alcoholverslavingen Én Zélfmóorden.

Èen minister schippers die immers ZÈLF aan Deze Schanddaden mée deed wil nu dát de Slachtoffers het betálen ...dé Gevolgen...ÀÀN HÀÀR en HÈN

De tweedeling in de Maatschappijen is van Bevolking en "vaste" upperlayer ván parasiétvolk bij erfopvolging.Alle politici presidenten hoge ambtenaren bestuurders ministers bestuurders burgemeesters zijn ALLEN familié en nazaten van dát adel&bankstergebroed en one big family "bóven óp dé host Volken en Landen.Àlles élk Land Volk en ieder Èén Ván Baby tót het graf Misbruikende als hoer en slaaf.Ons dáár voor pax judea ván Geboorte af áan misvormen conditionéren.Ons in de Landen gevangen zettende mét geweld bedreigingen drogeringen Móord en bérgen Valse beschuldigingen.En Ons tót zwijgende meegaanheid gijzelen via Onze Kinderen Én Vóortbestaan.


http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120314_015
http://samuel-heinemann.blogspot.com/2010/12/censuur-des-doods.html
http://samuel-heinemann.blogspot.com/2011/12/rascist.html
http://samuel-heinemann.blogspot.com/2011/12/agent-provocateur.html
http://samuel-heinemann.blogspot.com/2011/12/rechtspraak.html
 http://www.bibliotecapleyades.net/esp_autor_springmeier.htm

Contents
 -  To Love Or Hate - Know Your Enemy - A Look At The Details Involved In The Creation Of A Third...

 -  Fritz Springmeier Interview - on The Illuminati and Mind Control Slavery

 -  13 Bloodlines of The Illuminati - by Fritz Springmeier
 -  Be Wise As Serpents - by Fritz Springmeier:


Related Reports
 -  Mind Control - Main File

 -  The Illuminati - Main File

 -  The New World Order - Main File
Genociden Landenroof en Terrorismen mét hulporganisaties Wildparks én hongersnoden
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil12.htm


 The Illuminati Formula used to create a total mind controlled slave
Fritz Springmeier & Cisco Wheeler
Available from
Fritz Springmeier
916 Linn Ave
Oregon City OR 97045 USA
Or can be downloaded for free from
http://tinyurl.com/87lsh7q

#

http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-2/#comment-60836
Aan Mash 17 maart 2012 om 19:43 :
Referentiepunten. Bijzondere feiten als samenstel reisgezelschap als datum vacantie als plaats vacantie áls "sóórt vacantie áls land vacantie als vraagtekens opwerpende schaden als afkomst leden berichtgeving overheden hulpverlening slachtoffers als weet hebben dat er diepslechte groeperingen bestaan in stand gehouden door kwade incest en ritueel misbruik die de Wereld in ene na andere oorlog gooien en ene na andere Volk en Familie uitroeit drogeert misbruikt  vermóordt voor wié dit organiseren een vuiltje tussen de kiezen is.

Dát dezen Ons Leven en Bestaan meer beheersen dan wélk regering en politiek dan ook en Ons van Wieg naar Graf manipuleren al eeuwen.OP Ons parasitéren en ván Ons leven en bestaan terwijl Wij geknecht tussen wal en schip nergens Uitweg Hebben gegijzeld in schuld plicht gebrek Angst en Wié IS het Bangst Ons dagdagelijks manipuleren via alle media en zelfs scholingen ook.Massaalst op de Creches en schoolreisjes al tekeer gaan zo als berucht robert m en Kinder pooier drent ook al deed.Óns mét smoes na smoes afpersing en ophitsingen  land na land volk na volk dwingen aanvallen om hun winsten macht en weelden.

Ván Allen Blijken de woorden van wolfgang mannheim meest voor zich zelf te gelden daar hij uit zijn woorden Op Makende het Minst van Allen Weet ÓF hét méést én een evil entiteit IS?

Me Dúnkt Genoégelijk Referentie Trigger Én Verdachtsmomenten Tesáám?*the drive of the Rockefellers and their allies to create a one-world government, combining super-capitalism and Communism under the same tent, all under their control.

*to finance individuals and organizations whose business it has been to get communism into the private and public schools of the country    (Hier komen de drugs rapes verkrachtingen en misbruiken dé rabbis en imams en zelfs martelingen van Kinderen op schoolreisjes vandaan en indoctrinatie en Hersenspoelingen monarch en mkultrawerk tót in academien waar ze hun minions kweken mét ´t voorwerk op de lagere scholen)

*But if Communism is an arm of a bigger conspiracy to control the world by power-mad billionaires (and brilliant but ruthless  academicians who have shown them how to use their power) it all becomes perfectly logical.
knizky.mahdi.cz/38_Gary_Allen___The_Rockefeller_File.pdf
Zelfs academisch geschoolde militaire instructeurs pschologische oorlogvoering zetten ze neer als omroepdirecteuren om Ons te kwellen en neer te slaan en beter te kunnen uitvretenen Misbruiken.

De Misdaden werden internationaal gepleegd > nwo you know?
Dát in ale decennia niét 1 dienst justitie instantie doktor politicus academicus Bránd Riép Geeft Ander Òm weer hun ÈNÒRME gréép op de Maatschappijen en diensten Aan. Mede JUIST Óm DÀT de Misdaden van ÙIT Deze diensten wetgevers rechtbanken politiek GELEIDT en bedreven wérden.

ÒÒK Jeugd zorg NCTb AIVD etc etc VÙLLIS.

SCHÒOL Én opzettelijk aangelegde Wijkterrorismen ÈNIG BRON ALLE drugs tabak en alcoholverslavingen Én Zélfmóorden.

Èen minister schippers die immers ZÈLF aan Deze Schanddaden mée deed wil nu dát de Slachtoffers het betálen ...dé Gevolgen...ÀÀN HÀÀR en HÈN

De tweedeling in de Maatschappijen is van Bevolking en "vaste" upperlayer ván parasiétvolk bij erfopvolging.Alle politici presidenten hoge ambtenaren bestuurders ministers bestuurders burgemeesters zijn ALLEN familié en nazaten van dát adel&bankstergebroed en one big family "bóven óp dé host Volken en Landen.Àlles élk Land Volk en ieder Èén Ván Baby tót het graf Misbruikende als hoer en slaaf.Ons dáár voor pax judea ván Geboorte af áan misvormen conditionéren.Ons in de Landen gevangen zettende mét geweld bedreigingen drogeringen Móord en bérgen Valse beschuldigingen.En Ons tót zwijgende meegaanheid gijzelen via Onze Kinderen Én Vóortbestaan.

Noú wolfgang Pás Óp Dát je geen Emoties krijgt he Ánders Moét Ik je weer kalmeren mét wát rabbis en imams mét Babies en Peutertjés doen voor die elitebanksters hun weelde laagste lusten én supreme power over the Universe

 scribd.com/doc/11736412/Rabbi-Rabinovichs-Speech-of-January-12th-1952-Discurs-despre-o-agenda-oculta
exopolitics.blogs.com/files/dope-inc.---britains-opium-war-against-the-u.s.-major-expose-of-global-drug-trade-1978.pdf
samuel-heinemann.blogspot.com/2012/01/devil-devil.html
samuel-heinemann.tumblr.com/post/18080671507/juli-2009-report-to-fbi
samuel-heinemann.tumblr.com/post/18068962680/ritual-abuse
samuel-heinemann.tumblr.com/post/17975665558/verjaring-bedenkingen
samuel-heinemann.tumblr.com/post/17886003990/baby


Pas Óp Dat je niét té veel ontkent.

http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-2/#comment-60867
Brabant zegt:
18 maart 2012 om 13:38

Dat kan maar is Meen Ik hier niet gebeurd. Zo Als Karst Tates Dat was Wél een Mindbug waardoor Hij met een rood waas vóór ogen van razernij op de aangewezen “schuldigen áf stormde. Mohammed bouyeri ook daar kan leon de winter om gevraagd worden die rabbi en hersenspoelspecialist is en Samir A die ze in een toestand van oorlog brachten in het gevang hem daar ná vrij lieten en toen maar gelijk al op de gevolgen gingen liggen wachten ook. De onderbroekterrorist was ook op slaafsheid afdwingende manier gebrainfucked. Maar is hier geen enkel getuigenis van bijzonder gedrag razen of razerijen.

Gezien de wand en de vormen van beschadiging van de bus moet zelfs nog maar gezien worden óf de bus werkelijk in de tunnel aan het eind kwam of er geprefabbed in gesleept werd met doden aan boord.Dát ze geen tunnelbeelden laten zien mét bus er op is ook al zo verwonderlijk.24/7 recording lijkt Me normale cameraprocedure.

Én afwachten hoé openlijk ze zijn mét de autopsiegegevens. Bij voorbeeld bij Milly Boele en Marianne Vaatstra was dát een Farce wat Onraad aan gaf.


http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-2/#comment-60856
Brabant zegt:
18 maart 2012 om 12:34

Natuurlijk gaat ulieden Mij als de doktoren die u bént Helen door Mij uit te leggen hoé dan de biljardenwinsten der drugsbanksters in de Volken komen ánders dan Kindéren op de jaarlijkse schoolreisjes en wijkterrorismengangbangs in de Nékjes stéken?

àán Mij dé patient dié dát ván Baby af aan niét één niét twéé niét tién máár meer keren heeft beleefd en áán gezién!

Schoolreisjes wáár huidig zo veelste elitemonster minister schippers zélf aan mee deed de Kinderen te drógeren en NU betaling ván Ze eist voor hulp&Heling!

Dat Dit niet de Hemel is zult u zélf al wel geconcludéérd hebben Máár HOÈ diep de hel is u ontgaan. Daar het om de Meest Weerlozen Gaat Heb Ik Geen luxe u in uw meningkjes te voorzién van mededogen Nóch medelijden.

exopolitics.blogs.com/files/dope-inc.—britains-opium-war-against-the-u.s.-major-expose-of-global-drug-trade-1978.pdf
scribd.com/doc/11736412/Rabbi-Rabinovichs-Speech-of-January-12th-1952-Discurs-despre-o-agenda-oculta
http://thehermercury.blogspot.com/2011/12/must-read-executive-intelligence-review.html

Dát dé banksterbroedsels in de eu en nato gelijk de papavers weer opstartten met inval afghanistan zal u vast ook ontgaan zijn?
Dát steken ze niet een een ouwe vieze mán Máár In Babies en Peutertjes al.

Indérdáád de joden ..dé joden hebben GOD Vermóordt. En Zijn Schepping ér bij.


http://www.argusoog.org/witte-jassen-criminaliteit-en-de-lage-landen-lente/#comment-60819http://www.argusoog.org/ben-van-den-brink-overgeplaatst/#comment-60832
Brabant zegt:
18 maart 2012 om 08:21

Jaja “voor het sturen van een dreigmail ”

Was het wel een dreigmail óf een waarschuwing ter voorkoming van verdere misdaden cq misdaadpreventie zo als rechtbanken ook gewoon zijn dat in hun uitspraken te verdisconteren?

Kan me levendig voorstellen dat Ben van den Brink alles gelegen is aan zijn geliefden te beschermen en dat zijn dán de magere middelen van de Arme man in een verlopen land van wetteloosheden door overheden en wetgevers zelf willens en wetens aangelegd en aan gedaan de afgelopen decennia en erger wordende per 1991 toen bendeleider hirsch ballin de bevolking vogelvrij verklaarde en tegelijk een landelijk gerechtsboycot er boven op gegooid wérd. Dé massale misdaden der wijkterrorismen vol op beschermende daar dáár Kindertjés Verkrachten en drugsverslaafd maken regelrécht in hun drugshandels te pas kwam.

Uiteráárd kan iemand in de poging tot bescherming van have en goed dan zelfstandig moeten optreden daar van den Brink even als Ik dat van jongs af aan al weet in dit soort zaken niet bij rechtbanken en diensten aan te behoeven te kloppen daar geweld bedreiging martelingen en wederom verkracht worden dan dicht om de hoek liggen. ot zelfs vermoordt worden aan toe. Wat wil zeggen dat overheden wetgevingen zélf de Burgers tot ongehoorzaamheden Én Autonóme Maatregelen dwingen daar zij zelf hun ambtseden beloften en functies bréken ó schijten en weigeren te vervullen doch dezen misbruiken -óok al Misbruiken- om eigen mafiametier en eigenbelang er mee te spekken.

Daar alle Criminele emanaties van overheden diensten instanties semi overheden als jeugdzorg onder een samenspan aan staatsterrorismen en raciale terrorismen ook vallen verjaard geen der feiten daar zij allen onderdeel en voortvloeisel van dat terrorisme zijn. Tóch een Tróost hoe klein dan ook.

Zou willen weten óf staat ook nog activiteiten gepleegd heeft omtrent Ben van den Brink zijn kinderen en familie daar ze zulks wel meer misbruiken om sporen te wissen wonden van kinderen te laten helen drugsporen weg te laten trekken bewijsmateriaal op te sporen en te doen verdwijnen. En óf ze de Verdachte van misbruik ván Ben´s kinderen eigenlijk nog wel Verhoord hebben Onderzocht hebben én óf die inderdáád telefoonnummers van bepaalde niet algemene politienummers zijnde bendeleden in overheid onder dé snelknop hád?


http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-2/#comment-60829
Brabant zegt:
18 maart 2012 om 08:15

Hier link waar in ongevalplek op tweede en bus op eerste filmpje goed te zien is.Schade aan bus is assysmetrisch en boven veel verder terug gedrukt dan aan onderzijde voor aan. De schade past niet bij de tunnelwand.

Aan de schade aan vooronderzijde te zien vind ik het vreemd dat dit een ongeval moet zijn dat ruim 20 doden opleverde daar dat nog zo goed als intakt lijkt. nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120314_132

De tunnel klopt ook niet met de vage verklaring van 12 jarig meisje dat het donker zou zijn is immers overal goed verlicht. Het zij ´t was haar lichtje dat uit ging.

Verder valt Mij op dat geheel onderzoek en zaak door uitsluitend joden aan gepakt en gecommuniseert worden incluis gehele overheid incluis de eerste getuige die de bus vond. Dan nog alle ook op deze pagina aangegeven andere reeds eerder gevonden verwijzingen en associaties met banksterkliek en de gewoonte van dat metier om juist ook duidelijke connectie aan hun daden te koppelen ván we deden het and what are you gonna do about it stijl. Hun boven alle Wet en Fatsoen zweverigheden zo als ze met WTC ook sterk vertoonden tot dansen aan toé.

In dát geval zou ik zeker maar gaan zien of de kinderen drugs als heroine ghb lsd tabaksporen alcoholsporen aan zich hebben.Verkrachtingssporen misbruik en ernstige marteltraumas. Brainwashtraumas als helsinki en stockholmsyndromen mét specifieke triggers op raciaal en politiek agenda gebied en of ze opeens weten wát een pedofiel is een homofiel incest hoer tweedehandsje en enorme schuldgevoelens over wie god vermoordt heeft wie de wereld deed ondergaan en zulks.

Kon wel eens een van de beruchte “róndjes park geweest zijn wat betekent dat ze dan een week lang 24/7 massaal zijn gegangbanged en mishandeld. Iets dat ze mét Peutertjes van twee tot zes ook al doen. Zijn er wel de te verwachten vacantiefotos en filmpjes van de Kids? Kunnen zij zich wél een vacantie herinneren en zo ja Vertel eens van elke dag. Komen de overlevende Kinderen doodmoe en schor over? Dat kan geheel andere redenen hebben dan algemeen gedacht. Zijn er inderdaad hotelrekeningen en waren de Kinderen in die hotels aanwezig en hebben ze elke dag fatsoenlijk te eten gehad daar indién het een “rondje park wás ze geheel anderen dingen te eten kregen dat daders dan niets kost?


http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-2/#comment-60793
Parasiteren op Leed is een heel bekend verschijnsel van ze. Dat met emotionele uitbuitingen en dus om je verlies aandacht komen trekken "óf iéts ván je gedaan krijgen - op ze stemmen of zo.Zo als een halsema en haar kind inzake eckhard mediamedelijden naar zich zoog om van meldingsschaden om haar bedrog om pensioenfraude en dat ze met haar ploeg in de hulpgelden voor Haiti had gegraaid.Zo als kh en de supposed aanslag van Karst Tates en het ellenlange meelijwekkende mediaspektakel er van.http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/#comment-60814
Reconstructie past niet bij verklaringen van het 12 jarig meisje.De massieve schade en fragmentverspreiding wordt dan helemaal een vraagteken daar eerst heen en weer botsen de vaart enorm er uit haalt. En hoe het nieuws gebracht wordt.Weinig en via de zeer bekende mafiamediakanalen  van de banksters gékschertzend ook wel de kristallnachtleute genoemd.Alle paparazzi uitgestorven?

Ook maar 1 viavia verhaalde verklaring gelezen van dat 12 jarig meisje dat ook door die klap wakker gemaakt kan zijn daar ze van feiten die bij reconstructie zouden passen blijkbaar niets mee maakte? Anders had ze ook wel het slingeren (ná de klap(band?)) beschreven.Een klap horen en onmiddelijk daar na naar voren gesmeten worden duidt op dat de voorafgaande heen en weerbotsingen niet hebben plaats gevonden.

Heeft ze wél een gebroken arm en twee gebroken benen daar meesten nog niet weten hoé gewetenloos die misbruik en bankstermafia is in hun munchhausen trucks om kinderen voor allerlei massaal te misbruiken naast sexueel.Hebben ze drugs in hun bloed? Zaten de nog wel levende kinderen wel in die bus? Heeft dat meisje wel in die bus gezeten immers weet ik uit mijn jeugd heel goed hoe kinderen nog wel meer aan hun gebroken beentjes en armpjes komen kunnen.En hoe ze nog wel meer gedwongen kunnen worden valse verklaring af te leggen tot moorden voor die mafia plegen aan toe. Dan tunnel full control omgeving geen ongewenste getuigen geen ongewenste fotos geen kijkers buiten vacantietijd en op werkdag dus minder aagjes.

Goet ´t wóort iz aan oe.


http://hetzuur.nl/2012/03/moeilijk-voor-diederik-samson/#comment-2462
Stier
March 17, 2012 at 12:13 pm

Door de eeuwen heen dóór héén heel Europa werden de Bezittingen van om hekserij beschuldigde Mensen verdeeld tussen rechters en aangiftedoeners.

In al die eeuwen is er niets veranderd mét uitzondering dat ze U nu wetsovertreder of crimineel noemen bij áán Ú opzettelijk aangebrachtte gebrek aan Geld én Vermogen Dát te Verdiénen voor welk Fatsoenlijk En Eerbaár Bestaan.

Het boetestelsel liet al meermalen Zien dat het al jaren lang een Criminele bedoeling dient.Met Verklaring van Politie 2006 ér Bij.Sindsdién is het aantal Crimineel opgelegde en op laag water gezochte boetes minstens nog eens verdrievoudigd.

Dé afghanen hébben DU Wij hébben de overheid en hun chronische viliene roofpartijen en Armoedzaaierijen.

Mét die financiele verdeelterreur én Armoédzaaierijen vindt namelijk wél een raciale Native Bevolkingen in Eigen Landen gijzelende en tegen de muur zettende seperatie plaats. Mét massadrogeringen en verslaafdmakingen van Kinderen op scholen en schoolreisjes ook een chemische minderwaardigmakende gijzeling criminalisátie afhankelijk en gebrekkig maken.

Nu wáren joden altijd al goed in raciale seperaties aanleggen.Al wás het mét über én untermenschen.Nu verstopt áchter valse diplomas adelheit edelheit Géld schuld en vergunningen.


http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-1/#comment-60750
Brabant zegt:
17 maart 2012 om 12:43

Daar ybo buruma een afspraak met de Ouder maakte via de telefoon van een zich de vriend van buruma noemende en vloeiend nederlands sprekende ibrahim hoesein bij onmiddelijk het nummer terugbellende vanwege de afspraak kon het wel eens de bedoeling zijn geweest meer dan intimidatie of omkoping te plegen. Daar identiteit al verbloemd werd door met andermans telefoon te bellen.Deze mogelijk betrokken of opdracht er om had een en ander aan te doen?

Gerucht gaat dat sommig ouder ál het een en ander aan gedaan is.
Te hopen dat politie in staat is telefoongegevens na te gaan wat met zo een wetsscum nog maar de vraag is?

De Wereld is vol van ben van den Brinken!Onthou ook dat in 2005 al een ouder van overheidswege bedreigd belaagd en monddood gemaakt was om een aangifte tegen robertm. jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/doofpot-zedenzaak-robert-m.html

Zo moeten twee politici die bij aangiften en commentaar óm vvder henk “grote lul” de greef betrokken zijn ook al at gunpoint bedreigd zijn door allochtonen.

Dan hebben we hier nog anti complot complotters rond hangen.Me dunkt die komen vóor 2050 voorlopig niet aan hun trekken.