Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

vrijdag 9 maart 2012

Censuur des Doods


Respons op een Artikel van Aart Liberty over Extreme censuur op joodse scholen.

 

 

vrijdag 24 december 2010


Censuur des Doods


 
Respons op een Artikel van Aart Liberty over 
 
Extreme censuur op joodse scholen.

Ja Die joden Hebben Niet Dóór Dat Kwaad Niet in Dé Schóónheíd Máár in De Harten Steekt Óns Àán Gedáán Àls Kind Én Zélfs Nóg Vóór Hét Léven Begint.Een Erfenis Van Láng Vérvlógen Doét Óns 
Nóg Stééds Beven Én Hébben We Óm Gelógen 
Néé We Wáren Hét Niét Dié JOOD Dé parasiét 
Dié Onze Kinderén Doodt Én Ànders Niét 


Máár Zó IS Hét Wél Gáát U Náár Dé Hél Mét Uw Gelóven òók En Láát Ònze Kinderén Mét Rúst Àndérs Zál Ik Zórgén Dat Ú òók Een Gelóóf Kúst 
Hét Ònze Én Dé Dóód.Die maatregelen zijn Door Als Kind Sexueel Misbruikte en gemartelde Mensen Aan gelegd En Mede Door Dé Vóórgáánde generaties Van Dat geloof - sektegeloof - 
Maken Ván Een Kind Èén Brók Ángst Én Háát Òók Dáár Méé Ze béter diénen Dé Wéreld Op Té Laten Gáán in  Róók.

Ergo - Zuiverste Misdaden 
Tegen de Mensheid en Menselijkheid Via Kinderen.

Dit Kan Niet bestáán Dit Mág Niét bestáán.Èén Klein Voorbeeldje - Naakte Lichamen - Man Vrouw Kind - Een Kind Kijkt ér Náár Én Twee Minuten later Speelt Het Weer Een Ander Spel 
Kijkt Ergens Anders Weer.

Zelfs Een Olifant Loopt Héél Dé Dág Náákt - 
Vloeit Dáár Misdaad Òf Verderf Úit Voort?Dé Mensen Dié Zó Opvoeden Zijn Allen Sexueel Misbruikt - ÉN Dè Zó Genáámde godsdienstregels Zijn Niét Anders Dan Louter Angsten Vóór Sexueel Geweld Èn Misbruik.ÉN Hoé Véél Hélpen Déze máátregelén ? NÍÈTS Wánt Dié Zélfde JOOD méneér weiss Vérkrácht Ze Tóch!Én Déze máátrégelen Zorgen ér Vóór Dat Dié Kindérén Úitéindélijk Gáán grijpén Wát Ze Nooit Vrij Krégen.

- Ze wórden Dús Óm geboúwd Tót Vérkráchtérs.


Vráág Máár Àán menéér weiss Hét Heeft Niéts Gehólpen 
hij Vérkrácht Vrouwén Én Kinderén Tóch!
IS Hét Niét Zó Menéér weiss?De Gevolgen Zijn Òók Dat Men Niét Meer 
Onbezorgd Minnen Vrijen Lief Hebben Kán 


Áltijd vérdácht Door dé weissen
 Dóór Zich Zélf  Ná Zó Een ópvoeding Altijd
Oei Ik ben slécht Ik Wil Wát - Oei Ik ben een hoer Ik Behoefde WátDé weissen maken Ván Dèze Wéreld Èén HÈL
Tévens vérkóópt menéér weiss Niét Àndérs Dàn Oud Vúil Ván eeuwén 
in èén nieúw jásjé Áls dé toékómst!


Dè Stand Ván Kennis Óp Dit Moment is Dát Alle én óok Joodse Kinderen Tussen Dé Leeftijd 0 NUL Én Viér Jáár Massiéf Sexueel Misbruikt  Worden in familie in clan ÉN Gédwóngen Worden Hún Kindje Àán Dé leiders Áf té stáán Àls Kind hoertjés.

Interviéwt U menéér weiss Dáár Ééns Óvér!


PÙÙRSTÈ SCHÈINHÈILÌGHÈID GÈHÈÈL DÀT JÒDÈN-DÒM ÉN ZWÀÀRSTE CRIMINÀLITÈIT!

Dé weissen Ván Déze Wéreld - 
Dè ÈNIGE KINDER PORNO PRODUCÈNTEN!
DÀN DÈ BOÈKJÈS ÒNDER ZIJN BÈD NÒG!Bekijkt U Op Internet Dé Méterslánge Lijsten Ván joodse rabbis Die Gearrestéérd Wérden Óm Dát ze Kinderen Vérkráchtén en martelen.Dát is hún gélóóf.

Ziét U Die talmud Én Dié torah ér Óp Ná - Poogt U Een Vertaling Ván Een Òngecensúréérde Versie té Bemachtigen - Èén Gróte Kinder PORNO ZÈÈ VÀN GÈWÈLD ÈN MISBRÙIK ÉN SLÀVÈRNIJ.Dát IS Één SÈKTE Dié Hun Éigén Kinderén Òók Vérsláven ÉN Gijzelen Mét Vérkráchtingen ÉN Gééstelijk Géwéld!
ÈLke SEX Mét Wélke Lééftijd Dán Óók is Goéd  Mits Ú Hét Mèt GOD Doét  Én Liéfde Óók  Úw Húidskleur Ùw Lééftijdén Ùw Formáát Úw Vérschíl Óf Óvér Één Kómst Géén Bézwáár Mits Mét Liefdé Én GOD Dán Maar in Vrijhéid Genóten Én Vrij Àán Gébóden Én Niét Gévráágd Noch bevólen òók Wánt Àndérs is Dát Vérkráchting Én Hét Einde Ván Dé Schépping  Óók.http://samuel-heinemann.blogspot.com/2011/12/een-rascistische-god.html

web.me.com/aartliberty/NEWS/NEWS/Artikelen/2010/10/29_Extreme_censuur_op_joodse_scholen!.html

 http://samuel-heinemann.tumblr.com/post/18068962680/ritual-abuse#comment-453486794
Geen opmerkingen: