Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

zondag 11 maart 2012

JEUGDZORG MAFIA Chronische Updates

JEUGZORG INTERNATIONALE KINDÉR HANDELÀREN

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11388/demonen-kinderontvoering-en-bewustzijnsverhoging

 
 http://samuel-heinemann.tumblr.com/post/17975665558/verjaring-bedenkingen

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OXcNoTdSLgM
https://www.youtube.com/watch?v=mzeR7_eUut8&feature=related
ÒÒK HEEFT JEUGDZORG WILLENS EN WÈTENS MÈÈ GEDÀÀN ÀÀN JÀÀRLIJKS MASSAMISBRUIK MARTÈLEN DROGÈREN VAN KINDÈREN ÒP SCHOOLREISJÈS
JEUGDZORG IS BERUCHT OUDERS OOK TE DIAGNOSTICEREN EN DÀT TEGEN HEN EN DE KINDÈREN TE GEBRUIKEN OOK MOÈT SCIENTOLOGY GEINFILTREERD ZIJN
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11539/strafzaken-meineedrechters-gesaboteerd#comment-73952
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OXcNoTdSLgM
Is scientology Jeugd zorg binnen gedrongen?
#
  Jullie Wáren èn zijn Gewaarschuwd. Kijk Kát úit Boom BIJ ÀLLES Dàt JE Pas Twee weken Ként.Siebolt is er niét zó máár. @parel66 Schop Jezélf Ondér dé Kont.

Jij bent er óók pas maar in Mijn Tijdlijn en pushed "opvallend van begin over al maar in te trappen en beledigd Die Bezwaar Hebben zondér Die Bezwaren te Adresséren. Dat Zet je náást siebolt eerdmans @VerlorenEngel SKPAbuse en bres. Hebben jullie contact mét en opdracht van justitie en /of joris demmink?

Én Leg Eens Uit Wát Je Denkt siebolt dan vóor Je Gaat Doén of Kán Betekenen Èn IS jouw éigen verhaal wél Écht "én Valide cq actuéél parel66?

Mijn Intutitie Hééft Het Nooit mis en er is een spinteam dóor joodse elitemafia op Alle Bezwaarmakers Tegen Jeudgzorgmafia gezet van uit justitie. Is Een Heel Gekende Misdaad van ze.Kun Je Veel Klokkenluiders Òver Vragen.

Nógmááls KNÒOP Deze Waarschuwingen IN JÈ ÒREN:  http://bijdragenelders.blogspot.com/2012/03/jeugdzorg-mafia.html

  Nancy Scheafer hebben ze óók ér óm Vermoordt. Vele Klokkenluiders Verneemt Men niét Méér Van of gedragen zich Raar. Ieder Die Misdaad van overheden semi&instanties Opdekte Moést Vluchten is Dood of heeft het zwaar

Joodse bankstermafia elite had rond 1900 al meer dan 500 organisaties en verenigingen in Rusland opgezet en nam het zo over.Heel de Westerse Wereld met en ná WW 1 en 2. Jé Wóónt IN hún Misdáden vandáár dát Je het niét Snel Kunt Zién.Te groot té massaal.Èn áls een buslading joodse mafioso bezig is Je van uit allerlei diverse losstaande diensten scholen (Jeugd zorg)en instantiés kapot te maken Zoú Je Dé Eerste Ná Mij Zijn Die DÀT Merkt.Gefelicitéért Dán.Òok "intérnationáál werken ze Crimineel samen en juist en óok van uit regeringen hulporgs rascismenbestrijders Misbruikbestrijding besturen diensten media en politiek

Láát siebolt zich Maar óp zich zélf Bewijzen.
Samenkomen en samengaan leiding némen voorstellen is en wás een der eerste trucks die spindoctors van ze steeds voorstellen.Naást pushen beledigen kleinéren parel66(6?)> http://samuel-heinemann.blogspot.com/2011/12/agent-provocateur.html
Vóor Dé IQmatig Wát Beter Gesitueerden http://samuel-heinemann.blogspot.com/2011/12/rascist.html

 http://www.twitlonger.com/show/gcpmi9
 https://twitter.com/#!/parel66/status/179154553596428290

@SJosipovic @petersiebelt @Jeugdzorgbeleid @VerlorenEngel @parel66 @platformfamilie klokkenluideronline.nl @jeroendekreek

@andrefleere @ArdvanderSteur @OnlineMoeder @Crimesite @Het_OM @justitie @Anonederland @INTERPOL_ICPO @traffickinginfo @iwesterduin

@politieaa @kamertweets @2eKamertweets @politiek24 ‏ @EuroParlPress @EU_Commission @PolitiekeTweet @demminkdoofpot

@BWILTING @andre_rouvoet @geen_stijl @Fraudehelpdesk @HLN_BE @zaplog ‏ @De_Pers @marechaussee @bestevanhetweb

@AMBER_Alert_NL @Webwereld  @Meganieuws ‏ @ministeries @kamervragen @HeroBrinkman @geertwilderspvv @MinVWS @Argusoog @websitepolitie


##Einde Update


hoe kunnen we dat doen

 Èérst Èven Kát uit Boom Kijken.Er Zijn "Op Èens véél óp de Jeugd zorgprotesten áf gekómen en Ik Bén Overtuigd een spinteam van de joodse mafia ér BIJ. Dáár hadden We henk bres met zijn directe lijntje naar joris demmink al. Dan IS Verloren Engel een niét Goedbedoelende jodin en hadden Wé Kindér Misbruiker joost eerdmans Dié Elke Waarschuwing óM massale Kinder Misbruiken en drogeringen óp schoolreisjes bande óp zijn crimefighterwebsite al aan de Deuren. Dàt IS een op Èénse aanloop van onverwachte Personen. Dáár Ik sommigen al Ken IS Àán de joodse mafia té Dénken.

 Infiltreren saboteren overnemen uitschakélen vóor Jé gaan onderhandelen en praten censuréren Heb Ik ALLES AL Mee Gemaakt en IS mEnig Website en Organisatie Méns Én Gezin  Van Stuk gegáán/gemáákt. Verkrachtingen drogéringen Kindér Misbruiken ter afpersing en corrupties  en Móord schuwen ze niét én hébben wetgever diensten en justities óp dé hand.

Klokkenluideronline.nl Hetzuur.nl Argusoog.org Heel de Politieke Partij PVV stuk gemaakt en geinfiltreert én Hondérdenduizenden Websites Orgs Instanties overheden en besturen méér óok. Alle diensten besturen wetgevingen instanties media En Burger etc ondér hun controle.

 Òók voorstel siebelt "koppen bij elkaar"? Sjá analist schrijver en Thát ´s it. Op Zich Geen Meerwaarde ten opzichte Van Ons Die Ook Schrijven Kunnen. Zó Àls Ik Èérder al Opmerkte Geen Enkel Schrijven Van Gelijkend Maatschappelijk Belang géén Jeugdzorg géén wetgevingen géén massale georganiseersw Kinder Misbruiken  géén joris demmink géén banksters géén Records Over Jeugd zorg géén Inbreng.

Klinkt áls óf Dié óok alles liet vallen om aan te bellen op eens. Als de anderen contact willen. Zó begon de ondergang van klol argusoog óok. Samenkomen hulp aanbieden....

Béste Weg Lijkt Mij Die EU Die TÒCH AL Nederland Wil wurgen omtrent de PVVlijst En Dan Via Dé Plicht Van EU Leden Om Hun Burgers te Beschermen Wát ze Duidelijk Òver de Gehele Linié NIÈT DOÈN.

Wéés Gewaarschuwd  mét een jaaromzet van 8,5 miljárd Van Onze Geld valt met de joodse mafia Dié Dát via jeugdzorgen binnenhaald elk jaar niét te spótten.Èr Zijn óm minder Vermóordt.

Herinnér DÀT GEHÈÈL De robert m ZÀÀK ÒÒK  en drent helemaal  Door de joodse mafia geheel wordt gecontroleerd en DOOD gezwegen!

Èén Páár Jeugd zorg Kritici zal ze al helemaal geen probeem zijn.

http://samuel-heinemann.blogspot.com/2011/12/agent-provocateur.html
Vóor Dé IQmatig Wát Beter Gesitueerden http://samuel-heinemann.blogspot.com/2011/12/rascist.html

https://twitter.com/#!/petersiebelt/status/178920864484573184


wauwwww tijd om de koppen bij elkaar te steken?


https://twitter.com/#!/SJosipovic/status/178927858775883776***NÓGMÁÁLS WIL IK WÁARSCHÚWEN DÁT JÒODSE MAFIA JEUGDZORG IN SAMENSPÁN MÉT ANDERE DIENSTEN EN MEDIA ACADEMIEN EN DIENSTEN OPZÉTTELIJK HÉÉFT SÁMENGESPANNEN EN GEWÉRKT INZAKE HÉT VERBERGEN VERBLOEMEN VERVALSEN VÁN DÁDERSCHAPPEN   EN SCHÚLD ÓM WÁT DE KINDEREN MASSAAL OP DE JÁARLIJKSE SCHOOLREISJES ÁÁN GEDÁÁN WÉRD >>> TÓT ÉN MÉT SCHULD GEDRAGINGEN JEUGD EN GEVOLGEN ÁÁN MEDICIJNEN VACCINATIES ÉN ÒNSCHÙLDIGE OÚDÉRS TOÉ TE BEDÉLEN BIJ HERHALING ÓOK OP TV
@SJosipovic @petersiebelt @Jeugdzorgbeleid @VerlorenEngel @parel66 @platformfamilie klokkenluideronline.nl @jeroendekreek

@andrefleere @ArdvanderSteur @OnlineMoeder @Crimesite @Het_OM @justitie @Anonederland @INTERPOL_ICPO @traffickinginfo

@politieaa @kamertweets @2eKamertweets @politiek24 ‏ @EuroParlPress @EU_Commission @PolitiekeTweet @demminkdoofpot

@BWILTING @andre_rouvoet @geen_stijl @Fraudehelpdesk @HLN_BE @zaplog ‏ @De_Pers @marechaussee @bestevanhetweb

@AMBER_Alert_NL @Webwereld  @Meganieuws ‏ @ministeries @kamervragen @HeroBrinkman @geertwilderspvv


Geen opmerkingen: