Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

dinsdag 13 maart 2012

HETZUUR.NL

 "We’ll look at the agenda behind KONY 2012 and how it uses reverse psychology to not only justify a military operation in Africa, but to actually have people demand it."
http://hetzuur.nl/2012/03/celebrate-prophet-joseph-kony/#comment-2435


infowars.com/kony-2012-state-propaganda-for-a-new-generation/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
KONY 2012: State Propaganda for a New Generation

"We’ll look at the agenda behind KONY 2012 and how it uses reverse psychology to not only justify a military operation in Africa, but to actually have people demand it."

"In other words, what appears to be a movement “from the people” is actually a new way for the elite to advance its agenda."

Èn Dán DIT:  gemistvoornmt.nl/a.aspx/479569714/3

Rosenthal: Kony moet naar het strafhof (MP4) : Uitzending dinsdag 13-3 Minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal heeft geen enkel probleem met de wijze waarop er nu internationaal actie wordt gevoerd tegen de Oegandese oorlogsmisdadiger Joseph Kony."

#

Er Waren Al Meldingen dat de Somalische hongernoden veroorzaakt werden door oorlogshandelingen om olie in Somalie en Nigeria.

DÀT jood uri rosenthal die even als voorganger verhagen enkel uit bed komt voor joods internationáál politiék en economisch belang er óok achter staat dat kony nu DÈ gróotte bóoze zou zijn is "Dúbbél Òp" Téken ván leuke afleiding van hún metiér en De Kritische Meldingen over olie industrien stiekeme corporate oorlogen zwijgende en Bedriegende media en de zwijgzame en Bedriegelijke rol van ÁLLE Supposed" hulporganisatiés

Dán IS arrestatiebevel tegen Kony AL 7 jáár oud én NÙ whole of a sudden wórdt Kony ...mr Old Néws... Òns Áls actuéél probléém gesérvéérd?

Wáár BIJ deel der aanklachten tegen Kony het gebruiken van Kind soldáten IS. Nota Bene ván joden DÈ kérnactiviteit Wereldwijd om Ván Kindéren mét Misbruik scholen en kerksystemen hoertjés soldaten legers en moordmachines te maken.Over al in óok Afrika wáár máár dé pleuris úit bréékt STÀÀN Dán óok scholen en kerken bemand Dóór joden.Òok in islamlanden.

Dé Wijkterrorismen rellen onrusten geleidt door rabijnen en imams gebruikelijk bevolen van uit politiék en besturen er achter. Rennen in Afrika óok rónd
samuel-heinemann.blogspot.com/2012/01/devil-devil.html

Niét Gék Wát Infowars Wil Zéggen!

Kony Mag Van Mij Heús Op Geruimd Máár de grote konys ér mée DÈ  kans ÉN EXCÙÙS geven voor wát ze tóch al deden en nog méér ...Nou NÈÈ!

 Buitendién IS káns Dát kony tóch al any way één brigadegeneraal van de corporates wás  lévensgróot Dáár Afrika én Afrikánen al decennia door ze óp gevréten wórdt zo áls ze Europa en de Westerse Wereld ook al déden. Òòk mét Misbruik en ondér vóorwendsels van instantiés overheden politiek EU VN hulporgs en Wildparks.

 Ván úit Wildparks in Afrika worden bij Vóorbeeld milities getraind en gestuurd Dóór de britse(joodse) kroon bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil12.htm

Kennis ván ...té wéten hoé ...én té bedénken ...óm Kinderen te Misbruiken voor allerlei als oorlog IS NIÈT gebruikelijk metier ván Èén Opstandige Bevolking Dán zit men al in hét professionéle Terrorisme... Ván uri rosenthal... Én r.naftaniel


 #

 Off Topic Remark:

 Een Tweet Ván Je: 

 ""De domme Joden  Misschien is het omdat het geloof Jodendom heet dat er zo veel domme Joden in Nederland zijn. Zo iemand als @loorschrijft bijvoorbeeld. Het meest hooghartige meisje op Twitter wat niet eens een echte Jodin is omdat ze alleen van vaderskant Jood is -twitterde ze ooit [...]""
Dat heb jij en loorschrijft helemáál Mis. loorschrijft is volledig en puur asiatische cq Fake joodse.


Háár geklooi mét drogéren ván Kindéren om Ze sexueel te kunnen Misbruiken en heroine Geeft Tevens Aan Dat ze volkomen in elitesferen verkeert óf minsténs áls kind verkéérde Die Dat Soort Misdrijven tegen Kindéren als gewóonte hebben van drogéren en Misbruiken.

     Wat de joodse cultuur heel vaak doet ter plegingen van eugenetische genociden en groeivoorsprongen opbouwen én Fraudes en Oplichting is nageslacht bij gebruikelijk Onwétende Derdengezinnen  ónderschuiven en Ze de Kinderen van een ander ...hén zelf dus ...laten opvoeden financiéren en in huis houden op eigen Naam.

    Vaak is de Man ván eigén én Ander Rás in zo een "host Familie Dan stiekem gesteriliséérd en bevrúchten  de geheime en stiekeme nageslachtwoekeráárs dé Vrouw in Dát Gezin óok nog om onderklassen te kweken  of dán halfjoden Die dán Wat Meer van Slachtoffervolk Hebben (cryptos) Maar zich geheel jood voelen door levenslange maatschappelijke religiouze schoolse geschiedkundige indoctrinaties haat Leugen en lasteropvoedingen. Dézen worden heel vaak in clan én eigen familie Misbruikt van zeer jongs af aan en verprostituéért voor macht lust en Geld . De zog. soldáát én hoérjoden wégwérpbastáárds.Enkele Bekende Slachtoffers Zijn mathijs van dwdd Die een askanazi asiatische vrouw heeft een volledig askanazi asiatische zoon en zelf Ván merendeel Blank Ras IS en gesteriliseerd. Yehudi moscowicz Die Niét Van robert moscowicz IS Máár Ván ruud lubbers.Dé Kinderen ván maxima Die Niét Ván PWA Zijn Máár Ván Haar Broer job cohen.


loorschrijft Zál Óf Ván Een DIRÈCT familielid van de vader áf komen. Èén zus een nicht zijn moéder Zélfs oid  Óf Zo Als Bij Mij Ván Helemáál Twee Vreemden. Kunnen zich in omgeving in Dorp of Stad of in Provincie of plaatselijke óf nationále internationále besturen politiék elite bevinden.

Àán Mijn Eigen Verleden Klopt ér Òok Van Alles Niét qua Leeftijd en Afkomst. Mogelijk niét Ván opgroeimoeder Én Niét Ván opgroeiváder dubbel óp. Dát Past Bij de incestelite Die in strengste incest voortplanten Èn Kindtjés Anderen ondérschuiven. Dáár Zál max moscowicz Die Mij immers tér Wereld bracht Wel Méér Ván Wéten!


Behalve vele voordelen aan daderclans bevorderd dit gedrag óok het Ongewéten Ongemérkt oplossen en verdwijnen van Één ná Ander niet elitair asiatisch askenazijóods Méns en Ras incluis Alle eigen lagere klassen Daar de eliteklassen pér agressiéfste incestvoortplantingen uitsluitend ZÈLF gericht zijn en waren. Èèn Verschijnsel Dát Men Òok in de semitische en afrikaanse culturen Kan Waarnemen Aan geweld en Móordlust tegen ( eigen ) Kindéren en lagere klassen Wáár méé ze wét staat én gelóof ér in rámmen en Vérkráchten(Eigen Aangebóren Gelóof Wil èn Wézen wég vagen).

 Déze hierarchische cq statús Verschijnselstructuren Kan Men Òók IN Zulk gezinnen ZÈLF Vinden. Onderdanigheid aan staat wet plicht en religié ér in rámmen áls opvoeding in het aangezicht van de dágelijkse Dood. Bij joden gekend als die haat zelfhaat. Bij geschóolden Als ego(complexen en traumas dóor  overheden&religien ván ééuwen) en projecties.

Buitendién IS GÈÈN ENKÈL Dér hedendaagse joden een JOOD. Hún Kenmerken en DNA en Alle Geschiedenis én Alle torahrollen Die Niét Ouder Dán 413 jáár té Vinden Zijn Wáár in sprake van israel ... Wat Betreft hun claims óm israel én hun náám én afkomsten ...Zégt Dat ze Niét uit de Noordelijke óf Irakregio Voortkomen. Die Titel "Jood" Droegen de Noordelijke Blanken tot 600 Jáár Geléden.

 De loebclan leerde Deze Gegevens Pas 423 jaar  (Toén áls karel V familie Gekend )  geléden  kennen en Misbruikte Dát simpelwég voor de volgende truckjes ter misleiding en manipulatie van Én tégen ALLE Volken. Áls exfaraos werden ze 2800 jáár geléden Afrika úit geflikkerd en kwamen zich hiér vestigen!

Chaos En Leed.Waanzin én Waanzincultúren en religien.
Kort Òm De Mensheid Wás verdwááld en ondér méér Dit álles waren dé Gevolgen.

http://hetzuur.nl/2012/03/celebrate-prophet-joseph-kony/ http://hetzuur.nl/2012/03/celebrate-prophet-joseph-kony/#comment-2425
 Stier
Die worden gewóon door de wetgevers en staat bekostigd en geholpen hoor.
https://www.youtube.com/watch?v=ke27LtD0BJc
Zelfs Dat joodse EU geeft 20.000 euro pér geronselde afrikaan die ze hiér héén kunnen/kondén jagen om door de joodse politiék industrié en sexindustrie té Misbruiken en hebben al geheel afrika mede ook met niet Vermeldde > Zó Wél NIÈT – ZÈLFS NÒÒIT- Vermeldt Door nieuws dóór hulporgs dóór nato navo vn even áls EU – oorlogen om Land en olie totáál ontwricht.Ván DÀÀR NU Die somaliers in nood.Wáár ónder veel nigeriaanse vluchtelingen weer omdat dáar de oorlog ook weer is los gebarsten om dat zelfde.
Òók importéért EU en lidstaten veroordeelde voortvluchtige Misdadigers oorlogsmisdadigers en Corrupte politici Zo Als een Kindér Móordende veroordéélde voodookiller één hutsi veilligheidschef die Mensen met klauwhamers terminéérde én werden de gevangenissen richting EU geléégd.Indién uitgeprocedéérd worden die hiér óp Straat gegooid.
Btw ÀLLÈ raciáál politiéke boégbéélden wáren Criminelen en raciáál politiéke Terreurwapens van de global bankster&politiéke joodse mafia
http://www.petersiebelt.nl/index.php/archief/10-activisten-met-geheime-agenda-infiltreren-raad.html
http://www.petersiebelt.nl/index.php/archief/32-de-financiering-van-terreur.html

Geen opmerkingen: