Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

maandag 16 april 2012

BOUBLOG MAFIAHOER

Onderstaande Bijdragen en Informatie van Brabant op   http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/  heeft boeblog allen weg gehaald

en is met haar 1992 cia opleiding blijkbaar uit op de uitsluitend wel staande blijvende rant insinuaties en smaad tegen de supergetuige en klokkenluideronline.nl

#
update
Ik blijk tevens geband en geblokt te zijn en kan Ad van Rooij geen eens meer fatsoenlijk informeren: 

http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/?replytocom=14878#respond
Omdat ze bezig is Klokkenluiders en Getuigen te schaden Ad. http://bijdragenelders.blogspot.com/2012/04/boublog-mafiahoer.html

Einde update

#


http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/#comment-14873
Brabant:
16 april 2012 op 11:24

Ja vooral dat stukje waar in hij beweerd zelf met haar samengewoond te hebben haar zelf betaald te hebben is erg knap! En dat we maar beter nooit iets moeten doen en alles laten welgevallen en nooit iets er van moesten zeggen is ook wel sterk! Vast een academicus of rechter?


http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/#comment-14872
Brabant:
16 april 2012 op 11:05

“Waar kan ik die info vinden” Ehhh die paar posts geleden mischien daar het mijn bedenking is?

“xhdz/§hd..” Ehhh heb je haar verklaringen niet gezien dat ze tesaam minstens viermaal met moordpogingen en dreigingen belaagd was?

“9(72h&§-h…” Ja heel simpel en logisch en ook voor de hand liggend dat men eerst iets moet kwekken om er voor bedreigd te kunnen worden tenzij die gasten zijn helderziende voorspellers en kermislui die konden voorspellen dat er een interview zat aan te komen.

Kan me goed voorstellen dat ze je al te pakken hebben gehad?


http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/#comment-14870
Brabant:
16 april 2012 op 10:53

Als je jé rant nou eens op dat nwo zou richten en wat je aan hen dwars zit zouden we nog eens ergens komen. Verder ben je enorm met domme wartaal bezig en is het mogelijk dat je de emotionele verwerkingsprocessen waar je in zit als argument gebruikt wat chaos onduidelijkheid en vijandschap tegen de verkeerden brengt. En van een Ad van Rooij maak je een sexhalszaak en later hier boven 16 april 2012 op 06:36 dan weer zegt ( dat lees ik daar in correct me if i am wrong)dat ze toch al gewoon was haar rekeningen met andere flappen te betalen … en jij met haar samenwoonde … en dat met een aangifte tegen “onbekend! Ook dat jij degene was die haar betaalde (“wij betaalden”). Kunt beter even pause nemen als je niet meer samenhangend kunt melden?


http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/#comment-14852
Brabant:
15 april 2012 op 20:23

Ah de Martijn van klol. Zeer prettig te vernemen dat ze u eindelijk maar veel te laat van klol af gezet hebben daar uw intriges eerder grote afleiding en vertragingen opleverden met uw steevaste afleidingen naar het koningshuis als de Konklusies richtig wetgevers en staat gingen.

Het is te hopen dat ze u hier ook niet zullen toelaten als welbespraakte doch gifzaaiende welopgeleidde troll wat aan uw ongefundeerde bijdrage hier ook weer blijkt. ´t zal me totaal niets verbijsteren als dan ook uw ip adres rechtstreeks naar den Haag gaat.


http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/#comment-14850
Brabant:
15 april 2012 op 20:01

Jij moet dan erik van jdtv zijn?

Kun je nog eens snel aan supergetuige vragen of ze in ybo buruma nu president hoge raad de “allesweter” van de korlaarbroers herkend?

Deze presteerde het ook om een der Ouders van de hofnarretjeskinderen te bellen met de telefoon van iemand die zich bij terugbellen ybo buruma “zijn vriend” ibrahim hoesein noemde. Met de telefoon van die vriend poogde ybo buruma onder vals voorwendsel met vage smoes over het huis van die ouder een afspraak af te dwingen.

Hoe het die hofnarretjeskinderen en Ouders vergaat horen we zelfs van hun advocaat geheel en al niet. Geen verzekeringen van Veiligheid en Gezondheid. Als men de schaal van operatie van het aan drent en robert m gelieerde metier bedenkt is 80 Ouders “kaltstellen” of 1000 geen enkel probleem voor ze en dat internationaal.

Mede wisten leden hoge raad voor af dat ybo buruma al ruim 20 jaar een vals van overleden van mierlo verkregen academisch diploma heeft en toch installeerden ze hem. Wat alles over de rest van die meute zegt dan. Meer dan somalische wijklords met een kroontje op en een banaan als pen zijn het niet meer.

ALs ybo buruma die allesweter blijkt heeft die drangheta wat een buitenpost van de banksters is even als meeste terreurorgs Nederland in de klauw. Terreurorgs > de banksters waar onder rothschild hadden rond 1900 enkel al 500 zelfstandig gespecialiseerde cellen opgezet om Rusland over te nemen. Voor “zelfstandig opererende gespecialiseerde cellen” kun je denken aan verzekeringen rechtbanken advocatuur religien hulporgs partijen media kranten afa gl d66 cda vvd vele en meeste alternatieve media tv president en verder alles met invloed en macht zelfs wie de subsidies krijgen regelen is een regelrechte ramp voor nederland al.

Dus het zou wel fijn zijn als zij een uitspraak deed.http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/#comment-14846
Brabant:
15 april 2012 op 18:52

Drie -huur- woningen is driemaal kosten is geen vermogen dus dat tel niet.

Een bedrijf in ander land en zoon op Oxford?
Dat moet een interessante ex vrouw zijn.

Heb van klol ooit nog wel eens gedacht dat het er was om de grondspeculatiefraude af te dekken met de westenbergzaak en veel gebral daar die site blijkbaar door de grondeigenaren poot wordt bekostigd en zij met die westenbergzaak en pootclaims chipshol elk ander vooruitgang op de roof en fraudes van voor vele miljarden aan Grond te verhullen. Waar bij poot maar liefst 11 miljard moeten hebben vergaard en dat is nog maar 1 speler in die trog.

Grondroof en daarom massa immigraties ook om maximale verstedelijking en dus maximale winst te bereiken.

Dan heel die chipsholzaak mogelijk was in een samenspel met andel en rechtbanken om aan nog eens 14 miljard te komen. In vele andere misdrijven fraudes en Grondroven spelen de rechtbanken immers ook een groot criminele rol tot en met het zelfs rechtstreeks belastinggelden doorsluizen naar hun mafiametier in buitenlanden. Let wel dat overwegend rechters DE commisarissen waren in alle grote bedrijven en banken die nu gevallen zijn vallen en zullen vallen. Met behulp van jarenlange infiltraties in overheden en staten hebben ze de afgelopen decennia heel de westerse wereld leeg geroofd wat mede begon met de privatiseringen.

Heel Europa is ondertussen asiatisch bezit door zulke misdaden als ook oorlogen om de haverklap en vele megascams en bedrog en dat ook en juist van uit financieel bedrog politiek en academisch bedrog. Duitsland was ook in no time hun eigendom met moord en doodslag zo als ook hier geschiedde. En de rabbis hielden Volken en Kinderen wel onder de duim via drugs en verkrachtingen met misbruik schoolsystemen en hun allochtone wijk en reli collaborateurs.

´t is ook niet om niks dat collaborateur turkeye china en israel nu zo puisant rijk zijn. Het gaat niet om miljarden maar triljoenen en mogelijk triljarden en vertegenwoordigd de waarde van al het bezit van die internationale roofelite van eeuwen en met gevolgen en schaden wel het tien tot honderdvoudige of meer er van daar immers zij nooit ook maar 1 dubbeltje eerlijk en oprecht hebben verdiend maar met bedrog moord en doodslag. Hun leden familieleden nazaten als “onze ” politici leiders burgemeesters banken bij criminele erfopvolgingen hen helpende steevast Ons Allen internationaal te bedonderen misbruiken en plunderen en zelfs met behulp van de EU dat immers door hen zelf opgezet is en misbruikt wordt voor criminele macht en alweer fraude en plunder. Een cohen lubbers kok van agt pechtold wolfsen rutte verhagen opstelten balkenende dirupo berlusconi etc etc alle burgemeesters familie van puisant rijke elite cq adel cq bankiers of koningshuizen alle eeuwen al met alleen Nederland ww2 al 3 miljoen Aangiften op hun rekest wegens oorlogsmisdaden van onder meer massamoorden verkrachtingen roof en plunder der huizen en bezittingen landerijen bedrijven en gelden met chekamaniertjes.

Maar dat dacht ik dus wel.


http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/#comment-14832
Brabant:
15 april 2012 op 14:23

Nog een reden waarom ze het Internet geen gevaar achtten is dat ze hadden gepland dat we in 2000 al verdampt waren geweest na leegroof van geheel de westerse wereld.

Eerder al is plan tot verdamping geweest waar mede al het ijzeren gordijn voor was opgezet om de benodigde spanning dreiging en polarisatie te kweken en alle kernreactoren verplicht van het plutoniumproducerende type moesten zijn om de westerse wereld tot de tanden te nucleariseren en bewapenen voor de finale. Wat mede een rabijn ook vijftiger jaren in een der protocollen aanhaalt.

Ook heden de afgelopen jaren met dat raketschild steeds maar onder de russische neuzen schuiven wat enorm bedreigend werkt vervreemdend en polariserend en een isolerende wig tussen Europa en Rusland houden en mede met de Iranpolitiek een zelfde werking.

Een vast ritueel onderdeel van de eurasiatische cq asiatische elite nazaten van kublai khan (lubbers li loeb berlusconi dirupo) die China duizend jaar geleden al onder de voet liepen is om voor en na plunderingen in de Westerse Wereld oorlogen rampen epidemien hongersnoodrampen te veroorzaken als afleidingen en uitwissingen van Getuigenissen Slachtoffers herinneringen en Bewijzen om gelijk terug te komen en het overnieuw te beginnen het plunderen waarbij de elitevoorgangers in derde eeuw al de pest uit India brachten en het Romeinse rijk vernietigden en Europa even zo voor en na plunderingen en machtovernames zo als ze nu Afghanistan Irak Libie Syrie doen.En Europa al een dikke 2000 jaar een ook dat christ(krisjna)endom brachten.

Er is 10.000 ton agent orange bij rothschilds monsanto besteld waar van 6000 ton op de Somalische Oogsten zijn gestrooid en er nu 10 Miljoen en nigerianen mede door ook nog eens oorlogen van huis en haard verdreven honger lijden. Ze staan voor niets als ik ook even de bedreiging met dat vernieuwde vogelgriepvirus en de illegale vaccinaties mag herinneren.

Dus regelmatig hele Volken en landen uitroeien is wel aannemelijk dan.En de reden dat veel van hen er zo maar 600 triljoen als vermogen hebben en dat zijn dan de kleintjes nog maar (de grote faraos familie van lubbers zitten in China dat afgelopen veertig jaar puisant rijk werd van Ons en niet door Ons) daar die kublai khanbende cq adel of elite van ex faraos al 2800 jaar geleden kwam verdreven uit Afrika om in Europa te blijven en ook het romeinse rijk op hebben gezet om er geheel Europa en omgeving mee te plunderen en verslaven mede voor handel naar oosten en zuiden.


http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/#comment-14830
Brabant:
15 april 2012 op 13:48

Francis capelle is op dit filmpje youtube.com/watch?v=JnKcN4SQzhU echt alles aan het afbranden en weet blijkbaar van een ieder op eens allerlei vuil en stront waarbij ik van sommig bewering konstateerde hij abuis te zijn en verdere uitspraken te vaag zijn om te controleren.

Maar zo veel feiten personen en ook gelijk die supergetuige afbranden ineen is als of die vuil spel speelt zo. Zegt ook niet in complotten te geloven en verdenkt dan een ieder van complot met overheden in dezelfde adem.

Zou die ook bedreigd kunnen zijn? En indien zo in welke relatie of zaak dan daar hij zelf zegt ook omgang met diversen “en supergetuige” te hebben gehad? Twee mensen al dwars `raar en beiden kontakt met de supergetuige gehad.


http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/#comment-14828

Brabant:
15 april 2012 op 13:10

Zaak met mysteriouse bron en feit dus.

Zelf heb ik aan Eric op eensig ander gedrag bemerkt alhoewel hij nooit zo spraakzaam en afhoudend was op vragen etc.

Ik zag ook gelijk toen Micha Kat na zijn persco over die 12 corrupte rechters aangevallen werd een plotse ommekeer van Ziel van gedrag. Ik kan Me voorstellen dat er Eric iets meer en naars is aan gedaan dan geweten. Dat kan de oorzaak zijn van de agressie dat toch wel uit de beschrijvingen van Micha Kat over hun contact blijkt.

Ook meen ik dat gezien het metier dat aan gegaan is dat Erik nooit met een bedoeling er aan te verdienen in kan zijn gegaan maar een ideologische en dus van tevoren uiteraard wel wist dat deze zaken meestal geen vetpot zijn.Wat het beschreven gedrag dus nog merkwaardiger maakt. Zulke veranderingen komen vaker voor na zeer ernstige bedreigingen en verkrachtingen waarbij dat metier zulkse zaken met kratten tegelijk pleegt.

Ook de afwezigheid van publicaties of verslagen van uitspraken indien er boetes in het spel zouden zijn is niet gebruikelijk van dat team.

Òf Erik nog benaderbaar is daar als er zulks in het spel is er dan vaker terugtrekking en afweergedragingen optreden?

Kan zijn dat die bedreigingen waar Micha Kat van spreekt heel ernstig en persoonlijk gebracht waren.


http://www.boublog.nl/14/04/2012/francis-capelle-over-de-valkuil-van-het-internet-activisme/#comment-14818
Brabant:
Reacties worden gemodereerd.
15 april 2012 op 11:49

duizenden euros boetes?

Welke uitspraken welke rechtzaken welke rechters welke ovjs dán?
En hoezó is van zijde zowel eric als klol dan nooit een woord vernomen noch rechtzaak of uitspraak gezien terwijl die toch in al dat soort gevallen met filmpjes kwamen?

En heeft eric zelf dan beweerd zo veel aan boetes te hebben?
What´s up waar kan ik die info vinden?#


http://www.boublog.nl/04/03/2012/peak-oil-voor-wie-het-nog-niet-snapt/
OP=OP Gelóof Ik Niét! ALLE olievelden ZIJN joods bezit en manipuleren ze Ons dood mee. Afgelopen decennia kwamen dáár manipulaties met einde olie verlies machtsevenwicht en afpersingen mét door hun banksters én mafiafamilies in politiék en EU veroorzaakte schulden BIJ óm israelisch geo politiéke wénsjés om heel het midden oosten in bezit te nemen. Mét dit sóórt trucks en zelfs religious bedrog manipuleren ze al millenia Volken tegen elkaar op en beroven zó één ná andér Land en Volk. Op zich Niéts nieuws.

Een Zinnige oliepolitiék Zoú Zijn óm alternatieve energien in te voeren en de olie veel winstgevender te kunnen verkopen over zeer veel langer termijn áls overwegend Grondstof voor de zeer vele fabrikaten smeermiddelen en plastics die er ván gemaakt worden. Doén ze niét. Reden IS dán Dát ér olie genoég is daar ze zich zelf heus niét zonder inkomen zullen zetten nóch zullen willen zelf op eens zondér macht of mogelijkheden te zitten.
Zeer veel Zó niét Dán Alle maatschappelijke wetenschappelijke politiéke hulpverlenings medische wettelijke bestuurlijke nationaal en internationaal conflicten en problemen en agendas Fake en bedrog ván triljoénen door ze.
Òok Dé global warmingscam van ze terwijl vliegverkeer minimáál 3°C uit maakt en nóoit door ze vernoemd werd máár zelfs groeit. http://littlegreenfootballs.com/article/24760_The_Great_Global_Warming_Swindle
Álle Bedrijf én Eigendommen naar zich toé geklauwd.

Èén volléérde internationale upperlayer parasiétkolonié incluis geimportéérd blauw bloed koninghuizen en edelen op host Volken. tot nu ÈLK president die We hadden een door hen neer gezét familie en bendelid even als alle partijen media besturen en wetgeving diensten instanties volgepropt mét enkel hún familié en bendeleden áls kaders eigenaren en leiding.

Een Zeer Redelijk Alternatiéf IS óm ze Òók dé banksters Wereldwijd Mét wórtel én ták té Arrestéren Alles té Confiscéren Òm Nóg Èén Béétje Schadevergoeding te Behalen óm wát ze Òns eeuwenlang áán gedaán hébben en Als Volken ZÈLF ALLE Gemeenschapsbehoeften Nuts en Voorzieningen te Gaan Regelen.Dé privatiseringen zelfs waren énkel een banksterscam mét familieléden Wereldwijd in de regeringen besturen en politiék der Landen óm Dézen hélémáál Léég te zuigen róven en plundéren. Dús Rékeningen Mét twáálf tót vijftiéntallige nullen Zijn ér Zát én Plenty.

Religious raciáál politiék  Bedrog: mét 70% ván de Bevolkingen Óp Aarde ván joodse áfkomst naaién fucken én verneukén dié elitekasten DÙS nóg méést én lángs al  eigen volk. DÙS Wèg mét Dié elite(poppen)kasten Én Dát de Democratie Áls Ronde Tafel een Aanvang Moge Nemen Wát Deze Nog nooit Hád. Dàn IS hét communisme dat zij zo graag wilden ér Òok Máár Dán Echt.
Nou succes met de boevenjagd en voor al eindeloosheid en voor al voortgewoekerdheid daar van nu weer alle dia en info weg is.Maar de bij u veronderstelde kennis en ervaringen is er degelijk wel dus.

http://www.boublog.nl/24/11/2011/joris-demmink-is-er-gloeiend-bij/#comment-12759
mr.drs.Bou feit is wél dat partij een zaak voert of voerde waar 14 mld op het spel stond of staat.Dan is het feit dat partij 11 miljard met grondspeculatie heeft samen gebracht dat in Nederland.Feit is dat ook op tv al documentaire was omtrent grootscheepse grondspeculatiefraudes in samenspan met gemeenten en politiek en op google en youtube ´grondspeculatie´ invoeren zal meer opleveren.

Ook zeer recent zelfs was in Groningen nog een fraude te vinden met Boer Bijmolt die dermatig met misbruik staatsmiddelen en ambten op punt stond beschadigd te worden door samenspannende leden wetgeving justitie en politiedienst dat Hij failliet zou gaan en zijn Bezittingen dan wel in derdenhanden zou komen.Feit is ook dat decennia geleden al onder kabinet lubbers de belaag stalk en weg treiterpartijen tegen de Boeren begonnen om Hun Gronden te kunnen klissen en Boer Koekoek nog om gesaboteerd werd en vernietigd eigenlijk.

Feit is dat geheel de vinexplanning op omzetten van Boerengrond naar bouwland werd gefixeerd alsmede de overmatige immigratiepolitiek daar mee een welkom stuk dwangmiddel was en is.Daar voor wordt en werd geheel het Land ontwricht en honderdenduizenden Mensen het ongeluk ingejaagd zo als ook Wijken die meer dan 20 jaar oud zijn tot achterstandswijken worden omgebouwd en onderhoud en reparaties afgesteld worden  de misdaad en wijkterrorismen ingevoerd opgezet en gefaciliteerd worden om aan de meer waard geworden Gronden te kunnen komen de huurders de wijk uit getreiterd en gejaagd en wijkterroristen de hand al méér dan 40 jaar van uit overheden boven de misdaadhoofden gehouden worden waarbij de Politie al even lang verboden is in te grijpen in de gewelddadigheden en er van uit de overheden al sinds 1972 grootscheepse rellen in de grote Steden verzwegen werden in de media omtrent de belagingen van kinderen en vrouwen door allochtonen wat tot heden door dat criminele zelfverrijkende beleid tot zeeeer vele verkrachtingen drogeringen en misbruiken van kinderen en jongeren gevoerd heeft.

En 11 miljard is én blijft een onmogelijkheid met ´normale´ middelen om in Nederland in een half mensen leven bij een te krijgen daar is dit Land te klein voor en indiceert óok grootscheepse samenspan tussen overheden gemeenten partijen want dat lukt een partij alleen van zijn levensdagen niet en zulk samenspan is op dat zelfde gebied al vaker aangetoond en ook op tv geweest en tevens is op klokkenluideronline ook  regelmatig sprake van samenspan tussen overheden en diverse partijen en dat tot in de kindercreches aan  toe wat een oa. door de rockefellers internationaal misdrijfuitvoering is om absolute macht met misbruik van en valse voorwendsel al van het feminisme zo als amerikaan russo ook al verklaarde.

En zeker zijn mijn verdenkingen niet vals of lasterlijk maar gebaseerd op meer dan 40 jaar de landelijke politiek aan het werk zien en weten wie dat zijn en de bezwaren horen en zien en wat de resultaten zijn voor iedereen. Heeft u daar ik u van mijn leeftijdsklasse acht neven bij dan eigenlijk wel gemerkt dat alle volks eigendommen spoorloos verdwenen zijn en er tot heden nog geen cent om betaald is en de staatsschuld in al die tijd ook geen deukje had of dat er vele honderden miljarden dit Land zijn uit gesmokkeld want niemand heeft dat meer hier en dat dát logisch moet betekenen dat dan decennia lang de staatsboekhouding en de import exportbalans MOET zijn vervalst en alle controle instanties corrupt en crimineel?

En zo zijn er nog heel wat criminele activiteiten van uit de overheden die elk honderden miljoenen per jaar kosten tot en met willekeurige toe eigeningen der prijzen van de staatsloterij aan toé. Waar bij diverse ernstigste feiten van alleen jeugdzorg al tot een jaarlijkse kostenpost van 8,5 miljard euro op zich zelf komt.

Én úiteráárd zál een joris demmink hier ook bij betrokken zijn. En een fred teeven een brouwer een bolhaar ook...tot en mét tot in de zestiger jaren een heuze cocainefabriek op naam van het koningshuis in Rotterdam onderhouden dwars door alle voor ons wel geldende opiumwetgevingen in ... ons volk en kinderen verslaafd maken en criminaliseren met drugs en kinder porno dat ze ook massaal en exclusief zelf enkel en alleen met misbruik staatsmiddelen en schoolsystemen ´én jeugdzorg´ produceren en verspreiden om volk ook daar mee te criminaliseren.

U  mag van mij aan nemen dat de introductie van de handshakes en bonussen een criminele en reeds gestartte criminaliteit dienende bedoeling hadden even als de quota van aartsen en spee voor politiepersoneel dat ook hadden even als de boycots van burgers door wetgevers en de ambtenaren van hoogervorst per 1995 en de vogelvrijmaking en buiten de wetstellingen der bevolking door hirsch ballin in 1991 al waar door mede sinds dien 900.000 woningbezitters emigreerden en 35.000 mensen per jaar extra stierven dat ook hadden etc etc . Zelfs de reccesies zijn kunstmatig en met opzet veroorzaakt.

Als u weer denkt het beter te weten dan verzoek ik u toch om argumentatie.
Maar iemand van uw achtergrond en ervaringen moest toch ook wel weten wat er zo te koop is?http://www.boublog.nl/11/11/2011/boublog-onder-vuur-en-libie-iran-update/#comment-12753
David:
26 november 2011 op 07:09

In de maanden voor de nato aanval op Libie was kadaffi bezig een eigen afrikaanse munteenheid in te voeren geslagen van goud.Het globale bankenmonopolie zal dat niet graag gezien hebben aangezien elk land dat hun bankenstelselopleggingen nog niet heeft momenteel aangevallen wordt of op de nominatie staat.Via misbruik van de eu viel rasmussen die na Afghanistan lijkt het wel helemaal geen toestemming van de lidstaten meer nodig heeft Libie aan met een geallieerd leger en van uit israel werden huurlingen gestuurd aan kadaffi´s zijde.Een gebruikelijk tweesporenbeleid waarbij het niet uitmaakt wie wint maar het derdendoel wordt altijd bereikt.Het goud. Dat kan een meer ware reden voor de onverwachtte en plotse aanval op libie zijn zeker nu ook nog eens dat goud spoorloos blijkt te zijn?
Beantwoorden


http://www.boublog.nl/24/11/2011/joris-demmink-is-er-gloeiend-bij/#comment-12727
mr. drs. Bou:
24 november 2011 op 16:59

@ David,

    Poot is miljardair en blijkbaar geworden ván grondspeculaties …IN Nederland?

Je reactie bevat nogal wat lasterlijke aantijgingen. Als je wil weten hoe het werkelijk zit, google dan eens op Chipshol, of ga naar de website Schiphol Wanbeleid.

Je reactie heeft daarbij ernstig last van hoofdlettergebrek! Volslagen onleesbaar en zonder enige bron! Weet dat dergelijke onzorgvuldige reacties hier niet welkom zijn. Je gaat nu in de prullenbak, maar als je hier weer zo reageert, stop ik je in de SPAM! :-(
Beantwoorden
http://www.boublog.nl/24/11/2011/joris-demmink-is-er-gloeiend-bij/#comment-12752
    *
      David:
      26 november 2011 op 06:53

      mr.drs.Bou van exact welk gedeelte of gedeelten van mijn bijdrage dat u weg haalde weet u dat het dan bewezen zeker niet waar kan zijn dat u mij van laster beticht ,wilt u mij dat gedeelte dan aanwijzen of beschrijven en uitleggen hoe het dan wel waar is?
      Beantwoorden""Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen die onwaar zijn. Het doel is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer.

De motieven verschillen, maar kunnen vaak gezocht worden in wraak, of frustratie na het beëindigen van een relatie.

Smaad is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging of dat te goeder trouw kon worden aangenomen dat deze feiten waar zijn en dat het algemeen belang vereiste dat de feiten naar buiten werden gebracht. Het doel is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer.

Smaadschrift is smaad door het publiceren van tekst of afbeeldingen. De maximale straf is in dit geval beduidend hoger.

Anders dan bij laster gaat het bij smaad niet om beschuldigingen waarvan men weet dat ze niet waar zijn. Vaak worden de beschuldigingen zo veel mogelijk opgeblazen om het slachtoffer zo veel mogelijk aan de schandpaal te nagelen. Het hoeven niet per se strafbare feiten te zijn waarvan het slachtoffer beschuldigd wordt; overspel of afwijkende seksuele voorkeuren kunnen zich uitstekend lenen voor smaad.""


U beschuldigd mij van lasterlijkheden en dus ter kwader trouw zijnde   te hebben bij gedragen.Ik heb en had geen relatie met besprokene anders dan gevonden feiten indrukken konklusies en bedenkingen er om en Ik herken me niet in uw beledigende bemerkingen over mijn persoon en het staat u vrij om elk gewenst moment aangifte dan maar tegen mijn door u verwijderde bijdrage te doen waarbij ik meen wat dat betreft  meer kans volgens de definities te maken ander om tegen u in zake het zelfde en ook dat u zich wel mag afvragen ter goeder trouw te zijn inzake deze aangezien de feiten om grootscheepse grondspeculaties in samenspan met overheden en rechtbanken zo als u ook vast heus wel alleen al rechter westenberg kent om het maar even over ingelezen te hebben en er meer wetsdienaren aan het licht zijn gekomen onder meer op klokkenluideronline.nl en tevens deze grondspeculatie en prijsopdrijvingsmisdrijven de tv in documentaires frequenteerde zo als ook u grondspeculatie op google en youtube kunt intypen alvorens zelf inderdaad lasterlijke  teksten te produceren en dat inderdáád zonder aannemelijke redenen dan ter kwader trouw waarbij u bij voorbaat en ongewoon dialoog vraag en antwoord uit de weg bent gegaan.


http://www.depers.nl/binnenland/612541/Opa-en-kleinzoon-mishandeld.html
Door: vraagt, 24 nov 2011 15:48
Dat treiter autochtonen de wijk uit van de joden deed aleid wolfsen laatst ook nog ...lekker het tuig de bewoners laten doodtreiteren in dat geval twee homofiele mensen met enormste schaden er van.Meer dan 40 jaar al mag de politie niet ingrijpen in dit soort delicten in de wijken van die joodse pooiers en kinderlokkers.Tot heden verzwijgen ze zelfs rellen van 1972 toen er rellen uitbraken in de grote steden om de gedragingen van de kut marrokkanen en islamieten tegen kinderen en vrouwen...máár wél met hun grote grijpklauwen in de pensioenkassen en staatskassen en ons geld graaien en zich zelf wél een goed pensioen bezorgen die gewetenloze duivels en schooiers?Sinds dat schooier en bendelid hirsch ballin ons in 1991 vogelvrij maakte op slinkse wijze zijn er ook nog eens 900.000 nederlandse voordeuren het land uit gevlucht door de terreur staatsterreur náást de toename van 35.000 extra doden door zelfmoord per jaar in de economisch zwakste groepen door de belagingen bedreigingen en staatsterrorismen die misselijkmakende parasieten waar bij ze zelfs de politie tot terreurwapen hadden omgebouwd die aartsen en spee met hun quota!Tegelijk houden ze al meer dan 15 jaar een seriekindermisbruiker en moordenaar uit de wind.


http://www.depers.nl/binnenland/612541/Opa-en-kleinzoon-mishandeld.html
Door: vraagt, 24 nov 2011 15:35
Ah marrokkanen dus aan @ Forum te zien ...en uiteraard hun joodse broodheren beschermheren in de gemeenten en politiek als job cohen en alexander pechthold als mafialeiders der benden van deze misdrijven in de aangiften?!

Reageer Door: vraagt, 24 nov 2011 15:33
Zó ontluisterend zó gewetenloos hyenaachtig? Kan het rascisme geweest zijn want zulke lage misdaden met zulk grote laffe groep is normaal gesproken marrokkaans of islamitisch? @nienke kom je weer over me zeiken?

http://www.boublog.nl/24/11/2011/joris-demmink-is-er-gloeiend-bij/#comment-12726
David:
24 november 2011 op 15:19

klein beetje nuanceren en filisoferen met de grondspeculanten.Poot is miljardair en blijkbaar geworden ván grondspeculaties …IN Nederland? 11 miljárd hebben ze…IN Nederland!Die gehele rechtzaak tussen poot en tegenpartij(andel?)gaat om 14 miljard..

Hét kán zijn dat dit een scam is door ten ene geheel Nederland de aandacht áf te leiden van major Grondspeculatiescams decennialang ván misdaden en plunderingen door staat wetgevers en politiek decennialang en nóg ergere misdaden tegen de mensheid en menselijkheid.Dat gebeurd op internationale voet ook al door de zelfde hoek met oa eindeloos eurogezeur en reccesiedreigingen die vals en artificieel opgezet zijn tussen 2006 en 2009 met alle gevolgen van dien.

Nevenbij kan het mede ook de bedoeling zijn dat poot en collegas er met nog eens 14 miljard extra van ons geld en eigendommen vandoor gaat zo als de grondspeculatiemafia decennialang samenspande met justitie politiek en wetgevers mag men hier ook weer een eentweetje verwachten tussen justitie partijen en wetgevers.

Op dit nivo is er natuurlijk dan ook kennis en samenspan en verstaan met partijen als brouwer joris demmink en consorten een wel heel voor de hand liggende gedachte. Tevens vind ik de pooten op alexander pechthold lijken…heel sterk…en die is ook eerder al als wethouder vies opgevallen inzake smerige gemeentelijke grondspeculatiescams.Vast toeval?
job cohen was al gesignaleerd met 3,1 geroofde euros en lubbers en nijpels hadden iets met ruime honderd miljard pensioenfondseneuros en hirsch ballin gaf alle kontrakt en werk aan specifieke niet nederlandse bedrijven wat onder meer al een probleem is gebleken met de wtc aanslagen…lekker zootje indeed!

Maar in deze specifieke hoek van misdrijven is het geen geval van goeden tegen kwaden maar van een spelletje van partijen die samenspannen en allen kwaad zelfer zijn zonder mededogen of geweten en geestesziek.Wat ze bij voorbeeld al gedaan hebben om die bodyscanners er door te jassen …

kan zo maar zijn dat poot andel schiphol chipshol wetgevers justitie en zelfs joris demmink samen staan en samen gaan.

http://www.boublog.nl/28/01/2010/israel-en-het-geloof-in-de-heilige-holocaust/comment-page-1/#comment-12706
David:
Reacties worden gemodereerd.
22 november 2011 op 04:26

Bovenste foto is een welbekende fake en het jongetje ingelast en mede NAAST dat ALLE soldaten en gevangenen JOODS ZIJN is de soldaat die in de lens kijkt voorzien van een engelse helm en een engelse tommygun wat alles geen uitrusting van duitsen was.

realzionistnews.com/?p=673#comment-356355
prosecuted.blogspot.com/

http://www.boublog.nl/24/06/2011/gladio-en-de-geheime-terreur-van-de-navo/#comment-8965
Ditje:
Reacties worden gemodereerd.
25 juni 2011 op 05:28
Dát Zijn Allebei joden.Gladio is het Moord en aanslageskader Van ruud lubbers. Èn de Enschede Ramp Een wapenopslag Van gladio Én werd òók Door israelieten opgeruimd …DUS samenwerking Met joodse mafia in overhéden!

http://www.boublog.nl/2011/02/11/ongecastreerde-kat-veroorzaakt-haagse-consternatie/comment-page-1/#comment-17506
    *
      Zorgje
      Je reactie wacht op goedkeuring.
      0ij 21:25

      Dat is zuiver Crimineel Daar Kan enkel nog het Leger Wat aan Doen!

      De Afwezigheid van Kat en Donk is uiterst Zorgwekkend om dat Kat al eerder opgepakt en gemarteld is en ook door de heer teeven bij bij laatste gevangenschap.

      Dit gebeurd nou al zo vaak dat Hij Best Wel eens met een gps finder uitgerust Mag worden.

      Want de Gevolgen zijn wel en dat verschijnsel speelde al vaker dat de Heer Kat Vervolgens zo enorm Bang gemaakt kan worden dat Zijn Werk en Zaak eigenlijk totaal verruineerd zijn en Hij Niets Meer Durft.


http://www.boublog.nl/2011/01/06/psychopaten-in-onze-samenleving  /comment-page-1/#comment-16204
Zij hebben geen uber ich of super ego,maar zijn het uber ich van aan hen onderworpen Volken!

Psychopaten behoren overwegend tot een specifiek ras geevolueerd uit asiatische Mensen eters.

Gaat U de afkomst zien van robert m. drent joris demmink joran vd sloot jefrey dahmer ted bundy dutroux fourniret roman polanski kim de wilde hitler goebels mengele polanski  churchil stalin eisenhower rooseveldt......

Alle eigenschappen die U Op Noemt en gaat U zien naar job cohen ruud lubbers dries van agt ed nijpels wim kok tang hamer pechthold rutte en zulken en dan naar de immense Schade en Leed Dat ze veroorzaakt hebben!

Ooit Noemde Iemand ze eens verloren Kinderen.
Verwoest door rituele verkrachtingen en enorme wreedheden van hun onmenselijke cultuur verworden tot anti leven en anti god.

Ze zijn de ergsten en laatsten van de Oude Mensheid.
Kinder Vérkrachters culturen!http://www.boublog.nl/2010/12/12/petitie-het-geschonden-gelaat-van-de-staat/comment-page-1/#comment-15439
#
Rekenmachine
Je reactie wacht op goedkeuring.
1111ij 01:14

Meneer de Petitieopsteller Vergeet in Zijn rekensom Dat Die Paar Slachtoffers van Staatsterrorisme Wél Duur waren , Maar dé tienduizenden Dié Dáár door afgeschrikt werden weer Vele Miljoenen en Miljarden opleverden …Zéér Weinigen behalen Die Eindstreep van Verhaal uiteindelijk , en Dát wéet dat Plunderkwaad dat in Onze Regering staat.

Ook via de belastingdienst pleegde minister hoogervorst , samenzweerder met ernst hirsch ballin Die in 1991 de Burgers buiten de wet stelde en Ze vogelvrij verklaarde en de wet tegen de Bevolking keerde , Dat Misdrijf van Terrorisme door elke Zaak bij de meinedige belastingrechter Simpel steevast in hoger beroep te gooien , al had Men al tien Maal een Zaak Gewonnen en wisten ze bij Voorbaat dat er Weer Gewonnen Zou Worden ….Door deze trucks werd er echter niet Meer Gewonnen omdat de Slachtoffers Simpel ergens langs de lijn Bankroet Waren en uitgeput , een gebruikelijke staatsterreurtaktiek van uitputten ….Gevolg …ze behoefden NOOIT aan de Eis van Winnende Partijen te Voldoen …Een Simpele Smerige en Criminele manier van Ontrekking aan Vergoeding , Rechtspraak en Uit Betaling!

Zo hebben ze uiteindelijk Geheel de Bevolking Hartstikke Monddood én Dóódmoé gekregen en verdienen ér Miljárden aan Die Spoorloos verdwijnen.

Effe Wakker Worden Hiér Hoor , We Zitten Mét Varkens Opgescheept Daar lusten de Hyenas Geen Brood Ván!

http://www.boublog.nl/2010/10/23/opgroeien-onder-hitler-de-hitlerjugend/comment-page-1/#comment-14066
    *
      Yep
      Je reactie wacht op goedkeuring.
      11010ij 20:32

      Vertel er even bij dat hitler net als mengele een jood was,anders Denken ze dat je zelf wellicht een neozionistische Fascist Bent!

Geen opmerkingen: