Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

zondag 19 februari 2012

VISIONAIR 8
 http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/2000-jaar-strijd-om-het-geldsysteem/comment-page-1/#comment-17347
Douwe
Ik heb de reacties van Sulfur verwijdert vanwege onleesbaarheid. Op http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm heeft de schrijver van deze stukken overigens ook een hele tijdlijn van de Rothshields opgezet. Ook is er daar een presentatie te vinden van meer dan 420 powerpoint slides over het rijlen en zeilen van deze familie. Hebben ze nog dochters op het moment die uitgehuwelijkt moeten worden? Wellicht handig om vriendjes met ze te worden iighttp://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/2000-jaar-strijd-om-het-geldsysteem/comment-page-1/#comment-17331
sulfur
18 februari 2012 bij 18:23 · Reageren

“”Maar goed, dankzij het internet is deze informatie opeens vrij toegankelijk”"

DUS Alles IS óp Misleiding Oplichting Bedrog désinformatie verzwijgen én Alle andere bijkomende Misdaden gevestigt?
Dát Wórdt Èén Dure Rekening Vóór ze? http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/2000-jaar-strijd-om-het-geldsysteem/comment-page-1/#comment-17337
sulfur
18 februari 2012 bij 21:06 · Reageren

Verhaal Is groter dán rothschild Ktm.Dé lubbers alias loeb alias li alias nazaten ván kublai khan die 1000 jaar geleden China al onder dé voet liepen zijn nóg eens puisánt veel rijker en hoger in de top èn waren nét klaar in 2000 mét leeg plunderen van heel de Westerse Wereld dat ze Ons mbv israel toen poogden te verdampen  inclusiéf alle rothschilds en dé andere ca 7000 ván dat soort schattige gezinnetjes ter depopulatie kolonisatie én uitwissing Getuigen en Getuigenissen van hun loot en plunder.
Hun globale bankensystemen hebben ook een pyramidespelstructuur wat wil betekenen dát dé laatste spelers mét de Gevolgen zitten áls zij al met de winsten en Waarden van de Volken vertrokken zijn vóór Iemand Dát Dóor had. Daarom gooiden ze óók Landen en Volken óm de 50 tot 70 jaar in oorlogen epidemien én andere rampen áls vernietiging afleidingen nieuwe begin. Al heel wat eeuwen ging dat Zó.
Dáár naast IS het Verhaal Nóg Groter en hangt samen met het vergaan der Mensheid Sinds het begin en zijn bovenstaande Symptomen enkele Gevolgen en dwalingen er Van.
Hét Geeft Ook Wél Veel té Concludéren Áls Dáádwerkelijke triljárden dé Westerse Wereld decennialang verlaten en Alle Gelden Werkgelegenheden en Toekomst naar 3de W Landen en China verhuizen en géén controle instantie geen Handelsbalans geen EU geen regering geen bank geen journalist Zag óf Wist Dat? Exodús ván Alle Waarden.  Òf Wè dé Schaden schulden en Gevolgen Dáár Van alsjebliéft snél even nogmaals willen betálen gráág …áán hén dé zelfden weer?
Zelfs van de roof van alle Volkseigendommen dé privatiseringen Moéten nieuwe eigenáren in Geheel dé Westerse Wereld USA Engeland(Thatcher) Rusland(olicharchen) Heden Nóg De Betalingsbewijsjes Tónen.
Òók Een Wereldwijd zwervende róofindustrie áls een vreetschimmel of zwam Alles Léég vretendé én vóor Dóód áchter látende óp naar nieuw  gebied.
Vóor ze bij Ons aan kwamen > kwamen ze Van het Zuiden en Afrika wat Door Ons alle Tijd dé derde wereldlanden Genoemd wordt > Òm Dát zij ér waren > Zélfs dé Heden Àls Woestijnzwervers Bekend staande touaregs hadden Stenen Steden en Een Beschaving. Alle Beschavingen en Culturen vernietigt De Mensen in Leed en de Hel gegooid voor altijd mét massa Kinder Vérkrachtingen drugs en verslavingen. Al vele millenia. Een roofcultúúr ván bronpsychopaten en ex faraos.
ALLE emi en immigraties&oorlogen en politiék één vóortdurende uiteenslaan van Volken en Mensen handels. http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/2000-jaar-strijd-om-het-geldsysteem/comment-page-1/#comment-17338
sulfur
18 februari 2012 bij 21:38 · Reageren

“Ons mbv israel toen poogden te verdampen ”
Wat Dus Mede Òok de internationale berovingen Wil implicéren dát israel “Ònze állemánsvrind” én China Wél Mogelijk Een geheime As vormen.


 http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/2000-jaar-strijd-om-het-geldsysteem/comment-page-1/#comment-17339
sulfur
18 februari 2012 bij 21:40 · Reageren

´K Bedoél dé massale import ván chinese babies > enkel mannetjes > Zál Dán Niét Toevallig kontinuatié Ván Een eugenetische Genocide zijn?


Geen opmerkingen: