Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

dinsdag 14 februari 2012

VERWIJDERDE BIJDRAGEN KLOKKENLUIDERONLINE #update Bijdragen Die Na Een Tweede Aanval 14-02-2012 op Klokkenluideronline Allen verwijderd waren. En Nog Meer Ondersteunende Informatie > https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cl3hT0ghdRs

update: Helemaal onder aan de tweets Die Dan tót dé aanvallen Moéten hébben geleidt Dáár ALLE in Die Tweets Aan Gegeven links doel aanval waren en ALLEN verwijderd zijn na weer online komen van klol.

 http://klokkenluideronline.nl/post/mindprogrammerende-beelden/#comment-45
14 februari 2012 at 10:27

Klokkenluideronline

De afgelopen dagen was klol meermalen onbereikbaar op Website en Forum.Dat telkens snel ná Dát Ik Nóg AL Wat Stevigs Op het Forum Had Geplaatst. Ook de Acties via Twitter Veróórzaakten nog al wat Merkbare paniek.Vóór Ál toen ze zagen dat Ik nog al Wát Adressen Wereldwijd Berichtte.

Volgens Mij lopen ze mét mysql injecties te kloten.

Een der taktieken IS om een Website láng genoég uit dé Vaart te houden zo dat amper nog iemand de Berichten Nét Geplaatst Zijn Nóg Leest Die dán in hét verleden zijn verdwenen waar amper ooit nog iemand Komt. Dát IS klol trouwens afgelopen jaren scheringa&wellinkslag óverkómen toén in Zake met joris demmink en Enkele Getuigenissen van Bezoekers.

Dé Besproken én Massaal Beschuldigde org cq partijen er achter dé beruchte elite(Bastards!) hebben niet enkel de organisatie en capaciteit om in 23 Landen tegelijk vaccinaties métTerreur dé Bevolkingen óp te dringen Máár Òok óm internationaal het Internet te isoleren plat te leggen.Op ijsland waren even meer Websites Onbereikbaar.Van uit Thailand en andere Landen was klol Ook Onbereikbaar.Èn wéér dé twee laatste hops afwezig.

Het was niet enkel dat de website en Forum niet meer Bereikbaar Waren Maar de Teksten waren óók hevig en onleesbaar gemutileerd in dién het áf en toé wél even gedeeltelijk Lukte. Dát zó Wél óp de Website áls Forum. Dat Maakt een Vreemde combinatie Samen.

Òók Heb Ik Het Genoégen té Vermelden DÀT ANONYMOUS Blijkbaar simpelwég ACTA is. Hun daden hun moderatiebeleid hun targets Hébben DÀT Nú Wél Overtuigend Genoég Bewezen!
Beantwoorden


http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-21


6 februari 2012 at 21:06

Het zeer veel en al heel lang voorkomende uit asie overgewaaide gebruik om kinderen en ook babies te verstikken met penis ken ik heel goed als ex slachtoffer van zulke daden en specifiek dat soort verstikkingen ook die normaal niet bedoeld zijn tot de dood te leiden maar bewusteloosheden om de wil te breken en te transformeren tot hoer en dienaar cq minion of slaaf. Verzuipen en reanimeren heeft zelfde doel en effect.Absolute macht en willekeurige beschikking over leven en dood met een daar na zeer devoot en handig slachtoffertje dat alles doet wat men wil.

Een gebruik dat de dames in deze kringen even veel plegen is de kinderen dwingen te likken en dan als ze een orgasme krijgen de kinderen dwingen de poep te eten die ze dan ejecteren. Beiden een zeer beschadigende vorm van verkrachtingen cq misbruiken en standaard gebruik in deze kringen. In meeste gevallen tot trauma onbewustheden leidende zo dat weinigen zich zulks nog maar kunnen of durven herinneren daar het gaan herinneren naast Angst voor de alom aanwezige daders op juist de meest cruciale plekken in de maatschappij wijken scholen politiek regering religien en instanties met verstikkingsverschijnselen gepaard gaat en ook oorzaak benauwdheden en astma is alsmede gevoeligheid der longen voor infecties.

Mensen die heel bewust zijn voelen wel eens dat ze het benauwd krijgen en tunnelverschijnselen indien ze een politie agent een rechter zien of een rechtbank naderen of betreden. Dat is een trigger dan van zulke daden die opzettelijk met deze instanties en ambtspersonen geassocieerd worden en al te vaak terecht ook daar meeste daders uit deze kringen komen! Wat misdaadbestrijding en rechtzaken onmogelijk en onrechtvaardig maakt wat mede de bedoeling is. Vroeger smeerde het ethablisment ook nog eens mensenbloed in de rechtzalen daar slachtoffers onbewust de aanwezigheid van dat bloed voelen en helemaal weg trekken in onbewuste doodsangst om gegeten te worden. EN zo staan kinderen na lagere scholen al bol van traumas enormste scahden verslavingen en triggers waar mee ze levenslang bestuurd misbruikt en gemanipuleerd kunnen worden. Van uit de luie stoel kunnen zo hele volken gemend worden zo als al enkele millenia de christenen ná kerstening martelkelders en dolhuizen en brandstapels heel handig werden voor allerlei als slachten verkrachten en plunderen in religioze wanen en bedrog.

Alle politieke agenda wat alles een artificieel agenda is wordt bij deze gelegenheden en gedurende schoolgangen ook aangelegd om de elite agendas plannen en doelen van de komende decennia te dienen vol vlijt en devoot inzet of overtuigingen in activismen daden en stemgedrag. De waarden van wat men wel en niet belangrijk vindt worden zo ook kunstmatig aangelegd alsmede een valse de joden toe gedane identiteit.Priesters rabbis imams van alle religien spelen een mede rol aan deze daden en instandhoudingen er van in de maatschappij en wijken…wijkterrorismen waar geweld en verkrachtingen drogeringen en verprostitueringen en afpersingen met jongeren en kinderen plaats vinden.Een leidende rol ook spelen in de gewelddadigheden en bedreigingen in wijken en bevelen en aanzetten daar toe. Ook inzake Rassenhaat kweken en kunstmatig antisemitismecijfers te produceren.

De rol van de media msm tv nieuws in dezen weet u zelf ondertussen wel.

De onderdanigheden aan statussen en ambten wordt er ook zo op zelfde wijzen in geramd. Rassenhaat en politiek interesse of bedrijf ook.En veel meer naast ALLE verslavingen en te komen gebreken en afwijkingen met een gemiddeld 20 jaar korter bestaan dan normaal had geweest in veel erbarmelijker omstandigheid en gebrekkigheden. Daar verdiend deze dadergroep enorm veel aan zo als een jeugdzorg maar liefst alleen al 8,5 miljard per jaar aan dat er uit voortvloeiende leed verdiend tegelijk meermalen met mededaders de ouders beschuldigende en valse rapporten met diverse media unis en instanties producerende.

Dadergroep die op alle cruciale bestuursposties aanwezig is laat zich massaal bijstaan door immigranten als afrikanen asiaten joden en islamieten.Dat zijn simpele mafiatechnieken. Alle instanties hulporgs partijen derdewereldhulp enz enz wordt door ze misbruikt voor eigen macht winst en weelden.Tot en met een WWF en Wild Parks voor infiltraties landroven en genociden aan toe.http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-23
OpieFan says:
7 februari 2012 at 00:51

Je bent de eerste die er naar vraagt en nu ben ik met stomheid geslagen.Weer eens wat anders dan over al inbreken moeten om nog wat te kunnen zeggen en het nog zien te overleven ook. Wat trouwens aardig lukt nu er een draadje tussen zit.

Wat me bij je verzoek op kwam is een stukje van zo een schoolreisje waarin we sja …vernietigd werden. Op een moment kwam mijn juffie naar me toe en vroeg warm betrokken troostend toegewijd als een ieder zich een moeder zou wensen “wat is er wat hebben ze met je gedaan?”

Dus ik flapte er bedrogen door haar emotionele bedrog uit “ze hebben me verkracht”!

Bleek een rollenspel te zijn om mij het voortaan zwijgen over die dingen bij te brengen. De schooldirecteur die ook op dat schoolreisje mee was gekomen was al achter me geslopen en pakte me gelijk schreeuwend op ” judas als ze dat horen maken ze ons af ik doe het allemaal voor jou zet ik mijn leven op het spel”… en tegen de kinderen “jullie moeten hem een lesje leren anders maken ze ons af” terwijl die me naar de andere kinderen droeg en me voor hun voeten neer gooide en op mij in begon te trappen en de kinderen moesten mee doen.

Juffie was er bij gekomen en had een potje gepakt met vorkjes er in die ze aan de kinderen uit deelde en ze instructies gaf wat er mee te doen. Die gingen om me heen staan en begonnen me aan flinters te steken me toe roepende “moe je nie zegge …” en zulke smeekbeden in doodsangst om hun leventjes zes jaar oud ongeveer. Zo maakten ze de kindertjes mededaders aan de misdaden tegen hen zelf gepleegd. En dat was nog maar een kwartiertje in een continuebedrijf 24/7 heel de week door. Uitgeput houden is ook een taktiek bij brainwash dat breekt ook al.

De oververmoeidheid de lachjes en supervrolijkheden als de kinderen van de schoolreisjes kwamen had een geheel andere oorzaak dan men dacht al die generaties en reisjes lang. Pure doodsangst deed ze lachen en vrolijk zijn voor hun leventjes en dat van hun ouders waar ze ook mee bedreigd waren.

Dat soort dingen deden mij achterdochtig zijn tegen elk betrokken vraag later bang voor verraad en onraad kwade bedoelingen. De ervaringen zo diep weg gestopt dat ik geen eens bewust was van de redenen oorzaak decennia lang. Alle betrokkenheid relatie en vertrouwen er door gesloopt. Zulk ervaringen maken mensen ook in zich zelf eenzaam en alleen altijd onbewust wakende om het grote geheim. En geen herinnering en geen verleden hebben omdat de muur van dat geheim dat af snijdt en vernield.Oorzaak van “hoe gaat ie?” “ja wel goed dank je” standaard omgangsvormen.

Daar deze dingen zeer massaal en collectief wereld wijd werden aan gedaan met misbruik schoolsystemen kerken bordelen ed kan het zijn dat men van dit verhaal ietwat naar wordt maar dat gaat over en heeft als voordeel dan dat verwerkingsprocessen gaan starten en men heelt. Dus dat is dan wel mee genomen.
Beantwoordenhttp://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-24
OpieFan says:
7 februari 2012 at 01:30

Op ander wijze van elders een verhaal dat een beeld geeft wat men zo ver uw geloof kan een idee geeft van de problematiek ietsje anders gezegd:

To My Knowledge GOD is the Creator of AL and Himself.

Gabriel is Lord of ALL Life

Christ or Iodem is Lord of Mankind

Christ or Iodem Was Created by GOD 100.000 Years Ago to Help Mankind Withstand the evil They were cursed with from the unhappy start of Their Species What was No plan or wish from GOD But They were invisible to His Eye by an anomaly they created emanating from Their unhappy Lives and They were lost and had wandered of the Road that Was Good for Them into ethernal war violences and rapes. A Part of that Mankind Not Originating from This Earth But a Planet in the outer regions was Discovered 100.000 Years ago on Earth and Transformed by GOD. And That went Good for about 83.000 Years. But 13.000 years ago the rest of old Mankind came from behind the ice and brought a flood of darkness and Sinn the Universe Never Seen befor and All went dark again.

That is Known in Your Mythologies as the Deluge Götterdämmerung and Ragnarok. The Deluge Never was a flood of Water But a flood of Sinn evil violence and Darkness that wiped Us and Our Souls out Like Butterflies in a Hurricane. Creation fell apart.Our Souls anihilated and GOD died.

Noah My Beloved Took the last 25.004 that flood of evil Surviving Israelites 8000 Years Ago to a Better Place far beyond Orion And Came Back for Old Mankind to Raise Them in GOD and Bring The Light of Life And the Love of GOD to Them as Was Done Befor. And 3000 Years Ago Gabriel Came and Fell for GOD into the Abyss for Noah Could not Manage the cheer evil upon Him. And 200 Years Ago GOD Himself Came to Earth What He Used to Do Every 30.000 Years but This Time Sooner for He Felt the Last Love Died on Earth.

He Poured His Being out Over Life And Mankind and Started Sinking into that abyss to Where the Lost Children Lived.

He Became One With Them One of Them And Raised Them And All Creation of Death into His Being into Life And the Love of GOD to Give Them a Better Life With Out violence or Fear in Trust We LOVE!

An End to 3 million years of Darkness for Mankind Will Come And GOD WILL LOVE YOU!
Beantwoorden
http://klokkenluideronline.nl/post/mindprogrammerende-beelden/#comment-44
14 februari 2012 at 00:02

-Dé Blanke Man ALTIJD Áls dé boef af schildéren in films en op tv.
-Blanke Meisje wijs maken joden negers zouden enig goede mensen zijn die Ze geen kwaad zouden doen en Ze beschermen.
-Hét Blanke Meisje altijd áls dé té beschermen belaagde dóór liefst een neger jood of zo diréct nog allochtoon áls dé héld dé rédder en altijd tegen Blanke boeven Mannen. Joodse Meisjes Zijn amper te Zién in films Zijn afwezig.
-Negers al jaren opvoéren áls dé wijze dé god zelfs dé béterwéter en voorloper in evolutie.
-Joden áls dé verlossers dé meest geevolueerden dé vóórlopers dé martelaren en vervolgden dé gemartelden.
-Joden Áls item Altijd uit élk nieuws bericht statistiék houden en elk negatiéf op Naam Van Blanken bijschrijven bijliegen.
-De Beelden verzadigen mét allochtoon en afrikaans zo dát Men Niét Ziét Dát de Straten Mét de jaren steeds voller van ze raken en Men de toenemende áfwezigheden Ván Blanken mindér Ziét.
-Het altijd over alle Volken hebben behalve over joden.
-Indien islamieten getoond altijd zeer grote samenscholingen ván agressieven opgehitsten angstwekkende groepen met liefst een godsdienstwaanzinnig tint.
-Indién Blanken getoond … hoé ze islamieten doden aanvallen op ze pissen (waren Trouwens – ÉN Dát in ALLE GEVÀLLEN-JODEN Wát uitéráárd niét ér BIJ Gezégd Wérd)
-Ons al vele decennia bedonderen met niet bestaande problemen en met kunstmatig aangelegde problemen.
-Ons bedonderen al vele decennia mét een helemaal Niét bestaande holocaust en Valse claims ér óm.
-Ons bedonderen in Zake Onze Eigen Slachtoffers van de Vele Genociden en exterminaties door joden Gepleegd.
-Ons bedonderen met vele andere zaken als global warming en overbevolking (alle Tijden stabiél Òp 5 Miljárd)
-Ons bedonderen mét te veel en té korten ondergangen en ramp.
-Dagelijkse doemscenarios
-Al sinds minstens sinds 1985 chronisch belagen en terroriseren mét bezuinigingen
-Ons dagelijks bedonderen met vijandbeelden over alle Volken behálve het Allen vijandige joodse volk.
-Ons bedonderen met democratien met wet met staat politiek regering en beloften.
-Ons bedreigen via media en tv
-Angsten aan jagen met ziekten en epidemien
-overspoelen mét Zinloze items en beweringen onderwerpen en falsificaties óver ALLES Ván GOD´s Kennis Tot oorlogsgeschiedenis Wetenschappen etc etc etc.
-Òver Wérkelijk ALLES LIEGEN ÉN Hét monopolie Óp Al Onze Kijk en Luistergelden
-academisch geschoolde militaire instructeurs psychologische oorlogvoeringen als omroepdirecteuren installeren
-Dat We dagdagelijks tegen joden aan kijken op tv en film zo dat We niet Zién Dat de Landen vól lopen met ze in zake hun depopulatie kolonisatie én plundér programmas
-Dat er Amper nog iemand Wéét Hoé Een Echte Blanke er uit Ziet en Dat Dit Land ÒÒIT Van Hen Was.

Én Arend Zeevat?
Wannéér Gooi Je Die HOÈR de joodse jessica alkemade Ván Argusoog ÁF Waar Sinds zij er is Niemand Meer Over Misbruik joodse Terrorismen Geschiedenis en Misdrijven mag Spreken en Bijdragen?
Jessica alkemade haar vader alkemade één rechter zit mét ene hofs Òok een rechter weer op ambtenaren.blog.com om de Politieke Tegenstanders te traceren en Ze vervolgens uit te schakelen met behulp van Terreurcellen in diensten en staat. Wáár Ván Ik 2009 al snel een proefje ván dáádwérkelijkheid kreeg. Jessica alkemade IS lid Ván Deze raciale Tereurcel.
Beantwoorden


http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-41
OpieFan says:
13 februari 2012 at 20:40

De Commentsectie laat hele stukken tekst weg ná pijltjes naar links wijzende. Wilt U Voorgaande halve comment 13 februari 2012 at 20:34 dan Verwijderen?

Dé Misbruikmafia en hun Slinkse wégen:

In Zake Misleider stegeman en het mediabedrog ten gunste van de Misbruikmafia in Staat en bestuur justitie wetgevingen politiék etc
anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-44
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:15 pm

boris jansen YOU ARE a CHEAP PIECE OF FILTH AND SHIT!

TOR IS NOT THE MAJOR Abusenetwork > THAT IS STATE GOVERNMENTS SCHOOLSYSTEMS JUSTICEDEPARTMENTS PROSECUTOROFFICES CHURCHES JEWISH AND ISLAM RABBIS AND ON THE NET THAT COULD BE MORE GOVERNMENT COMPUTERS OR OTHER PAID PROXY AND NETS LIKE FREENET.

BUT TOR HAS TO LITTLE BANDWIDHT WITH SO LITTLE NUMBERS OF USERS AND SUCH MAJOR DATATRANSFERS AS ARE INVOLVED IN THESE CRIMES ARE NOT POSSIBLE ON TOR FOR IT WOULD CRUMBLE AND SUFFICATE
> metrics.torproject.org/users.html

GO AND SUFFICATE YOUR SELF YOU FUCK CHILD RAPING PIÈCE OF DECAYED SHIT AND MONSTER!
Beantwoorden
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:20 pm

JUST AN IDEA FROM AN OTHER PERSPECTIVE

Anonymous @YourAnonNews
Inside INTERPOL’s New Cybercrime Innovation Center | goo.gl/07ZxZ
Bonusje @Bonusje
THESE PIECES ÓF SHIT FILTH AND PISS >>>NÉVER FOUND ANUAL MASS CHILD RAPES&DRUGGINGS AT CAMPWEEKS KINDÉRGARTENS AND ELEMENTARIES
Beantwoorden
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:59 pm

In Holland We do have Us a pieter kalbfleisch who abused his status as judge laws and licenses to monopolise ALL Creches or Kindergartens so Normal People Could not Start a Creche or Daycarecenter that he reserved for his Child raping gangmembers in state law and politics.

You BETTER Inform Your Sick And Decayed FBI And other lawenforcements About it Because it IS Possible Some Lone Human Soul STILL Is Around There!

This Kindergarten and Daycaremonopoly was setup by the jewbanksterelite.Also by abusing feminism to push both Parents to work and had to give away the Babies and Children to Such evil Daycares and Such places to can break and abuse the Children global and en masse.To make Mankind humble obedient slaves and whores.

SO TOR IS the LEAST OF ALL Problems!

anonymousnetherlands.nl/2012/02/alberto-stegeman-alle-pedos-zitten-op-tor/#comment-49
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 6:03 pm
HEY STEGEMAN YOU CHILD RAPING TRAITOR

anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-23
klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-21
samuel-heinemann.blogspot.com/2012/01/devil-devil.html

Nog een Hoé jph Donner notair Kinder pornoproducent ter afpersingen en pleziér en lid joodse mafia én decennialang deelnemer en organisator van de jaarlijkse massa Kindér Vérrkachtigen op scholen en schoolreisjés nog stééds doórdramt mét slinkse Staatsterrorismen en Misbruik Staatsmiddelen en Personeel al IS Dát Niét Véél óm Kinderen Én Volk Bang en Monddood te krijgen steeds wéér. Nu via twitter.

Zie Òok Comments > youtube.com/watch?v=OgQ3Tn0_32w&feature=relatedhttp://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-38

OpieFan says:
13 februari 2012 at 19:14
Nóg Wél Méér Reden Óm anonymous Ván israelische opzet te Verdenken:

https://twitter.com/#!/Phoenix_Gaya/status/169110031197941761
HACKED: Turkey Information Technologies & Communications Authority http://pastebin.com/JPximj3d | http://pastebin.com/gubPJBFR (via @ODigiturk)
Retweeted by Phoenix Gaya Luxs

Mede is anonymous laatst bezig geweest in Brazilie tegen de banken daar die Niét onder rothschild vallen.En rothschild hééft daar op moment nou nét interesse áán en zóonlief zeilt al mét een ” recyclefléssen” zijlboot ondér mom environment richting Brazilie.

Engeland is ook al die richting óp gekomen mét de vloot bij Argentinie Falklands.Same Neighbourhood mede dát engeland al wat eeuwen dé gróótste hoér van de elitejoden is en Nu asiaat william met zijn zusje kate in incest dé troon hebben “genómen” Ná Dát Diana in een Tunnel Vól joden Stierf Komt ér Boven Op. Kon Zijn dát er kolonisaties dépopulatiés in Zuid Amerika gáánde zijn. Dè strubbelingen in MO zijn ideale áfleidingen als Òok het geroép van anonymous dat is. Er is Òok Èrg véél stilte rond óm Zuid Amerika in de media Òok Een Mogelijk Teken Ondanks Tóch Niét Niks een Vloot Dat er heen vaart!

Anonymous is ook aan het opkloppen Van de opstandelingen in Syrie. Réchtstreeks in het israelisch mossadbeleid als in diverse eerdere Landen als aan zet tót oorlogsexcuus en overnamen.

Anonymous laat ALLE overheden senaten politici banken stockmarkets billionaires diensten diéven Oplichters rovers Dié Bekend Staan Òm hun Staatsterrorismen en fascismen ÉN Énórmste Bedrog geheel buiten Schót. Dé banksterelite Zál Ván hén éven áls Ván occupy nog dé minste Last hebben.
Beantwoorden


http://klokkenluideronline.nl/post/alberto-staatsoperatie-stegeman/#comment-43
OpieFan says:
13 februari 2012 at 21:55

V1 09:20 meer dan 220.000 plaatjes vernietigd > FBI nog videos aan het analyseren …wat mét vernietigd materiaal Vást Héél moeilijk Zal zijn ÈN De Beelden niét Vergeleken Mét Fotodatabases Ván scholen Creches Kleuterschooltjés?

DÙS láát dé Slachtoffertjés maar dóodrótten én zet Ze in het geváng Àls Ze dóor Dé Misdaden in dwanghandelingen Zélf Dé Nóodlottige Gevolgen plégen Van Wat DÈ STÀÀT ZÈLF ALLE EEUWÈN DÈÈD ÈN ÒPLÈGDE óp straffe dés dóóds ? Zich áf vragende hoe dát kwam wát Ze deden in Hélse onzékerhéden zélf verwijten zélfbestraffingen Álle Zélfvertoúwen verlóren vaak Hét Léven Láng. Tót drugs en alcohol vaak vervallen om vergetelheid óm zich zelf te hebben en het Lijden te verdragen. ..ÈN ÀLS nog meer péch een scheilheil ván wét en staat ér nóg eens óver héén.

In 1920 AL heeft wét en staat zich stilzwijgend uit dé voéten gemaakt ván dóor hen ZÈLF officiéél wettelijk gedwongen&óp gelégd moéten Vérkrachten Ván Eigen Kindéren óm Ze fijntjés devoot onderdanig gébróken(zóndér Eigenheid in slaafse gehoorzáámheid) aan staat én industrié (Lees asiatisch askenazi Fake joodse Brónpsychopatische elite aka adel aka banksters adel&edel ex farao kasten) áf te stáán áls slaafjés en hoértjés. Òók mét DIÈ Gevolgen en dwanghandelingen hébben ze Alle Volken Ménsen Kindéren láten rótten en vergáán TÒT ÈN MÈT HÈDEN!

TEVENS ABSÒLÙÙT GEWÈTENLÒOS áán Dié gevolgen nóg 24/7/365 enórmst verdienende ! HÈDEN WÈÈR ÈN NÒG DÙS! DÀT GÀÀT ÒM VÉLE MILJÀRDEN VÀN ONS LÈÈD ÀÀN LÈÈD DÈR KINDÈREN WÀÀR WÈ ÒOK NÒG ÈÈNS WILLENS EN WÈTENS ÒM KÀÀL GEVRÈTEN WÒRDÈN > ÈN MÈT RÈGELMAAT ZÒ ÀLS ENKEL EEN GEWÈTÈNLÒÒS BRONPSYCHOPAAT KÀN Dé schúld ér óm in dé schoenen geschóven krijgen via media via krant diensten staat justities wetgevers én TV! Mét Criminele samenspan Ván instanties Áls èén Jeugd zorg één vara één ncrv etc etc academien( bullens victor koppen twan huys Én hiér boven NU allerlei wéér én een wórstje) . Énkel mafiacel Jeugd zorg haalt aan het Leed der Gezinnen Én Kindéren al 8,5 MIJÀRD PER JÀÀR ÒP!

Hét lijkt ér Òok Óp Dat stegeman óm Die uitspraken los te krijgen mét Strafbaar fotomateriaal MOÈT hébben rond gelópen Anders IS zo Iemand Nooit over te halen. Jé uit veiligheidsoverwegingen moéten corrumpéren als eis is gankelijk.Dát Wéten Zelfs Mensen die er Niéts Mee hebben.Hoé dát gaat IS al uitgebreidt té Lezen Gewéést. Hij noémt zich óok “provider” Dán HÈÈFT Die een en ander getóond!

DÀT Máákt Hele verhaal ZÈÈR Bedenkelijk! Òf het Dán Òóit Wérkelijk Wél Hééft Plááts Gevónden Zelfs!

04.48 “zó gigantisch misbruik ván TOR” IS EEN LEUGEN. Nederland Heeft 6000 TOR Gebruikers. Andere landen zitten Ook Heel Laag. In de tienduizenden hoog uit. > metrics.torproject.org/users.html

Mét wát videootjes Data etc up of downloaden Komt TOR al Bemerkelijk in dé knoei van te weinig Bandbreedte Wát Wéreldwijd dan Snel Gemerkt Wórdt. > Dáár Òm Wórdt Verzócht Geadviséérd Én gesméékt Geen Grote Databestanden er mee te verplaatsen.En naar p2p Verwezen.

Die agent zit al mét 220.000 werkjés van maar enkele servers. DÀT Gaat Dan Òm goed en zeer grootscheeps georganiseerde mafiawerkzaamheden. > Mét Misbruik STAATSMIDDELEN schóolsystémen Schóolreisjes kerken scholen in de diverse landen onder joods mafiabeheer in de overheden en regeringen.ONDÀNKS Aangiften per midden 2009 Wereldwijd aan ALLE Overheden Mééste diensten&veiligheidsdiensten inclúis intérpól&FBI en Mééste grote partijen HÒÒRT MÈN ÒÒK HIÈR WÈÈR > NIÈTS!

ÈNIGE DIÈ ÈR FÀTSOÈNLIJK Méé Òm GING Was Micha Kat. Andéren Áls wim dankbaar peter r de vries hébben Dát bij daders tén kántóre Áls teeven demmink brouwér tén gélde gemaakt cq vóorrechten vérworven.

Òok De Záken mét burgers en justitieleden Ópgepakt mét meerdere miljoénen fotos en videos Zelfs PER PERSÒON !
DÀT IS ÈCHT Niét met TOR gegaan! Ik Weet Van de vele schoolreisjes ÉN Àls ex Sláchtóffer Én Méde Slachtoffér Ván Dè Wijkterrorismen Dát dé joodse en islammafia VÒL ÓP stond te knipsen élk stukjé geil én Leed van Alle hoeken 24/7. Dát ging Niét via TOR Máar video foto én sms.En Soms professionéle Studiocameras.

Dát er NOOIT schoolkindéren op al die uploads Én KP databases Zijn Gevonden > Nooit vermeldt > IS ÒOK Een Teken aan de Wand. Òok hirsch ballin en donner die ná de Aangiften 2009 en ná de Vondst Van het pieter kalbfleisch monopolie op Creches voor dé Misbruikmafia van staat allen poogden WOB en Internet te killen.

> Èn Nu Ná de Geslaagde Uitschakeling Van Anonymous Ván Zulke websites worden op eens WÈÈR alle overheid dienst en regering wakker om NU TOR te slopen zondér wélk Dát Nooit Was gelukt en Anonymous natuurlijk”"névenbij” ter Aarde te besteld.

Nog Wat Bedenkingen mbt TOR & stegeman:
klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-29
klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-31
klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-41

Btw FBI IS ÒOK TOTÀÀL VÈRRRÒT! DÀT Wéét Ik AL Twéé Jáár!
Beantwoordenhttp://klokkenluideronline.nl/post/alberto-staatsoperatie-stegeman/#comment-35
OpieFan says:
12 februari 2012 at 13:03

Net Wat Rare Ervaringen óf Gekénde rits Teleurstellingen gehád waar bij anonymous én géénstijl ál wéér Òok Niét Zo Goéd uit dé Verf Komt

Btw IS stegeman Ván DÉ stegeman industrie en worstjés?

OpieFan says:
12 februari 2012 at 12:10

Anonymous FAKE stegeman Èén Wórstje
Èven Àls occupy én wikileaks is anonymous een joodse banksterfake dat geen enkel Kritiek en Dát intérnationáál toe laat Óp geo politiek israel op banksters op de doelstellingen en targets anonymous en Vragen Óver Wáár Òm ze Dé Door Allen Gekende Echte Boeven zo mét rust laten.

Bijdragen verwijderd geweigerd op

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-23
v. Soest zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
februari 12, 2012 om 10:43 am

Ha No Censorship Hére? Not even bankstercensorship?

Let´s Séé …

klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-30
OpieFan says:
11 februari 2012 at 06:13

Sja klokkenluideronline.nl/artikel/11036/de-demonische-entertainment-industrie-ontmaskerd

Wat Arizona Wilders op 03:23 zegt herken ik van a tot z. …// (Mét Hele Verhaal ér Áchter Dat Hiér boven òok Staat)

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/alberto-stegeman-alle-pedos-zitten-op-tor/#comment-24
Bonusje zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
februari 12, 2012 om 10:59 am

ÁLs Je éven Goéd Ná Dénkt zijn dé aanvallen ideeen én berichten Ván CIA alle politiék en joodse media tégen TOR > PÀS NÀ Dè aanval van Anonymous Tegen mét TOR wérkende Kindér Misbruikérs IF he is journalist he already for Years KNOW who AND where THE REAL Child molesters reside.He Has Got the Freedom to Attend Several of the THOUSANDS of Websites and Blogs That Handle the Questiosn Extensively!

SO he MUST BE a gangmember and if THAT is the CASE a collaborating gangmember of the molesterside WHO in THAT CASE almost Certain is ONE HIM SELF!

ALSO HE WOULD NÈVER have been allowed to appear on a Television ANY WHERE IF his accusations would carry the least danger to EXPOSE THE REAL mafia behind global mass Child molestations and druggings at schools churches hospitals prisons Kindergartens schooltrips and at campweeks.

Up front this is a Criminal collaboration between stegeman and jewmedia jewstate and jewlaw for purpose to destroy more Freedom to protect their bussines with all of Our Children drugs rapes and plunder and lootings of the Globe.

Ben eerder al bij @YourAnonNews ván de Volg&RT en chatroom af gegooid en heb zelfs een aanval gehad na wat simpele Vraagjes aan ze Gesteld te hebben Óver hun Dé Échte Boeven buiten Schot latende doelen en pro israelische politiék dienende gedrag én de aanwezige FBI eveneens Kritiek Gaf óver hoé ze Mét Aangiften óm Waren Gegáán en ér Niét Ànders Dán Vérkrachters én Móórdenáárs óp volgden.

Dit Zet Dàn het “”Bekéndmakende ” “Suppósed óvérrédende interview ván geenstijl rudger Òók in Een Wél Wat Ander Licht?
Beantwoordenhttp://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-33
OpieFan says:
12 februari 2012 at 12:46
Dit Zet Dàn het “”Bekéndmakende ” “Suppósed óvérrédende interview ván geenstijl rudger Òók in Een Wél Wat Ander Licht?


http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-32
OpieFan says:
12 februari 2012 at 12:35
Ben eerder al bij @YourAnonNews ván de Volg&RT en chatroom af gegooid en heb zelfs een aanval gehad na wat simpele Vraagjes aan ze Gesteld te hebben Óver hun Dé Échte Boeven buiten Schot latende doelen en pro israelische politiék dienende gedrag én de aanwezige FBI eveneens Kritiek Gaf óver hoé ze Mét Aangiften óm Waren Gegáán en ér Niét Ànders Dán Vérkrachters én Móórdenáárs óp volgden.

http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-31
OpieFan says:
12 februari 2012 at 12:10

Anonymous FAKE stegeman Èén Wórstje
Èven Àls occupy én wikileaks is anonymous een joodse banksterfake dat geen enkel Kritiek en Dát intérnationáál toe laat Óp geo politiek israel op banksters op de doelstellingen en targets anonymous en Vragen Óver Wáár Òm ze Dé Door Allen Gekende Echte Boeven zo mét rust laten.

Bijdragen verwijderd geweigerd op

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-23
v. Soest zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
februari 12, 2012 om 10:43 am

Ha No Censorship Hére? Not even bankstercensorship?

Let´s Séé …

klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-30
OpieFan says:
11 februari 2012 at 06:13

Sja klokkenluideronline.nl/artikel/11036/de-demonische-entertainment-industrie-ontmaskerd

Wat Arizona Wilders op 03:23 zegt herken ik van a tot z. …// (Mét Hele Verhaal ér Áchter Dat Hiér boven òok Staat)

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/alberto-stegeman-alle-pedos-zitten-op-tor/#comment-24
Bonusje zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
februari 12, 2012 om 10:59 am

ÁLs Je éven Goéd Ná Dénkt zijn dé aanvallen ideeen én berichten Ván CIA alle politiék en joodse media tégen TOR > PÀS NÀ Dè aanval van Anonymous Tegen mét TOR wérkende Kindér Misbruikérs IF he is journalist he already for Years KNOW who AND where THE REAL Child molesters reside.He Has Got the Freedom to Attend Several of the THOUSANDS of Websites and Blogs That Handle the Questiosn Extensively!

SO he MUST BE a gangmember and if THAT is the CASE a collaborating gangmember of the molesterside WHO in THAT CASE almost Certain is ONE HIM SELF!

ALSO HE WOULD NÈVER have been allowed to appear on a Television ANY WHERE IF his accusations would carry the least danger to EXPOSE THE REAL mafia behind global mass Child molestations and druggings at schools churches hospitals prisons Kindergartens schooltrips and at campweeks.

Up front this is a Criminal collaboration between stegeman and jewmedia jewstate and jewlaw for purpose to destroy more Freedom to protect their bussines with all of Our Children drugs rapes and plunder and lootings of the Globe.http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-30
OpieFan says:
11 februari 2012 at 06:13

Sja http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11036/de-demonische-entertainment-industrie-ontmaskerd

Wat Arizona Wilders op 03:23 zegt herken ik van a tot z. De drug waarvan ze verhaalt en bij aanraking deed branden heb ik ook gehad.Tijgerbalsem was dat. De hier vaker door de goot gehaalde edelachtbare frits salomonson injecteerde dat ook als later privéklant van een kinder bordeel waar ik moest werken.Dat geeft inderdaad bij elke aanraking een helse pijn als een soldeerbout die ze ook kwistig gebruikten.

Niet enkel tools van sadisten als salomonson maar ook deel monarchtech om traumas chemisch te versterken verdiepen. Bij voorbeeld boenwas inspuiten wat banksterleider afd. Nederland tm 1967 dries van agt alias bauer alias rothschild bij Mij als Baby al deed naast de heroine wat zo lang het werkt gevoelens van dood gaan geeft om dat het Hartritme verstoord wordt en de misbruiken fenomenaal erger maakt.De heroine bedoeld om een kunstmatige liefdesband ook nog mét daders te creeren wat in werkelijkheid een onbewuste heroineveslaving is.Eigen kinderen spuiten ze dat ook in.En meesten van hun volk waren ook heroineverslaafden van jongs af aan.Geen wonder dat ze al millenia wereldleiders en handelaren in papavers en opium waren.De door hun cultuur gebruiken religien wetgevingen en onderlinge gevangen zijn zeer ondraaglijke gevoelens doen ze er naar grijpen.Anders heeft Men geen drugs nodig.Dat doen enkel Mensen die lijden.

Kinderen butagas en plamuurpoeder laten in ademen wat bij het eerste verstikking en blauw worden doet en bij de tweede een brandstapel veroorzaakt maar dan van binnen. Alles ook onderdeel van martelingen en conditioneringen. Tools wat een filmpje over een opgepakte joodse rabijn wel eens liet zien.Dat Filmpje werd hier ook wel eens vertoond. Geen uitzondering maar standaard werktuigen van die religie. Hamers om Vingertjes en Teentjes te breken. Draden om 220V door de Hoofdjes te jagen doseringen niet bekend.

Als Baby al waren er rabbis oa. dé beruchte strafpleiter max moscowicz bij Mij Thuis en joegen samen met Mijn in baby toestand verkerende Moeder Die Mij moest vasthouden 220V direct uit het stopcontact door Mijn Schedeltje.Uiteraard Convulsies en een Lichaampje dat uit het wiegje ahw sprong. Mij tegelijk gezamelijk toe schreeuwen over van dé baas willen zijn en over verkrachten met Mijn kleine pikkie.Ergens te Begrijpen Van Mensen die zelf ván Baby af aan piemeltjes hebben leren Vrezen.Baas boven baas kwam daar van.

Verdere elektroshocks tasers koeieshockstokken ect´s. academié en wetenschappen komen ten volle kijken bij de programmeringen.Waar bij monarch niet enkel een Vlinder is maar ook de benaming van vorsten. Waar bij dan bekijken of er iets in mon – arch zit ook in het achterhoofd zit. mono archetype de ene of mijn bron.Arch zit ook arc vonk in.Uitverkorene wat in de joodse mythen nog al een grote rol speelt als bij kain en abel bael.De africhtingen programmeringen zijn niet iets uit de moderne tijd maar al vele duizenden jaren aan de gang.En mischién wel ongelooflijk lang in een mensenras waar baas boven baas de hoofdrol speelde.Elkaar overweldigen controleren en evolutie daar op gericht is dan wél voor de hand.

In klol link over de entertainment industrie wordt gezegd over de dood van geliefde beroemdheden. Nu zei een Familielid van Michael Jackson dat er dan altijd drie Dood gaan of gemaakt worden.Één beroemde waar dé aandacht óp gevestigd wordt en twee die buiten het nieuws gehouden worden.

Nu IS Zo Dat Christus ÒOK Mét Drie Stierf in één van de versies.

Nu Kan het Zijn dat dát regelmatig ritueel van beroemdheden ombrengen te maken heeft met ouroude Brainwash technieken. Het steeds hernieuwen van het Trauma Van de Dood van Onze Liefde en Vrijheid Ons terug wérpende in wanhoop en de slavernij dat óp de Dood van Christus en Zijn Woord volgden.

Mischién IS Het Belangrijk Óm te Spréken Òók ÚW WÒÒRD HEELT Én MAAKT VRIJ!
Beantwoorden
http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-28
OpieFan says:
10 februari 2012 at 12:11

@PRRTeamLoverboy
Oproep aan de politie: help mee aan onderzoek over jongeren en internet http://svy.mk/xEFKuK

@PRRTeamLoverboy Moeilijk Óm Kinderen en Jongeren Los te Krijgen Die mafiagroepen hebben héle gemene truckjes Hen het zwijgen op te leggen náást dát ze dagelijks daders in de Eigen Wijken tegen komen of gedwongen mee omgaan.Dán nog dé Angst Niéts Meer Waard gevonden te worden áls iemand ér achter komt hoe besmeurd ze zijn. Zo Wàt Niemand heeft in al die vele decennia én eeuwen Zelfs ooit Geweten Van Die Hel. Zo IS Wel te Zien HOÈ diep hét zit.Naast dat hoofddadegroepering Alle Weten en getuigenis Dát Ontsnapte al ras aan het kruis of de cel dolhuis of Dood had.Zélf hét recht hét wóord dé wét zijnden immers.Dán inderdaad die fotos mét afpersingen er om er bij wat een vaste prik is.

@PRRTeamLoverboy Nog Wél een Probleem IS dát óm Ze tót de slaaf hoer te maken van die groepen er ZÒ extreem gewéld wordt gebruikt dát Ze in een totaal devoot eenkennig robotje veranderen óf Beter gezegd vérándérd wórden Mét diép verborgen Traumas. .Dán de onbewuste heroineverslavingen Nóg Die ze een áls liefde geinterprétéérde gevoelens geeft.Aij. U Heeft Veel van Deze Kinderen Gezién Ze liepen vaak mee in dé AFA antifascistengewelddadigheden Wereldwijd.Mét de islamietenen&joden méé over ál dé Autóchtónen Éigen Vlees en Bloed. Dé Eigen Families geen eens Meer Kennende.

Dé gemiddelde 50.000 heroinejunkies ALLEN ér uit Gégooide ex Kind heroinehoértjes als Kids afgericht door de joden en islamieten.Àf gericht óm dé sexpoezen van de vrouwen én mannen te moeten zijn. Ér úit gegooid Én vérder mét Hún Nageslacht.Gehéél Dé hoéren en bordelen industrie VOL Mét Als Kindéren AL áfgericht op scholen schoolreisjes en in Wijken ÈN BORDÈLEN kebabhuisjes shoarmatentjes hele nacht dóor gangbangen mét vuisten én voet.En al lang reeds vóórdien Misbruikt in dé joodse asiatische afrikaanse semitische kringen en wijken. Zó vernéderd Zó Mishandeld Vaak jarenlang door die mafiosi Dát Ze Zelfs Blij Zijn nóg hoér te Mogen Zijn voor ze.Tót Èén Andér Bestáán Géén Èéns Meer in Staat Daar ér NIÈTS Méér IS!http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-29
10 februari 2012 at 17:27

Na Mij na Mijn in bovenstaande 10-02-2012 at 12:11 Staande Info aan PPRTeamLoverboy te hebben doen toekomen werd Contact stilzwijgend geblokt en Ik van de volglijst dat nu nog blokt af gegooid.

Tóch blijken ze verder te gaan op onderstaande toch wel cruciaal nivo voor het Land waar Bij Ik Dan wel de vraag stel hoe dat dan gaat met geen en onjuiste informeringen aan regeringen besturen justitie ministers. Beetje zeuren over gevaren op Internet Terwijl het team “Loverboy” HEET Wat dan met een direct aan Raciaal Terrorismen & internationale drugshandel en Mensenhandel Wijkterrorismen rabinale subsidiefraudes drugshandels Terreuractiviteiten en Orgaanhandels Rassenhaatzaaingen én religious Bedrog gerelateerde bezigheden zijn van diverse partijen mafiouze cultuurtjes.

16:56 10-02-2012
PRRTeamLoverboy PRR Team Loverboys
Filmpje voor ouders, gemaakt over mogelijke gevaren van internet voor kinderen youtu.be/RQBn_ZB65m4
44 minutes ago
PRR Team Loverboys

PRRTeamLoverboy PRR Team Loverboys
Op vrijdag 24 februari gaan we om 16:00 uur een presentatie geven over #loverboys in het #Habbo Hotel. Meer info volgt! Pls RT
1 hour ago
PRR Team Loverboys

PRRTeamLoverboy PRR Team Loverboys
RT @pauwenwitteman:in #PenW: @AlbertoStegeman en Pim Takkenburg over online pedofilie en hoe dit aangepakt moet worden. goo.gl/UTVAH
2 hours ago

Zou het Crechemonopolie óp vers Vlees Ván satanist pieter kalbfleisch én robert m. en de drenttypetjés dan alle diensten instanties scholen partijen geheel bezet hebben? Waar ook hirsch ballin en jph donner de Volk en Kinder belager bij betrokken waren zo als ze met dé fanatieke WOB kills en Net killswitch zo duidelijk maakten?

Donner houdt zich ondánks naar ander sector momenteel ook bezig met het nu weer herhaald leiding geven aan staatsterreur en misbruik staatsmiddelen tegen Wat zielige twitterende Jochies etc om via die Slachtoffertjés Land én Volk te intimidéren bedreigen …én hoé …en dat weer met volle medewerking kijk en luistergeldmedia > https://www.youtube.com/watch?v=OgQ3Tn0_32w&feature=related

Hét lijkt Mij gezién de bezigheden van al deze staatsinstanties helemaal Géén Goed Idee om Kinderen en Jongeren aan welk overheidspartij dan ook toé te vertrouwen en al helemaal geen liegende en bedriegende Mededader Jeugd zorg óf Dáderrechtbanken en justities of zo als nu lijkt politiediensten die immers zie ook dit filmpje weer geen beste reputatie meer hebben dan mafialeden steeds meer te blijken zijn. Waar voor de joodse mafia 2004 en 2009 dan ook honderduizenden extra leden invoerde om de instantiele diensten en bestuurlijke macht der mafia te versterken die ook in de politiediensten de leden en chefs en personeel vervangen voor crimineel collaborerend uitschot. Waar Bij dé belaging Dóór mafialid job cohen vorig jaar van de Politiechefs Nederland een onderdeel was.

Kan Me nog voorstellen dat ontvanger PPR Team geshockt was door de Informatie die hem toekwam? Maar dat Verklaard dan de immer nog bestaande blok niet. Mede niét Willen Weten wát ér Wérkelijk achter de Slachtoffertjes van de wijkterrorismen en loverboys schuil gaat Gaat Mij te Ver. Die Hébben Al Zó weinig Bescherming Opvang Én Hulp!
Beantwoorden

http://klokkenluideronline.nl/post/kwik-autisme-en-de-wereld-vaccinatie-agenda/
Wat een verhaal zeg. En zo veel  verhaal van een man en van zo velen niet en niets.  Zal toch het Hart meer dan nog intelligentie doorslaggevend zijn of de Mensheid blijft bestaan.
Ja kan me herinneren dat minister verhagen en president rutte beiden de bevolking via TV meermalen bedreigden met politie aan de deur als we onze kinderen niet zouden laten steken met vogelgriepvaccin. Hun wrang genoeg door ons zelf betaalde media draaiden overuren zo als deze man ook opmerkt in zijn lezing. Dus een internationale mediahysterie om de Volken Bang te maken. Voor de hpv prik misbruikten ze de verleidbaarheid en vertrouwen van kinderen nog met een gratis player.
De Vogelgriep is niet eenmaal aangetoond. De gevallen in china mogelijk fake en toneel daar hoofddaders de lubbers aka li aka loeb aka nazaten mongolen kublai khan daar regeren na China 1000 jaar geleden al onder de voet gelopen te hebben en de wereldwijde eliteleiding hebben of hadden. Berlusconi en dirupo zijn ook loebs en er zullen wel heel wat meer zijn omdat ze zich wereldwijd voortplanten als hoofdluis wat ook cultureel onderdeel verdringing en genociden is.
Het HVP vaccin dat 30% onvruchtbaarheidsgevaar boven op de voortplantingsratio van 1,3 nog maar van alleen de Blanke Bevolking levert stond geen eens in de top tien van belang te behandelen aandoeningen. Schrijnend genoeg is oorzaak hpvirus alsmede lidtekentjes op de baarmoedertjes nog eens enkel de misbruiken die op schoolreisjes plaatsvonden. Én even als hoofdluis onder benaming platjes ook gekend een soa een std  is.
Zelf namen zij noch hun families noch de makers van die vaccins en hun families en kinderen noch de leden van de joodse gemeenschap die prikken. Wel zaten joodse dames op TV - na dat over hun opvallende afwezigheid eerder  al opmerkingen circuleerden - te showen met kinderen op hun schoot die de prikken dapper kregen.Enig minpuntje was dat het hun eigen kinderen niet waren.

Deze vaccinatiehetse werd in 23 Landen tegelijk opgelegd.
Vaccinproducenten waren al minstens drie jaar op de hoogte van het bestaan van een onschadelijk vervanger voor kwik cq thiomersol. Vaccinproducenten en betrokken regeringen en politici hadden zich al voor de vaccinaties bij de EU paus wettelijk laten vaccineren tegen aangiften aanklachten en schadeclaims. Meer dan 1200 Doden zijn al gevallen door deze vaccins. Nog meer Gevolgen Vertelt Deze Medicus Hiér.
Ook de bodyscanner van hirsch ballin werd er met een fake terrorist door gedrukt na dat job cohen al eerder vals terrorisme alarm wilde creeren daarom en zijn politiechef nog om in opspraak raakte en de schuld in de schoenen geschoven kreeg zo als cohen dat ook later zo goed kon met de politiechefs van Nederland in de hoek douwen in de media met onkostenvergoedingen en voorwaarden die hij ze zelf als hoogste politiechef zelf opgedrongen had toen hij ze nodig had bij de steeds verder gaande plunderingen van het Land en staatsterrorismen tegen het Volk.

Ook dat herhaalde doordrukken met mafiamisdrijven met reeds van tevoren klaarliggende en over eengekomen scannercontracten met een israelisch bedrijf en de toch wel heel gewaagde door diverse leden herhaald persisterende manier waar op doet ook aan criminele cq terroristische doelstellingen denken zo als een binair genocidewapen in combinatie met de metalen aluminium en kwik in de vaccins. deze elite heeft al een status berucht te zijn met stralingswapens te werken inzake van wereldwijde stiekeme sterlisatiebestralingen van ´30 tm ´70 en inzake de dood en beschadiging van 100.000 Sefaridkinderen met overdoses röntgenstraling op schoolreisjes. Én inzake gedurende de verplichtte melkdrinkkartonjaren raioactief barium aan de melk toevoegen dat de kinderen dagelijks op scholen verplicht moesten drinken. Op de schoolreisjes werden naast drugs ook chemicalien reproductieremmers spieratrofyverwekkers - Denk aan de kudden Jonge Mensen de afgelopen 25 jaar met Spierproblemen en kwijnende Spieren - en strychnine een breed inzetbar goedje ingespoten ingebracht. Stychnine enig oorzaak jeugdpuistjes en haaruitval omdat het metabolisme beschadigd. Strychnine dat dermatig gedoseerd kan worden dat allerlei diverse gevolgen kunnen optreden zo als een vrouw verlamd maken zo dat ze niet kan weglopen en ze in een rolstoel gevangen zit en hulpbehoevend afhankelijk is.


MONSTERS Are Our Children Safe? An Investigation Of Politics & Suicide Risks - YouTube
http://hetzuur.nl/2012/02/amerika-betaalde-hitler/#comment-2310
Een klein Voorbeeldje van Onnodige internationalisering en specialisaties van de Economien.Waar bij Vlees etc al uit Amerika wordt in gevlogen. Áls Òf Plaatselijker niéts Zoú Kúnnen ondér wégjaagmom van milieuvervuiling én álles Hiér maar áán de Grondspeculatiéscams van de mafia en er op volgende verstedelijkingen óp géófférd moét wórden.  Àls Òf tulpen Niét Òok Dáár sneller beter én goédkóper gekweekt Kónden wórden.Epidémié en besmettingsgevoeligheden vérhóndérddúizendvoudigende etc.

De Globale Temperatuur zakte ná dat Amerika Énkel het Èigen vliegverkeer hád stilgelegd wegens de WTC aanslag binnen twee dágen al mét ruim 1,8 Gráden.Àls Men Dán Volgende Beziét IS vliegverkeer allénig Al Volledig Verantwóordelijk vóor Alle te hoge temps waar sprake van is. Déze Gegevens alsmede Russische Tempdata hebben dé gw miljonairs én miljárdairs Ván Begin BUITEN dé propagandá Beschouwingen en Lezingen gehouden.

Dé ÓP TV Ruime 20 Jáár Geléden al Van twee Nederlandse joodse broers Ingenieurs Die Waarschuwden vóór hogelaags koolstofdekens.Nooit Méér Ván Vernomen.

Òver BÈDRÒG dér internationalé elite ...banksterelite wiéns familieleden politici bestuurders én leiders in Mééste Bedrogen Landen zijn en hún academién Gésproken. Dit ÁLLES IS Naar Schatting MINSTÈNS 3 Graden >  flightradar24.com/


Kán éven Àls dé holoco$t Óp Dè Grote scámhóop!

bijdragenelders.blogspot.com/2012/02/verwijderde-bijdragen.html
samuel-heinemann.blogspot.com/2011/12/rechtspraak.html
samuel-heinemann.blogspot.com/2012/01/foute-einstein.html
Geen opmerkingen: