Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

dinsdag 14 februari 2012

KLOKKENLUIDERONLINE DOWN


KLOKKENLUIDERONLINE DOWN


update 
Klokkenluideronline
De afgelopen dagen was klol meermalen onbereikbaar op Website en Forum.Dat telkens snel ná Dát Ik Nóg AL Wat Stevigs Op het Forum Had Geplaatst. Ook de Acties via Twitter Veróórzaakten nog al wat Merkbare paniek.Vóór Ál toen ze zagen dat Ik nog al Wát Adressen Wereldwijd Berichtte.
Volgens Mij lopen ze mét mysql injecties te kloten.
Een der taktieken IS om een Website láng genoég uit dé Vaart te houden zo dat amper nog iemand de Berichten Nét Geplaatst Zijn Nóg Leest Die dán in hét verleden zijn verdwenen waar amper ooit nog iemand Komt. Dát IS klol trouwens afgelopen jaren scheringa&wellinkslag óverkómen toén in Zake met joris demmink en Enkele Getuigenissen van Bezoekers.
Dé Besproken én Massaal Beschuldigde org cq partijen er achter dé beruchte elite(Bastards!) hebben niet enkel de organisatie en capaciteit om in 23 Landen tegelijk vaccinaties métTereur dé Bevolkingen óp te dringen Máár Òok óm internationaal het Internet te isoleren plat te leggen.Op ijsland waren even meer Websites Onbereikbaar.Van uit Thailand en andere Landen was klol Ook Onbereikbaar.Èn wéér dé twee laatste hops afwezig.
Het was niet enkel dat de website en Forum niet meer Bereikbaar Waren Maar de Teksten waren óók hevig en onleesbaar gemutileerd in dién het áf en toé wél even gedeeltelijk Lukte. Dát zó Wél óp de Website áls Forum. Dat Maakt een Vreemde combinatie Samen.
Òók Heb Ik Het Genoégen té Vermelden DÀT ANONYMOUS Blijkbaar simpelwég ACTA is.
Hun daden hun moderatiebeleid hun targets Hébben DÀT Nú Wél Overtuigend Genoég Bewezen!
 http://klokkenluideronline.nl/post/mindprogrammerende-beelden/#comment-45  

#
 

update ANONYMOUS = ACTA #

Tweemaal Na Plaatsen Bijdragen afgelopen Dagen werd Klokkenluideronline.nl uitgeschakeld en was geheel of gedeeltelijk niet meer Bereikbaar.

Die Ervaring IS meer op Gedaan als er Info Over de Pedofielenbende in staat  en regering elite en schooltjés en Creches werd Geplaatst


http://hetzuur.nl/2012/02/amerika-betaalde-hitler/#comment-2307
Stier
February 14, 2012 at 6:59 am

Vreemde zaken.Wereldwijde storingen zo lijkt het.

Hallo

Alle Websites op ijsland waren down

Hoi

AAN ALLEN

Dagelijks heb ik mijn vaste route langs mijn inboxen en een aantal website adressen, maar dat haperde vanmorgen. Bij het aanklikken van een link naar een website, zag ik onderin de mededeling staan, dat de verbinding werd omgeleid via w3.mict.go.th en mict betekent Ministry of Information and Communication Technology. Het is geen persoonlijke controle, maar een algemene, want ik vond op de site Thaivisa.com ook reacties van anderen met de vraag, waarom dit ministerie op zo’n knullige manier controle op het internet wil uitoefenen. Het lijkt erop, dat ACTA al lang werkzaam is en het is ook toevallig, dat Google min of meer gelijktijdig een nieuwe internet policy aankondigt. Na contact met Micha Kat, meldde hij ook dezelfde ervaring uit Laos en dat hij ook niet op zijn site kon komen en hij kreeg vanuit Nederland dezelfde berichten. Er is iets vreemds aan de hand. Kortom, ik kijk eerst even Micha Kat uit de boom, voordat ik weer wat produceer.


http://klokkenluideronline.nl/post/mindprogrammerende-beelden/#comment-44
14 februari 2012 at 00:02

-Dé Blanke Man ALTIJD Áls dé boef af schildéren in films en op tv.
-Blanke Meisje wijs maken joden negers zouden enig goede mensen zijn die Ze geen kwaad zouden doen en Ze beschermen.
-Hét Blanke Meisje altijd áls dé té beschermen belaagde dóór liefst een neger jood of zo diréct nog allochtoon áls dé héld dé rédder en altijd tegen Blanke boeven Mannen. Joodse Meisjes Zijn amper te Zién in films Zijn afwezig.
-Negers al jaren opvoéren áls dé wijze dé god zelfs dé béterwéter en voorloper in evolutie.
-Joden áls dé verlossers dé meest geevolueerden dé vóórlopers dé martelaren en vervolgden dé gemartelden.
-Joden Áls item Altijd uit élk nieuws bericht statistiék houden en elk negatiéf op Naam Van Blanken bijschrijven bijliegen.
-De Beelden verzadigen mét allochtoon en afrikaans zo dát Men Niét Ziét Dát de Straten Mét de jaren steeds voller van ze raken en Men de toenemende áfwezigheden Ván Blanken mindér Ziét.
-Het altijd over alle Volken hebben behalve over joden.
-Indien islamieten getoond altijd zeer grote samenscholingen ván agressieven opgehitsten angstwekkende groepen met liefst een godsdienstwaanzinnig tint.
-Indién Blanken getoond … hoé ze islamieten doden aanvallen op ze pissen (waren Trouwens – ÉN Dát in ALLE GEVÀLLEN-JODEN Wát uitéráárd niét ér BIJ Gezégd Wérd)
-Ons al vele decennia bedonderen met niet bestaande problemen en met kunstmatig aangelegde problemen.
-Ons bedonderen al vele decennia mét een helemaal Niét bestaande holocaust en Valse claims ér óm.
-Ons bedonderen in Zake Onze Eigen Slachtoffers van de Vele Genociden en exterminaties door joden Gepleegd.
-Ons bedonderen met vele andere zaken als global warming en overbevolking (alle Tijden stabiél Òp 5 Miljárd)
-Ons bedonderen mét te veel en té korten ondergangen en ramp.
-Dagelijkse doemscenarios
-Al sinds minstens sinds 1985 chronisch belagen en terroriseren mét bezuinigingen
-Ons dagelijks bedonderen met vijandbeelden over alle Volken behálve het Allen vijandige joodse volk.
-Ons bedonderen met democratien met wet met staat politiek regering en beloften.
-Ons bedreigen via media en tv
-Angsten aan jagen met ziekten en epidemien
-overspoelen mét Zinloze items en beweringen onderwerpen en falsificaties óver ALLES Ván GOD´s Kennis Tot oorlogsgeschiedenis Wetenschappen etc etc etc.
-Òver Wérkelijk ALLES LIEGEN ÉN Hét monopolie Óp Al Onze Kijk en Luistergelden
-academisch geschoolde militaire instructeurs psychologische oorlogvoeringen als omroepdirecteuren installeren
-Dat We dagdagelijks tegen joden aan kijken op tv en film zo dat We niet Zién Dat de Landen vól lopen met ze in zake hun depopulatie kolonisatie én plundér programmas
-Dat er Amper nog iemand Wéét Hoé Een Echte Blanke er uit Ziet en Dat Dit Land ÒÒIT Van Hen Was.

Én Arend Zeevat?
Wannéér Gooi Je Die HOÈR de joodse jessica alkemade Ván Argusoog ÁF Waar Sinds zij er is Niemand Meer Over Misbruik joodse Terrorismen Geschiedenis en Misdrijven mag Spreken en Bijdragen?
Jessica alkemade haar vader alkemade één rechter zit mét ene hofs Òok een rechter weer op ambtenaren.blog.com om de Politieke Tegenstanders te traceren en Ze vervolgens uit te schakelen met behulp van Terreurcellen in diensten en staat. Wáár Ván Ik 2009 al snel een proefje ván dáádwérkelijkheid kreeg. Jessica alkemade IS lid Ván Deze raciale Tereurcel.
Beantwoorden


http://klokkenluideronline.nl/post/alberto-staatsoperatie-stegeman/#comment-43
OpieFan says:
13 februari 2012 at 21:55

V1 09:20 meer dan 220.000 plaatjes vernietigd > FBI nog videos aan het analyseren …wat mét vernietigd materiaal Vást Héél moeilijk Zal zijn ÈN De Beelden niét Vergeleken Mét Fotodatabases Ván scholen Creches Kleuterschooltjés?

DÙS láát dé Slachtoffertjés maar dóodrótten én zet Ze in het geváng Àls Ze dóor Dé Misdaden in dwanghandelingen Zélf Dé Nóodlottige Gevolgen plégen Van Wat DÈ STÀÀT ZÈLF ALLE EEUWÈN DÈÈD ÈN ÒPLÈGDE óp straffe dés dóóds ? Zich áf vragende hoe dát kwam wát Ze deden in Hélse onzékerhéden zélf verwijten zélfbestraffingen Álle Zélfvertoúwen verlóren vaak Hét Léven Láng. Tót drugs en alcohol vaak vervallen om vergetelheid óm zich zelf te hebben en het Lijden te verdragen. ..ÈN ÀLS nog meer péch een scheilheil ván wét en staat ér nóg eens óver héén.

In 1920 AL heeft wét en staat zich stilzwijgend uit dé voéten gemaakt ván dóor hen ZÈLF officiéél wettelijk gedwongen&óp gelégd moéten Vérkrachten Ván Eigen Kindéren óm Ze fijntjés devoot onderdanig gébróken(zóndér Eigenheid in slaafse gehoorzáámheid) aan staat én industrié (Lees asiatisch askenazi Fake joodse Brónpsychopatische elite aka adel aka banksters adel&edel ex farao kasten) áf te stáán áls slaafjés en hoértjés. Òók mét DIÈ Gevolgen en dwanghandelingen hébben ze Alle Volken Ménsen Kindéren láten rótten en vergáán TÒT ÈN MÈT HÈDEN!

TEVENS ABSÒLÙÙT GEWÈTENLÒOS áán Dié gevolgen nóg 24/7/365 enórmst verdienende ! HÈDEN WÈÈR ÈN NÒG DÙS! DÀT GÀÀT ÒM VÉLE MILJÀRDEN VÀN ONS LÈÈD ÀÀN LÈÈD DÈR KINDÈREN WÀÀR WÈ ÒOK NÒG ÈÈNS WILLENS EN WÈTENS ÒM KÀÀL GEVRÈTEN WÒRDÈN > ÈN MÈT RÈGELMAAT ZÒ ÀLS ENKEL EEN GEWÈTÈNLÒÒS BRONPSYCHOPAAT KÀN Dé schúld ér óm in dé schoenen geschóven krijgen via media via krant diensten staat justities wetgevers én TV! Mét Criminele samenspan Ván instanties Áls èén Jeugd zorg één vara één ncrv etc etc academien( bullens victor koppen twan huys Én hiér boven NU allerlei wéér én een wórstje) . Énkel mafiacel Jeugd zorg haalt aan het Leed der Gezinnen Én Kindéren al 8,5 MIJÀRD PER JÀÀR ÒP!

Hét lijkt ér Òok Óp Dat stegeman óm Die uitspraken los te krijgen mét Strafbaar fotomateriaal MOÈT hébben rond gelópen Anders IS zo Iemand Nooit over te halen. Jé uit veiligheidsoverwegingen moéten corrumpéren als eis is gankelijk.Dát Wéten Zelfs Mensen die er Niéts Mee hebben.Hoé dát gaat IS al uitgebreidt té Lezen Gewéést. Hij noémt zich óok “provider” Dán HÈÈFT Die een en ander getóond!

DÀT Máákt Hele verhaal ZÈÈR Bedenkelijk! Òf het Dán Òóit Wérkelijk Wél Hééft Plááts Gevónden Zelfs!

04.48 “zó gigantisch misbruik ván TOR” IS EEN LEUGEN. Nederland Heeft 6000 TOR Gebruikers. Andere landen zitten Ook Heel Laag. In de tienduizenden hoog uit. > metrics.torproject.org/users.html

Mét wát videootjes Data etc up of downloaden Komt TOR al Bemerkelijk in dé knoei van te weinig Bandbreedte Wát Wéreldwijd dan Snel Gemerkt Wórdt. > Dáár Òm Wórdt Verzócht Geadviséérd Én gesméékt Geen Grote Databestanden er mee te verplaatsen.En naar p2p Verwezen.

Die agent zit al mét 220.000 werkjés van maar enkele servers. DÀT Gaat Dan Òm goed en zeer grootscheeps georganiseerde mafiawerkzaamheden. > Mét Misbruik STAATSMIDDELEN schóolsystémen Schóolreisjes kerken scholen in de diverse landen onder joods mafiabeheer in de overheden en regeringen.ONDÀNKS Aangiften per midden 2009 Wereldwijd aan ALLE Overheden Mééste diensten&veiligheidsdiensten inclúis intérpól&FBI en Mééste grote partijen HÒÒRT MÈN ÒÒK HIÈR WÈÈR > NIÈTS!

ÈNIGE DIÈ ÈR FÀTSOÈNLIJK Méé Òm GING Was Micha Kat. Andéren Áls wim dankbaar peter r de vries hébben Dát bij daders tén kántóre Áls teeven demmink brouwér tén gélde gemaakt cq vóorrechten vérworven.

Òok De Záken mét burgers en justitieleden Ópgepakt mét meerdere miljoénen fotos en videos Zelfs PER PERSÒON !
DÀT IS ÈCHT Niét met TOR gegaan! Ik Weet Van de vele schoolreisjes ÉN Àls ex Sláchtóffer Én Méde Slachtoffér Ván Dè Wijkterrorismen Dát dé joodse en islammafia VÒL ÓP stond te knipsen élk stukjé geil én Leed van Alle hoeken 24/7. Dát ging Niét via TOR Máar video foto én sms.En Soms professionéle Studiocameras.

Dát er NOOIT schoolkindéren op al die uploads Én KP databases Zijn Gevonden > Nooit vermeldt > IS ÒOK Een Teken aan de Wand. Òok hirsch ballin en donner die ná de Aangiften 2009 en ná de Vondst Van het pieter kalbfleisch monopolie op Creches voor dé Misbruikmafia van staat allen poogden WOB en Internet te killen.

> Èn Nu Ná de Geslaagde Uitschakeling Van Anonymous Ván Zulke websites worden op eens WÈÈR alle overheid dienst en regering wakker om NU TOR te slopen zondér wélk Dát Nooit Was gelukt en Anonymous natuurlijk”"névenbij” ter Aarde te besteld.

Nog Wat Bedenkingen mbt TOR & stegeman:
klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-29
klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-31
klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-41

Btw FBI IS ÒOK TOTÀÀL VÈRRRÒT! DÀT Wéét Ik AL Twéé Jáár!
Beantwoorden


http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-48
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:59 pm

In Holland We do have Us a pieter kalbfleisch who abused his status as judge laws and licenses to monopolise ALL Creches or Kindergartens so Normal People Could not Start a Creche or Daycarecenter that he reserved for his Child raping gangmembers in state law and politics.

You BETTER Inform Your Sick And Decayed FBI And other lawenforcements About it Because it IS Possible Some Lone Human Soul STILL Is Around There!

This Kindergarten and Daycaremonopoly was setup by the jewbanksterelite.Also by abusing feminism to push both Parents to work and had to give away the Babies and Children to Such evil Daycares and Such places to can break and abuse the Children global and en masse.To make Mankind humble obedient slaves and whores.

SO TOR IS the LEAST OF ALL Problems!

http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-38

OpieFan says:
13 februari 2012 at 19:14
Nóg Wél Méér Reden Óm anonymous Ván israelische opzet te Verdenken:

https://twitter.com/#!/Phoenix_Gaya/status/169110031197941761
HACKED: Turkey Information Technologies & Communications Authority http://pastebin.com/JPximj3d | http://pastebin.com/gubPJBFR (via @ODigiturk)
Retweeted by Phoenix Gaya Luxs

Mede is anonymous laatst bezig geweest in Brazilie tegen de banken daar die Niét onder rothschild vallen.En rothschild hééft daar op moment nou nét interesse áán en zóonlief zeilt al mét een ” recyclefléssen” zijlboot ondér mom environment richting Brazilie.

Engeland is ook al die richting óp gekomen mét de vloot bij Argentinie Falklands.Same Neighbourhood mede dát engeland al wat eeuwen dé gróótste hoér van de elitejoden is en Nu asiaat william met zijn zusje kate in incest dé troon hebben “genómen” Ná Dát Diana in een Tunnel Vól joden Stierf Komt ér Boven Op. Kon Zijn dát er kolonisaties dépopulatiés in Zuid Amerika gáánde zijn. Dè strubbelingen in MO zijn ideale áfleidingen als Òok het geroép van anonymous dat is. Er is Òok Èrg véél stilte rond óm Zuid Amerika in de media Òok Een Mogelijk Teken Ondanks Tóch Niét Niks een Vloot Dat er heen vaart!

Anonymous is ook aan het opkloppen Van de opstandelingen in Syrie. Réchtstreeks in het israelisch mossadbeleid als in diverse eerdere Landen als aan zet tót oorlogsexcuus en overnamen.

Anonymous laat ALLE overheden senaten politici banken stockmarkets billionaires diensten diéven Oplichters rovers Dié Bekend Staan Òm hun Staatsterrorismen en fascismen ÉN Énórmste Bedrog geheel buiten Schót. Dé banksterelite Zál Ván hén éven áls Ván occupy nog dé minste Last hebben.
Beantwoordenhttp://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-41
OpieFan says:
13 februari 2012 at 20:40

De Commentsectie laat hele stukken tekst weg ná pijltjes naar links wijzende. Wilt U Voorgaande halve comment 13 februari 2012 at 20:34 dan Verwijderen?

Dé Misbruikmafia en hun Slinkse wégen:

In Zake Misleider stegeman en het mediabedrog ten gunste van de Misbruikmafia in Staat en bestuur justitie wetgevingen politiék etc
anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-44
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:15 pm

boris jansen YOU ARE a CHEAP PIECE OF FILTH AND SHIT!

TOR IS NOT THE MAJOR Abusenetwork > THAT IS STATE GOVERNMENTS SCHOOLSYSTEMS JUSTICEDEPARTMENTS PROSECUTOROFFICES CHURCHES JEWISH AND ISLAM RABBIS AND ON THE NET THAT COULD BE MORE GOVERNMENT COMPUTERS OR OTHER PAID PROXY AND NETS LIKE FREENET.

BUT TOR HAS TO LITTLE BANDWIDHT WITH SO LITTLE NUMBERS OF USERS AND SUCH MAJOR DATATRANSFERS AS ARE INVOLVED IN THESE CRIMES ARE NOT POSSIBLE ON TOR FOR IT WOULD CRUMBLE AND SUFFICATE
> metrics.torproject.org/users.html

GO AND SUFFICATE YOUR SELF YOU FUCK CHILD RAPING PIÈCE OF DECAYED SHIT AND MONSTER!
Beantwoorden
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:20 pm

JUST AN IDEA FROM AN OTHER PERSPECTIVE

Anonymous @YourAnonNews
Inside INTERPOL’s New Cybercrime Innovation Center | goo.gl/07ZxZ
Bonusje @Bonusje
THESE PIECES ÓF SHIT FILTH AND PISS >>>NÉVER FOUND ANUAL MASS CHILD RAPES&DRUGGINGS AT CAMPWEEKS KINDÉRGARTENS AND ELEMENTARIES
Beantwoorden
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:59 pm

In Holland We do have Us a pieter kalbfleisch who abused his status as judge laws and licenses to monopolise ALL Creches or Kindergartens so Normal People Could not Start a Creche or Daycarecenter that he reserved for his Child raping gangmembers in state law and politics.

You BETTER Inform Your Sick And Decayed FBI And other lawenforcements About it Because it IS Possible Some Lone Human Soul STILL Is Around There!

This Kindergarten and Daycaremonopoly was setup by the jewbanksterelite.Also by abusing feminism to push both Parents to work and had to give away the Babies and Children to Such evil Daycares and Such places to can break and abuse the Children global and en masse.To make Mankind humble obedient slaves and whores.

SO TOR IS the LEAST OF ALL Problems!

anonymousnetherlands.nl/2012/02/alberto-stegeman-alle-pedos-zitten-op-tor/#comment-49
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 6:03 pm
HEY STEGEMAN YOU CHILD RAPING TRAITOR

anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-23
klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-21
samuel-heinemann.blogspot.com/2012/01/devil-devil.html

Nog een Hoé jph Donner notair Kinder pornoproducent ter afpersingen en pleziér en lid joodse mafia én decennialang deelnemer en organisator van de jaarlijkse massa Kindér Vérrkachtigen op scholen en schoolreisjés nog stééds doórdramt mét slinkse Staatsterrorismen en Misbruik Staatsmiddelen en Personeel al IS Dát Niét Véél óm Kinderen Én Volk Bang en Monddood te krijgen steeds wéér. Nu via twitter.

Zie Òok Comments > youtube.com/watch?v=OgQ3Tn0_32w&feature=related

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/alberto-stegeman-alle-pedos-zitten-op-tor/#comment-49
v. Soest zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
februari 13, 2012 om 6:03 pm

HEY STEGEMAN YOU CHILD RAPING TRAITOR

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-23
http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-21
http://samuel-heinemann.blogspot.com/2012/01/devil-devil.htmlhttp://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-41
OpieFan says:
13 februari 2012 at 20:40

De Commentsectie laat hele stukken tekst weg ná pijltjes naar links wijzende. Wilt U Voorgaande halve comment 13 februari 2012 at 20:34 dan Verwijderen?

Dé Misbruikmafia en hun Slinkse wégen:

In Zake Misleider stegeman en het mediabedrog ten gunste van de Misbruikmafia in Staat en bestuur justitie wetgevingen politiék etc
anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-44
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:15 pm

boris jansen YOU ARE a CHEAP PIECE OF FILTH AND SHIT!

TOR IS NOT THE MAJOR Abusenetwork > THAT IS STATE GOVERNMENTS SCHOOLSYSTEMS JUSTICEDEPARTMENTS PROSECUTOROFFICES CHURCHES JEWISH AND ISLAM RABBIS AND ON THE NET THAT COULD BE MORE GOVERNMENT COMPUTERS OR OTHER PAID PROXY AND NETS LIKE FREENET.

BUT TOR HAS TO LITTLE BANDWIDHT WITH SO LITTLE NUMBERS OF USERS AND SUCH MAJOR DATATRANSFERS AS ARE INVOLVED IN THESE CRIMES ARE NOT POSSIBLE ON TOR FOR IT WOULD CRUMBLE AND SUFFICATE
> metrics.torproject.org/users.html

GO AND SUFFICATE YOUR SELF YOU FUCK CHILD RAPING PIÈCE OF DECAYED SHIT AND MONSTER!
Beantwoorden
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:20 pm

JUST AN IDEA FROM AN OTHER PERSPECTIVE

Anonymous @YourAnonNews
Inside INTERPOL’s New Cybercrime Innovation Center | goo.gl/07ZxZ
Bonusje @Bonusje
THESE PIECES ÓF SHIT FILTH AND PISS >>>NÉVER FOUND ANUAL MASS CHILD RAPES&DRUGGINGS AT CAMPWEEKS KINDÉRGARTENS AND ELEMENTARIES
Beantwoorden
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:59 pm

In Holland We do have Us a pieter kalbfleisch who abused his status as judge laws and licenses to monopolise ALL Creches or Kindergartens so Normal People Could not Start a Creche or Daycarecenter that he reserved for his Child raping gangmembers in state law and politics.

You BETTER Inform Your Sick And Decayed FBI And other lawenforcements About it Because it IS Possible Some Lone Human Soul STILL Is Around There!

This Kindergarten and Daycaremonopoly was setup by the jewbanksterelite.Also by abusing feminism to push both Parents to work and had to give away the Babies and Children to Such evil Daycares and Such places to can break and abuse the Children global and en masse.To make Mankind humble obedient slaves and whores.

SO TOR IS the LEAST OF ALL Problems!

anonymousnetherlands.nl/2012/02/alberto-stegeman-alle-pedos-zitten-op-tor/#comment-49
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 6:03 pm
HEY STEGEMAN YOU CHILD RAPING TRAITOR

anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-23
klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-21
samuel-heinemann.blogspot.com/2012/01/devil-devil.html

Nog een Hoé jph Donner notair Kinder pornoproducent ter afpersingen en pleziér en lid joodse mafia én decennialang deelnemer en organisator van de jaarlijkse massa Kindér Vérrkachtigen op scholen en schoolreisjés nog stééds doórdramt mét slinkse Staatsterrorismen en Misbruik Staatsmiddelen en Personeel al IS Dát Niét Véél óm Kinderen Én Volk Bang en Monddood te krijgen steeds wéér. Nu via twitter.

Zie Òok Comments > youtube.com/watch?v=OgQ3Tn0_32w&feature=related

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/alberto-stegeman-alle-pedos-zitten-op-tor/#comment-49
v. Soest zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
februari 13, 2012 om 6:03 pm

HEY STEGEMAN YOU CHILD RAPING TRAITOR

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-23
http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-21
http://samuel-heinemann.blogspot.com/2012/01/devil-devil.html

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-48
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:59 pm

In Holland We do have Us a pieter kalbfleisch who abused his status as judge laws and licenses to monopolise ALL Creches or Kindergartens so Normal People Could not Start a Creche or Daycarecenter that he reserved for his Child raping gangmembers in state law and politics.

You BETTER Inform Your Sick And Decayed FBI And other lawenforcements About it Because it IS Possible Some Lone Human Soul STILL Is Around There!

This Kindergarten and Daycaremonopoly was setup by the jewbanksterelite.Also by abusing feminism to push both Parents to work and had to give away the Babies and Children to Such evil Daycares and Such places to can break and abuse the Children global and en masse.To make Mankind humble obedient slaves and whores.

SO TOR IS the LEAST OF ALL Problems!

http://klokkenluideronline.nl/post/klokkenluider-edward-onthulde-in-1997-al-kindermoorden-in-nl/#comment-38

OpieFan says:
13 februari 2012 at 19:14
Nóg Wél Méér Reden Óm anonymous Ván israelische opzet te Verdenken:

https://twitter.com/#!/Phoenix_Gaya/status/169110031197941761
HACKED: Turkey Information Technologies & Communications Authority http://pastebin.com/JPximj3d | http://pastebin.com/gubPJBFR (via @ODigiturk)
Retweeted by Phoenix Gaya Luxs

Mede is anonymous laatst bezig geweest in Brazilie tegen de banken daar die Niét onder rothschild vallen.En rothschild hééft daar op moment nou nét interesse áán en zóonlief zeilt al mét een ” recyclefléssen” zijlboot ondér mom environment richting Brazilie.

Engeland is ook al die richting óp gekomen mét de vloot bij Argentinie Falklands.Same Neighbourhood mede dát engeland al wat eeuwen dé gróótste hoér van de elitejoden is en Nu asiaat william met zijn zusje kate in incest dé troon hebben “genómen” Ná Dát Diana in een Tunnel Vól joden Stierf Komt ér Boven Op. Kon Zijn dát er kolonisaties dépopulatiés in Zuid Amerika gáánde zijn. Dè strubbelingen in MO zijn ideale áfleidingen als Òok het geroép van anonymous dat is. Er is Òok Èrg véél stilte rond óm Zuid Amerika in de media Òok Een Mogelijk Teken Ondanks Tóch Niét Niks een Vloot Dat er heen vaart!

Anonymous is ook aan het opkloppen Van de opstandelingen in Syrie. Réchtstreeks in het israelisch mossadbeleid als in diverse eerdere Landen als aan zet tót oorlogsexcuus en overnamen.

Anonymous laat ALLE overheden senaten politici banken stockmarkets billionaires diensten diéven Oplichters rovers Dié Bekend Staan Òm hun Staatsterrorismen en fascismen ÉN Énórmste Bedrog geheel buiten Schót. Dé banksterelite Zál Ván hén éven áls Ván occupy nog dé minste Last hebben.
Beantwoorden

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-45
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:20 pm

JUST AN IDEA FROM AN OTHER PERSPECTIVE

Anonymous @YourAnonNews
Inside INTERPOL’s New Cybercrime Innovation Center | goo.gl/07ZxZ
Bonusje @Bonusje
THESE PIECES ÓF SHIT FILTH AND PISS >>>NÉVER FOUND<<< ANUAL MASS CHILD RAPES&DRUGGINGS AT CAMPWEEKS KINDÉRGARTENS AND ELEMENTARIES

http://www.anonymousnetherlands.nl/2012/02/bericht-anonymous-over-undercover-in-nederland/#comment-44
v. Soest zegt:
februari 13, 2012 om 5:15 pm

boris jansen YOU ARE a CHEAP PIECE OF FILTH AND SHIT!

TOR IS NOT THE MAJOR Abusenetwork > THAT IS STATE GOVERNMENTS SCHOOLSYSTEMS JUSTICEDEPARTMENTS PROSECUTOROFFICES CHURCHES JEWISH AND ISLAM RABBIS AND ON THE NET THAT COULD BE MORE GOVERNMENT COMPUTERS OR OTHER PAID PROXY AND NETS LIKE FREENET.

BUT TOR HAS TO LITTLE BANDWIDHT WITH SO LITTLE NUMBERS OF USERS AND SUCH MAJOR DATATRANSFERS AS ARE INVOLVED IN THESE CRIMES ARE NOT POSSIBLE ON TOR FOR IT WOULD CRUMBLE AND SUFFICATE

GO AND SUFFICATE YOUR SELF YOU FUCK CHILD RAPING PIÈCE OF DECAYED SHIT AND MONSTER!
Geen opmerkingen: