Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

woensdag 10 juli 2013

STEVENBROWNBLOG CENSUUR JULI 2013 III
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/crime-lady-judge-ulrice-stelt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-zaak-kat-pedrograaf-in-gelijk/#comment-17341
Spotje says:
July 10, 2013 at 3:11 am
Waarom is ulriche net als de andere rechters wél en alleen zij niet op internet te vinden?

Per wanneer is zij rechter? Is zij een der 200.000 bankenmafiasoldiers die per 2004 en 2009 door hen op bevel van hogeraadslid buruma ingevoerd werden? Oefent ze dat beroep pas sinds 2004 of 2009 uit?

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/09/dus-zo-ziet-een-crisis-er-uit-in-leiden/#comment-17331
Spotje says:
July 9, 2013 at 3:58 pm

Bill Gates buys into G4S – the replacement for the Police force
http://the-tap.blogspot.co.uk/2013/06/bill-gates-buys-into-g4s-replacement.html

Soldiers van de bank dus exact als ze al met hun rome deden

http://www.waarinholland.nl/2013/06/debat-klokkenluiders-tweede-kamer/#comment-265
9 juli 2013 om 17:48
Bonusje  zegt:

En plaatselijke universiteiten en ziekenhuizen met radioactief materiaal komen dan ook in Beeld als nesten van Moord en terreur wat ze toch al vaak plegen incluis Kinder pornoproducties en afpersingen er mee…en virussen het Internet opjagen zoals uni Nijmegen het laatste dorifelvirus lanceerde
- See more at: http://www.waarinholland.nl/2013/06/debat-klokkenluiders-tweede-kamer/#comment-265
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/09/dus-zo-ziet-een-crisis-er-uit-in-leiden/#comment-17328
Spotje says:
July 9, 2013 at 2:45 pm
Ook de banken Confisceren en de eigenaren de Rekeningen van eeuwen van rampspoed en misdaad plunder en verkrachtingen Vóórleggen en die banken Nationaliseren per Land en Volk Zou Wonderen Voor mark ruitte zijn Wensen en Die van Vele Anderen Ook Wel Begunstigen.

Te Meer om Dát banken AL PRIVAATBEDRIJF ZIJN! En zelfs hooligans en woonwagenbewoners als privé bedrijf paypal “mét family in de ecb en eucommisie ZÈLFS bankvergunning kreeg.

Hét ém DUS Alleen in die Vergunning ZIT en WIÈ dat uitgeven! En aan wie en wié alleen steeds maar!

Als het Goed IS dan Kan Eenieder een Bank Beginnen en Zelfs Geld Drukken wat ook enkel maar door privebedrijven gedaan wordt.

Maar DÀN Zijn We Tenminste ook ÀF van het feit dat die woekerdrukker die woeker en piramidespelbank elk jaar WÈÈR 6% wil van HÈT GETAL DAT ZE ER OP GEDRUKT HÈBBEN MÀÀR DÈ WAARDE HELEMAAL NIÈT is.

Dat Geld dat WAARDEBEWIJSJE IS ENKEL MAAR BEWIJS VAN WÀT JIJ Waard Bent en Niét dat papiertje van twee cent en een drol! ZELF hébben al die banken de Waarden Geen Eens van alles dat ze als papiergelden hebben uit gegeven. En DÁT Van Begin! Maar met de ezel ÀCHTER dé wagen gelopen in een eeuwige schuldzondenvloed!

Mark zou in Zijn Nopjes Zijn En Ken er Nog Wel een Paar! Dat IS zo Al bij uitleningen rente% kassa Voor Eigen Land Eigen Volk Eigen Economie. Voor ÈLK LAND! En binnenlandse rente% Bij Sparen!


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/crime-lady-judge-ulrice-stelt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-zaak-kat-pedrograaf-in-gelijk/#comment-17327
Spotje says:
July 9, 2013 at 2:30 pm
awakenlongford.wordpress.com/2013/07/04/allsop-auction-what-a-day-what-a-victory/#comment-1710
Some One · July 9, 2013 – 2:23 pm · Reply→

Your comment is awaiting moderation.

Please Beware local bankers do order assasinations against Opposants.ie by officials from local policeburos who shoot radioactive microshells with airpressureguns of Germaniumisotopes/cancer/halft­ime 11,43 days

They on order by a central banker just did that to Me. They probably chose Germanium because the polonium had to long halftimes.

youtube.com/watch?v=CBE0tqqOOIQ&feature=player_embedded
Please Beware local bankers do order assasinations against Opposants.ie by officials from local policeburos who shoot radioactive microshells of Germaniumisotopes/cancer/halft­ime 11,43 days


https://awakenlongford.wordpress.com/2013/07/04/allsop-auction-what-a-day-what-a-victory/#comment-1710
 Some One · July 9, 2013 - 2:23 pm · Reply→

Your comment is awaiting moderation.

Please Beware local bankers do order assasinations against Opposants.ie by officials from local policeburos who shoot radioactive microshells with airpressureguns of Germaniumisotopes/cancer/halft­ime 11,43 days

They on order by a central banker just did that to Me. They probably chose Germanium because the polonium had to long halftimes.

https://www.youtube.com/watch?v=CBE0tqqOOIQ&feature=player_embedded
 wawawawaw99 1 second ago
Please Beware local bankers do order assasinations against Opposants.ie by officials from local policeburos who shoot radioactive microshells of Germaniumisotopes/cancer/halft­ime 11,43 days
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/crime-lady-judge-ulrice-stelt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-zaak-kat-pedrograaf-in-gelijk/#comment-17326
Spotje says:
July 9, 2013 at 2:06 pm
er is nog geen een winkel veroordeeld voor het verkopen
van zieke vlees aan de consument”"

Af en toé doen ze wel eens een scheinheilg showtje Máár ÀLS Je edith de woekerkankerhoér schippers Heugt IS ziekte ramp misdaad rugsverslaving en gebrek hen een groter winst en woekert ze er op lós als een jakhals bij een kadaver!


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/09/dus-zo-ziet-een-crisis-er-uit-in-leiden/#comment-17325
Spotje says:
July 9, 2013 at 2:00 pm
Misdaad ie Geen Welvaart Maar Áfwezigheid van Welvaart. Zelfs afwezigheid van WelZIJN. Dwz het Allerbasaalste Fundament van Bestaan als Voedsel Warmte en een Droge Plek.

WELVAART hebben Wé NOG NOOIT Beleefd. Enkel wat ampele momenten van zuinig WélZIJN!

Dié wél varen zijn dié die al decennia wég varen met al ONS Geld de grenzen over tot nimmer Weerziens Voor Onze Economie of Welzijn.

Rutte die dat alles meehelpt via verraad aan die eu van ze en dús exodus van elke Economisch Impuls wil wel dat We investeren. Waar Ván als Ik vragen Mag?


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/09/dus-zo-ziet-een-crisis-er-uit-in-leiden/#comment-17323
Spotje says:
July 9, 2013 at 1:54 pm
Geen gek Idee Mischien om Kinderen van geboorten af Aan Eigen Inkomen te Geven met Onderhoudskosten en Minstens 10% van de huur/woonkosten er bij in Begrepen?

Immers worden We al en alleen maar geboren vóór die industrie Dús die Betááld dan maar óók Helemaal! Van Klein Kind´s af aan al in hún klauw en spuitjes immers! Hebben Wé GELIJK talloos miljoenen impulsen voor die natte dromen van mark rutte en zijn Economisch Impuls ÈR BIJ!

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/crime-lady-judge-ulrice-stelt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-zaak-kat-pedrograaf-in-gelijk/#comment-17321
Spotje says:
July 9, 2013 at 1:42 pm
* Men Heeft nog nooit Beseft Wàt er met dat “dwalen” vernoemd in sommig religien nou Werkelijk Bedoéld wérd! Dé Zielechaos en millenia van door verkrachting en geweld in de nakomelingen gestampte en gecondenseerde angst haat en moordlusten en totale blindheid voor elke Waarheid en Gezonde Weg! Ook wel de abyss de zondvloed deluge Götterdämmerung Ragnarok Eindtijd genoemd. Dát ” Waarheid en Gezonde Weg ” zelfs psychotisch collectief vrezen boven al oa wegens het door onze slavenhouders opgelegde taboe op Vrijheid en Liefde Dat Tegen misbruik en overheersing in Gaat Daar Zij anders vérgáát en alle Bestaan een chaos en ondergang wordt als u zélf alleen al uit ALLE geschiedsschrijvingen ondertussen zélf ook wel Mag Gaan Concluderen!

Liefde Leidt Tót Samen Willen Zijn Dus Tót Vrede en Harmonie En Beleven der Dromen en Wensen. Een UltraNWO als het Ware ZÒNDER gebrekkigen! Angst en haat bewerken twist misstanden misdaad moord en oorlog en grijpen en gebrek ziekten en rampspoed. Heelaaas is dit al evele zelfs dé economie geworden op Ons Leed en gebrek en ok machteloosheid en opzettelijk aangedane(school IS flut) onwetendheid parasiterende.

Anders hebben We nog wel wat gekkenhuizen als politiek finance het binnenhof en die rechtbanken als Tekenent Voorbeeld van dagelijkse waanzin en misdaad én wát er van je kómt áls eenmaal dwalende door verkrachting en geweld en men met schooltjes(verkrachting bedrog geweld) en academien(verkrachting bedrog geweld corrumperingen afpersingen) zo gemiddeld produceert.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/crime-lady-judge-ulrice-stelt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-zaak-kat-pedrograaf-in-gelijk/#comment-17320
Spotje says:
July 9, 2013 at 1:24 pm
De Natuur is Niét bikkelhard en Gaf Ons ALLES Wat We Behoefden.

Onze EIGEN NATUUR is uit God´s Orde gestoten door de verkrachtingen en het geweld en daarmee Onze van God Mee Gegeven Én Méé Geboren Zieleharmonie met dit Heelal en Medeschepselen verscheurd versnipperd en vernietigt.

Restanten van deze Lieflijkheid Liefdevolheid Zachtheid Begrip en Vreedzaamheid Kunt u met Gemak nog in de door buiten Hén liggende invloeden(staat&scholen ergste destructiewapens) verganende Jongste en Jonge Kinderen Zién.

Onze chaos is God nog Niét noch de Natuur of de Gevolgen die deze Mensheid in Haar gelegd heeft.

Weet U Wél dat als U gebreken krijgt de Medicijn de Oplossing de Verlossing vaak al lang er vóór en zelfs vóór U van Uw eigen gebrek Weet in Uw directe Omgeving uit de Grond Op Gekomen is?

Helaas Heeft Men geen Weet meer ván HOÈ Liefdevol Luisterrijk en Harmonieus En Zegenrijk Deze Planeet Eens Wás voor de Schepselen.

Én Nóg IS het de Natuur die Geeft al is hét albert heijn die hét je aanreikt Máár dáár méé God nog Niet IS!

Dat je dát met eeuwen van starvations geweld en terreur wijs is gemaakt is Religie Noch wetenschap nog Niet.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/crime-lady-judge-ulrice-stelt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-zaak-kat-pedrograaf-in-gelijk/#comment-17318
Spotje says:
July 9, 2013 at 12:52 pm
Ik Wil Hier Herinneren dat zelfs de leden hoge raad er sexclubs zo als pussyclub.nl en misdrijf en betrokken bij de hofnarzaak en slaapfeestjes op na houden/hielden he!

Dús óf zij dán familie van de beruchte ulrich IS lijkt Me dan een Legitieme Vraag!


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/crime-lady-judge-ulrice-stelt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-zaak-kat-pedrograaf-in-gelijk/#comment-17316
Spotje says:
July 9, 2013 at 12:49 pm
Waarom komt heel rechter Mrs M.V. Ulrice op heel internet als ook wikipedia niet voor?

En kan zij familie zijn van de beruchte ulrich?

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/ad-jat-primeur-van-steve-brown-misdaden-peter-r-de-vries-bij-de-making-the-joran-van-der-sloot-show/#comment-17315
Spotje says:
July 9, 2013 at 12:43 pm
Btw de aruba frequenterende vader van de ook aruba frequenterende j vd sloot was ook al justitielid en rechter in kuch opleiding. Dat naamloze gezichtsloze anonieme onzichtbaar carte blance werkende justitie lijken zo Wereldwijd op zijn allerminst ultrabespreekbare relaties te onderhouden wat elk Fatsoen misdaad Bestrijding en Ambtseed vernietigend in de weg staan. Dan de diverse politici partijleden nog. Dat zit Niet Goed!

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/09/dus-zo-ziet-een-crisis-er-uit-in-leiden/#comment-17314
Spotje says:
July 9, 2013 at 12:28 pm
Met boobytrappen bedoel ik dan dingen als dijken opzettelijk verwaarlozen en schaden als onderhoud en veiligheid kerncentrales saboteren als landen financieel de afgrond in te geleiden als massieve propaganda en criminaliseringsaanvallen via wetgevingen justities en media als Armoedenzaaien wat ze toch al chronisch doen als de massieve Kinder verkrachtingen en drogeringen herstarten als de massieve chronische herkomst en gastlanden vernietigende migraties verhogen tm oorlogshitsen en haat rassenhaat zaaien als wijkterrorismen intensiveren als Ons weer meer overlaten aan de misdaden van de dag zonder als ze alle decennia al deden ook maar 1 vinger voor Ons uit te steken als opzettelijke mileuvervuilingen aanleggen als Ons weer massaal vergiftigen of bestralen of hun goddienstwaanzinnigen invoeren die het massief op Babies en Peutertjes verkrachten en drogeren via misbruik der systemen en wijkterrorismen voorzien hebben als met hun finance banken en stockmarkets via internationale manipulaties de Landen en Volken de afgrond oorlogen rampen en daarmee afpersbare afhankelijkheid in drijven.

Maar inderdaad Volken afmaken via de slinkse sluipende ontwrichtende ziekmakende de dood in jagende Armoeden is hen al eeuwen een superwapen van de stille dood voor Hén/hún Slachtoffers die Tegen hun misdaden Protesteerden/Protesteren


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/09/dus-zo-ziet-een-crisis-er-uit-in-leiden/#comment-17307
Spotje says:
July 9, 2013 at 10:23 am
had die hond daar maar niet moeten lopen”.”"

Soldiers van de bankiers ten voeten uit. Zuiver talmudische opmerking. Moeten We ook weer gaan Op Passen dat die het Land niet aan het boobytrappen zijn. Dat hebben ze dit en andere Landen vaker gedaan.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/ad-jat-primeur-van-steve-brown-misdaden-peter-r-de-vries-bij-de-making-the-joran-van-der-sloot-show/#comment-17299
Spotje says:
July 9, 2013 at 12:52 am
Ziet zo uit als of de oa oranjes simpel hun cocainefabrieken van Nederland naar de abc buurt hebben verhuist?

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/ad-jat-primeur-van-steve-brown-misdaden-peter-r-de-vries-bij-de-making-the-joran-van-der-sloot-show/#comment-17298
Spotje says:
July 9, 2013 at 12:33 am
angelo
8 juli 2013 at 14:12
antilaase gangsters zijn het gevaarlijks in nederland mocros zijn loopjongens voor antilianen antiliuanen maken miljoenen met coke inportv
http://bontkraagje.nl/haat-tegen-marokkanen-wint-het-van-burgerrechten/#comment-671

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/ad-jat-primeur-van-steve-brown-misdaden-peter-r-de-vries-bij-de-making-the-joran-van-der-sloot-show/#comment-17296
Spotje says:
July 8, 2013 at 11:44 pm
Het ogenblik dat de waarheid naar boven komt is hij het land al ontvlucht .”

Hij was kort gelee eerder al even het Land uit naar Ghana gevlucht toen op deze Website wat links en verbindingen werden gelegd. Toen hij hoorde dat de kust veilig was kwam die terug en kreeg door de weer tot leven gewekte jensen(keuter van ivo opstelten) en der gelijke Kinderkont soorten een nieuw ruggegraat ingebouwd op TV.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/ad-jat-primeur-van-steve-brown-misdaden-peter-r-de-vries-bij-de-making-the-joran-van-der-sloot-show/#comment-17295
Spotje says:
July 8, 2013 at 11:40 pm
Zag p. frisa toevallig nog wat op TV rond krabbelen ietwat minder alwetende of arrogant. Zag er wat Failliet uit. Die heeft tm heden elke uitnodiging om eens even een Dialoogje te Beginnen nooit op gereageerd al die tijd. Waren/Zijn nog steeds wat missende Gegevens in de Marianne Vaatstra Zaak die HIJ noch een ander OOIT Aan Geroerd hebben ondanks dezen in prille begin wél genoemd waren. Oa wim dankbaar gooide élk die dáár over begon óók gelijk van de website noch een andre vergeer ze ooit noemde. Weet je gelijk waar de vaatstrazaak en demmink wérkelijk voor misbruikt werden > een mega spin om de hogeren en mede/verder betrokkenen af te schermen.

In zoverre al een misdaad daar dát vele vele andere Belangrijke Zaken dwarsboomde. Waar door untermenschen als edith schippers nóg lánger konden parasiteren op de Gevolgen van de misdaden die ze zelf had helpen aanbrengen. Erger nog vele vele misdaden meer er door werden begaan!

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/ad-jat-primeur-van-steve-brown-misdaden-peter-r-de-vries-bij-de-making-the-joran-van-der-sloot-show/#comment-17293
Spotje says:
July 8, 2013 at 5:52 pm
Dat zowél politiek/bestuurs/justitiemetier/adel op arubaH cq abc komt van zo wél usa als nederland is ook weer een connectie. Vader van Holloway ook justitiemetier. Lijkt er op dat ze de abc eilanden enkel gedékoloniseerd hebben op onze kosten om er een giga Kinder bordeel van te maken. De Verhalen om massale Kinder roven uit Canada en Australie springen ook al om de Oren.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/ad-jat-primeur-van-steve-brown-misdaden-peter-r-de-vries-bij-de-making-the-joran-van-der-sloot-show/#comment-17286
Spotje says:
July 8, 2013 at 2:02 pm
Btw peter r de vries bewoog zich al jaren op bovenjustitieel bovenministerieel op bankairadelig pedofielenringenlevel als ook zeer aanwezig op de Kinder sloop gangbang zomer 2006 in de viprooms van ajax. Ik heb nóg nachtmerries van die wrat op halve hoogte binnenzijde van zijn linkerbil! Iets met poepsex en slikken van zijn verteerde maaltijden die mazelenverspreider.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/ad-jat-primeur-van-steve-brown-misdaden-peter-r-de-vries-bij-de-making-the-joran-van-der-sloot-show/#comment-17284
Spotje says:
July 8, 2013 at 1:55 pm
Wát dán zou Kunnen Betekenen dát de vries de nieuwe joris van justitie is

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/ad-jat-primeur-van-steve-brown-misdaden-peter-r-de-vries-bij-de-making-the-joran-van-der-sloot-show/#comment-17283
Spotje says:
July 8, 2013 at 1:54 pm
‘Je hebt als journalist de taak om altijd alles te dubbelchecken. De Vries deed dat niet zelf, maar liet de politie uitzoeken of de bekentenis van Joran klopte. Hij wachtte vervolgens niet op de resultaten en negeerde de wens van justitie om de uitzending uit te stellen.

”"

Een justitie dát een rvies niét tégen zou kunnen houden áls een zaak nog in onderzoek is en er daarom zeven jaar boven je hoofdje kan laten zweven om je zwijgen af te dwingen zo als ze al tachtiger jaren hele hoofdredacties in het Land over misdaden eigen metier en adel en banksters de Mond dicht getrapt kregen? Já hóórrrrrr zielige justitie dan NEE DUS! Àl hoe wél rvies een van vollenhoven is en die justitie en alle overheit dé maat nemen.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/crime-lady-judge-ulrice-stelt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-zaak-kat-pedrograaf-in-gelijk/#comment-17280
Spotje says:
July 8, 2013 at 1:19 pm
Oh ja mafiajudges

bnr.nl/nieuws/684052-1307/thom-de-graaf-d66-heeft-kritiek-op-plan-infiltranten?s_cid=blogitems
So Day
Opstelten liegt. Alle tijd al heeft hij hele bergen en busladingen crimineelste infiltranten voor zich werken via justitie gesubsidieert en is +80% van alle misbruikbestrijders in werkelijkheid afvangstations van de internationale pedofielenringen als ook alle onderzoekscommisies al crimineelste infiltranten waren incluis rondom geheel de hofnarzaak incluis dat geheel de hoge raad en wetgeving alle zijden al volkomen uit criminele infiltranten bestaat van overwegend italiaanse mafiazijden die ook nog eens eigenaren van de bordelennetwerken zijn via holdings.
jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2013/06/21/de-brief-aan-rene-meuwissen-van-bureau-jeugdzorg-rotterdam-en-jeugdzorg-nederland/comment-page-1/#comment-3638

Benamingen als ” weerzin wekkend monster etc zijn Zeker op de Plaats voor deze en gene !


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/crime-lady-judge-ulrice-stelt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-zaak-kat-pedrograaf-in-gelijk/#comment-17279
Spotje says:
July 8, 2013 at 1:15 pm
Btw ook alle oorlogen na eerst Natives in laagste klassen getrapt te hebben en Ze dán de dood in jagen is alle tijden onderdeel der genocideprogramma´s geweest en We kregen sinds ze 2800 jaar geleden begonnen te komen( daar vóór haalden ze Ons met de miljoenen enkel maar als Slaven en Hoeren. (Wij staan ook in die bijbel van ze)) om definitief te blijven ruim meer dan 32.000 oorlogen op het Noordelijk Halfrond voor de Kiesjes laat staan de epidemien gebreken misdaad starvations ziekten Armoeden drugepidemien dood werken schulden belagen stalken ziekmakende eisen etcect

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/08/crime-lady-judge-ulrice-stelt-volksnieuws-uit-amsterdam-noir-zaak-kat-pedrograaf-in-gelijk/#comment-17278
Spotje says:
July 8, 2013 at 1:10 pm
Ja raciale genociden via vaccinaties wat ze met zeer vele andere methoden al heel lang doen van zelfs 3de eeuw de eerste pestepidemie van uit India invoeren. Is asiatisch exterminatie/kolonisatieprogramma van en via de banksters en adel die de Onzen Niet zijn.


https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2013/06/21/de-brief-aan-rene-meuwissen-van-bureau-jeugdzorg-rotterdam-en-jeugdzorg-nederland/comment-page-1/#comment-3638
Spotje zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
8 juli 2013 om 14:56

bnr.nl/nieuws/684052-1307/thom-de-graaf-d66-heeft-kritiek-op-plan-infiltranten?s_cid=blogitems
So Day

Opstelten liegt. Alle tijd al heeft hij hele bergen en busladingen crimineelste infiltranten voor zich werken via justitie gesubsidieert en is +80% van alle misbruikbestrijders in werkelijkheid afvangstations van de internationale pedofielenringen als ook alle onderzoekscommisies al crimineelste infiltranten waren incluis rondom geheel de hofnarzaak incluis dat geheel de hoge raad en wetgeving alle zijden al volkomen uit criminele infiltranten bestaat van overwegend italiaanse mafiazijden die ook nog eens eigenaren van de bordelennetwerken zijn via holdings.

http://www.bnr.nl/nieuws/684052-1307/thom-de-graaf-d66-heeft-kritiek-op-plan-infiltranten?s_cid=blogitems
So Day · Sas van Gent
Opstelten liegt. Alle tijd al heeft hij hele bergen en busladingen crimineelste infiltranten voor zich werken via justitie gesubsidieert en is +80% van alle misbruikbestrijders in werkelijkheid afvangstations van de internationale pedofielenringen als ook alle onderzoekscommisies al crimineelste infiltranten waren incluis rondom geheel de hofnarzaak incluis dat geheel de hoge raad en wetgeving alle zijden al volkomen uit criminele infiltranten bestaat van overwegend italiaanse mafiazijden die ook nog eens eigenaren van de bordelennetwerken zijn via holdings.

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24236/matthijs-kaaks-is-back-center-stage#comment-98226
Quirine
8 juli, 2013 at 11:21
Jammer dat Krol niet met Micha naar Knijff is gegaan. Knijff doet het overigens netjes als advocaat, mijn baan zou het niet zijn. Justitie probeerde mij ook kapot te maken als dierenbeul en alleen dmv aan (niet corrupte) rechters voorleggen waren de aantijgingen snel uit de wereld. Sinds de ontvoering van mijn 13jarige zoon door pedo’s last van politiepesterijen w.o. diefstal van mijn dieren sinds 2002 toen Demmink SG werd, daarvoor niet en daarna, nu Demmink met pensioen is, minder, maar corrupte overheid kan mijn bloed wel drinken en de rechters weten het. Advocaten laten zich ook piepelen door justitie net als de media en dan krijg je dus een Pedocratie, dat wereldwijd berucht is door AnneFrankplantsoen tot babymisbruik in creches, daartussen zitten zandvoortfiles, Manuel S etc.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/05/18/tsjakka-om-in-beroep-tegen-vrijspraak-emile-ratelband/#comment-17276
Spotje says:
July 8, 2013 at 12:00 pm
De bankenmafia had eerst nog overal infiltranten geinstalleerd ook bij die verzekeringen pensieonfondsen bedrijven regeringen anbtenarentoppen als een ed nijpels en eeen ruud lubbers beiden bankster en elitenvolk die ook voor zich zelf al honderden miljarden weg geklist hadden er van. Heeft lubbers(loeb-li) nog megalappen grond van gekocht in Frankrijk Engeland en USA. Zelfs voor 1 der stukkies de fransbelgische grens laten verleggen die “als een got in Frankrijk(een zeer oude uitdrukking over eeuwen van kontinentaal terrorisme massasterften hongersnoden en afgrijzen)


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/05/18/tsjakka-om-in-beroep-tegen-vrijspraak-emile-ratelband/#comment-17274
Spotje says:
July 8, 2013 at 11:49 am
Dan nog dat geen der marketbeheerders of bankiers waarschuwing verbod of voorwaarden voor deze verzwegen triljoenen inleggen hadden gedaan inclusief heel de afm niet met uiteraard alle die tijd bendelid(uiteraard) doctors van leeuwen die wel zou waken als hoofd dezer waakinstelling van Niéts. Geen Volk geen Kans Tegen deze massaal internationale samenzweringen van hoogste toppen instantietoppen en van binnen eigen wetgevers ambtenarentop en regeringen uit.


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/05/18/tsjakka-om-in-beroep-tegen-vrijspraak-emile-ratelband/#comment-17273
Spotje says:
July 8, 2013 at 11:43 am
Oeps ja je Mag natuurlijk er van uit gaan dát toen de banken en hun agenten en media de pensioenfondsen begonnen lekker te maken om ook in de stockmarkets te gaan toen dus ook al lang hun triljoenen in hadden gesluisd voor eenzelfde soort van raids en zó al die pensioenfondsen en verzekeringen al hun Inleg verloren wegens deze aan gelegde voorkennis waar nog eens boven op als overkill israel de electronica van alle stockmarkets bespeelde en kon manipuleren.

Sjá DÀT zal die miljardair dan wel af gekeken hebben van die eerdere uitvoeringen


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/07/diederik-samsomonze-jetta-klijnsma-is-asociaal-en-crimineel/#comment-17261
Spotje says:
July 8, 2013 at 3:16 am
Das mooi. Na plaatsen bovenstaande is twitter een treiter en toegangsblokkade met allerlei treiterexcuses tegen Me begonnen. Al die internetdiensten zijn door de bankiers gestolen en geroofd en worden Wereldwijd misbruikt voor terreur tegen de Native Bevolkingen.

Dit is heel wat vaker gebeurd als ik een ietwat intensieve Publicatiecampagne had. Die zijn enig cyberterrorist op heel het Net. Youtube google facebook allemaal hebben ze van die rascistischcriminele Alles en Rechts en Waarheidssaboterende truckjes als ook de filters misbruiken voor separerend rascisme tgv criminaliteit.

Dinesten als google facebook twitter sloten nog in de weken voor de Utoya aanslag tientallen miljoenen Westerse Accounts af op bevel van israel/avigdor lieberman. 1 grote terroristenzooi tegen heel de Mensheid die bankiers en hun hobbylandjes.


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/07/diederik-samsomonze-jetta-klijnsma-is-asociaal-en-crimineel/#comment-17260
Spotje says:
July 8, 2013 at 3:06 am
Ik Hoop dát u Krijgt wát u Verdiend en dát Liefst Snel én Términáál. Zo meedogenlóós en onbarmhartig vol leugen en bedrog komen ze niet vaak. Die naam staat u goet waar het stukje terrorisme in Beeld Komt! Ga nou maar weer Vérder zwerven ipv Kostbare Tijd van Wél Goede Mensen te verspillen met uw hatelijk sadistische aandachttrekkerij.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/07/diederik-samsomonze-jetta-klijnsma-is-asociaal-en-crimineel/#comment-17256
Spotje says:
July 7, 2013 at 11:59 pm

Wat algemeen regeringsprogramma zo het wel lijkt te zijn:

redorbit.com/news/science/1112889237/modern-slavery-in-england-is-a-prevalent-problem/
loveforlife.com.au/content/08/02/16/willie-lynch-letter-making-slave-document-everyone-should-read-and-learn-how-evil-a
henrymakow.com/feminism_is_key_to_making_of_a.html

En ik zie een foto van meneer vrijland en moest daar door sterk aan anders breivik denken als ook christopher pollock(polak die als breivik´s metor bij de Utoya aanslag betrokken is en nu in de eu zit en als twee druppels op breivik lijkt. Beiden dan van de polakclans die wereldwijd al vele decennia in de ergste en zwaarste misdaden betrokken zijn oa op presidenten etc(joop den uyl)

Die houding die uitstraling…..

martinvrijlanddotcom.files.wordpress.com/2013/07/martinvrijland.png
no.linkedin.com/pub/christian-pollock-fjellstad/36/972/224

Dan die obvious naam vrijland wat wel op de topics wijst en dan wel heel toevallig zou zijn als echte naam.

Wie weet hoe lang hij in Nederland is of waar geboren?


https://ejbron.wordpress.com/2013/07/06/piet-emmer-sloopt-slavernij-excuses/#comment-96611
Spotje zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
8 juli 2013 om 00:36

Is men op zoek naar een partijtje meest kwaadwillende hartvochtig slavenhouderij?

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/07/diederik-samsomonze-jetta-klijnsma-is-asociaal-en-crimineel

http://henrymakow.com/feminism_is_key_to_making_of_a.html
http://loveforlife.com.au/content/08/02/16/willie-lynch-letter-making-slave-document-everyone-should-read-and-learn-how-evil-a


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/07/diederik-samsomonze-jetta-klijnsma-is-asociaal-en-crimineel/#comment-17252
Spotje says:
July 7, 2013 at 10:01 pm

pvda was van vóór dat joop den uyl zijn eerste bestuursperiode aan trad al helemaal in klauw van de adel en bankiers dmv een aanslag op hem in een conferentieoord in den Haag 1967. De initiele bedoeling was hem doden maar enkel afpersing met een Kind prostitueetje kregen ze voor elkaar en dat was meer dan genoeg voor hen hém daar mee hélemaal en snelst vérder te corrumperen de absolute en allenige gehoorzaamheid in. Hij stierf na gebruik door thallium. Al van toen af aan hebben ze met ook de pvda heel het Land leeg geroofd en ondermeer van de opbrengsten van de gasvoorraden af geholpen en in eigen zakken gestoken.


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/05/18/tsjakka-om-in-beroep-tegen-vrijspraak-emile-ratelband/#comment-17251
Spotje says:
July 7, 2013 at 9:54 pm

Weten die sloompies dan al Wát Goy Yim Betekent?

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/07/100-jaar-leugens-van-panorama-feestelijk-gevierd-met-turbo-leugen-van-de-eeuw-van-peter-r-de-vries/#comment-17232
Spotje says:
July 7, 2013 at 5:48 pm

Btw ga je met deze linking van Zandvoort aan peter r de vries via bas v hout door naar dát de vries de te misbruiken Kindertjes van dezelfde Kindér pooier als joris demmink betrok/trekt komen er van uit dat centrale topscenario wel meer Mogelijkheden in Beeld als dat anders ook niet heel de sbspulptuur incluis ivo opstelten en emile dé denktank ratelbant er zich anders mee zou bemoeien die nog een psyopsje pleegde om de Internationale aandacht te verleggen van misbruik op dat belgische Blokkendoosschooltje naar een even schooltje hier dat ibn chaldounschooltje dat ook vol zat met islamkindertjes met wát aantijgingen om een fraudetje en dat tegelijk en met heel de mediamacht dat Nederland arm is met een kudde hysterische politici en ivo ér boven op en bij. Zeker Bang dat de Islamieten ze een kopje kleiner zouden maken om wat ze met Hun Kinderen op die schooltjes uitvreten.

Oa hersenspoelen drogeren verprostitueren. De sporen ghb lsd heroine strychnine hcl(zoutzuur) mazelen waterpokken longontstekingen hersenvliesontstekingen meningitis etcetcetc gebruikelijk wel Gevolg dan. Mazelenbacterien zitten oa in poep in de darmen. Tijdens dat soort van misbruiken krijgen de Kindtjes gebruikelijk in de Keeltjes gescheten gepist en emmers sperma > mazelen etc.

…..G.E.E.N T.O.O.N Òm de misbruiken op dat belgische Blokkendoos schooltje tm héden van geheel die meute incluis superdetectice de rvies. Mischien is op dat Blokkendoosschooltje al wel de mazelen uit gebroken zoals ook de mazelen onze nieuwe koning en 40 mededaders uit het aksenazi bankenmetier door het Land volgde omdat die zijn kuch eersterecht kwam op eisen. Die schijten gewoonlijk van alles in Kinderkeeltjes.


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/07/100-jaar-leugens-van-panorama-feestelijk-gevierd-met-turbo-leugen-van-de-eeuw-van-peter-r-de-vries/#comment-17231
Spotje says:
July 7, 2013 at 5:30 pm

Bas van Hout: “Gelukkig kan Steve Brown niet bewijzen dat we lid zijn van een pedo netwerk.”"

Zandvoort tóch?

Dán dicht bij genoeg de Zandvoort mega misbruikzaak van Marchel Vervloersem en die hotels van oa chariot en gelijkelijke betrekkingen naar de topregionen en metiers die deze óok al deze misbruiken bedreven alsmede eigenaren alle creches in het Land waren en schooltjes ook.

Dat Zégt Tóch Wél Wat zo een hofnarretje?


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/05/18/tsjakka-om-in-beroep-tegen-vrijspraak-emile-ratelband/#comment-17226
Spotje says:
July 7, 2013 at 3:36 pm

Getronics werd nog als stockmarketscam misbruikt door een miljardair die er fors in gekocht was stilletjes en toen begon bendelid rtl7 dat constant aan te prijzen en verleiden met de dagelijkse minifluctuaties TÒÒÒT er door die aantrekkingsmisleidingen genoég kleine hopeloos op zoek naar inkomen zijnde Burgertjes in getrapt waren en toen verzilverde die miljardair in 1 klap zijn stocks…KASSA mét totale georganiseerde voorwetenschap. Uiteraard was Getronics ook in 1 keer kapot.

Rtl7 plegde ook meineed aan de reccesie die ze met drie jaar hadden aan gelegd door steeds te roepen dát er een reccesie zou aan komen daar mee bendelid balkenende dat begin 2009 op de buis “officieel aantoonbaar aan de staatsboekhouding(dmv boekhoudfrauden waar belastingdienst&vermeent aan mee deed)” kon roepen dat er reccesie was om hun onderdrukkings plunderings terreur en staat van beleg mee konden behouden en versterken alsmede de scam van dat er (sinds 1985 náádloos) bezuinigingen nodig zoúden zijn wat ze ook als terreurwapen misbruiken elkmaal de Bevolking de Mond Open Doet of Protesteert komen zij balkenende en ook rutte op de buis dreigen en aankondigen er zou NÒG meer bezuiniging nódig zijn terwijl dé miljarden van de steekpenningen van de centrale bankiers ván hen áf druipen.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/06/toegang-tot-het-recht-voor-gewone-mensen-wordt-onbetaalbaar/#comment-17197
Huhhh? “Toegang tot het recht voor gewone mensen wordt onbetaalbaar” ??

Dát wás het gelijk mét de buiten de wetstelling en vogelvrij verklaring van de Bevolking PÈR 1991 bij decreet van ernst hirsch ballin GELIJK AL. MÈT dáár bóven óp een nationaal/INTERnationaal boycot van geheel de wetgever en heel hun rechtsysteem ÈR BOVEN OP!

ÈN 1995 bij decreet van banksterbendelid hoogervorst aan ambtenaren de Bevolking van dán in HELEMAAL NIÈTS méér te Mogen BIJSTAAN. Kregen We koos spee en zijn ombouwen van diensten tót staatsterreurwapens er boven op met al daar vóór zelfs aangevangen stalken en belagen en doód treiteren van heel de Bevolking met boeteplagen en Geestesziek makende boetes die bloed onder de Nagels trokken als nu ook NÒG STEEDS het geval is en er algelopen week sprake wás dat binair genocide en emigratiewapen nóg eens óp te poetsen en te starten via her invoering quotabeleid(gezien de boetetallen is dat tm heden geen dag weg geweest) .

Dán nog wát staatssecretarissen die gilden van ” als ZÈ het niet meer kunnen betalen DÀN worden ZÈ maar hoeren”.(dezelfde die 2009/2010 hun atoomenergie nog in de kamer kwam propageren).Àls U NU op TV kijkt ziet u vele joodse Meisjes en Jongetjes ook dát lot INDERDAAD gekregen HÈBBEN DOOR HÈM en HÈN! dán de vele andere misdaadgolven nog tegen heel de Bevolking incluis OPZETTELIJKE ZWARE Milieuvervuilingen.


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/06/toegang-tot-het-recht-voor-gewone-mensen-wordt-onbetaalbaar/#comment-17211
Spotje says:
July 7, 2013 at 1:51 am

ombudsman is in klauw banksters en stond in mijn tijd al saampjes met het recht en staat de Kinderen wo Ik te verkrachten en behoord tot dezelfde fraude en volksmenmeute hun clans. De vakbonden werden/worden door paupers type wim kok de bankier van de cook adel vertegenwoordigd of hun holleederachtige collegas. JIj ….je hebt niets. Oa rechtsgang hebben ze langs zo veel van hun bandecellen opgebouwd dat ze dat in elk compartiment er van kunnen slopen. Is het niet bij de politie of recherche zelf al dan de eerstvolgende ovj en dan de rechter nog die gebruikelijk een absolute vijandige willekeur hanteert/deerde. Dan moet Je jouw recht áls je gelijk krijgt nog eens zien te krijgen áls je dát nog kúnt betálen dat heet.

Zit je aan de opium? Lees je wel eens een krant of klokkenluiderwebsite. Is je geheugen geampueert? Wat las je hier gister of zo? Er is alleen hier al ca tien keer al gezegd dat de staat ons per 1991 buiten de wet stelde en het onbetaalbaar maakte met een nationale boycot van geheel de overheid en rechtstaat er boven op en 200.000 bendeleden van de bankiers ingevoerd om het nog eens erger te maken. Alle door Brown aan gegeven gevallen bovenwettelijk geimmuniseerd aan het plunderen roven malverseren en bedriegen.

Hoe gaat het met je?http://ejbron.wordpress.com/2013/07/06/piet-emmer-sloopt-slavernij-excuses/#comment-96273
Spotje zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
6 juli 2013 om 19:52
Oeps is eigenlijk voor Helena zegt:6 juli 2013 om 16:59 hierboven bedoeld.Sorry bout ded!


http://ejbron.wordpress.com/2013/07/06/piet-emmer-sloopt-slavernij-excuses/#comment-96268
Spotje zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
6 juli 2013 om 19:40
Ben ik met je eens. Dit is een criminele propaganda actie van onze eigen slavenhouders om ons met schuldgevoelens te onderdrukken.

Die misbruiken vaker de methode dat waar jij en ik juist van willen protesteren zij zelf dat snel zelf gaan doen tegen ons en tien keer heviger via alle media en politiek ook. Zelfs door bedrog met scholen en religien al.

Een ander dermatig variant van hen is dat ze afgelopen decennia geheel de westerse wereld volkomen leeg gezogen hebben mmv hun wereldwijde bankennetwerken en nu al jaren juist ons van schuld hebben en staatsshulden naadloos aaneengesloten zitten te beschuldigen en wijs te maken om van juist eiogen schuld af te leiden. En in nog wel meer ernstige en ernstigste zaken.

Op tv via national geografic en oa ntr liegen ze al een tijd dat ze barsten zeer wél wetende juist zeer wel wetende over deze zaken en heel die slavenhandel van hen zelf alle tijden al al nu ook al mbv de vóór ww2 uitgewerkte eucommisie van hen dat er nog 20.000€ per afrikaanse slaaf voor neertelde die ze naar het westen konden jagen ronselen en branden waar alle noordafrikaanse staten moslims en egypte er in betrokken en mee verdienden.

90.000.000 afrikanen heeft dat het leven en alle Geluk gekost en geheel Somalie is van hen weg geroofd met oorlogen en agent orange. Dat ook verzwegen al die ware slavenhandelaren tm vandaag.http://ejbron.wordpress.com/2013/07/06/piet-emmer-sloopt-slavernij-excuses/#comment-96236
Spotje zegt:
6 juli 2013 om 17:19
WAT AMPELE VOORBEELDEN WARE DAGELIJKSE SLAVERNIJ

http://www.twitlonger.com/show/n_1rl765i

http://free.icelandforum.net/f4-slavery

http://bijdragenelders.blogspot.nl/2012/08/de-ware-slaven-handelaren.html


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17154
Spotje says:
Your comment is awaiting moderation.
July 5, 2013 at 2:31 pm
Hij mag daar kindertjes vertellen waar je de goedkoopste heroïne hoer kunt vinden.”"

Veel veel Erger. heroinehoertjes worden/werden op schooltjes en schoolreisjes “gemaakt” door geteisem als die oudkerk. Vraag hem anders GEWOON EVEN Naar Kinder verkrachting drogeringen en gangbangs met zijn family saampjes?

Die zal wegens de enorme Publicaties er om zeker dan wel op die schooltjes rond struinen om JUIST de Kindertjes die dat mee gemaakt hebben dé Pas af te snijden Dát Naar Buiten te Brengen zoals zga ALLE misbruikbestrijding incluis justitie en ALLE onderzoekscommisies DAT ENIG doel dienen en dienden alle tijd al incluis geheel de wereldwijde vatciaanhetse dat enkel maar een afleidingsmanouvre van banksters en adel en heel de overheid en media was om DAAR VAN áf te leiden …..ZÒ grootscheeps

Oudkerk ÉN Kindertjes IS zonder méér een gevaarlijke setting
Replyhttps://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17155
Spotje says:
Your comment is awaiting moderation.
July 5, 2013 at 2:52 pm
Btw nóg liever steken ze die naald al in Babies. Ik kreeg die ook al als Baby van de rotchildbankiers(oa dries van agt) persoonlijk in het Armpje. Maakt verslaafd en toegenegen aan ze niet Wetende het IS verslaving loyaal devoot artificiele liefde

En via ook ziekenhuizen schooltjes en vaccinatie acties is dát zó gepiept

er gaat voor miljarden per jaar in elk land om. Daar moeten dan dus wel collectieve factoren betrokken zijn en die waren er dus alle tijd al. Al ontbrak het enkel maar aan Geloof in absoluut gewetenloos kwaad om dát te Zién! Zelfs de allochtonen en afrikanen staken dat massaalst in de Wijken in zo veel Kinderen als ze maar konden al sinds 1965 en eerder al.

Is ook turks politiek en religieus beleid en ook tachtiger jaren in de vn opgetekent aan krankzinnige uitspraken van hun politici van toen al. Ook dat ze van hun vrouwen baarmoederbommen genocidewapens dus zouden maken. Ze wisten niet dat ze met hun valse haat de bankiers in hun plannen en doelstellingen dienden en dienen. Maar de islam via de wahabieten en salafisten is dan ook van de bankiers evenals saudi arabie en ook dat christendom met zijn kerken kroegen en bordelen alle tijd al en Mensenhandelaren van oudsher waar de woonwagenbewoners cq die roman/ein-tische zigeuner (gauner-dief)(gypsy-e-gypsy-egyptisch) nog de slavencaravanen bedreven/bedrijven die miljoenen Blanken de oost in gesleept hebben en nóg mensen handelen en heroine als een der vele distributiekanalen van de banken en adel.


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17156
Spotje says:
July 5, 2013 at 2:54 pm
Btw je zag aan oudkerk ook na dat hij als politicus al zwaar beschadigd was aan zijn optreden er na dat het een enorm verwaande elitepsychopaat is zonder geweten of realiteitszin of vermogen tot Spijt of Wroeging.
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/06/toegang-tot-het-recht-voor-gewone-mensen-wordt-onbetaalbaar/#comment-17206
Bonusje (@Bonusje) says:
Your comment is awaiting moderation.
July 6, 2013 at 4:57 pm
Is Hier nog een woord spaans bij?

ROTHSCHILD SET UP JEWISH COUNCIL IN GREECE AND OWNS THE GREEK CENTRAL BANK

http://www.jewishterrorism.com/jewish-council-of-greece-has-been-looting-greece-for-years/#comment-4163

Het grootste medische schandaal sinds WO II

http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2013/07/05/het-grootste-medische-schandaal-sinds-wo-ii/

UITERAARD door ALLE zwijgen op ALLE officiele kanalen om dit soort zaken steeds ZO te Bedenken wie ze er mee dienen.


trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3466960/2013/06/29/Slavernij-is-geen-excuus.dhtml
Slavenhandelaar trouw heeft dit als 58ste comment  uiteraard geweigerd

Beste dr

We hebben je reactie goed ontvangen en zullen ze zo snel mogelijk verwerken.
De redactie behoudt zich het recht om reacties in te korten en te herformuleren. De redactie is niet verplicht alle reacties te publiceren.

ALLE KERKEN VERZWEGEN ALLE TIJD WAARHEID OVER SLAVERNIJ
STAAT EN REGERING LIEGEN MASSAAL OVER SLAVERNIJ
MEDIA EN SCHOLEN LIEGEN MASSAAL OVER SLAVERNIJ
WAT AMPELE VOORBEELDEN WARE DAGELIJKSE SLAVERNIJ
twitlonger.com/show/n_1rl765i
ejbron.wordpress.com/2013/07/06/piet-emmer-sloopt-slavernij-excuses
free.icelandforum.net/f4-slavery
bijdragenelders.blogspot.nl/2012/08/de-ware-slaven-handelaren.html
THE ISRAEL LOBBY   youtube.com/watch?v=85UddyW5eRc&feature=player_embedded#at=40


https://twitter.com/Bonusje/status/353538018352697346
ALLE KERKEN VERZWEGEN ALLE TIJD WAARHEID OVER SLAVERNIJ http://ejbron.wordpress.com/2013/07/06/piet-emmer-sloopt-slavernij-excuses  http://www.twitlonger.com/show/n_1rl765i

https://twitter.com/Bonusje/status/353534981672411136
STAAT EN REGERING LIEGEN MASSAAL OVER SLAVERNIJ  http://ejbron.wordpress.com/2013/07/06/piet-emmer-sloopt-slavernij-excuses  http://www.twitlonger.com/show/n_1rl765i

https://twitter.com/Bonusje/status/353534765640597504
MEDIA EN SCHOLEN LIEGEN MASSAAL OVER SLAVERNIJ  http://ejbron.wordpress.com/2013/07/06/piet-emmer-sloopt-slavernij-excuses  http://www.twitlonger.com/show/n_1rl765i


WAT AMPELE VOORBEELDEN WARE DAGELIJKSE SLAVERNIJ

http://www.twitlonger.com/show/n_1rl765i

http://free.icelandforum.net/f4-slavery

http://bijdragenelders.blogspot.nl/2012/08/de-ware-slaven-handelaren.html
http://ejbron.wordpress.com/2013/07/06/piet-emmer-sloopt-slavernij-excuses/#comment-96236https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/06/toegang-tot-het-recht-voor-gewone-mensen-wordt-onbetaalbaar/#comment-17204
Spotje says:
July 6, 2013 at 3:05 pm
Ook de advocatuur behoord tot de adel en bankierseliten en zijn ook satanisten. Zoek eens hun rabinale uitspraken uit al de middeleeuwen van Ik meen te Herinneren de Poolsduitse/Budapest(Buda-pest?lol) gebieden er op na wat die adviseerden tav de Rechtstaat en om dat te infiltreren en over te nemen. Rabbis dienaren van de bankiers en scheppers het kwaad dat ze in Kinderen gieten en goten dat in hun minions van de overheden en staat zit alle vele eeuwen al sinds hun dynastien. En de rabbis cq priesters en heersende eliten in een vicieuse cirkel oa via strengste religeuse en raciale haatincest bij zichzélf hun gruwelijke noodlot hen opgelegd in stand hielden in wurgende rituele dwanghandelingen. En eigenlijk geheel deze Mensheid in het begin ook Geen Háár Beter waren dan de ergste bankier. Terwijl U Allen paradoxaal daar U nog niet Onsterfelijk was Onschuldig Pas Geborenen Bent die ook Maar de erfenis en last van Uw Voorouders aangereikt kreeg die dat zó ÒOK hadden ontvangen Weerloos en zonder Weten verdwaald! Laten We Eerlijk Zijn als het gaat over recht en daderschappen en wié wié schiep? Daar Is Géén dader maar enkel ongeluk voor en ván Allen!

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/06/vvd-pedo-grandmaster-demmink-feestelijk-in-nieuwsshow-van-tros-voorzitter-pedo-rose-ed-nijpels/#comment-17203
Spotje says:
July 6, 2013 at 2:49 pm
Ps wié meen Je er altijd internationaal achter alle grote projecten zitten en die chronisch elke politiek agenda bepalen en elke Staatskas leeg trekken? > Centrale bankiers! Wié áchter alles dat Je Kinderen op hun schooltjes wordt in gefluisterd zitten > centrale bankiers!


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/06/vvd-pedo-grandmaster-demmink-feestelijk-in-nieuwsshow-van-tros-voorzitter-pedo-rose-ed-nijpels/#comment-17202
Spotje says:
July 6, 2013 at 2:46 pm
en altijd het typische ambtenarenantwoord: je moet altijd bij een ander zijn.”

Mijn Léven láng gehoord. En doen heel de staat justities wetgevers OOK al die tijden. Ze weten dat je met gebruikelijk hoog uit twee á drie serieuze pogingen aan einde van Je Latijn en Dure Geld bent.

De belastingdienst van de bankiers had zelfs vaste gewoonte al Gaf een belastingrechter een Burger ALLE Gelijk van de Wereld NÒG Kreeg die Burger geen Recht. > Ze gingen standaard gewoon in hoger beroep en die reeds door hen Arm geplukte Burger kon dát niét Aan. Resultaat ze wonnen altijd en konden doen wat ze wilden en helemaal nadat hirsch ballin heel de Bevolking nog per 1991 volkomen Weerloos had gemaakt en buiten de wet gesteld waarbij WÈL grootste Geldstromen rechtstreeks de belastingdiensten uit naar china en azerbeidjan over gemaakt werden waarbij alle banken internationaal dáár aparte kantoren en boekhoudingen vóór hadden/hebben.

Dát Je in alles saboteren en ondermijnen deden ze ook nog met dat decennia van beruchte “oh computerfoutje”

De belastingdienst wordt door hen natuurlijk ÒÒK misbrukt om ván Ons te stelen en roven en onder hén zélf weer te hér verdelen..onder vals voorwendsel van status opleiding ehh belangrijk en algemeen belang. Nét áls óf het allemaal heel keurig IS…NOT ze zaaien Armoeden dood en verderf! Het het gemene belang ligt namelijk dood te gaan door hen in de goot!


http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2013/07/05/het-grootste-medische-schandaal-sinds-wo-ii/

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/06/andy-murray-75-miljoen-bij-wimbledon-winst-en-i-miljoen-engelse-kinderen-lijden-dagelijks-honger/#comment-17201
Spotje says:
July 6, 2013 at 2:28 pm
In dat zegevierende tennis London lijden kinderen dagelijks honger” En de Kinderen in dat engelenland die van de verkrachtingen en misbruik Hun Broodje wél Moéten samen scharrelen passen geen eens in dat london der verdervelijken.

‘Vrije- Marktwerking waanzin’ en daar horen wij gestoorde, crimineel Bestuurs- types als het ‘Monster van Deventer Margriet de Jager’ nooit over! ”"

Een Mooie Opmerking. Die dát “scheppen en in stand houden en van profiteren meevreten mee misbruiken GEEN WÒÒRD uiteraard. Zelfs geen LETTER OOIT in de kravhten over de massieve chronische Kinder verkrachtingen en drogeringen misbruiken etc via de religietjes wijkterrorismen schooltjes schoolreisjes. Hét zwijgen van HEEL de regering er om! Geen Erkenning dan HÙN eigen leugens wél en dát mét klinkende MÙNT! Dé Slachtoffertjes mogen van ze in de goot dóod rotten en moeten van bendelid en woekerhoér schippers zelfs nog voor de Gevolgen kosten en Schaden er van op draaien als of al die Pijn en verslavingen en afwezige en gebrekkige Vermogen TÒT ZÈLF ONDERHOUD al niet ERG GENOEG en FATAAL IS. > WÀT ze ZELFS nog VOOR MEGAWOEKER MISBRUIKT ÀLS DE BESTE hardrugdealer! Botweg samenwerken en samenspan aan genociden. Zie ook de 5 delen ” the bomb in the brain” op youtube.

Zelfs dé GEVOLGEN dé WARE Oorzaken mazelen hoofdluis hvp en waterpokken de vele longontstekingen oorontstekingen etcetc etc worden zorgvuldig de media úit gewerkt.

Bijsluiter > Zoú Ik ZÉGGEN ÀLs dit alles WAAR zou Zijn maar Ik fantaseer NATUURLIJK MAAR WÁT! (Ps Laat Je het nu Staan dan? Noú kunnen ze tóch niet meer bellen? Ik ben maar van de fabeltjeskrant)


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/06/toegang-tot-het-recht-voor-gewone-mensen-wordt-onbetaalbaar/#comment-17199
Spotje says:
July 6, 2013 at 2:14 pm
Ja Onze Zeer Geliefde en Heilige Adolfje is goet in de leer geweest op de seculierzionistische schooltjes van oa de betarjugend de bruinhemdjes van generaal jabotinski die onmiddelijk na ww1 van uit Rusland in Duitsland begonnen rond te zwerven als tsjekaslachters wat ze hier ww2 ÉN ÈR NÀ ook deden. Vraag maar aan de assher en cohenraden hoe dat ging! Stonden ze ZÈLF IMMERS BIJ!

Wat van hun seculiere lesprogramma´s aan hun dierbare kanonnenvoerjugend uit de diverse sloppenwijken van vele diverse landen.

samuel-heinemann.blogspot.nl/2011/12/rascist.html
samuel-heinemann.blogspot.nl/2011/12/agent-provocateur.html
samuel-heinemann.blogspot.nl/2012/03/slavemasters-evil-ways.html
samuel-heinemann.blogspot.nl/2011/12/nazi-al-about-nazi-is-all-about-jews.html

Áls je éven dé Moeite Samen Kunt Rapen dat Door te Lézen Kun Je GELIJK VOLGENDE DÀG AL die methoden aan het werk zien alles en iedereen saboterende en ondermijnende voor de bankiers en hun internationale “houdt Iedereen ván Zelfbeshikkingsvrijheid Kennis én Waarheid áf en dát in politiek finance media schooltjes kerken religien terrorismenbestrijdingen misdaadbestrijdingen tv nieuws en uw regering…in een eindelóós blablablawák´wak´wak ZÒNDER OPLOSSING dán vóórtsuffende > ÈN DÀT IS hét doel dan ook al eeuwen met hun slaapverwekkende shooltjes en religien al en dán die staat en wet van ze nog. Slaapverwekkend zoasl dat ook bedoeld IS.ONDERWIJL IS CHRONISCH WAAR programma ACHTER alle schijn U bij voortduring té plunderen bedonderen té verkrachten en misbruiken HÈEL UW LEVEN lang en UW KINDEREN OOK en dát al eeuwen door wat incest en inteeltasiaten uit de pakistaanse sloppenwijken die hier hun shenandoah vonden aan Ons Leven en Vlees!

Een sprookje van de 1000 én 1 nachten en dán Niét van een Beeldschoon zoveelste miljoenste ingekocht Blank Slavinnetje Europa uit gesleurd met nog Intact Maagdenvliesje om Haar Leventje Veel te Jonge Leventjé MÀÀR DÀT VÀN DE DUIVEL die zij ZIJN!

Bijsluiter > Zoú Ik ZÉGGEN ÀLs dit alles WAAR zou Zijn maar Ik fantaseer NATUURLIJK MAAR WÁT! (Ps Laat Je het nu Staan dan? Noú kunnen ze tóch niet meer bellen? Ik ben maar van de fabeltjeskrant)


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/06/toegang-tot-het-recht-voor-gewone-mensen-wordt-onbetaalbaar/#comment-17197
Spotje says:
July 6, 2013 at 1:54 pm
Huhhh? “Toegang tot het recht voor gewone mensen wordt onbetaalbaar” ??

Dát wás het gelijk mét de buiten de wetstelling en vogelvrij verklaring van de Bevolking PÈR 1991 bij decreet van ernst hirsch ballin GELIJK AL. MÈT dáár bóven óp een nationaal/INTERnationaal boycot van geheel de wetgever en heel hun rechtsysteem ÈR BOVEN OP!

ÈN 1995 bij decreet van banksterbendelid hoogervorst aan ambtenaren de Bevolking van dán in HELEMAAL NIÈTS méér te Mogen BIJSTAAN. Kregen We varken koos spee en zijn ombouwen van diensten tót staatsterreurwapens er boven op met al daar vóór zelfs aangevangen stalken en belagen en doód treiteren van heel de Bevolking met boeteplagen en Geestesziek makende boetes die bloed onder de Nagels trokken als nu ook NÒG STEEDS het geval is en er algelopen week sprake wás dat binair genocide en emigratiewapen nóg eens óp te poetsen. Dán nog wát staatssecretarissen die gilden van ” als ZÈ het niet meer kunnen betalen DÀN worden ZÈ maar hoeren”.(dezelfde die 2009/2010 hun atoomenergie nog in de kamer kwam propageren).Àls U NU op TV kijkt ziet u vele joodse Meisjes en Jongetjes ook dát lot INDERDAAD gekregen HÈBBEN DOOR HÈM en HÈN! dán de vele andere misdaadgolven nog tegen heel de Bevolking incluis OPZETTELIJKE ZWARE Milieuvervuilingen.

Dán nóg. Dáár IS GÈÈN Recht te Vinden. OPHEFFEN DIE TROEP!

Bijsluiter > Zoú Ik ZÉGGEN ÀLs dit alles WAAR zou Zijn maar Ik fantaseer NATUURLIJK MAAR WÁT! (Ps Laat Je het nu Staan dan? Noú kunnen ze tóch niet meer bellen? Ik ben maar van de fabeltjeskrant)


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17196
Spotje says:
July 6, 2013 at 1:34 pm
Ach, waar maakt het dorp Nederland zich druk om. Het gebeurt buitengaats.”"

Dáár heeft u op galactische schaal ONgelijk > dát gebeurd JUIST exact MIDDEN IN ÙW Geluk en Zaligheid en Fundament in ÚW ALLE Bestaan! Dé massieve drugsproblematiek dé geweldsgolven dé misdaad dé zedendelichten en het ongeluk van al Ùw Geliefden máár nog wát symptoomjes er ván!


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17195
Spotje says:
July 6, 2013 at 1:26 pm
Nou dán..wát een waanzin. Dan komt er met die mevrouw én dat ze in amerika zit ook in beeld dat ze dus een der 200.000 door die krankzinnigen naar Nederland gestuurde honden is die de macht en besturen moesten versterken na dat de gepoogde atoomoorlog van 2000 de massa moord aanslag op de Palestijnen en het opblazen van de wtc ze niet genoeg hielpen om NIET MEER in de gaten te Lopen.

Dan zullen er wel 200.000 hier nu onder vale namen ambten besturen en posities vervullen en dé havoc aan richten? Ook de dágelijkse waterval wat Steve Brown Hier ook Vertoond is Mijn Stellige Overtuiging daar aan verbonden dat ze plunderen en saboteren en in klauw banken en schulden bengen wát ze kunnen.

Jammer dat het door de strenge moderatie hier al tot stevige zelfcensuur is gekomen andes had Ik nog wat gegarneerd met wat crimineelste voorbeelden Gevolgen namen en opdrachtgevers

Dus mees heet werkelijk nijkamp http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24212/demmink-in-tros-nieuwsshow#comment-98168 of dat er nog meer namen en Schaden rond zwerven.


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/02/biblebelt-is-geen-islambelt-inenten-of-nederland-uit/#comment-17170
Spotje says:
July 6, 2013 at 3:42 am
Pas met zo veel vilein gif in uw lichaampje op dat u geen bloedvergiftiging op loopt beste denker. Vast alle haat van uw moeder?


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17164
Spotje says:
July 5, 2013 at 9:51 pm
Zou het serieus bedoeld zijn dat zelfs haar naam een valse schuilnaam is? http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/2123/de-affaire-heleen-mees-geduid.html


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17158
Spotje says:
July 5, 2013 at 3:09 pm
Bovenstaande Aanwijzingen/Tips zijn EVEN Geldig in HOE ambtenaren doktoren schoolpersoneel schooldirecteuren medescholieren met Je Kind omgaan!


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17146
Spotje says:
Your comment is awaiting moderation.
July 5, 2013 at 1:15 pm
Nou beste Zjos dé Waarheid hoé ze die perverse en perverterende integriteitsseperaties uitvoeren is heel wát gruwelijker dan u meent te weten. Zo als Ik al Zei:” creches en schooltjes maken meer kapot dan u Lief is”!


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17158
Spotje says:
July 5, 2013 at 3:09 pm
Bovenstaande Aanwijzingen/Tips zijn EVEN Geldig in HOE ambtenaren doktoren schoolpersoneel schooldirecteuren medescholieren met Je Kind omgaan!

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17157
Spotje says:
July 5, 2013 at 3:07 pm
Indicators of Human Trafficking
Recognizing key indicators of human trafficking is the first step in identifying victims and can help save a life. Not all indicators listed below are present in every human trafficking situation, and the presence or absence of any of the indicators is not necessarily proof of human trafficking.

The safety of the public as well as the victim is paramount. Do not attempt to confront a suspected trafficker directly or alert a victim to any suspicions. It is up to law enforcement to investigate suspected cases of human trafficking.

Does the person appear disconnected from family, friends, community organizations, or houses of worship?
Has a child stopped attending school?
Has the person had a sudden or dramatic change in behavior?
Is a juvenile engaged in commercial sex acts?
Is the person disoriented or confused, or showing signs of mental or physical abuse?
Does the person have bruises in various stages of healing?
Is the person fearful, timid, or submissive?
Does the person show signs of having been denied food, water, sleep, or medical care?
Is the person often in the company of someone to whom he or she defers? Or someone who seems to be in control of the situation, e.g., where they go or who they talk to?
Does the person appear to be coached on what to say?
Is the person living in unsuitable conditions?
Does the person lack personal possessions and appear not to have a stable living situation?
Does the person have freedom of movement? Can the person freely leave where they live? Are there unreasonable security measures?

http://www.dhs.gov/blue-campaign/indicators-human-trafficking

Bovenstaande is ook om Je Eigen kinderen Bruikbaar ook inzake geweld bedreigingen verkrachting en misbruiken. Meeste Mensen Zién geen eens dát Hun Kind iets heel ergs heeft beleefd mede ook omdat daders de Kids tot zwijgen brengen en Dezen dat dan verhullen voor en om de Geliefden. Als Men zelf al generationeel Slachtoffer is Kan Alleen God Nog Helpen.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17156
Spotje says:
July 5, 2013 at 2:54 pm
Btw je zag aan oudkerk ook na dat hij als politicus al zwaar beschadigd was aan zijn optreden er na dat het een enorm verwaande elitepsychopaat is zonder geweten of realiteitszin of vermogen tot Spijt of Wroeging.


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17155
Spotje says:
July 5, 2013 at 2:52 pm
Btw nóg liever steken ze die naald al in Babies. Ik kreeg die ook al als Baby van de rotchildbankiers(oa dries van agt) persoonlijk in het Armpje. Maakt verslaafd en toegenegen aan ze niet Wetende het IS verslaving loyaal devoot artificiele liefde

En via ook ziekenhuizen schooltjes en vaccinatie acties is dát zó gepiept

er gaat voor miljarden per jaar in elk land om. Daar moeten dan dus wel collectieve factoren betrokken zijn en die waren er dus alle tijd al. Al ontbrak het enkel maar aan Geloof in absoluut gewetenloos kwaad om dát te Zién! Zelfs de allochtonen en afrikanen staken dat massaalst in de Wijken in zo veel Kinderen als ze maar konden al sinds 1965 en eerder al.

Is ook turks politiek en religieus beleid en ook tachtiger jaren in de vn opgetekent aan krankzinnige uitspraken van hun politici van toen al. Ook dat ze van hun vrouwen baarmoederbommen genocidewapens dus zouden maken. Ze wisten niet dat ze met hun valse haat de bankiers in hun plannen en doelstellingen dienden en dienen. Maar de islam via de wahabieten en salafisten is dan ook van de bankiers evenals saudi arabie en ook dat christendom met zijn kerken kroegen en bordelen alle tijd al en Mensenhandelaren van oudsher waar de woonwagenbewoners cq die roman/ein-tische zigeuner (gauner-dief)(gypsy-e-gypsy-egyptisch) nog de slavencaravanen bedreven/bedrijven die miljoenen Blanken de oost in gesleept hebben en nóg mensen handelen en heroine als een der vele distributiekanalen van de banken en adel.


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17154
Spotje says:
July 5, 2013 at 2:31 pm
Hij mag daar kindertjes vertellen waar je de goedkoopste heroïne hoer kunt vinden.”"

Veel veel Erger. heroinehoertjes worden/werden op schooltjes en schoolreisjes “gemaakt” door geteisem als die oudkerk. Vraag hem anders GEWOON EVEN Naar Kinder verkrachting drogeringen en gangbangs met zijn family saampjes?

Die zal wegens de enorme Publicaties er om zeker dan wel op die schooltjes rond struinen om JUIST de Kindertjes die dat mee gemaakt hebben dé Pas af te snijden Dát Naar Buiten te Brengen zoals zga ALLE misbruikbestrijding incluis justitie en ALLE onderzoekscommisies DAT ENIG doel dienen en dienden ale tijd al incluis geheel de wereldwijde vatciaanhetse dat enkel maar een afleidingsmanouvre van banksters en adel en heel de overheid en media was om DAAR VAN áf te leiden …..ZÒ grootscheeps

Oudkerk ÉN Kindertjes IS zonder méér een gevaarlijke setting


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17146
Spotje says:
July 5, 2013 at 1:15 pm
Nou beste Zjos dé Waarheid hoé ze die perverse en perverterende integriteitsseperaties uitvoeren is heel wát gruwelijker dan u meent te weten. Zo als Ik al Zei:” creches en schooltjes maken meer kapot dan u Lief is”!


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17144
Spotje says:
July 5, 2013 at 1:10 pm
Nog een tophoer woekeractie “Ministers Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken publiek niet gewaarschuwd voor gevaar paardenvlees uit landen als Roemenië en Bulgarije. En advies van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit genegeerd.” http://nos.nl/artikel/525279-schippers-negeerde-advies-vlees.html

Natuurlijk zÁl ze net als ze haar Slachtoffertjes die ze zelf drogeerde alcohol tabak en drugverslaafd maakte al vond de Slachtoffers feilloos en vilein perfect weten te vinden via nog meer premieverhogingen woekeraccijnsen en toesturing der rekeningen van haar geestesbrouwselen die ze zeer waarschijnlijk in een grote pot met groene drab met een kraai op haar schouder Kinderschedeltjes aan haar gordel en een zwarte kat aan haar voeten produceert.

Nog een die ná langs de electrische stoel en quillotine door kan naar de gesloten tbskliniek dat ziekten en epidemienschip.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17140
Spotje says:
July 5, 2013 at 12:40 pm
Btw tophoeren en drugdealende tabakdealende woekerhoeren premie en accijnshoeren er zijn er meer. Wat van een zestig maal te hoge medicijnprijs en uw daar nooit tegen protesterende verzekeraar overheid bezuiniger rutte of doktor er bij? http://madbello.nl/68637/apotheker-mag-niet-goedkoper-en-zelf-medicijnen-maken/ Nu We het toch over toppies(rot/ mislukte Oogsten) hebben

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/05/pvda-laat-hun-top-hoer-vallen-stalker-heleen-mees-kan-borgtocht-niet-betalen/#comment-17139
Spotje says:
July 5, 2013 at 12:32 pm
Waar zitten de andere meesjes van haar “gebruikelijk family” dan in de besturen geldkluizen burgebeesterijen vrindenbaantjes kindertehuizen bordelen etc dan eigenlijk om gelijk het spoor der ve**otting maar gelijk helemaal door te lichten?


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/03/het-monster-van-deventer-wethouder-margriet-de-jager/#comment-17125
Spotje says:
July 5, 2013 at 7:57 am
In alle gevallen komt als kernpunt terug dat divers betrokken nationaal en internationaal metier er enkel voor de roof en frauden in zit. Dan kun je alles wel aan de wilgen hangen en is geen enkel inbreng noch goede wil of schrander idee meer Werkzaam.

Ander kernpunt is dat dit metier systematisch niet aan gepakt wordt. Dus roofsystemen waar dan de overheid politiek justitie media aan betrokken is en die wat ampele burgertjes vervolgen als afleiding om gedwongen gelijkelijk kruimelwerk als gevolg er van en meer nog bedreiging om de Mondjes maar weer dicht te houden voor dat dak en broodje


https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/03/het-monster-van-deventer-wethouder-margriet-de-jager/#comment-17121
Spotje says:
July 5, 2013 at 7:35 am
Btw dus zelfs larry silverstein werkte mee aan zijn eigen einde zonder dat te weten. De macht van mind control en kinder verkrachtingen.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/03/het-monster-van-deventer-wethouder-margriet-de-jager/#comment-17119
Spotje says:
July 5, 2013 at 7:29 am
Maar nu Snap Je mischien waarom ze ook met radioactieve microprojectielen( in dit geval in opdracht van een centrale rotchildbankier) in de rondte schieten? Dit gaat Niet om miljarden Máár Triljoénen honderdén triljoénen van vele Landen en alle wetboeken van strafrecht van al die Landen er bij. Daar wilde de allerhoogste top der bankennetwerken en hun precieus israel ze nog veelvuldig herhaald om verdampen om te voorkomen dat er achter die misdaden en roven gekomen zou worden met Ons er bij.

Nou heeft israel heel hun atoomarsenaal naar azerbeidjan over gebracht. Dat zegt wat over de plannen met de toekomst van israel en ook dat als er ván azerbeidjan hun arsenaal wordt af geschoten dat gemakkelijk met Rusland vergist kan worden daar zullen ze dan wel voor zorgen. Dus ook al de in het westen engeland usa rusland scandinavie europa verblijvende centrale bankiers mogen zich hoeden niet alsnog door israel en china verdampt te zullen worden zo als dat al vele malen eerder een aanllop had en ook met de genocide aanval op de Palestijnen 2003 om dát uit te lokken.Waar de wtc aanslag 2001 al de afleiding was voor een eerste poging in 2000.

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/03/het-monster-van-deventer-wethouder-margriet-de-jager/#comment-17118
Spotje says:
July 5, 2013 at 7:17 am
Gevolgen van die lustmoorden op de Creches

http://www.rechterwestenberg.com/000385-Justitie-rechters-logen-uit-angst.html

Probleem is dat pieter kalbfleisch en edelachtbare westenberg heel de rechtstaat in de klauw hebben met afpersingen om wat die met de Crechekinderen hebben gedaan. Daar had edelachtbare pieter kalbfleisch nog speciaal het bankenmafiamonopolie op alle Creches voor belegd in heel het Land wat met maarliefst 12 zeer moeizame (Teken Meineed) WOB Verzoeken Moest Worden Achterhaald. Enkele Fatsoenlijke Burgers waren verbijsterd dat ze toch maar steeds geen Vergunning Kregen ook een Creche te Mogen Beginnen.

Ook deze de jager kijkt als of er geen greintje ziel geen eigenheid meer in haar zit. Reken maar dat ze naar de pijpen van deze heren danst. En daar achter dé voor honderden miljarden aan grondroven en eigendomsroven de decennia door laat staan de drughandel de Kinder misbruiken en verprostitueringen nog. Dus heel de rechtstaat en politiek die op die slaapfeestjes waren hen naar de pijpen danst.

Dát jph donner en ernst hirsch ballin gelijk ná deze WOB Verzoeken alles in het werk stelden om de WOB en Internet te termineren Zegt ook Wel Boekdelen waar hún leuter was zo nu en dan naast dat ze gezamelijk Kinderen af lebberden waar hun Kinder pooier bij was die ze heroine voerde als Dezen niet meer wilden/konden/protesteerden.

Dit zijn nog maar enkele ampele Gevolgen die al betalbaar en Leefbaar Wonen en Huren in Nederland onmogelijk hebben gemaakt. Dan hun roofmieren als edith woekerhoer schippers nog en zulk slag aan lijken en stervenden zuigende vampieren

Geen opmerkingen: