Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

dinsdag 17 april 2012

ARGUSOOG EN KRIKKEGATE

reactie op  http://www.argusoog.org/column-democratie/comment-page-1/#comment-63229   Nou ik heb net op klokkenluideronline gelezen wat hier verwijderd werd en dat lijkt toch met uiterst ernstige zaken als


"krikkegate" verbonden te zijn als ambt staatsmiddelen en mogelijkheden misbruiken voor mafiouse harddrughandel en dat is ook altijd dan verbonden geweest aan die jaarlijkse landelijke massaverkrachtingen cq monarchtechnieken inbrengen bij kinderen op schoolreisjes ect waar dat kwistig gebruikt wordt.

Die gegevens achterhouden is dan Strafrechtelijk materiaal achterhouden en tevens misdaadsituaties in stand laten. En daarbij kan ik me geen enkel argument dan louter bedreiging of afpersing voorstellen zulks te doen?

Ik hoop dat Arend en zijn Vrouw zich hun gevaar bewust zijn en zich goed ingedekt hebben? In ieder geval automatische massapublicatie in geval ze wat gebeurd en zeker die redactie van hen er niet in vertrouwen. Alsnog Publiceren kan groot deel gevaar wegnemen daar motieven iets aan te doen dan wegvallen.

Een  mafialid betrokken in dat soort zaken ybo buruma heeft zelfs zijn ambt als lid hoge raad misbruikt om de persoonsgegevens van  hofnarretjeouders te verkrijgen en ze benaderd onder vaag vals voorwendsel over hun huis om een afspraak af te dwingen via de telefoon gsm van iemand die zich "de vriend" van ybo buruma noemde "ibrahim hoesein. Dat zijn mafiapraktijken en tevens betrokkenheden aan de misdaden op die creches dan...én dézen hebben dan weer jeugdzorg onder hun gezag!?!?!? AiJ!

Ook moet ybo buruma de "allesweter" van die Supposed korlaarbroers zijn die lid van de drangheta een buitenpost cq terreurcel van de bankstermafia  is. Dus Nederland is mooi klaar met dat varkensvolk!

Ook rent ybo burmua al ruim 20 jaar met een van overleden van mierlo voor 5000 oude goede guldens verkregen vals diploma rond en is dus puur illegaal in ambtelijke dienst. De hoge raad wist dit vanwege veelvuldige publicaties en hun dagelijkse frequenteringen van klokkenluiderssites al wel ruim van tevoren en installeerde hem toch wat heel wat over hun gezondheid zegt. Mischien ook wel omdat ze met ruime 50% kans zelf valse academische diploma´s hebben die heden voor 2000 euro als warme mafiabroodjes gaan.

Heel vreemd ook dat die supergetuige dat blijkbaar niet gezegd zou hebben ybo buruma te kennen?   Of houden die eric en capelle die haar interviewden en zo dan wat achter?


Die supergetuige is academisch opgeleidt met een academisch hoogstaand beroep ...of zou  ze inplaats van met een ybo buruma ( of zijn familie) die ook in datzelfde academisch juridisch metier rondhangt dan met een boerekinkel getrouwd zijn geweest?


Wat van Argusoog verwijderd werd:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11828/urgent-call-ptts#comment-74607

@ vendetta
ja reacties onzichtbaar gemaakt — dat er kennelijk zo nodig een hele reeks wetenswaardige zaken en vragen daarover aan het daglicht moet worden onttrokken op argusoog geeft je te vragen…
maar nu dit, Arend wordt boos….

Ko, je hebt blijkbaar ook niet begrepen dat het hier gaat om regelrechte vuilspuiterij, gebaseerd op een eenzijdige kennis van zaken. Ook jij kent alleen maar één kant van het verhaal. Wil je een werkelijk volledig beeld krijgen dan zou je ook mijn kant van het verhaal moeten willen horen. Daar er hier inmiddels een sfeer is neergezet, waarin alles dat uit mijn koker komt bij voorbaat al verdacht is en heeft het dus geen zin om een weerwoord te geven.
Daar het hier mijn privéleven betreft en mijn partner, waar ik van houd, trek ik hier een grens. Ik heb aan niemand anders verantwoording af te leggen, dan aan mijn eigen geweten. Je notoire ongefundeerde vuilspuiterij doe je maar ergens anders. Ik wil niet dat Big Brother ongevraagd mijn privéleven binnendringt en ik wil ook niet dat een stel zwart/wit-denkers mijn leven hier op een smerige manier te grabbel gooit. Daarom ga ik je reactie verwijderen. Mocht je besluiten elders op dit forum door te gaan met dit gedoe, dan wordt je geband.

voor de duidelijkheid van de meelezers zal ik hier mijn verwijderde “vuilspuiterij” even bij zetten…

Ik vind het een beetje vreemd dat bij dat andere artikel waar essentiële zaken aan de orde worden gebracht deze door de redactie op zwart worden gezet, net als op nujij waar hot items naar de achtergrond verdwijnen… ;)
Ik vind hetgeen wat ik en anderen aankaartten alleszins van belang.
Dat was ongeveer het volgende:
Lea Manders houdt kennelijk een dreigmail onder de pet die afkomstig is van de echtgenoot van Pauline Krikke, Ron Miltenburg. Krikke-Gate is een zeer ernstige en smerige zaak waar overheidsbetrokkenheid bij drugshandel, mensenhandel, corruptie en andere vuiligheid ondermeer in naar voren komen.
Kennelijk zijn alle gemeenteraadsleden zo benaderd door deze Ron Miltenburg.
Ik reageerde op een reactie waarin werd gesteld dat de politiek van Lea Manders allemaal zo goed bedoeld is. Spiritueel ofzo…? Voor mij is elke politiek gewoon smerige politiek, welke jasje diegene ook aantrekt. Wij hoeven namelijk als mens door niemand te worden bestuurd. Niet door een redactie die ons wetten voorschrijft en ook niet door een politica die het zogenaamd allemaal zo goed bedoeld en als “hobby” commerciële quatsch verhaaltjes schrijft over hoe de sterren stonden toen onze “geliefde” prins Friso de lawine van kouwe drukte en andere onzin veroorzaakte…
http://www.leamanders.nl/het-ongeluk-van-prins-friso-astrologisch-bekeken/
Ik zou hier niet zo op door gegaan zijn ware het niet dat Arend toch op z’n minst een verhaal zou moeten hebben over het onder de pet houden van deze vermoedelijk gevoelige informatie door degene met wie hij momenteel het leven deelt. Hetgeen ik er tot nu over heb gelezen als “verweer” vind ik zwak en opmerkelijk.
Zeer vreemd verder dat er zo ernstig wordt gemodereerd op Argusoog dat zo’n belangrijk topic volledig weg wordt gehaald.
ps ik zal voortaan elke reactie backuppen om later aan te kunnen geven wat er weg wordt gemodereerd…

Geen opmerkingen: