Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

zaterdag 31 december 2011

dePERS 1

http://www.depers.nl/binnenland/582990/Nederlandse-straf-terrorist-blijft-overeind.html
Door: joehoer, 18 jul 2011 20:19
Één Stumperd Dié EVIL Óp STELTEN. Hiér schermt hij Al 16 Jáár Een Zwaarste Crimineel in eigen kring áf En Wél Méér Ván Dát Kaliber.Versjtéért Geheel Dé Amsterdamse Kindér crechezaak . Verzwijgt massale jaarlijkse Vérkrachtingen drogéringen martelingen Misbruiken vérprostitueringen Ván Kinderen Door joden en moslims in Wijken op scholen en schoolreisjes ....Én gáát ballistic óp Een Oud buitenlands zaakje? Sicko! Ik Bedoél > ALLÈÈN AL Dè ca 50.000 "Vast Aantal" heroinejunks Die We Hebben ZIJN DIRÈCT Slachtoffer Ván Déze Béésten! ´t IS Een Criminéélst Rascist En lid joodse mafia!DÀT IS Dé Duivél!

http://www.depers.nl/binnenland/582912/Negen-jaar-cel-voor-schutter-wildplasincident.html
Door: joehoer, 18 jul 2011 19:28
Èrg Kindér Vérkrachtersculturen minnend bericht.Dé slachtoffers wordt Dé afkomst Van genoemd Ván Dé Dader Niét ... Èn Nog Eens Mét benaming Dé "Supposed"(Wánt justitie zégt hét) Dader insinueren Hét zij Een Autóchtóón Nederlander Mischién! Èén Staaltje slim etnisch Staatsterrorisme Weér! Ik Dénk > DÁT Dáder Òók TURKS IS ÉN Hét Een afrekening in Het circuit religious mafiapraktijk der turken IS in Het Kader Ván Kindér prostituties En heroinehandel WÀÀR ZÈ MAJÒR IN zitten! ÀLS ér GÈÈN AFKÒMST BIJ Dáders Staat ZIJN HÈT Gebruikelijk joden Óf islamieten Gevolgd Dóór afrikanen En asiaten!

http://www.depers.nl/buitenland/582897/Video-executie-politiemensen.html
Door: joehoer, 18 jul 2011 19:11
Dát IS Zó @idz1958, 18 jul 2011 19:06 Hóndérden Duizenden Zélfs ...Miljoenen ...DÒÒR DÈ JODEN Dié in ww2 Òók EÈN Miljoén Nederlandse Jongetjes en Mannen náár Het Oostfront óp tránsport zétten Óm Gruwelijk te Sterven Zonder Kans! ALLE Politie In ww2 WÀS JOODS EN ze HÈBBEN NÒG STEEDS DRIE MILJOÈN AANGIFTEN TÈGEN zich Wégens Òórlogsmisdaden tegen Nederlandse Burgers. DÀÀR zitten ze zélf al ruime 65 Jáár Óp te zwijgen Èn Dé ÈÈRSTE MOÈT NÒG Behandeld WÒRDEN!INDÈRDÀÀD KLÒÒTZÀKKEN! ÉN ZÒ ZIJN moslims Òok !

http://www.depers.nl/buitenland/582897/Video-executie-politiemensen.html
Door: joehoer, 18 jul 2011 19:06
@Patrick1964, 18 jul 2011 18:53 Hét Gáát Òm VÈÈl mensen Óm culturen en hun Criminele gebruiken.Óm Kindér Vérkrachtersculturen Óm parasitérende plunderculturen.DÀÀR ÓM Kun Jé in Nederland AMPER Èén Kind Vinden Dát Ván dé Verkrachtingen georganiséérd Doór joden en moslims in Wijken scholen schoolreisjes religien kerken Niét Dé heroine ghb lsd Reproductieremmers Spieratrofyverwekkkers strychnine Èn Méér in Hét Licháámpjé Hééft rónd giéren! Én Dát geweld Dát Je Ziét ónder religious Óf staatsrechelijk mom IS Luter Waanzin Van Kindér Vérkrachter sen plunderaars ...Vóórnamelijk joden en islamieten ..Àl Méér Dán 8000 Jáár ! NÈÈ Hét IS Totáál! ÉLKE joodse ÈN moslimrabijn Een professionele Baby En Kindér Sérieverkrachter Óm Volken te kunnen uitvreten onderdrukken en Misbruiken!

http://www.depers.nl/buitenland/582741/Volop-geblunder-bij-Scotland-Yard.html
Door: joehoer, 18 jul 2011 18:58
Engeland IS Èrger Marleen En Dáár hebben de koodse mafia een deel Ván hun plundergoed heen gesleept Toén ze Dè afgelopen decennia Dé Westerse Wereld aan het plunderen en beroven waren.Twee eeuwen geleden al Mosten Engelsen vóór ze driemaal Dé joodse mafiaopiumbelangen in China beschermen Nét Àls Nu Dé papaver in afghanistan Èn Dát Nederland in Dé 16de eeuw Ván Een Rustig Vredig Boerencultúúrtje in Een Wereldplunderend Beest Veranderde Heeft Òók De Zelfde Reden ...Géén Dubbeltje Der Winsten IS Hiér ÓF Bij Nederlanders Óf Engelsen ...BIJ joden!Joden Die al millenia Volken Misbruiken vóór ze té Sterven en winsten binen te slepen!Asiaten afrikanen islamieten romeinen spanjaarden Engelsen > Wij ..Dé Èén Ná Dé Ander áf geklovén Kapot Verkracht achter latende Mét dé rekeningen En Leed! Nu zijn ze weer Náár China Rusland En Amerika toé gegáán!DÀt Bij Voorbeeld Thailand Zó Een Kindér Misbruik Kent IS Héden NÒG STEEDS Een erfenis Van de aanwezigheid Van Die zelfde joden Òóit ...´ZÒ Ènórm IS Dé Schade Die zij áán richten! Óver Àl Wáár Òóit joden ZIJN GEWÈÈSt Vind Men Kindér Verkrachtingen Misbruiken initiatierituelen slavernij statushierarchien Ziékten geweld en oorlogen Armoeden.Dé Schaden Dóór de jood Zijn Definitiéf Én Kunnen Zónder Hulp Óp Gebied ritueel Misbruik en Hersen spoeling Niét Geheeld Worden ...Maatschappijen Vergáán Aan Waanzin En oorlog Dán Nét Als zij zélf al millenia eerder vóór gingen té dwalen ...Verloren Kinderen!

http://www.depers.nl/buitenland/582897/Video-executie-politiemensen.html
Door: joehoer, 18 jul 2011 18:43
Joden Zijn al jaren bezig ónder moslimflag Dé Boél Dáár té verstiéren!Dié stoken ALLE atoommachten tegen Elkaar Óp voor israel!

http://www.depers.nl/buitenland/582897/Video-executie-politiemensen.html
Door: joehoer, 18 jul 2011 18:42
Dié rutte cohen pechthold lubbers opstelten rouvoet willen Dát Hiér Òók áán richten Mét hún Wéttelóósheid en Staatsterrorismen Én Totaál Zinloze gewéld!

http://www.depers.nl/binnenland/582843/Al-Gore-opent-congres-in-Groningen.html
Door: joehoer, 18 jul 2011 18:37
Òók > http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html Door: joehoer, 18 jul 2011 18:22
Molly schreef:
Kan er ALSJEBLIEFT iets gedaan worden aan de persoon die zeker 50 personages in zich heeft en enkel scheldend, discriminerend, schofterig en noem-maar-op bezig is? Er bestaat toch zoiets als IP blokkeren? Die reacties zijn zo vervuilend, zo nietszeggend, zo beledigend, zo haatzaaiend en nergens toe bijdragend, dat het niet plezierig meer is om GEWOON je commentaartje te plaatsen samen met anderen die het wel goed bedoelen.
Bedoéld u @maurice070, 17 jul 2011 23:07 ? Én Àls ú Zoékt Dié zich Àán Kinderén Vergrijpén Is Léad @whoerjij, 18 jul 2011 11:16 Mischién Wát ...Dán Vind ú Zó Héle Kúdden Óm Tégen té Toetéren? Òók Een rutte verhagen rosenthal ab klink osterhuis Dié zich Méde Állérenstigst Criminéél Mét chemicalien Áán Dé Kinderén vergrépen hébben Náást Héle schóóltjés úit gewóond Én cda cu gl cu vvd pvda Stáán BÒL Ván Toetérvoér. Én Vergáát u korver en van essen ivo opstelten pieter kalbfleisch brouwer doctors van leeuwen lubbers van agt pechthold cohén Niét ...Zéér Dánkbare Toetérschandpalen ...Én askeNaZijoods al góór Dié Nét náár Néderland gekómen IS om Een lezing te geven ÉN Láten Wé Hopen Dát Het Dáár BIJ BLIJFT Wánt Hét IS joodse Kindér sextoerismetijd Op Het Moment En Dé Schandes druipen Wéér Ván Dé Dáken ÉN Groningen Wáár hij Die lezing gééft Stáát Al Zo Bekend Óm Dè Kindéren Én Mét Zó Een burgemééster IS Hét Hék Ván Dé Dám! Wél Artikel ÈÈN Àán Houden Hóór ...TOETERÈN!

http://www.depers.nl/binnenland/582843/Al-Gore-opent-congres-in-Groningen.html
Door: joehoer, 18 jul 2011 18:35
Hét Kán Òók Een smoés ZIJN Wánt joden reizen Déze Tijd De Wereld áf vóór sextoerisme Én Mogelijk láát Dié zich Ván En Mét Ónze Kinderén bediénen.Búiténdién IS burgemeester Groningen peter rehwinkel Één Dóór Dé joodse mafia geplaatst askeNaZi asiatisch mafialid Én Máákt hém Als leveranciér Ván te Misbruiken Kinderén Babies En Peuters heroine ghb lsd scopolamine etc Èérstelijns Kandidáát Kinder pooier Én leveranciér. Al gore Wéés Gewáárschúwd IS Een Serié Kindér Misbruikér Èn Móórdenáár. Zit Èén Super kahn IN! begint Trouwens Wél Bizár té Worden ...Ál Dié één ná andér Globál hotshots in Kikkerlandje Nederland Dé Laatste Tijd ...WHY? En @13:23 ÉN ÒF Een Oplichter Oók! joéhoé lkjslkjfsf asgsadggsda sadgsdg @geenmening, 18 jul 2011 13:45 Hóú jé ROtzóói BIJ jé!

http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html
Door: joehoer, 18 jul 2011 18:22
[quote=Molly]
Kan er ALSJEBLIEFT iets gedaan worden aan de persoon die zeker 50 personages in zich heeft en enkel scheldend, discriminerend, schofterig en noem-maar-op bezig is? Er bestaat toch zoiets als IP blokkeren?

Die reacties zijn zo vervuilend, zo nietszeggend, zo beledigend, zo haatzaaiend en nergens toe bijdragend, dat het niet plezierig meer is om GEWOON je commentaartje te plaatsen samen met anderen die het wel goed bedoelen.
[/quote]Bedoéld u @maurice070, 17 jul 2011 23:07 ?
Én Àls ú Zoékt Dié zich Àán Kinderén Vergrijpén Is Léad  @whoerjij, 18 jul 2011 11:16 Mischién Wát ...Dán Vind ú Zó Héle Kúdden Óm Tégen té Toetéren?
Òók Een rutte verhagen rosenthal ab klink osterhuis Dié zich Méde Állérenstigst Criminéél Mét chemicalien Áán Dé Kinderén vergrépen hébben Náást Héle schóóltjés úit gewóond Én cda cu gl cu vvd pvda Stáán BÒL Ván Toetérvoér.  Én Vergáát u korver en van essen ivo opstelten pieter kalbfleisch brouwer doctors van leeuwen lubbers van agt pechthold cohén Niét ...Zéér Dánkbare  Toetérschandpalen ...Én askeNaZijoods al góór Dié Nét náár Néderland gekómen IS om Een lezing te geven ÉN Láten Wé Hopen Dát Het Dáár BIJ BLIJFT Wánt Hét IS joodse Kindér sextoerismetijd Op Het Moment En Dé Schandes druipen Wéér Ván Dé Dáken ÉN Groningen Wáár hij Die lezing gééft Stáát Al Zo Bekend Óm Dè Kindéren Én Mét Zó Een burgemééster IS Hét Hék Ván Dé Dám!  Wél Artikel ÈÈN Àán Houden Hóór ...TOETERÈN!


http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html
Door: whoerjij, 18 jul 2011 11:16
Jaja Béste @Roodwitblauw.nl, 18 jul 2011 09:40 Déze etnische Terrorismen Van de joodse mafia wordt uitstekend begeleid Dóór joodse doktoren mengelés Die btw Òok Een jood Wás Óm Onze martelwonden te verzorgen antibioticaspoelingen te geven té drógéren té verdóvén  té réaniméren Áls ze té Vér gingen Mét Vérkrachten martelen verzuipen kruizigén Óm Bewijsmateriaal wég te werken en Dé Kinderén Ná de schoolreisjes in de gaten te houden te controléren....INDÈRdáád Bén Ik Ná schóólreisjes ná verzorgd Wegens Gesprongen Gehoorvliezen Èn Hersenschuddingen Zó Als Door een mafiadoktor Die zijn praktijkje réchts Náást Dé Savornin Lohmanschóól té Haarlem Wáár Ik Óp Zát had en Mij naverzorgde  Óf Een Geval Dát Ik Dé Liesslagader ..."ze speelden kruizigingkjé ná" Dóór gesneden kreeg en Een doktor goldberg Mij réaniméérde.Diéren kwamen òók er áán té pas. Déze dingen onderging Ik Mét regelmáát Tussen 1959 Èn 1972. Óp ALLE scholen Én schoolreisjes Linschotenschool Savornin Lohmanschool JF Kennedyschool En Méér Kréég Ik ZÒ Mét joden té maken. Òók HÈDEN Kún Jé  in Zó Goéd ALs ALLE Kinderén DÀÀR ÒM  Dé heroine ghb lsd scopolaminen strychnine Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers tabaksporen alcoholsporen en Méér Vinden.   ...IS HÈÈL Viléin ..Hónden Hébben Een Verdikking Dát zwelt Àán Bij Opgewónden Raken En zorgt ér vóór Dát Een Kind Bewustelóós Ráákt Van de Pijn Éven Zo De Lange Dunne Pen Van Een Geitebok Dié Zó heftig Stoten Dát Een Kind Òók Dáár Dóor Binnen Seconden Hét Bewustzijn Verliest Van de Pijn.joodse mafia Die in gevreten zit in Onze Overheden jaja ...Kindér pooiérs en handeláren Dié Niemánd Sparen Èn ÓP schóólreisjes Dé joodse rechters en ovjs politici hoge ambtenaren advocaten etc Méést Vóórkomende gasten en Daders ZIJN!   Zélf Kén je Hónden Tóch Máár àl té Goéd is Hét Niét?


http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html

Sjá Bésté Tendénsieuze @nour, 18 jul 2011 08:41 ...marrokkáán? ....Kindéren aanvallen IS Onderdéél etnisch Terrorismen in Dé Wijken Dié AL decenniá woeden ... Dé Dádergroep IS Gébruikelijk "gecreeerd" En etnisch opgehitst Dóór joodse en moslimrabijnen en rabbis Die Óp scholen En schoolreisjes Èn IN Wijken Dé Kinderén Mishandelden Vérkrachten en vormden Zulk gedrag te gaan vértónen.
Verzuipingen ZIJN ondérdéél Ván Dé martelingen Die joodse Én moslimrabijnen cq martel cq Brain washspecialisten uitvoéren Bij Pás gebórenen Èn Òp schóólreisjés!
Òók Zélf Gezién Dát de islamiéten klopjachten houden Óp joodse Kindtjés Óp Blanke Kindtjes En Als vijfjárigen Al Dé Driéjarigen Ván Ons En Niét moslimvolken dwingen áán sigaretten té zuigén ....Láár Stáán Dé drogéringen En vérprostitueringen cq Verkráchtingen en Misbruiken Dié MASSÀÀL ZIJN in Dé Wijken.....Noúr!

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: whoergjij, 18 jul 2011 09:21
NÈÈ @nour, 18 jul 2011 08:53 AAN etnisch Terrorisme ÉN Kindér Vérkráchtersculturen ZIJN!

http://www.depers.nl/buitenland/582741/Volop-geblunder-bij-Scotland-Yard.html
Door: whoerjij, 18 jul 2011 09:22
Hét geblúnder IS Zó ÈRG Dát ze Al decennia Niét ÈÈN Internationale Kindér Molestéérring Kúnnen Óp Doéken! NÒG NOÒIT Dè joodse mafia In éigen En Onze Overheden Regeringen Getracéérd HÈBBEN ..... FRAUDEURS Nét ÀLs NCTb AIVD Terrorismebestrijding Poltié rechtbanken en justities belastingdiensten verzekeringen ... FRAÙDEÙRS!

http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html
Door: gadverbah, 18 jul 2011 09:01
Én Wàt ZIJN ér VÈÈL Comments wég Hiér ...Òndértússen Maar EVIL OP STELTEN Maar Bellen?

http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html
Door: gadverbah, 18 jul 2011 09:00
@px Sex Mét Diéren ? ...Jé Bént Vast Nóóit Náár schóol Gewéést Wáár joden Ons Aan flarden scheuren Mét Honden en Geitebokken?..EXÀCT DIÉ ZELFDE wetgevers Dié Hét NU Scheinheilig verbieden as if...!

http://www.depers.nl/binnenland/582800/John-Kraaijkamp-86-overleden.html
Door: gadverbah, 18 jul 2011 08:56
agnostica schreef:
Draagt Cohen zeker bij aan de mishandeling, beroving en overvallen van mensen door een bepaalde allochtone bevolkingsgroep?
DÀÀR KÙN JÈ DÒNDÈR Óp Zéggen GIF ÓP IN Nemen Vérzékeringén ÓP ÀF Sluiten DÀT DIÈ Térrorist Mét etnisch Terrorisme aanslagen Bedrog Leugens Laster Smaad Valse Beschuldigingen Kindér póóiérij mafiapraktijkén Én ""KEUZE Sóórt "" buitenlánders té immigréren ÓPZÈTTELIJK FÒRS ÈN ZÒ BEDOÈLD HÈÈFT BIJ GEDRÀGEN ÀÀN ALLE etnisch Terrorisme En Misdáden tegen Déze ÒNZE Bevolking En Kinderén Òók ...Zó ÀLs Het Een goéde jóód betáámd! Bijzakelijk Topiceis: MOOI DÀT "Jóhhhy ÓP Géruimd IS ...Minder lól MÈÉR PLEZIÈR ....Thát´s IT My BOY!

http://www.depers.nl/binnenland/582704/Lezerscolumn-Het-wonder-van-Spanje.html
Door: gadverbah, 18 jul 2011 08:42
Jé Kúnt háar(Tussen háár Tánden) Òók mary frank noémen Dán kán ze mét anne Óp De bank Náár Sesamstraat Kijken Én Gásslachtoffertjés téllen!

http://www.depers.nl/binnenland/582684/Piek-integratiedebat-is-bereikt.html
Door: gadverbah, 18 jul 2011 08:39
Sjá @Flonk je zégt Een béétje Dát Wát Wé Beleefden en Wéten niét Wáár zoú Zijn? Vóór Dé Rèst IS Dát Héle Nederlanderschap Èén Farce Èén egoistische truck Ván het joodse uitschot en Bums in eigen belang.Marrokkanen ZIjn Marrokkanen Turken Turken Negers Negers ÉN UITSCHÒT IS ÈN BLIJFT ÙITSCHÒT!

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: gadverbah, 18 jul 2011 08:34
Zoú Hét Mischién Àán Geert Wilders Liggen Dát afrikaans joods en semitisch Uitschót Ònze Vrouwen Mannen Kinderen En Meisjés Àl Méér Dán 8000 JÁÀR náár hún Vérdorven holen slépen ÉN Wé De pyramiden Vóór zé "Dé Stuntels" Moésten bouwen ...Nét ÁLS DÈZE Beschavingen òók AL???

http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html
Door: gadverbah, 18 jul 2011 08:30
@chuckie, 17 jul 2011 22:43 Oké Zég Ik Òók Steeds. Btw Náást Dé eventuele Waarde Van Statistiéken IS "Gelóof" Béter Dán Bewijs In ALLE Gevallen Dát Ik iets Geloofde Wàs Het Béter Dán Bewijs ... Én WÀAR Bewijs Hét Tegendéél Bléék Wás Het Bewijs Fout Fraude Vergissing Óf NIÈT WÀÀR!... Ván Dáár Áls U Óm Bewijzen Vráágt Pleegt U Heiligschennis Tást Àán Beledigd Mijn Gelóóf Én Diénst Àán GOD.

http://www.depers.nl/binnenland/582684/Piek-integratiedebat-is-bereikt.html
Door: Gadverbahjakkie, 18 jul 2011 01:55
Sjá Dé vrúchten Ván Méér Dán 40 Jáár totalitair joods fascisten alias mafiaregime ...áchtér Dé decocratié áchtér dé wetgevingen áchter het Sociale Stelsel ...Dát ze Stúk vóór Stuk Misbruikten vóór uitsluitend Terrorismen en zelfverrijkingen ....Zélfs Dé Volkseigendommen Geróófd zónder ér Tót Héden ÈÈN Dúbbeltjé Vóór Betááld té Hebben ..israel En truckeye zijn "bóóming"" rara Hoé geniáál kán Dát?

http://www.stumbleupon.com/su/1Mmgw7/progressivetoo.com/2011/07/14/sen-al-franken-shreds-the-republican-economic-theory/
Só BY Youthtraumata We Do Have Us Hére A franken…stéin who personally IS Responsible for a Very Cold war And the heritage of globál totalitairy jewfascistregime Criminals?
Your comment is awaiting moderation.

http://www.depers.nl/buitenland/582589/Droogte-in-Afrika-verergert.html
Door: Gadverbahjakkie, 18 jul 2011 00:07
´t IS Wát EU lid israel Zit Óm Hét Hoekje En Steekt Géén Póót ÚIT!

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: Gadverbahjakkie, 18 jul 2011 00:01
Het IS Jámmer Dát Farid Azarkan Alléén bij Dé PVV Blijkbaar Óp Eens Een specialist wordt? Kan hij Niét Gelijk éven Verklaren wié Verantwoordelijk Zijn Vóór Dé al eeuwen oorlogen Armoeden Criminaliteit Kindér Vérkrachtingen verslááfdmakingen geweld háátimams Terreurrabijnen faillisement Van Het Westen etc? ´K Bedoél Stáát Dié Òp Een Kermis Zó Dát Sterfelijken hem Kunnen Consúltéren? ´K Zoú er Ernstige Smáád Én Láster ÁLsmede háátzááien Ván Máken Àls Ik Geertje Wás Wánt Dié Gevolgen Zijn Zéker Mét Régelmáát té Zién! Buitendién Zijn swastikas aanbrengen Specialiteit Van De joodse gemeenschap En de joodse rabinaten > Mede in Amsterdam Waren er Enkele Gevallen Van joodse activisten Die ZÈLF joden belaagden Én poogden de incidenten Áls antisemitisme aan te geven > Politie Weigerde ér antisemitisme Van te maken > Èn Dán Zijn ér Dè rabijnen Dié Kleine Marrokkaantjes Misbruiken en Ze rél en geweld laten plegen in dé Buurten Én Àls moslims protestéren Ziét Mén ér Altijd JOODSE rabijnen náást stáán > Ziét > http://www.youtube.com/watch?v=eLt5U7VcHw8 http://www.hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/ http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war http://www.youtube.com/watch?v=uW3a1bw5XlE&feature=related

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: Gadverbahjakkie, 17 jul 2011 23:49
""De SMN-directeur heeft het idee dat ,,de rem eraf is’’. ,,De beschaafde manier van met elkaar omgaan is verdwenen."" JÀMMÈR DÀT hij DÀT NIÈT ZEI TOÈN Dé allochtonen Alle Wijken lám legden Mét etnisch Terrorisme en geweld drugs en Kindér Vérkrachtingen! WÀÀR WÀS hij Toén ... té drúk méé té doén? IN 1972 AL WÀREN ÈR Réllen in Dé Grote Steden Óm wát Die allochtonen Onze Vrouwen en Kinderen doén!Tiéntállen járen ..Én Dán Piept ér NÙ Wáárschijnlijk Èrgens Een Slachtoffertjé Én komt dié grosse "Farid Azarkan " gelijk Dé Bék dicht timmeren? ALLE Donaties Verbieden En Subsidies Aan joodse islamitische en afrikaanse organisaties Términéren ZÀL Héél Wat Méér Rust En vrede Brengen. http://www.veteranstoday.com/2011/07/16/murdochs-deeply-hidden-jewish-roots-a-biography/ Ik Zie Een Link Tússen Sléchte mensen Áls joodse staat Én joodse Kindér Vérkráchterssmafia joodse en moslimrabinaten imams Én hún monopolié óp Kinderen en Kindér Vérkrachtingen Problemen Dér Jeugd zinloos geweld En Criminalititeit Wijkterrorismen loverboys aanslagen antisemitisme Rascismen Discriminaties Corrpute Verdorven rechtstat en justities En drugsverslavingen Ziekten slechte Gezondheid Én Zéker Òók Wát januspeynenburg 17:26 Zégt ér BIJ! Ze Hébben Nét Weer Een Kind verzopen! http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html Dat Heb Ik Váker Méé Gemáákt Van Ónze moslimvrienden!   @chuckie, 17 jul 2011 20:17 ""Wilders is de founding father of intolerance"" JÙIST DÈ ÈNIG VADER VAN TOLERANTIÈ > Hij Wil Zelfs Dát De Autochtóne Mensen Rechten En Veiligheid Krijgen > WÀÀR ALLE anderen Juist tegen waren en zijn En willen Blijkbáár Dát Het Òns Als de indianen vergáát Die ze Òok Al gehad hebben! Artikel ÈÈN Bij Voorbeeld wordt in Geval Van De Autóchtónenwelzijn TÒTÀÀL etnisch Criminéélst geschónden > Al decennia!

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: iewzegbahjakkiegadver, 17 jul 2011 22:01
@chuckie, 17 jul 2011 20:17 ""Wilders is de founding father of intolerance"" JÙIST DÈ ÈNIG VADER VAN TOLERANTIÈ > Hij Wil Zelfs Dát De Autochtóne Mensen Rechten En Veiligheid Krijgen > WÀÀR ALLE anderen Juist tegen waren en zijn En willen Blijkbáár Dát Het Òns Als de indianen vergáát Die ze Òok Al gehad hebben! Artikel ÈÈN Bij Voorbeeld wordt in Geval Van De Autóchtónenwelzijn TÒTÀÀL etnisch Criminéélst geschónden > Al decennia!

http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html
Door: iewzegbahjakkiegadver, 17 jul 2011 21:53
[quote=Noorwegen]
Kan je misschien ook even normaal schrijven zodat het normaal te lezen is.
En wat is dat toch steeds met die Joden???
[...]
[/quote]Béter Kun Je Vrágen > wát hébben Dié joden en moslims Stééds Mét Ons En Ònze Kinderén < > IK Vermeldt Enkel DÁT Èn WÀT zé Mét ONS Én ONZE KINDÈREN hébben en hadden...Dáár Sterven ér 5000 Ván Ònze Kinderen PER JÀÀR ÀÀN!

http://www.depers.nl/binnenland/582764/Recherche-kan-woensdag-in-toren.html
Door: iewzegbahjakkiegadver, 17 jul 2011 21:49
Kán mafialid @Rolf Marten, 17 jul 2011 20:44 Geblokkéérd Worden?

http://www.depers.nl/buitenland/582747/Adviseur-Karzai-vermoord.html
Door: iewzegbahjakkiegadver, 17 jul 2011 21:46
Door: Jakkiesay, 17 jul 2011 20:41 Héél MÒÒI Èn Een Lichtend Voorbeeld Vóór ÒNS > De joden ér NÈT ZÒ HÀRD Wéér úit Tráppen ALS ze zich ér in gemóórdt hébben! Bedénk Dàt karzai<kagan = koning in hét khazars khazar=asiaat=askeNazi=alias Bij Gestolen Náám "jood" Èén Dóór de joodse papavermafia geplant mafialid IS!Bedénk Dát de joden zich Met En Ná ww2 Òók Hiér ZÒ in hébben gevreten en in gemóórdt Wáár Ván Héden NÒG Drie Miljoén ""ONBEHANDELDE """ Aangiften TEGEN ze Wegens óórlogsmisdaden ....In DIT KLEINE Landje ...Òm Hét Maar even Óver Móórd en Dóódslag te Hébben!Óf dácht Je Dát Alle burgemeesters Hiér joods zijn omdát ze zó intelligent Zoúden zijn? ...joodse mafiamethoden!.............................................................................................>>The deal was simple. America would destroy Iraq, invade Iran, destabilize Pakistan and “globalists,” the cabal of Rothschild banks, Swiss financial criminals and Wall Street thugs would rape the world of resources, starting with the Caspian Basin’s $12 trillion in hydrocarbon resources while bankrupting the United States in the process. To sweeten the pot, a drug empire would be built in Afghanistan churning out enough dirty money to buy every “free election” in the world.<< http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war

http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html
Door: iewzegbahjakkiegadver, 17 jul 2011 21:43
Btw chuckieboy Statistiéken ZIJN BEWIJZEN Wáár Zelfs NCTb Èn Regering zich aan houden in hun Wandaden. Mede 97% IS Èèn Hogere Score Èn Kans Òp Eerlijke Afrekeningen Dán de uitspráák Ván Dié mafiapúlpréchters Én Èén Kúch onderzoék Ván Dé Púlpmafiarecherche Dié Òók Máár Enkel Vérkrachten kán ...ÈLk Fatsoenlijk Stukje Bewijsmateriaal En Getuigenis ÒÒK ...ZÈLFS hun éigen Kinderen Kúnnen ze Niét Beschermen ... WÀNT DIÉ ZIJN AL Vérkracht!

http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html
Door: iewzegbahjakkiegadver, 17 jul 2011 21:39
@Idiot chuckié > Béter Lézen!

http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html
Bestuurslid Jé Moét dePers Vragen Je te Beschermen Dié bannen Ieder Een Die Wat Óver Kindér pooiers en Kindér Misbruikers Zégt ...Mischién Hébben ze Nog Wél Een Redactieplaatsje Voór Je?

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: iewzegbahjakkiegadver, 17 jul 2011 21:31
""De SMN-directeur heeft het idee dat ,,de rem eraf is’’. ,,De beschaafde manier van met elkaar omgaan is verdwenen."" JÀMMÈR DÀT hij DÀT NIÈT ZEI TOÈN Dé alloctonen Alle Wijken lám legden Mét etnisch Terrorisme en geweld drugs en Kindér Vérkrachtingen! WÀÀR WÀS hij Toén ... té drúk méé té doén? IN 1972 AL WÀREN ÈR Réllen in Dé Grote Steden Óm wát Die allochtonen Onze Vrouwen en Kinderen doén!Tiéntállen járen ..Én Dán Piept ér NÙ Wáárschijnlijk Èrgens Een Slachtoffertjé Én komt dié grosse "Farid Azarkan " gelijk Dé Bék dicht timmeren? ALLE Donaties Verbieden En Subsidies Aan joodse islamitische en afrikaanse organisaties Términéren ZÀL Héél Wat Méér Rust En vrede Brengen. http://www.veteranstoday.com/2011/07/16/murdochs-deeply-hidden-jewish-roots-a-biography/ Ik Zie Een Link Tússen Sléchte mensen Áls joodse staat Én joodse Kindér Vérkráchterssmafia joodse en moslimrabinaten imams Én hún monopolié óp Kinderen en Kindér Vérkrachtingen Problemen Dér Jeugd zinloos geweld En Criminalititeit Wijkterrorismen loverboys aanslagen antisemitisme Rascismen Discriminaties Corrpute Verdorven rechtstat en justities En drugsverslavingen Ziekten slechte Gezondheid Én Zéker Òók Wát januspeynenburg 17:26 Zégt ér BIJ! Ze Hébben Nét Weer Een Kind verzopen! http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html Dat Heb Ik Váker Méé Gemáákt Van Ónze moslimvrienden!
http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: iewzegbahjakkiegadver, 17 jul 2011 21:30
Het IS Jámmer Dát Farid Azarkan Alléén bij Dé PVV Blijkbaar Óp Eens Een specialist wordt? Kan hij Niét Gelijk éven Verklaren wié Verantwoordelijk Zijn Vóór Dé al eeuwen oorlogen Armoeden Criminaliteit Kindér Vérkrachtingen verslááfdmakingen geweld háátimams Terreurrabijnen faillisement Van Het Westen etc? ´K Bedoél Stáát Dié Òp Een Kermis Zó Dát Sterfelijken hem Kunnen Consúltéren? ´K Zoú er Ernstige Smáád Én Láster ÁLsmede háátzááien Ván Máken Àls Ik Geertje Wás Wánt Dié Gevolgen Zijn Zéker Mét Régelmáát té Zién! Buitendién Zijn swastikas aanbrengen Specialiteit Van De joodse gemeenschap En de joodse rabinaten > Mede in Amsterdam Waren er Enkele Gevallen Van joodse activisten Die ZÈLF joden belaagden Én poogden de incidenten Áls antisemitisme aan te geven > Politie Weigerde ér antisemitisme Van te maken > Èn Dán Zijn ér Dè rabijnen Dié Kleine Marrokkaantjes Misbruiken en Ze rél en geweld laten plegen in dé Buurten Én Àls moslims protestéren Ziét Mén ér Altijd JOODSE rabijnen náást stáán > Ziét > http://www.youtube.com/watch?v=eLt5U7VcHw8 http://www.hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/ http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war http://www.youtube.com/watch?v=uW3a1bw5XlE&feature=related

Het IS Jámmer Dát Farid Azarkan Alléén bij Dé PVV Blijkbaar Óp Eens Een specialist wordt? Kan hij Niét Gelijk éven Verklaren wié Verantwoordelijk Zijn Vóór Dé al eeuwen oorlogen Armoeden Criminaliteit Kindér Vérkrachtingen verslááfdmakingen geweld háátimams Terreurrabijnen faillisement Van Het Westen etc? ´K Bedoél Stáát Dié Òp Een Kermis Zó Dát Sterfelijken hem Kunnen Consúltéren? ´K Zoú er Ernstige Smáád Én Láster ÁLsmede háátzááien Ván Máken Àls Ik Geertje Wás Wánt Dié Gevolgen Zijn Zéker Mét Régelmáát té Zién!
Buitendién Zijn swastikas aanbrengen Specialiteit Van De joodse gemeenschap En de joodse rabinaten > Mede in Amsterdam Waren er Enkele Gevallen Van joodse activisten Die ZÈLF joden belaagden Én poogden de incidenten Áls antisemitisme aan te geven > Politie Weigerde ér antisemitisme Van te maken > Èn Dán Zijn ér Dè rabijnen Dié Kleine Marrokkaantjes Misbruiken en Ze rél en geweld laten plegen in dé Buurten Én Àls moslims protestéren Ziét Mén ér Altijd JOODSE rabijnen náást stáán > Ziét > http://www.youtube.com/watch?v=eLt5U7VcHw8 http://www.hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/ http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war http://www.youtube.com/watch?v=uW3a1bw5XlE&feature=related
òver Stiekem joods activisme > Website dePers Was Hele Avond Nacht En Ochtend Onbereikbaar En ér meldde zich Een ongevraagd opendns.com > Een itbedrijf gespecialiseerd in blokkeren Van Websites.DePers Wás Van uit Vele Landen En IpAdressen Onbereikbaar.Mét af en toé een 504 Én Dán Een 403 forbidden Én Dán wéér Dát "opendns.com Mét melding Dát dePers onbereikbaar Wás .Websites Àls Hetzuur.nl En Klokkenluideronline.nl Hebben Mét Regelmaat Last Van Dit Soort Sabotages Afhankelijk Van de Op Moment Behandelde Inhouden Artikelen! Òok Dè Terreurpeúltjés Van uit justitie vallen Mét Regelmaat Websites aan.Zát IPAdressen Getraceerd Die Náár Den Haag Én ministerie van justitie lopen in Zulke Gevallen! Hoe Zit Dit Volgens Jullie dePers?
""De SMN-directeur heeft het idee dat ,,de rem eraf is’’. ,,De beschaafde manier van met elkaar omgaan is verdwenen."" JÀMMÈR DÀT hij DÀT NIÈT ZEI TOÈN Dé alloctonen Alle Wijken lám legden Mét etnisch Terrorisme en geweld drugs en Kindér Vérkrachtingen! WÀÀR WÀS hij Toén ... té drúk méé té doén? IN 1972 AL WÀREN ÈR Réllen in Dé Grote Steden Óm wát Die allochtonen Onze Vrouwen en Kinderen doén!Tiéntállen járen ..Én Dán Piept ér NÙ Wáárschijnlijk Èrgens Een Slachtoffertjé Én komt dié grosse "Farid Azarkan " gelijk Dé Bék dicht timmeren?
ALLE Donaties Verbieden En Subsidies Aan joodse islamitische en afrikaanse organisaties Términéren ZÀL Héél Wat Méér Rust En vrede Brengen. http://www.veteranstoday.com/2011/07/16/murdochs-deeply-hidden-jewish-roots-a-biography/
Ik Zie Een Link Tússen Sléchte mensen Áls joodse staat Én joodse Kindér Vérkráchterssmafia joodse en moslimrabinaten imams Én hún monopolié óp Kinderen en Kindér Vérkrachtingen Problemen Dér Jeugd zinloos geweld En Criminalititeit Wijkterrorismen loverboys aanslagen antisemitisme Rascismen Discriminaties Corrpute Verdorven rechtstat en justities En drugsverslavingen Ziekten slechte Gezondheid Én Zéker Òók Wát januspeynenburg 17:26 Zégt ér BIJ!
Ze Hébben Nét Weer Een Kind verzopen! http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html Dat Heb Ik Váker Méé Gemáákt Van Ónze moslimvrienden!http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html
Door: iewzegbahjakkiegadver, 17 jul 2011 21:23
Leuke tekst gerritlafrance, 17 jul 2011 19:21 MÀAR Zég ÈÈNS ÈÈRLIJK > Hoé Véél Kinderén Héb je Noú gehád???

http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html
Door: Gadverbahjakkie, 17 jul 2011 23:58
Door: iewzegbahjakkiegadver, 17 jul 2011 21:17
Dié motorclub Mág Óndértúsen BIJ PEDOCLUB dePérs.nl Òók Wél Eens GÀÀN Toétéren ..Dé Zó Veelste Kéér ÁL Dát ze Info En Comments Óver HUN PEDOCLUBJE verwijderen! Élke Kéér Mén Hét Óver robert m. drent Èn Vérder Kiddy rapeuitschót Hééft Gaan ze bannen en verwijderen......
Door: ewsay, 17 jul 2011 19:56
>Het bestuurslid heeft naar eigen zeggen regelmatig contact met burgemeester Frank Kerckhaert, maar die kan volgens hem niet voor goede beveiliging zorgen.<#
Hahaha NÈÈ WÀT WIL JÈ Kerckhaert IS ZÈLF Èén VÈÈL ÈRGER GEVÀL Kaliber dutroux robert m. drént > DIÈ zál Je Niét Béschermen Dié vindt dé afleidingen Náár Wéérlóze Pedófiélen grandióós vóór zich ZÈLF!
Wék VRÈÈMD Dast Die motorclub wél Bij Déze Pedofiel vóór de Deur stond MÀÀR NÒG NÒÒIT Bij joris demmink Óp De Théé IS Gewéést??? ...ZóúDén ze ZÈLF ÈRGÈR ZIJN DÀN??? HÈÈL Dé hetsen tegen Vaticáán Pedofiélen En Een Weerlóze Zwedbadpedo IS AL DIÈ TIJD ÀL SINDS EIND 2009 ÓM VÀN eigen >>joodse Kindér Misbruikermafia in Dé Staat en Wét<< VÈÈÈL ÈRGER Schanden (Oa. massiéfste Kindér Misbruiken) áf te leiden ...DÀÀR IS kerckhaert éven Áls rutte lid VÀN!ÈN NÒG MÀÀR DÈ VRÀÀG Óf DÀT WÈL Zijn ÈCHTE Náám IS WÀNT Vréémd IS DIé WÈL Vóór Een askeNaZijood!  Door: ewsay, 17 jul 2011 20:10
>>Het Landelijk Expertisecentrum Kinderporno van het Openbaar Ministerie houdt de organisatie en haar leden al jaren in de gaten.<<## ÒÓÒHHH ÉN AL JÀÀÀREN WÈTEN ZÈ Ván massiefste Misbruiken drogéringen martelingen Óp schóólreisjes Én Misbruiken Vérkrachtingen Ván Mensen En Kinderén in Dé Wijken Wáár Dé allochtonenterreur Al decenniá woédt. DÀT ZÀL DÈ LANDELIJKE Kiddy rapeclúb ZÈLF Dàn Wèl ZIJN ...Mét Àls ereleden ruud lubbers ivo opstelten rutte verhagen Ènne pieter "Kindér Crechemonopolié" kalbfleisch Én joris démmink??? ....NÈT Áls Diè Fake motorclub Én Fakestaat Fakepolitié ...Bij joris Zúllen ze niét Kómen...WHY?

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Òók Wèl VRÈÈMD Dàt zij Een afgoddienst hebben Mét minaretten ÉN WIJ Mét kruizen ... WIJ wérden ÀÀN Dié kruizen Mét MILJOÈNEN óp gespijkerd ÉN ZIJ Mét Miljoénen Ván Die minaretten áf gegooid bij eventuéél gebrek aan genoegelijk gelovigheid...Mischién ZIJN Dié joods /israelisch geleide afgoddiensten Dán WÈL Onze Gezamelijke Vijand Wánt Òók Méér Dán Alle Kinderen Ván Alle Volken Verkrachten Doén ze Òók Niét  ...Zó iets Zoú Een Èchte GOD Dienst Niét Doén ... GOD´s Schepping vernietigen!? Énne > Ze Hébben Nét Weer Een Kind verzopen! http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html Dat Heb Ik Váker Méé Gemáákt Van Ónze moslimvrienden!

http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html
Door: Jakkiesay, 17 jul 2011 20:53
Hoéf Niét Bewezen te Worden Dé Criminaliteitsstatistiken Zéggen Nét Als Dé kalender Hét Dátum Wát Dé Dáders Mét 97% ZIJN! Énne moéráálridér ... Óndánks Jé Hoopvol Stemmende Vooruitgang Zo te Zién ... IS ÉN WÀS Een Móórd Òok TOÈN Niét Een Praatje in De Buurt Máár Een verlammend gebeuren!

http://www.depers.nl/buitenland/582747/Adviseur-Karzai-vermoord.html
Door: Jakkiesay, 17 jul 2011 20:41
Héél MÒÒI Èn Een Lichtend Voorbeeld Vóór ÒNS > De joden ér NÈT ZÒ HÀRD Wéér úit Tráppen  ALS ze zich ér in gemóórdt hébben! Bedénk Dàt karzai<kagan = koning in hét khazars khazar=asiaat=askeNazi=alias Bij Gestolen Náám "jood"  Èén Dóór de joodse papavermafia geplant mafialid IS!Bedénk Dát de joden zich Met En Ná ww2 Òók Hiér ZÒ in hébben gevreten en in gemóórdt Wáár Ván Héden NÒG Drie Miljoén ""ONBEHANDELDE """ Aangiften TEGEN ze Wegens óórlogsmisdaden ....In DIT KLEINE Landje ...Òm Hét Maar even Óver Móórd en Dóódslag te Hébben!Óf dácht Je Dát Alle burgemeesters Hiér joods zijn omdát ze zó intelligent Zoúden zijn? ...joodse mafiamethoden!.............................................................................................>>The deal was simple.  America would destroy Iraq, invade Iran, destabilize Pakistan and “globalists,” the cabal of Rothschild banks, Swiss financial criminals and Wall Street thugs would rape the world of resources, starting with the Caspian Basin’s $12 trillion in hydrocarbon resources while bankrupting the United States in the process.
To sweeten the pot, a drug empire would be built in Afghanistan churning out enough dirty money to buy every “free election” in the world.<<    http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war

http://www.depers.nl/buitenland/582694/Britse-politiebaas-corrupt.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 20:20
http://www.veteranstoday.com/2011/07/16/murdochs-deeply-hidden-jewish-roots-a-biography/

http://www.depers.nl/binnenland/582764/Recherche-kan-woensdag-in-toren-Hoogersmilde.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 20:15
ÀLS Jé Tóch Dure Waardelóze Recherche Stuurt Stúúr Dán gelijk Intéger Niét Criminéél Niét JOODS DÙS Personeél DÀT Schéélt Véél Ellende Én IS MISCHIÈN MINDÈR Wáárdelóós??? ... Moét Jé Wél Jé Conclusiés Nóg In Een Niét JOODSE Krant Via Een Niét JOODSE JUSTITIÈ VÒÒRBIJ ÀLLE JOODSE réchtérs Én ovjs Wèten té Smokkelen! Vóór Dé RÈST En ÀNDÈRS HÈÈFT GÈÈN ENKEL ONDERZOEK ZIN!!!

http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 20:10
>>Het Landelijk Expertisecentrum Kinderporno van het Openbaar Ministerie houdt de organisatie en haar leden al jaren in de gaten.<<## ÒÓÒHHH ÉN AL JÀÀÀREN WÈTEN ZÈ Ván massiefste Misbruiken drogéringen martelingen Óp schóólreisjes Én Misbruiken Vérkrachtingen Ván Mensen En Kinderén in Dé Wijken Wáár Dé allochtonenterreur Al decenniá woédt. DÀT ZÀL DÈ LANDELIJKE Kiddy rapeclúb ZÈLF Dàn Wèl ZIJN ...Mét Àls ereleden ruud lubbers ivo opstelten rutte verhagen Ènne pieter "Kindér Crechemonopolié" kalbfleisch Én joris démmink??? ....NÈT Áls Diè Fake motorclub Én Fakestaat Fakepolitié ...Bij joris Zúllen ze niét Kómen...WHY?

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 20:02
Ze Hébben Nét Weer Een Kind verzopen! http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html Dat Heb Ik Váker Méé Gemáákt Van Ónze moslimvrienden!

http://www.depers.nl/binnenland/582739/Rutte-help-me.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 19:56
>Het bestuurslid heeft naar eigen zeggen regelmatig contact met burgemeester Frank Kerckhaert, maar die kan volgens hem niet voor goede beveiliging zorgen.<#
Hahaha NÈÈ WÀT WIL JÈ Kerckhaert IS ZÈLF Èén VÈÈL ÈRGER GEVÀL Kaliber dutroux robert m. drént > DIÈ zál Je Niét Béschermen Dié vindt dé afleidingen Náár Wéérlóze Pedófiélen grandióós vóór zich ZÈLF!
Wék VRÈÈMD Dast Die motorclub wél Bij Déze Pedofiel vóór de Deur stond MÀÀR NÒG NÒÒIT Bij joris demmink Óp De Théé IS Gewéést??? ...ZóúDén ze ZÈLF ÈRGÈR ZIJN DÀN??? HÈÈL Dé hetsen tegen Vaticáán Pedofiélen En Een Weerlóze Zwedbadpedo IS AL DIÈ TIJD ÀL SINDS EIND 2009 ÓM VÀN eigen >>joodse Kindér Misbruikermafia in Dé Staat en Wét<< VÈÈÈL ÈRGER Schanden (Oa. massiéfste Kindér Misbruiken) áf te leiden ...DÀÀR IS kerckhaert éven Áls rutte lid VÀN!ÈN NÒG MÀÀR DÈ VRÀÀG Óf DÀT WÈL Zijn ÈCHTE Náám IS WÀNT Vréémd IS DIé WÈL Vóór Een askeNaZijood!

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 19:38
[quote=PiNe48]
[...]KLOOTZAK SCHRIJF EENS NORMAAL OF ROT OP.
[/quote]BéN bÀng Dát piNe48 mÒÓi dÈ vÒLgéndÈ iS DIé ÓVe´r  drIé weKÈn DÒÓt ácHTer zIjn InkómpÉtÚtÓR gÈVóndÈN wóRtD ...hÁáaTanvÀl eHHh hÁtraÀnFÁl  > úow héB tRóGwél fJÀmieliE u vErzoÉrgÈn dóÈn?

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 17:40
Ik Zie Een Link Tússen Sléchte mensen Áls joodse staat Én joodse Kindér Vérkráchterssmafia joodse en moslimrabinaten imams Én hún monopolié óp Kinderen en Kindér Vérkrachtingen Problemen Dér Jeugd zinloos geweld En Criminalititeit Wijkterrorismen loverboys aanslagen antisemitisme Rascismen Discriminaties Corrpute Verdorven rechtstat en justities En drugsverslavingen Ziekten slechte Gezondheid Én Zéker Òók Wát januspeynenburg 17:26 Zégt ér BIJ!

http://www.depers.nl/binnenland/582724/Jongetje-5-onder-water-geduwd.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 17:22
Wáren VÀST PÙÙR BLANKE AUTÒCHTÒNEN ? ÀL Hoé Wél De Dáad Mij Onmiddelijk Àán Allochtonen Doét Denken.DIT Sóórt ÈN VÈÈL Ernstiger Misdaden Van hun rabijnen en families doén ze van zeer jongs af aan áán méé inclusiéf Kindér Verkrachtingen drogéringen Misbruiken vérprostitueringen ...Óm Díe etnische Terreurstreken Wáren er in 1972 Al Rellen in De Grote Steden ...Heláás verzwegen ÉN verbloemdén kalibers Áls lubbers kok van agt cohen pechthold DAT in Dè Media. Èven Àls Heden ze > rutte verhagen rosenthal opstelten joris demmink etc DÀT HÈDEN ÒÒK doén!

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 17:17
Het IS Jámmer Dát Farid Azarkan Alléén bij Dé PVV Blijkbaar Óp Eens Een specialist wordt? Kan hij Niét Gelijk éven Verklaren wié Verantwoordelijk Zijn Vóór Dé al eeuwen oorlogen Armoeden Criminaliteit Kindér Vérkrachtingen verslááfdmakingen geweld háátimams Terreurrabijnen faillisement Van Het Westen etc? ´K Bedoél Stáát Dié Òp Een Kermis Zó Dát Sterfelijken hem Kunnen Consúltéren? ´K Zoú er Ernstige Smáád Én Láster ÁLsmede háátzááien Ván Máken Àls Ik Geertje Wás Wánt Dié Gevolgen Zijn Zéker Mét Régelmáát té Zién! Buitendién Zijn swastikas aanbrengen Specialiteit Van De joodse gemeenschap En de joodse rabinaten > Mede in Amsterdam Waren er Enkele Gevallen Van joodse activisten Die ZÈLF joden belaagden Én poogden de incidenten Áls antisemitisme aan te geven > Politie Weigerde ér antisemitisme Van te maken > Èn Dán Zijn ér Dè rabijnen Dié Kleine Marrokkaantjes Misbruiken en Ze rél en geweld laten plegen in dé Buurten Én Àls moslims protestéren Ziét Mén ér Altijd JOODSE rabijnen náást stáán > Ziét > http://www.youtube.com/watch?v=eLt5U7VcHw8 http://www.hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/ http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war http://www.youtube.com/watch?v=uW3a1bw5XlE&feature=related

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 17:14
ALLE Donaties Verbieden En Subsidies Aan joodse islamitische en afrikaanse organisaties Términéren ZÀL Héél Wat Méér Rust En vrede Brengen. http://www.veteranstoday.com/2011/07/16/murdochs-deeply-hidden-jewish-roots-a-biography/

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: Scratchingwolf, 17 jul 2011 16:58
Wat de noord-afrikaanse imams hun achterban leren over de minderwaardigheid van niet-islamieten en vooral niet-islamitische vrouwen, dat is pas haatzaaien. De groepsverkrachtingen van jonge nederlandse meisjes gaan gewoon door, ze worden alleen op last van de overheid niet meer in de media gemeld, want de overheid wil dat wij dit tuig in alle liefde en vertrouwen in onze boezem sluiten. Zodra dergelijke opvattingen ten strengste worden bestreden binnen moskeeen, bestraft binnen eigen gemeenschap, mag meneer zijn mond weer opendoen.

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 17:03
""De SMN-directeur heeft het idee dat ,,de rem eraf is’’. ,,De beschaafde manier van met elkaar omgaan is verdwenen."" JÀMMÈR DÀT hij DÀT NIÈT ZEI TOÈN Dé alloctonen Alle Wijken lám legden Mét etnisch Terrorisme en geweld drugs en Kindér Vérkrachtingen!
WÀÀR WÀS hij Toén ... té drúk méé té doén? IN 1972 AL WÀREN ÈR Réllen in Dé Grote Steden Óm wát Die allochtonen Onze Vrouwen en Kinderen doén!Tiéntállen járen ..Én Dán Piept ér NÙ Wáárschijnlijk Èrgens Een Slachtoffertjé Én komt dié grosse "Farid Azarkan " gelijk Dé Bék dicht timmeren?

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 16:57
""Het SMN luidde eind vorig jaar de noodklok over de bedreigingen, brandstichtingen en zelfs beschietingen van moskeeën. De politie registreerde in 2010 14 van dit soort incidenten, zo blijkt uit een overzicht dat vorige week openbaar werd. In 2009 waren het er 16."" ÈN WÀT ZEI Dè Politié ér VÀN? Farid Azarkan Lijkt Dé opvolger Ván cohen naftaniel en pechthold drie joodse leden Kindér Misbruiksersmafia Miljárdendieven En Terroristen Die tot Nu Dé Raciale Terreur En haatzaaiachties deden.En Déze menéér IS in zijn rhetoriék Én áánpak Gelijkend Op de naftaniels cohens en pechtholden.Dié Zúllen kontakt hebben?

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: internetfora, 17 jul 2011 16:44
Er is veel meer verband tussen de verachtelijke acties van marokkaans tuig en de groeiende afkeer van autochtone Nederlanders.... ZIET deze man dat ?? Ik zou zeggen: Hr Arzarkan, STA OP en spreek uw eigen achterban aan, dat dit zo niet door kan gaan. Juweliers overvallen, homo´s wegpesten, stelen en bedriegen, begrafenissen beledigen, herrie schoppen in ziekenhuizen, hulpverleners hun werk moeilijk maken, etc etc. STA op man, en DOE daar wat aan. Het zal het beste zijn wat u voor de integratie van uw marokanen kan doen...

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Door: ewsay, 17 jul 2011 16:46
Het IS Jámmer Dát Farid Azarkan Alléén bij Dé PVV Blijkbaar Óp Eens Een specialist wordt? Kan hij Niét Gelijk éven Verklaren wié Verantwoordelijk Zijn Vóór Dé al eeuwen oorlogen Armoeden Criminaliteit Kindér Vérkrachtingen verslááfdmakingen geweld háátimams Terreurrabijnen faillisement Van Het Westen etc? ´K Bedoél Stáát Dié Òp Een Kermis Zó Dát Sterfelijken hem Kunnen Consúltéren? ´K Zoú er Ernstige Smáád Én Láster ÁLsmede háátzááien Ván Máken Àls Ik Geertje Wás Wánt Dié Gevolgen Zijn Zéker Mét Régelmáát té Zién! Buitendién Zijn swastikas aanbrengen Specialiteit Van De joodse gemeenschap En de joodse rabinaten > Mede in Amsterdam Waren er Enkele Gevallen Van joodse activisten Die ZÈLF joden belaagden Én poogden de incidenten Áls antisemitisme aan te geven > Politie Weigerde ér antisemitisme Van te maken > Èn Dán Zijn ér Dè rabijnen Dié Kleine Marrokkaantjes Misbruiken en Ze rél en geweld laten plegen in dé Buurten Én Àls moslims protestéren Ziét Mén ér Altijd JOODSE rabijnen náást stáán > Ziét > http://www.youtube.com/watch?v=eLt5U7VcHw8 http://www.hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/ http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war http://www.youtube.com/watch?v=uW3a1bw5XlE&feature=related

http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Buitendién Zijn swastikas aanbrengen Specialiteit Van De joodse gemeenschap En de joodse rabinaten > Mede in Amsterdam Waren er Enkele Gevallen Van joodse activisten Die ZÈLF joden belaagden Én poogden de incidenten Áls antisemitisme aan te geven > Politie Weigerde ér antisemitisme Van te maken > Èn Dán Zijn ér Dè rabijnen Dié Kleine Marrokkaantjes Misbruiken en Ze rél en geweld laten plegen in dé Buurten Én Àls moslims protestéren Ziét Mén ér Altijd JOODSE rabijnen náást stáán > Ziét > http://www.youtube.com/watch?v=eLt5U7VcHw8  http://www.hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/
http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war
http://www.youtube.com/watch?v=uW3a1bw5XlE&feature=related


http://www.depers.nl/binnenland/582683/Wilders-draagt-bij-aan-bekladding.html
Het IS Jámmer Dát Farid Azarkan Alléén bij Dé PVV Blijkbaar Óp Eens Een specialist wordt? Kan hij Niét Gelijk éven Verklaren wié Verantwoordelijk Zijn Vóór Dé al eeuwen oorlogen Armoeden Criminaliteit Kindér Vérkrachtingen verslááfdmakingen geweld háátimams Terreurrabijnen faillisement Van Het Westen etc? ´K Bedoél Stáát Dié Òp Een Kermis Zó Dát Sterfelijken hem Kunnen Consúltéren? ´K Zoú er Ernstige Smáád Én Láster ÁLsmede háátzááien Ván Máken Àls Ik Geertje Wás Wánt Dié Gevolgen Zijn Zéker Mét Régelmáát té Zién!

http://www.depers.nl/buitenland/582589/Droogte-in-Afrika-verergert.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 22:19
hoevenap schreef:
Verder zijn Artsen zonder grenzen,het Rode Kruis en UNICEF bijvoorbeeld, gewone onafhankelijke organisaties.
Nope ...ALLEN hébben ÈÈN JOODSE dirécteúr!

http://www.depers.nl/buitenland/582589/Droogte-in-Afrika-verergert.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 22:15
@amsterdamfoto, 16 jul 2011 19:44 Sorry Stupid Zeerovers Mét snelboten en Motoren Èn Wapens Ván tónnen Euros inclúis dagelijkse aanvoér drugs voornamelijk "kat" vóor Hét éérste stapje óp Zee gezét KÀN wórden.Gefinancieerd Door een Arm ex visserdorpje Mét Débiéle Inwoners? Wát té Denken Ván joodse oliekartels Dié Het Misbruikten ALs mediaopstapje náár Jemen En Hun Olie? Énigen Die Dát kunnen betalen organiséren ÈN Zó wérken! http://www.veteranstoday.com/2011/06/11/false-flag-racism-the-internet-proxy-war/

http://www.depers.nl/binnenland/582018/Wie-had-Tristan-moeten-stoppen.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 20:31
@sdpeters, 16 jul 2011 13:04 Ah menéér timmer Van justitie komt poepje doén.Wél uw drolletje in een zakje in Hét kippeborstzákje>lékker wárm< Wéér mee Némen Hóór Anders Krijgt u Een Boéte ... Raad Èéns Wát ...úw Tótáál Irrélévante Pensioén Zúlt ú Nóóit Zién Wánt Stréépjéspák ÉN GROTE ijzerén BÀLLÈN Áán Kéttingén Óm úw tére enkeltjés IS Relevántér!

http://www.depers.nl/binnenland/582537/NuDonerennl-donaties-wel-voor-goed-doel.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 19:41
Clair Wáár Bén jé ...Lig je Van Een paranoia aanval onder je Bedje Wáár jé Hét gegil Van Dé Lammetjes Niét Hóort ...Claire...Clarissa ?

http://www.depers.nl/binnenland/582583/Meisje-uit-Almere-enige-tijd-vermist.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 19:32
Trouwéns FBI En Politie Leest Het Òok. Waár Òm Dácht jij Dan Dát drent en robert m. Tegen De Vlakte Zijn Gegáán? Men Moét Simpél even Hun Oogklepjes Áf schoppen en Dan Hobbelen Ze Wél in de Goede Richting.Zéker in Zaken Dié Dérmatig Bizár grootschalig Demonisch En Méédógenlóós Zijn Dát Een Fatsoenlijk Mens Elk Géloof weigert.Dan Gebruike Men Methode Chinese Watertorture ...Tót Het Dóór De Schedeltjés Heen Gebrand IS!

http://www.depers.nl/binnenland/582583/Meisje-uit-Almere-enige-tijd-vermist.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 19:26
@Flonk jij Léést Het Al ..IS AL Een Begin Tóch?

http://www.depers.nl/wetenschap/581172/Stam-gonorroe-resistent.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 10:08
@janfreak, 11 jul 2011 20:54 Bij de chinees Schijnt Men Wél heroinesporen ÓP te kunnen lopen doen ze voor klantenbinding.

http://www.depers.nl/wetenschap/581172/Stam-gonorroe-resistent.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 10:06
Tóch nog maar wat meer antibiotica in Dé Koeien pompen Dán krijgt Dé Voetschimmel tenminste Òok éindelijk een kansje!

http://www.depers.nl/wetenschap/580606/De-niet-te-winnen-oorlog-tegen-kanker.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 10:01
janfreak schreef:
[...] Ik sterk onzin uitkraamt dat er alleen maar Joden op de wereld zijn
Zó janfreak ...Términáál?

http://www.depers.nl/wetenschap/581550/Niks-mis-met-huwelijk-tussen-neef-en-nicht.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 09:56
@janfreak, 14 jul 2011 01:07 Noú ÈXÀCT DÀT Zoú Héél Wélkom Zijn Om Dàt moslims én joden zich massaalst Ván culture in incest voortplanten en DUS éven massaalst Fraudes identiteitsfraudes Wél Moéten Plegen! Zélfs dries van agt heeft zich mét zijn zuster vóórtgeplant.http://www.depers.nl/binnenland/582583/Meisje-uit-Almere-enige-tijd-vermist.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 17:20
Géén Misdáád? IS Haar Bloed Óp heroine ghb rohypnol etc Onderzocht IS Zij aangehouden Door Winkelcentrumbewaking Óf politieagenten Alléén gewéést Mét politie Óf bewaking  Op buros in kantoren Ván Straat geplukt Door Dé epidémisch aanwezige afrikaanse allochtóne joodse Kindér Vérkrachters Die gebruikelijk BIJ Misbruiken en gangbangen Dérmatig DIÈP Trauma veróorzaken DÀT Geheugenverlies Vaak Aanwezig IS?
Mede doén drugs Dát!
Wát Zéggen AL DIÈ Winkelcéntrúmkameráás???
Zitten ér (gebruikelijk joods) personeel op Haar schóól Dát Haar bevóól te komen vóór Misbruik Óf Collaborerende allochtoonse Óf joodse rabijnen in Dè Búúrt??? ÉN WÈÈR verzwijgt politié en justitie ÉLk Bruikbaar Detail Mét Misbruik wetgevingen Mogelijk in eigen voordeel cq Mogelijk eigen Criminéél voordeel Want Òok Misbruiken Doór afrikanen en allochtonen verzwijgen zij massáál...Niét Enkel in de Statistiéken.Ik Bedoél Òók Milly Boele werd IN Èn búiten schóóltijd Misbruikt EN Dát IS epidémisch.Islamieten afrikanen joden pakken ALLES Dàt ze in Dé klauwen kunnen krijgen.islamitische ÉN joodse rabijnen ZIJN professionéle mafia Sérié Kindér Vérkrachters Én Vérkráchten georganiseerd EN massáál ALLES Ván Speciáál Pás Gebóren Tot Drie Jáár OUD.Én Ouder Òók!
Dáár Óm had pieter kalbfleisch nog Mét MIsbruik wetgevingen staat en vergunningstelsel hét Landelijke monopolie ÓP Kindér Creches belegd vóór de joodse Misbruikmafia. Fatsoenlijke Goede Mensen Dié òok Een Creche cq Opvang Wilden Starten Krégen GÈÈN Vergunning. DÀT Moést Mét TWAALFMALIG WOBVERZOEK Àchterhaald Worden ÉN Later wilde mafialid donner hardnekkig De WOB verlammen afslachten onbruikbaar maken ...Dáar Méé U Wéét Wáár Hét Allemáál IN Zit!...Dóór joodse mafia geinfiltreerde Òverhéden ZIJN in DÈZE ZAKEN GÈÈN té Vertrouwén Partij Máár Een Zéér Gróót Gevaar Óf Moét  IK Nog ér BIJ Tekenen hoé ze Dè Amsterdámse Kindér Crechezaal áf handelen  hoé ze Milly Boele áf deden Marianne Vaatstra Cirkelproject Almelo Marcel Vervloersem ÉN ZÈER VELE Zaken Mèér???

http://www.depers.nl/binnenland/582555/Advocaat-wil-Martijn-vervolgd-zien.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 16:56
Btw Alle oorlogen ZIJN nog Stééds Die asiatische plunder en onderwerpingskruistochten al hebben ze andere namen en andere Leugens Máár Steeds Alleen Maar plunder en onderwerpingsoorlogen in naam van Die Zélfde oude heren nog Steeds.Zó kwám Dát verschijnsel oorlog Ruime 2800 Jáár Geléden Ván úit Ertruskisch Gebied >Dé faraos Waren Definitiéf Afrika úit geflikkerd< Náár De Westerse Wereld waaien en is nooit meer gegáán! Tót Dáár aan toé Waren oorlogen en de asiatische alias joodse maatschappij háár geschreven religien en wetten en haar Wreedheden oorlogen En Criminaliteit Ons Onbekend.
http://www.depers.nl/binnenland/582555/Advocaat-wil-Martijn-vervolgd-zien.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 16:49
@Leudalman, 16 jul 2011 15:32 u verwisseld Pedofiel Mét Kindér Vérkrachter Misbruiker Handelaár pooier. Pedofiél Betékent "Kind Ik Heb Je Liéf" Èn Gééft Júist Dé Goéde Mensen Àán. Dé láátsten Mag u Van Mij Hébben. Tévens wérd Het Wóórd Pedeofiel Al 2800 Jáár Geleden Misbruikt óm Alle Vrije Liefdevolle Mensen té vervolgen en besmeuren Dóor de Kindér pooiers en slavenhandelaren ...Òók Homofiél Dát " Vader Ik Héb U Lief" Betekent EN termen Àls gaan mét de duivel" heks heiden ongelovige hoér ..Én Dèrgelijke justitiele vervolgingstermen En Waren Onderdeel Van een Al eeuwen durende Christusvervolging óm Volken en Kinderen Dé Vrijheid En Liefde GOD´s te ónthouden.We worden AL méér Dán 8000 Jáár Misbruikt Én náár Dé Zuidelijke volken versleept Áls slaven hoéren en voér(Dé asiaat is Mensen eter)Èn Wórden Onze ruim 8000 Jáár Oude Gebeenten Tót in China Gevonden Én Dè 3000 tot 8000 Jáar Oude maaltijden Van de asiaten alias joden Óp het Momént Dóór Héén Héél Europa Én tekenen Dè Japanse Animétekenaars úit hun Onbewuste Fantasien hun porn Mét Veel Al Blond ÉN Róódharige Kinderen en Dames Én Gelijk ér Bij wát men Ze Dééd. Òok De vervolgingen Àls Galileo Galilei Èn Geert Wilders zijn óm Ons te verdelen Onze Vrijheid En Geestelijke Vermogens te vernietigen Én té kunnen blijven Misbruiken...ÉN NÒG IS ér massiéfste Mensenhandel náár Die oude volken ván léér én gewéér.

http://www.depers.nl/binnenland/582537/NuDonerennl-donaties-wel-voor-goed-doel.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 16:34
@Clairwil, 16 jul 2011 11:24 Gezién uw opmerking Kunt u Béter Een Stichting Tér Begeleiding Van Dómheid Oprichten. Mééste Déze Gegevens Zó Als Wollmanzout Chrom6 asbest metyllood fluor ZIJN IN Typbáár Bij Google. Én paranoia ...Hoé paranoide Dácht u Wórden Kindtjés Dié Vérkrácht En Misbruikt wérden ...CLAIR?

http://www.depers.nl/wetenschap/581550/Niks-mis-met-huwelijk-tussen-neef-en-nicht.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 16:25
Wát Bij Voorbeeld Risicovoller IS is laat Kinderen Krijgen wát Dóór de inrichting Van de Maatschappij scholingsysteem Financiele inrichting Ten gevolge Van de industriele eisen laat begint.Dán verouderd dé Èènmalige eierstokvoorraad Met Beschadigingen Én invloeden en wordt De Kans Op Beschadigende Gevolgen Voor een Kind Groter. Mede IS de Westerse anti incestfobie Gebaseerd Óp dé christelijke normen en waarden Die de joden met hun christendom brachten om Hechte Groepen en Volken té vóórkómen in het Kader Ván "heers en verdeel" terwijl ze zélf cultureel niets anders doen en hét Een Medekern IS van het voortbestaan Van hun mafiouze cultuur en gedragingen En streng gesloten Aan Alles En Allen vijandige bestaan.

http://www.depers.nl/binnenland/582555/Advocaat-wil-Martijn-vervolgd-zien.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 10:46
Sjá de hells angels kwamen er Òok mee weg!

http://www.depers.nl/binnenland/582537/NuDonerennl-donaties-wel-voor-goed-doel.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 10:45
Wat Ik Op ewsay, 16 jul 2011 09:32 Zég Zo ALs Wollmanzouten Mét Chrom6 in Tuinhout verstoppen Zo ALs metyllood in Brandstoffen bijvoegen De Enummers zoetstoffen asbestgevaar 50 Jáár lang verzwijgen Gevaren Van roken verzwijgen OP schoolreisjes stoffen inspuiten Die kanker veroorzaken in de verplichte melkdrinkkartonjaren radioactiéf Barium bijvoegen Ván ´30 tot 70 stiekeme radiobestralingen en sterilisaties Door stoffen in zonnebrandcremes te stoppen en gezichtscremes.Dán Nog fluor zware metalen strychnine etc etc etc Die Weer Andere dingen veroorzaken. TRUST US WE SERVE YOU!

http://www.depers.nl/wetenschap/581550/Niks-mis-met-huwelijk-tussen-neef-en-nicht.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 10:34
ÁLs Je De Gevolgen Visuele Gevolgen Van "Slechte" incestvoortplanting Wil Zién Moét Je even Dé Website Van de hapsburg familie Opzoeken.ÒÒIT Èén Vólkomen Kaukasisch Koningshuis IS Nu volkomen joods Dóór "ongelukjes gif in dé Théé Èn DNA uitwassingen Door Verkrachtingen en infiltraties Òók Wél Eugenetische Genocide Geheten...Aan Dé hoofden Van De vader en de zonen Kan Men Goed Negatiéve incest Zién.Hééft Òok ènorme invloed Óp geestelijke Werkingen Welzijn En Menselijkheid. Dé Ergste incestvoortplanters Zijn Dán Òok Bronpsychopaten!

http://www.depers.nl/wetenschap/581550/Niks-mis-met-huwelijk-tussen-neef-en-nicht.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 10:27
Genen Ván Volken En Mensen Òok Moéten Én Kúnnen Niét gelijk geschakeld worden.Ér Zijn Mensen Dié Eindelóos in Incest Kunnen Reproducéren Zónder krasje.Mensen Ván Kindér Vérkrachtersculturen Zo ALs De joden en moslims afrikanen asiaten Dáár Bij IS Dát Extra ondergang Óm `Dat het kwaad DÀT ÀL tót Kindér Verkrachtercultúúr dééd Verwórden Van Die culturen zich elke generatie Dán ophoopt in een gesloten cosmos ÉN De Biologie Het Niét Meer Dragen Kán!Dóor de millenia héén losten ze Dát Óp Dóor dé Sterksten Ván Ons Ras te sortéren en Ze te vermengen mét hun gebroed om zich in hun incestwereldje staande te houden Dát uit strengste gedwongen dirécte incestvoortplantingen bestaat gebaseerd op religiouze en culturéle ZÈÈR Rássenvijandige wanen.Zó heeft dries van agt zich mét zijn zuster vóortgeplant king william gaat dat met zijn kate doén en job cohen deed Dát al mét zijn zuster prinses maxima terwijl ze PWA Als Kind Al gesteriliséérd hadden.

http://www.depers.nl/wetenschap/581550/Niks-mis-met-huwelijk-tussen-neef-en-nicht.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 10:15
Mét DNA Tests Zoúden Belangenverstrengelingen in Staat Besturen Wetgevingen Òók VÈÈL DUIDELIJKER WÒrden!


http://www.depers.nl/wetenschap/581550/Niks-mis-met-huwelijk-tussen-neef-en-nicht.html
Reageer Door: Yedioth, 14 jul 2011 22:46
Ik zou aan willen bevelen om eens je stamboom te onderzoeken dan kom je toch echt de voor nu (verboden en slecht bevonden combinaties tegen) zo rond 1550-1899 was het in de familie huwen heel normaal maar ook het bewust verwekken van kinderen bij familieleden als ooms en nichten tantes en neven, neven en nichten maar ook grootvaders en nichten en achternichten ja zelfs vaders en dochters dit meestal om het kapitaal in de familie te houden, van echtparen zonder zonen werd bewust de dochter of dochters bezwangerd door een familielid van dichtbij tot veraf. Er worden in Nederland ook nog steeds aan dit soort huwelijken en geboortes gedaan, als bijvoorbeeld er alleen maar dochters zijn uit een huwelijk dan word om uit te sluiten dat er een ander in huwde de dochter zwanger gemaakt door een oom of door de vader zelf om zo het familiebloed en kapitaal door te geven. Deze kinderen werden ook gewoon op naam ingeschreven in het huwelijksregister als zijnde van vader of oom.Al was een meisje jansen gehuwd met een jongen pieterse dan kreeg het kind wat geboren werd uit de verhouding vader dochter de achternaam van de vader vader .
http://www.depers.nl/wetenschap/581550/Niks-mis-met-huwelijk-tussen-neef-en-nicht.html
Reageer Door: janfreak, 14 jul 2011 01:07
Ik zou niet graag al die mensen de kost geven die een nummertje maken met een familielid. Het is maar goed dat niet bij elke boreling een DNA test gedaan wordt

http://www.depers.nl/wetenschap/580599/Column-Zout-blijft-de-wetenschap-bezig-houden.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 09:52
@janfreak, 14 jul 2011 01:12 wié Dénk jé hébben dé EU dé g30 de g8 óp gezét óm te plunderen dé global warmingscam dé bankenscams dé milieuscams dé energiéscams dé alternatiéve energiéscams dé energiébelastingscams dé plunderingen Van Dé Pensioénfondsen Icesáfe etc etc etc dé plunderingen Van Dé Westerse Wéreld Misdáán ...Noú?

http://www.depers.nl/binnenland/582537/NuDonerennl-donaties-wel-voor-goed-doel.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 09:44
Kan Me Nog Goéd De Biafráántjés Herinneren Héél Nederland in paniék.Onze Eerste TV ...NU Ruime 45 Jáár Láter ....Wás de Benaming Biafraan verzonnen Óm Dát Het Nigérianen Wáren Twee Miljoén Die Door de britse strijdkrachten Hun Land úit gejaagd Dé Woestijn IN gejáágd waren Om Dat Ze Hét belang Van britisch petroleum BP in dé wég Stonden! Òf ZE ÒÒIT Èèn Èètlepel Hébben Gezién Wánt vóór Die mafia IS Het Een Simpele Kwestie Van camers wég draaien en Men Vindt 2.000.000 Doden Niét Zo Snel in Een Woestijn!Máár lékker Demonisch dubbel verdienen Aan hún één en de zelfde Misdáád! Èn Met Die Somaliers Zoú Wél Eens Het Zelfde Kunnen Spelen Dát ér Héél wat Anders Aan de hand IS...Mischién zijn Ze Òók Wel weg gejaagd omdat er olie gevonden IS ?

http://www.depers.nl/binnenland/582537/NuDonerennl-donaties-wel-voor-goed-doel.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 09:32
""donaties wel voor goed doel"" Pffffffff Dié vétbuiken Zéker? Hulporgs Zijn zo Een Béétje Hét Méést Demonisch wat er is op Dat Gebied.Bijv Kanker géven met allerlei middelen én dán eindelóós kankerfondsen Zónder Oplossingen in dé aanbieding gooien..Onderzoék Heeft Bepaald Dát Ampér 3% Van Donaties in Landen Áán Komen ÉN Dán Nóg Lángs dé plunderbazen Dáár Térwijl ALLE Fakehulporgs een directeur Van 2 ton ÉN Méér hebben.Én Áls dank komen ze dan nog Hiér heen en Vérkrachten Móorden vérprostitueren plunderen En Scoren Hoogst Óp De Misdaadstatistieken Èn ònze Kinderen Dúrven Niét Òver Straat!Doei Heey. Beste Hulp IS GÈÈN Hulp.

http://www.depers.nl/binnenland/582018/Wie-had-Tristan-moeten-stoppen.html
Door: ewsay, 16 jul 2011 09:24
Natúúrlijk komen Die documenten Niét Boven Water Want Dán Zouden ze Laten Zién Dát Die psychiatrische periode Hélemáál Nóóit Bestaan Heeft En Het Een Leugen Van justitie IS. Alleen Het Gerucht Misbruikt Óm té suggeréren Dát vd Vlis een Andere Bron Ván Daad Zoú Hébben gehad ipv Een Hersen spoelende joodse rabijn...Én Èén Interessánte Terroristen én mafia familié! Dát IS óók De Réden Dat We niét mogen Wéten in WÈLKE inrichting hij Dán Zou Hebben gezéten ...Òok DÀT IS NÒÒIT Gébeurd!

http://www.depers.nl/binnenland/582457/Tot-133-mm-regen-in-drie-dagen.html
Door: ewsay, 15 jul 2011 16:51
Btw IS Het Iemand Wél Al Eens Gáán Dágen Hoé Wé mét christelijke moralen en waarden Ál úit gebeénd wérden? Mét Fake En Kunstmatig Frauduleuze politiéke programmas? Mét derdenhulp Wáár Ván ÒÒIT Maar Hóóg uit Tops 3% Àán Kwám?
http://www.depers.nl/binnenland/582457/Tot-133-mm-regen-in-drie-dagen.html
Reageer Door: ewsay, 15 jul 2011 16:48
Oei moeten We al een hulpfonds Geld toesturen vanwége té HÒOG Grondwater?...vóórspellen Dé té Dure apen Al een té hoog Grondwatergevaar? Hééft Dé g30 al lezing ér óver gehád?

http://www.depers.nl/cultuur/582229/7-miljard-doden-per-maand.html
Door: ewsay, 15 jul 2011 15:15
JÀÀÀÀH Hét IS HOÒG TIJD Óns ér Wát Drones BIJ té GEVEN!

http://www.depers.nl/binnenland/582018/Wie-had-Tristan-moeten-stoppen.html
Door: Juspol, 15 jul 2011 11:32
jock schreef:
Waarde Forum genoten, Wat zouden we van de ouders vinden?? Hebben die zich maximaal ingezet om hun ernstig zieke psychiatrische patient te beschermen tegen deze wandaad. Politie en GGZ bevinden zich in Nederland op het zelfde diep trieste onprofessionle lage en onbetrouwbare niveau. Verschuilen zich achter niet bestaande of niet op hen ziende wet- en regelgeving. Bij beide instanties zullen ook de formele dossiers wel niet op orde zijn. De minus variant van menselijk leven vindt zijn werkzame heil bij zowel de koddebeiers als de GGZ kneuzen; beide B gardisten die met jaloezie kijken naar beter presterende dienstverleners.
====Beste hier in Nederland houdt die burger zelf die rotzooi in stand door erop te gaan stemmen zonder enige verandering en nadenken. Zelfs verdonkeremanen van duizenden kinderen hier (streepje geboorteakte) laten ze al jaren toe zonder onderzoek. Gepleegd door ondermeer " borderlinemoeders" . Bijvoorbeeld. En ggz maar verzwijgen fijn he zo'n land geworden? 2e kamer echt niet.

http://www.depers.nl/binnenland/582018/Wie-had-Tristan-moeten-stoppen.html
Reageer Door: heleandereikke, 15 jul 2011 11:30
Sterker, justitie/gerechtelijke macht alhier op Curacao stelde, dat de harddisk van de door w u r g s e k s (effe opgeblazen anders komt het in je spamfolder) omkomen pastoor 'kwijt' is. De vermeende jonge moordenaars (s e k s s p e l l e t j e s-meespelers) zijn inmiddels vrijgelaten (veroordeeld tot duur voorarrest, na terugverwijzing door Hoge Raad naar het zelfde hof op Curalcatraz. Uiteindelijk zijn we een bezette staatskolonie, nietwaar. Je weet dat ik aangifte heb gedaan tot in EHRM en ICC, omdat ik een harddisk van een ander in mijn kapotte PC teruggeplaatst kreeg door computer-kliniek op de dr. M.weg alhier. Toen justitie/g.m hier niet op reageerde ± anderhalf jaar geleden heb ik die harddisk uiteengemonteerd en alle losse onderdelen vernietigd, na vele foto's te hebben gemaakt en alle labels en stickertjes vanaf die HD te hebben achtergehouden en elders ver weg veiliggesteld. Ik voelde dat ik ergens als rechtspolitiek dissident werd ingeluisd door j/g.m. Herinner je je nog: misdaadverslaggever PrdV en de k i n d e r p o r n o op de bij zijn huisvuil gezette laptop van een officier van justitie in Amsterdam en de Proc.Gen Harm Brouwer (nu rechter!!!), die Peter erin wilde luizen? De verkreukelde en geblakerde restanten heb ik over verschillende afvalpunten op Curaçao gedumpt. Misschien zat er een engeltje op mijn schouder die mij voor dreigend gevaar iets influisterde...

http://www.depers.nl/binnenland/582018/Wie-had-Tristan-moeten-stoppen.html
Door: ewsay, 15 jul 2011 15:04
@Juspol ... Alle Zes GGZ´s verzwijgen Zélfs Ook Sinds 2009 Aangiften Van massaalste Kindér molestaties martelingen drogéringen Vérkrachtingen Ónder gezag joodse en moslim rabinaten Óp schoolreisjés! Èn Wát Je Aan Geeft Òók Hét "Spoorlóós" verdwijnen Van ca 1500 Volwassenen en 1500 Kinderen Pér Jáár úit Nederland ...Véél Kinderen Hébben Zelfs Nóóit Bestáán Zo Als Een Tién Jarig Zusje Dat Ik Hád ...Zó Vólkómen worden Ze ´"uitgeschréven" tót in Zelfs de Medische ziekenhuisdossiers! Dát regelt de joodse mafia van uit binnen Staat Besturen burgemeesterschappen En Regering!

http://www.depers.nl/binnenland/582426/Coke-in-container-marechaussee.html
Door: ewsay, 15 jul 2011 14:51
Tsss ....... zich ÁLs organistaie distantieren Ván de smokkel Kán er Òók IN Zitten? IRT Ván joodse mafialeden hirsch ballin en donner IS Nóg VÈRS IN Hét Geheugen Traa Òók Fortuyn van Gogh Den Uyl Geert Wilders Hero Brinkman Milly Boele Marianne Vaatstra Cirkelproject Almelo ... enzzzzzzz...Òók ... Wé Wéten Wáar Dé Èrgste Geboefte en Uitschot zich Overwegend Bevindt! Òók WÀÀR Dè media gemiddeld stáán in Dit Sóórt zaakjés!...ÒÒK ZÈÈR VREÈMD Dàt er Niét Dé Standaardprocedures Ván Àánpak IS Gehantéért???

http://www.depers.nl/binnenland/582126/Seks-agenten-bestraft.html
Door: ewsay, 15 jul 2011 14:44
Bij Voorbeeld koos spee Weet Je Wél ...Vraag Ik Me Al Een Tijd Áf Óf Dié Òóit hoofdagent in Haarlem Wás in Dé zeventiger Járen Wánt Dié kop Lijkt Wél Héél Erg Óp Een Die Me Toén Énórmst in Élkáár geschópt Had mét zijn dienstlaarzen Én Vérkracht Heeft Toén Ik Zeventien Was.Wéét Iemand Van Jullie Wáár Én Wát hij wás in de zeventiger Járen ...IS Die in De Zeventiger Jaren hoofdagent óf chef gewéést in Haarlem?

http://www.depers.nl/binnenland/582126/Seks-agenten-bestraft.html
Door: ewsay, 15 jul 2011 14:33
Nou Dé joodse mafia voert sinds 2004 én sinds 2009 verhevigd illegale israelieten in óm hun mafiafort in de overheden en besturen te versterken en vervangen alle bestuursposities Ook bij politie meer en meer mét Criminele illegálen.Káns Òp joden 100% Óp alloctone Collaborateurs 60% anders 20% Autóchtóón Néderlands 4% > btw Dát Agenten gelijk ontslagen worden om Dát Ze Privéinbreng Hadden Mét Een Motorfiets Én Hiér máár wát semi schouderkloppende strafjes uitgedeeld worden IS Òok Téken Ván Hét Gebruikelijk Vindbare Criminéél Ultrarascistische Staats beleid Van de joodse mafia.DÙS Joods Én allocthóon Zijn in Dé Picture! Joden Zijn Zó Criminéél Rascistisch Dát ze één benno L constant óp graven in hun media Én Een joris massamoordenaar Serie Verkrachter Én mafialid demmink Al 16 jáár beschermen.Ik Ben Zelf Heel Vaak Misbruikt En Verkracht Dóor agenten Sinds 1962 3yo tót ca 28 yo Én Allen Hádden Náast agent zijn Geméén DÀT ze JOODS Waren!Dáár Misbruikten ze Zelfs hun patrouilles voor Óm Kindéren en Jongeren ÓP Hun Fietsjés Óf Brommertjés te klissen onder smoesjes Óf Valse aantijgingen intimidéren zo Dát Slachtoffertjes zwijgen óndér Dié Brug in Dát busje in Dát Arrestantencelletje Óp schóólréisjés Én schólen En Zulke Plekken.

http://www.depers.nl/binnenland/582171/Zware-straf-vader-tienermoeder.html
Door: ewsay, 15 jul 2011 14:24
Zál Nog Een Héle Hijs Zijn rechters en ovjs te Vinden Die Dát Niét Zélf Én Erger Sériéler Gedáán hébben!Kán Zo Máár Een Zo Veélste joodse mafiazaak worden Zo Als de Amsterdamse Crechezaak Marianne Vaatstra Milly Boele Het Cirkelproject Almelo De Zaak Mét Dé allochtone buschauffeur en de Vijf Zwakzinnige Kinderen Micha Kat En Dé 12 Corrupte rechters etc etc etc!

http://www.depers.nl/binnenland/582386/Moeder-mishandelde-peuter.html
1)....Kán Èen "africhtingsmishandeling" Zijn.Had Ik Òok.Wás Mét Dé familie Ván dries van agt Óp hun landgoed in Frankrijk.Dié sloegen Mij Óp Twééjarige Leeftijd Steeds Bewustelóós Mét Dé vuist Én Voét tússen Dé aanéénsluitende Vérkrachtingen en Misbruiken dóór.Ouders Die Dit Beleefd Hebben Kúnnen Een "dwangmatig" aftrekselgedrag krijgen Áls Hun Kinderén Dé triggerleeftijd Bereikt Óf triggerontwikkelingen Gaan Tonen Zó Als Kunnen Op Staan En Lopen.Deze gedragingen Zijn Volkomen Onbewust in Oorzakelijheid Aan de Mensheid Én Zijn Afkomstig Nog Van de faraos Én hun priesterkasten Bij Wie Dit Een onderdéél Van de onderwerpingsstrategien Wás Ván Kinderen Mensen en Volken.Bij Dé Ergere En Ergste Daders Die Dit doen Kan Mén Tevens Gebroken Schoudertjés Bovenarmpjes Ribbetjés Borstbeentjés Beentjes Verbrijzelde Hieltjés Priemgaten in Dé Hieltjes En Voetjes etc Vinden in De Kinderen...dé standaard gebruikte heroine ghb lsd Én Één Volkomen Nieuwe Beleving Van GOD Want zij roepen Én gillen Dán vóórtdurend Dát ze god zijn ...Zó Als de Faraos Dát Òók deden...Mensen Die Dát Als Kind Moesten Ondergáán Kan Men Soms Zó Zién Dát Ze Zwaarst Mishandeld  waren Zó Als ruud lubbers dick scheringa ...Neemt Niét Wég Dát Ze Àlle Menselijkheid Verloren En Ergste boevensóórt wérden gehóórzaan aan Een geest Die Al duizenden jaren Dood IS! - Òók Dé Kleding Van Het Hiér gevonden Kindtje Zijn Bedje Lichaampje Spulletjes Kón Dán Wél Eens druipen Ván dé sperma!Afwézige "Dérdendaders" IS Een Mogelijkheid En Kán Kind Ná Mishandeling terug gebracht Óf gelegd Zijn.Ouders Kunnen Zich Vanwege Zélf in Kindertoestand Zijnde in Deze Zaken Niét Tégen Zulke Daders Verweren En ér Kunnen joden of moslims joodse rabijnen of moslimrabijnen Betrokken Zijn...Dié Zelfs kunnen bevelen aan de Ouders mét dé Mishandelingen méé té moéten doén!Déze Mishandelingen Zijn Òók onderdeel Van Een onderwerpingsstrategie Sinds 3200 Die U Als de kersteningen Bekend Zijn ... Heláás Niét Inhoudelijk ... Nou Ja NU Een Beetje ...Babies Pás Geborenen  Én Peutertjés Àán Górt malen ÉN mártelen.Ván Dáár Dát Dé robert m. En drent En Het Crechemonopolie Van pieter kalbfleisch Niét Zó Máár iets Zijn!


http://www.depers.nl/binnenland/582284/Column-Reset.html
Door: ewsay, 15 jul 2011 02:58
Já ze hébben hét voór élkáár gekrégen Dát de Mensheid in Dé mystiéke Kindértijd IS blijven hangen Mét reclame aankopen...kopen áls schuld...(Brainwash)Máár Tróóst Jé...Je Hebt NU Één HD recyclebaar Poepschepje ...Dát Hééft Niémánd!

http://www.depers.nl/binnenland/582018/Wie-had-Tristan-moeten-stoppen.html
Door: ewsay, 15 jul 2011 01:43
Dát IS óók De Réden Dat We niét mogen Wéten in WÈLKE inrichting hij Dán Zou Hebben gezéten ...Òok DÀT IS NÒÒIT Gébeurd!

http://www.depers.nl/binnenland/582018/Wie-had-Tristan-moeten-stoppen.html
Door: ewsay, 15 jul 2011 01:39
Natúúrlijk komen Die documenten Niét Boven Water Want Dán Zouden ze Laten Zién Dát Die psychiatrische periode Hélemáál Nóóit Bestaan Heeft En Het Een Leugen Van justitie IS. Alleen Het Gerucht Misbruikt Óm té suggeréren Dát vd Vlis een Andere Bron Ván Daad Zoú Hébben gehad ipv Een Hersen spoelende joodse rabijn...Én Èén Interessánte Terroristen én mafia familié!


http://www.depers.nl/binnenland/582018/Wie-had-Tristan-moeten-stoppen.html
Door: ewsay, 14 jul 2011 20:06
Dié databanken Van de Politie Maar Eens Kraken?
Ik Bedoél Ze Hélpen Zoeken Naar Dé Data!
Wás te Verwachten vlis joods justitie joods boven Òok hele media ér óm joods en eenkennig eenzijdig Terreurbaron en Hersenspoelspecialist ÉN Miljoénensubsidiefraudeur evers betrokken Héél familie van der vlis joods en Terroristen Én in Dé Zware Misdáád incluis wapens afpersingen robert m. Achtige activiteiten en heroinehandel. Ik Zei Het Al Van te Voren!Dit Wordt Nét Zo "IS Het Al " Een Stuk joods Trash mafiapraktijk ÁLs de Amsterdamse Kindercreche Zaak En Al Reeds Vele Hondsbrutale Vele Andere Gevallen.

http://www.depers.nl/buitenland/582034/Nederlanders-en-fotomodel-opgepakt.html
Door: jodekoekie, 14 jul 2011 16:12
Pianosnaren(To Hang ém High) Én Nécklaces(Brandende Autobanden Óm De nék)Sturen Want ze Maken Wél Het Leven van Onze Kinderen Dáár mee tót Een Hel!

http://www.depers.nl/buitenland/582034/Nederlanders-en-fotomodel-opgepakt.html
Door: jodekoekie, 14 jul 2011 16:08
Gezién setting Samenstel en Dáád Géén Autóchtóne Nederlanders BUT  BUT AGAIN JODEN ..Vást de familie van joran van der sloot Die Òok in dé drugs mensenhandel en Kinder prostituties ZITTEN!joran zei nog een toko in Thailand te hebben ...NU IS Hét ZÒ Dát Men Verplicht IS Getrouwd te zijn Wil Een buitenlander Dàar Mogen wonen of toko hebben!Teken Van Langer durige EN internationale betrekkingen Ván Die slooten Die Óp Aruba òo Al Zó Dé Béést uithangen!> Joden I Assume!Vreughér Riépen Zé "Wáár IS dé Tuinman" Héden IS Hét "Wáár IS Dè JOOD"! ...Òók ÈN Vóór ÀL BIJ LÈGE Staatskassen ÉN schóóltjés Verkrachtte en gedrogéérde Kindértjés ...Wáár dé rechtbank ...Jóódse rechtbánk Àllézzz Ván Wéét!

http://www.depers.nl/binnenland/582127/Nederlandse-agenten-op-Gentse-Feesten.html
Door: jodekoekie, 14 jul 2011 15:58
Láát Dié Arme Mensen Nou Tóch Gewóón Hun Feestje Hebben Trouwens Dé schiétbáán Wás Tóch Dat Stránd Tén Westen Ván aboutaleb´s Nógrottérdám?

http://www.depers.nl/binnenland/582205/Jaar-cel-oud-medewerker-Rode-Kruis.html
Door: jodekoekie, 14 jul 2011 15:47
Èén Fijn Detailtjé Zoú Kúnnen Zijn DÀT Dé nieuwe eigenaaren Ván Dè Volks ÉN Staatseigendommen ÀLSNÒG éven hun BETÀLINGSBÈWIJSJÈS Láten ZIÈN!

http://www.depers.nl/binnenland/582207/Schietende-agenten-Baflo-handelden-juist.html
Door: jodekoekie, 14 jul 2011 15:18
Hmmm Térwijl ze Hém Èérst Tóch Aan Spróken en DUS Blijkbáár Genoég Afstand en Overwicht Hadden Óm Òok De Benen en Onderlichaan Óf Gerichtér te Kunnen Treffen? Zál Wél Een opruimactie geweest Zijn doén ze Bij bankovervallers Òók Wél Vaker!

http://www.depers.nl/binnenland/582183/Eerste-miljoen-voor-droogteslachtoffers.html
Door: jodekoekie, 14 jul 2011 15:14
Benne Wij Òók Toén Al Bedonderd.>Biafra en Eerste TV help help Honger > Zelfde Thema Als joden 1926 Mét dé eerste holocoustclaims ál deden.Bleken Àchter Áf 45 Jáár Láter DÙS 2 Miljoén Nigerianen Gewéést te Zijn Dié Door dé Britse strijdkrachten Nigeria uit gejaagd Waren wegens belangen BP britisch petroleum.DÙS Ván Een Misdáád tégen Dé Mensheid máákten ze "dubbele winst" slachtofferhulp Én begroeven hun Misdáád tegelijk ér ónder! Òók HÈDEN IS Dè Ware Toedracht van uit Dat Soort Gebieden Niét Gemakkelijk té Achterhalen....Mééstal mafia en mensenhandel..Wáár Heden de EU Òók fors áán bij droeg Door hun industrie eisen voor Europa EN Andere Streken.Die plannen Óntzétten Ontwrichten Héle Landen en Kontinenten Én ronselaars Die Dé 20.000 Euro pp willen incasseren gooien Ze Dán Ook nog in oorlogen opstanden revoluties rampen!

http://www.depers.nl/binnenland/582183/Eerste-miljoen-voor-droogteslachtoffers.html
Reageer Door: jodekoekie, 14 jul 2011 15:13
Dé joodse geméén-Zijn-zé-Wél-scháp IS ZO Àllersmérigst Rascistisch Én Verdórven Dát ze óm een krasje al 65 jáár gillen óm miljárdén Áls gestoorde boomapen ÉN 3.000.000 Aangiften Ván ONS Autochtóne Néderlanders(Dié Mét Een Blanke Huid Hééft U Vást Wél Eens gezién?)TÈGEN JODEN > WÈGENS ÒORLOGSMISDÀDEN tégen Néderlanders ÀL 65 Jáár vérzwijgén Èn weigéren té Behándélen nóch Tiéntállen Hóndérdén Miljárden Schade Òf Herstelbetalingen té Doén! Tégelijk zit hun Roversnestje israel bij Afrika óm dé Hoék ÉN weigerén ze Óm Òok Máár ÈÈN Vérhongerende somaliér Dié tegen de deúr Ván ze Áàn ligt Óp te Nemen ...Èn Dán zijn ze nóg EU lid ÒÒK! .... IK Héb Een Béétje Hét Vreemde Vage Gevoél Dát er Hiér IETS Niét Klopt ... Dóktór bén Ik schizofréén mischién?

http://www.depers.nl/binnenland/582205/Jaar-cel-oud-medewerker-Rode-Kruis.html
Door: jodekoekie, 14 jul 2011 15:11
GÙT Dán Moét Je Dé Staatsboekhouding Gaan Doorlichten Mét De Berovingen en plunderingén Van de afgelopen decennia ...Rúim Jé Zó Hét té Kort Óp.Mafiabendelid hirsch ballin "Een Ván Dé keymafiosi" stelde de bevolking in 1991 buiten de wet en maakte Ze vogelvrij vóór élke schurk! Voerde nog "Verhaalbaarheid" bonussen in tót vijf jáár bepérkt...En Bewáárplicht Van Administratie Dóór Overheden verkortte Die Òók Tót máár liéfst drie jáár ÈN Dáár méé vernietigd Die Alle Hulp Leads En Bewijzen Ván hún Staatsterreur En Verhaalbaarheid EN worden hoog uit Nog Wat Meelopers op gepakt Want zijn eigen joodse gemeenschap hád Lángér Dán vijf jáár Geléden ÀL Dé hóofdmóot Ván hun Ròven En plunderingen áf geslóten!Dáár méé maakte hij ze DUS immuun tegen Bestraffingen Vervolging Én Verhaal!Òók zitten ze Heden Nóg Zéér Stevig in Dè Miljoénen Subsidiefraudes Mét Zó Wél handlangers bij de verstrekkers Àls Bij rabinaten religien kerken verenigingen bedrijven hulporganisaties overheden gemeenten allochtónen!

http://www.depers.nl/binnenland/582126/Seks-agenten-bestraft.html
Door: jodekoekie, 14 jul 2011 14:47
Dé joodse geméén-Zijn-zé-Wél-scháp IS ZO Àllersmérigst Rascistisch Én Verdórven Dát ze óm een krasje al 65 jáár gillen óm miljárdén Áls gestoorde boomapen ÉN 3.000.000 Aangiften Ván ONS Autochtóne Néderlanders(Dié Mét Een Blanke Huid Hééft U Vást Wél Eens gezién?)TÈGEN JODEN > WÈGENS ÒORLOGSMISDÀDEN tégen Néderlanders ÀL 65 Jáár vérzwijgén Èn weigéren té Behándélen nóch Tiéntállen Hóndérdén Miljárden Schade Òf Herstelbetalingen té Doén! Tégelijk zit hun Roversnestje israel bij Afrika óm dé Hoék ÉN weigerén ze Óm Òok Máár ÈÈN Vérhongerende somaliér Dié tegen de deúr Ván ze Áàn ligt Óp te Nemen ...Èn Dán zijn ze nóg EU lid ÒÒK! .... IK Héb Een Béétje Hét Vreemde Vage Gevoél Dát er Hiér IETS Niét Klopt ... Dóktór bén Ik schizofréén mischién?

http://royalwedding.yahoo.com/blogs/5-things-you-dont-know-about-kate-middleton-214#comments
They Can NOT have oldest rights BECAUSE they  ARE  asians. SO what Did they Do to the Native Blood ...Did it went the way the Amerikan Natives went? Also she is NOT ten cousins away she IS his sister.

http://royalwedding.yahoo.com/blogs/5-things-you-dont-know-about-kate-middleton-214#comments
An Other Point >  she IS his direct sister and jewish as william IS jewish Foreigner also.So jewmob Robbed Your Kingdom And By Law it Does NOT Exist Any More. Besides incestmarriages Seem to Be Illegal.

http://www.depers.nl/binnenland/582126/Seks-agenten-bestraft.html
Door: jodekoekie, 14 jul 2011 14:27
Nou Dé joodse mafia voert sinds 2004 én sinds 2009 verhevigd illegale israelieten in óm hun mafiafort in de overheden en besturen te versterken en vervangen alle bestuursposities Ook bij politie meer en meer mét Criminele illegálen.Káns Òp joden 100% Óp allochtone Collaborateurs 60% anders 20% Autóchtóón Néderlands 4%  > btw Dát Agenten gelijk ontslagen worden om Dát Ze Privéinbreng Hadden Mét Een Motorfiets  Én Hiér máár wát semi  schouderkloppende strafjes uitgedeeld worden IS Òok Téken Ván Hét Gebruikelijk Vindbare Criminéél Ultrarascistische Staats beleid Van de joodse mafia.DÙS Joods Én allochtóon Zijn in Dé Picture!
Joden Zijn Zó Criminéél Rascistisch Dát ze één benno L constant óp graven in hun media Én Een joris massamoordenaar Serie Verkrachter Én mafialid demmink Al 16 jáár beschermen.

http://www.depers.nl/buitenland/581712/Alleen-de-allerergste-ramp-telt.html
@JohannaK, 13 jul 2011 17:36 Benne Wij Òók Toén Al Bedonderd.>Biafra en Eerste TV help help Honger > Zelfde Thema Als joden 1926 Mét dé eerste holocoustclaims ál deden.Bleken Àchter Áf 45 Jáár Láter DÙS 2 Miljoén Nigerianen Gewéést te Zijn Dié Door dé Britse strijdkrachten Nigeria uit gejaagd Waren wegens belange BP britisch petroleum.DÙS Ván Een Misdáád tégen Dé Mensheid máákten ze "dubbele winst" slachtofferhulp Én begroeven hun Misdáád tegelijk ér ónder!  Òók HÈDEN IS Dè Ware Toedracht van uit Dat Soort Gebieden Niét Gemakkelijk té Achterhalen....Mééstal mafia en mensenhandel..Wáár Heden de EU Òók fors áán bij droeg Door hun industrie eisen voor Europa EN Andere Streken.Die plannen Óntzétten Ontwrichten Héle Landen en Kontinenten  Én roneslaars Die Dé 20.000 Euro pp willen incasseren gooien Ze Dán Ook nog in oorlogen opstanden revoluties rampen!

http://www.depers.nl/buitenland/582009/Honderden-kinderen-dood-in-drugsoorlog-Mexico.html
Door: jodenstink, 14 jul 2011 01:41
DÀT IS HIÈR Nóg Méér ...MAÀR men noemt Ze junk ÉN Télt Ze Niét!

http://www.depers.nl/buitenland/581978/Broer-Karzai-begaven.html
Door: jodenstink, 14 jul 2011 01:40
@roelamsterdam, 13 jul 2011 21:35 Dát Kún Jé Vergéten Enkél Àán wát ze de Kinderen doén Mét hun Collaborateurs Kost Dat Ons Al 8,5,Miljard Euro Per Jáár.

http://www.depers.nl/binnenland/582001/Meer-vertrouwen-in-rechter.html
Door: jodenstink, 14 jul 2011 01:35
ÀLS DÀT toéneemt IS het Óm Het Bedrog Dat ze Dan Plegen Èn Hét Werkelijk Amoebeachtige Geheugen Van de Bevolking Mischién? Dwársstráátje > http://www.depers.nl/binnenland/581576/Ouders-ontrieden-vergunning.html geweigerd Ná @jodenhaas, 12 jul 2011 18:15 ÁLLE ZES GGZ´s Hébben in 2009 Aangiften Waarschuwing Informatie ÓNTVANGEN ÒMTRÈNT massáálst Misbruik Van Kinderen Óp schólen En schóólreisjés .....Hén JIJ ÈÈN PIÈP Ván ze Gehóord Sinds Dién??? ...Àlleén Máár INTÈRnationále contraacties Van De joodse mafia.HÈEL DIÈ robert m. Záák HÀD AL Vóórkomen KÙNNEN WORDEN Zé WISTEN ÀLLEMÀÀL AL WÀT ER SPEELDE! ÈN DÀÀR joodse rabijnen een Behóórlijke mafia KEYrole in `De etnische Kindér Vérkrachtingen Én Vóór AL Hérsen spoelingen Hébben Óf Hadden En tristan van der vlis relatie HÈÉFT Mèt rabijn evers HÀD Mischién HÈÈL van der vlis NIÈT IN Dát Winkelcentrúm GÈSTÀÀN! http://www.depers.nl/binnenland/581576/Ouders-ontrieden-vergunning.html Door: jodenhaas, 12 jul 2011 18:15 @ridderophetbontepaard, 12 jul 2011 16:23 Dàn Moét Jé creátúren nemen Dié bij réchtbanken Én óp tv nóg ééns Vérkrachtte Vérmóórdde Misbruikté Kindertjés belachtelijk óngélóófwáárdig máken ...Zé intimidéren ... wéér drógéren en Vérkráchten ect´s géven Hérsén operátiés ..Dóden ...Zélfs IN Ziekenhuizen En Op Politiéburos Èn IN kantoren rechtbanken vóór Dé joodse mafia ...Zó Als Láátst Nóg Èèn victór van koppen en bendelid twan huys Óp TV Óf Één bullens en zijn Fakebriefje aan Dé mán bréngen Óm Hét Verblijf Ván Manuel Schadwald!Àls Dè Kinderén Óp de schóolreisjes Vérkrácht gémartelt gedrógéérd Misbruikt gé Hérsenspoeld wérden Dóór Dè joodse schóóldirécteuren joods personéél joodse rechters en ovjs joodse politici en ambtenáren joodse mafia ....Wáren ér Oók ALTIJD JOODSE doktórén mengele BIJ Dié dé martelingen begeleidden Dé antibioticaspoelingen Dé drugs Dè gifstoffen chemicalién farmaceutica´s mártélwonden verzorgden én réaniméérden Áls Een Kindtjé Dóód Ging Àán hún wérken in Zó Een wéékjé schóólreis!....DIé joodse mafia beheert Én contróléért Óp Hét Móment Heél Dé Amsterdámse robert m. Kindér Crechezaak tót IN Dè media Ván úit justitié Én regering!http://www.depers.nl/binnenland/582001/Meer-vertrouwen-in-rechter.html
Door: jodenstink, 14 jul 2011 01:37
Tssss Wélk Vertrouwen? > http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html Door: jodenhaas, 12 jul 2011 16:34 NÒG ZÒ Een Gevolg Van Dé VERRÒTTE réchtstaat En hun decennia Van Samenspan Áàn Dé etnische Staatsterreur Mét boycót Van De Bevolking Pèr 1991 Dóór mafiaminister hirsch ballin ...Aan Dé MILJÀRDEN Grondspeculatiés MÈT vóórkennis ÉN Misbruik Staatsmiddelen wetgeving en justitie diensten En mafialeden Op Gemeenten ÉN in Bedrijven Áls KLM. http://www.depers.nl/binnenland/581332/Vastgoedfraudeur-heeft-geen-spijt.html Door: idijood, 12 jul 2011 04:52 "",,Het doel dat ""iedereen"" er rijk van moest worden heiligde toen de middelen. Destijds had ik niet het gevoel dat het niet klopte wat ik deed'', aldus Van V."" Sjá Òók Dàt doel IS Die Voórbij geschoten ...HÈÈL VÈÈL Mensen Wérden ér Héél Arm Van! Wás Òók MIDDEN IN Dè tijd DÀT hirsch ballin joods mafialid minister hirsch ballin De Gehele Bevolking buiten de wet had gesteld vogelvrij verklaard én bedrijfleven vrijbrief gáf Ons te plunderen ...DÀT wáren de tijden Van DÀT ér 35.000 Ménsen EXTRA PER JÀÀR ZELFMÒORD Pleegden ...ér Zich Deze en Gene Vóór Gemeentehuizen in Bránd STÀK.ÉN 900.000 Autochtonen Hét Lánd úit gejáágd wérden Dóor de joden! Dè tijd Ván Dat mafialeider lubbers meermalen mét mr nijpels saampjés Dé Pensioénkássen Léég Róófde Mét Vele tiéntállen Miljárden tegelijk! Sámenspan Àán etnisch Terrorisme Staatsterrorisme plunderingén Génócidé KÀN ér WÉL BIJ!

http://www.depers.nl/buitenland/581978/Broer-Karzai-begaven.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 22:15
Vind Ik Òók Enige Dat Je Moét Sturen IS amfetaminen DU Drones Én Wapens ... Émmertjés Wáter Én Cyanidekristallen Én ze Leren Dát Goéd te Gebruiken IS Òok Wél Modern en Beschááfd ...Èén Trein Komt Dán Meestal Niét De Tunnel Méér Úit!

http://www.depers.nl/buitenland/581712/Alleen-de-allerergste-ramp-telt.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 21:50
Vólgens Dé Criminaliteitsstatistieken IS Het Òók Géén Ramp Máár Èén Gróte Zégen Dát ze Àán De Honger en Dorst Vergáán.Desto Mindér ér kunnen komen Èn Vérkrachten Roven geweldplegen En Dé Woningmarkt benauwen Dè Sociale Systemen láten verhongeren. Èn Dáár Náást ...Mogelijk IS Die ramp angelegd Door ronselaars Die Ván de EU > 20.000 Euro PÈR geronselde persoon krijgen Die ze áán de Europese Kusten kunnen doén áán spoelen.Dáár doén syrie libie egypte marrokka hééél hárd áán mee DUS Dié zórgen wél vóór oorlog en ontwrichtingen in Afrika en omstreken...ÈN Ván Hulpgélden Kómt ÀMPÈR 3% ÀÀN in WÈLKE VORM Dàn Òok!...Indérdáád ariba44 Ónder Méér Dié directeúr! Méér Méést Demonische mafiapraktijken ÉN Mensensmokkel Dàn Hulp.DÀÀR BIJ israel IS EU Lid Èn Óm Dè Hoék Vóór vluchtelingen ÉN MOÈT háár Verplichtingen Vérvúllen!

http://www.depers.nl/buitenland/581926/Minister-aangeklaagd-voor-banden-maffia.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 19:34
>MAFIA BANDEN?< Oh Dàn Hébben Wè Hiér Òók Nóg Wel Wát Krátten VÒL ministers ambtenaren burgemeesters wethouders hoge ambtenaren rechters ovjs presidenten mediamagnaten ádvócáten rabijnen Én ácteúrs etc té Vérgéven!

http://www.depers.nl/buitenland/581978/Broer-Karzai-begaven.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 19:30
Diép Genoég Andérs beginnen `De Kinderén áán hem té snorten?

http://www.depers.nl/buitenland/581727/Hongarije-beperkt-aantal-religies-drastisch.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 19:28
@harryvzanten, 13 jul 2011 14:30 Niét Hélemáál Wánt ze willen Juist het judaisme Dát Náást de islam Hét Èrgste Criminéle Terreurregime Heeft behouden ...Één Kapitále Fout ...Ván úit Dát judaisme hébben ze Òók Dát christendom verspreidt ...Nóu Jé Ként De Geschiedenis Dáár Ván Wél Een Béétje? http://www.depers.nl/buitenland/581894/Duitse-kerk-geeft-openheid.html Door: jodenkloot, 13 jul 2011 14:37 Já Dát joódschristelijke Dát de joden Óns brachtten Hééft Nóóit iets Goeds gebrácht ...Kán Men Òok Aan dé eéuwen Ván dé vervolgingen Ván Àndersdénkenden Zién Dé inquistiés Dé kruistóchten ...Vóórnamelijk Dóór Europa héén Máár Dát Stukjé laten ze wijselijk úit Onze geschiedenisboekjés op school!Dé joden hébben Vele Tiéntallen Miljoénen Mensen ómgebrácht Mét oplegging Van Dát geloof Én Vérkrachtingen Náást Verbrandingen kruizigingen martelingen Èn Lévende begrávingen Wáren ZÈKER ÈÈN Ván De "gelóofswapens"! http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/796-israël-opent-jezus’-doopplek-voor-toeristen.html#comment137896

http://www.depers.nl/buitenland/581727/Hongarije-beperkt-aantal-religies-drastisch.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 19:25
Foutje @Postel > http://www.depers.nl/binnenland/581777/Rechtbank-wilde-Wilders-zaak-niet.html @soro, 13 jul 2011 14:44 Dát Gebeurd Óver Ál Tot in Dè Kleinste Dorpjes.Dié zevenjarigen doén Òók Al méé mét hun ouderen en rabijnen Óm Onze Kinderén té Verkrachten Misbruiken vérprostituéren drogéren.Zuiverste etnische mafia!Dát Zijn Niét enkel Máár kwaaijongetjés!..Jé Zegt Zelf Òok " Die Vrouwen bevelen" ...Óm Wát ?.....Júist > eisen Ván Dié Verrótte mafiareligie!

http://www.depers.nl/binnenland/581931/Politie-verwijderde-bewijs.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 19:06
Já Àls Jé Zaken Betreffendé joden Onderzoekt Moét Je Òok GÈÈN jood in Dé Búúrt láten ZÈLFS NIÈT Een ojv NIÈT Een réchter Láát Stáán Zó Een Kreupele rechercheur! Het Is Zelfs Zo Ver gekomen Dát een joodse politieambtenaar Dát dikke wijf bij de KLPD Mijn Emailadres had laten omstellen naar haar computer Én Al Mijn Aangiften en Leads af ving.Duurde Òók Een Maand Vóor We Dáár Weer Àchter Waren. Zélfs Hét NFI IS Zó in ÉN onder controle Van de joodese mafia Dat ér Géen Enkel Zinnige Bijdrage Van ze te Verwachten Vált ZÈKER In Zake lustmóórden en Kindérmóorden!

http://www.depers.nl/binnenland/581931/Politie-verwijderde-bewijs.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 16:24
Zélfs Hét NFI IS Zó in ÉN onder controle Van de joodese mafia Dat ér Géen Enkel Zinnige Bijdrage Van ze te Verwachten Vált ZÈKER In Zake lustmóórden en Kindérmóorden!

http://www.depers.nl/binnenland/581931/Politie-verwijderde-bewijs.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 16:22
Já Àls Jé Zaken Betreffendé joden Onderzoekt Moét Je Òok GÈÈN jood in Dé Búúrt láten ZÈLFS NIÈT Een ojv NIÈT Een réchter Láát Stáán Zó Een Kreupele rechercheur!

http://www.depers.nl/binnenland/581777/Rechtbank-wilde-Wilders-zaak-niet.html
@soro, 13 jul 2011 14:44 Dát Gebeurd Óver Ál Tot in Dè Kleinste Dorpjes.Dié zevenjarigen doén Òók Al méé mét hun ouderen en rabijnen Óm Onze Kinderén té Verkrachten Misbruiken vérprostituéren drogéren.Zuiverste etnische mafia!Dát Zijn Niét enkel Máár kwaaijongetjés!..Jé Zegt Zelf Òok " Die Vrouwen bevelen" ...Óm Wát ?.....Júist > eisen Ván Dié Verrótte mafiareligie!

http://www.depers.nl/buitenland/581926/Minister-aangeklaagd-voor-banden-maffia.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 16:01
Oh Dàn Hébben Wè Hiér Òók Nóg Wel Wát Krátten VÒL ministers ambtenaren burgemeesters wethouders hoge ambtenaren rechters ovjs presidenten mediamagnaten ádvócáten rabijnen Én ácteúrs etc té Vérgéven!

http://www.depers.nl/buitenland/581727/Hongarije-beperkt-aantal-religies-drastisch.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 15:58
@harryvzanten, 13 jul 2011 15:43 Dát Ik Steeds geband wordt en De Zelfde Benaming Niét Kan Gebruiken Dàn Zál ú in úw évolutionáire stáát Van Zijn Wél Óntgáan?

http://www.depers.nl/binnenland/581777/Rechtbank-wilde-Wilders-zaak-niet.html
Door: jodenstink, 13 jul 2011 15:01
@soro, 13 jul 2011 14:44 Dát Gebeurd Óver Ál Tot in Dè Kleinste Dorpjes.Dié zevenjarigen doén Òók Al méé mét hun ouderen en rabijnen Óm Onze Kinderén té Verkrachten Misbruiken vérprostituéren drogéren.Zuiverste etnische mafia!Dát Zijn Niét enkel Máár kwaaijongetjés!..Jé Zegt Zelf Òok " Die Vrouwen bevelen" ...Óm Wát ?.....Júist > eisen Ván Dié Verrótte mafiareligie!

http://www.depers.nl/binnenland/581777/Rechtbank-wilde-Wilders-zaak-niet.html
@soro, 13 jul 2011 14:44 Dát Gebeurd Óver Ál Tot in Dè Kleinste Dorpjes.Dié zevenjarigen doén Òók Al méé mét hun ouderen en rabijnen Óm Onze Kinderén té Verkrachten Misbruiken vérprostituéren drogéren.Zuiverste etnische mafia!Dát Zijn Niét enkel Máár kwaaijongetjés!..Jé Zegt Zelf Òok " Die Vrouwen bevelen" ...Óm Wát ?.....Júist > eisen Ván Dié Verrótte mafiareligie!

http://www.depers.nl/buitenland/581727/Hongarije-beperkt-aantal-religies-drastisch.html
Door: jodenkloot, 13 jul 2011 14:42
@harryvzanten, 13 jul 2011 14:30 Niét Hélemáál Wánt ze willen Juist het judaisme Dát Náást de islam Hét Èrgste Criminéle Terreurregime Heeft behouden ...Één Kapitále Fout ...Ván úit Dát judaisme hébben ze Òók Dát christendom verspreidt ...Nóu Jé Ként De Geschiedenis Dáár Ván Wél Een Béétje? http://www.depers.nl/buitenland/581894/Duitse-kerk-geeft-openheid.html Door: jodenkloot, 13 jul 2011 14:37 Já Dát joódschristelijke Dát de joden Óns brachtten Hééft Nóóit iets Goeds gebrácht ...Kán Men Òok Aan dé eéuwen Ván dé vervolgingen Ván Àndersdénkenden Zién Dé inquistiés Dé kruistóchten ...Vóórnamelijk Dóór Europa héén Máár Dát Stukjé laten ze wijselijk úit Onze geschiedenisboekjés op school!Dé joden hébben Vele Tiéntallen Miljoénen Mensen ómgebrácht Mét oplegging Van Dát geloof Én Vérkrachtingen Náást Verbrandingen kruizigingen martelingen Èn Lévende begrávingen Wáren ZÈKER ÈÈN Ván De "gelóofswapens"!

http://www.depers.nl/buitenland/581894/Duitse-kerk-geeft-openheid.html
Door: jodenkloot, 13 jul 2011 14:37
Já Dát joódschristelijke Dát de joden Óns brachtten Hééft Nóóit iets Goeds gebrácht ...Kán Men Òok Aan dé eéuwen Ván dé vervolgingen Ván Àndersdénkenden Zién Dé inquistiés Dé kruistóchten ...Vóórnamelijk Dóór Europa héén Máár Dát Stukjé laten ze wijselijk úit Onze geschiedenisboekjés op school!Dé joden hébben Vele Tiéntallen Miljoénen Mensen ómgebrácht Mét oplegging Van Dát geloof Én Vérkrachtingen Náást Verbrandingen kruizigingen martelingen Èn Lévende begrávingen Wáren ZÈKER ÈÈN Ván De "gelóofswapens"!

http://www.depers.nl/buitenland/581727/Hongarije-beperkt-aantal-religies-drastisch.html
Door: jodenkloot, 13 jul 2011 14:19
@Gutogut, 13 jul 2011 12:46 De islam en judaisme IS GÈÈN Gélóof.Gelóof "Hét Wóórd Zégt Hét Al" Dient Men in VRIJHEID té Beleven...Ànders IS HÈT Simpél hét bevel en de overtuiging Ván een ándér. Déze religien Èchter Zijn trojáánse paardén dékmantels Ván etnisch Terrorisme En smerigste overweldigingsoorlógen Ván de joodse mafia.Òok Dé islam wordt Dóor joden geleidt en gemanipuléérd.Hét Vérkrachten Hérsenspoelen drogéren Misbruiken Ván Kinderen IS Dé ENIGE Réden Ván hun exponentiele groei Wereldwijd. DÀT IS Òók DÈ RÈDEN DÀT Dé Hanchinésen Zó BÒÒS WAREN Óp De jóódsislamitische oeigoéren Dié in dé Wijken Vérkráchtend overweldigend óm zich héén grépen ...Dé Chinese Regering Loste Dát Probléémpjé Binnen Een Máánd Òp Bij Òns Gáát Dát Heláás Niet! Dé rabijnen imams rabbis etc Sériévérkrachten Òók Pás Geborenen EN Babies óm Dè Eigen Wil ÈN DÚS WARE Gelóof te bréken vóór hun eigen Liederlijke Misbruikplannetjes en uitzuigculturen ...Dáár Zit Géén Goddienst Géén Gelóof Achter Máár Àllérláágste vormen Van Criminaliteit en Misdaad ÉN Tévens "etnische" Àllérláágste vormen Van Criminaliteit en Misdaad ! Zó Wél islam judaisme christendom zijn Dóór joden gebracht en aangelegd Juist Òm Òns Alle Vrijheid ÉN Gelóóf té némen ...en gedienstig áán hén te wórden!Ik WIL Bédoélen Gutogut JÙIST Mét toéláten Ván Dié Fakereligien Wórdt JÙIST AL Òns Gelóof Kapot gemaakt en vernietigd...Dáár méé Alle Vrijheid Veiligheid Èn Vrede Òók Dóór hén ! èn Subsidié?...Àlléén áán rabijn evers in Amsterdám AL Véle Miljoenén Subsidiefraude Mét handlangers bij dé verstrekkers! Nu zitten ér Van DIe Sóórten rabijnen zó máár 9000 stuks ÉLK Ván Dát Sóórt Van judaisch en moslimgeloof in in Enkel ONS Lánd Àl ...Tél Máár úit Je Staatsschuld!

http://www.depers.nl/wetenschap/581877/Oermensen-waren-rechtshandig.html
Door: wseesw79, 13 jul 2011 13:39
Èén Boúte conclúsié Bij Máár Een Tribe Óf Wàt Tribes in Zéér Bépérkt Spanje Gevonden Botjés Héél De Weréld te verkláren? Ik Schrééf Automatisch Mét Links ÉN Dé alles beter wetendé joodse júf kwám ér gelijk áán gestuifd óm Mij te melden Dát Ik rechts moést Schrijven Dáár dé inkt anders zoú vlekken.

http://www.depers.nl/binnenland/581425/De-strateeg-is-zijn-kompas-kwijt.html
Door: wseesw79, 13 jul 2011 01:14
Hillen ....joods ...Ziét er uit Als broertje van wellink ...Ál JÀREN in de politiek ...DÙS joods mafialid VÒL ÒP Betrokken BIJ Dè decennia Van etnisch Staatsterrorisme Der joodse mafia in Dé Vérkrachting en plunderingen Van Hét Volk En Land! OLD FÀRT NO GÒÒD EVIL NOTHING ..ziélig kijken "gestaged" kunnen ze wél ...mafiaboéf en WOB killer donner stáát Òok AL steeds Zó "huilend " op de mafiafotóótjés!..Hád Jé Dát mafaiuitschót Moéten Volgen Òp "psychospinprogramma " hetgesprek Ván de joodse mafia Mét hun écht autóchtóner Dán De Autóchtóón néderlándsér Dán Dé Néderlander ..Heláás Wás Dié askeNaZijoodse mafiahoér Niét "BLANK" te krijgen ...ziélige eeuwig in bééld hanneke groenteman ...ÉN hoé ze wééékenláng Strááthoér En Kindér drogérende heroineraper polanski Dé snuffmovieproducent poogden Een ónménselijk ménselijk gezicht té geven volledig Mét kleine surrogááthomofiele namáákpolanskitjés ér bij...WÈÈRZINWÈKKEND MISSELIJKMÀKEND...Noú ziélig Hóór!...Demonische psychospins óm Ons te misleiden en manipuléren!...Dié snijden Wél glimlachend Een Baby Van Ondér Tót Boven opén Èn helemáál Als ze zien Dát Je Dáár Een wégtrekker Van Krijgt!ruud lubbers dries van agt wim kok cohen pechthold rutte verhagen ...ZIJN DAT Sóórt figuren ...askeNaZijoden!

http://www.depers.nl/binnenland/581576/Ouders-ontrieden-vergunning.html
Door: wseesw79, 13 jul 2011 01:13
2)....T´s´s´s´´ssss ...ÉN Dán tristan van der vlis ....EXACT Het Zelfde VErháál ...ALLE Informatie Verhaal En Bron NÀÁR Zijn familié dé joodse rabinaten Én Miljoénén Subsidiéfraudeur evers massale Fraudes Mét Subsidies in dé Politiék en Staat Dè mafiaachtergrond van zijn familie En hun Smerige Criminéle praktijken Wáár Door tristannetjé peperdure Auto´s en sporten kán bedrijven ÉN Náár de familiéleden Mét terreurbetrekkingen wapentoegang overheidstoegang Terrorismen Èn joodse jdl ... familié Áls Terrorist bob smalhout Áls generáál arie van der vlis hébben de mediá NIÈT ÈÈN MAAL Vérnoémd wordt úit BÈÈLD gehouden éven Áls Dé Waarheid Óver Dè Blijmerramp Óm Dàt joodse mafiabelangen betrokken Waren Via Brandstofleverancier shell! > Hét Handeld in ALLE Gevallen Óm joodse belangen joodse Daders joodse Betrokkenen joodse Betrokken mafia ÉN hun Staatsterrorismen...Óm JOODSE recherche onderzoeken JOODSE justitié JOODSE rechtbanken En JOODSE mediá! > Zó Vérlópen Zaken Wáár joodse mafia BIJ Betrokken Óf Daders ... Òók Zaken ÀLS Dé aanslag Óp Traa Óp Pim Fortuyn Óp Hero Brinkman Óp Geert Wilders Milly Boele Marianne Vaatstra ...Één mafia NFI Mét Sériéfalingen wáár hét hén úit komt...Chipsholaffaire Mét Miljárdenspecúlatiefraudes en één ná de ánder JOODSE KLM dirécteúr Dè kunstmatige mafiareccesiés Mét Staatskundige Boékhoudfraudes Óver 2006 - 2009 ÉN Criminele Samenwerkingen wetgevers en belastingdiensten hoogervorst balkenende donner ballin etc etc etc ...Dit verhaaltjé Wás Wél té Verwáchten! ...Súre! > "Hij beweerde dat hij de stem van God hoorde"..> DÀT IS PUUR Brainwash Gévolg > stemmen Ván Dé programmeurs > Terreurrabijn EVERS Die gespecialiséérd ZIJN IN Kindtjés Vérkrachten martelen drogéren en verslaafd maken vérprostiuéren > ÈN HÈRSEN spoélen < Lees Dé Comments Óver Dé Bijlmérrámp > http://www.schipholwanbeleid.nl/index.php?sid=1&pid=426 ÉN hoé ze Tegenstand en Getuigen uitschakelen!
http://www.depers.nl/binnenland/581576/Ouders-ontrieden-vergunning.html
Reageer Door: wseesw79, 13 jul 2011 01:12
1)....Natuurlijk WÈÈR Volkomen Bedrog Van de joodse mafia Dát Staatsterrorisme Àls Dágelijks beleid hééft.In Zake j.vd sloot Mét Een váder Die tot Dé wetgeving Behoorde en Op 52 Jarige Leeftijd Door de joodse mafia vermoordt is Óm Dát hij uit dé school begon te klappen En Óp Aruba Aan dé thallium Dóod Óm Viél Óp De Tennisbaan Én Dé "geheime" justitiéklokkenluidér Ván rechtbankpresident bakker en hofjuis Wás mocht Dè rést Van de mafiafamilié vd sloot zich óók ván De mafia Óp TV vrij pleiten Ván Èlke betrókkenheid Aan De Daden Van j vd sloot Én georganiséérde Misdaad...Zó Àls Menssenhandel en drugshandel.ALLE VErhaal En Gegevens Die Dé JUISTE Richting in Sloegen áf gekápt vergéten en belachelijk gemaakt. Zó Òók Het STukje politieke Terreur Van de joodse mafia in ZAke Hoek van Holland Door ze zélf op gezét Mét behulp VAn aboutaleb Dé Kindér neuker Èn Guusje jodenhoer ter horst vóór politiék en machtsgewin der joodse mafia op de achtergrond. IDÈM De Amsterdamse Kinder Crechezaak ...TOTÀLE mafiaterreur Van uit Staat En wetgevingen.ALLE Slachtoffers EN Ouders VOLKÒMEN geiosléérd ...drént Mét ALLE Aangiften en Verhalen Tegen hem snél wég gedragen úit BÈÈLD Én Ondanks HEvige Prostésten drent weigeren té Onderzoeken en Veroordelen Dáár hij IMMERS VÈLE MALEN Èrger IS Dán robert m. JOURNALISTEN DIÈ Informatie Pogen te Achterhalen Pogen té Communicéren MÈT ALLE Betrokken Staats En Wetspartijen Óp MÈÈST Criminále mafiamanieren gesabotéért aangevallen Ernstigst bedreigd Bélógen En Beschádigd.

http://www.depers.nl/binnenland/581704/Commissie-onderzoekt-hulp-GGZ.html
Door: wseesw79, 13 jul 2011 01:07
Door: ruftjood, 12 jul 2011 22:26 geweigerd Ná @jodenhaas, 12 jul 2011 18:15 ÁLLE ZES GGZ´s Hébben in 2009 Aangiften Waarschuwing Informatie ÓNTVANGEN ÒMTRÈNT massáálst Misbruik Van Kinderen Óp schólen En schóólreisjés .....Hén JIJ ÈÈN PIÈP Ván ze Gehóord Sinds Dién??? ...Àlleén Máár INTÈRnationále contraacties Van De joodse mafia.HÈEL DIÈ robert m. Záák HÀD AL Vóórkomen KÙNNEN WORDEN Zé WISTEN ÀLLEMÀÀL AL WÀT ER SPEELDE! ÈN DÀÀR joodse rabijnen een Behóórlijke mafia KEYrole in `De etnische Kindér Vérkrachtingen Én Vóór AL Hérsen spoelingen Hébben Óf Hadden En tristan van der vlis relatie HÈÉFT Mèt rabijn evers HÀD Mischién HÈÈL van der vlis NIÈT IN Dát Winkelcentrúm GÈSTÀÀN!

http://www.depers.nl/buitenland/581727/Hongarije-beperkt-aantal-religies-drastisch.html
Door: wseesw79, 13 jul 2011 00:57
Dé ÀLLÈRGRÒÒTSTE FOÙT IS mafiagoddiensten Die Kinderen Verkráchten en Héél wát Méér etnische Terreurmisdrijven tegen Gastvolken Plegen > Vóórnamelijk ZIJN DÀT islam ÈN JÙIST judaisme Ván de joden!Mét massa Kindér Vérkrachtingen én drogéringen martelingen en Grófst geweld Mét MISBRUIK VÀN Staat religien schóolreisjés Wijken instituten diensten politiék ambten wetgevingen justities overweldigen zij Als trojáánse paarden stiekem Volken...ÉN Misbruikén de religién Verder Áls bréékijzers óm voordelen macht Subsidies rechten ghettos politieke macht áf te persen.Overweldigingsoorlogen Óp stiekeme Terroristenmanieren...Mét Àllérláágst Àllérliéderlijksté middélen! Dé Westerse Wereld Moét Hongarije MÈT TÒP Prioriteit NÀ VOLGEN! MÀÀR DÀN WÈL DÈ JUISTEN ÈR ÙIT Flikkerén! De moslim Én joodse rabijnen Zijn Niéts Méér Én Niéts Mindér Dán mafialords Én etnisch Terrorist.Púre Criminélen!

http://www.depers.nl/buitenland/581529/Ahmad-Wali-Karzai-drugsbaron-en-CIAer.html
Door: wseesw79, 13 jul 2011 00:23
joden askeNaZi khazars kagan kahn karzai kharzai > joodse mafiafamilie Dáár Door de éven askeNaZibankenmafia  néér gezét óm de papavarhandel Náár dé Armpjes Ván Onze Kindéren wéér óp gang te brengen Ná Dát De Taliban Had Gezorgd Dát GÈÈN DRUPPEL Méér Het Land úit kwám...Toén zorgde dé internationale bankenmafia wiens handel dé heroine ál eeuwen IS Dát Dé Westerse machten Afghanistan binnen vielen óm dé macht té némen ...Violá > kharzai én familié!
Tót héden wordt Ieder Èén Dáár Die Tegen Dát Sóórt creaturen IS ÉN Oppositié opgespoord én Vermóordt Véél Mét drones commandoacties Én roadblocks Mét "aanhoudingsongelukjés"(Méér Dán 2000 "óngélukjés Tot NU)Dé heroine Zélfs Mét USA drones Het Westen in gevlogen. Vóór de Afghanistangáng zórgden mafialeden donner ballin rasmussen etc etc Óp Criminéle Wijze Dát Èèn Ieder DIÈ TEGEN Afghanistangang WÀS uit dé wég geruimd wérd in de internationale Politiék.Ze lieten Het cda vallen Balkenende uitschakelen Eurlings verwijderen Bos verwijderen Dè PVV Mét RUG tegende Muur houden ÉN haalden lieden mafialeden Áls roemer cohen de jager binnen  ...rutte verhagen rosenthal hamer tang van dám Ùiteráárd Al van de partij...askeNaZijoodse mafialeden...ÉN hielden Het Kabinet zo lang mogelijk démissionair óm hun gang te kunnen gaán.
ÙITÈRÀÀRD Dán Een joodse puppetfamily Ván de askeNaZibankenmafia Éven Als nieuwe presidént ecb mario draghi éven Áls berlustconi Vólkómen askeNaZijoods mafialid IS...Dié drugsgelden witwassen en reguleren.Al eeuwen HUN handel! Èn Uiteráárd Zijn Alle media onder controle Van Deze mactige askeNaZijoden en zullen dé Taliban terroristen noemen én dé heroinehandeláren en Kinder pooiers dé hélden!

http://www.depers.nl/binnenland/581576/Ouders-ontrieden-vergunning.html
Door: ruftjood, 12 jul 2011 22:26
geweigerd Ná @jodenhaas, 12 jul 2011 18:15 ÁLLE ZES GGZ´s Hébben in 2009 Aangiften Waarschuwing Informatie ÓNTVANGEN ÒMTRÈNT massáálst Misbruik Van Kinderen Óp schólen En schóólreisjés .....Hén JIJ ÈÈN PIÈP Ván ze Gehóord Sinds Dién??? ...Àlleén Máár INTÈRnationále contraacties Van De joodse mafia.HÈEL DIÈ robert m. Záák HÀD AL Vóórkomen KÙNNEN WORDEN Zé WISTEN ÀLLEMÀÀL AL WÀT ER SPEELDE! ÈN DÀÀR joodse rabijnen een Behóórlijke mafia KEYrole in `De etnische Kindér Vérkrachtingen Én Vóór AL Hérsen spoelingen Hébben Óf Hadden En tristan van der vlis relatie HÈÉFT Mèt rabijn evers HÀD Mischién HÈÈL van der vlis NIÈT IN Dát Winkelcentrúm GÈSTÀÀN!

http://www.depers.nl/binnenland/581704/Commissie-onderzoekt-hulp-GGZ.html
Door: ruftjood, 12 jul 2011 22:22
...Súre! > "Hij beweerde dat hij de stem van God hoorde"..> DÀT IS PUUR Brainwash Gévolg > stemmen Ván Dé programmeurs > Terreurrabijn EVERS Die gespecialiséérd ZIJN IN Kindtjés Vérkrachten martelen drogéren en verslaafd maken vérprostiuéren > ÈN HÈRSEN spoélen < Lees Dé Comments Óver Dé Bijlmérrámp > http://www.schipholwanbeleid.nl/index.php?sid=1&pid=426 ÉN hoé ze Tegenstand en Getuigen uitschakelen!

Reageer Door: ruftjood, 12 jul 2011 22:22
http://www.depers.nl/binnenland/581576/Ouders-ontrieden-vergunning.html geweigerd Ná @jodenhaas, 12 jul 2011 18:15 ÁLLE ZES GGZ´s Hébben in 2009 Aangiften Waarschuwing Informatie ÓNTVANGEN ÒMTRÈNT massáálst Misbruik Van Kinderen Óp schólen En schóólreisjés .....Hén JIJ ÈÈN PIÈP Ván ze Gehóord Sinds Dién??? ...Àlleén Máár INTÈRnationále contraacties Van De joodse mafia.HÈEL DIÈ robert m. Záák HÀD AL Vóórkomen KÙNNEN WORDEN Zé WISTEN ÀLLEMÀÀL AL WÀT ER SPEELDE! ÈN DÀÀR joodse rabijnen een Behóórlijke mafia KEYrole in `De etnische Kindér Vérkrachtingen Én Vóór AL Hérsen spoelingen Hébben Óf Hadden En tristan van der vlis relatie HÈÉFT Mèt rabijn evers HÀD Mischién HÈÈL van der vlis NIÈT IN Dát Winkelcentrúm GÈSTÀÀN! http://www.depers.nl/binnenland/581576/Ouders-ontrieden-vergunning.html Door: jodenhaas, 12 jul 2011 18:15 @ridderophetbontepaard, 12 jul 2011 16:23 Dàn Moét Jé creátúren nemen Dié bij réchtbanken Én óp tv nóg ééns Vérkrachtte Vérmóórdde Misbruikté Kindertjés belachtelijk óngélóófwáárdig máken ...Zé intimidéren ... wéér drógéren en Vérkráchten ect´s géven Hérsén operátiés ..Dóden ...Zélfs IN Ziekenhuizen En Op Politiéburos Èn IN kantoren rechtbanken vóór Dé joodse mafia ...Zó Als Láátst Nóg Èèn victór van koppen en bendelid twan huys Óp TV Óf Één bullens en zijn Fakebriefje aan Dé mán bréngen Óm Hét Verblijf Ván Manuel Schadwald!Àls Dè Kinderén Óp de schóolreisjes Vérkrácht gémartelt gedrógéérd Misbruikt gé Hérsenspoeld wérden Dóór Dè joodse schóóldirécteuren joods personéél joodse rechters en ovjs joodse politici en ambtenáren joodse mafia ....Wáren ér Oók ALTIJD JOODSE doktórén mengele BIJ Dié dé martelingen begeleidden Dé antibioticaspoelingen Dé drugs Dè gifstoffen chemicalién farmaceutica´s mártélwonden verzorgden én réaniméérden Áls Een Kindtjé Dóód Ging Àán hún wérken in Zó Een wéékjé schóólreis!....DIé joodse mafia beheert Én contróléért Óp Hét Móment Heél Dé Amsterdámse robert m. Kindér Crechezaak tót IN Dè media Ván úit justitié Én regering!

Reageer Door: ruftjood, 12 jul 2011 22:21
1)....Natuurlijk WÈÈR Volkomen Bedrog Van de joodse mafia Dát Staatsterrorisme Àls Dágelijks beleid hééft.In Zake j.vd sloot Mét Een váder Die tot Dé wetgeving Behoorde en Op 52 Jarige Leeftijd Door de joodse mafia vermoordt is Óm Dát hij uit dé school begon te klappen En Óp Aruba Aan dé thallium Dóod Óm Viél Óp De Tennisbaan Én Dé "geheime" justitiéklokkenluidér Ván rechtbankpresident bakker en hofjuis Wás mocht Dè rést Van de mafiafamilié vd sloot zich óók ván De mafia Óp TV vrij pleiten Ván Èlke betrókkenheid Aan De Daden Van j vd sloot Én georganiséérde Misdaad...Zó Àls Menssenhandel en drugshandel.ALLE VErhaal En Gegevens Die Dé JUISTE Richting in Sloegen áf gekápt vergéten en belachelijk gemaakt. Zó Òók Het STukje politieke Terreur Van de joodse mafia in ZAke Hoek van Holland Door ze zélf op gezét Mét behulp VAn aboutaleb Dé Kindér neuker Èn Guusje jodenhoer ter horst vóór politiék en machtsgewin der joodse mafia op de achtergrond. IDÈM De Amsterdamse Kinder Crechezaak ...TOTÀLE mafiaterreur Van uit Staat En wetgevingen.ALLE Slachtoffers EN Ouders VOLKÒMEN geiosléérd ...drént Mét ALLE Aangiften en Verhalen Tegen hem snél wég gedragen úit BÈÈLD Én Ondanks HEvige Prostésten drent weigeren té Onderzoeken en Veroordelen Dáár hij IMMERS VÈLE MALEN Èrger IS Dán robert m. JOURNALISTEN DIÈ Informatie Pogen te Achterhalen Pogen té Communicéren MÈT ALLE Betrokken Staats En Wetspartijen Óp MÈÈST Criminále mafiamanieren gesabotéért aangevallen Ernstigst bedreigd Bélógen En Beschádigd. 2)....T´s´s´s´´ssss ...ÉN Dán tristan van der vlis ....EXACT Het Zelfde VErháál ...ALLE Informatie Verhaal En Bron NÀÁR Zijn familié dé joodse rabinaten Én Miljoénén Subsidiéfraudeur evers massale Fraudes Mét Subsidies in dé Politiék en Staat Dè mafiaachtergrond van zijn familie En hun Smerige Criminéle praktijken Wáár Door tristannetjé peperdure Auto´s en sporten kán bedrijven ÉN Náár de familiéleden Mét terreurbetrekkingen wapentoegang overheidstoegang Terrorismen Èn joodse jdl ... familié Áls Terrorist bob smalhout Áls generáál arie van der vlis hébben de mediá NIÈT ÈÈN MAAL Vérnoémd wordt úit BÈÈLD gehouden éven Áls Dé Waarheid Óver Dè Blijmerramp Óm Dàt joodse mafiabelangen betrokken Waren Via Brandstofleverancier shell! > Hét Handeld in ALLE Gevallen Óm joodse belangen joodse Daders joodse Betrokkenen joodse Betrokken mafia ÉN hun Staatsterrorismen...Óm JOODSE recherche onderzoeken JOODSE justitié JOODSE rechtbanken En JOODSE mediá! > Zó Vérlópen Zaken Wáár joodse mafia BIJ Betrokken Óf Daders ... Òók Zaken ÀLS Dé aanslag Óp Traa Óp Pim Fortuyn Óp Hero Brinkman Óp Geert Wilders Milly Boele Marianne Vaatstra ...Één mafia NFI Mét Sériéfalingen wáár hét hén úit komt...Chipsholaffaire Mét Miljárdenspecúlatiefraudes en één ná de ánder JOODSE KLM dirécteúr Dè kunstmatige mafiareccesiés Mét Staatskundige Boékhoudfraudes Óver 2006 - 2009 ÉN Criminele Samenwerkingen wetgevers en belastingdiensten hoogervorst balkenende donner ballin etc etc etc ...Dit verhaaltjé Wás Wél té Verwáchten! ...Súre! > "Hij beweerde dat hij de stem van God hoorde"..> Dhttp://www.depers.nl/binnenland/581219/Fouten-bij-wapenvergunning.html
Door: ruftjood, 12 jul 2011 22:17
@Overbelasting, 12 jul 2011 19:29 Ca 1 Miljárd+++ IP Adressen Èn ca 700 Miljoén+++ Webmailadressen Waar Mee Ik Kan Registreren.Simpele Kwestie Ván Een Proxy Gebruiken en Op Google éven Webmail intypen.Alleen Google msn yahoo Kan Men Al Een Eeuw Mee Voort.TOR Ván torproject.org IS Òok Een Proxy Dát Gratis te Downloaden IS En Hét Commenten Óp Forums Òok Heel Wat Veiliger Maakt Want Die gangsters zoeken mooi Je ip Adres Mét Misbruik Van Staatsmidelen op Als Je Bijdragen ze niet bevallen.En Het bannen Van mafiawebsitejes Wordt Wat Minder hinderlijk. ÉN Óver Die stemmen ...Ik Wéér Wáár Ik Òver Praat Én Hoe Dát Komt? Vóór Jou Een Leuk Ná Dénkertjé Wáár òm De al honderd jáár Bestaande psychiatrie ér Dàn Niét Al Een Eeuw Áchter IS ...Óf Dè Criminologié? Geheime diensten etc Misbruiken Deze technieken Anders Ook Veelvuldig! Wás in Amerika Nog Een Rèl Over Wáár Bill Clinton Het Op TV Nog Over Had Dé mkultra En monarchprojécten Die ze Op de Peuter en lagere scholen botviéren Óp De Kinderen >Wéreldwijd >joodse mafia en hun total control en uitvreterijen!

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: ruftjood, 12 jul 2011 22:02
[quote=jonasgoudvis]
[...]Wat een leven moet blabla lieglieg

[/quote]
Wát Een Gelúl...Slecht Geweten...Ben je er een Van het stjekagebroed? ...Zó Een NCTbér > >## ..."de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wilde niet reageren op de uitspraken van Wilders. ,,We bespreken concrete dreigingen en aanwijzingen nooit in de media en zien geen aanleiding "<<  ##ÓH Guttiecuttié ...beléid gewijzigd ...Sinds ze Betrapt Zijn vóór de joodse Kinder Misbruikermafia té werken Mét oa een Vals rapport Van NCTb én uni Utrecht óver dé óórzaken radicalisatie Van de Jeugd ... ÉN Dáár Ná deden mafialeden Jeugd zorg en ik Meen de ncrv Nóg Een mafiadaad Dóór ÓP TV Dé Ouders Famlies "dé schúld" te geven Aan de Problémen Die Veel Jongeren Mét Zich Drágen MOÈTEN ....Sinds Ze Dóór Die zélfde joodse mafia Óp scholen en schóólreisjés Wérden gemártelt Vérkracht gedrógeert ÉN verslaafd gemaakt En gé Hersenspoeld ...Wáár àán Dé Gevolgen Héden Nóg ca 5000 Kinderen Én Jongeren Pér Jáár Sterven ÈN Die joods etnische Terreurmisdaden Aan Jeugd zorg Alléén Al 8,5 Miljárd Euro PÈR JÀÀR Kosten.NCTb IS GÈÈN Térreurbestrijder NCTb IS Een JOODS Mafiaterrorist!...Én ZÒ heeft job cohen en zijn mafiameute Òok de politiek en politiediensten in dé klauw! Én tegelijk máár Dé moslims Óp Ons hetsen!Het Terrorisme Van NCTb Ligt Ook Exact in het verlengde Van de hetseartikeltjes in de joodse haatzaaivodjes.Die waren eerst mét allerlei dreigends Van Supposed moslims en Nú kómt het NCTb ér achter áán kakken.Èérder Térrórisme Dán Bestrijding ÀNDERS HÀDDEN ze ten Slotte Al De Ruime 9000 Kindér Vérkrachtende Vérprostituerende én drogérende religious moslimleiders Úit De Wèg Geruimd Die Dit Lánd rijk IS...ÉN Dán cohen en pechthold en consorten Nóg! FAKE! @Haarscherp, 09 jul 2011 22:23 rara afa jdl adl joodse rabinaten meeste media tv hollywood wetgevingen justitie Alles activistenposten Van de joodse mafia via de Politiek verbonden .cda gl vvd pvda cu pvdd Allen in handen en onder bestuur joodse mafia.PVV wordt aan Alle Kanten aangevallen geinfiltreert af gebrandt tot ook Dáár ze er helemaal alles voor het zeggen hebben.amtenarij diensten ambten posities macht ...Alles wordt steeds méér Door joden overgenomen en geinfiltreert.Sinds 2004 en eind 2009 zijn Politiediensten verhevigd aan de beurt over al joodse mafialeiding te krijgen.NCTb AIVD in dienst joodse mafia en hun Terrorismen. Steeds meer Bedrijven en Werkgelegenheid wordt Mét Misbruik Staats En Wetsmiddelen Door ze wég geroofd.Ziét Alleen de rabobank even aan joods Rascisme Dát Zuid Afrikaanse seperatisten ÉN american Rednecks Niét Mis Zou Staan! https://www.raboledenexclusief.nl/smoelenboek #(Donker haar donkere ogen asiatische en of egyptische trekken)

http://www.depers.nl/binnenland/581576/Ouders-ontrieden-vergunning.html
geweigerd Ná  @jodenhaas, 12 jul 2011 18:15
ÁLLE ZES GGZ´s Hébben in 2009 Aangiften Waarschuwing Informatie ÓNTVANGEN ÒMTRÈNT massáálst Misbruik Van Kinderen Óp schólen En schóólreisjés .....Hén JIJ ÈÈN PIÈP Ván ze Gehóord Sinds Dién??? ...Àlleén Máár INTÈRnationále contraacties Van De joodse mafia.HÈEL DIÈ robert m. Záák HÀD AL Vóórkomen KÙNNEN WORDEN Zé WISTEN ÀLLEMÀÀL AL WÀT ER SPEELDE!  ÈN DÀÀR joodse rabijnen een Behóórlijke mafia KEYrole in `De etnische Kindér Vérkrachtingen Én Vóór AL Hérsen spoelingen Hébben Óf Hadden En tristan van der vlis relatie HÈÉFT Mèt rabijn evers HÀD Mischién HÈÈL van der vlis NIÈT IN Dát Winkelcentrúm GÈSTÀÀN!

http://www.depers.nl/binnenland/581576/Ouders-ontrieden-vergunning.html
Door: jodenhaas, 12 jul 2011 18:15
@ridderophetbontepaard, 12 jul 2011 16:23 Dàn Moét Jé creátúren nemen Dié bij réchtbanken Én óp tv nóg ééns Vérkrachtte Vérmóórdde Misbruikté Kindertjés belachtelijk óngélóófwáárdig máken ...Zé intimidéren ... wéér drógéren en Vérkráchten ect´s géven Hérsén operátiés ..Dóden ...Zélfs IN Ziekenhuizen En Op Politiéburos Èn IN kantoren rechtbanken vóór Dé joodse mafia ...Zó Als Láátst Nóg Èèn victór van koppen en bendelid twan huys Óp TV Óf Één bullens en zijn Fakebriefje aan Dé mán bréngen Óm Hét Verblijf Ván Manuel Schadwald!Àls Dè Kinderén Óp de schóolreisjes Vérkrácht gémartelt gedrógéérd Misbruikt gé Hérsenspoeld wérden Dóór Dè joodse schóóldirécteuren joods personéél joodse rechters en ovjs joodse politici en ambtenáren joodse mafia ....Wáren ér Oók ALTIJD JOODSE doktórén mengele BIJ Dié dé martelingen begeleidden Dé antibioticaspoelingen Dé drugs Dè gifstoffen chemicalién farmaceutica´s mártélwonden verzorgden én réaniméérden Áls Een Kindtjé Dóód Ging Àán hún wérken in Zó Een wéékjé schóólreis!....DIé joodse mafia beheert Én contróléért Óp Hét Móment Heél Dé Amsterdámse robert m. Kindér Crechezaak tót IN Dè media Ván úit justitié Én regering!

http://www.depers.nl/binnenland/581442/Operatie-Schoon-Schip-in-Noord-Holland.html
Door: jodenhaas, 12 jul 2011 17:33
@StopHOV, 12 jul 2011 10:02 ...SJá HOÈ DÀT kán?...WÀT té Dénken VÀN ...joodse Staatsmafia Dié ZÒ Alle Staats belásting Én Volks Gélden áán zich trékt Via Misbruik bedrijfsleven Subsidies bestemminsplannen kerken verenigingen kontrakten ÉN ALLE Múntjés viavia IN joodse zákjés vloeien? ...ZÈLFS Ván de "privatiseringen"(Róóf Volkseigendommen) Hébben NIEUWE eigenaren Nóg NIÈT ÈÈN CÈNT BEtááld. Ehhh ...rara Hoé Kán DÀT...? 70 Miljoén Èn 2 Minuten ...?...Gá DÀN Máár Náár belanghebbenden Kijken en wié Die 70M Euries krijgen!Doé Maár Accountantsonderzoéken ... BIJ Zó Wel vérstrékkers ÀLS ontvangers ...Mén Zoú Zó Máár Dè Staatsschuld Kúnnen Vinden!...joodse mafia!Òók Dé gróóte projécten En Òók Dié Mislukken ...Óm via via Aán honderd miljoén te kómen berókkenen ze ÓNS gerust 1000 Miljoén Schaden En schulden!Samenwerkende joodse mafiacellen Óver AL!

http://www.depers.nl/binnenland/581425/De-strateeg-is-zijn-kompas-kwijt.html
Door: jodenhaas, 12 jul 2011 17:10
Hillen ....joods ...Ziét er uit Als broertje van wellink ...Ál JÀREN in de politiek ...DÙS joods mafialid VÒL ÒP Betrokken BIJ Dè decennia Van etnisch Staatsterrorisme Der joodse mafia in Dé Vérkrachting en plunderingen Van Hét Volk En Land! OLD FÀRT NO GÒÒD EVIL NOTHING ..ziélig kijken "gestaged" kunnen ze wél ...mafiaboéf en WOB killer donner stáát Òok AL steeds Zó "huilend " op de mafiafotóótjés!..Hád Jé Dát mafaiuitschót Moéten Volgen Òp "psychospinprogramma " hetgesprek Ván de joodse mafia Mét hun écht autóchtóner Dán De Autóchtóón néderlándsér Dán Dé Néderlander ..Heláás Wás Dié askeNaZijoodse mafiahoér Niét "BLANK" te krijgen ...ziélige eeuwig in bééld hanneke groenteman ...ÉN hoé ze wééékenláng Strááthoér En Kindér drogérende heroineraper polanski Dé snuffmovieproducent poogden Een ónménselijk ménselijk gezicht té geven volledig Mét kleine surrogááthomofiele namáákpolanskitjés ér bij...WÈÈRZINWÈKKEND MISSELIJKMÀKEND...Noú ziélig Hóór!...Demonische psychospins óm Ons te misleiden en manipuléren!...Dié snijden Wél glimlachend Een Baby Van Ondér Tót Boven opén Èn helemáál Als ze zien Dát Je Dáár Een wégtrekker Van Krijgt!ruud lubbers dries van agt wim kok cohen pechthold rutte verhagen ...ZIJN DAT Sóórt figuren  ...askeNaZijoden!

http://www.depers.nl/binnenland/581643/Meisje-onschuldig-aan-beroving-blinde.html
Door: jodenhaas, 12 jul 2011 16:58
@T1969, 12 jul 2011 16:50 Mischién moeten vijf Óp Rij Dát Mét Die Peuk overdoén ..Kán ie Zién Óf ie er één Herkent? Ènne @majoca Óp Hét Móment ligt Héél politié Nederland Bij korver en van essen Vóór Dé deúr Óm Dié Lastige ÈNIG ÈCHTE NÒG MÀÀR JOURNALIST Micha Kát Ván Klokkeluideronline.nl té Terroriséren Dié WIL WÈTEN Hoé Hét Mét Dé Misbruikte Kindtjés En Ouders GÀÀT Dié mét Niemand mogen Práten Van De joodse Misbruikersmafia Van cohen joris demmink rutte verhagen en kontsóórten

http://www.depers.nl/binnenland/581201/Verkrachter-keert-niet-terug.html
Door: jodenhaas, 12 jul 2011 16:44
Roodwitblauw.nl schreef:
[...] Idijood heeft vast nog wel zijn SS- uniform met doodskop en hakenkruis in de kast hangen. Ik zou zeggen: ga patrouilleren in die wijken. Of let voortaan een beetje op als je "Der Stürmer" bezorgt.
Héláás herr @rwb Dé SS WÀREN JODEN even Áls SSer karl silberbauer Die anne frank arresteerde.Èven Als Hitler Zélf AskeNaZijoods Wás En goebels Òok Dié Brave Mán Èn mengele EN Tévens 150.000 AskeNaZijóodse personen in Duitse dienst gedurende dé oorlog,Tévens Wás Dé NSB Èn Politié in Néderland VÒLKÒMEN JOODS ÉN hééft Nog 1.000.000 Jongetjés En Mannen Van Autóchtóon Nederlands "BLANK Origine óp Transport náár Het Oostfront gezét Óm Dáár Jámmerlijk té Stérven.Dé DRIE MILJOÈN ÀÀNGIFTEN TEGEN UW SOORT Tégen JODEN Dóór Autóchtone Néderlanders WÈGENS JÒÒDSE ÒORLOGSMISDÀDEN tegen Hén Liggen Al Méér Dan 65 Jáár Ónder JOODS etnisch Fascistisch Ultracriminéél Rascistisch Séperatisténrégime vérzwégen té WÒRDEN Dóor Dé JOODSE Staatsmafia Mét haar al éven lange "geheime" Totalitaire TERREURREGIME!>Dé ÈÈRSTE AANGIFTE MOÈT NÒG BEHANDELD WÒRDEN! > Hoé ZO RASCIST RASCISME ÈN DISCRIMINÀTIE hérr @rwb Dé SSer???


http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html
Door: jodenhaas, 12 jul 2011 16:34
NÒG ZÒ Een Gevolg Van Dé VERRÒTTE réchtstaat En hun decennia Van Samenspan Áàn Dé etnische Staatsterreur Mét boycót Van De Bevolking Pèr 1991 Dóór mafiaminister hirsch ballin ...Aan Dé MILJÀRDEN Grondspeculatiés MÈT vóórkennis ÉN Misbruik Staatsmiddelen wetgeving en justitie diensten En mafialeden Op Gemeenten ÉN in Bedrijven Áls KLM. http://www.depers.nl/binnenland/581332/Vastgoedfraudeur-heeft-geen-spijt.html Door: idijood, 12 jul 2011 04:52 "",,Het doel dat ""iedereen"" er rijk van moest worden heiligde toen de middelen. Destijds had ik niet het gevoel dat het niet klopte wat ik deed'', aldus Van V."" Sjá Òók Dàt doel IS Die Voórbij geschoten ...HÈÈL VÈÈL Mensen Wérden ér Héél Arm Van! Wás Òók MIDDEN IN Dè tijd DÀT hirsch ballin joods mafialid minister hirsch ballin De Gehele Bevolking buiten de wet had gesteld vogelvrij verklaard én bedrijfleven vrijbrief gáf Ons te plunderen ...DÀT wáren de tijden Van DÀT ér 35.000 Ménsen EXTRA PER JÀÀR ZELFMÒORD Pleegden ...ér Zich Deze en Gene Vóór Gemeentehuizen in Bránd STÀK.ÉN 900.000 Autochtonen Hét Lánd úit gejáágd wérden Dóor de joden! Dè tijd Ván Dat mafialeider lubbers meermalen mét mr nijpels saampjés Dé Pensioénkássen Léég Róófde Mét Vele tiéntállen Miljárden tegelijk! Sámenspan Àán etnisch Terrorisme Staatsterrorisme plunderingén Génócidé KÀN ér WÉL BIJ!

http://www.depers.nl/binnenland/581219/Fouten-bij-wapenvergunning.html
Door: jodenhaas, 12 jul 2011 16:29
Noú @jaapkolk ér Zit Wèl Wat Méér Achter de vlis zaak.Óók Déze zaken: http://www.depers.nl/binnenland/581314/Tristan-schreef-boek-tegen-God.html Door: idijood, 12 jul 2011 00:31 idz1958 schreef: schrizofenie is n demonische macht. De stemmen die je dan hoort zijn demonen net als je bij paragnosten krijgt te horen, dat alles goed is en overledenen bij je staan. Het is onzin. Dat is juist de duivel die je probeert gek te maken. Niet iedereen gaat naar de hemel maar naar n bepaalde tussenverdieping tot de dag des oordeels.Alleen goed zijn en gul is niet genoeg om in de hemel te komen. Vergeving vragen voor de zondes in je leven, liegen, stelen, immoraliteit enz,dan zou Hij je vergeven maar anders niet. #### >>>> Dè Daders áchter schizofrenié ZIJN ZÈKER Demonisch ..Dáár Kun JE Mét Je Verstand Niét BIJ.Òòrzáken Liggen Echter in mkultra en monarchachtige technieken Die Door Hersenspoel specialisten Van joodse kom af Op Voornamelijk schoolreisjes De Kinderen worden áán gedáán.Dé joodse en Òók moslimreligiouzen Zijn professionéle Brainwash specialisten Die met martelen drugs en Verkrachtingen inderdaad Traumas kunnen aanleggen Die de Slachtoffers Later bij Bépaalde triggers tót daden kunnen dwingen "dwanghandelingen"..Dé stemmen in Het Hoofd Zijn ér Óm Dát DAT Dé stemmen Ván De Hersenspoelspecialisten ZIJN Dié Óp Mensen en Kindéren IN práten Tijdens de drogéringen en martelingen.Dát Slachtoffers In Èérste Instantie NIÈT Wéten Dát Die Stemmen Van Nare Ervaringen Komen IS Óm Dát Zwáár Trauma ALTIJD in Het Onbewuste zinkt ÉN úit dé Herinnering Valt.Óndánks NIÈT Herinneren Kunnen Dé Fysiéke Gevolgen WÈL Dágdagelijks aanwezig Zijn En Héél Hét Bestaan en Geluk slopen Máár Men Wéét Dè Ware Oorzaken Niét ÉN rómmelt Dòór Het Bestaan Mét Wat pillen en doktors! Indién Méér Technische Details Gewenst Kunt U Zich ZÒ BIJ Welke joodse rabijn Dàn Óók Vervoegen Zo Als evers of Zó Dié Wát Met tristan van der vlis hád.Máár Wées Gewáárschuwd Vánwege Dé mafiaorganisatie Die aan ze hangt.

http://www.depers.nl/binnenland/581340/Crimineel-heeft-grote-staatsschuld.html
Door: jodenhaas, 12 jul 2011 16:27
Verzoék Kiddy rapeclub dePers Alsnóg De Bijdrage TERUG te ZETTEN!> Dát etnisch Criminele Sámenspán Worden Tóch ÀL Behóórlijk Dúistére Wólken! idijood, 12 jul 2011 00:09 rotjood schreef: Reactie verwijderd. Gelieve niet te kwetsen of beledigen, ook niet middels de gebruikersnaam. Het IS Wél Héél Èrg Dát dePers Náást Al Héél Veel Vuldig Tips Leads Ervaring Getuigenissen Meningen Omtrént georganiseerd Kindér Misbruik wég gehaald heeft Máár Bijdragen wég halen Dié Belichten hoé Dé Wetgevende Staatsmiddelen Wetgeving praktisch tegen de Bevolking en in eigen voordeel van een mafiaorganistaie Misbruikt worden ÉN éven ééns Informatie óver èrnstigste etnische Misdrijven verwijderd ónder mom Een Bezoekernaam zoú op ééns een "beledigend" aanwijzend voornaamwoord zijn Légt Hét ér Wél ÈRG Dik Boven Óp Dát uw afkomsten Én Mogelijke banden indérdaád Bedreigend Invloedrijk mee spelen. Ik Bedoél u HÈÈFT Tóch Òok Een Maatschappeijke Taak Én Plicht Én Tén Minste Een Goéd Stúk Burgerlijk Fatsoen en Goede Wil? Ik Verzoék u Het Betreffende Stuk Terug te Zetten.

http://www.depers.nl/binnenland/581576/Ouders-ontrieden-vergunning.html
1)....Natuurlijk WÈÈR Volkomen Bedrog Van de joodse mafia Dát Staatsterrorisme Àls Dágelijks beleid hééft.In Zake j.vd sloot Mét Een váder Die tot Dé wetgeving Behoorde en Op 52 Jarige Leeftijd Door de joodse mafia vermoordt is Óm Dát hij uit dé school begon te klappen En Óp Aruba Aan dé thallium Dóod Óm Viél Óp De Tennisbaan Én Dé  "geheime"  justitiéklokkenluidér Ván rechtbankpresident bakker en hofjuis Wás  mocht Dè rést Van de mafiafamilié vd sloot zich óók ván De mafia Óp TV vrij pleiten Ván Èlke betrókkenheid Aan De Daden Van j vd sloot Én georganiséérde Misdaad...Zó Àls Menssenhandel en drugshandel.ALLE VErhaal En Gegevens Die Dé JUISTE Richting in Sloegen áf gekápt vergéten en belachelijk gemaakt.  Zó Òók Het STukje politieke Terreur Van de joodse mafia in ZAke Hoek van Holland Door ze zélf op gezét Mét behulp VAn aboutaleb Dé Kindér neuker Èn Guusje jodenhoer ter horst vóór politiék en machtsgewin der joodse mafia op de achtergrond.
IDÈM De Amsterdamse Kinder Crechezaak ...TOTÀLE mafiaterreur Van uit Staat En wetgevingen.ALLE Slachtoffers EN Ouders VOLKÒMEN geiosléérd ...drént Mét ALLE Aangiften en Verhalen Tegen hem snél wég gedragen úit BÈÈLD Én Ondanks HEvige Prostésten drent weigeren té Onderzoeken en Veroordelen Dáár hij IMMERS VÈLE MALEN Èrger IS Dán robert m. JOURNALISTEN DIÈ Informatie Pogen te Achterhalen  Pogen té Communicéren MÈT ALLE Betrokken Staats En Wetspartijen Óp MÈÈST Criminále mafiamanieren gesabotéért aangevallen Ernstigst bedreigd Bélógen En Beschádigd.
2)....T´s´s´s´´ssss ...ÉN Dán tristan van der vlis ....EXACT Het Zelfde VErháál ...ALLE Informatie Verhaal En Bron NÀÁR Zijn familié dé joodse rabinaten Én Miljoénén Subsidiéfraudeur evers   massale Fraudes Mét Subsidies in dé Politiék en Staat Dè mafiaachtergrond van zijn familie En hun Smerige Criminéle praktijken Wáár Door tristannetjé peperdure Auto´s en sporten kán bedrijven  ÉN Náár de familiéleden Mét terreurbetrekkingen wapentoegang overheidstoegang Terrorismen Èn joodse jdl ... familié Áls Terrorist bob smalhout Áls generáál arie van der vlis hébben de mediá NIÈT ÈÈN MAAL  Vérnoémd wordt   úit BÈÈLD gehouden  éven Áls Dé Waarheid Óver Dè Blijmerramp  Óm Dàt joodse mafiabelangen betrokken Waren Via Brandstofleverancier shell! > Hét Handeld in ALLE Gevallen Óm joodse belangen  joodse Daders joodse Betrokkenen joodse Betrokken mafia ÉN hun Staatsterrorismen...Óm JOODSE recherche onderzoeken JOODSE justitié JOODSE rechtbanken En JOODSE mediá!  > Zó Vérlópen Zaken Wáár joodse mafia BIJ Betrokken Óf Daders ... Òók Zaken ÀLS Dé aanslag Óp Traa Óp Pim Fortuyn Óp Hero Brinkman Óp Geert Wilders Milly Boele Marianne Vaatstra  ...Één mafia NFI Mét Sériéfalingen wáár hét hén úit komt...Chipsholaffaire Mét Miljárdenspecúlatiefraudes en één ná de ánder JOODSE KLM dirécteúr Dè kunstmatige mafiareccesiés Mét Staatskundige Boékhoudfraudes Óver 2006 - 2009 ÉN Criminele Samenwerkingen wetgevers en belastingdiensten hoogervorst balkenende donner ballin etc etc etc ...Dit verhaaltjé Wás Wél té Verwáchten! ...Súre!  > "Hij beweerde dat hij de stem van God hoorde"..> DÀT IS PUUR Brainwash Gévolg > stemmen Ván Dé programmeurs  > Terreurrabijn EVERS Die gespecialiséérd ZIJN IN Kindtjés Vérkrachten martelen drogéren en verslaafd maken vérprostiuéren > ÈN HÈRSEN spoélen <
Lees Dé Comments Óver Dé Bijlmérrámp  > http://www.schipholwanbeleid.nl/index.php?sid=1&pid=426  ÉN hoé ze Tegenstand en Getuigen uitschakelen!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: idijood, 12 jul 2011 05:57
WIL WÈL Attendéren DÀT Sinds dé joden De plunderingen begonnen te intensivéren beginnende mét de privatiseringen (Róóf Volkseigendommen)ér GÈÈN ÈÈN partij Ván de OUDE Fárts WÀS Dié Ons Beschermde Nóch Melding Alarm óf Protést Àf Gáf ..Óm Dát méésten in handen joodse mafia WAREN ÈN ZIJN!rutte pechthold verhagen lubbers cohen halsema tang hamer agema etc Allezzz joodse mafia verdeeld óver dé partijen.ÉN ÀLS Ik joodse mafia ZÈG BÈDOÈL IK ÀLLERZWAARST Kalibér CRIMINELEN ...DÁT Zijn Al Láng GÈÈN Politici MÈÈR! Láát in ÙW ÈIGEN BELANG in GODSNAAM AL Dié córry feeen VÀLLEN Ánders producéren ze NÒG een MOUNT EVERÈST aan rekeningen ÉN INCÒMPETÈNTIÈ té betálen Dòór U! STém NIÈTS mét ÈÈN jood ér in Die U af máákt! ...Ze hébben Alle partijen en Staatsmiddelen Misbruikt Óm Als collectiéf Héél de Westerse Wèreld Léeg te Roven! DÀn IS Dé PVV geinfiltreert Door joden..Neme dion gauss...gebrul TEGEN rituéél slachten ...Vóór Één JÒÒD Als dion gauss ÈÈN ZÈÈR Ongebruikelijke Politieke Agendakeuze...Gevolgen...Héél de joodse en moslimwereld in de aanval....gevolg...andere partijen roepen snel Dát ze VÒÒR rituele slacht zijn...Wáár Ónder joods mafiasektelid bolkestein ...hup tén koste Van de PVV wat zieltjes gewonnen....Zó wérken joden mét infiltranten.Één Ander joods wapen. Dé Voorlopige Teruggaaf...Renteaftrek...Stom spelletje ..Men Betááld té Veel en krijgt zó wát tegelijkertijd in Vorm Van Voorlopige Teruggaaf TERUG.Hoge Kosten Voor Overheden En Nuisance Vóór Eigenaren.Wáár òm Niét IN ÈÈN KEÈR Simpel Lagere Rente Betalen? ...Noú Die joden Misbruiken Dát Namelijk Óm de Burgers te manipuleren Met Angsten en kunnen Ze zó náár partijen Van eigen keuze manipuléren.Zó wérken Die joden joodse mafia chronisch....Óm Dé háverkláp staat de Renteaftrek Als politiék agendapunt in de kranten Tóch? Dan Is er Dé Connectie tussen joodse mafia in partijen Én politiek Mét Die Van de bankenmafia Òók Wéér Aanwezig Zo Als de bankenmafia Ook de Wereldwijde papaverhandel van de joden witwast en reguleert Waar ze massaalst verslaafd aan zijn Én Onze Kinderen DÀT óók maakten ...U Mág Aan Nemen Dát UW Bank NIÈT Hét BESTE Mét U Vóór Hééft ..ÉN de moslims Die massaal Collaboreren in de Kinder prostituties en de heroinehandel Zélfs van uit turkse regering vandaan Òók niet!


http://www.depers.nl/buitenland/581452/Hoorzitting-Strauss-Kahn-uitgesteld.html
Door: idijood, 12 jul 2011 05:07
Vánwége Dàt zijn nágeslacht over al Aan het Plafond hing in Die Hotelkamer Wás Die fase Ván "poging " Tóch Al Lang Vóor BIJ?

http://www.depers.nl/buitenland/581320/Geldboete-voor-ontkenning-Holocaust.html
Door: idijood, 12 jul 2011 05:03
Wélke holocoust Wáar hebbe nullie t over? Zó GOED ALS Extréémste Bewijs Dát de Ván joden vérgéven wetgevingen én overheden totaal in Crimineel etische mafiahanden zijn ÉN Geen Democratie MÀÀR Fascistisch etnisch Koloniáál Terreurregime ...Nóg Ván luie Criminéle úitvréters Oók!

http://www.depers.nl/binnenland/581332/Vastgoedfraudeur-heeft-geen-spijt.html
Door: idijood, 12 jul 2011 04:52
"",,Het doel dat ""iedereen"" er rijk van moest worden heiligde toen de middelen. Destijds had ik niet het gevoel dat het niet klopte wat ik deed'', aldus Van V."" Sjá Òók Dàt doel IS Die Voórbij geschoten ...HÈÈL VÈÈL Mensen Wérden ér Héél Arm Van! Wás Òók MIDDEN IN Dè tijd DÀT hirsch ballin joods mafialid minister hirsch ballin De Gehele Bevolking buiten de wet had gesteld vogelvrij verklaard én bedrijfleven vrijbrief gáf Ons te plunderen ...DÀT wáren de tijden Van DÀT ér 35.000 Ménsen EXTRA PER JÀÀR ZELFMÒORD Pleegden ...ér Zich Deze en Gene Vóór Gemeentehuizen in Bránd STÀK.ÉN 900.000 Autochtonen Hét Lánd úit gejáágd wérden Dóor de joden! Dè tijd Ván Dat mafialeider lubbers meermalen mét mr nijpels saampjés Dé Pensioénkássen Léég Róófde Mét Vele tiéntállen Miljárden tegelijk! Sámenspan Àán etnisch Terrorisme Staatsterrorisme plunderingén Génócidé KÀN ér WÉL BIJ!

http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html
Door: idijood, 12 jul 2011 02:29
Nóg Wèl Een opzettelijke emanatie Van Die Demonen Der decennia>> http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html Door: idijood, 12 jul 2011 01:32 ÉN Hiér Méé ...Stem NÒG ééns Dié Old Fárts..........................http://www.depers.nl/binnenland/581201/Verkrachter-keert-niet-terug.html Door: idijood, 12 jul 2011 00:53 DÀT Overheden Áls beleid hébben óm Daders in Wijken terug te laten is al decennia Zó EN Zeer Veel Mensen Families Èn Kinderen Sluipen Door Het Bestaan Áls Een Bange Rat Dóór een Rióol.Óver Ál in de Wijken Waar de moslims en afrikanen Òók Alle Kinderen Vérkracht gedrogéérd vérprostitueert hebben Kómen Ze Dágelijks de Daders tegen Wáár Ze "zó vriendelijk mogelijk " tegen groeten Áls Die wát zeggen ...Pure Dóodsangst ...Té Bang Óm massaal Aangiften te Doen Wat er in de Wijken Werkelijk Aan de Hand IS ...Èn DÀT IS de bedoeling Van de joodse mafia òók Die Dát Sóórt beleid aanlegt en propageert onder allerlei smoezen Zo Als ze de Criminelen Òók onder allerlei smoezen Het land IN hebben geloodst ...Én in Dié etnische Terreurmisdrijven Òók massaal Co laboreren!Ik Bedoél: Dé joodse politici ZIJN MAFIALORDS ÉN DÀT Hééft NIÈTS Mét Politieke En Landsbestuur te Maken Wél Mét Misbruik En Criminaliteit!

http://www.depers.nl/binnenland/581164/Zelfmoord-bij-arrestatie.html
Door: idijood, 12 jul 2011 02:23
yo_joping1 schreef:
yoping1 Clairwil schreef,zyn er ook Nederlanders by betrokken?? Ik weet het niet,wat ik wel weet dat BV in de vastgoedhandel heel veel zwart geld omgaat en dat wordt gedaan door witte Nederlanders. ook zit er een witte Nederlander in de cel,met de naam Holleeder,de grootste witte cremineel die Nederland ooit heeft gehad.
Vuile GORE Criminele Rassenhaatzaaiende RÒTJÒÒD Dié jé BÈNT...holeeder IS askeNaZijoods! ALLE Illegale Grondroven En Speculaties ZIJN VOLLEDIG IN joodse mafiahanden MÈT MISBRUIK Staat Wet justitie En diensten incluis banken En Bedrijven Wáár BIJ cryptojood en lid joodse mafia Als justitiéminister FORS hielp Dè Autóchtone Eigendommen Goederen En Gelden in mafiaklauwen te bevelen.ÉN @Clairwil Dé Enige Néderlander DIé ér BIJ Betrókken IS Zál Zo ÁLs Gébruikelijk Wél Wéér HÈT SLÀCHTÒFFER DIÉ 57 Járige Vrouw ZIJN! Btw yoping ALLE Spraakmakende Misdáádzaken ZIJN JOODS VOORNAMELIJK ASKENAZIJOODS.Manson Hitler goebels mengele carl silberbauer polanski j.vd sloot kim de wilde tristan van der vlis dutroux fournirét jack the ripper stalin tsjéka bolsjéwiéken communisten jefrey dahmer ted bundy Meeste leden mansonfamily mitterand berlusconi cohen ...holeeder ...koos h...salomonson wabeke donner hirsch ballin pechthold lubbers kok van agt hamer tang...Genocidejoden kaufman morgenthau wiesje de lange churchill rooseveldt ...enzzzzzzzz Zie Vóór Úitgebreider Data Websites Áls Realzionistnews.com jewwatch.com veteranstoday.com hetzuur.nl klokkenluideronline.nl etcetcetc

http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html
Door: idijood, 12 jul 2011 02:04
Óók IS Hét ZÒ Dát Men Ván Véróórdelingen En Onderzoeken ÉN Hoé Dé Vork in Dè Stéél ZIT PÀS Wàt Hoort Als Het té Laat IS EN Men Nog HÈÈL WÀT In Had Kunnén Brengen....Blijkt Dán Àchter af Óm Niéts! Zó toonde mafiajustitie ÓP Hét Àllerláátst Òok op TV Beelden Die NÒÒIT Èérder vertoond Waren en Gefaked Waren...Ernstigste Fraude Staatsterrorisme WÁT HÈÈL Dé Hoek Van Holland Záák WÀS.Váker houden ze Diverse Cruciale Details in Zaken áchter ÉN zétten Zó Héél De Bevolking Óp Het Verkeerde Been.Tristan van der vlis robert m. drént pieter kalbfleisch WOB killer donner etnisch Terrorist hirsch ballin Idém! Ze reiken Van Zaken een opzettelijk vertekent Beeld aan waar op de bevolking Zich mag stukbijten en Het tóch Altijd Vérkeerd Heeft Dán! Zó kán iedér ÈÉN supermannétjé spelen!Ù Bégrijpt DÀT Hét Hiér Dán NIÈT Óm Intégere Mensen GÀÀT Máár intéélt mafiagebroéd?

http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html
Door: idijood, 12 jul 2011 01:50
Ér IS Òók Èén Súperioure WÀRE Réchtspráák > Èén GOD´s Òórdéél.Dàt IS Ultiem ÉN Definitiéf > Èn Dán Kán Déze Verwórden joodse mafiakolonié Dé Gevangenissen IN Gebonjóurd Worden Óm wát ze déden.

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: idijood, 12 jul 2011 01:32
ÉN Hiér Méé ...Stem NÒG ééns Dié Old Fárts..........................http://www.depers.nl/binnenland/581201/Verkrachter-keert-niet-terug.html Door: idijood, 12 jul 2011 00:53 DÀT Overheden Áls beleid hébben óm Daders in Wijken terug te laten is al decennia Zó EN Zeer Veel Mensen Families Èn Kinderen Sluipen Door Het Bestaan Áls Een Bange Rat Dóór een Rióol.Óver Ál in de Wijken Waar de moslims en afrikanen Òók Alle Kinderen Vérkracht gedrogéérd vérprostitueert hebben Kómen Ze Dágelijks de Daders tegen Wáár Ze "zó vriendelijk mogelijk " tegen groeten Áls Die wát zeggen ...Pure Dóodsangst ...Té Bang Óm massaal Aangiften te Doen Wat er in de Wijken Werkelijk Aan de Hand IS ...Èn DÀT IS de bedoeling Van de joodse mafia òók Die Dát Sóórt beleid aanlegt en propageert onder allerlei smoezen Zo Als ze de Criminelen Òók onder allerlei smoezen Het land IN hebben geloodst ...Én in Dié etnische Terreurmisdrijven Òók massaal Co laboreren!Ik Bedoél: Dé joodse politici ZIJN MAFIALORDS ÉN DÀT Hééft NIÈTS Mét Politieke En Landsbestuur te Maken Wél Mét Misbruik En Criminaliteit!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: idijood, 12 jul 2011 01:30
Ja Dat Is Ook Verbonden Hier Mee:......................................http://www.depers.nl/binnenland/581219/Fouten-bij-wapenvergunning.html Door: idijood, 12 jul 2011 00:38 Noú @jaapkolk ér Zit Wèl Wat Méér Achter de vlis zaak.Óók Déze zaken: http://www.depers.nl/binnenland/581314/Tristan-schreef-boek-tegen-God.html Door: idijood, 12 jul 2011 00:31 ####idz1958 schreef: schrizofenie is n demonische macht. De stemmen die je dan hoort zijn demonen net als je bij paragnosten krijgt te horen, dat alles goed is en overledenen bij je staan. Het is onzin. Dat is juist de duivel die je probeert gek te maken. #### ...............................................................................................................................Dè Daders áchter schizofrenié ZIJN ZÈKER Demonisch ..Dáár Kun JE Mét Je Verstand Niét BIJ.Òòrzáken Liggen Echter in mkultra en monarchachtige technieken Die Door Hersenspoel specialisten Van joodse kom af Op Voornamelijk schoolreisjes De Kinderen worden áán gedáán.Dé joodse en Òók moslimreligiouzen Zijn professionéle Brainwash specialisten Die met martelen drugs en Verkrachtingen inderdaad Traumas kunnen aanleggen Die de Slachtoffers Later bij Bépaalde triggers tót daden kunnen dwingen "dwanghandelingen"..Dé stemmen in Het Hoofd Zijn ér Óm Dát DAT Dé stemmen Ván De Hersenspoelspecialisten ZIJN Dié Óp Mensen en Kindéren IN práten Tijdens de drogéringen en martelingen.Dát Slachtoffers In Èérste Instantie NIÈT Wéten Dát Die Stemmen Van Nare Ervaringen Komen IS Óm Dát Zwáár Trauma ALTIJD in Het Onbewuste zinkt ÉN úit dé Herinnering Valt.Óndánks NIÈT Herinneren Kunnen Dé Fysiéke Gevolgen WÈL Dágdagelijks aanwezig Zijn En Héél Hét Bestaan en Geluk slopen Máár Men Wéét Dè Ware Oorzaken Niét ÉN rómmelt Dòór Het Bestaan Mét Wat pillen en doktors! Indién Méér Technische Details Gewenst Kunt U Zich ZÒ BIJ Welke joodse rabijn Dàn Óók Vervoegen Zo Als evers of Zó Dié Wát Met tristan van der vlis hád.Máár Wées Gewáárschuwd Vánwege Dé mafiaorganisatie Die aan ze hangt.

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: idijood, 12 jul 2011 01:28
idijood schreef:
Beter Leesbare Versie [...]Beter Leesbare Versie Sja Marjann Die cijfers worden gefabriceerd naar joodse mafiabehoeften.Die hebben over al handlangers in buitenland bedrijven bij cbs bij Diensten bij wetgevingen justitie in MÈÈSTE Partijen.Néém Alléén al de machinatie Van de joodse mafia óm Mét mafialid dion grauss dé PVV Hét ritueel slachtenverhaal in Dé Schoénen te schuiven en van uit andere partijen >Bewézen plunder etnisch Terreur En mafiapartijen< gáán roépen "wij zijn voor ritueel slachten" Je Moét Wéten Dát zij Ongekend Én Ongeévenaard Zijn in Bedrog En manipulaties én Vóór eigen Misdaden En Schandes altijd Anderen láten Óp Draaien Daar Zijn ze UNIÈK IN!ÁLs Normale Mensen iets Zeggen Óf Vrágen Informéren Ze Communicéren Ze Waarschuwen Ze etc. Àls joden iets zéggen informeren opmerken ...Is Het Méér Feit Dát ze wát ván Je willen dát ze Je ergens toé willen manipuleren Jé Gedrag besturen beinvloeden Jé Misbruiken voor allerlei Ván in protestbewegingen meelopen wiens daden hen dienen tot Terreur en activismen ...ó Je uitspraken laten doén. Óm Andere redenen Dán ze Je zeggen of laten Weten.Dáár staan ze BOL Ván. Dit Verschil in aanpak Niét Kennen Heeft Menig Volk En Mens Dé Kóp Gekóst!...Zie de PVV en het ritueel slachten ...dion gauss en méér zijn niet voor niks door de joodse mafia dé PVV ingesluisd..Dát Zag JE Al Aan de Diverse préfab gécorrumpéérden ÉN Dé PVV binnen gesluisden Wiens Dóopcelen Óp Eens Op Straat lagen van uit >in joodse mafiahand zijnde< justitie en Overheden.Zo Zijn moslims Òok ...Òok in de Politiék zéggen wát anders Dán ze willen en Òok doén!Kijk Bij Dézen Náár hun Daden Niét náár hun wóórden van mooi!Dát Zou Jou Mét Een Goede Feitenkennis Niét Zwaar Moeten Vallen?...Zoéken Náár hun Ware doelen!
Hmm Ja

http://www.depers.nl/binnenland/581315/Haat-tegen-God-dreef-Tristan-tot-daad.html
Door: idijood, 12 jul 2011 00:56
Wel Opvallend Dát Media Óndanks Véél Informatie Van Bezoekers De gegevens Niét Presentéren in Hun Artikelen ...Zélfs niét Als Vraag Óf Verdenkingen? Hélpen klein houden dan maar he?

http://www.depers.nl/binnenland/581201/Verkrachter-keert-niet-terug.html
Door: idijood, 12 jul 2011 00:53
DÀT Overheden Áls beleid hébben óm Daders in Wijken terug te laten is al decennia Zó EN Zeer Veel Mensen Families Èn Kinderen Sluipen Door Het Bestaan Áls Een Bange Rat Dóór een Rióol.Óver Ál in de Wijken Waar de moslims en afrikanen Òók Alle Kinderen Vérkracht gedrogéérd vérprostitueert hebben Kómen Ze Dágelijks de Daders tegen Wáár Ze "zó vriendelijk mogelijk " tegen groeten Áls Die wát zeggen ...Pure Dóodsangst ...Té Bang Óm massaal Aangiften te Doen Wat er in de Wijken Werkelijk Aan de Hand IS ...Èn DÀT IS de bedoeling Van de joodse mafia òók Die Dát Sóórt beleid aanlegt en propageert onder allerlei smoezen Zo Als ze de Criminelen Òók onder allerlei smoezen Het land IN hebben geloodst ...Én in Dié etnische Terreurmisdrijven Òók massaal Co laboreren!Ik Bedoél: Dé joodse politici ZIJN MAFIALORDS ÉN DÀT Hééft NIÈTS Mét Politieke En Landsbestuur te Maken Wél Mét Misbruik En Criminaliteit!

http://www.depers.nl/binnenland/581316/Weer-kort-geding-over-plek-in-arrestatieteam.html
Door: idijood, 12 jul 2011 00:45
Sja Wát Dáár Spéélt? De Agenten Lijken Gedréven Dat Ze Zélfs Eigen Middelen In Zetten Én Dáár ZÒ Èèn ZÀÀK ván máken? Wordt Het Voorval Misbruikt Óm Andere Redenen Óm van Ze áf te komen en vervangen vóór joodse mafialeden Zo Als Sinds 2004 Én 2009 Mét toenemende inspanning nationáál en internationáál gebeurd??? Néderlánd MÀG Háár Veiligheiddiensten WÈL ÈÈNS GÁAN ZUIVEREN EN Dán IN Dé Verdere Diensten Dé creaturen Van Een Vijandige mogendheid Gáán Verwijderén!!! Dié léggen HÈEL De Westerse Wéreld lám!

http://www.depers.nl/binnenland/581219/Fouten-bij-wapenvergunning.html
Door: idijood, 12 jul 2011 00:38
Noú @jaapkolk ér Zit Wèl Wat Méér Achter de vlis zaak.Óók Déze zaken: http://www.depers.nl/binnenland/581314/Tristan-schreef-boek-tegen-God.html Door: idijood, 12 jul 2011 00:31 ####idz1958 schreef: schrizofenie is n demonische macht. De stemmen die je dan hoort zijn demonen net als je bij paragnosten krijgt te horen, dat alles goed is en overledenen bij je staan. Het is onzin. Dat is juist de duivel die je probeert gek te maken. #### ...............................................................................................................................Dè Daders áchter schizofrenié ZIJN ZÈKER Demonisch ..Dáár Kun JE Mét Je Verstand Niét BIJ.Òòrzáken Liggen Echter in mkultra en monarchachtige technieken Die Door Hersenspoel specialisten Van joodse kom af Op Voornamelijk schoolreisjes De Kinderen worden áán gedáán.Dé joodse en Òók moslimreligiouzen Zijn professionéle Brainwash specialisten Die met martelen drugs en Verkrachtingen inderdaad Traumas kunnen aanleggen Die de Slachtoffers Later bij Bépaalde triggers tót daden kunnen dwingen "dwanghandelingen"..Dé stemmen in Het Hoofd Zijn ér Óm Dát DAT Dé stemmen Ván De Hersenspoelspecialisten ZIJN Dié Óp Mensen en Kindéren IN práten Tijdens de drogéringen en martelingen.Dát Slachtoffers In Èérste Instantie NIÈT Wéten Dát Die Stemmen Van Nare Ervaringen Komen IS Óm Dát Zwáár Trauma ALTIJD in Het Onbewuste zinkt ÉN úit dé Herinnering Valt.Óndánks NIÈT Herinneren Kunnen Dé Fysiéke Gevolgen WÈL Dágdagelijks aanwezig Zijn En Héél Hét Bestaan en Geluk slopen Máár Men Wéét Dè Ware Oorzaken Niét ÉN rómmelt Dòór Het Bestaan Mét Wat pillen en doktors! Indién Méér Technische Details Gewenst Kunt U Zich ZÒ BIJ Welke joodse rabijn Dàn Óók Vervoegen Zo Als evers of Zó Dié Wát Met tristan van der vlis hád.Máár Wées Gewáárschuwd Vánwege Dé mafiaorganisatie Die aan ze hangt.

http://www.depers.nl/binnenland/581314/Tristan-schreef-boek-tegen-God.html
Door: idijood, 12 jul 2011 00:31
idz1958 schreef:
schrizofenie is n demonische macht. De stemmen die je dan hoort zijn demonen net als je bij paragnosten krijgt te horen, dat alles goed is en overledenen bij je staan. Het is onzin. Dat is juist de duivel die je probeert gek te maken. Niet iedereen gaat naar de hemel maar naar n bepaalde tussenverdieping tot de dag des oordeels.Alleen goed zijn en gul is niet genoeg om in de hemel te komen. Vergeving vragen voor de zondes in je leven, liegen, stelen, immoraliteit enz,dan zou Hij je vergeven maar anders niet.
Dè Daders áchter schizofrenié ZIJN ZÈKER Demonisch ..Dáár Kun JE Mét Je Verstand Niét BIJ.Òòrzáken Liggen Echter in mkultra en monarchachtige technieken Die Door Hersenspoel specialisten Van joodse kom af Op Voornamelijk schoolreisjes De Kinderen worden áán gedáán.Dé joodse en Òók moslimreligiouzen Zijn professionéle Brainwash specialisten Die met martelen drugs en Verkrachtingen inderdaad Traumas kunnen aanleggen Die de Slachtoffers Later bij Bépaalde triggers tót daden kunnen dwingen "dwanghandelingen"..Dé stemmen in Het Hoofd Zijn ér Óm Dát DAT Dé stemmen Ván De Hersenspoelspecialisten ZIJN Dié Óp Mensen en Kindéren IN práten Tijdens de drogéringen en martelingen.Dát Slachtoffers In Èérste Instantie NIÈT Wéten Dát Die Stemmen Van Nare Ervaringen Komen IS Óm Dát Zwáár Trauma ALTIJD in Het Onbewuste zinkt ÉN úit dé Herinnering Valt.Óndánks NIÈT Herinneren Kunnen Dé Fysiéke Gevolgen WÈL Dágdagelijks aanwezig Zijn En Héél Hét Bestaan en Geluk slopen Máár Men Wéét Dè Ware Oorzaken Niét ÉN rómmelt Dòór Het Bestaan Mét Wat pillen en doktors! Indién Méér Technische Details Gewenst Kunt U Zich ZÒ BIJ Welke joodse rabijn Dàn Óók Vervoegen Zo Als evers of Zó Dié Wát Met tristan van der vlis hád.Máár Wées Gewáárschuwd Vánwege Dé mafiaorganisatie Die aan ze hangt.

http://www.depers.nl/binnenland/581106/We-spioneren-er-lustig-op-los.html
Door: idijood, 12 jul 2011 00:19
tokjoodt schreef:
Ván Zulke praktijken Óm Niks krijgen We Wél Mooí Noord koreaanse sfeertjes Ik Hóop Dát u dé Kéér zijde Òok Zo Dapper Áán Kunt? ....Bént u Mét Al Die dappere KÚCH inzet al geinfiltreert in de Kindér molesterende En drogerende rabinaten Van de moslims en joden? In hún Kindér bordelen Dán? Al Die Járen hun massale heroinehandel niét Óntdekt?...Dé Chinese Babyhandel Dán?...Hééft u Ná Al Die Miljardenverslindende Járen Al Bevonden Wáár Die 50.000 Steevaste Jongeren Als Kinderen Al Aan heroine verslaafd zijnde Van Dáán Komen Hoé Dat Kómt? ...NÒGÒÒDPIECEÒFÈVILSHITNOTWORTHAPENNYPIG! Gá maar weer Kindtjés slaan ...ben je zo goed in! Wegens het Hier mee Paranoia en zinloos geweldzaaien Zou u Wegens Staatsterrorisme Nog Eens Aan Een Pianosnaar Kunnen Eindigen!Zéker ÁL Wéér door een jood bedacht Die Hébben Al Zo Een Dóopcéél?
Héé Kijk Noú ...Èén Nórmáál Functionérend Fatsoénlijk Menselijk Wézen Mét Zinnige Bijdragen.Leuke ...tokjoodt....IS Òok Nog Dát ze óver twee jáár of zó in hun Leugenvodjes Autóchtónen Nátives weer gáán beschuldigen Dit Sóórt dingen tegen Eigen Volk gedáán te zullen hebben.Zó Goéd Als heél hun Verworden staatsbeleid Ván de afgelopen 50 jáár sméren ze momentéél Áan Bij Voorbeeld dé PVV áf.Tót én Mét dé joodse nsb praktijken Dé stádsmariniérs alias dé bijzondere opsporingsambtenaren Én Knieschot óm Schééf Kijken Ván aartsen en pechthold áán Toé.

http://www.depers.nl/binnenland/581340/Crimineel-heeft-grote-staatsschuld.html
Door: idijood, 12 jul 2011 00:09
[quote=rotjood]
Reactie verwijderd. Gelieve niet te kwetsen of beledigen, ook niet middels de gebruikersnaam.
[/quote]Het IS Wél Héél Èrg Dát dePers Náást Al Héél Veel Vuldig Tips Leads Ervaring Getuigenissen Meningen Omtrént georganiseerd Kindér Misbruik wég  gehaald heeft Máár Bijdragen wég halen Dié Belichten hoé Dé Wetgevende Staatsmiddelen Wetgeving praktisch tegen de Bevolking en in eigen voordeel van een mafiaorganistaie Misbruikt worden ÉN éven ééns Informatie óver èrnstigste etnische Misdrijven verwijderd ónder mom Een Bezoekernaam zoú op ééns een "beledigend" aanwijzend voornaamwoord zijn Légt Hét ér Wél ÈRG Dik Boven Óp Dát uw afkomsten Én Mogelijke banden indérdaád Bedreigend Invloedrijk mee spelen. Ik Bedoél u HÈÈFT Tóch Òok Een Maatschappeijke Taak Én Plicht Én Tén Minste Een Goéd Stúk Burgerlijk Fatsoen en Goede Wil?  Ik Verzoék u Het Betreffende Stuk Terug te Zetten.

http://www.depers.nl/binnenland/581219/Fouten-bij-wapenvergunning.html
Door: idijood, 11 jul 2011 23:58
Overbelasting schreef:
[...] Hoeveel jointjes waren dat er vandaag ? Hoeveel verschillende emailadressen gebruik jij eigenlijk? Wanneer ga je eens leesbaar schrijven ? Verder alles goed ?
@overlast trek even jé supermancostuum aan Dán Dúrf je Mischién Wél Inhoudelijk te Reageren ... Zó Àls bij de Kindtjés Óók ... Ik Héb Toévallig Mijn Moúwén Óp Gestróópt is ´t wát?

http://www.depers.nl/binnenland/581219/Fouten-bij-wapenvergunning.html
Door: idijood, 11 jul 2011 23:38
Ér wordt in Zake van der vlis Gelógen en Bedrógen Éven Áls in Zake de Amsterdamse robert m.Zaak Dát Gevaar Vóór Getuigen En Slachtoffers Zeer Reel Lijkt.Alle Onderzoek is in handen Van Én onder controle van mafia Zo Als De robert m. Zaak Door mafialid joris demmink doorkruist wordt En Ik Ben benieuwd Wát Van der Laan En Bernard Welten ér Nou Ván Vinden en Óf Ze Dát Weten.

http://www.depers.nl/binnenland/581340/Crimineel-heeft-grote-staatsschuld.html
Door: rotjood, 11 jul 2011 16:48
Btw De Wétgeving ZWare Criminaliteit tegen Weerloze Burgers Kéren Mét Vele Doden Als Gevolg werd Dóór joods mafiaminister hirsch ballin ingevoerd in Het kader Ván de "pluk Het Land en Volk" wetgeving Dát hij EN de joodse mafia in 1991 Blijkbaar definitiéf hadden ingevoerd Óm De plunderingen Door de joodse gemeen zijn ze Wél scháp te vergemakkelijken en De Bevolking NU Hélemáál Weerlóós te maken...Collaborateur belastingdienst Hééft Ónder askeNaZijoods mafialid hoogervorst óa Daár Mée Òók Héel Wát Mensen levens Op Het Geweten Alsmede Vele Miljarden En Berovingen En Mét de "omkering Bewijslást" Als Een ZWIJN te Kéér ging.Mede Verantwóórdelijk Voor Massas Doden etnische Terreurdaden plunderingen Róof Volkseigendommen En Genocide....Mét Fraudes veroorzaken kunstmatige Boekhoudkundige reccesie Als etnisch Terreur en onderdrukkingswapen. Dè Totále boycot Van de rechtbanken EN Overheden OP gezag Van de joodse mafia tegen de Bevolking Kwam Dáár Nóg Als Een Móórdwapen BIJ.Het Aantal Doden Nám Mét Tiénduizenden PÈR JÀÀR TOÈ Én Criminaliteit Zo ALs Het in Concentratiekampen Nog Geen Eens Voor KWam!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: idijood, 11 jul 2011 19:43
##Clausewitz, 10 jul 2011 13:20 Wie zich zo geirriteerd heeft aan politiek Nederland afgelopen pakweg 20 jaar (dat hoor ik teminste enorm veel laatste tijd) die mag wel even weten dat VVD in de afgelopen 20 jaar de partij is die het meest heeft geregeerd.## Kún Jé Hélemáál Vérgéten ...Enige Die Sinds de oorlog én lánger regeren ZIJN dé joode mafia En Een askeNaZijoods pechthold van agt)alias bauer alias rothchild) lubbers(alias loeb) kok(alias cook Ván admiraal cook) ín Dé achtergrond IS VÈÈL invloedrijker Dán WÈLKE Democratisch Gekózen Partijn DÀN Òók ...Wéreldwijd!..Wé zitten WÈGENS HUN BELANG ...In Irák In Afghanistan in Libié En Zó dalijk in Egypte Irán Turkeye.We zitten in Afghanistan wégens donner ballin rasmussen lubbers van agt kok en Méér Van de internationale joodse mafia...Dié NU Dán Òók ALLE Eigendommen Waarden bezittingen machtsposities ÉN Bedrijven Mét Véélvuldig Móórd en Dóódslag in Dé klauwen gehaald hébben Én familie Ván mafialid askeNaZijood balkenende is Dáár al lang miljoénen aan het binnenslepen.Wij Betálen Dát Mét Bloed...ÉN Krijgen Géén Wisselgéld Terug Dán schulden aan die oorlogen en Dé schuld en rekeningen...Zó speelt Die joodse mafia Dát spel.Jewshadowsociety!

http://www.depers.nl/binnenland/581321/Arrestant-niet-overleden-door-politiegeweld.html
Door: idijood, 11 jul 2011 19:36
Ik Bédoél ....ze Misbruiken Zélfs religien moskeeen scholen en Wijken om Kinderen massaal té Verkrachten en drogérén té vérprostitueren ...Die Moéten Vérgáán!

http://www.depers.nl/binnenland/581321/Arrestant-niet-overleden-door-politiegeweld.html
Door: idijood, 11 jul 2011 19:34
Postel schreef:
Dat is dan een opsteker voor de politie. Voor de Turkse staat excuses aanbiedt, is het wel zo eerlijk en gepast, dat ene @Clairwil excuses aan alle Turken aanbiedt voor het nodeloos beledigen en demoniseren van alle Turken en Turkse instellingen.
Postel Ik Bén Overtuigd Dát Clairwil NÒÒIT in Staat Zal Zijn De Àllerliederlijkste Diépte Smérigheid Én Démonié te Verwóórden Dát de turkse staat de turken én turkse instellingen ...Dát Vérwórden Kindér Vérkrachtende en drogérende Demonenvólk.Zó Láág Kán Niémand Komen.

http://www.depers.nl/binnenland/581108/Asociaal-zijn-is-geen-recht-toch.html
Door: idijood, 11 jul 2011 18:10
@Yedioth, 11 jul 2011 16:52 Dáár zit Hiér de joodse Grondspeculatiemafia áchter Die Mét Misbruik Staats Diensten En Wetgevingen Dé Gronden afperst op allerlei manier vóór gebruikelijk Niéts óf afbraakprijzen en Dán de Waarden Mét Fraudes Mét Gemeente en Staatsmiddelen En voorkennis in Waarde verdertigvoudigen .Doen ze al decennia En Stedelingen zijn dan mooi om Boeren weg te pesten .Doen ze al decennia Sinds ze zeventiger jaren defintief de macht op de overheden kregen en hébben ér MILJÀRDEN aan verdiend...IN NEDERLAND!

http://www.depers.nl/binnenland/581108/Asociaal-zijn-is-geen-recht-toch.html
Door: idijood, 11 jul 2011 18:03
Daar ging wat fout nog een keer
rotjood schreef:
@RePa, 11 jul 2011 10:08 @RePa, 11 jul 2011 10:08 Hét IS Waar Wát Ik Zég zeeuws vlaanderen IS Een Doorgangshuis Vóór Problemen en Criminélen.Wát Dacht U ?Òók Hèt grénsverkéér Én dé Dáár Dóór peperdúre moslimauto´s en hun Kindér prostitutiés en heroinehandels. Ér ZIJN Hiér Véél Dié Zijn Vóór hun uitkéring Én hun Beroép ...Zélfs rabijnen ....ònmogelijk stéénrijk. Dé Ránddorpen Zijn VÒL mét Dit Sóórt allóchtónen. Hét geweld IN ÈLKE WIJK ÉN Dórp IS ÈNórm EN de moslimrabijnen heersen. Én WÀT Dácht u Dát Die "Probléémgezinnen" ZIJN ... DÀT ze wég gestuurd wórden dé Provinciés IN ..Breiclubjés? Dé Huizenléégstand IS Al ...Òók Méde Dóor de joodse mafia én hun 2006-2009 belastingtruck Óm Velen Hun Huizen té dwingen Verkopen AL Méér Dán Ruime TWÈÈ JÀÀR...TRÀP ÈR NIÈT IN Jé zit in Dé Ráttenvál.Kómt NÒOIT MÈÈR WÈG JE Familie in Geváár! Dé schóólkeuze Érg Kráp en Óp Alle scholen heerst de Misdáád. ÉN Wát Moét uw ""... en deze zaken niet op straat durft te schreeuwen, in ieder geval niet bij mij voor de deur....Bétékenén ...."" Wát Moést ér Vóór uw deur Dàn Gebeuren? ... IS Hét Niét Dát u Ván Een Huis áf wil Dát u Ernstigste Waarschuwingen en Berichtgevingen áf poogt té bránden ...Dát Kán Enkel "eigenbeláng " Zijn Dán he? Désto Blijer Zúllen Dè Mensen Dié er NU Niét in trappen Mét Me Zijn ...ÉN DÀt ZIJN VÀST VÈÈL MÈÈR!
Ja bij Ons is dat ook zo en hoor van Wél Meer Limburg Groningen

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: idijood, 11 jul 2011 17:47
@Marjann, 11 jul 2011 17:45 in Dát Gevál Èéns GOÈD Náár uw Prioriteiten Kijken en Ze Wellicht Hérzién Zoú Wél Modern Zijn?

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: idijood, 11 jul 2011 17:46
Beter Leesbare Versie
Marjann schreef:
[...]... er een fikse neerwaartse spiraal zichtbaar werd. Maar goed, het is altijd mijn werk geweest vandaar deze cijfers mij ...
Sja Marjann Die cijfers worden gefabriceerd naar joodse mafiabehoeften.Die hebben over al handlangers in buitenland bedrijven bij cbs bij Diensten bij wetgevingen justitie in MÈÈSTE Partijen.Néém Alléén al de machinatie Van de joodse mafia óm Mét mafialid dion grauss dé PVV Hét ritueel slachtenverhaal in Dé Schoénen te schuiven en van uit andere partijen >Bewézen plunder etnisch Terreur En mafiapartijen< gáán roépen "wij zijn voor ritueel slachten" Je Moét Wéten Dát zij Ongekend Én Ongeévenaard Zijn in Bedrog En manipulaties én Vóór eigen Misdaden En Schandes altijd Anderen láten Óp Draaien Daar Zijn ze UNIÈK IN!ÁLs Normale Mensen iets Zeggen Óf Vrágen Informéren Ze Communicéren Ze Waarschuwen Ze etc. Àls joden iets zéggen informeren opmerken ...Is Het Méér Feit Dát ze wát ván Je willen dát ze Je ergens toé willen manipuleren Jé Gedrag besturen beinvloeden Jé Misbruiken voor allerlei Ván in protestbewegingen meelopen wiens daden hen dienen tot Terreur en activismen ...ó Je uitspraken laten doén. Óm Andere redenen Dán ze Je zeggen of laten Weten.Dáár staan ze BOL Ván. Dit Verschil in aanpak Niét Kennen Heeft Menig Volk En Mens Dé Kóp Gekóst!...Zie de PVV en het ritueel slachten ...dion gauss en méér zijn niet voor niks door de joodse mafia dé PVV ingesluisd..Dát Zag JE Al Aan de Diverse préfab gécorrumpéérden ÉN Dé PVV binnen gesluisden Wiens Dóopcelen Óp Eens Op Straat lagen van uit >in joodse mafiahand zijnde< justitie en Overheden.Zo Zijn moslims Òok ...Òok in de Politiék zéggen wát anders Dán ze willen en Òok doén!Kijk Bij Dézen Náár hun Daden Niét náár hun wóórden van mooi!Dát Zou Jou Mét Een Goede Feitenkennis Niét Zwaar Moeten Vallen?...Zoéken Náár hun Ware doelen!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: idijood, 11 jul 2011 17:39

Beter Leesbare Versie
[quote=Marjann]
[...]... er een fikse neerwaartse spiraal zichtbaar werd. Maar goed, het is altijd mijn werk geweest vandaar deze cijfers mij ...
[/quote]Sja Marjann Die cijfers worden gefabriceerd naar joodse mafiabehoeften.Die hebben over al handlangers in buitenland bedrijven bij cbs bij Diensten bij wetgevingen justitie in MÈÈSTE Partijen.Néém Alléén al de machinatie Van de joodse mafia óm Mét mafialid dion grauss dé PVV Hét ritueel slachtenverhaal in Dé Schoénen te schuiven en van uit andere partijen >Bewézen plunder etnisch Terreur En mafiapartijen<  gáán roépen "wij zijn voor ritueel slachten" Je Moét Wéten Dát zij Ongekend Én Ongeévenaard Zijn in Bedrog En manipulaties én Vóór eigen Misdaden En Schandes altijd Anderen láten Óp Draaien Daar Zijn ze UNIÈK IN!ÁLs Normale Mensen iets Zeggen Óf Vrágen Informéren Ze Communicéren Ze Waarschuwen Ze etc.  Àls joden iets zéggen informeren opmerken ...Is Het Méér Feit Dát ze wát ván Je willen dát ze Je ergens toé willen manipuleren Jé Gedrag besturen beinvloeden Jé Misbruiken voor allerlei Ván in protestbewegingen meelopen wiens daden hen dienen tot Terreur en activismen ...ó Je uitspraken laten doén.  Óm Andere redenen Dán ze Je zeggen of laten Weten.Dáár staan ze BOL Ván. Dit Verschil in aanpak Niét Kennen Heeft Menig Volk En Mens Dé Kóp Gekóst!...Zie de PVV en het ritueel slachten ...dion gauss en méér zijn niet voor niks door de joodse mafia dé PVV ingesluisd..Dát Zag JE Al Aan de Diverse préfab gécorrumpéérden ÉN Dé PVV binnen gesluisden Wiens Dóopcelen Óp Eens Op Straat lagen van uit >in joodse mafiahand zijnde< justitie en Overheden.Zo Zijn moslims Òok ...Òok in de Politiék zéggen wát anders Dán ze willen en Òok doén!Kijk Bij Dézen Náár hun Daden Niét náár hun wóórden van mooi!Dát Zou Jou Mét Een Goede Feitenkennis Niét Zwaar Moeten Vallen?...Zoéken Náár hun Ware doelen!


http://www.depers.nl/sport/581100/Een-Zeeuw-krijgen-ze-niet-kapot.html
Door: rotjood, 11 jul 2011 16:54
Sja @nietlinks, 11 jul 2011 16:32 u poogt regels te Misbruiken óm andere motivaties DIe u Niét Durft Zeggen.Wél Dégelijk ..Niét Kapot>WÉL KAPOT!...ALLÈ Zeeuwen Trouwens ..IS ér AMPER Nóg ÈÈN Óver Dóór Die multicul joodse plúnder ÉN Genocidemafia Van rutte verhagen cohen pechthold lubbers van agt etc.

http://www.depers.nl/binnenland/581106/We-spioneren-er-lustig-op-los.html
Door: rotjood, 11 jul 2011 16:31
Sjá Oplossing IS Simpel Àlléen Vóór Leden ...Ik Héb Hét Idéé Dát Mén Ván Niét rokers Véél Méér Kánker Krijgt Dán Ván Gezellige ROkers En PeukenStÒkérS.@vléésworm Wás Dè Láátste Drúppel!

http://www.depers.nl/binnenland/581219/Fouten-bij-wapenvergunning.html
Door: rotjood, 11 jul 2011 16:25
Antigoon schreef:
Het wel of niet hebben van een vergunning maakt bij zulke idioten werkelijk geen moer uit, ze doen toch wat ze willen, met of zonder papiertje...
Hét hébben Ván familie Dié Terrorist Als bob smalhout ...ideoloog hoogleraar wapenleverancier en wapenhuis vóór terreurorg de jdl Dát Na Een massamóórdaanslag Óp 40 israelis in Een Bús Daár Zélfs israel Niét Méér IN Mág...Én Èèn generaál arie van der vlis ...Wapens ...Èn óvervloedig Géld óm wapens te kopen ...Én relatie Mét Een Gékke Zéér gewélddadige haatzaairabijn en Hersen spoelspecialist evers Dié Nét Midden in Hét Zonnetje Stond ivm Miljoénensubsidiéfraudes Wáár tristan hém Van verdrong......Én Natúúrlijk Dé Vóórléésoma....ÉCHTER WÈL!

http://www.depers.nl/sport/581100/Een-Zeeuw-krijgen-ze-niet-kapot.html
Door: rotjood, 11 jul 2011 16:14
ÓH JÀ HÒÒR ...ZÒ ...ÉN Al Láng ....ÉN Btw Wéét Jé Wél HOÈ Èèn Zééuw ér ÚIT ZIÈT? Asociaal-zijn-is-geen-recht-toch.html Door: rotjood, 11 jul 2011 15:50 @RePa, 11 jul 2011 10:08 Hét IS Waar Wát Ik Zég zeeuws vlaanderen IS Een Doorgangshuis Vóór Problemen en Criminélen.Wát Dacht U ?Òók Hèt grénsverkéér Én dé Dáár Dóór peperdúre moslimauto´s en hun Kindér prostitutiés en heroinehandels. Ér ZIJN Hiér Véél Dié Zijn Vóór hun uitkéring Én hun Beroép ...Zélfs rabijnen ....ònmogelijk stéénrijk. Dé Ránddorpen Zijn VÒL mét Dit Sóórt allóchtónen. Hét geweld IN ÈLKE WIJK ÉN Dórp IS ÈNórm EN de moslimrabijnen heersen. Én WÀT Dácht u Dát Die "Probléémgezinnen" ZIJN ... DÀT ze wég gestuurd wórden dé Provinciés IN ..Breiclubjés? Dé Huizenléégstand IS Al ...Òók Méde Dóor de joodse mafia én hun 2006-2009 belastingtruck Óm Velen Hun Huizen té dwingen Verkopen AL Méér Dán Ruime TWÈÈ JÀÀR...TRÀP ÈR NIÈT IN Jé zit in Dé Ráttenvál.Kómt NÒOIT MÈÈR WÈG JE Familie in Geváár! Dé schóólkeuze Érg Kráp en Óp Alle scholen heerst de Misdáád. ÉN Wát Moét uw ""... en deze zaken niet op straat durft te schreeuwen, in ieder geval niet bij mij voor de deur....Bétékenén ...."" Wát Moést ér Vóór uw deur Dàn Gebeuren? ... IS Hét Niét Dát u Ván Een Huis áf wil Dát u Ernstigste Waarschuwingen en Berichtgevingen áf poogt té bránden ...Dát Kán Enkel "eigenbeláng " Zijn Dán he? Désto Blijer Zúllen Dè Mensen Dié er NU Niét in trappen Mét Me Zijn ...ÉN DÀt ZIJN VÀST VÈÈL MÈÈR!

http://www.depers.nl/binnenland/581332/Vastgoedfraudeur-heeft-geen-spijt.html
Door: rotjood, 11 jul 2011 16:12
Één Ván Dé Primairé Doélstéllingen Ván De Wétgeving Èchter IS SPIJT Bezórgen Óm Gédragsveranderingén Té Béwérkstélligen. Àls Dié Véróórdééld Wórdt Kán Dié Opmerking Fórs Bijdrágen Àán TBS Oplegging Als Dé Záken Àl ZO Stáán!Immérs Crimináliteit Én geweld ÚIT Dé Sámenléving Wéren IS Èèn NÒG Primairdér Táák Ván Dé Réchtbánken!

http://www.depers.nl/binnenland/581321/Arrestant-niet-overleden-door-politiegeweld.html
Door: rotjood, 11 jul 2011 15:59
Já @Claiwil ÈN oók Vóór Dè Al decennialange heroinehandel via hun EUrelaties en religien náár Dè Armpjés Van Alle Westerse Kindéren!
http://www.depers.nl/binnenland/581321/Arrestant-niet-overleden-door-politiegeweld.html
Door: rotjood, 11 jul 2011 15:58
Laatst Wás er Òók Zo Een cocaineislamiét Óf Zó Hiér in Amsterdam mét zijn gáng áán het féésten Op Eens Àls Een Gek te kéér gegáán en Dood Geschóten.Worden Ècht Hélemáál Gék cocaineislamiéten Bij Hét Minst Geringste.Dát Kránkzinnige gelóóf is al een Héél Groote Voorlading.

http://www.depers.nl/binnenland/581108/Asociaal-zijn-is-geen-recht-toch.html
Door: rotjood, 11 jul 2011 15:50
@RePa, 11 jul 2011 10:08
Hét IS Waar Wát Ik Zég zeeuws vlaanderen IS Een Doorgangshuis Vóór Problemen en Criminélen.Wát Dacht U ?Òók Hèt grénsverkéér Én dé Dáár Dóór peperdúre moslimauto´s en hun Kindér prostitutiés en heroinehandels. Ér ZIJN Hiér Véél Dié Zijn Vóór hun uitkéring Én hun Beroép  ...Zélfs rabijnen ....ònmogelijk stéénrijk. Dé Ránddorpen Zijn VÒL mét Dit Sóórt allóchtónen.  Hét geweld IN ÈLKE WIJK ÉN Dórp IS  ÈNórm EN de moslimrabijnen heersen.  Én WÀT Dácht u Dát Die "Probléémgezinnen" ZIJN ... DÀT ze wég gestuurd wórden dé Provinciés IN ..Breiclubjés?  Dé Huizenléégstand IS Al ...Òók Méde Dóor de joodse mafia én hun 2006-2009 belastingtruck Óm Velen Hun Huizen té dwingen Verkopen AL Méér Dán Ruime TWÈÈ JÀÀR...TRÀP ÈR NIÈT IN Jé zit in Dé Ráttenvál.Kómt NÒOIT MÈÈR WÈG JE Familie in Geváár! Dé schóólkeuze Érg Kráp en Óp Alle scholen heerst de Misdáád.    ÉN Wát Moét uw  ""... en deze zaken niet op straat durft te schreeuwen, in ieder geval niet bij mij voor de deur....Bétékenén   ...."" Wát Moést ér Vóór uw deur Dàn Gebeuren? ... IS Hét Niét Dát u Ván Een Huis áf wil Dát u Ernstigste Waarschuwingen en Berichtgevingen áf poogt té bránden ...Dát Kán Enkel "eigenbeláng " Zijn Dán he? Désto Blijer Zúllen Dè Mensen Dié er NU Niét in trappen Mét Me Zijn ...ÉN DÀt ZIJN VÀST VÈÈL MÈÈR!

http://www.depers.nl/binnenland/581114/Slachtofferhulp-is-bijna-blut.html
Door: rotjood, 11 jul 2011 16:16
Ze Zitten Extreem in dé Fraudes Ook Mét Subsidiés.Soms Miljoénen fraudes pér pérsóón.Is een tweetje mét verstrekkers ...délen dé Poét.Zo is rabijn evers Òok Geklist Òm Miljoénen Subsidie Òver Járen Vóór opleidingen Wáár al Járen Blijkbaar Géén Leerling Afgestudéérd Was.Hókjés Áls cidi en mdi TWÈÈ Zéér Volksvijandige Een buitenlandse mogendheid Crimineel(Dè Oneigenlijke Misbruiken bedreigingen Én Válsificátiés Die Niét Ván De Lucht Zijn Criminéél Ráscisme Èn Criminéle Discriminátiés Én vacantiés Ván 50.000 Eurootjés)  dienendé ÉN Hiér Dé Subsidiegélden ér vóor ópstrijken.Én Mét justitiéminister hirsch ballin Geheime Staatszaken bespreken Áls verenigingkjé.Staatsbeleid actiéf beinvloeden!

http://www.depers.nl/binnenland/581208/Grote-steden-zijn-flink-gegroeid.html
Door: klotejood, 11 jul 2011 11:11
Wát Wil Jè ... Die allochtonen hebben Een voortplantingscijfer Van 8,1 KIND PER GEZIN PER GENERATIÈ? ...Niét Enkel De Grote Steden Maár Héél Europa Rusland Amerika Scandinavie. ´K Zoú De Oude uitspraken Van Diverse moslimpresidenten en leiders ér Bij Halen Waar in ze zeggen Dát ze dé Westerse Wereld Mét Dé báármoéder zullen verpletteren.

http://www.depers.nl/binnenland/581231/Twee-zelfmoordpogingen-Van-der-Vlis-in-2008.html
Door: klotejood, 11 jul 2011 11:04
Hoéps Abuis van der vlis is Wél Gelukt ..IS Dán Al Minder ÓNzéldzáám!

http://www.depers.nl/binnenland/581106/We-spioneren-er-lustig-op-los.html
Door: klotejood, 11 jul 2011 10:56
Sjá Oplossing IS Simpel Àlléen Vóór Leden ...Ik Héb Hét Idéé Dát Mén Ván Niét rokers Véél Méér Kánker Krijgt Dán Ván Gezellige ROkers En PeukenStÒkérS.@vléésworm Wás Dè Láátste Drúppel!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: klotejood, 11 jul 2011 10:50
Roodwitblauw.nl schreef:
"Geén Volksaanduiding Máár Èén Sóórtaanduiding" Tot welk soort volk behoort Klotejood? Inzendingen aan de moderator van DePers. Zonder overbodige streepjes graag.
Ja Géén Volksaanduiding Zo Als Kinderen Òok Niét Als Volk Máár Als Sóórt Beschréven Worden. Dié Vergissing Maakten Asiaten alias Heden Joden Toen Zé 13.000 Jáár Geleden Mét Hét Terugtrékken Van De IJstijd áchter Dé IJsbarrieres vandáán kwámen Mét Dè Blanke Noordelijke Bevolking Die ze troffen.Wij Wáren Klein Als Kinderén 1,20 En Onze Reuzen Soms 1,60.We Waren Veel Onbehaarder Zelfs Dan We NU Zijn En De asiaten Waren Heel Groot en Zagen Ons Vóór Kinderen Aan.Ze Noemden Ons "joden".Dát Betekent Jid It ID Kinderen.Òók Neem Ik Ààn Dát Dé Sóórtterm Kaukasier Van ze Áf Komt ...De Kaukasus Was Èén der Èèrste Plekken Waar Ze Ons vonden.Ván Wélke Sóórt Klotejóód IS Kan Ik Momentéél Géén Uitspráák Doén Dóór Het Veelvuldig bannen IS Hij Zijn Ware Naam En Identiteit kwijt Geráákt En Zál Dát Wél Een Tijdje Duren Zó Wánt Véél Helende Ondersteuning Én Suppórt IS ér Niét.Én BIJ Wélke Ván Dé Zés moderateuren Moét Ik Dàt Toézénden?

http://www.depers.nl/buitenland/581105/Het-alcoholistische-Russische-platteland.html
Door: klotejood, 11 jul 2011 08:02
Ja Daantje Ná Óp scholen gezeten te Hebben Voelt Niemand Zich Meer Gelukkig!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: klotejood, 11 jul 2011 07:42
@Oonagh1, 11 jul 2011 00:39 in israel Wonen Helemaal Géén Joden Dat Zijn Asiaten DÁT Kan Een Blinde Al Zién.Áán lubbers van agt cohen pechthold Zie Je òók Zó Dát ze asiatisch asiatisch afrikaans Zijn. Dié Passen Geoevolutionair Òok Geen Eens in Europa Òf Het Midden Oosten. Dè Authentiéke Originele Joden Zijn Dè Blanken.Geén Volksaanduiding Máár Èén Sóórtaanduiding!
Òók Zijn Dé asiaten GÈÈN Israelieten Máár Dé Blanken Zijn Dát ...Máár Dát IS HÈÈÈÈL Lang Geléden Al ...Én Dè Láátste Israeliéten ÁLLE Láátste Overlevende 25.003 Israelieten Wérden 8000 Jáár Geleden Geévacueérd Én Naar Een Bestemming Vér  Zéér Vér Vóór Bij Orion Gebracht.Dé zich Heden jood noemende asiaat Weet Van Israel Pas 412 Jáar Dát Het ÒÒIT Bestond.Ze Misbruiken Het Verhaal Als psychospin Vanwege hun zwervende plundercultuur Óp "host" Volken!Identiteitrovers Die de Wereld áf schuimen en De Identiteiten Kennis Én Leiding Van "host" Volken Róven Én isoléren Én monopoliséren ÉN De Beróófde Volken Zonder Geheugen Zónder Naam Zonder Cultuur Zonder Geloof Zonder Identiteit Leeg geplunderd en uit gevreten Kápótvérkrácht Vóór Dood achterlaten zich Een wég Door de Volken Móórdende Vérkrachtende Róvende drogérende Liegende En Bedriegende bánen Als cultúúr...jewshadowsociety...Dé Ultiéme grootmeesters Op gebied Van Illusie...manipulatié Brainwash overweldigen Óp Één Ná ... Òok vóór zich zelf...Vérloren En Vérgáán! Méde waren Ze 13.000 Én 8000 Jáár Geleden géBrainwashed Dóór Hun Faraos de Mensheid te vernietigen 3200 Jáár Geléden Kwam Daar De Verhindering Van GOD´s Reincarnatie bij ...Hét vernietigen Van GÒD´s Schepping En Wézen Óp Aarde Dat U Kent Als De kersteningen Máár in Werkelijkheid Een Extreem Véél Démonischer werk Betreft Dan U Kunt Voorstellen.EN Dat Kwam er boven Óp...Èn Zoú Kúnnen Nu Voorbij te Zijn Wil Ik Hopen.Òók Ligt Huidig israel Geen Eens Op De Plek Van Het Oude Israel Dat in Huidig Syrie Lág Én De Restanten Van Een Even 8000 Jáár Oude Waterstofbomexplosie Polonium Dé Vertrekplek Van Het Láátste Schip Noah´s Schip Mét De Láátste Israeliéten Aangeeft! Álléén Noah Kwám Terug Àlléén ....Vóór Ù .... Dé Oude Mensheid ... Óm U te Helpen Ál Dié Duizenden Járen ÒP Te Staan in GOD Én Mens te Worden in GOD´s Liefde En Veiligheid Zonder oorlog Zondér gebréken Óf Ziektes Òok  AMEN.

http://www.depers.nl/binnenland/581114/Slachtofferhulp-is-bijna-blut.html
Door: klotejood, 11 jul 2011 06:17
GOED ZÒ HÒÒP DÀT ze Ná Méér Dán 45 jáár hulptérrórisme ÈN Totáál Demónische Oplichtingen Mét Menselijk Leed Òók Nóg Dóódvállen Èn Sterven!Én greasepiece Mág Òók Doór de Wálvissen Óp Gévréten Worden.De Jonkies Wórden Al Gebóren Zónder Òren Ván Dát Dagelijkse Schroéfgejánk Van Dié Dodelijke hulpverleners der Zee.Zwémmen Al Mét Opzet Naar de Japanse Slachtvloot Óf Die Ze Alsjebliéft Willen Verlossen!Greenpeace Én gréénspán ...Zó Weinig Verschil Tussen Dierenliefde ÉN joodse mafiafamilies...Gelóof ér NIKS VAN?!

http://www.depers.nl/binnenland/581108/Asociaal-zijn-is-geen-recht-toch.html
Door: klotejood, 11 jul 2011 06:10
Btw @jgv Mischién IS Dát "Asociaal" Wél Speciaal Vóór de joodse cultúúr?...Dát Mág Ik Mét Onderstaande Héél Kleine Voorbeeldjes Tóch Wél Stellen he? E´n Die zitten Òók Al over de Overheden ÉN haha spréken Òók récht....Wát Krom IS ÉN Krom Wát Récht IS!
http://www.depers.nl/binnenland/581108/Asociaal-zijn-is-geen-recht-toch.html
Door: klotejood, 11 jul 2011 06:07
@jonasgoudvis, 11 jul 2011 01:57 "zag ik het: "Made in Israel by Micosoft"." Klopt jgv joden Róven ALLEzzz Óók Kinderén ... Òók Werkgelegenheid al Ruime 40 Jaár Óf Dácht jij China zijde opgebouwd uit reine naastenliefde der joden Die Alle Werkgelegenheid ÉN Geld ér naar toé smokkelden én ZELF Al Die bedrijven Dáár in de handen hebben? Òók beginnende Mét Dé Roof Van de Volkseigendommen Wáár Vóór de Nieuwe Eigenaaren Nóg GÈÈN Dubbeltje Betááld Hébben Enkel Róófbouw mee Gepleegd ...hébben de joden Mét Misbruik Van Staatsmiddelen wetgevingen justitie en Diensten ALLE Eigendommen Gelden Bedrijven Werk Kontrakt En Werkgelegenheid aan zich getrokken ...Zelfs dé Landen Ván Anderen Steeds Wéér! Zelfs dé Beveiliging Van Alle Luchthavens in De Westerse Wereld IS in israelische mafiahanden Óf Béter grijpklaúwen.Kijk Àf ÈN Toé Eens Úit Je Ráám Als Jé Wakker Wordt ...ér Gebeurd Wél Eens Een En Ander!Tégen Róof Bedrog En Diefstal Kan Geen Enkel Eerlijk Flijt Òp!

http://www.depers.nl/binnenland/581093/Je-kunt-al-verslaafd-zijn-na-de-allereerste-peuk.html
Door: klotejood, 11 jul 2011 05:50
Geleerden Vergeleken De verslavingen aan tabak jáááren Geleden Al Met heroine quA hardnekkigheid.
Vermeldde cocaine is in Die Mate Nóg Erger Dát verslaafden tót Zelfs Áls hun Familie Vriendin En Vrienden er Gillend Óm Wég Rennen Ze Hun Huis Moeten Verkopen er Óm En in Dé Góót Zich liggen té verprostitueren Óf de Zware Criminaliteit in gegleden zijn NÒG NIÈT Dàt Ze cocaineverslaafd Zijn En Het Dáár Dóór Komt...Extréém Lugúber spul. EN De ghb hype Van het Moment IS even Zó. Schakeld Dé Eigen Wil uit ghb IS een rape drug bij uitstek ...En Men Kán Als Dát Gebeurd Zich de Gelegenheid Niét Herinneren Máár de Gevolgen Ván Depressies Verlamdheid Chronisch Dóódmoé Zijn tót Zelfmoordneigingen áán toé Zijn er Wèl.Joodse mafia en moslims Misbruiken Dát massáál Bij Kinderen...Wáár Bij de joodse én islamitische religiouze leiders Dáár in Èn de heroinehandel Òók de leiding hebben en het organiseren in de Wijken kerken en scholen.

http://www.depers.nl/buitenland/581146/Uitlevering-ex-dictator-Tsjaad-uitgesteld.html
Door: zwerfjood, 11 jul 2011 02:36
MóóiHÉy  dÀn Kunnen Ze Hiér wát dictators Ván het jÓÒdse Regime Óp Pakken Tussendóór?  Zó Als heroinedealer Kinder verhuurder miljÀrdÈndiÉf En KoningshuisverkrÁchter jÓb cÒhen...hun draaideur aanslagpleger a.pechthÓld donnÉr de WÒB killer ballin dé Internétkillswitch Én BódyscÀnfotogrÀÀf éN vÒLK bUIten dÉ wÉtsTellÈR  rutte Die Van Kleine Kindertjés Moét Grútté En verhagen Dié zijn Kindér prostitutiéwinstén Niet Méér Kán drágen Én hÓógÈrvÒrst Mét Een Kind Àán Elke bál Èn worst ÉN Dát wás hém niÉt genÒeg én droÉg hij nog Wat VÒlk náár Dé krÒeg hÁmer Én tÀng Dié Kindértjés klistÈn  Áls Èén sLÀng Én halsÉmÀ DiÉ DÒÒR hÀÀr kindTjÈs genÒemd WórdT VÀLsemA  éN eCkHArt sTiÈfpÀPá. Dié gÈnÒciDePlÈgÈrs ÁllEmÀÀl diÈ Mét óNZe PÓet ér ván dÒòr gINgÈn Èn schUlD áchTér liEten óp oNs lÈÈd éN vÈrhÀÀl...luBberS en vAnaGt mEniG VOlk vErkRaCHt éN kOk dÈ zOndEbÒK róÒfDe mEniG miLJArd mÉt gEjÒk.DÁn dÈ bAnKEnmAfiA diÈ óÒrlÒG éN hÈrÒiNe brAchT aL mÁÁr eN oNZe KindTjÉs RÒÒfde éN Zé ÉÉrst vÈrdÒófDe  oM iN hUn bÒRDeLÈn in zE te kÒMen klÁár ....DÀn Dé wÉt nÓÒit wÁs éR  Één gRóter sLÈt giNG mEt élK mÒNsTér nÀÁr bED ...óPhÀNGén mÀÁr ...zÓniÈT dÀN DÈ kÀNKér mÀár  zIJn wÈ sNÈllÉR klÀÁr

http://www.depers.nl/buitenland/581105/Het-alcoholistische-Russische-platteland.html
Door: zwerfjood, 11 jul 2011 00:04
@ob Mischién Hélpt Ván Dé softdrugs áf blijven Beter Lézen?

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: zwerfjood, 10 jul 2011 23:59
Door: jonasgoudvis, 10 jul 2011 22:51
[quote=jonasgoudvis]
[...]Wat een leven moet blabla lieglieg
[/quote]

Wát Een Gelúl...Slecht Geweten...Ben je er een Van het stjekagebroed?  ...Zó Een NCTbér > ..."de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wilde niet reageren op de uitspraken van Wilders. ,,We bespreken concrete dreigingen en aanwijzingen nooit in de media en zien geen aanleiding " ##ÓH Guttiecuttié ...beléid gewijzigd ...Sinds ze Betrapt Zijn vóór de joodse Kinder Misbruikermafia té werken Mét oa een Vals rapport Van NCTb én uni Utrecht óver dé óórzaken radicalisatie Van de Jeugd ... ÉN Dáár Ná deden mafialeden Jeugd zorg en ik Meen de ncrv Nóg Een mafiadaad Dóór ÓP TV Dé Ouders Famlies "dé schúld" te geven Aan de Problémen Die Veel Jongeren Mét Zich Drágen MOÈTEN ....Sinds Ze Dóór Die zélfde joodse mafia Óp scholen en schóólreisjés Wérden gemártelt Vérkracht gedrógeert ÉN verslaafd gemaakt En gé Hersenspoeld ...Wáár àán Dé Gevolgen Héden Nóg ca 5000 Kinderen Én Jongeren Pér Jáár Sterven ÈN Die joods etnische Terreurmisdaden Aan Jeugd zorg Alléén Al 8,5 Miljárd Euro PÈR JÀÀR Kosten.NCTb IS GÈÈN Térreurbestrijder NCTb IS Een JOODS Mafiaterrorist!...Én ZÒ heeft job cohen en zijn mafiameute Òok de politiek en politiediensten in dé klauw! Én tegelijk máár Dé moslims Óp Ons hetsen!Het Terrorisme Van NCTb Ligt Ook Exact in het verlengde Van de hetseartikeltjes in de joodse haatzaaivodjes.Die waren eerst mét allerlei dreigends Van Supposed moslims en Nú kómt het NCTb ér achter áán kakken.Èérder Térrórisme Dán Bestrijding ÀNDERS HÀDDEN ze ten Slotte Al De Ruime 9000 Kindér Vérkrachtende Vérprostituerende én drogérende religious moslimleiders Úit De Wèg Geruimd Die Dit Lánd rijk IS...ÉN Dán cohen en pechthold en consorten Nóg! FAKE! @Haarscherp, 09 jul 2011 22:23 rara afa jdl adl joodse rabinaten meeste media tv hollywood wetgevingen justitie Alles activistenposten Van de joodse mafia via de Politiek verbonden .cda gl vvd pvda cu pvdd Allen in handen en onder bestuur joodse mafia.PVV wordt aan Alle Kanten aangevallen geinfiltreert af gebrandt tot ook Dáár ze er helemaal alles voor het zeggen hebben.amtenarij diensten ambten posities macht ...Alles wordt steeds méér Door joden overgenomen en geinfiltreert.Sinds 2004 en eind 2009 zijn Politiediensten verhevigd aan de beurt over al joodse mafialeiding te krijgen.NCTb AIVD in dienst joodse mafia en hun Terrorismen. Steeds meer Bedrijven en Werkgelegenheid wordt Mét Misbruik Staats En Wetsmiddelen Door ze wég geroofd.Ziét Alleen de rabobank even aan joods Rascisme Dát Zuid Afrikaanse seperatisten ÉN american Rednecks Niét Mis Zou Staan! https://www.raboledenexclusief.nl/smoelenboek #(Donker haar donkere ogen asiatische en of egyptische trekken)


http://www.depers.nl/binnenland/581108/Asociaal-zijn-is-geen-recht-toch.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 23:46
Noú ALs Jé Náár de overheden Kijkt Lijkt Het Zelfs Een Grondrecht!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 23:45
job cohen is Hiér Net Óp gegraven Zie Ik? VErgeet zijn Miljarden roven Saampjes mét cda Niet!Én Vergeet zijn clan Die de Kinder prostitutie en heroinehandel ( ali feik saban b Marianne Vaatstra joris demmink)tot in Noordholland Én Groningen nieuwe glans gaf! Past Dit Wél BIJ deed Die aan méé: http://www.depers.nl/wetenschap/580606/De-niet-te-winnen-oorlog-tegen-kanker.html Door: tokjoodt, 10 jul 2011 21:25 Kanker...HÈÈL de wetenschap IS Verdacht. Er Zijn etnische Rassenzuiveringen gewéést in Amerika en Heel Europa Door de joden Van 1930 tot 1980 Òók Mét röntgenstralingen Van ´30 tot ´70.Mét radioactiéf Barium in de Melkdrinkkartons van Kinderen in de verplichte Melkkartonjaren ´60 tm ´80. ÈLKE Rànddébiéle Wetenschapper Hád DÀT ÀL LÀNG Gevonden EVEN ALS Dé heroine ghb sld Spieratrofyverwekkers Reproductieremmers strychnine chemicalie zware metalen en farmaceutica Die joden gewoon waren Ons op schoolreisjes tussen de martelingen en Verkrachtingen Dóór in te spuiten ...HÈDEN NÒG In Mééste Kinderen Tracéérbaar...Niét EÈN doktor Niét ÈÈN wetenschapper Niét ÈÈN Psycholoog Óf

http://www.depers.nl/binnenland/581106/We-spioneren-er-lustig-op-los-met-zn-allen.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 23:42
Ván Zulke praktijken Óm Niks krijgen We Wél Mooí Noord koreaanse sfeertjes Ik Hóop Dát u dé Kéér zijde Òok Zo Dapper Áán Kunt? ....Bént u Mét Al Die dappere KÚCH inzet al geinfiltreert in de Kindér molesterende En drogerende rabinaten Van de moslims en joden? In hún Kindér bordelen Dán? Al Die Járen hun massale heroinehandel niét Óntdekt?...Dé Chinese Babyhandel Dán?...Hééft u Ná Al Die Miljardenverslindende Járen Al Bevonden Wáár Die 50.000 Steevaste Jongeren Als Kinderen Al Aan heroine verslaafd zijnde Van Dáán Komen Hoé Dat Kómt? ...NÒGÒÒDPIECEÒFÈVILSHITNOTWORTHAPENNYPIG! Gá maar weer Kindtjés slaan ...ben je zo goed in! Wegens het Hier mee Paranoia en zinloos geweldzaaien Zou u Wegens Staatsterrorisme Nog Eens Aan Een Pianosnaar Kunnen Eindigen!Zéker ÁL Wéér door een jood bedacht Die Hébben Al Zo Een Dóopcéél?

http://www.depers.nl/binnenland/581093/Je-kunt-al-verslaafd-zijn-na-de-allereerste-peuk.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 23:30
@Yedioth, 10 jul 2011 22:39 Léés Eerst Het Andere Deel 1 Ginthér Ook Voor Je Reageert ... Niét Alleén De moslims Zijn Onze Ellende.Onderstaande is een Tweede Deel van Een Reactie Hád Ik Duidelijker Moeten Aan Geven.Àán Jé Filosofié te Zién Héb Je Jé Deel Ellende Al Achter de Rug?

http://www.depers.nl/buitenland/581105/Het-alcoholistische-Russische-platteland.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 22:24
Ja alcoholverslavingen aan doen is onderdeel joodse etnische Genociden Wereldwijd... http://www.depers.nl/wetenschap/580606/De-niet-te-winnen-oorlog-tegen-kanker.html Door: tokjoodt, 10 jul 2011 22:03 2)...Oeps De joden dwingen De Kinderen Dan Ook tabak te roken alcohol te drinken.Nevenbij geven de martelingen LEVENSLANGE Schade Mééste Rugklachten En Nék En Rugoperaties Heupaandoeningen en Oorzaak Heupoperaties WÀÀR Levenslang vergiftigd worden met fluor in Drinkwater Dát Botverwekingen Op lange termijn (Heupoperaties Artritis Jicht) En Geestelijke Retardatie veroorzaakt een handje bij helpt! Hartaanvallen Slechte Ogen (Peutertjes dragen Vaak Op Eens Een Brilletjé Ná Verkrachtingen Door joden en moslims) DÀN Dé kunstmatige zoetstoffen E-nummers en diverse plastics Nog! DÀN helpen wollmanzouten MÈT Chrom6 in Ons Tuinhout verstoppen Òok Een Behóórlijk handje..ÉN Dan de decennialange bijvoegingen Van metyllóód in de Brandstoffen Nog Die Hele Volken Van Hérsenschaden Én Kankerkolonien voorzagen! Doór Deze etnische Genociden cq Terreurmisdrijven Worden Onze Volken Heden gemiddeld 70 Jáár Òud ...De joden staan mét 90 Nóg op tafel te dansen en breken geen eens dé nék!DÀT Verschil poetsen ze wég Mét Fraudes in de Statistische Gegevens! DÙS WÈ betalen Zó Al Tién Kéér te Véél Pensioenpremies Zó Als We Ook Veel te Veel Woonhuispremie moeten betalen Want ze rekenen de Fundering en Grondwaarden stiekem méé in de Brand en Bouwkostenverzekeringen DUS ALTIJD FÒRS Óververzekerd ...Leúk Vóór Herzieningen in Zake Onderverzekerdheden!...Én Zó Roven ze Ons Dág en Nácht Blind ....Zélfs de reccesies hébben ze kunstmatig Mét Staatsboekhoudkundige Fraudes welbewust aangelegd en plunderen Ehhh bezuinigen mét Dát excuus rustig verder ÉN Misbruiken Het om Ons het zwijgen óp te leggen Zo Als mafialid en askeNaZijood balkenende Al Diverse malen deed! ÈR HOÈFT NIKS ONDERZOCHT TE WORDEN --Zéker Niét Dóór Zúlken...WE WETEN ALLES AL! Vóór de Démonische asiaten Die zich heden Sinds 600 Jáár Bij dé Van Blanken geróófde Naam "joden" laten aanspreken kwamen mét hun hoérvolken Zó Als afrikanen en islamieten als soldaten Hádden We Geen Eens Ziekten Kanker Epidemién Óf Gebreken Criminaliteit Verkrachtingen oorlogen Armoéden Angsten haat Verdriet En Leed. Ònze zórgvuldig gekweekte ziekten gebréken oorlogen Armoeden Rampen en Leed zijn hun winsten en economié!BTW Òp NIÈTS mét een jóód er in Stemmen ZOÙ HÈLPEN!Én Verander Ván Arts Als Huidige jodin of jood afrikaan of moslim Blijkt.Die Collaboreren in de etnische Terreurmisdrijven!

http://www.depers.nl/binnenland/581093/Je-kunt-al-verslaafd-zijn-na-de-allereerste-peuk.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 22:21
Oeps ... http://www.depers.nl/wetenschap/580606/De-niet-te-winnen-oorlog-tegen-kanker.html Door: tokjoodt, 10 jul 2011 22:03 2)...Oeps De joden dwingen De Kinderen Dan Ook tabak te roken alcohol te drinken.Nevenbij geven de martelingen LEVENSLANGE Schade Mééste Rugklachten En Nék En Rugoperaties Heupaandoeningen en Oorzaak Heupoperaties WÀÀR Levenslang vergiftigd worden met fluor in Drinkwater Dát Botverwekingen Op lange termijn (Heupoperaties Artritis Jicht) En Geestelijke Retardatie veroorzaakt een handje bij helpt! Hartaanvallen Slechte Ogen (Peutertjes dragen Vaak Op Eens Een Brilletjé Ná Verkrachtingen Door joden en moslims) DÀN Dé kunstmatige zoetstoffen E-nummers en diverse plastics Nog! DÀN helpen wollmanzouten MÈT Chrom6 in Ons Tuinhout verstoppen Òok Een Behóórlijk handje..ÉN Dan de decennialange bijvoegingen Van metyllóód in de Brandstoffen Nog Die Hele Volken Van Hérsenschaden Én Kankerkolonien voorzagen! Doór Deze etnische Genociden cq Terreurmisdrijven Worden Onze Volken Heden gemiddeld 70 Jáár Òud ...De joden staan mét 90 Nóg op tafel te dansen en breken geen eens dé nék!DÀT Verschil poetsen ze wég Mét Fraudes in de Statistische Gegevens! DÙS WÈ betalen Zó Al Tién Kéér te Véél Pensioenpremies Zó Als We Ook Veel te Veel Woonhuispremie moeten betalen Want ze rekenen de Fundering en Grondwaarden stiekem méé in de Brand en Bouwkostenverzekeringen DUS ALTIJD FÒRS Óververzekerd ...Leúk Vóór Herzieningen in Zake Onderverzekerdheden!...Én Zó Roven ze Ons Dág en Nácht Blind ....Zélfs de reccesies hébben ze kunstmatig Mét Staatsboekhoudkundige Fraudes welbewust aangelegd en plunderen Ehhh bezuinigen mét Dát excuus rustig verder ÉN Misbruiken Het om Ons het zwijgen óp te leggen Zo Als mafialid en askeNaZijood balkenende Al Diverse malen deed! ÈR HOÈFT NIKS ONDERZOCHT TE WORDEN --Zéker Niét Dóór Zúlken...WE WETEN ALLES AL! Vóór de Démonische asiaten Die zich heden Sinds 600 Jáár Bij dé Van Blanken geróófde Naam "joden" laten aanspreken kwamen mét hun hoérvolken Zó Als afrikanen en islamieten als soldaten Hádden We Geen Eens Ziekten Kanker Epidemién Óf Gebreken Criminaliteit Verkrachtingen oorlogen Armoéden Angsten haat Verdriet En Leed. Ònze zórgvuldig gekweekte ziekten gebréken oorlogen Armoeden Rampen en Leed zijn hun winsten en economié!BTW Òp NIÈTS mét een jóód er in Stemmen ZOÙ HÈLPEN!Én Verander Ván Arts Als Huidige jodin of jood afrikaan of moslim Blijkt.Die Collaboreren in de etnische Terreurmisdrijven!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 22:14
job cohen is Hiér Net Óp gegraven Zie Ik? VErgeet zijn Miljarden roven Saampjes mét cda Niet!Én Vergeet zijn clan Die de Kinder prostitutie en heroinehandel ( ali feik saban b Marianne Vaatstra joris demmink)tot in Noordholland Én Groningen nieuwe glans gaf! Past Dit Wél BIJ deed Die aan méé: http://www.depers.nl/wetenschap/580606/De-niet-te-winnen-oorlog-tegen-kanker.html Door: tokjoodt, 10 jul 2011 21:25 Kanker...HÈÈL de wetenschap IS Verdacht. Er Zijn etnische Rassenzuiveringen gewéést in Amerika en Heel Europa Door de joden Van 1930 tot 1980 Òók Mét röntgenstralingen Van ´30 tot ´70.Mét radioactiéf Barium in de Melkdrinkkartons van Kinderen in de verplichte Melkkartonjaren ´60 tm ´80. ÈLKE Rànddébiéle Wetenschapper Hád DÀT ÀL LÀNG Gevonden EVEN ALS Dé heroine ghb sld Spieratrofyverwekkers Reproductieremmers strychnine chemicalie zware metalen en farmaceutica Die joden gewoon waren Ons op schoolreisjes tussen de martelingen en Verkrachtingen Dóór in te spuiten ...HÈDEN NÒG In Mééste Kinderen Tracéérbaar...Niét EÈN doktor Niét ÈÈN wetenschapper Niét ÈÈN Psycholoog Óf

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: Haarscherp, 10 jul 2011 21:10
pk49 schreef:
vreemd land,Nederlasnd.De hand die het volk kastijdt wordt door het volk geliefkoosd.Hoe heet dat ook al weer: sadomasochisme
Daarvoor hebben we Adje Melkert het mislukte heerschap van de salon socialisten van de pvda.
Het multiculti duo Melkert (pvda) en Dijkstal (VVD) werden vreselijk te kijk gezet door Pim Fortuyn bij het tv debat bij Witteman in maart 2002. Fortuyn straalde na zijn monster overwinning in Rotterdam met 37 procent bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De afgang voor deze grijze muizen was compleet en het begin van het einde van de walgelijke multiculti politiek van de VVD! Met als sluitstuk het vertrek van Wilders uit de VVD-fractie vanwege de eventuele toetreding van Turkije als lid van de EU.
Melkert leeft nu Bagdad in een van de paleizen van Saddam Hoessein. Hij vliegt regelmatig op kosten van de VN naar New York vanwege zijn SM verslaving en is geen haar beter als die andere nep socialist, DSK!

http://www.depers.nl/wetenschap/580606/De-niet-te-winnen-oorlog-tegen-kanker.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 22:05
BTW ""BTW Òp NIÈTS mét een jóód er in Stemmen ZOÙ HÈLPEN!Én Verander Ván Arts Als Huidige jodin of jood afrikaan of moslim Blijkt.Die Collaboreren in de etnische Terreurmisdrijven!"" DIT Raad Ik JODEN ÒOk Ten Stelligste ÀÀN EN Òók Láát Géen rabijn ÒÒIT in Je Huis bij Je Baby of Kind!

http://www.depers.nl/wetenschap/580606/De-niet-te-winnen-oorlog-tegen-kanker.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 22:03
Oeps De joden dwingen De Kinderen Dan Ook tabak te roken alcohol te drinken.Nevenbij geven de martelingen LEVENSLANGE Schade Mééste Rugklachten En Nék En Rugoperaties Heupaandoeningen en Oorzaak Heupoperaties WÀÀR Levenslang vergiftigd worden met fluor in Drinkwater Dát Botverwekingen Op lange termijn (Heupoperaties Artritis  Jicht) En Geestelijke Retardatie veroorzaakt een handje bij helpt! Hartaanvallen Slechte Ogen (Peutertjes dragen Vaak Op Eens Een Brilletjé Ná Verkrachtingen Door joden en moslims) DÀN Dé kunstmatige zoetstoffen E-nummers en diverse plastics Nog! DÀN helpen wollmanzouten MÈT Chrom6 in Ons Tuinhout verstoppen Òok Een Behóórlijk handje..ÉN Dan de decennialange bijvoegingen Van metyllóód in de Brandstoffen Nog Die Hele Volken Van Hérsenschaden Én Kankerkolonien voorzagen!
Doór Deze etnische Genociden cq Terreurmisdrijven Worden Onze Volken Heden gemiddeld 70 Jáár Òud ...De joden staan mét 90 Nóg op tafel te dansen en breken geen eens dé nék!DÀT Verschil poetsen ze wég Mét Fraudes in de Statistische Gegevens! DÙS WÈ betalen Zó Al Tién Kéér te Véél Pensioenpremies  Zó Als We Ook Veel te Veel Woonhuispremie moeten betalen Want ze rekenen de Fundering en Grondwaarden stiekem méé in de Brand en Bouwkostenverzekeringen DUS ALTIJD FÒRS Óververzekerd ...Leúk Vóór Herzieningen in Zake Onderverzekerdheden!...Én Zó Roven ze Ons Dág en Nácht Blind ....Zélfs de reccesies hébben ze kunstmatig Mét Staatsboekhoudkundige Fraudes welbewust aangelegd en plunderen Ehhh bezuinigen mét Dát excuus rustig verder  ÉN Misbruiken Het om Ons het zwijgen óp te leggen Zo Als mafialid en askeNaZijood  balkenende Al Diverse malen deed!  ÈR HOÈFT NIKS ONDERZOCHT TE WORDEN --Zéker Niét Dóór Zúlken...WE WETEN ALLES AL!  Vóór de Démonische  asiaten Die zich heden Sinds 600 Jáár Bij dé Van Blanken geróófde Naam "joden" laten aanspreken kwamen mét hun hoérvolken Zó Als afrikanen en islamieten als soldaten Hádden We Geen Eens Ziekten Kanker Epidemién Óf Gebreken Criminaliteit Verkrachtingen oorlogen Armoéden Angsten haat Verdriet En Leed. Ònze zórgvuldig gekweekte ziekten gebréken oorlogen Armoeden Rampen en Leed zijn hun winsten en economié!BTW Òp NIÈTS mét een jóód er in Stemmen ZOÙ HÈLPEN!Én Verander Ván Arts Als Huidige jodin of jood afrikaan of moslim Blijkt.Die Collaboreren in de etnische Terreurmisdrijven!

http://www.depers.nl/wetenschap/580606/De-niet-te-winnen-oorlog-tegen-kanker.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 21:25
Kanker...HÈÈL de wetenschap IS Verdacht. Er Zijn etnische Rassenzuiveringen gewéést in Amerika en Heel Europa Door de joden Van 1930 tot 1980 Òók Mét röntgenstralingen Van ´30 tot ´70.Mét radioactiéf Barium in de Melkdrinkkartons van Kinderen in de verplichte Melkkartonjaren ´60 tm ´80. ÈLKE Rànddébiéle Wetenschapper Hád DÀT ÀL LÀNG Gevonden EVEN ALS Dé heroine ghb sld Spieratrofyverwekkers Reproductieremmers strychnine chemicalie zware metalen en farmaceutica Die joden gewoon waren Ons op schoolreisjes tussen de martelingen en Verkrachtingen Dóór in te spuiten ...HÈDEN NÒG In Mééste Kinderen Tracéérbaar...Niét EÈN doktor Niét ÈÈN wetenschapper Niét ÈÈN Psycholoog Óf Psychiater Die Wát Dan Òók VÒND ...Óm DÀT ze Allemáál JOODS ZIJN! ....WÈL miljoénen en nog eens miljoénen Ván Ons willen Óm wát ze ZÈLF áán doén!

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 21:10
@hoevenap, 10 jul 2011 15:07 Niks blunders...wélbewuste internationale joodse plunderterreur van decennia!( in Amerika zijn Òók 20.000.000 Mensen Hun Huizen uit geflikkerd Én IS de 800 miljard Dollar Vóór Werkgelegeheid Van Obama òók Al Door ze geklist via hun grote bedrijven Móórd en Dóódslag..Én Die 20M Nóg Òp Stráát)..Héél Europa failliet gemaakt mét plunderingen!

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 21:04
Door: tokjoodt, 09 jul 2011 22:53
@Haarscherp, 09 jul 2011 22:23 rara afa jdl adl joodse rabinaten meeste media tv hollywood wetgevingen justitie Alles activistenposten Van de joodse mafia via de Politiek verbonden .cda gl vvd pvda cu pd Allen in handen en onder bestuur joodse mafia.PVV wordt aan Alle Kanten aangevallen geinfiltreert af gebrandt tot ook Dáár ze er helemaal alles voor het zeggen hebben.amtenarij diensten ambten posities macht ...Alles wordt steeds méér Door joden overgenomen en geinfiltreert.Sinds 2004 en eind 2009 zijn Politiediensten verhevigd aan de beurt over al joodse leiding te krijgen.NCTb AIVD in dienst joodse mafia en hun Terrorismen. Steeds meer Bedrijven en Werkgelegenheid wordt Mét Misbruik Staats En Wetsmiddelen Door ze wég geroofd.Ziét Alleen de rabobank even aan joods Rascisme Dát Zuid Afrikaanse seperatisten ÉN american Rednecks Niét Mis Zou Staan! https://www.raboledenexclusief.nl/smoelenboek/(Donker haar donkere ogen asiatische en of egyptische trekken)

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 01:34
@jonasgoudvis, 10 jul 2011 01:15 bin laden Hééft NÒÒIT Béstaan.De WTC aanslag Was Door israel Dát Héél de Westerse Wereld Léég Gezógen Had Àán Gericht.De aanslag een afleiding naar de moslims om Van de plunderingen en Misdaden in De Westerse Weréld Dóór de joodse gemeenschap áf te leiden.Tevens hebben ze Hier mee Een polarisatie háát tussen Volken En Een vrijbrief voor hun anti terrorisme Terrorisme Niét tegen moslims Máár tegen ÒNS verkregen ...er Wordt Geen Méns in Heel de Wereld Zó áfgeluisterd Dán de Westerse Mens in Eigen Huis....Én Al Onze Communicatie ÉN Vrijheid VÈR gáánd Verstoord en vernietigd...Dóór joodse mafia.

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 21:04
"de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wilde niet reageren op de uitspraken van Wilders. ,,We bespreken concrete dreigingen en aanwijzingen nooit in de media en zien geen aanleiding " ÓH Guttiecuttié ...beléid gewijzigd ...Sinds ze Betrapt Zijn vóór de joodse Kinder Misbruikermafia té werken Mét oa een Vals rapport Van NCTb én uni Utrecht óver dé óórzaken radicalisatie Van de Jeugd ... ÉN Dáár Ná deden mafialeden Jeugd zorg en ik Meen de ncrv Nóg Een mafiadaad Dóór ÓP TV Dé Ouders Famlies "dé schúld" te geven Aan de Problémen Die Veel Jongeren Mét Zich Drágen MOÈTEN ....Sinds Ze Dóór Die zélfde joodse mafia Óp scholen en schóólreisjés Wérden gemártelt Vérkracht gedrógeert ÉN verslaafd gemaakt En gé Hersenspoeld ...Wáár àán Dé Gevolgen Héden Nóg ca 5000 Kinderen Én Jongeren Pér Jáár Sterven ÈN Die joods etnische Terreurmisdaden Aan Jeugd zorg Alléén Al 8,5 Miljárd Euro PÈR JÀÀR Kosten.NCTb IS GÈÈN Térreurbestrijder NCTb IS Een JOODS Mafiaterrorist!...Én ZÒ heeft job cohen en zijn mafiameute Òok de politiek en politiediensten in dé klauw! Én tegelijk máár Dé moslims Óp Ons hetsen!Het Terrorisme Van NCTb Ligt Ook Exact in het verlengde Van de hetseartikeltjes in de joodse haatzaaivodjes.Die waren eerst mét allerlei dreigends Van Supposed moslims en Nú kómt het NCTb ér achter áán kakken.Èérder Térrórisme Dán Bestrijding ÀNDERS HÀDDEN ze ten Slotte Al De Ruime 9000 Kindér Vérkrachtende Vérprostituerende én drogérende religious moslimleiders Úit De Wèg Geruimd Die Dit Lánd rijk IS...ÉN Dán cohen en pechthold en consorten Nóg! FAKE! @Haarscherp, 09 jul 2011 22:23 rara afa jdl adl joodse rabinaten meeste media tv hollywood wetgevingen justitie Alles activistenposten Van de joodse mafia via de Politiek verbonden .cda gl vvd pvda cu pvdd Allen in handen en onder bestuur joodse mafia.PVV wordt aan Alle Kanten aangevallen geinfiltreert af gebrandt tot ook Dáár ze er helemaal alles voor het zeggen hebben.amtenarij diensten ambten posities macht ...Alles wordt steeds méér Door joden overgenomen en geinfiltreert.Sinds 2004 en eind 2009 zijn Politiediensten verhevigd aan de beurt over al joodse mafialeiding te krijgen.NCTb AIVD in dienst joodse mafia en hun Terrorismen. Steeds meer Bedrijven en Werkgelegenheid wordt Mét Misbruik Staats En Wetsmiddelen Door ze wég geroofd.Ziét Alleen de rabobank even aan joods Rascisme Dát Zuid Afrikaanse seperatisten ÉN american Rednecks Niét Mis Zou Staan! https://www.raboledenexclusief.nl/smoelenboek #(Donker haar donkere ogen asiatische en of egyptische trekken)


http://www.depers.nl/entertainment/581041/Eerste-beelden-Joran-film-op-internet.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 20:33
Ja zijn askeNaZijoodse vader Die rechter in opleiding Wás viél ná de Arrestatie Van meneer j.vd sloot óók Zo Maar Op 52 jarige Leeftijd Op Aruba Op de Tennisbáán Dood Óm Aan De Thallium...En Wás Nog Wél dé "zeer geheime" justitieklokkenluider Van rechtbankspresident bakker Dé Arme Stákker! Nóoit Méér Wàt Gehóórd Òók Niét Òver j.vd.sloot zijn mafiafamilié Die natuurlijk dóórféést Op Aruba Dát ze (de joden) Ná de Dékolonisátie gelijk óvernámen vóór hun Smerige massacerfeéstjes Mét Kinderén en Jongeren....Véél van Onze gerechtsjoden komen Dáár uit blázen ---Behálve Dé Kindtjés Die Daár verzeild raken ...Dié moéten zuigen...Zo Als Hiér Òók Van wéledelachtbare heer pieter kalbfleisch Die het joodse Kinder Misbruikersmafia monopolie Op Alle Creches En Wellicht Óp Alle Peuter en lagere schooltjés "nationáál" heeft belegd MÈT MISBRUIK Wétgevingen en Vegrunningsstelsel vóór zijn Allerliederlijkste joodse mafiawellustelingenvolkjé. DÀT Moest Mét Máár Liefst TWÀALF DÀPPERE WOB VERZOÈKEN Achtérhááld Worden En Goéde Fatsoénlijke Burgers Kregen geen Káns Òók Een Creche te Beginnen Want Ze hoorden Niét bij de joodse mafia. Wéten We Òók GELIJK Wát de burgemeester Van Vlissingen doét IS HET NIÈT?...Zál uitéráárd Wél een jood zijn! GELIJK Dáár Ná poogde joods mafialid donner de WOB te killen ...Én ze droegen Baby rapedrent al snel uit Beeld in de Amsterdamse Misbruikzaak( Òok Wéér Creches Nét Als de lucia b Zaak Òók Zelfs Babies en iets Mét joodse rechters Als klanten)Kiés nog Eens iets Mét joden er in ...Diéper Kán Een Méns Niét Zinken!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 20:00
Men Kán DÙS Mét @tokjoodt, 10 jul 2011 19:42 Concludéren DÀT de joodse mafia Dé hand Óp de belastingdient ÒÒK WEL heeft!...WAT Mét Genocidepleger askeNaZijood hoogervorst Òók Wél Duidelijk WÈRD!Dié IS Medeverantwoordelijk Vóór 35.000 Extra Doden PER JÀÀR Vanwege Staatsterrorisme der joodse mafia tijdens hun plunderingen....Náást medewerken aan kunstmatige reccesie mét behulp Van Òok de belastingdienst Óm Ons mét Die kunstmatige Staatboekhoudfraude nóg MÈER mét Staatsterrorisme te kunnen traktéren!

http://www.depers.nl/binnenland/581010/Twee-dode-insecten-per-10-km.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 19:53
Dáár Vóór IS Hét Véél té Bruin...sta je wéér aan de Hemel zuidérstÈr?

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 19:51
Met Verhaal @tokjoodt, 10 jul 2011 19:42 Is Dé Connectie tussen joodse mafia in partijen Én politiek Mét Die Van de bankenmafia Òók Wéér Aanwezig Zo Als de bankenmafia Ook de Wereldwijde papaverhandel van de joden witwast en reguleert Waar ze massaalst verslaafd aan zijn Én Onze Kinderen DÀT óók maakten ...U Mág Aan Nemen Dát UW Bank NIÈT Hét BESTE Mét U Vóór Hééft ..ÉN de moslims Die massaal Collaboreren in de Kinder prostituties en de heroinehandel Zélfs van uit turkse regering vandaan Òók niet!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 19:42
DÀn IS Dé PVV geinfiltreert Door joden..Neme dion gauss...gebrul TEGEN rituéél slachten ...Vóór Één JÒÒD Als dion gauss ÈÈN ZÈÈR Ongebruikelijke Politieke Agendakeuze...Gevolgen...Héél de joodse en moslimwereld in de aanval....gevolg...andere partijen roepen snel Dát ze VÒÒR rituele slacht zijn...Wáár Ónder joods mafiasektelid bolkestein ...hup tén koste Van de PVV wat zieltjes gewonnen....Zó wérken joden mét infiltranten.Één Ander joods wapen. Dé Voorlopige Teruggaaf...Renteaftrek...Stom spelletje ..Men Betááld té Veel en krijgt zó wát tegelijkertijd in Vorm Van Voorlopige Teruggaaf TERUG.Hoge Kosten Voor Overheden En Nuisance Vóór Eigenaren.Wáár òm Niét IN ÈÈN KEÈR Simpel Lagere Rente Betalen? ...Noú Die joden Misbruiken Dát Namelijk Óm de Burgers te manipuleren Met Angsten en kunnen Ze zó náár partijen Van eigen keuze manipuléren.Zó wérken Die joden joodse mafia chronisch....Óm Dé háverkláp staat de Renteaftrek Als politiék agendapunt in de kranten Tóch?

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 19:32
WIL WÈL Attendéren DÀT Sinds dé joden De plunderingen begonnen te intensivéren beginnende mét de privatiseringen (Róóf Volkseigendommen)ér GÈÈN ÈÈN partij Ván de OUDE Fárts WÀS Dié Ons Beschermde Nóch Melding Alarm óf Protést Àf Gáf ..Óm Dát méésten in handen joodse mafia WAREN ÈN ZIJN!rutte pechthold verhagen lubbers cohen halsema tang hamer agema etc Allezzz joodse mafia verdeeld óver dé partijen.ÉN ÀLS Ik joodse mafia ZÈG BÈDOÈL IK ÀLLERZWAARST Kalibér CRIMINELEN ...DÁT Zijn Al Láng GÈÈN Politici MÈÈR! Láát in ÙW ÈIGEN BELANG in GODSNAAM AL Dié córry feeen VÀLLEN Ánders producéren ze NÒG een MOUNT EVERÈST aan rekeningen ÉN INCÒMPETÈNTIÈ té betálen Dòór U! STém NIÈTS mét ÈÈN jood ér in Die U af máákt! ...Ze hébben Alle partijen en Staatsmiddelen Misbruikt Óm Als collectiéf Héél de Westerse Wèreld Léeg te Roven!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 17:53
Bahria schreef:
CDA en PVDA de kampioen volksverraders en NSB 'ers nieuwe steil hebben NL naar de rand van de afgrond gebracht met uitverkoop aan de multicriminele samenleving en EU en de liefdadigheidsindustrie in ruil voor goed betaalde banen en bonussen. Het zo goed zijn als deze partijen met ook Groen SLinks opgedoekt worden
Já Pás Òp Dié Dáders zijn Áls slangen snel náár de vvd en d66 gekropen ná cda en pvda Misbruikt te hebben...joodse mafia Die heerst in meeste partijen en diensten wetgevingen en justitie etc...Èn kwaakt Ons 28/7 Op Tv Èn in de kranten áán.Ván ÁLLEN zijn zij 99,9% in Bééld Àán het schreeuwen en Doén 99,9% Niéts Dát Niét Schadelijk Zou Zijn. ÈN Dé 99,99% Dié Het Land Draaiende Houden En De Boel De Gódgánze eeuw in eeuw úit Ópdweilen mógen van hén Niks Zeggen! Ik Denk Dat ze momenteel hun "Gestolen Geld" méést óp de vvd hebben gezét Óm te Misbruiken.

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 17:45
Já Dát "azijnpisser" Doét Me Wéér Aan de schoolreisjes mét Die joden Denken.Moésten We de héle wéék hun stront eten hun pis drinken Alléén De laatste Zon-dag (ze hér schiepen Ons in zeven dagen...bijbels he? ...ze látzen zich Dóór de Kinderen Òok g-d noemen)Krégen We Normaal te Eten.MÀÀR Mét régelmaat mengden ze Òok azijn Dóór hun stront..Wáár Dóor We Ná het eerste hapje Al ZóÒÒó GrúwdÉn Dát We bij Dé komst van het tweede Al zwárt Vóór Ògen Zagen en wégtrekkers krégen.Déze martelingen hebben Òók Een Gruwélelijke uitwerking Óp HOÈ Mensen Mét Hun Kinderen En Babies Óm Gáán in Zake Zindelijkheid Zindelijk maken En dé mate Wáár in Mén "gruwt" Ván Die Kleine Lieve Drolletjés. Hét kan Zélfs énórme plotse agressie tegen de Babietjes triggeren ...Dáár Kúnnen Door joden Óp schoolreisjes Vérkrachtte Papas en Mamas Dan Niéts Aan Doén ...Váák Dé aanval géén Eens Herinneren. Nórmáál Erváart Men Dé Poepjes Van Babietjes en Kindtjés Helemáál Niét Als zó erg ÉN IS Hét Een Dánkbáár En Liefdevól Werkje Én Gezellig Samenzijn Ze Dáár Ván Àf te Hélpen!

http://www.depers.nl/economie/580477/Smartphone-nekt-scholier.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 17:09
Bedrijven Mogen GÈÈN overéénkomsten sluiten Mét Minderjarigen Ontoérekeningsvátbaren En Misléidden. Ik Meen Dát ELK Dér Slachtoffers Zich Onder Èén Der Noemers Wel Kan Vinden. Dát Dát Niét Mág ....Nóu ÒM DÈ GEVÒLGEN JUIST DIÈ ér NÙ ZIJN.De bedrijven Aanklagen Wegens Berokkenen Schade Levenswegschade Oplichting uit winstbejag Bij Onwetenden En Ontoérekenvatbaren. Dié bedrijven Wéten HEÙS Wél bij Wié ze het halen Hóór!Buitendién IS ér Nét Weer AL Wéér Een Rél Óm Dát ze hun tárieven gezamelijk Óp mafiakártélhoogte hebben. Dán de Misleidingen Nog Bij aanbieden overeenkomsten is Stéévást Oplichting Misleiding. Èn Een Ander Voorbeeldje Der plunderingen: http://www.ispam.nl/archives/22721/eu-brengt-mobiele-internettarieven-verder-omlaag/

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodt, 10 jul 2011 17:14
"de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wilde niet reageren op de uitspraken van Wilders. ,,We bespreken concrete dreigingen en aanwijzingen nooit in de media en zien geen aanleiding " ÓH Guttiecuttié ...beléid gewijzigd ...Sinds ze Betrapt Zijn vóór de joodse Kinder Misbruikermafia té werken Mét oa een Vals rapport Van NCTb én uni Utrecht óver dé óórzaken radicalisatie Van de Jeugd ... ÉN Dáár Ná deden mafialeden Jeugd zorg en ik Meen de ncrv Nóg Een mafiadaad Dóór ÓP TV Dé Ouders Famlies "dé schúld" te geven Aan de Problémen Die Veel Jongeren Mét Zich Drágen MOÈTEN ....Sinds Ze Dóór Die zélfde joodse mafia Óp scholen en schóólreisjés Wérden gemártelt Vérkracht gedrógeert ÉN verslaafd gemaakt En gé Hersenspoeld ...Wáár àán Dé Gevolgen Héden Nóg ca 5000 Kinderen Én Jongeren Pér Jáár Sterven ÈN Die joods etnische Terreurmisdaden Aan Jeugd zorg Alléén Al 8,5 Miljárd Euro PÈR JÀÀR Kosten.NCTb IS GÈÈN Térreurbestrijder NCTb IS Een JOODS Mafiaterrorist!...Én ZÒ heeft job cohen en zijn mafiameute Òok de politiek en politiediensten in dé klauw! Én tegelijk máár Dé moslims Óp Ons hetsen!Het Terrorisme Van NCTb Ligt Ook Exact in het verlengde Van de hetseartikeltjes in de joodse haatzaaivodjes.Die waren eerst mét allerlei dreigends Van Supposed moslims en Nú kómt het NCTb ér achter áán kakken.Èérder Térrórisme Dán Bestrijding ÀNDERS HÀDDEN ze ten Slotte Al De Ruime 9000 Kindér Vérkrachtende Vérprostituerende én drogérende religious moslimleiders Úit De Wèg Geruimd Die Dit Lánd rijk IS...ÉN Dán cohen en pechthold en consorten Nóg! FAKE!
@Haarscherp, 09 jul 2011 22:23 rara afa jdl adl joodse rabinaten meeste media tv hollywood wetgevingen justitie Alles activistenposten Van de joodse mafia via de Politiek verbonden .cda gl vvd pvda cu pvdd Allen in handen en onder bestuur joodse mafia.PVV wordt aan Alle Kanten aangevallen geinfiltreert af gebrandt tot ook Dáár ze er helemaal alles voor het zeggen hebben.amtenarij diensten ambten posities macht ...Alles wordt steeds méér Door joden overgenomen en geinfiltreert.Sinds 2004 en eind 2009 zijn Politiediensten verhevigd aan de beurt over al joodse mafialeiding te krijgen.NCTb AIVD in dienst joodse mafia en hun Terrorismen. Steeds meer Bedrijven en Werkgelegenheid wordt Mét Misbruik Staats En Wetsmiddelen Door ze wég geroofd.Ziét Alleen de rabobank even aan joods Rascisme Dát Zuid Afrikaanse seperatisten ÉN american Rednecks Niét Mis Zou Staan! https://www.raboledenexclusief.nl/smoelenboek    #(Donker haar donkere ogen asiatische en of egyptische trekken)

http://www.depers.nl/binnenland/581025/Man-overlijdt-na-discoruzie.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 15:43
@leesworm, 10 jul 2011 14:12 Ja Ook Een Mogelijkheid ...Náást dancing + cocaine(maakt agressief) en Die Mogelijkheden..Zootje.Aversietherapie Voor Je Kroost Tegen dancings en Aanverwante Rommel is er Vast Niet?

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 15:37
Heey flipse Zit Toevallig in Mijn Nakie..Zál Ik even lekker Mijn Arm in jé kanáál Steken en je ruggegráát Óf huig kriebelen ..Óf je mesthoop keren? ...Miene Ingrid Vérwend je Dan Wél Even ván vóren Met Háár Beroemde Liefdespijlen?..Vól verwáchting klópt zijn krihingspiérrr vól verwachting gaat zijn kééltje óho Óho pen...Héb Nog Een Zo Goed Als Nieuw Krat Baby Armpjes voor je Die Van Mijn Barbies(Néé Géén Klaus Barbies) Àf Gevallen Zijn...is´t wát?

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 15:22
[quote=flipse]
We zullen zien wat er na de derde dinsdag van September gebeurt, je weet wel prinsjesdag, de dag dat Henk en Ingrid definitief op z'n Grieks genomen worden!!!
[/quote]Dát Láát Me Tóch Zó de schoolreisjes Ván De lagere school Én Peuterschool mét joden Herinneren Wáár ze Ons Óók Èrg grieks Mét veel van hun stront Òók Aan Alle kanten Vóór Elke Liefde verwoéstten.Mafiaterreurmisdrijven Wáár Ván Men Héden Nóg De heroine ghb lsd strychnine Reproductieremmers(Low Of Géén Spermcount) Spieratrofyverwekkers(Spierziekten) scopolamine( Óm De Kindertjés tussen de Andere Vuigheden Dóór uit te horen en Ouders Families En Mensen (Náást Òók mét Kinderprostituties Corrumperen)áf te persen chanteren mét behulp Van joodse Terreurcellen in de diensten en wetgevingen Óm Géld diensten Óók Van Huiseigenaren óm Huizen en Verders Vóór de helft óf minder Van Vraagprijzen te krijgen)Òók afpersen mét Kinder prostituties)Ambtenaren politici ÉN zwijgen bij verdergaande Misbruiken Van Gezin En Kinderen...liedérlijken Als pechthold donner ballin cohen rutte verhagen lubbers van agt kok max moscowicz Zijn Dáár rijk én machtig mee geworden..hébben Hét in FACT vóór het zéggen)...IN De Meeste Kinderen islamitische Òók Kán Vinden!
Óf bedoelde je wat anders?  Leden en Kinderen Van het  Koningshuis Soms Waar ze Ook De LEden en Kinderen ZÒ een behandeling geven en hetkabinet van de Koningin sjókvol van Dat Soort joden zit? Óf boedoelde je Koningshuisverkrachter job would be king kong cohen Die PWA Al Als Kind gesteriliseerd had en zelf zijn zusje maxima bevruchtte? Troúwens Moét Jé Aan Zó Een jood Eens Vragen "Zál Ik Mijn Arm in je réét schuiven en even lekker kriebelen" ...Heb JE Altijd pluspunten en gaan ze helemaal koeren...Dát willen ze Van Kinderen Òók op de schoolreisjes...DÙS ÀLs JE Vóór een joodse rechter of ovj Staat ..Mouwen Ópstropen Wellicht Scheelt het Wat Jaartjes?...Àls het jodinnen zijn Kun Je Vragen óf ze nog wat "liefdespijlen vóór Je hebben"...Máák Dán Dát Je Wég Komt Als ze ja zeggen...Zo noemen ze hun drollen Als ze Kinderen op schoolreisjes dwingen Dát door te slikken.
Óf bedoélde je Dit niét flipse?

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
@Clausewitz, 10 jul 2011 14:02 In Wérkelijkheid Hébben We GÈÈN Schuld Òók Niét aan de joodse mafia alias banken.Dié Supposed schuld IS Èén HÈÈL Kléin Onderdééltje Van de Schade Die de joodse mafia Aan Richtte toén ze hun internationale plunderingen Van de Westerse Wereld beginnende Mét de privatiseringen.  Heden NÒG Hébben nieuwe eigenaren GÈÈN CÈNT BETAALD. En Leegroven van de Goudvoorraden Pensioenmiljarden Stockmarketraids... U Ként Vást Nog Wél de opofferspeculatiejoodjes Van de banken in Engeland En spanje Die Áls "excuus " vóór de Róóf van Honderdén Miljárden uit de banken vóór de Camerás gegooid wérden?..definitiéf aanvingen. Òók De chronische oorlogen Waar WIJ in Sterven EN Ons Dood aan betalen zijn invasieoorlogen Van de joodse internationale mafia óm Landen binnen te dringen en ALLE Waarden en macht over te nemen Zo Als Het Ons Na ww2 Ook gebeurde! Zó Beschadigen Die Òns En laten Die Óns betalen vóór hun macht en winsten. Tén Tijde Van de joodsisraelische afleidingsaanslag Óp de WTC centers Wás er In Amerika AL Bevonden Dát israel Vele Triljoénen hadden gestolen.Enkel dov zakheim Via Pentagon is al goed voor 2,1 Triljoen Dollar En Veel "gratis" militair Materieel naar israel.Het Gaat in Héél De Westerse Wereld Óm VELE Tientallen Triljoénen(Géen miljárden)..Alle Bedrijfseigendommen Goudvoorraden Landeigendommen Goederen Gelden Waarden Roerende Onroerende Goederen waar ze via Misbruik der wets en justitiesystemen Fors aan meewerkten.MÀÀR SCHÙLD ...WIJ?---NÈÈ ... ZIJ WÈL ...ÀÀN ÒNS  ...TÒTÀÀL!
Mede Volken insinueren schuld te hebben is Een etnisch Terreurwapen van de joodse mafia gemeenschap Om Volken te verslaven en dienstbaar te maken.


http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 14:10
Btw EU Gelden ...Die Gaan in Desbetreffende Landen Niét Náár Volk En Algemeen Nut...Máár Náár bedrijven...Èn Zie Eens Ná wié dé eigenaren Van AL DIÈ SPECIFIEKE EUhulpbedrijven ZIJN...Joodse mafia.Zélfs stokpaardje China Waar mafialeden Áls van agt lubbers bolkestein al 40 jaar reclame vóór maken...Ga Eens Zién WÈLKE bedrijven -tússen al Die Chinesen- ván joodse mafia zijn ...Een Simpele Ongehoorde mafiamaniér Van concurrentievervalsingen en Zó Alle Werkgelegenheid Gelden En Markten aan zich trokken. China laten ze Nét Zó Dood en úitgevreten néérvallen Als ze Dáár klaar zijn Àls ze Ons deden en doen! Zélfs dé Chinese Stockmarkets en Geldmarkt zijn al in joodse mafiahand. Posities en macht Die ze mét Móórd drugs Kinder prostituties afpersingen en Dóódslag bereiken. Zó zijn ze NU in Irak en Afghanistan ook bezig!

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 14:01
Flonker schreef:
als de voorstanders van het verlaten van de EU persoonlijk garant zouden staan voor het inkomen van de tegenstanders van het verlaten van de EU.
Me Dunkt ze hebben Onze Onderbroeken Zelfs al Én WÀÀR ZIJN ZIJ Óm Vóór ÒNS GARANT te STAAN?

http://www.depers.nl/binnenland/581010/Twee-dode-insecten-per-10-km.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 13:57
Ik Plááts Van Kussens Kóplámpen Én Jé Zélf Géél Schilderen? ...Óh Néé Dát IS Mijn tip Voor Mysteriouze suicide Sooryx.

http://www.depers.nl/binnenland/581010/Twee-dode-insecten-per-10-km.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 13:54
Bédden Mét Kéntekenpláát Àls Deksel?

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 13:51
Oonagh1 schreef:
[...] U vergeet nog de Gordijnbonus van 7 PVV zetels, zoals bij de Tweede Kamer verkiezingen van 9 juni 2010, zowel bij Synovate en Maurice de Hond.
Tel Dán Òók De Twee Zetels Die de PVV Méér Had Gehád Als rutte en verhagen Mét hirsch ballin Dé Laatste Verkiezingen Niét hád gesabotéért!

http://www.depers.nl/binnenland/581025/Man-overlijdt-na-ruzie-in-disco-Rijssen.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 13:48
Noú Óm Iemand in Kritieke Toestand te Brengen Moet Men Tóch vechtsporten mét hoog boevengehalte bezigen.

http://www.depers.nl/binnenland/581010/Twee-dode-insecten-per-10-km.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 13:45
´K Héb Úit Gerékend Dát Àls We Niét Hárder Dán ÀCHT Kilométer Per ÙÙR Gaan Rijden Dé Mugjes ér Alleen Hoofdpijn Aan Overhouden En Veel Wijsheid Voor Hun Latere Kroost! ...Dáár Ik Èchter Muggen Háát Stel Ik 400 Kilometer Per UUR Vóór!(Én Wát IS Transrapid Én KLM Dán Wél Een Massamoordenaar?...Èn IS er Al Bij Windmolens Geteld?)

http://www.depers.nl/binnenland/581010/Twee-dode-insecten-per-10-km.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 13:41
Sja Opá Zei Altíjd Ál Dát Zónder Nummerplaten Rijden gezonder IS ...Dié Goede Oude BouférenwyzheiT!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 13:32
##Clausewitz, 10 jul 2011 13:20 Wie zich zo geirriteerd heeft aan politiek Nederland afgelopen pakweg 20 jaar (dat hoor ik teminste enorm veel laatste tijd) die mag wel even weten dat VVD in de afgelopen 20 jaar de partij is die het meest heeft geregeerd.## Kún Jé Hélemáál Vérgéten ...Enige Die Sinds de oorlog én lánger regeren ZIJN dé joode mafia En Een askeNaZijoods pechthold van agt)alias bauer alias rothchild) lubbers(alias loeb) kok(alias cook Ván admiraal cook) ín Dé achtergrond IS VÈÈL invloedrijker Dán WÈLKE Democratisch Gekózen Partijn DÀN Òók ...Wéreldwijd!..Wé zitten WÈGENS HUN BELANG ...In Irák In Afghanistan in Libié En Zó dalijk in Egypte Irán Turkeye.We zitten in Afghanistan wégens donner ballin rasmussen lubbers van agt kok en Méér Van de internationale joodse mafia...Dié NU Dán Òók ALLE Eigendommen Waarden bezittingen machtsposities ÉN Bedrijven Mét Véélvuldig Móórd en Dóódslag in Dé klauwen gehaald hébben Én familie Ván mafialid askeNaZijood balkenende is Dáár al lang miljoénen aan het binnenslepen.Wij Betálen Dát Mét Bloed...ÉN Krijgen Géén Wisselgéld Terug Dán schulden aan die oorlogen en Dé schuld en rekeningen...Zó speelt Die joodse mafia Dát spel.Jewshadowsociety!

http://www.depers.nl/binnenland/581019/CDA-en-PvdA-zakken-weg.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 13:23
http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html Door: xerxes, 10 jul 2011 00:12 Weg met de EU in huidige vorm. Iedereen die nu nog stemt op de gevestigde orde (PvdA/D66/PvdA/Groenlinks/CDA/VVD-kliek) is of vreselijk blind of een vriendje van deze zakkenvullende kliek dat bol staat van de vriendjespolitiek. Door: tokjoodje, 10 jul 2011 01:11 @xerxes, 10 jul 2011 00:12 Zinnige Boodschap.Vergeet christenunie Niét Is Geen Christelijke Partij..rouvoet is joods askeNaZijoods....ÉN voetvéégje Van mafiabendelid donner Die de WOB wilde Vermóórden Na Dát Mét WOB Wás Ontdekt Dát pieter kalbfleisch hét nationale monopolie óver Kindér Creches had belegd vóór de joodse Kiddy rapemafia Én enkel sekteleden vergunning Èén Creche uit te wónen Ehhh té baten kregen!...Jé Wéét Wél he robert m drent schoolreisjes dutroux That stuff. Door: tokjoodje, 10 jul 2011 01:17 Trouwens rouvoet mét christenunie Wás die gene Die aangezet Door donner dé Kinderen en Ouders begon aan te vallen en repressies ging aanleggen Óm Gezinnen Bang te maken Òóit Nog Hun Mond Open té Doén óm maar Géén aandacht Van de Jeugd zorgmafia te trekken Mét Alle Gevolgen van Dién.Een psychotruckje Van de joodse mafia Die Dáár vóór Òok Al bij herhaling reccesiedreigingen hanteerde ÉN hanteert( Kunstmatig Door hen aan gelegd en Louter Een Simpele Boekhoudkundige Fraudetruck over Drie Jaren 2006-2009 Áls excuus vóór reccesiegeroép ÉN verdere plunderingen Ehhh bezuinigingen)!...VÈRY BAD VÈRY ÈVIL people!

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
[quote=jonasgoudvis]
[...]Als ik u zo lees bent u iemand die bijna 24 uur per dag wordt afgeluisterd en met u mee gekeken. Dat moet toch wel lastig zijn.

Geert Wilders wordt 24 uur per dag bewaakt, maar hangt er ook een joodse camera in zijn badkamer?

In uw geval, gelet op uw krachtige argumenten tegen het Jodendom doet u er misschien goed aan in het donker te slapen en in het donker te schrijven. Want wat u schrijft, dat zullen joden heel graag willen meelezen.

Wat denkt u, van welke Strauss stamt de heer Strauss-Kahn af, van Johan Strauss of van diens zoon, Berthold?
[/quote]U reageert denigrerend fantasievol en legt Mij beweringen in de Schoot.Okee! Wát afluisteren Betreft Ben Ik Niét Uniek Hoor....Maár u Moét Simpel Dé Berichtgevingen Bijhouden Óver Dit Soort Zaken Óm Aannemelijkheid Van Getuigenissen te Kunnen Bepalen. Websites Àls Security.nl veteranstoday.com Óf Bitsoffreedom Houden Dát BIJ.  Ik Vraag Me Àf óf u door Mij belachelijk te maken Mijn Berichtgevingen wilt beschadigen Óf Simpele onnozelheid ÉN Ónwetendheid...Gezien uw inspannigen Vrees Ik Het Eerste. Geert Wilders wordt Bewaakt....Máár Heeft u Gezién Van welke afkomst Zijn bewakers zijn? Wéét u Wél Dé afkomst Van balkenende rutte verhagen rosenthal hamer tang pechthold etc ?...Strauss kahn Zoú Naar Mijn Idee Wél Eens familie Van netanayu Kunnen Zijn EN de joodse mafia zenden gewoontelijk hun familie en kroost uit naar Allerlei machtposities in Landen om gezamenlijk Dé Boel té manipuleren en vérsjteren. Een mafiagedrag Dát Ván de bauers alias rothchilds Al verfilmd IS wáár bij ze het monopolie op Alle Geldverkeer tesamenroofden  EN Blijkbaar Alle joodse mafiafamilies Dan ook doén. Èn in andere bedrijfstakken Zó óók het internationale monopolie belegden Alsmede in de Politiék en Wetgevingen.Zo Kan Men Òók  familie Van job cohen tót in dé Amerikaanse Senaat Vinden en onder Valse namen Àls arthur c clarke Een Sciencefictionschrijver. Én familie en názaten Van de Joodse genocidepleger kaufman Heden in Het Britse Parlement En alexander pechthold is weer názaat Van Genocidpleger herzl .  Dán dé massieve collectieve naamsvervalsingen uit Onderstaande Eerdere Berichten Nog. ÉN @miracleworx, 10 jul 2011 03:14  De joodse staatsmafia Die  in Buurten kerken huizen en diensten scholen vacanties en Óp schoolreisjes Dé Kinderen massaal Misbruiken geven Ze in De Week schoolreis ook strychnine Dát Het Metabolisme Beschadigd en Enige Oorzaak Jeugdpuistjes Én vroegtijdige Haaruitval IS.

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 01:56
@jonasgoudvis, 10 jul 2011 01:40 Ván Dat afluisteren is Simpele filtering met triggerwoorden Een Makkie Op Internet Én Aan de Telefoon Heeft Men Binnen De Minuut Een afluisterteam aan de lijn méé horende Als Men bepaalde actuele Woorden Gebruikt. Én israel Misbruikt Geen eigen Maar overwegend ONZE Staatsmiddelen tegen ONS. Eerste Alinea >Já Zó IS Dat Gegaan! Vóór de Rest Vérwijs Ik u Naar Website Hetzuur.nl Dát Merendeel uitgebreid joods cultuur en bedrijf uit de Doeken Doet. Btw strauSS kahn (kagan=koning)is Simpel een Àllerlafst Vies Ventje Kaliber heroinerape Én snuffmovieproducent polanski Dat Geklist Werd Met Een Slachtoffertje...Dát Komt Onder joden Dermatig Véél Vóór Dát Men Inderdaad Geneigd IS joods te Zéggen ...Máár slachtoffer Van jodenhaat IS Die Niét ...Ván zélfháát Wél! Máár troost u de ecb heeft ten slotte Full askeNaZijood mario draghi(dracula...Die kop Ook Net Een kloon Van berlusconi)ingezét Als nieuwe Ramp Voor Elk Land ÉN Spaarvarken En Het IS Louter Wachten Op de Schandálen Én Rampen Van Déze bankenmafialord!

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 01:34
@jonasgoudvis, 10 jul 2011 01:15 bin laden Hééft NÒÒIT Béstaan.De WTC aanslag Was Door israel Dát Héél de Westerse Wereld Léég Gezógen Had Àán Gericht.De aanslag een afleiding naar de moslims om Van de plunderingen en Misdaden in De Westerse Weréld Dóór de joodse gemeenschap áf te leiden.Tevens hebben ze Hier mee Een polarisatie háát tussen Volken En Een vrijbrief voor hun anti terrorisme Terrorisme Niét tegen moslims Máár tegen ÒNS verkregen ...er Wordt Geen Méns in Heel de Wereld Zó áfgeluisterd Dán de Westerse Mens in Eigen Huis....Én Al Onze Communicatie ÉN Vrijheid VÈR gáánd Verstoord en vernietigd...Dóór joodse mafia.

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 01:21
@jonasgoudvis, 10 jul 2011 01:15 Behalve Eerste Alinea Waar BIJ joodse media bepalen Welk bericht gepubliceerd wordt en aan Wié ... IS Verder Alles Waanzin wat u Dáár Zegt!

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 01:17
Trouwens rouvoet mét christenunie Wás die gene Die aangezet Door donner dé Kinderen en Ouders begon aan te vallen en repressies ging aanleggen Óm Gezinnen Bang te maken Òóit Nog Hun Mond Open té Doén óm maar Géén aandacht Van de Jeugd zorgmafia te trekken Mét Alle Gevolgen van Dién.Een psychotruckje Van de joodse mafia Die Dáár vóór Òok Al bij herhaling reccesiedreigingen hanteerde ÉN hanteert( Kunstmatig Door hen aan gelegd en Louter Een Simpele Boekhoudkundige Fraudetruck over Drie Jaren 2006-2009 Áls excuus vóór reccesiegeroép ÉN verdere plunderingen Ehhh bezuinigingen)!...VÈRY BAD VÈRY ÈVIL people!

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 01:11
@xerxes, 10 jul 2011 00:12 Zinnige Boodschap.Vergeet christenunie Niét Is Geen Christelijke Partij..rouvoet is joods askeNaZijoods....ÉN voetvéégje Van mafiabendelid donner Die de WOB wilde Vermóórden Na Dát Mét WOB Wás Ontdekt Dát pieter kalbfleisch hét nationale monopolie óver Kindér Creches had belegd vóór de joodse Kiddy rapemafia Én enkel sekteleden vergunning Èén Creche uit te wónen Ehhh té baten kregen!...Jé Wéét Wél he robert m drent schoolreisjes dutroux That stuff.

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodje, 10 jul 2011 01:00
jonasgoudvis schreef:
[...] En wat vind jij ervan, Tokjoodje, De politie wacht het onderzoek af maar Tofik Dibi, alert als deze Jonge Hond Groenlinkser is, heeft al Kamervragen gesteld.
Sjá Mischién IS toffedibbes Géén GroenLinkser MÀÀR moslim He? En Wát Ik Vind....Dát Hoé Méér ér GÀÀN Désto Béter Hét IS!...Nóg NÒÒIT Hééft Een Volk Gastvrijheid ZÒ Állerlaagst Àllerliederlijkst Misbruikt.DÀT Zál ze Dé kóp Kosten! .ÉN Dát moslims Elke Scheet horen Komt óM Dat 96% Van Wereldmedia Van de joodse mafiacultuur IS En Die shiften "alléén eigenbelang" Dát IS op het moment zo veel mogelijk Volken tegen Elkaar opstoken ...mét hen in het vergeethoekje aan de zijlijn.

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodje, 09 jul 2011 23:55
@jonasgoudvis, 09 jul 2011 23:37 Dié Zál zo als zéér epidemisch gebruikelijk Bij Die Tadiks Wél Een Kind hebben liggen Vérkrachten?

http://www.depers.nl/entertainment/580909/Xzibit-vindt-planking-rage-racistisch.html
Door: tokjoodje, 09 jul 2011 23:45
Mw @PinkLady Gezien uw drinkgelag Zál Dát Mét Verlóóp Ván de Dág Alleen Máár toenémen Vrees Ik! Is Òók Àán uw reacties te Zién! Dán Die Vreselijke Zon Nog Altijd maar!

http://www.depers.nl/binnenland/580989/OM-verdenkt-man-van-voorkennis-Alphen.html
Door: tokjoodje, 09 jul 2011 23:40
Dán Wás er Die "Vréémde"schietclub van t.van der vlis Nog.Óf Dáár Méér evers politiék Óf jdl gelieerde joden cq marrokkanen(sefaridjoden) Zijn? Dé aanslag Ván bouyeri volkert van der graaf karst tates kim de wilde tristan van der vlis Hadden Allen Gemeen : Supposed éénlingen Die óp ééns Móórdlustig wérden! Politiék convenient vóór sommig metiér. DÀT IS wát Hersenspoelspecialisten cq martelbeulen Van de joodse mafia ( oa joodse leraren doktoren politici en rabijnen) kunnen! Joods tristan Had Ook Een Peperdure auto ...Dure hobbies dure wapens ...Dát Én zijn specifieke afkomst Geeft Mede Kinder prostituties en afpersingen er mee Àán ..iets Dát ze epidemisch Ik Zou Zo Wát Zeggen culturéél doen. En Zál tristan Als Kind Òok vóór Misbruikt Zijn. èlk Simpelst Accountantsonderzoék Of Èén Blik Van Op joodse mafia Gespecialiseerde Onderzoekers Zál Dat Bevestigen cq Ontkrachten. Alhoéwél Ik Dát Láátste Een Héél Kleine Kans Acht en dé heroine en ghb Dáár Òók Wél Dóór Een En Ander Kind Zullen gieren! Déze Misdrijven Dikken Bestáán van Een relatie mét Terreurbaron evers Aan Dáár joodse en moslimrabijnen imams en aanverwant Geloofsverscheurders massaal in Die Misdrijven mét Kinderen zitten in heroinehandel Menselijk Orgaanhandel Mensenhandel (oa Babyhandel met China) ÉN Onze Kinderen náár hun joden en moslimnésten slépen.Zo Goed Als Alle Bordeel En Kinder prostitutiewerken ZIJN Overwegend Van joden en moslims...Èn tristan van der vlis hielp evers goéd wég komen uit het Zonnetje Ván Miljoénensubsidiefraudes!

http://www.depers.nl/binnenland/580961/Mary-Anne-Goossens-viel-12-kilo-af.html
Door: tokjoodje, 09 jul 2011 23:13
@Kenny013, 09 jul 2011 22:49 hahaha

http://www.depers.nl/binnenland/580989/OM-verdenkt-man-van-voorkennis-Alphen.html
Door: tokjoodje, 09 jul 2011 23:07
http://www.nolet-advocaten.nl/nolet/fs3_site.nsf/htmlViewDocuments/57D7A131CFBA8561C1257694004CFE48

http://www.depers.nl/binnenland/580989/OM-verdenkt-man-van-voorkennis-Alphen.html
Door: tokjoodje, 09 jul 2011 23:06
Knoester is in ieder Gevál jood.Aangezien tristan van der vlis familie IS Van joods jdl Terrorist bob smalhout en leger generaal arie van der vlis en relatie had mét zeer gewelddadig haatzaairabijn evers Die Óm Miljoenensubsidiefraudes in het Zonnetje Stond Vóór tristan hem kwam verdringen ...Zál Hiér Vermeldde Verdachte cq Getuige Ook Wél joods ZIJN?
Bén Enórm Nieuwsgierig Naar Inhoudelijk Want joodse justitie en media Zal niét Openbaarheid Verlenen ÁLs het eigen metiér Áán Gáát Én Eerder tót sabotages Dán Waarheidsvindingen óver gáán ´Zo ALs ze Òok Al rechtstreeks van uit justitie Wáár mafialid joris demmink zit te zitten Websites Dié Intessants vermelden platleggen Wát Klokkenluideronline en Diverse Andere Websites Eerder Al óver kwám. Mogelijk IS de getuigenis Fake óm Andere Leads te verduisteren Zo ALs Een relatie mét evers Die rabijn joods rabijn Én Dáár MÈÈ Kindér molesterend hoogopgeleid Hersenspoelspecialist IS Èn Zéér gemakkelijk Mensen en Jongeren Kinderen Òok tót Moordaanslagen kan aanzetten.

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodje, 09 jul 2011 22:53
@Haarscherp, 09 jul 2011 22:23 rara afa jdl adl joodse rabinaten meeste media tv hollywood wetgevingen justitie Alles activistenposten Van de joodse mafia via de Politiek verbonden .cda gl vvd pvda cu pd Allen in handen en onder bestuur joodse mafia.PVV wordt aan Alle Kanten aangevallen geinfiltreert af gebrandt tot ook Dáár ze er helemaal alles voor het zeggen hebben.amtenarij diensten ambten posities macht ...Alles wordt steeds méér Door joden overgenomen en geinfiltreert.Sinds 2004 en eind 2009 zijn Politiediensten verhevigd aan de beurt over al joodse leiding te krijgen.NCTb AIVD in dienst joodse mafia en hun Terrorismen. Steeds meer Bedrijven en Werkgelegenheid wordt Mét Misbruik Staats En Wetsmiddelen Door ze wég geroofd.Ziét Alleen de rabobank even aan joods Rascisme Dát Zuid Afrikaanse seperatisten ÉN american Rednecks Niét Mis Zou Staan! https://www.raboledenexclusief.nl/smoelenboek/(Donker haar donkere ogen asiatische en of egyptische trekken)

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjoodje, 09 jul 2011 22:28
"de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wilde niet reageren op de uitspraken van Wilders. ,,We bespreken concrete dreigingen en aanwijzingen nooit in de media en zien geen aanleiding " ÓH Guttiecuttié ...beléid gewijzigd ...Sinds ze Betrapt Zijn vóór de joodse Kinder MIsbruikermafia té werken Mét oa een Vals rapport Van NCTb én uni Utrecht óver dé óórzaken radicalisatie Van de Jeugd ... ÉN Dáár Ná deden mafialeden Jeugd zorg en ik Meen de ncrv Nóg Een mafiadaad Dóór ÓP TV Dé Ouders Famlies "dé schúld"2 te geven Aan de Problémen Die Veel Jongeren Mét Zich Drágen MOÈTEN ....Sinds Ze Dóór Die zélfde joodse mafia Óp scholen en schóólreisjés Wérden gemártelt Vérkracht gedrógeert ÉN verslaafd gemaakt En gé Hersenspoeld ...Wáár àán Dé Gevolgen Héden Nóg ca 5000 Kinderen Én Jongeren Pér Jáár Sterven ÈN Die joods etnische Terreurmisdaden Aan Jeugd zorg Alléén Al 8,5 Miljárd Euro PÈR JÀÀR Kosten.NCTb IS GÈÈN Térreurbestrijder NCTb IS Een JOODS Mafiaterrorist!...Én ZÒ heeft job cohen en zijn mafiameute Òok de politiek en politiediensten in dé klauw! Én tegelijk máár Dé moslims Óp Ons hetsen!Het Terrorisme Van NCTb Ligt Ook Exact in het verlengde Van de hetseartikeltjes in de joodse haatzaaivodjes.Die waren eerst mét allerlei dreigends Van Supposed moslims en Nú kómt het NCTb ér achter áán kakken.Èérder Térrórisme Dán Bestrijding ÀNDERS HÀDDEN ze ten Slotte Al De Ruime 9000 Kindér Vérkrachtende Vérprostituerende én drogérende religious moslimleiders Úit De Wèg Geruimd Die Dit Lánd rijk IS...ÉN Dán cohen en pechthold en consorten Nóg! FAKE!

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html

Ènne @Marjann, 09 jul 2011 19:08 Joodse mafia Dat in Alle Overheden en Regeringen Van de Westerse Wereld geinfiltreerd IS Rooft Alle Werk Kontrakt Bedrijf Eigendommen Grond Gélden Mét Misbruik Staatsmiddelen wet justitie en Diensten Ván de Natives en verrijkt zich geweldig en geeft Ons de schulden.Òók Dé 800 Miljard Dóllar Van Obama Vóór Werkgelegenheid ....ÒÒIT Nog Eens Wát Van gehóórd...? Dát hebben de joden via de grote bedrijven Die ze bezitten Mét Roof en Moord ... al geklist en wég gesluisd ...ALLE Dóór Die Zelfde joden 20.000.000 Amerikanen Die NU IN Tentenkampen en Hun Auto´s Leven ZIJN ÈR NOG! Hét Bedrijfsleven Zál Geen Enkel Profijt Van hun Supposed inspanningen Hébben...Nét Als jood dirupo De Door hen zélf opgezétte Èn aan gewakkerde taalstrijd lijkt te willen oplossen Áls dé enig bruikbare messias en verlosser van Belgie Dé FAKE quéén! NIKS Gáát Goed mét joden er bij ZONDÈR HÈN Gáát ALLES GOED!

http://www.depers.nl/binnenland/580961/Mary-Anne-Goossens-viel-12-kilo-af.html
Door: jodas, 09 jul 2011 19:39
Dim1967 schreef:
[...] Dit commentaar slaat nergens op imbeciel die je bent.
Ligt er Àán ..Dát de mevrouw joodse IS Máákt De Kans Op Fraude en FAKE Enórm Véél Aannemelijker. Dát Van "in Het Ravijn Flikkeren" IS Om Wát zij ÉN haar zoonliéf uitgevréten hebben Áls goéd joods zijnden!

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
Door: jodas, 09 jul 2011 19:33
Èuwh @Marjann, 09 jul 2011 19:08 Dit IS De 21ste eeuw Hóór ...reccesies bankenfaillisementen failliet gaan van Landen Armoeden ÉN Dé Eu Die nog steeds maar dan Die 5 Miljárd per jáár van Ons wil en ondertussen miljoénen in voert en aan beide zijden Hele Beschavingen en Culturen Ontwricht Één joodse mafia Die door blijft plunderen en bezuinigen(in eigen zakje) ....Sure...Blijft u Maar Béter bij uw uitverkoren innercircle Van wc eend wachtend Óp Dat ruimteschip Dat u redt!

http://www.depers.nl/entertainment/580909/Xzibit-vindt-planking-rage-racistisch.html
Door: jodas, 09 jul 2011 19:24
Mw @PinkLady  Dé sherry Láten Stáán Hélpt Béter Lezen!

http://www.depers.nl/binnenland/580961/Mary-Anne-Goossens-viel-12-kilo-af.html
Door: jodas, 09 jul 2011 19:09
vrijgesproken schreef:
ben ik nou de enige die het een dom wijf vind ?? en tevens een raar verhaal.
Néé Hóor Ik Dénk Aan FAKE En Dat Dát joodse wijf Hét Bést Terug Geflikkerd Moet Worden in Het Ravijn!

http://www.depers.nl/binnenland/580911/Curaccedilao-lijdt-onder-hoog-aantal-inbraken.html
Door: jodas, 09 jul 2011 18:59
yo_joping1 schreef:
yo_ joping1 Tokjood, ik weet niet dat u de tweede wereldoorlog heeft meegemaat. Zo ja, dan was u by de NSB!!!
Wéét je Nou NIKS? De nsb en Heel de politie WAREN JOODS in de oorlog Zélfs SSer Karl silberbauer Die anne frank arresteerde WAS JOODS.En Die joden hebben nog 1.000.000 Jongetjes en Mannen Op transport naar het Oostfront gezet Óm Dáár te Sterven Ondertussen Hun Huizen Goederen Gelden En Eigendommen Rovende En Namen Stelende...Óm zich Spóórlóós in te verstoppen Vanwége Dé Drie Miljoén Aangiften Tégen ze Wegens oorlogsmisdaden Tegen Weerloze Nederlanders. Bén je Wél studént?

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
Door: jodas, 09 jul 2011 18:52
coja schreef:
zonder europa is nederland een lege haven.
Probléém IS mét joden gáát Alles Fout Zónder joden Gáát Alles GOED! Is Géén Geval Van links rechts blauw óf Groenlands ...IS Probléém Van joodse parasieten en plundermafia alias jewshadowsociety ÉN De Mensheid! Alle Daders Die Òns De reccesies bankfraudes plunderingen Armoéden schulden privatiseringsbedrog Cultúúrmóórd buiten de wetstellingen ondergang Kinder prostituties en verslavingen en Enorme Zeeen Zelfmoord en Leed Brachten ZIJN ALLEMÀÀL JODEN....Èn Die wérden ér béter ván!

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: jodas, 09 jul 2011 18:44
"de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wilde niet reageren op de uitspraken van Wilders. ,,We bespreken concrete dreigingen en aanwijzingen nooit in de media en zien geen aanleiding " ÓH Guttiecuttié ...beléid gewijzigd ...Sinds ze Betrapt Zijn vóór de joodse Kinder MIsbruikermafia té werken Mét oa een Vals rapport Van NCTb én uni Utrecht óver dé óórzaken radicalisatie Van de Jeugd ... ÉN Dáár Ná deden mafialeden Jeugd zorg en ik Meen de ncrv Nóg Een mafiadaad Dóór ÓP TV Dé Ouders Famlies "dé schúld"2 te geven Aan de Problémen Die Veel Jongeren Mét Zich Drágen MOÈTEN ....Sinds Ze Dóór Die zélfde joodse mafia Óp scholen en schóólreisjés Wérden gemártelt Vérkracht gedrógeert ÉN verslaafd gemaakt En gé Hersenspoeld ...Wáár àán Dé Gevolgen Héden Nóg ca 5000 Kinderen Én Jongeren Pér Jáár Sterven ÈN Die joods etnische Terreurmisdaden Aan Jeugd zorg Alléén Al 8,5 Miljárd Euro PÈR JÀÀR Kosten.NCTb IS GÈÈN Térreurbestrijder NCTb IS Een JOODS Mafiaterrorist!...Én ZÒ heeft job cohen en zijn mafiameute Òok de politiek en politiediensten in dé klauw! Én tegelijk máár Dé moslims Óp Ons hetsen!Het Terrorisme Van NCTb Ligt Ook Exact in het verlengde Van de hetseartikeltjes in de joodse haatzaaivodjes.Die waren eerst mét allerlei dreigends Van Supposed moslims en Nú kómt het NCTb ér achter áán kakken.Èérder Térrórisme Dán Bestrijding ÀNDERS HÀDDEN ze ten Slotte Al De Ruime 9000 Kindér Vérkrachtende Vérprostituerende én drogérende religious moslimleiders Úit De Wèg Geruimd Die Dit Lánd rijk IS...ÉN Dán cohen en pechthold en consorten Nóg! FAKE!


http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: jodas, 09 jul 2011 18:42
Het Terrorisme Van NCTb Ligt Ook Exact in het verlengde Van de hetseartikeltjes in de joodse haatzaaivodjes.Die waren eerst mét allerlei dreigends Van Supposed moslims en Nú kómt het NCTb ér achter áán kakken.Èérder Térrórisme Dán Bestrijding ÀNDERS HÀDDEN ze ten Slotte Al De Ruime 9000 Kindér Vérkrachtende Vérprostituerende én drogérende religious moslimleiders Úit De Wèg Geruimd Die Dit Lánd rijk IS...ÉN Dán cohen en pechthold en consorten Nóg! FAKE!

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjood, 09 jul 2011 18:04
"de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wilde niet reageren op de uitspraken van Wilders. ,,We bespreken concrete dreigingen en aanwijzingen nooit in de media en zien geen aanleiding " ÓH Guttiecuttié ...beléid gewijzigd ...Sinds ze Betrapt Zijn vóór de joodse Kinder MIsbruikermafia té werken Mét oa een Vals rapport Van NCTb én uni Utrecht óver dé óórzaken radicalisatie Van de Jeugd ... ÉN Dáár Ná deden mafialeden Jeugd zorg en ik Meen de ncrv Nóg Een mafiadaad Dóór ÓP TV Dé Ouders Famlies "dé schúld"2 te geven Aan de Problémen Die Veel Jongeren Mét Zich Drágen MOÈTEN ....Sinds Ze Dóór Die zélfde joodse mafia Óp scholen en schóólreisjés Wérden gemártelt Vérkracht gedrógeert ÉN verslaafd gemaakt En gé Hersenspoeld ...Wáár àán Dé Gevolgen Héden Nóg ca 5000 Kinderen Én Jongeren Pér Jáár Sterven ÈN Die joods etnische Terreurmisdaden Aan Jeugd zorg Alléén Al 8,5 Miljárd Euro PÈR JÀÀR Kosten.NCTb IS GÈÈN Térreurbestrijder NCTb IS Een JOODS Mafiaterrorist!...Én ZÒ heeft job cohen en zijn mafiameute Òok de politiek en politiediensten in dé klauw! Én tegelijk máár Dé moslims Óp Ons hetsen!

http://www.depers.nl/entertainment/580909/Xzibit-vindt-planking-rage-racistisch.html
Door: tokjood, 09 jul 2011 17:47
[quote=bernhardwillemsen]
Wat vindt meneer niet racistisch?
[/quote]Onze Kinderen En Vrouwen massáál Vérkráchten niét.Tér Zelfder Tijd Moét Men zijn rapegéjammer Dán Òók Béter Niét Aan Horen.Déze meneer Weet Niet Eens Dát Dé Blanke Noordelijke Volken Al Méér Dán 8000 Jáár Door zijn volken Náár het zuiden werden gesleept Als hoeren en slaven.Dé soemeriers Misbruikten Onze Kinderen Mét schéepsladingen.Déze meneer Wéét Òok Niét DÀT ÀLLE slavenhandel Én Kinder bordeel ALTIJD AL Een markt Ván de asiaten Wás...EN hén Òók vérhandelden.Asiaat khazar askeNaZi Én Sinds 600 Jáár Gekend Bij De Van de Blanken Gestolen Volksnaam "Jood"!Dé Blanken Zijn Altijd Hét Méést verslaafde En Geknechte Volk OP Aarde Geweest Ván Alle Andere volken En Nóg Heláás!...Zélfs Tot in China Vindt Men Héden Onze 8000 Jáár Oude Botten Én Vraagt Zich Àf Hoé DÀT Kán! Tékenen dé Japanse animétekenaars hun porno Van Zo Goéd ALs uitsluitend Blonde En Roodharige Kinderen Én Gelijk er Bij wát ér Mét Ze úit gevréten wérd Van uit hun onbewuste Fantasien.Hoé DÀT Kán Vragen ze zich Geen Eens Àf! 4000 Jáár Geléden Berékenden Én Bouwden We Dé pyramiden vóór de asiaten alias de joden Die de Ware faraos Van Egypte Waren Tót ze ér úit geflikkerd wérden 2800 Jáár Geleden...Én toén Hiér Helemáál De Boel kwamen ontwrichten En Zelfs Nog Een pyramide ca 100 Km Zuidelijk Van de Pyrineeén Hebben Begraven Óm hun afkomst Én verblijf te verhullen vóór de Vijand Die hen Zocht.

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
[quote=Fietswiel]
Zwitserland, ook fout in de WOII, dus.............niet echt een lekkere vergelijking.
[/quote]NIÈMÀND WAS foút in De Tweede Wereldoorlog...Alléén de joden Máár Én Dát Vóór Tijdens Èn NÀ. Ván hen Liggen ér Bij Justitie Nóg Drie Miljoén Aangiften Gedáán Dóór Nederlanders TÈGEN JODEN ....Wégens óórlogsmisdaden tegen Néderlánders. DÙS Héél Het jodendom in Nederland lééft Meéstendeels ónder Valse Óf naorlogs aangenomen christelijke namen Óf Geroofde Namen Van Vermoordde Mensen  wóónt in Geróofde Huizen hééft Geróófde Roérend ÉN Onroerend Goederen Landerijen en Bedrijven en Eigendommen Gélden Waárden En Alle machtspositiés bezét Én Vérmóórdde De Eigenaren Stuurde Ze ( ÈÈN Miljoén Nederlandse Jongetjes en Mannen) náár Het Oostfront Óm Dáár Jammerlijk Óm te Kómen.Gooide Ze in Concentratiekampen en vergaste Ze in Treinstellen Die ze Treintunnels in reden afsloten en De Mensen vergasten Met cyanidegas.Àlléén De joden Wáren Én ZIJN FOUT ÉN Hééft Hét Geróófd goéd!

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
Door: Leudalman, 09 jul 2011 10:16
vervolg: . Zie HIER de uitzending van Nova. Psychologische oorlogsvoering Wat is nu het misleidende van de uitspraken van dit ongekozen Politbureau-lid Neelie Kroes, etc.? Welnu, zoals we hier zo vaak beweren, wordt de Politieke EU ten onrechte opgehemeld. Wij worden niet beter van het weggeven van soevereiniteit, grondwetsprincipes, veel contributiegeld en nog meer miljarden uit onze spaardeviezen en pensioenfondsen voor failliete lidstaten om de Euro overeind te houden. Als we al ergens beter van zijn geworden dat zijn het de marginale voordeeltjes van het vrije handelsverkeer, meer niet. Ieder ander steekhoudend en (cijfermatig) onderbouwd argument die de lezer kan aanvoeren is voor ons aanleiding onze vrijwillige werkzaamheden met directe ingang te staken. Het aan komen kakken, met het argument dat we baat hebben bij de EU regelgeving, zodat we ons allemaal één Europese familie voelen, is bijvoorbeeld géén steekhoudend argument. Dit alles lijkt meer op psychologische oorlogsvoering tegen de “gemiddelde” Nederlander. Een Vrije Republiek der Nederlanden is slechts mogelijk ZONDER de politieke EU en ZONDER de Euro, dus ZONDER overbodige meelopers als Neelie Kroes. Het volksvijandige gebrabbel (gelukkig verstaan veel “gemiddelde” Nederlanders haar eigenaardig uitgestoten keelklanken niet eens!) van deze mevrouw, geeft aanleiding aan te nemen, dat zij meer op zoek moet naar een kundig hersenchirurg om haar toekomst te voorspellen, dan een “astroloog” in geldnood. Haar “moment supreme” moet nog steeds komen…….

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
Door: Leudalman, 09 jul 2011 10:15
POLITBUREAU-LID NEELIE KROES MOET ZICH LATEN NAKIJKEN BRON: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/07/09/politbureau-lid-neelie-kroes-moet-zich-laten-nakijken/ Geplaatst op9 juli 2011 doorAdministrator EU-commissaris Neelie Kroes vindt dat Nederland moet stoppen met kritiek op Europa. Ze zegt dat het kabinet juist meer de boer op moet om de EU meer uit te venten omdat die volgens haar veel goeds heeft gebracht. Dat zegt de VVD-politica zaterdag in een vraaggesprek in De Telegraaf. Kroes zegt dat de Nederlandse kritiek sinds het uitbreken van de Griekse crisis niet onopgemerkt is gebleven in Brussel en in andere EU-lidstaten. ,,De toon van bijvoorbeeld minister De Jager (Financiën) is anders dan zijn voorgangers.” http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html Neelie Smit Kroes-Peper-en-weer-Kroes snapt heel goed waar ze het over heeft, maar misleidt doelbewust de lezer. Deze mevrouw spreekt kan de waarheid niet meer van de eigen gefabriceerde leugens onderscheiden, althans zo lijkt het. We kunnen ons evenmin aan de indruk ontrekken, dat uitlatingen van dit kaliber kunnen worden opgevat als indirecte bedreigingen: “Meewerken, anders kost het de “gemiddelde” Nederlander zijn (vermeende) welvaart”. De misleiding We worden vanuit de Brusselse Koepel vermanend toegesproken, omdat dit kabinet te weinig de boer op gaat om het EU beleid te promoten. De “gemiddelde” Nederlander heeft er enorm van geprofiteerd, het zou ons iedere jaar € 2.000,- (Bruto of netto?) opleveren, jawel! Op uw kosten is dit “onderzocht”, want er zijn “rapporten” van. De “gemiddelde” Nederlander zal dat niet begrijpen, vanaf de invoering van de Euro hebben we in totaal al bijna € 50 miljard meer betaald dan ontvangen. Het misleidende van deze insider is, dat zij de economische samenwerking koppelt aan de Politieke EU. Deze laatste namelijk heeft ons helemaal niets gebracht, maar slechts ontnomen. Mevrouw heeft het daar liever maar niet over, dat kunnen we goed begrijpen, na dat verdomde referendum in 2005!. En als zij het heeft over de “toon” van Jan Kees de Jager, zegt dat helemaal niets, Jan Kees heeft niets te vertellen, evenmin als zijn immer goedgemutste chef, Drs. Geschiedenis Rutte. Deze heren doen dienst als dienaren des konings in een overbezette stafafdeling (“kabinet”) van de regering van amsberg, dat is alles. Eigen meningen, voor zover überhaupt aanwezig, doen er niet toe en als je het in de politiek een eind wilt schoppen, kun die maar beter zoveel mogelijk onderdrukken. De geluiden die dit soort dienstknechten uitstoten zijn voor de “gemiddelde” Nederlander niet ter zake doende en dus waardeloos. Mevrouw Kroes, niet helemaal brandschoon als je in haar verleden duikt, heeft natuurlijk enige karnen boter op het hoofd. Als ongekozen lid van de EU Commissie (beter: Politbureau), kun je het moeilijk voor de Nederlanders opnemen, dat is tegenstrijdig met de hogere belangen die zij wordt geacht te dienen. Daarnaast zit mevrouw in de Bilderberg Selectie Commissie dij aan dij met ene mevrouw van amsberg, “staatshoofd” en mede-konkelaarster namens eigen multi-nationale zakelijke belangen. De ”visie” die Neelie ongevraagd met ons deelt zijn per definitie verdacht en anti-”gemiddelde Nederlander”. Bovendien zit er een (Bilderberg) prinsje van “oranje” in de staf indirect uw belastinggeld op te strijken: “Tijntje van amsberg”. Deze ongekroonde koning van het internet bestaat het om in publieke zendtijd op uw kosten NIETS toe te voegen aan zijn nutteloze bestaan. De interviewer destijds, ene heer Joost Karmans moet worden onderscheiden door moeke van amsberg, wegens bovenmenselijk geduld, opgebracht tijdens die tien minuten, dat we deelgenoot waren van beider hopeloos bestaan. Onze handen jeuken om óók eens een “onderzoekje” te doen naar de tijdsbesteding van Kroes c.s. en wat daar het nuttig rendement van is! Prinsjes die iets zouden bijdragen aan een “vrije communicatie op het internet” moeten nog worden geboren. Zie HIER de uitzending van Nova. Psychologische oorlogsvoering Wat is nu het mi

http://www.depers.nl/binnenland/580920/Forse-kritiek-Neelie-Kroes-op-kabinet.html
Door: tokjood, 09 jul 2011 17:03
"...omdat die volgens haar veel goeds heeft gebracht." Óngehóórde Sicko ...Recórdcijfers etnisch Terrorisme en Misdaad Totale vernietinging en ontwrichtingen Ván Zó Wél Westerse ÀLS Hérkomstculturen ... Leverde oorlogen Armoeden en ondergang. Dè EU ÒOIT opgezét Door de joodse mafia opgelegd ZONDER Democratisch Process Óf Inspraak Van Wélke Partij Óf Wélke President Dan òok .... even Als het plotse multiculturalisme éven Áls het over Nácht opgelegde anti terrorisme Terrorisme...wérd onder smoes Ván Nóóit Meer oorlog Nooit Meer Armoede opgelegd MÀÀR IS HOOFDBRON Ván JUIST AL Déze zaken ÉN flappentap Én manipulatiemonster Van de joodse mafia en israel! Neelie kroes IS askeNaZijoodse en De joodse mafia laat NÒÒIT iemand Óp Zulke posities Die ze Niét volledig onder controle en in de macht hebben ...Dán Ziét Men Aan Geert Wilders en Zijn Stemmers ...ÉN Andere Andersdénkenden Die de joodse mafia niét welgevallig zijn ... Wéreldwijd ... wát ze Dán doén ónder leiding en bescherming van Fakeisrael!

http://www.depers.nl/binnenland/580911/Curaccedilao-lijdt-onder-hoog-aantal-inbraken.html
Door: tokjood, 09 jul 2011 16:51
yo_joping1 schreef:
yo_ joping1 Tokjood,dat was een lang stuk van u. Nu beschuldigd u de joodse internataonale mafia Je hoeft niet aan een boom tehangen om een eikel te zyn!!!!!!!
Toe Máár Stótteren Òók Nog Die Arme israelische studént Zonder Geweten Vóór Zelfs zijn Moedér Oók. Gij Klinkt Behóórlijk tristan vlisserig! ... Én Ván glánsende eikels Zúlt ú Vást Alles Wéten...Ván Zinnige Comments Niéts!?

http://www.depers.nl/binnenland/580925/Voorbereidingen-aanslag-Wilders.html
Door: tokjood, 09 jul 2011 16:41
buitenland/580950/Nederlaag-al-Qaeda-binnen-bereik.html Door: tokjood, 09 jul 2011 16:38 Óch Dán hébben de mossad en israel in no time tien andere oproerkraaiers geplant.Zié Je Òók Aan Geert Wilders...éérst besmeuren ze Hem in hun haatzaaivodjes En Òok Veel mét belasteren óm dingen Die ze zelf deden Dán vallen ze Hem mét Misbruik Staatsmiddelen en Misbruik wetgevingen áán ...Dán gaan ze roepen dát er in buitenalnd óp ééns dreigers zouden zijn....Én ze Hádden Al Terreuraanslagen Óp de PVV gedáan stijl mafialid pechthold ...Wáár Ván hirsch ballin de aanslag óp Hero Brinkman in de bar moest organiseren mét heroine en ghb in gegoten Door de barman mét de laatste ronde.Dán eerder Hád d66 mossadechtpaar kwint Geert Wilders Al lsd ingegoten en ging zitten wachten Óp Hoé Die "geleidt " Zou reageren!Dán mafialid demmink Die PVV Kandidaten prepareerde Door Ze te Corrumperen En Een Strafblad Óf Schande te bezorgen ...Dié Ná fél en hárdnekkig ópenbreken Van de PVV - U Kunt Zich mafialeden Gróótheidswaanzinnig Münchhausenking kong cohen Dé Koningshúisvérkráchter en pechthold de hystericus Én aanslagpleger mét bommen en AIDSnaalden Op TV Vást Nog Als Een Nachtmerrie Herinneren - er in werden gesluisd Óm de PVV áf te kunnen branden Mét hun mafiavodjes en media. Twee sméerpijpen Van de joodse mafia Die Ik Kén uit Mijn Kindertijd...Niet Het Beste Déél ...Stelletjé roberts m! Èn joods mafialid joris demmink Stáát All Over Klokkenluideronline EN Moét Blijkbáár Een Gelijkend Varken Zijn!


http://www.depers.nl/buitenland/580950/Nederlaag-al-Qaeda-binnen-bereik.html
Door: tokjood, 09 jul 2011 16:38
Óch Dán hébben de mossad en israel in no time tien andere oproerkraaiers geplant.Zié Je Òók Aan Geert Wilders...éérst besmeuren ze Hem in hun haatzaaivodjes En Òok Veel mét belasteren óm dingen Die ze zelf deden Dán vallen ze Hem mét Misbruik Staatsmiddelen en Misbruik wetgevingen áán ...Dán gaan ze roepen dát er in buitenalnd óp ééns dreigers zouden zijn....Én ze Hádden Al Terreuraanslagen Óp de PVV gedáan stijl mafialid pechthold ...Wáár Ván hirsch ballin de aanslag óp Hero Brinkman in de bar moest organiseren mét heroine en ghb in gegoten Door de barman mét de laatste ronde.Dán eerder Hád d66 mossadechtpaar kwint Geert Wilders Al lsd ingegoten en ging zitten wachten Óp Hoé Die "geleidt " Zou reageren!Dán mafialid demmink Die PVV Kandidaten prepareerde Door Ze te Corrumperen En Een Strafblad Óf Schande te bezorgen ...Dié Ná fél en hárdnekkig ópenbreken Van de PVV - U Kunt Zich mafialeden Gróótheidswaanzinnig Münchhausenking kong cohen Dé Koningshúisvérkráchter en pechthold de hystericus Én aanslagpleger mét bommen en AIDSnaalden Op TV Vást Nog Als Een Nachtmerrie Herinneren - er in werden gesluisd Óm de PVV áf te kunnen branden Mét hun mafiavodjes en media. Twee sméerpijpen Van de joodse mafia Die Ik Kén uit Mijn Kindertijd...Niet Het Beste Déél ...Stelletjé roberts m! Èn joods mafialid joris demmink Stáát All Over Klokkenluideronline EN Moét Blijkbáár Een Gelijkend Varken Zijn!

http://www.depers.nl/wetenschap/580599/Column-Zout-blijft-de-wetenschap-bezig-houden.html
Door: tokjood, 09 jul 2011 16:24
Hét IS Statistisch FEIT Dát Zware Criminaliteit ÉN Dáár Méé ALLE Problemen Rèchtstreeks Gekóppeld IS Aan intelligentie. ZOÙ Dé Róde Kmehr Wéllicht Een Òplossing ZIJN VÒÒR ÀLLÈ Problemen?

http://www.depers.nl/wetenschap/580599/Column-Zout-blijft-de-wetenschap-bezig-houden.html
Door: tokjood, 09 jul 2011 16:21
Is ér Al Een Wetenschap Dié Zich BEZIG Houdt Mét Berékenen Ván Dé ENÓRME SCHADEN Hóngérsnóden ÈN MILIEUVÈRVÙILING Dát Hét eindélóóze gézémel Ván ambtenarren wetenschap Én politici ...ZÒNDER OPLOSSING....Óm Èlk Zoútkórréltjé ... KÒST? HOÈ VÈÈL Dé g30 AL KÒSTTE ÉN VÈRVUILDE Óm Dát ze alternátiéve energié ÓP hun agenda hébben ..ZÒNDER ÒPLOSSING?

http://www.depers.nl/buitenland/580795/Vluchtelingen-Somalie-sterven-onderweg.html
Door: tokjood, 09 jul 2011 16:11
tokjood schreef:
israel IS dicht BIJ En EU Lid En Dient Haar Verplichtingen Aan te Gaan.
ZÒ IS Hét WÀÀR BLIJFT israel In Het HELE Verháál? Dát ligt Óm Dé Hoék Dáár ....IS EU Lid ...Èn DIÈNT haar Verplichtingen NÀ Té KÒMEN! DÀÀR IS RUIMTE Vóor Wèl Miljoénen Somaliérs En Afrikanen! ÉN Hèt MÈÈST Sóciale VOLK Óp Àárde Zál Ze Vást Mét Vóórbééldbehandeling Óntvángen Áls uitverkóren volk Ván GOD´s Barmhartigheid?

http://www.depers.nl/binnenland/580911/Curaccedilao-lijdt-onder-hoog-aantal-inbraken.html
Door: tokjood, 09 jul 2011 15:50
yo_joping1 schreef:
yo_ joping1 Tokjood,kom eens met bewyzen dat de EU voor elke vluchteling (voortvluchtige)20.000 euro betaald!!!!
Niét zo zeer de EU Máár Dé joodse internationale mafia Die de EU Misbruikt en Óók zélf óp gezét hebben om Landen Weerloos te maken en flappen te tappen. Volken mét Volken vernietigen is een al vele eeuwen oud Terreurwapen van de joodse cultuur ...en ze voeren in elk Land Dát ze kunnen vreemd Volk zo massaal mogelijk in ondér een diversiteit van smoesjes en excuses. Vérder is het Hiér GÈÈN rechtzaak Óf justitieel Onderzoek DÙS bewijzen Behoéft Hiér NIEMÀND IEMAND IETS. DÀÁR Náást Geeft Ons Gezond Verstand Òns Méér Zinnig Materiaal Én Inzicht Dan ALLE academici geleerden onderzoeken scholen universiteiten en tv docus BIJ ÈLKÀÀR. Èn Ván Commenters Behoéf Ik Òok Géén Bewijs ...Máár Geloóf IS Genoég! Ván u Weet Ik Dát u 1 der vele joodse Rascisten Bént Die Reacties en Materiaal Dat joods mafiabelang aan Gáát pogen te ondermijnen. Daar bij heeft Terrorist en Rascist lieberman eind 2009 nog even honderdenduizenden joden Wáár Ónder idf ex idf en studenten het Internet óp geflikkerd Óm De Westerse Wereld Forums En Media ten eigen gunste te manipuleren beinvloeden désinforméren ...één ziekte áán te praten ...en "antisemitisme Óok ...Tér WIJL Hét Hiér Niét Òm Een Volk Gáát Máár Óm Liederlijkste joodse mafia en Kindér Misbruikers ...Die Òók ten Koste Van de Joodse Bevolking léven ... Dùs Criminéél Antisemiét ...Én Váák Dodelijk ...zelf Zijn... Die meestal Overheden en Partijen bezét hebben of gegijzeld houden mét afpersingen en bedreigingen. Buitendien is het Mét náár Bewijs en Bron vragende joden Zó Dát Dan Bewijs En Bron binnen kortste kéren verdwenen Kapot Of Dood IS!ZÓ zijn Dóor de joodse mafia Mét Misbruik Staatsmiddelen Al honderdén Websites gesloten en Eigenaren Ván bedreigd Vérkracht gedrogeerd En gémolesteerd Tót Vermóórdt. Kijk Anders Zo Nu En Dán Bij Klokkenluideronline Waar De Site Én Wébmaster Mét regelmáát Terreuraanvallen Van de joodse mafia van úit de staat en wetgeving Moét ondergáán!

http://www.depers.nl/binnenland/580911/Curaccedilao-lijdt-onder-hoog-aantal-inbraken.html
Nu Maar Hopen Dat ze Die Niét naar Nederland sturen Als ze Met 80 veroordeelde Criminele antillianen Wat jaren gelden ook al deden om zelf van ze áf te zijn.Veel Landen doen Dát hún gevangenissen Ván Criminelen en opstandigen náár Óns leegsturen! Afrikaanse Regimes doen Dat Ook! En ze verdienen ér Òok nog eens 20.000 euro per gestuurde "ahem ""vluchteling"(voórtvluchtige) aan rechtstreeks betaald Door de EU!

http://www.depers.nl/buitenland/580872/Hitler-verliest-ereburgerschap-Braunau.html

1)...Sayjá Zég ... johannes sjnicklgruber ...Èhhh  weidbacher is een jood.Hoe Die in Dié Mooie Blanke  Gemeente gekómen IS? Nu Moéten De Mensen Dáár Òók Al Gaan Op Passen Dat de joden Niét in Hun Baby En Peuter Reeten willen en heroine in Hun Armpjés spuiten èn Van de kerken Kindér bordélen maken!  Hitler Wás Òók Een jood Maar Een Goede Jood Zo Als er Meer Zijn en Velen Dáár Ván Beroémd Óf Bekend Óm Hun Goede Werken...Èn ALLEN vervolgd Door ...dé joden!   Een Verdere Kleine Discrepantie IS : Hitlér WÁS Helemáál GÈÈN massamoordenaar  Éven Afgezién Verschil Ván Schálen in Zake oorlogen Van Persoonlijk Nivo En Landelijk Collectiéf Nivo.  DÀN ... zijn ALLE claims van de joden omtrent ALLE oorlogs en holocoust claims gebaseerd Op de af gedwongen uitspraken Van Enkele gevangenen in de Nurnbergprocessen Waarbij de joden Dè Verklaringafleggers En Verdere verdachten Óf gevangenen cq Getuigen ALLEN gémarteld Én Allen Dé Ballen hadden áf getrapt Óp TWEE NÀ. GÈÈN ENKELE claim der joden werd en wordt gesteund Door Bewijs Getuigenis  Documentatie Of Wetenschappelijk EN Goéd Oprecht  "Objéctiéf"  Juridisch  Onderzoek...Zónder Liegjoden ér bij. ALLE Krantenachieven Van HEEL de Wereld Hebben Géén Enkel Béricht De Duitsen zouden misdaden tegen de joden hebben gepleegd òf  Dát er vergast zou worden dát er iemand in de kampen vermoordt zou worden. Het Internationale Rode Kruis Had Tót Eind 1944 Toégang Tot ALLE Kampen En er is Niét ÈÈN Rapport Dat de claims der joden steunt. Geallieerde Engelse Luchtverkennigen en Fotowerk er Van Ontkrachten de joodse claims Ván grootscheepse verbrandingen en vergassingen....Onderzoék Náár 50.000.000 STUKS (50 Miljoén Stuks)  Duitse oorlogsdocumentatie IS Af Gesloten ...Niét ÈÈN Document KÀN Wélke joodse claim dan Òok ondersteunen Óf Bevestigen. Alle Vele Filmpjes Van Kampgevangenen Tyfusdoden En Doden Òp stapels Én in Kuilen EN Niét Een Filmpje Láát Dé Dóór Supposed joodse ex Kampgevangenen geclaimde tattoes Op De Vele Doode En Lévende Naakte Lichamen Zién.  Dé Wereld Ziét Niét Dát Meeste  "als joodse slachtoffers"   getoonde én geclaimde  Mensen in Kampen En Van Doden Zélfs Russen  Polen  Armeniers  En ZELFS Duitsen ZIJN.....Ámper èén jood te Vinden.

2)...Het Dodenboek Van Kamp Auswits Dát Vrij Gegeven Is Door de Russen Laat Een Láág Sterftecijfer Zién Lager Dan Hét Gemiddelde Sterftecijfer Van Zelfs Nederland anno 2011.   Sterftecijfers Andere Kampen Idem. Allen Allerlei Béschréven Én Natuurlijke Overlijdens.   De joden hebben Duitsland in 1933 Al herhaaldelijk De oorlog verklaard EN Een Der Gevolgen Wás Een zware economische boycot Zo ALs boycots der joden al Vele Landen Kapot gemaakt En verruineerd hebben.   Noord Vietnam Waar dé Mensen Vérhongerd Óp Straat Stierven ... Iran ...Palestina ... En Mét Hongerdreigingen boycotten en Hongernóód in Europa en Amerika  hebben ze Miljoénen Mensen Vroeger Al hét christendom Ván ze in gejaagd om te overleven En te Mogen Eten.  Àls ze Babies en Peuters martelen is één der martelingen Òók Verhongeringen in combinatie mét sexueel Misbruik EN Verder Geweld .Òók Van de kersteningen IS het onderdeel der brekende martelingen Mét Levenslange Ernstigste Gevolgen Vóór Héle Landen EN Héle Volken. Náást Die oorlogsverklaringen hebben ze "Àls joodse bolsjewieken" om ww2 te starten cq úit te lokken ALLE 50.000 Mensen Mannen Vrouwen Kinderen áf geslacht Onder De Ogen Van de Duitsen in Een Plaatsje Bromberg Geheten Óp Steenworp Afstand in Pools Gebied.Òók gingen de joden Wereldwijd Sinds 1933 Alle Duitse Emigranten Over Al Doden aanvallen Vérkrachten boycotten Òók in Amerika. Nevenbij schreven Genocideplegende  joden Áls kaufman en morgenthau boekwerken ÁLs "why Germany must perish" waar om Duitsland uitgeroeid moest worden ...Het Collaborerende joodse New York Times hielp nog Dáár aan Het Amerikaanse Volk op te zwepen tot haat tegen Onschuldigen.  Joods reuter deed Dát in Engeland wel.Het joodse hollywood Én  jood walt disney  droeg mét haatzaaiende en denigrerende tekenfilms en Leugens bij.  Vóór   ww2 Al beloofde askeNaZijood(asiatische afkomst) roosenveld Aan cryptojood(joodse moeder)  churchill Dát Amerika bij zou springen Als Engeland  de oorlog zouden aan gaan.   Jood roosenveld  Die Pearl Harbor mét opzet liet gebeuren Én Dé Catalina Vliegbootpatrouilles had laten terug roepen Toén de Japanse vloot er aan kwam  ....Ván Een úitgelokt  Japan Dát Òók Enkel Zich Verdedigde Tegen Een Òók Dáár joodse boycot via Amerika  óm Amerika Mét een Japanse aanval de oorlog in te manipuléren.   Ná de oorlog beginnende IN 1944 hebben joden tyfus verspreidt in Duitsland en Polen tot 1950 Wat uiteindelijk extra 3,5 Miljoén Polen en Duitsen Hét Leven Kostte. 

3)....Ná dé oorlog Tússen 1945 EN 1950  Pleegden ze nog 1000 Saturatiebombardementen Mét joodsgeallieerde en joodsRussische luchtmacht  Op even Eens 1000 Duitse Steden ... Hoé Véél Tiéntállen Miljoénen Dóden Dát leverde IS Onbekend Máár Dè Schatting IS Ná oorlogs 15 Miljoén Vermoordden Dóór Alleen De saturatiebombardementen...(Fosfor Brandbommen ...Òók Wel Burgertje braden genoemd. )  Wát De Aantallen Dooden en Vermoorden Mét Verhongeringen en Moord Betreft hebben ze 8 Miljoén Duitse POWS cq Krijgsgevangenen Ná De oorlog Vermóórdt. Mét even eens overwegend Verhongeren hebben ze ca 12 Miljoén Duitse Kinderen Vrouwen Mannen Vermoordt Ván 1945  tot  1950 . Van Dé na de oorlog Óp de Vlucht gejaagde Sudeten En Hongaarse Duitsen Zijn er Óok Vele Miljoénen Verhongerd Vermóordt áf gebrandt. En Nooit Aan Gekomen ....Meerdere Bronnen en Boekwerken Spreken Ook Daar Van Genociden. Tússen 1887 Èn 1967 hebben ze Tiéntállen Miljoénen Europeanen Amerikanen Engelsen Russen Scandinaviers Polen En Duitsen Vermoordt mét cyanidegas in Treinstellen Die Tunnels in werden gereden en afgesloten. Álléén óm verdenkingen "antisemitisme " Al werden ná ww2 ca 20.000.000 Russen Alléén Al ´´af geslacht ....Máár Van Een vergastte jood ....Dóór Duitsen óf Wie Dan Òók ....Tót Héden GÈÈN SPÒÒR GÈÈN BEWIJS . ÉN Het Zou Ook Niét Stroken Mét Dat de joden Nog 3.000.000 Aangiften Tegen zich Hebben Liggen Wegens oorlogsmisdaden. Joodse oorlogsmisdaden tegen Nederlanders Wáár de staats en wetsjoden al ruime 65 Jáár Óp zitten té Verzwijgen in de wetgevingen. Èn wie Zou Èérder lampekapjes Van Mensenhuid maken ..Een Beschaafde Europeaan Óf Een asiaat alias khazar alias askeNaZi alias Sinds 600 Jáár Ván Blanken Geróófde Naam En nieuwe alias "joden" afkomstig Ván Mensen etende asiaten?  Btw ze maakten dé lampekapjes meubelfineer schoénleer Liever Van Kinderhuid .Máár Hitler Wás Een HELD ÉN Onmetelijk Onvergelijkbaar Heel Wat Beter Dan Kiddy rapende Varkens Als een goerion lubbers van agt rutte cohen meir Óf netanhayu.


http://www.depers.nl/buitenland/580721/Schutter-pleegt-zelfmoord.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 21:22
Goéd Dat ie Dood IS Ziét er Uit Als Een Serieraper Wat Bij afrikanen epidémisch IS. We Hadden in Terneuzen nog eentje Die al 50 Vrouwen Had Vérkracht Vóór We hem Stopten ...De Vrouwen Waar Onder Menig Joodse Waren Tóch Héél Dankbáár Al Hadden Ze Nooit iets Durven Zeggen Als Die door was gegaan Vanwege hoé de maatschappijen en volken Vérkrachtte Mensen Vrouwen en Kinderen omláág halen en Erg bedreigend kunnen zijn Dán..Én Ze verder ontwaarden Én Beschadigen Óf Òók willen bij Dan immers máár een hoer nog maar...wat Die Verkrachters al deden...Dáár Zijn Die Kinderen En Vrouwen Dóódsbang Vóor...Een truckje ingevoerd Door overwegend joodse Kinder Verkrachters Óp scholen en schoolreisjes Dáár mé´Dé Slachtoffertjés niets Durven Zeggen dan ..Niét Béter Dán Zo Een neger...Die btw ALLE Die Ik Kén ÈN Gekend Hèb ÉN Dát Zijn ér héél ´wat ZIJN Verkrachters ÉN ZIJN Kinder Vérkrachters. DÀT Héb Je Als Je Kindér Verkrachtersculturen binnen haalt Wát de joodse mafia Heel Goed Wéét En Het daar om ook déed.Òók Met Deze volken Collaboreren in de etnische Terrorismen tegen Onze Kinderen en Volken! Naast joden en afrikanen Zijn islamieten asiaten marrokkanen Óók Zó Èn Láát haitianen Òok Maar Mooi Úit Je Hoofd! Moét Je er met één trouwen Wéét Je in ieder Geval Je Toekomst En Dat Van Je Kinderen Òók...Vóór Je Het Wéét lig Je achter het Raam. EN Je Kinderen later Ook na privegebruik Door de joodse clans.Zo Als ze Dat hun eigen Kinderen ook doen! In Amerika houden joden dé afrikanen ZO de hand boven Het hoofd in de etnische Terreurmisdrijven wat ze Bij martin leuter kong Dé alcoholist en Seriéraper al deden Dát ÈÈN Miljoén Aangiften Nog Niét Béhandeld ZIJN Dóor joodse justitie...Òók Hiér Zijn ze 3.000.000 Aangiften Van Nederlanders Tegen joden ....Wégens oorlogsmisdrijven ... (EN Als Ze Zouden Durven (De Kinderen ) éveneens Wél 3.000.000 Aangiften Van Kinderen) NÒG Niét Eens BEGINNEN té Behandelen...DÀT IS ÈRG JOODS gebruikelijk ...zij éérst én enig!....èn Òók JUIST Dè hóófd Én bron Dáders Die dé Misdaad Moéten Behandelen schiet Òok Niét Óp he ...DÀT Ziét MÈN in De Amsterdamse Crechezaak Weer in Den Treure Hoe de joden Alles in de hand hebben en drent Die Naar hen Had Geleid weg droegen en de Ouders Èn Kinderen Volkomen geisoléérd hebben...Nou te Hopen Dat ze ZE Niet Ook gaan Vermoorden!

http://www.depers.nl/buitenland/580818/Arrestaties-om-afluisterschandaal.html
youtube.com/watch?v=N4MK-qc24lc&NR=1
Door: tokjood, 08 jul 2011 20:55
Ja Moeilijk Praten he Corien Als Je Zelf Ook Een sex rel Had Met vader Zo Als Voor jongetjes en Meisjes in de joodse cultuur gebruikelijk en dé incestvoortplantingen Óm de Oren vliegen?...Máár Bij Anderen En Anders Dénkenden bestráffen ... Béétje ÈRG Scheinheilig IS Het Niét?
Èén wetb v strafrecht geschréven Door joden Die ALLEN ÓNZE Kinderén WÈL Misbruiken op scholen Peuterschooltjes Creches (drent robert m Lucia de B Zaak ) Zélfs Babies ...Én lagere scholen Èn schóolreisjés! ...DÀt Zijn HÈLE Ziéke rechters en ovjs!
Èén Vraagje Vóór de Minder Begaafden: Wáár Óm Dénk Jé Dát askeNaZijoden Als corien Na Alle Méér Dán 30 eeuwen DÀT ze Azie UIT zijn Heden NÒG zwart HaaR en Donkere Ogen Hebben???...DÀT Hét asiatische ér Heden NOG van áf spat En aan Ook pechthold wim kok van agt ruud lubbers rutte verhagen cohen táng hámer ZO té ZIEN IS?


http://www.depers.nl/buitenland/580818/Arrestaties-om-afluisterschandaal.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 20:54
Oh Ja Dát hebben We Hiér Èrger ..Wát te Denken Dat heel antiterrorismebeleid niét IS Óm Ons te Beschermen Máár óm Ons af te luisteren en te onderdrukken uitschakelen en Vérmóórden Zélfs ...intérnationáal Door joodse mafia En Kiddy rapeclub....Burgers in Héél De Westerse Wéreld!  ...
Dán Hébben We Nog sjuul  paradijs Die  Illegale info Van de arts Van Een 12 Járig Meisje betrekt en Háár Gehele Sociaal Economische Bestáán En Veiligheid óm zéép helpt Én zélf Zo danig Niét Van Kinderen áf kan blijven Dát hij in de Tachtiger Járen ér Óm Veroordeeld Werd! ... Èn DÀT alles óm dé Aandacht Ván de even joodse tristan van der vlis áf te leiden Die Mensen Vermoordde in Een Winkelcentrum en familie Van Terrorist en wapenleverancier bob "hoogleráár" smalhout Én wápenhuis Van Terreurorganisatie  de jdl IS ..Èén   Térreurorganisatie Dat Zelfs israel Niét Meer In Mag Ná Een Massamoordaanslag Óp de israelieten Dáár(40 israelis in Een Bus Met handgranaten Naar de jodenhemel geholpen óm moslimterrorisme artificieel te creeren) Èn familie Ván arie van der vlis generáál arie van der vlis Een Terrorist in Ons Leger...En De connecties Náár evers  Terreurrabijn Baby raperabijn evers Dé Subsidiefraudeur Die Vlák Vóór dé afleiding Dóór Tristan toégewijd familielid Dát ie IS Óm   Miljoénenfraudes  in Samenspán Mét heroinedealer en Kindér bordéélhouder job cohen  in Hét Zonnetje Stond ....Én in Amsterdám Alle Anders Dénkenden Dé Rólstoel in slaat mét zijn mossadvriendjes vóór job cohen en consorten  Èn ér Èén joods ghetto Van maakt wáár Die blij en gelukkig zijn  besnéden  klein israel kan botvieren Óp de Kinderen in zijn eigen paradijsje ál Piemeltjés knippende Èn Kutjes Kééltjés ÉN Poépgáátjés inwijdende  mét zijn stáf van macht.  

http://www.depers.nl/economie/580716/Nepkleding-CA-.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 18:35
Wáár woont die rechter Want hij Lijkt Óp Een Vette Pianist Die Mij Nog Geld Schuldig IS?

http://www.depers.nl/buitenland/580795/Vluchtelingen-Somalie-sterven-onderweg.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 18:18
èr Zijn òók Comments Wáár Ik Hét Niét Óver ...wié ook al wéér ...jóden? ... Héb Hóór! Overgévoelig typje.

http://www.depers.nl/buitenland/580795/Vluchtelingen-Somalie-sterven-onderweg.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 17:50
@vrijgesproken, 08 jul 2011 16:25 Ónder Het bed van jé Dóchtertjé Héb Ik Een Mooi bivak Vóór Ze Gezién! Bedenk Ook Dát "derde Wereldhulp" al decennia joodse Oplichtingpraktijk IS ...En psychoterreur óm Jou Jé schuldig te laten voelen Òndanks Dát ze Je chronisch plunderen en bedonderen...ÉN JE Dáár Door langer de Mond Houdt ... Hoé Schúldig Moéten ze zich ZÈLF Wèl Voélen Mét HUN salarissen rijkdommen ÉN HOÈ verkrégen?

http://www.depers.nl/buitenland/580795/Vluchtelingen-Somalie-sterven-onderweg.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 17:41
@Clairwil, 08 jul 2011 13:03 Buitendien verdienen Landen Àls libie egypte en marrokko en mafiosi ér 20.000 Euro pér geschoten persoon aan Die ze Ván uit Allerlei windstreken naar de Eu kunnen jagen Diréct betaald uit EU middelen ...Zó Zijn Meeste "vluchtelingen?" Hiér Óók gekómen. ALLE hulporganisaties Ook onder beheer joodse mafiosi Als Een eduard nazarski etc en De orgs Blijkbaar Niét gebruikt worden vóór Wat ze zéggen te Zijn...Maar Méér voor Mensenhandel en ronselen. Sja en De Goeierikken Mét Onze Geldbuidel in hun handen trappen ér steevast In Al goédgelovige decennia lang!

http://www.depers.nl/binnenland/580666/Column-Nachtregen.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 17:12
Lief En Ontroerend.Ook Opmerkelijk Dat er Zaken Zijn Die Alle Mensen Wél Op Eens Enig En Volledig in de Diepgang Begrijpen. Èén Fijn Geschenk.

http://www.depers.nl/binnenland/580856/Politie-mag-eerder-fouilleren.html
Én Vergeet allochtonen en afrikanen Óp Tóchtige en Schimmige hoekjes Niét in de schoenen te Voelen Naar cocaine heroine speed en lsd!

http://www.depers.nl/buitenland/580821/DSK-nodigde-vrouwen-uit.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 16:59
"...maar zij heeft geweigerd met de politie te spreken." Dát Óp Zich IS Al Verdacht! Dát Die Dáár Vrouwen uitnodigde Geeft Wél Aan Dat hij er Vrij intensief mee bezig Wás!ÉN "ÀLS" Het Kamermeisje Een hoér Wás IS hij DUIDELIJK Vergeten té Betálen!

http://www.depers.nl/buitenland/580795/Vluchtelingen-Somalie-sterven-onderweg.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 16:53
@Clairwil, 08 jul 2011 13:03 Kon ´wel weer eens de joodse etnische terreurtaktiek Van Volken Met Volken verstikken Zijn.ÀLLE berichtgeving komt ten slotte "exclusiéf " uit hun kl hand Steeds Èn We Werden Mét de Biafranen Ruime 45 Jáár Geleden ÉN Èérste TV Al Grofst Demonisch Opgelicht Óm Onze Menselijke Gevoelens.Het Bleken 2 Miljoén _De Helft Van de bevolking-Nigerianen te zijn Die joods oliebelang in de BP wég Stonden.

http://www.depers.nl/buitenland/580795/Vluchtelingen-Somalie-sterven-onderweg.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 16:49
israel IS dicht BIJ En EU Lid En Dient Haar Verplichtingen Aan te Gaan.

http://www.depers.nl/buitenland/580765/Di-Rupo-weer-naar-de-koning.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 16:47
GOD Had in Babylon Dat in Het Huidige Irák Lag 800 Jaar Geleden Nog Máár Gezegd "Dé Méns IS in ALLE TALEN ÈÈN". Èn Wél Méér Dingen Zo Als "GOD Hééft Mannen Éven Zéér Lief Als Vrouwen en Kinderen"! Sjá Dát moét Jé Niét Zeggen Bij Een joodse tribe Waar Van de mensen mannen en vrouwen uit Ernstigst Verkrachtte Én gemartelde Babietjes en Pas Gebórenen Béstaat. Ván Het Eerste gingen ze in hun bijbeltjés zeggen Dát de Mensheid een toren van Babel wilde bouwen en Dát het blasfemie en GOD onwelgevallig Zou zijn.Ván Het Tweede maakten ze GOD en Zijn Vrouw Op Dermatig Bizarre en Gruwelijke Wijze áf Dát de Wereldbevolking Nóg in Trauma Leeft Van verdeel en heers...DÙS niét ÈÈNS DÙRFT ZIJN ...Wát WÈL Een Zalige Èn Vredige Veilige Toestand Van SAMENZIJN IS! Ideaal Vóór Kinderen En Gezinnen Èn De Mensheid Láát Staan de Natúúr Òók!

http://www.depers.nl/buitenland/580765/Di-Rupo-weer-naar-de-koning.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 16:32
@leander, 08 jul 2011 15:42 Ik Heb Een Troostgevend bericht Voor Je: GOD Had Alle Dieren En Mensen AL Zó Geschapen DÁT Ze in Liefde En Harmonie Samen Gingen. Èchter 13.000 Jáar Geléden Begon de Oude Mensheid met het terugtrekken van de Ijstijd Hiér heen te komen. Zij brachten Het Kwaad en geweld Waar We Niét bestand Tegen Waren. We werden hun hoeren en slaven. Die komst Wérd de Zondvloed Ragnarok En Götterdämmerung Genoemd ...In Alle religien Een Verkeerd Begrepen Term En Verhaal...Èn Al GOD´s Schepping En Werelden Gingen Onder Aan het kwaad en geweld En Òók Wij Werden Zó. Máár Nu gebeuren er Dingen Dié Hoopgevend Zijn En De Mensheid Helpen Op te Staan Van Haar val in de duisternissen Van millenia.

http://www.depers.nl/binnenland/580831/Jaar-cel-in-Rotterdamse-zedenzaak.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 16:21
Hét Ligt er Àán Òf de mannen joods afrikaans islamitisch Waren ..DÁN IS Het ALTIJD Ernstigste Vérkrachting Mét Extréémst gewéld drugs en volle vuist en voet...ÈN DIEPST Trauma opwekkend...Zó danig Dát Slachtoffers Èn Slachtoffertjés zelfs devoot en liefdevol tegen Zulke mannen en Ook vrouwen worden uit Ultieme Doodsangsten...en de mannen maar ál te vaak "mijn vriend" noemen ook Nog.
Dé eerste Vérkrachtingen Dóor Die groepen vinden gebruikelijk al op Zéér Jonge Leeftijden plaats Tussen Drie en Acht..En Nog Jonger maakt ze géén RÈÈT uit Als ze Dáár òók BIJ kunnen Komen Nét Als de joden robert m en drent Bij Babies en Peuters Èn in Zake Záák Lucia B Er iets Speelde Met Babies En joodse rechters en hun initiatierituelen van de macht...Én instellingsleidster Ook joodse Én  Was Òf is...Én mafialid IS!

Bij Zulke allochtone Òf joodse Vroegste Verkrachtingen Zijn drogéringen en groepsgangbangs dé normale gang van zaken.Extréém Traumatiserend Beschadigend en "ondérwérpend"!
Als de Daders allochtóon zijn IS Het Altijd Zó en de Plaatselijke rabbis de leider in Dé Dán "etnische" Terreurdaden ( onderdeel overweldigingsoorlog smeerlappenstijl)Altijd dé organisatoren Én leider ér in én ér áán.  Òók Ván De bijkomende heroinehandel en Kinder prostituties.
Dát de Kinderen Al groepsgewijs Misbruikt werden is Al Èén Teken ..Àls er Nóg Sporen Van heroine ghb Gevonden Worden Zéker Een Zaak Van "Èn Èerder `DUS Òók Al" Allerzwaarst Beschadigend Én Levensbenemend  geweld en etnische Verkrachtingen...Tevens etnisch Terreurmisdrijf Òp religiouze basis áán gezét. TÈRRÒRISME Géén "ontucht"!
Dát justitie géén afkomst "Minstens"in haar berichtgevingen Zétten Ván Daders ÉN Van Slachtoffers IS Òok Héél Verhelderend Noém Ik Obstructie Van Rechtsgang ÈN Crimineel Rascisme cq Samenspan Àán Etnisch Terrorisme!


http://www.depers.nl/buitenland/580765/Di-Rupo-weer-naar-de-koning.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 15:20
2)...Het is Immers Óók Zo Dát Júist joden òok massaal dé Geestelijke Zorg in Moéten Júist Vanwege Deze Misdrijven Òók Aan Hen zelf Èn De Zelfmoorden Bovengemiddeld Zijn in uw kringen. Gevolgen Als dutroux Áls joran van der sloot tristan van der vlis kim de wilde jefrey dahmer ted bundy manson etc (Allen joods)Kómen Ván Zulke Misdaden(Combinaties Vérkrachten Misbruiken drogéren Hérsenspoelen) aan Kinderen. Wéét u Eigenlijk Wél Dát u Àls Pás Geborene Àl Dóór uw rabijnen cq babbis Bént Vèrkracht om uw eigen wil te breken en u onderdanig en devoot aan de joodse sekte te maken? Dát uw Ouders verplicht waren om u áf te staan voor sexueel en ander Misbruik tussen Pás Gebóren en ca Viér Jáár Oud. Ként u Hét Wáre gezicht Van de religien Van uw cultúúr Wél? ...Èn De Gevolgen? En @Antigoon maakt u Zich over ban Maar geen zorgen Ik Ben Alleen Bij dePers Al Hét 50ste Mail En Ip Adres Voor Bij..Dus Die werken hard voor u. Ieder Een Schrikt Erg Van Deze Dingen!...Èn DÀT Dán Òók nog eens Júist dé meest geéérden Dé Grootste Schoften in Het Heelal Blijken te Zijn ..Dé rechters dé academici dé presidenten ministers dé ovjs de politiéagenten En grote beroemdheden ZÈLF ...Àls Èèn freddy mercury ..Èén askeNaZijood Die tussen de optredens door riép "give me an Other One this Òne is Bleeding to much"...Èn Moest zijn beveiliging weer een Ander Jongetje op de kop tikken.... Óf Een sean connery Één berlusconi Één dirupo één rutte of verhagen pechthold cohen etc etc Die graag in Kinder bordelen komen ...sJá Dát Moét Met Cultuuromslag en Wakker Worden.


http://www.depers.nl/buitenland/580765/Di-Rupo-weer-naar-de-koning.html
Reageer Door: tokjood, 08 jul 2011 15:20
1)... @Clairwil, 08 jul 2011 14:30 Dáár Komen Slachtoffertjes Dán Òók Vaak Terecht En Zijn Die Verhalingen Wel Vaker Voor Gekomen. Ik Heb Veel Kennis Aan Mensen Uit de Psychiatrie En Aan Schizofrenen Borderliners Manisch Depressieven Gehad Én ALLEN HADDEN ÈÈN DING ...ALLEN Waren Ernstig Tót Zéér Ernstig Gewelddadig Misbruikt Vérkracht Mishandeld..... ÉN Zúlke Gevolgen Komen NIÈT Van Een Pappie Óf Een mammie Broertje Óf Zusje...Dát Gaat Óm professionele mafiamisdaden. ...Mét mkultra Én monach achtige laatste stand van "academisch "" weten en technieken. Wáár Bij u Moét Weten Dát de askeNaZijoden toen ze als faraos nog over Egypte heersten 15.000 Jáár Geleden AL de ultieme grootmeesters Op hersenspoel en conditioneringsgebied Wáren Èn Zelfs Òok Koperen nagels in de Achterhoofden sloegen Óm Delen Hersenen te verwoesten Om Mensen dociele slaven en hoeren te maken. In Hersengebieden Waar ze heden ook Nog Wel Eens in opereren...Achterhoofd en Achter Voorhoofd En naar Hersenstam ! Wát Die mafia Bij Kinderén áán richt IS Dan Òok FUNÈST. Èn Óm Dát de joodse mafia de schoolsystemen religien kerken er vóor Misbruiken Zijn de etnische Terrorismen Zó massáál Dat Heden Nóg ca 5000 Kinderén en Jongeren Al Snel Tót Zeer Snel aan de gevolgen Sterven...Alléén in Nederland Al. D´ße religiouze opmerking in hun religieboekjes "kill the Best of Gentiles"" IS Géen arbitraire opmerking Máár Rauwe Realiteit. Ik Vind uw bijdrage Echter Een negatiéf bedoelde Koude Meedogenlóosheid uitstralen En Wat Hulp Zou Aan u Ook Besteedt Zijn Vóór het te laat is?


http://www.depers.nl/binnenland/580791/FIOD-houdt-5-verdachten-miljoenenfraude-aan.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 14:39
Héé MÀÀR Dáppere fiod Gá Dan Èven Bij ruud lubbers Lángs Die Goéd Is Vóor Alléén Al Ca 2x 30 Miljárd Geróófd van de Pensioenfondsen...Mét zijn maatje nijpels.Dán Hébben Wé De Illegale zwarte inkomsten van de joodse en islamitische gemeenschap Nóg Die massaal Kinderén verslaven Vérkrachten Én vérprostitueren Mét hun bordelen en heroinehandeltjes ...job cohen Die dé Kindér bordelen en heroinehandel in Amsterdan En Noord Holland en Groningen In zijn agenda heeft kan U Daar bij Goéd Óp Weg Helpen ...ÁNDERS ÀLLE JOODSE ÈN MOSLIMrabijnen imams en religiouze Varkens WÈL Die Allen Daár in zitten...Tót baby rapen áán toé.  DÀT GÀÀT Óm HÒNDERDEN Miljárden  Èn ÈVEN Grote Schaden En Gevolgen!   DÀN Zijn er Nog 3.000.000 (3 Miljoén) Aangiften Tégen joden...Wegens óórlogsmisdaden Gepleegd tegen Nederlanders ( U Wéét Wél Die Blanken Mét Rood Óf Blond Háár En Groene Óf Blauwe Ogen( Dié u Niet Àán mogen Kijken))Sjá Óp 3.000.000 Aangiften zitten de joden al ruime 65 Jáár te zwijgen en weigeren ELKE Begin Van Behandeling ...Térwijl Hét ÓM HÒNDERDÈN MILJÁRDEN Àán Herstelbetalingen  Schadevergoedingen Teruggaven Geroofde en Gestolen Goederen Eigendommen Landerijen Roerend en Onroerend Goed Bedrijven En Bezittingen Rénten Boeten Móórden massa Móórden Ambten Posities Statussen Straffen En Stráfzáken ...3.000.000 DÙS ... Gáát ... Wáár ze Tót Heden DÙS Nóg Samenspan Meineed Samenwerking Aan Plegen  ... Òók van uit Politiék Staat media En Wetgevingen!!...DÀN Dé Róóf Van Alle Volks cq Staatseigendommen alias "privatiseringen "" Wáár ze Tót Héden Géén Dúbbeltjé Vóór Hébben Betááld ....DÀt ZIJN Triljoénen Té Verhalen....ÓH Dát Hád u Nóg Niet Ontdékt  ... Ráár? ...Hét Lijstje Van hun culturele inspannigen Kan Nog Langer Véél Langer!


http://www.depers.nl/buitenland/580765/Di-Rupo-weer-naar-de-koning.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 14:04
2)...De Sefardische/Arabische Jood Bestaat Àls Zo Danig DUS Òók Niét en Zijn bastaarden Ván de asiaat Mét Allerlei Andere Volken…Zó ALs de islamieten Allen bastaarden Van de asiaat Met Allerlei Andere Volken Zijn Wát Mén Òók Wel Kan Zién….En Dezen zijn gebruikelijk áán de asiaat onderdanige dienende slaaf soldáát en hoer volken. Wát ze Van Ons Òók Al Een Behoorlijke tijd geleden al zijn gaan maken en de Asiaten Afrikanen islamieten Romeinen Byzantijnen Christenen Ook al Waren. …Èn ZIJN . Chaos Waar de asiatische askeNaZi Als enige steeds voordeel aan beleefd. Het gemiddelde gedrag Van de bastaardvolken IS er Óók Náár ….Kindér Vérkrachtend de Kinderén Mensheid en Wereld plunderen en Misbruiken….zich meestal óók nog áls boegbeeld Ván moráál Maatschappij en religie ópwérpende…Nét Als Kiddy rapend Kinder pooierzwijn Miljardendief Koningshuisverkrachter job cohen en zijn heroinehandeltjes….één lubbers ….één rutte en verhagen …Èn wéé Je Gebeente Jé Hebt Bezwaar! Ook eigen Volk en Kinderen Misbruiken ze Als Varkens Als Slachtvee Als Kanonnenvoer ..Het jodendom in Europa Rusland Amerika Engeland En Scandinavie Weet Geen Eens Hoé ze de algelopen ruime tien jaar Sinds Vóór WTC Dé plunderingen eindigden Weer eens aan hun eigen vernietiging mee gewerkt hebben ÉN Háártje Kantje Boord Waren Verdámpt in dé dank Van de askeNaZilords Met Een Globale atóomoorlog! 8 juli 2011, 04:30 ..DÚS Edje ... u Mag Zich Eigendom Van Tokjood Noemen!


http://www.depers.nl/buitenland/580765/Di-Rupo-weer-naar-de-koning.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 14:03
1)....@EdjeTedje123, 08 jul 2011 13:47 Dáár Óm Kunt U Béter Mijn Verhaal en Ervaringen Niét Aan de kant schuiven Want Déze meute IS Niéts En Niémand Óntziénde.In Sommige culturen is Men iemands eigendom Als Die gene Een Leven Redt.Èén Voorbeeldje Van Elders Om Wat zó Wat uw Lot Was Geweest:hetzuur.nl/artikel/9864/joden-zijn-reptilians/comment-page-1/#comment-90883 priester says #alinea 8 ….AshkeNAZI is het joodse woord voor Europese Jood. De Europese Jood is de Nazi …# Nazi Was in de Vroege Middeleeuwen Al Een Duits Scheldwoord over dé askenazis. Ze wonen Wél al vele eeuwen in Europa MÀAR ZIJN asiatisch.Door Crimineel Strenge sektarische incest IS hun asiaat Zijn Nóg Heden Onmiddelijk Opvallend Zó Als Aan dries van agt wim kok ruud lubbers tang hamer de jager rutte verhagen cohen pechthold twan huys velleman van oosten Onmiddelijk te Zién IS. EN ZIJN Dóor Alles En Allen én bóven Alles EN Allen héén ….Èèn Àllercrimineelste Méést Ultrarascistische mafiacultuur En streng gesloten sekte parasiterende Op host Volken van uit hun Mensen eter afkomst geevolueerd. Én Ván Véél Van De Huidig Nóg levende asiaten alias joden(Sinds 600 Jáár Ván De Originele Ware Joden…Blanken Gestolen Naam) EN Dát Zéker in upper regions … Moét Men Heden Nóg Niét Pogen De Aantallen op gegeten Mensen te Tellen. Mét Lijkhonden Op hun Landgoederen Gaan Speuren Zou Die Honden Zeker Een Goede Dág Bezorgen. MÀÀR “Europese joden”? …Nee asiatische joden … en KÈRN cq BRON Psychopaten Èn ENIG Probleem Én Bron Van kwaad en Misdaad Van Heel de Wereld. DÈZEN ZIJN Òok eigenaren Van de Wereldwijde Leed oorlog en Ellende zaaiende plunderbankensystemen. De nieuwe ecbpresident mario draghi Bij Voorbeeld IS Volledig mafia askeNaZijoods. Die Soort Zijn de eigenaren Van hollywood Van de Wereldmedia Van de Meeste grote bedrijven en vertegenwoordigd in Meeste Politieke Partijen Die Partijen Misbruikende voor sektebelang even als wetenschappen universiteiten Maatschappij etc …Fijne Toekomst Dan!


http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 13:37
@MareJane, 08 jul 2011 06:21 Zou Wél Eventuele Andere Slachtoffers Kunnen Wekken En Aangiften Óf Getuigenissen Vóór Óf Tégen Kunnen Leveren En DUS Een Veel Sterkere Rechtsgang? IS Men ÒNschúldig" IS Men Openbáár Dubbel Onschuldig En Gerehabiliteert!...IETS Wát Dé rechters en ovjs ZÈLF Óók Nog Èven Moéten Dóór Gáan ...Wánt Meesten Behoren in Gevangenis en Mental Care Hospitals Waar ze Niemand En Voor Al Kinderen En Bevolking Geen Kwaad Meer kunnen doen Zó ALs megalomane bakker Óók! ÁLLEN Hebben Immers Aan etnisch Terrorisme Genociden plunderingen Roof uitbuitingen Misbruiken Ambten eden Wetgevingen Staatsmiddelen Èn Stáátsterrorismen gewerkt Én méé gewerkt! Zúlke kalibers Die zich Ook nog Door Crimineel uitschot en bendeleden als een koppen en bullens laten bijstaan in hun oordelen Zijn Natuurlijk NOT DONE! # depers.nl/buitenland/580765/Di-Rupo-weer-naar-de-koning.html #Door: tokjood, 08 jul 2011 13:27 ## DÙS WÀÀR Hééft Dit Róófdier Hét óver?


http://www.depers.nl/buitenland/580765/Di-Rupo-weer-naar-de-koning.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 13:27
@Clairwil, 08 jul 2011 12:54 u Zou Zeker Een Slechte Psychiater Zijn Wánt De Naamswijzigingen Komen Van Steeds geband worden en Weer Opnieuw Registreren.Meestal IS Zelfde Naam Behouden Dan Niet Mogelijk.Wat Betreft uw "kinderporno fantaseert" Heeft u Blijkbaar Niét(Ófjuistwél) Door Dat Ik Getuigenis Doe En Ervaring Verhaal Én Van uit Ervaring Reagéér?  Uw "Joodse complotten" ..Dán Ziét u Vast Òók Niét Dát u op TV Vóór 90% Door askeNaZijoden áán gekwáákt wordt...zwarte haren kraalogen bazige indruk? Dát dé Autóchtóón Néderlandse Bevolking - U Wéét Wél: Blanke Huid Blond ÒF Rood Haar Groene Òf Blauwe Ogen - Door etnische Genociden Door Die joodse mafia Van Naoorlogs 5,5 Miljoén Náár 2,1 Miljoén IS terug gelópen ...Méésten in joodse en moslim Misbruikerhand? ..Óf Wéét u Òók Niét Dat Meeste bordeel En Kindér brodéél joods en islamitisch eigendom is?  Wéét u Wél Dat ALLE Kinderén Vóór Ze TWaalf Zijn Veelvuldig Door Die joodse mafia en moslims "Vérkracht "Zijn?  Wáár van u Heden de heroine ghb lsd etc Nog in de Meeste Kinderen Kunt Vinden. Àán psychiaters van uw kwaliteit Echter heeft de joodse mafia wél enorme behoefte en gebrek ...Dé Slachtofferbevolking Een méntaal etiketje óp kleven en liefst publiék afbranden is hun dagelijkse metiér.Zó Als "academisch opgeleide " mafiabendeleden bullens een Leugenverhaaltje omtrent Manuel Schadwald verzon en peter van koppen Mét bendelid en askeNaZijood twan huys op TV de Misbruikte Kindertjes zo lékker zát áf te branden ...satanische rituelen ...huhuhuhuh ...Die Kindtjés Mét Hun Fantasié. Bullens en koppen beiden werkzaam bij volledig in joodse mafiahanden zijnde justitie En Voornamelijk adviezen verstrekkende aan volledig in joodse mafiahanden zijnde rechtbanken in Zake Kinder Misbruiken.Nou Wil Het Toeval Dat Die Kindtjes Massaal De Waarheid Spreken En Die joden massaal Liegen en bedriegen...Èn Misbruiken! Màár Dát uw carriere méér kans maakt Dan Dat Ik Een Carriere Zou Kunnen Pogen Staat in Een joodse Misbruikermafia geleide Samenleving buiten kijf en Dé Zwaarste Liederlijkste En Ergste Criminelen hebben Dan Óók Heden de beste baantjes en zijn academici ( Ik Kréég Óp de lagere school al te Horen Dat Ik Academie wel kon vergeten)  Zélfs president bankpresident mediamagnaten en ministers! ...Èn Mischién Bént u Dus wél ovj ...joodsemafiaovj ..De Slechtsten Die er Zijn?!

http://www.depers.nl/economie/580757/Franse-rechtbank-stelt-zaak-Lagarde-uit.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 12:57
Zó te Zién IS ze askeNaZijoodse En Gegarandeérd heeft ze Dán haar macht Misbruikt En vóór Héél wat Méér Òók ...kan Ik Van Hiér uit Garandéren!...Dat Soort  is enkel vóór eigen mafiametiér bezig ten Kóste uiteraard Ván Slachtoffers...De "host" Volken!   Het is Niét Vóór Niks Dát israel zégt Dat israel "booming" is en zelfs Landen zou kunnen opkopen als ze willen En Héél de Westerse Wéreld Héél Toevallig in zák en as ligt!   israel is uit het Niéts Van Òns Geld Van Òns Lééd En Heden schulden opgebouwd Door joden Mét Roof bedrog Oplichting Fraudes ..Zó   Als joods mafiabendelid hirsch ballin Alle werk kontrakt Én Bedrijf aan de joden versjacherde En Wij uitgekleedt werden Naakt En Berooid ...joodse mafia in de Politiék Staat Wetgevingen Ambtenarij bedrijfsleven media!
 
http://www.depers.nl/economie/580477/Smartphone-nekt-scholier.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 12:48
Sja @Nienke, 08 jul 2011 11:20 Wat Ik Op @tokjood, 08 jul 2011 02:51 Zég Over Hersenspoelingen vast gelegd mét martelingen IS Een Invloed Dat Men Zeer Moeilijk Mét "leren" Kan Tegen Gaan Daar IS Therapie Door Therapeuten Gespecialiseerd in rituele Verkrachtingen Vóór Nodig. De molestaties geven Een dwanghandeling Dat tot Eigen ondergang en voordeel van anderen leidt...Dáár zijn Die Hersenspoelingen Ook voor...Die Kinderen ..Wánt Óp de Peuter en lagere scholen worden Die Demonische Misdaden Al aangericht Door de joodse mafia ...Dát Die Kinderen Zich gáán "óp offeren"" voor de ""economie"" ...Nou Wéten We ALLEMÀÀL Wèl wié Die "economie"" uit vreten Zonder Weerga ...Als Men Alleen Al hun salarissen Bekijkt EN Dát Zijn nog Geen Eens dé hoofdrolspelers ...´Wánt Die gáán Mét miljoénen Miljárden Èn ZÈLFS Hónderden Miljárden áán de haal...Wáár Dacht U Komt De Wereldwijde reccesie Dan vandaán ....HOÈ Dácht U KOmen We Wérkelijk Ààn de Pensioenproblemen ? Ván dát U niét hárd genoég zou hébben géwerkt? ...´t is de chronische Roof en diefstallen Door de joodse mafia Mét Misbruik Van staatsmiddelen politiék Misbuik wetgevingen en diensten. Dát IS Altijd Al Zó Gewéést! Hét Gáat Óm VÈLE TRILJOÈNEN Wéér!

http://www.depers.nl/buitenland/580765/Di-Rupo-weer-naar-de-koning.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 12:35
dirupo lid van de commisie Dat "onderzoek?" deed naar de Vaticaanmisbruiken. Vaticáán Òók geleid en Misbruikt op dagelijkse manipulatorsleést Door joodse mafia op achtergrond Had Wat Kinderen Misbruikt. De commisie Hiér in Nederland wordt geleid Door lieden Áls kalbfleisch samson en in Andere Landen No Dought Òok Door leden joodse mafia .... Die Héél Wat Èrger Waren Of Zijn Dán Héél Het Vaticaan in het kwadraat....Óm Getuigenissen Die hun eigen metiér Raken "áf te vangen"...DÙS Alle Misbruikte Kinderen En Mensen Die Aangifte Doen Of Getuigen in GROOT GEVAAR Nét Àls U òók Weer in Zake de Amsterdamse Kinder Misbruiken in Én VIA de Creches Kunt bewonderen ...Alles Weer in handen joodse mafia tot in de hoogste Misbruikerregionen...de president ZELF...Die Onze scholen Creches Misbruikten (Misbruiken?)Als hun persoonlijke Kinder Én baby bordelen. Saillant is Òók Dát de hetzes tegen Dat Vaticaan begonnen Ná Dát medio 2009 Wereldwijd Aangiften Waren Gedaan Tegen De joodse gemeenschap en wát ze úit vraten Óp de scholen Peuterschooltjes en schoolreisjes in Bijzonder....Drie Maanden later starte de joodse mediamafiahetze tegen het Vaticaan en dreigde askeNaZijood en bendelid balkenende nog meermalen met bezuinigingen Áls de Bevolking begon te Protesteren. De bazen Van de Misbruik en plundermafia de askeNazijoden kok lubbers van agt Vernam Men Nooit of zelden Wat Van ...Máár Zó ging Dat altijd.Kok is afkomstig Van cook admiráál cook.Lubbers Heet loeb een Beruchte joodse mafiafamilie van eeuwen.Dirupo is Ook een loeb.En Van agt heet dayan en Ook Wel rotchild En Eerder bauer.Ze hebben Allemaal Valse namen naast ca 50% Valse diplomas. Sja Èn Die dirupio gaat op visite bij een koning Máár een Die Mét Ròóf en Moord een koninkrijk geróófd heeft ...Een Zo Veelste askeNaZimafiajood Dát een Koninkrijk Roofde EN De Originele En Méér Rechthebbende Eigenaren ér úit Moordde Vérkrachtte Vergiftigde Óf het regende "Ongelukjes"!

http://www.depers.nl/buitenland/580765/Di-Rupo-weer-naar-de-koning.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 11:51
Ohwhjá Één lid joodse Kinder Misbruikermafia náár Een lid joodse Kinder Misbruikermafia ...wát Zoú Hét toetje Zijn?

http://www.depers.nl/buitenland/580772/Parijse-justitie-opent-onderzoek-Strauss-Kahn.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 11:49
EN Dán Óm Dát strauss kahn Nét Als bercusconi lid joodse mafia ÉN askeNaZijood Is Òok De Kinderen in zijn Omgeving Onderzoeken Op heroine ghb lsd strychnine etc. Zeer gebruikelijk Dát te Vinden al Waar askeNaZijoden zijn neer gestreken.Dé Beide Dames van kahn En Dé Jonge Té Jonge Dames Van berlusconi Zijn Nog Maar het Topje Van Een Állerliederlijkste Superijsberg.

http://www.depers.nl/buitenland/580772/Parijse-justitie-opent-onderzoek-Strauss-Kahn.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 11:45
Nou Dán Mogen Ze Wél Óp Passen Vóór joodse leden askeNazitype Want Anders IS Het Onderzoek Nét Als Van Traa Death in the Water Wánt Dát ZIJN ÀLLEMÀÀL mafialeden gebonden van uit hun Corrumperende vijandige en crimineel makende sekteopvoedingen

http://www.depers.nl/economie/580477/Smartphone-nekt-scholier.html#reactie
Door: tokjood, 08 jul 2011 10:51
[quote=Scratchingwolf]
Waarom zijn die bedrijven blijven leveren aan minderjarigen? Waarom hebben ze uberhaupt een contract afgesloten met minderjarigen, en nog wel een contract dat erop gericht is, ze schaamteloos uit te buiten op grond van hun onervarenheid en peer-pressure?..//......

[/quote]Noú Scratchingwolf Dát Komt Óm Dát de joodse mafia bij decreet van justitieminister hirsch ballin de Bevolking in 1991 buiten de wet stelde en vogelvrij verklaarde en toén ÁL hét bedrijfsleven hélemáál dol en úitzinnig van geluk ´de Bevolking een Ware Criminaliteits én plunder pláág trakteerde wáar dé tollenaars van de overheden en gemeenten hárd aan mee deden incluis wetgevers en belastingdienten. Van Dién Zijn ér Dóór Deze joods etnische Terreurgolf 900.000 Autóchtóne gezinnen Sinds 1991 Het Land Òntvlucht Zijn Het Aantal Zelfmóórden tót Zélfverbrandingen vóór gemeentehuizen Hét Aantal Zelfmoorden Waar Bij De Familie werd méé genomen gestégen tót een jaarlijkse aantal extra Ván hoogtepunt 2006 35.000 Extra Doden PER JÀÀR.Zijn De etnische Misdrijven der speciaal door joodse mafia hier vóór diverse geimporteerden tót Onzalige hoogten gestegen IS Ieder Een Heden in Leven Vérkracht Dóór ze Óf in de Buurt Óf in Eigen Huis Óf Óp scholen.

http://www.depers.nl/economie/580477/Smartphone-nekt-scholier.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 02:58
@Daantje, 07 jul 2011 22:00 Ik Heb Geconstateert Dat Jongetjes en Meisjes Die Door moslims afrikanen en joden Vérkracht Misbruikt gedrogeert vernederd besmeurd Zijn Of Geweest Zijn Zich uit Schaamte en Zenuwachtigheid Meer Dan Nuttig Mét Hun smsjes bezig houden om Dat Ze Zulke Nare Gevoelens Hebben Steeds.

http://www.depers.nl/economie/580477/Smartphone-nekt-scholier.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 02:51
@femi, 08 jul 2011 00:03 Sjá ÉN Tóch wórden de Kinderen Op JUIST scholen áf gericht de ideale consument te zijn.Dát Mét Zélfs martelingen drugs vernederingen Vérkrachtingen ÓP Vóórnamelijk schoolreisjes Dóór de joodse mafia en industriele uitzuigmeute ...Gedurende Die schóólreisjes moesten Wij wat anders zuigen heel de week. DÙS Wil Je GÈÈN Domme Kinderen IS Aan te Raden Ze Niét naar scholen te sturen ...Èn ZÈKER NIÈT mét joodsen joden afrikanen En moslims aan Boord...Dát Zijn De Ergste ploegen Kindér molesteerders Mét de réligiouze leiders Én mafiapolitici vóór op ...Óók bij De Gaatjes Van Je Kind!

http://www.depers.nl/binnenland/580552/Fotogalerij-stadionramp.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 02:23
@Janvier, 07 jul 2011 16:20 En Aan verwant bezwaarmakers...Ik Zou Me Jullie Zijnde Béter Èérst Eens Ontférmen Óver HOÈ verzékeringsmaatschappijen NU Mét de Nabestaanden ZULLEN ómgáán. De Meesten van Déze Families Zijn Nu HÈLÈMÀÀL IN De Problémen OMDÀT De HOOFD Kostwinner Weg Viel. Behalve Niét Eens Aan Rouw En Verdriét Toé Komen Óm Béstaansangsten en Één HÈLEBOÈL Moéten Régelen gáán verzekeringsbedrijven Die Een En Ander Hébben uit te Kéren NÙ zuigen en trainéren...VÈÈl Lagere onmiddelijke Vergoedingen te Acceptéren in Plaats Ván De Redelijker Schadevergoedingen Wáár ze Dan om Dreigen Dat jáááren te laten duren Vóór Men Hét Zóu Kúnnen Krijgen....Sjá Dán zitten De Kinderen al lang bij de moslim en joodse Kinder pooiers in de Kinder tehuizen is Men úit Huis gegooid IS Alles Waar Men Vóór Werkte Wég en Òp Gegáán.DUS Dé áf geperstén acceptéren meestal dé afpersingen uit Nood EN gebruikelijk Nog in De Toestand Van Shoch Van Het Ongeluk En Verlies...Sjá Bij Dát Soort Demónen Vergeleken IS dePers Dan Nog Niét Zo Erg Hóór ... Èn Héb òók Eens Òór Én Oóg Vóor hun jaarlijkse winstcijfers ...mét Dé gebruikelijke Meestal joodse belanghebbers?

http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 01:43
3).....Dié Gaat òók Ècht Niét Òók éven dé mafiapraktijken joodse wetmafia in samenwerking Met joden in andere diensten en bedrijven Belichten In Zake Illegale Grondspeculaties en Criminaliteit Om Eigendommen Gelden Gronden Bezittingen op Criminele Wijze Van de bevolking te Roven en Stelen.Láát Stáán Dé jáárlijkse nationale massaverkrachtingen drogéringen martelingen Misbruiken in Collaboratie Met moslims en Dergelijke groepen van Kinderen Òp schóólreisjes Waar die zelf Bij WÀS. Èn Óver sabotage ..Ik Ben Al Tijden Gewend Òm Na Elk TWeede Comment Nieuw te Registreren Zó Wordt Ik geweerd Door joodse mafiamedia Over Al!

Reageer Door: tokjood, 08 jul 2011 01:42
2).....Ook Anderzijds Plegen ze joods mafiaterrorisme Als in Zake dé aanklachten Van het mafiatrio ovj en heroinejunk velleman naftaniel van cidi en de joodse directie Van mdi En Dát Óm Dat er op Een Website Hetzuur Getuigenissen En Beschrijvingen VÀN Misdaden Van oa Deze joodse mafia Werden Toe Gelaten en Zó pakken ze mét Misbruik staats en wetsmiddelen in dienst Van hun joodse plunder Én Kindér Misbruikersmafia Véél Slachtoffers en Burgers aan En Websites Wéreldwijd Ook. Dé Kérkhoven Van Websites Van Getuigen Slachtoffers Informatie Door de joodse mafia gesloten Óf gesaboteert Zijn Niét te Tellen Dé Slachtoffers Van Vérkrachting martelingen molestaties Móórd Dáar bij òók Niét. Misbruikermafiabendelid ballin poogde Het Internet af te sluiten En bendelid donner poogt de WOB te killen Om Dát Deze Middelen "Openbaringen" Hielpen Te Achterhalen ...Wát bakker Dé Stákker Doét IS Dooie Vogeltjés aanreiken DÀT WÈÈT ie!

Reageer Door: tokjood, 08 jul 2011 01:41
1).....#Een zitting is nu ook al openbaar en dat blijft het beginsel. # Al Weer Een Botte Leugen rechtzaken zijn Nooit Openbaar Geweest..Dát werd altijd gesábotéért Door de Feiten en Zaken Dérmatig te openbaren Dát Niemánd NÒOIT Kon Volgen Waar Om Het Gaat ...Wát er Gebeurd Is Wat de klachten zijn.Vóór Al in Zaken Met Jongeren en Kinderen ...Èén Belangrijkste doelgroep Van Juist Deze joodse Kinder Misbruikersmafia. In Zake De Amsterdamse Kinder crechezaak Ziét U De sabotages isoléringen en verbloemingen JUIST Dóór Déze gerechtsmafia VÒL ÒP IN BÈÈLD. Zélfs de Ouders Hebben Geen Schijn Van Kans ..heel de joodse mafia is all over Ze Zó Als ze Óver hun babietjes en Kinderén Vóordien óók all over Waren. Ook Mét Zaken verzetten onderbreken én De Volging saboteren Dat men Een Zaak Niet Aan Een Sluitend Kan Volgen.En Al Dat Soort mafiouze praktijken. In Ergere Gevallen Als Betrokkenen iets in Openbaarheid Zeggen Dat ze niét bevalt Wordt de Zaak stil gelegd De Getuige Of Slachtoffer Bedreigd En Zelfs Verkracht en gemolesteert door rechters en helpers Van uit Zelfs de recherchediensten justitie en politie.Niéts is OOIT Dérmatig Openbaar Gewéést Dat Men ZELF Wèl Kon Overwegen Dat er Oprechte Rechtspraak Zoú Zijn Geweést.


http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 00:47
@jessicaja, 07 jul 2011 21:04 Nóg Béter Zou Zijn Vervolging Straf en Gevangenis Voór de Juisten.Dát Zál Nog Wél duren!...óndertússen veroordelen zijn Ons plunderen zij Ons vérder.

http://www.depers.nl/economie/580443/Aanklager-stapt-niet-op.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 00:45
Is Òók Een askeNaZi jood en lid joodse mafia Die zich allen de hand boven het hoofd houden en kahn is Ook joods en belangrijk mafialid...Sjá Duidelijker Kan Niét.Je Vraagt Je Àf Hoé Zulke joden het voor elkáár krijgen úit het Gevang te blijven ..Dát kan Alleen Met misdaad en bedrog.

http://www.depers.nl/binnenland/573628/Hillen-bekijkt-aanpassing-bezuinigingsplan.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 00:39
Jámmer Dát de Schuld Van de joodse gemeenschap de joodse mafia de allochtonen Àán òns Niét éven Bekeken Wordt ...Zijn We in Èén Kláp úit Alle Brand Vóór ALtijd! Zélfs Ván WO2 Liggen ér Nóg 3.000.000 Achterstallige Aangiften Wegens oorlogsmisdaden Der joden Aan Nederlanders Gepleegd en Dán de Dáár BIJ Geroofde Goederen gelden Eigendommen Bezittingen Nóg ...Dát Gáát Óm Véle Hóndérdén Miljárden ... Dán de Véle Hónderdén Miljárden Ván de Róóf Der Volkseigendommen Nog Die NÒOIT Betaald ZIJN. Lékker he joden in de Overheden wetgevingen en Politiék?

http://www.depers.nl/binnenland/580631http://www.depers.nl/buitenland/580795/Vluchtelingen-Somalie-sterven-onderweg.html   /Bezuinigingen-opnieuw-bezien.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 00:32
Postel schreef:
[...] Al die asociale maatregelen waren er met een regering van PVDA/D66/Groen Links en VVD niet geweest, want dan zou het veel eerlijker gaan met Job Cohen aan het roer.
ÁLS je éven ÁFZIÈT Ván Dát job cohen en zijn clan cq familie Dé heroinehandel Ván Amsterdam Noord Holland Groningen Dé Kindér prostitutié Van Amsterdam Noordholland Groningen bezit en de saban b groep Dát metier voor hem en zijn incestkloontjes beheerde tót in de asiélzoékerscentra en de feik en ali allochtone Kinder pooiers Die mede Betrokken Waren Bij De Misbruiken drogéringen en Dóód Van oa Marianne Vaatstra....Àls Je Miljoenen En 3,1 Miljárd geróófd éven wég poetst Mét Een hóndsbrutáál economiecursusje Dát hij Niét heeft gevolgd Máár Wél verklaarde....Áls Je Het Crimineel steriliseren Van prins Willem Alexander en Verkrachten Van prinses maxima en de Kinderen Ván hém ´dé stiekeme would be koning by Murder en rape ´ Èén Van de grootste boeven en schooiers in Dit Land Ván de joodse mafia Dié Je Kinderén Vérkrachten en drogéren vérprostitueren Mét Misbruik schoolsystemen en in massale Collaboratie Mét allochtonen in de Wijken.Lid én leider joodse mafia met oa ruud lubbers dries van agt wim kok hamer tang pechthold rutte verhagen rosenthal balkenende twan huys etc etc Allézzz Kindér vérnaaiende aiaten alias khazars alias askeNazi alias joodse mafia alias joden Sinds 600 Jáár. ´K Zoú Hét Ècht Niét doén ..Óm Je Eigen Familie en Kinderén!


http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html
Door: tokjood, 08 jul 2011 00:09
Èn Óver Strafbaarheid...bakker Moét Tóch Echt Uit Leggen Waar om grootste deel beste banen door joden alias israelieten ingevuld worden ...in politiék staat bestuur justitie rechtbanken ...Hét is Tóch Écht Géén ambtenarenvolkje ván dna Én Kwaliteit. En Het botst Mét Discriminatie en Rascismewetgevingen Ván Elk Land Op Heel de Aarde. Boven Ook Al Weer ...twee joden en één Anders soort voor de sier Ná Publieksklachten in Zake de etnische Terrreurzaak Mét Misbruik Van staatsmiddelen tegen De Nederlandse Bevolking Geert Wilders en de PVV.

http://www.depers.nl/economie/580477/Smartphone-nekt-scholier.html
Door: tokjood, 07 jul 2011 19:44
Buitendién IS ér Nét Weer AL Wéér Een Rél Óm Dát ze hun tárieven gezamelijk Óp mafiakártélhoogte hebben. Dán de Misleidingen Nog Bij aanbieden overeenkomsten is Stéévást Oplichting Misleiding.

http://www.depers.nl/economie/580477/Smartphone-nekt-scholier.html
Door: tokjood, 07 jul 2011 19:42
Bedrijven Mogen GÈÈN overéénkomsten sluiten Mét Minderjarigen Ontoérekeningsvátbaren En Misléidden. Ik Meen Dát ELK Dér Slachtoffers Zich Onder Èén Der Noemers Wel Kan Vinden. Dát Dát Niét Mág ....Nóu ÒM DÈ GEVÒLGEN JUIST DIÈ ér NÙ ZIJN.De bedrijven Aanklagen Wegens Berokkenen Schade Levenswegschade Oplichting uit winstbejag Bij Onwetenden En Ontoérekenvatbaren. Dié bedrijven Wéten HEÙS Wél bij Wié ze het halen Hóór!

http://www.depers.nl/binnenland/580631/Bezuinigingen-opnieuw-bezien.html
Door: tokjood, 07 jul 2011 19:30
Noú Òp Légers in De Westerse Wéreld bezuinigen Én tegelijk Dé turken en islamieten tegen Ons opstoken mét ritueel slachten islam en polarisérende téndensiouze berichtgeving en Ander gezeik...IS Wél Wát Bedenkelijk...is israel Wéér Èéns wát intelligénts áán het úit broeden? ...Én Bespáringen? ...Sjá hillen jé salaris Van 24.000 Euro NÈTTO + kosten en fúckjoékántiégeld etc IS nóg Óp de balans...Dáár worden We HÈÈÈL ZIÈK Van!DÙS Bespáár Óp Zorg en Vertrék Mét jé úitvreét bónús bólús clans er BIJ.

http://www.depers.nl/binnenland/580593/Mannen-vast-voor-vakantiemoord.html
Door: tokjood, 07 jul 2011 19:22
@dmv2000, 07 jul 2011 17:58 Máár Mijn He´breßu&ws IS PèRféct!

http://www.depers.nl/binnenland/580584/Onderzoeksraad-naar-Enschede.html
Door: tokjood, 07 jul 2011 17:26
Óh Ènschéde? ...Ik Dáchte effe jood ruud lubbers Wordt Mét zijn kóp in een Bánkschroéf gedouwd Óvér Dé Enschéde Rámp Dié hij bevóól Óm Hét leeg Roven Van de gladiowapenopslag te verbloemen...en ze Nú Zó Lékker tér politieke manipulatie ( Nét Als hirsch ballin zijn onderbroekterrorist Die in Zijn Broék Had Gepist Ná Een Eerdere poging Van mafialid job cohen een terrorisje te leveren Fáálde ÉN Een Vroúw Óm Vermóórdt Wérd) Overvallen méé plegen Dóór hele Landen Mét hun scarfacebende

http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html
Door: tokjood, 07 jul 2011 17:21
Én LÀÀT bakker ÙIT Léggen Wáár Óm ÒÒK HIJ ÈN BÒVEN STÀÀNDE van ÒÒSTEN Beide Tevens heroinejunks Mét VALSE diplomas..ér BIJ Wáren Toén de 12 Corrupte rechters Micha Kát aanviélen Érnsitig Mishandelden Vérkrachten en besmeurden Én Bedreigdén Ná Zijn Perso Óver...Héé Toévallig 12 Corrupte réchters??? Èn Hém Òók Nóg Gedwongen óp zadelden Mét Criminele justitiéjudás wim dankbaar Dié zijn miljoénen Niét Mét ICT MÀÀR heroinehandel bekwám!

http://www.depers.nl/binnenland/580593/Mannen-vast-voor-vakantiemoord.html
Door: tokjood, 07 jul 2011 17:13
@Sencys, 07 jul 2011 16:52 Kàns Óp subsidie Van joodse mafia en Een heel eigen moskee 95% Mét Gehéél ingerichte gedrogéérde Kindér Vérkrachtingsruimte em muziék!

http://www.depers.nl/binnenland/580591/Celstraf-geeist-voor-fraude-op-hogeschool.html
Door: tokjood, 07 jul 2011 17:04
Noú Dán Kun JE Artikelen Updaten Tót Kérst.Héél Overheid Corrupt en in joods mafiahand Incluis Dát Die mafialeden Àls ybo buruma al ruime 20 Jáár Vólstrékt Illegaál Mét VALSE diplomás Dáár ´rond stuitéren en Mensen in het gevang wérpen en Journaille Zich Al decennia Áf Vrágen Óf ze Gék Zijn? Een ca 50% Van Die mafialeden Moét Mét VALS diploma functie Ambt Èn Àmbtsééd Schijnen té "wérken?"! Óm ambtelijk Fraudeur bakker Nog Maar Eens in Het Zonnetje te Zétten

http://www.depers.nl/binnenland/580597/Krakers-overgedragen-aan-vreemdelingendienst.html
Door: tokjood, 07 jul 2011 16:59
Zou Me Van Die joodse Staatsterreurmafia Niét Verbazen Àls Dát dé Laatste Autóchtóne Blanke Nederlanders ZIJN?

http://www.depers.nl/binnenland/580381/De-rechter-wil-op-tv.html
Door: tokjood, 07 jul 2011 16:57
"‘In cijfers zie je een behoorlijk basisvertrouwen in rechters. " Já DÀT ze VÒLKÒMEN VERRÒT ZIJN! MÈÈSTEN Mét Een Dóópceel Wáár dutroux jaloers óp is.ÈN GELIJK ÒÒK Àl Wéér Leugens Óver hun functioneren Òók Van bakker.Dié Wéét Dónders Goéd Dát ér verbloemd gecensureerd geintimideerd en Terreur Móórd aanslagen bedreven wordt Dóór HÈN!...Córrupte academicus Mét zijn baasje Seriéverkrachter En Móórdenaar joods mafialid joris demmink Én WOB killer donner en Kiddy rapelijstjéhoúder teeven! ....DÈZEN ZIJN Hét Gewéést Dié HÈÈL Dé Journalisték Vermóórdt en in joodse mafiahanden gegeven hebben!....Èn Láát hém ÈVEN Úit Leggen Wáár Óm justitie Klokkenluideronline aangevallen heeft en Daar Nu Direct in de moderatie ZIT Mét Een Bange Micha Kat En éven Bang Cameraman eric Én joodse mafiaagenten Die "wél even creatiéf" zullen worden voor joris demmink!?

http://www.depers.nl/binnenland/580461/Familie-woedend-op-burgemeester.html
@nellebel, 07 jul 2011 14:52 U Bent Dé Geváárlijkste Als u Feiten Meningen Verdenkingen Bewijzen En Ideeen niét Ván Élkáár Kunt Onderscheiden Zó Als u Hiér Ónder zélf Àán Gééft

http://www.depers.nl/binnenland/580504/Dorpsbewoners-bang-voor-pinnende-asielzoekers.html
Door: dddt, 07 jul 2011 14:51
En Dán zitten Die asielzoekers Die op miraculeze wijze altijd de overtocht Éhhh sórry "vlúcht" Ván  20.000 "nét nog "schijnen te hebben kunnen financieren Ècht niét stil in die centra maar slopen Heel het Land Nét Als de asielzoekers Of Beter Gezegd Kindér zoekers in de Groningse ali en feik zaak Met de Dóor islamitische Kindér pooiers Vermoorde Marianne Vaatstra en connecties Náár ruud lubbers en job cohen saban b Hádden.

http://www.depers.nl/binnenland/579860/Zware-strijd-tegen-kinderporno.html
Door: dddt, 07 jul 2011 14:46
@hoevenap, 06 jul 2011 13:02 groen rood links nationaal Arm rijk ...Máákt Àllemáál NIKS ÚIT Àls tóch altijd de joodse mafia aan de sturen staat...én dóór Alles héén altijd maar één ding wil ...ván Òns.

http://www.depers.nl/binnenland/580504/Dorpsbewoners-bang-voor-pinnende-asielzoekers.html
Door: dddt, 07 jul 2011 14:33
@graaggedaan, 07 jul 2011 13:32 ZÈÈR Térechte Angst /Familie-woedend-op-burgemeester.html Door: dddt, 07 jul 2011 13:36 @elisavan, 07 jul 2011 10:40 Het IS Héél gebruikelijk Dát moslimvrouwen werken boodschappen doen Kinderen verzorgen en nog eens werken...Dé mán een uitkering heeft zich mét het Vérkrachten en Misbruiken drogéren vérprostitueren Van Kinderen in de Buurt Én Mét Misbruik Peuter en lagere schoolsystemen (drent robert m.)bezig houdt en zeer ruim aan heroinedealen bijverdient.Joodse en moslimrabijnen doen Dat Òók en geven in de Buurten leiding áán Dit Soórt etnische Terreurmisdrijven. Ván moslimrabijnen hebben We alléén al ca 9000 in Dit Land. /Familie-woedend-op-burgemeester.html Door: dddt, 07 jul 2011 13:38 De islamitische saban b groep beheerde voor de joodse job cohenclan nog de heroine en Kinder prostituties Van Amsterdam tot in Noord holland en Groningen Bij dé Beruchte ali en feik Zaak Met Marianne Vaatstra ...Òók Een Kindslachtoffertje Van de moslimgangs.

http://www.depers.nl/binnenland/580461/Familie-woedend-op-burgemeester.html
Door: dddt, 07 jul 2011 13:38
De islamitische saban b groep beheerde voor de joodse job cohenclan nog de heroine en Kinder prostituties Van Amsterdam tot in Noord holland en Groningen Bij dé Beruchte ali en feik Zaak Met Marianne Vaatstra ...Òók Een Kindslachtoffertje Van de moslimgangs.

http://www.depers.nl/binnenland/580461/Familie-woedend-op-burgemeester.html
Door: dddt, 07 jul 2011 13:36
@elisavan, 07 jul 2011 10:40 Het IS Héél gebruikelijk Dát moslimvrouwen werken boodschappen doen Kinderen verzorgen en nog eens werken...Dé mán een uitkering heeft zich mét het Vérkrachten en Misbruiken drogéren vérprostitueren Van Kinderen in de Buurt Én Mét Misbruik Peuter en lagere schoolsystemen (drent robert m.)bezig houdt en zeer ruim aan heroinedealen bijverdient.Joodse en moslimrabijnen doen Dat Òók en geven in de Buurten leiding áán Dit Soórt etnische Terreurmisdrijven. Ván moslimrabijnen hebben We alléén al ca 9000 in Dit Land.

http://www.depers.nl/binnenland/580504/Dorpsbewoners-bang-voor-pinnende-asielzoekers.html
Door: dddt, 07 jul 2011 13:25
Xenofobe PVVers? Hét Zijn Ànders `Wel Al Wéér de joden Hóór Die in hun mediavodjes Móórd en Brand schreeuwen al Wéér!

http://www.depers.nl/binnenland/580453/Crimineel-betaalt-voor-misdrijf.html
Door: dddt, 07 jul 2011 13:22
En Alles Dat teeven doet IS Tot Heden Schadelijk en Crimineel ZÈLF Gebleken.Hij helpt al 16 jaar een zware Crimineel beschermen tegen Vervolging en Zelfs Onderzoek joris demmink.Hij roemde een lijst te hebben Ván Allemaal Kinder Misbruikende bestuurders politici ect. Beloofde Váker méér en Ánders....Nóoit Van Gekómen. Èn viel Meneer Kat Van Klokkenluideronline aan in een Arrestantencel Vanwege een Onderzoek Náár Corruptie bij overheden.

http://www.depers.nl/binnenland/580453/Crimineel-betaalt-voor-misdrijf.html
Door: dddt, 07 jul 2011 13:17
@baduhenna, 07 jul 2011 13:06 Als Je tristan van der vlis Bedoeld ...Dát IS een askenazijoodse jongeman Mét Banden Naar de joodse jdl en joodse mafiarabijn evers èn Tévens familie Van de Terrorist en wapenleverancier bob smalhout en leger generaal arie van der vlis. DÀt Was een Aanslag Op de Nederlandse bevolking. Àls Dáár wetgeving uit voortvloeit zullen ze Dát Òók tegen de Slachtofferbevolking Misbruiken. Joodse mafia werkt Zo. Ván joodse en alochtone zwaarste etnisch Crimineel georganiseerde Misdaden Worden Amper Daders Aan Gepakt Of Vervolgt.Zeer grootscheepse Etnische Collaboratie mét joodse staatsmafia.

http://www.depers.nl/buitenland/580440/Levenslang-voor-Duitse-nazis.html
Door: dddt, 07 jul 2011 13:09
Bén benieuwd Wanneer De behandeling Van de 3.000.000 Aangiften Wegens oorlogsmisdaden Dér joden Begint.Oorlogsmisdaden Van joden tegen Nederlanders.Dié kleine tsjekamonstertjés leven nu Van Ons Géld Bezittingen Eigendommen en Goederen.

http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Ik Bemerkte uw terloopse opmerking over lubbers Die u weg zette Als saai niets Betekend bijverschijnsel Als kahn Ook.En Maakte u Attent Dát Hét Óm Alles Behalve kwaaijongensstreken Gáát.Dé beweringen Van totáál joodse verdediging in Tótáál joodse mediavodjes Zijn Niéts Zéggend Aan Gelóofwaardigheid.De verdediging heeft al ondertussen dé VIERDE versie Van hun laster en smaad beweringen geleverd...En Het Wordt Stééds bouter. Kahn slikt al TIEN Jáár AIDS medicijnen En Zelfs Dát draaiden ze in eerste smaad en lasterpraatjes tegen Slachtoffer enz enz.Er IS ZIJN sperma Óp Haar Kraagbord Én Op de Vloerbedekking Gevonden. Hij attackeerde Haar tevens Een Maal NÀ úitchecken uit het Hotel en kwam terug naar De Hotelkamer. Dát ZIJN Èérste Verhalen en Verklaringen ...`DAN Moét Men Gáán OP Létten DÀN kicked dé joodse mafiamedia Òok Wereldwijd Nét Als BIJ Béést polanski óver ál IN Mét de éne nóg móoier praatjés én Leugen Dán de ander. Dé afmetingen kleur maat en bijzonderheden Van zijn Ego alias pik of lul Kán Tóch Dan Niét Dé Bepalende hóófdzaak gemaakt wórden té Méér Óm Dát Ondertussen Een Tweede Slachtoffer Aangifte Hééft Gédáán Die zijn gedrag én Daden Bevestigen ...Wéét ú Dán Nog dé kleur en afmetingen geloof en bijzonderheden Ván de pikken Die ú Moést slikken?

http://www.depers.nl/binnenland/579860/Zware-strijd-tegen-kinderporno.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 22:16
@jonasgoudvis, 06 jul 2011 21:59 U Kent Vast de initiatie eisen de loyaliteits eisen Niét Van de joodse mafia? Beiden lubbers (Echte Naam loeb (Een Heel beruchte mafiafamilie Van eeuwen)) én kahn ( khagan=koning khazars = asiatisch joodse tribe kharzai = joodse fakemoslim als huidig papaverpresident van afghanistan voor joods mafiabelang)Zijn in Die internationale mafia hoge en hoogste leden Die Alle initiatierituelen jaren gelden al doorlopen hebben.1 Een minimum Van 412 Kinderen Vérkracht hebbende Als minimum inner circel level rechter ovj hoge ambtenaar etc.2 Vier Kinderen ritueel Vermoordt indien level minister of president of ander hoog internationaal beroep cq positie.Vele malen en veelvuldige groepsgangbangs Van Kinderen Die Daar bij gebruikelijk gedrogeerd zijn en Soms Sterven En Minstens Enorme Schade Lijden. Uiteraard Komen Dáár de enorme bergen Misdrijven en Misdaden tegen de Mensheid VAn werkzaamheden in en vóór de joodse mafia apart Wél BIJ.Maar Zó Kunt U Minstens Aan de positie Van joden - Zónder Deze rituelen en loyaliteitsgenoegdoeningen krijgen ze als ongecontroleerde NOOIT Een status van Belang...Òók Niét in de media- Zién Wát ze Minstens hébben Aangericht cq úit gevreten. Bij Voorbeeld job cohen flijt zich vóór presidentshap ( Gezién zijn bevruchting van zijn zusje maxima Wél méér Denk Ik ) Én hééft al Drie Van de Vier vereiste Kinderen Vérmóórdt ...de nieuwe president van de Europese bank IS Volkomen askenazijoods mario draghi ...De president Van Italie berlusconi is Volledig joods. Rutte verhagen rosenthal lubbers van agt kok Volkomen joods en U Wéét Waar Én wát ze al Waren!Buitendien Ken Ik Meerdere personen Zélf Van uit Mijn Kindertijd en de Nachtmerries mét hen! Lieden Als drent robert m . de handlers Behoren Tót De joodse mafia.
Van Dáár De enorme Moeilijkheden Om Fatsoenlijke Afrekeningen!


http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 22:16
@jonasgoudvis, 06 jul 2011 21:59 U Kent Vast de initiatie eisen de loyaliteits eisen Niét Van de joodse mafia? Beiden lubbers (Echte Naam loeb (Een Heel beruchte mafiafamilie Van eeuwen)) én kahn ( khagan=koning khazars = asiatisch joodse tribe kharzai = joodse fakemoslim als huidig papaverpresident van afghanistan voor joods mafiabelang)Zijn in Die internationale mafia hoge en hoogste leden Die Alle initiatierituelen jaren gelden al doorlopen hebben.1 Een minimum Van 412 Kinderen Vérkracht hebbende Als minimum inner circel level rechter ovj hoge ambtenaar etc.2 Vier Kinderen ritueel Vermoordt indien level minister of president of ander hoog internationaal beroep cq positie.Vele malen en veelvuldige groepsgangbangs Van Kinderen Die Daar bij gebruikelijk gedrogeerd zijn en Soms Sterven En Minstens Enorme Schade Lijden. Uiteraard Komen Dáár de enorme bergen Misdrijven en Misdaden tegen de Mensheid VAn werkzaamheden in en vóór de joodse mafia apart Wél BIJ.Maar Zó Kunt U Minstens Aan de positie Van joden - Zónder Deze rituelen en loyaliteitsgenoegdoeningen krijgen ze als ongecontroleerde NOOIT Een status van Belang...Òók Niét in de media- Zién Wát ze Minstens hébben Aangericht cq úit gevreten. Bij Voorbeeld job cohen flijt zich vóór presidentshap ( Gezién zijn bevruchting van zijn zusje maxima Wél méér Denk Ik ) Én hééft al Drie Van de Vier vereiste Kinderen Vérmóórdt ...de nieuwe president van de Europese bank IS Volkomen askenazijoods mario draghi ...De president Van Italie berlusconi is Volledig joods. Rutte verhagen rosenthal lubbers van agt kok Volkomen joods en U Wéét Waar Én wát ze al Waren!Buitendien Ken Ik Meerdere personen Zélf Van uit Mijn Kindertijd en de Nachtmerries mét hen! Lieden Als drent robert m . de handlers Behoren Tót De joodse mafia.
Van Dáár De enorme Moeilijkheden Om Fatsoenlijke Afrekeningen!

http://www.depers.nl/binnenland/576929/Misbruikzaak-te-ziek-voor-woorden.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 21:55
Door: eovalio, 22 jun 2011 21:20 Hét bán Én móderátiegedrág Ván dePers IS óók té Ziék Vóór Wóórden! Door: troos, 22 jun 2011 14:45 Door: lobobolo, 22 jun 2011 02:41 Hét IS ÈSSÈNTIÈÈL DÀT ÈLK DETAIL Zó Nauwkeurig Mogelijk Wordt VAST Gelegd En De Leeftijd Wáár Óp En Tévens Wélke drugs Én DÒOR wié EXACT Misbruiken plaats vonden Vánwege DÀT DIT TYPE Misbruikers HÈÈL VÀÀK ERNSTIGSTE SADISTEN ZIJN. Dát IS ÓM Dé ALTIJD LÈVENSLANGE Gevolgen Mét Eventueel Gerichte Therapie te Kunnen Bestrijden cq Milderen! Òók IS Hét VÈRBIJSTEREND DÀT Ik Nergens Nóg Van De Onderzoekers cq justitie cq media Vérnómen HÈB Óver heroine ghb lsd Bevindingen ...Stoffen DIÉ DÈZE Specifieke Misbruikermafia ALTIJD gebruiken Bij Ván Pás Gebórenen Áf ÀÀN! Òók ÈRNSTIGSTE MARTELINGEN EN GIFSTOFFEN ÁLS STRYCHNINE INSPUITEN ZIJN COMMON.Schedeltjes Ribbetjés En Botjes Op Breuken Onderzoéken IS PRÈ. TEVENS Óf ér Hérsenoperaties lobotomien ( Vóórhoofd ... Achter Ogen ... En Náár Hersenstám) ÉN Óf ects Zijn uitgevoerd Óm Geheugencentras cq Èrvaringen te vernietigen cq dociél te maken etc! Ondérzoéken ÒF Sommige Kinderen MISCHIÈN Hérsenvliesachtige Óf Meningitisachtige Koortsen Hébben Gehád ...Wát Dé inspuitingen VAN ZOUTZUUR Onder De Schedeltjés Kán Zijn GÈWÈEST DÀN! ZÈÈR gebruikelijk BIJ DÈZE Specifiéke Misbruikmafia! ÓF Daders gifstoffen Als strychnine thallium tijgerbalsem( spuiten ze in Dé Bloedbaan En Geeft Helse Pijnen) zuren drugs ÀLS heroine ghb lsd scopolamine kwik radioactieve stoffen ...martelwerktuigen ...boormachines Boortjés tangen waterpomptangen hamers Mét Mensenbloed er Aan ...Losse tweelingsnoeren Mét Aan Een Einde Een Stekker Èn Andere Einde Blanke kopereinden...soldéérbouten Mét aparte rechte tamponachtige vormen ... Menselijke Resten Mensenbloed in huis hebben.Veel Geld Èn afpersingscircuits tót in de Besturen aan toé Én Òf ze Mensenbloed gedronken hébben! Mét Hónden OP geleid Óm Lijken en Ménselijke Resten te Vinden in En Óp hun bezittingen gereedschappen Onderzoéken! Óf ze Adresgegevens Van rabijnen rabinaten doktors leraren politici beroemdheden mediamensen etc Hébben. Dáár Vóór ZÙLT U MÈÉR BIJ DRENT MOETEN ZIJN! Òók Zoéken Náár Zogenaamde Astmaverdampers en plamuurpoeder Dat ze Kinderen Laten in Ademen En Een Bijzóndér Viléine marteling cq Geheugenuitwissingsmarteling IS! Gééft Het Zelfde gevoél ALS Op Een Brandstapel Stáán Máar Dán Van Binnen! Óòk Butagas verstikken ze Méé Als marteling. Oh Ja Connecties Mét Diereneigenaren Van Honden Geitebokken Paarden Varkens Apen Gorillas En Toegang Tót exotische Dieren en instituten.NO Joke Here! Connecties mediawereld en professionele filmaparatuur. Ánders Kúnnen frits bolkestein ruud lubbers dries van agt alexander pechthold dé polak jés Dé cohen etjés Dé von richthofen´s twan huys rutte verhagen rosenthal lium hirsch ballin donner max moscowicz (De vader Ván brám moscowicz) ybo buruma joris demmink ... námen Wáár U VAST NÒG NOÒIT Ván Gehóórd HÈBT ... Ú WÈL Vérder Helpen. MÀÀR PAS ÒP Vóór mensen Àls lubbers Mét zijn Éérlóós gladio ÉN Veróorzaker Van Dé Enschederamp Mét hun geheime gladio wapenopslagplaats Wàár israelis Dé opruimwerkzaamheden deden!


http://www.depers.nl/binnenland/576929/Misbruikzaak-te-ziek-voor-woorden.html
Reageer Door: huhu1973, 06 jul 2011 21:55
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8963/breaking-news-micha-kat-opnieuw-gearresteerd.html muse 6 juli, 2011 om 19:05 http://www.at5.nl/artikelen/58569/noodwet-overwogen-voor-proces-tegen-robert-m Voor wie er in eerste instantie begrip voor heeft dat Korver ouders tegen media beschermd i.v.m. privacy; denk je dat als de ouders deze site een tijdje zouden hebben gevolgd zij dit ook gerechtvaardigd vinden? Wetende dat hun kroost toch al levenslang de littekens zal moeten dragen? http://www.at5.nl/artikelen/58896/ouders-naar-geheime-locatie-voor-zedenzaak Waarom werd in deze zaak vrijwel direct benadrukt door het OM dat de directeur geen verdachte is? http://www.at5.nl/artikelen/54365/drent-jaren-geleden-aangeklaagd-wegens-kindermisbruik Is het logisch dat je als directeur van een kinderopvang ouders intimideert? http://www.at5.nl/artikelen/60503/ouder-drent-intimiteerde-en-dreigde-ons Waarom roept Drent huilend in de media dat hij de bescherming wil van de minister van Justitie? Is dit logisch als (niet verdachte-)directuer van een kinderdagverblijf? http://www.at5.nl/artikelen/60587/albert-drent-wil-hulp-van-minister-tegen-demonisering http://www.at5.nl/artikelen/56299/albert-drent-kan-niet-meer-naar-kinderen-kijken Ach, klik zelf maar een interessante link: http://www.at5.nl/dossier/dossier-zedenzaakhttp://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8963/breaking-news-micha-kat-opnieuw-gearresteerd.html
muse
6 juli, 2011 om 19:05

http://www.at5.nl/artikelen/58569/noodwet-overwogen-voor-proces-tegen-robert-m

Voor wie er in eerste instantie begrip voor heeft dat Korver ouders tegen media beschermd i.v.m. privacy; denk je dat als de ouders deze site een tijdje zouden hebben gevolgd zij dit ook gerechtvaardigd vinden? Wetende dat hun kroost toch al levenslang de littekens zal moeten dragen?
http://www.at5.nl/artikelen/58896/ouders-naar-geheime-locatie-voor-zedenzaak

Waarom werd in deze zaak vrijwel direct benadrukt door het OM dat de directeur geen verdachte is?
http://www.at5.nl/artikelen/54365/drent-jaren-geleden-aangeklaagd-wegens-kindermisbruik

Is het logisch dat je als directeur van een kinderopvang ouders intimideert?
http://www.at5.nl/artikelen/60503/ouder-drent-intimiteerde-en-dreigde-ons

Waarom roept Drent huilend in de media dat hij de bescherming wil van de minister van Justitie? Is dit logisch als (niet verdachte-)directuer van een kinderdagverblijf?
http://www.at5.nl/artikelen/60587/albert-drent-wil-hulp-van-minister-tegen-demonisering

http://www.at5.nl/artikelen/56299/albert-drent-kan-niet-meer-naar-kinderen-kijken

Ach, klik zelf maar een interessante link:
http://www.at5.nl/dossier/dossier-zedenzaakhttp://www.depers.nl/binnenland/580341/Rosenthal-bij-politietrainingsmissie-Kunduz.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 21:37
Oh Kan Die Mooi Een Lezing Geven Óver hoé Je Kinderen Met strychnine Vermóórdt Én heroine dealt.http://www.depers.nl/buitenland/580375/Alles-maar-dan-ook-ALLES-voor-de-oplage.html
Door: huhu1973, 07 jul 2011 02:12
Áhr Áhr Áhr zeer Knietje primeúr? Àhr Áhr Áhr....Wát Ván job cohen Vérkrachtte maxima en de Drie Kleintjes Zijn Van hém Die koning worden wil? PWA ÁLs Kind Al gesteriliséérd Dóor de joodse mafia Die in Staat Politiék en Regering de macht in handen heeft. En DUS Géén Rechtmatig Troonopvolger Meer. Idém Engeland...Laatste Autóchtóne Prinses Krijgt "ongelukje" tussen Allemaal joden in een schimmig Tunneltjé! aksenazijood william Dé buitenlander trouwt NU mét zijn ZUS askenazijoodse Dé buitenlander kate óm héérlijk buitenlands incestgebroed saampjes te gaan kweken ...DÙS Òók Dát koningshuis Heeft GÈÈN Bestaansrecht Méér. IDEM Belgie volkomen Door joodse mafia wég Vérkracht. Dé Hapsburgers ...Óóit Een Volkómen Kaukasische Autochtóon Koningshuis ...NÙ VOLKÒMEN askeNaZi totale incestjoden.

http://www.depers.nl/buitenland/580434/Massagraf-met-900-lijken-ontdekt-in-Irak.html
Door: huhu1973, 07 jul 2011 01:59
Tijdens de eerste golfoorlog riepen geallieerde strijdkrachten de Iraakse bevolking Óp méé te Vechten. Vóór De Strijd ten Einde Wás trokken de geallieerden terug.DÀT Kostte 3 Miljoén Iraakse Burgers En Soldaten Het Leven in De Slachtpartijen Die sadam Dáár na Onder Dè Opstandelingen cq Burgers hield.Waar Óm Dé terugtrekking ...joodse mafia met hun israel belang er achter. Ze waren van plan Irak te bezetten om door te stoten naar Iran ....Wát is dán mooier om je tegenstanders áf te laten slachten Dóor de vijand? Wánt Àls Die Burgers Tegen sadam Al in Opstand Kwamen Zoúden Ze Hét Zéker Doén Bij wát de joden Alle onderworpen Volken standaard áan doét aan Smerigste Onmenselijkheden áls vrede verkocht.Nu na tweede golfoorlog hébben ze hét nu dus maar gemakkelijk Dáár hun etnisch Terrorisme óp te leggen en het Land in te pikken en besturen.Zó Hébben ze tijdens EN NÀ De tweede Wereldoorlog Europa en Amerika Òók uitgezeefd Óp Tegenstanders. Afghanistan Héden Nog Stééds IDEM! Òók Libie En Egypte Syrie en binnen kort turkeye Ziét Men Die Verschijnselen in Die Mate Dát joodse mossadagenten Burgers opzwepen en dán Dóór de Désbetreffende overheden laten afslachten.Òók in Amerika En Europa is Dat Zo! De Burgers ophitsen in fakeopstandigheden Die Verre Van Efficient Zijn en Dan de Burgers oppakken identificeren Corrumperen en Een strafblad cq Erger lot geven. Òók mét het verspreiden Van software auteurswerken porno Kinder porno lokken ze Strafbare feiten uit en Corrumperen Zó Opposities en Tegenstand. En joods microsoft schakelde Zó Net nog De Oppositie Tégen jood medvedev uit Door Ze te laten oppakken op softwareschendingen en Hun Communicatie Computers in beslag liet nemen. Staatsterrorisme Én etnisch Terrorisme Dat IS Mét Misbruik Van wetgevingen Staatsmiddelen En Ambten.

http://www.depers.nl/binnenland/580162/Langzame-student-moet-betalen.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 21:35
Dán hebben ze de Kosten Van schóólgáng Mééstál Bótte Oplichting en in Wérkelijkheid Kindér bórdéélgáng Òók 1200 Euro per jáár gemaakt per Kind.Dán ...Échte joodse stinkmafia...hebben ze gezorgd Dát Èlke Studént Hélemaal in Dé schúlden zit ván te voren zó Dát préfab gijzeling Óp de Burger Gepleegd wordt en Dé Burger gegijzeld in onderdanige volgzaamheid áán de joodse Staatsterreurmafia in Angst vóór failissement en ondergang aan de leiband .Dán sturen ze de deurwaarders nog eens bij dé Armsten en méést geplunderden langs vóór dé laatste cént...Èchte joodse mafiamentaliteit Die We Béter KWIJT Dàn rijk Kunnen Zijn...zélf geven ze zich uit de Schatkist 24.000 euro en méér.

http://www.depers.nl/buitenland/580352/OM-overlegt-met-advocaten-DSK.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 19:41
Máár ér ZIJN NU WÈL Méérdere Aangiften Ván HÈÈL Verschillende Vrouwen en De Kinderén Komen Òók Nog Aan de Beurt!

Reageer Door: huhu1973, 06 jul 2011 19:41
ÉN DÀT hij Al tién JÀÀR AIDS medicijnen slikt!

http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Bij the Way Ehh @kustaw 253 Wist je Dát Dé Èchte Originele ÈN ENIGE JODEN Dé BLANKEN ZIJN?  Dé huidige zich zélf zo noemende jood een naamloze asiatische Mensen eter

http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 19:34
Door: huhu1973, 06 jul 2011 19:35
Kijk @kustaw 253 Speciaal Vóór jou Een Andere Grammofoonplaat.....................................Men Mag Heden dePers Samenspannend Noemen Sinds zij Ondertússen Zéér veelvuldig Én Chronisch Alle Info Tips Leads Omtrent Kinder Misbruiken Verwijningen En etnische Terreurdaden Onder Atrikelen wég haalt Én Informanten bant. Dacht Dat de Wet er iets Over Zegt?

Door: eovalio, 22 jun 2011 21:20
Hét bán Én móderátiegedrág Ván dePers IS óók té Ziék Vóór Wóórden! Door: troos, 22 jun 2011 14:45  Door: lobobolo, 22 jun 2011 02:41
Hét IS ÈSSÈNTIÈÈL DÀT ÈLK DETAIL Zó Nauwkeurig Mogelijk Wordt VAST Gelegd En De Leeftijd Wáár Óp En Tévens Wélke drugs Én DÒOR wié EXACT Misbruiken plaats vonden Vánwege DÀT DIT TYPE Misbruikers HÈÈL VÀÀK ERNSTIGSTE SADISTEN ZIJN.  Dát IS ÓM Dé ALTIJD LÈVENSLANGE Gevolgen Mét Eventueel Gerichte Therapie te Kunnen Bestrijden cq Milderen!   Òók IS Hét VÈRBIJSTEREND DÀT Ik Nergens Nóg Van De Onderzoekers cq justitie cq media Vérnómen HÈB Óver heroine ghb lsd Bevindingen ...Stoffen DIÉ DÈZE Specifieke Misbruikermafia ALTIJD gebruiken Bij Ván Pás Gebórenen Áf ÀÀN!  Òók ÈRNSTIGSTE MARTELINGEN EN GIFSTOFFEN ÁLS STRYCHNINE INSPUITEN ZIJN COMMON.Schedeltjes Ribbetjés En Botjes Op Breuken Onderzoéken IS PRÈ.  TEVENS Óf ér Hérsenoperaties lobotomien ( Vóórhoofd ... Achter Ogen ... En Náár Hersenstám) ÉN Óf ects Zijn uitgevoerd Óm Geheugencentras cq Èrvaringen te vernietigen cq dociél te maken etc!
Ondérzoéken ÒF Sommige Kinderen MISCHIÈN Hérsenvliesachtige Óf Meningitisachtige Koortsen Hébben Gehád ...Wát Dé inspuitingen VAN ZOUTZUUR Onder De Schedeltjés Kán Zijn GÈWÈEST DÀN! ZÈÈR gebruikelijk BIJ DÈZE Specifiéke Misbruikmafia!
ÓF Daders gifstoffen Als strychnine thallium tijgerbalsem( spuiten ze in Dé Bloedbaan En Geeft Helse Pijnen) zuren drugs ÀLS heroine ghb lsd scopolamine kwik radioactieve stoffen ...martelwerktuigen ...boormachines Boortjés tangen waterpomptangen hamers Mét Mensenbloed er Aan ...Losse tweelingsnoeren Mét Aan Een Einde Een Stekker Èn Andere Einde Blanke kopereinden...soldéérbouten Mét aparte rechte tamponachtige vormen ... Menselijke Resten Mensenbloed in huis hebben.Veel Geld Èn afpersingscircuits tót in de Besturen aan toé Én Òf ze Mensenbloed gedronken hébben! Mét Hónden OP geleid Óm Lijken en Ménselijke Resten te Vinden in En Óp hun bezittingen gereedschappen Onderzoéken!
Óf ze Adresgegevens Van rabijnen rabinaten doktors leraren politici beroemdheden mediamensen etc Hébben.  Dáár Vóór ZÙLT U MÈÉR BIJ DRENT MOETEN ZIJN!  Òók Zoéken Náár Zogenaamde Astmaverdampers en plamuurpoeder Dat ze Kinderen Laten in Ademen En Een Bijzóndér Viléine marteling cq Geheugenuitwissingsmarteling IS! Gééft Het Zelfde gevoél ALS Op Een Brandstapel Stáán Máar Dán Van Binnen! Óòk Butagas verstikken ze Méé Als marteling.  Oh Ja Connecties Mét Diereneigenaren Van Honden Geitebokken Paarden Varkens Apen Gorillas En Toegang Tót exotische Dieren en instituten.NO Joke Here! Connecties mediawereld en professionele filmaparatuur. Ánders Kúnnen frits bolkestein ruud lubbers dries van agt alexander pechthold dé polak jés Dé cohen etjés Dé von richthofen´s twan huys rutte verhagen rosenthal lium hirsch ballin donner max moscowicz (De vader Ván brám moscowicz) ybo buruma joris demmink ... námen Wáár U VAST NÒG NOÒIT Ván Gehóórd HÈBT ... Ú WÈL Vérder Helpen. MÀÀR PAS ÒP Vóór mensen Àls lubbers Mét zijn Éérlóós gladio ÉN Veróorzaker Van Dé Enschederamp Mét hun geheime gladio wapenopslagplaats Wàár israelis Dé opruimwerkzaamheden deden! 


http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 19:14
@maxim253, 06 jul 2011 18:13 Dé nazi´s WÀREN joden Google even Hitler + haplogroup.Tevens 150.000 joden in Duitse dienst in ww2 .In ww2 Alle politie in Nederland joden.Mengele en goebels joden. Anne frank Door Een joodse ss er gearresteert carl siberbauer. Én Bedrog en Roof Is Niét Echt Succesvol te Noemen. Dát Kan Ieder Èén. Wéét je Eigenlijk Wèl Hoé Een jood er uit Ziét?

http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 17:46
elisavan schreef:
@ leesworm @ frits de wit je hoeft je beklag maar via het twitteraccount van Kustaw Bessems te doen en hij zorgt voor het verwijderen van querelanten die niets als PULP toevoegen.: @KustawBessems DIT fenomeen heb je alleen maar bij "DE PERS" bij andere Fora wordt zulk uitschot meestal geweigerd en wordt ook de reactie éérst gecontroleerd.
Wat Leesbaarder: En kustaw bessems werkt bij dePers en Die bannen en verwijderen Al Zo Veel Dat ze van Samenspan Betiteld Mogen Worden........Ach GÙT wordt het tsjekavolkje Dat zich Alles Hiér toé eigende Mét Móórd en Roof Wáár Ván NÒG 3.000.000 Aangiften Wegens oorlogsmisdaden ... Oorlogsmisdaden Van JODEN tegen NEDERLANDERS in De Archieven Van Openbaar Ministerie onder joodse bewaking Liggen te Rotten ...Ónrústig? Zoú Ik Òok Als Ik Alle Schadevergoedingen Herstelbetalingen Smartegelden Boetes en Rentes Op Tél.

http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 17:17
elisavan schreef:
@ leesworm @ frits de wit je hoeft je beklag maar via het twitteraccount van Kustaw Bessems te doen en hij zorgt voor het verwijderen van querelanten die niets als PULP toevoegen.: @KustawBessems DIT fenomeen heb je alleen maar bij "DE PERS" bij andere Fora wordt zulk uitschot meestal geweigerd en wordt ook de reactie éérst gecontroleerd.
Ach GÙT wordt het tsjekavolkje Dat zich Alles Hiér toé eigende Mét Móórd en Roof Wáár Ván NÒG 3.000.000 Aangiften Wegens oorlogsmisdaden ... Oorlogsmisdaden Van JODEN tegen NEDERLANDERS ...Ónrústig? Zoú Ik Òok Als Ik Alle Schadevergoedingen Herstelbetalingen Smartegelden Boetes en Rentes Op Tél.

http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Door: elisavan, 06 jul 2011 11:11
@ leesworm @ frits de wit je hoeft je beklag maar via het twitteraccount van Kustaw Bessems te doen en hij zorgt voor het verwijderen van querelanten die niets als PULP toevoegen.: @KustawBessems DIT fenomeen heb je alleen maar bij "DE PERS" bij andere Fora wordt zulk uitschot meestal geweigerd en wordt ook de reactie éérst gecontroleerd.

http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 17:10
Ja Alle Betrokken leden rechterlijke macht Zijn joods en Dat Was te Verwachten ,,,Dát IS Hiér Òók scheringa en wellinkslag ..Èn VELE Zaken Waar joden Bij Betrokken Zijn Worden Niét Veroordeeld En ZELFS Niét Onderzocht!...joodse mafia Én etnisch Èxtréémst Crimineél Rascistisch! Énne plofkopjé @alexius ....polanski ID Òok spuugsteenrijk Én Nóg drogeerde hij Een Klein Meisje en Vérkrachtte Haar oa Anaal.Èén Van Dé Vele Kinderén Dié hij Kapútnaaide Mét zijn uitschótheorine Èn in 1967 nog een snuffmovie maakte " les temp du christ" Wáár IN Een Klein Meisjé gáten Ónder Elke Tepel gestanst in Haar Borstje kréég en ze Háár Dáár in neukten! Òók dsk is een joods Stúk Úitschót En Serieverkrachter. @jonasgoudvis, 06 jul 2011 14:00 Dát Je Oma Rood aanliep Kan Hele Nare Redenen Hebben Aan Gezien Die islamieten Ook Al massaal in dé Kindér Vérkrachtingen zitten ...loverboys Ken je Vast Wel Máár de Massale etnische Terreurmisdrijven Ván massáálste Kindér Vérkrachtingen drogeringen Misbruik en vérprostitueringen Ván schoolkinderen en Buurtkinderen Dóór moslims en joden samen in Collaboratie Met joodse staatsmafia Kén Je Niét. Dát gaat al Wat generaties en Kan Reden Rood Worden Van Je Oma Zijn Scháámróód Wat Verkrachtingsslachtoffertjés Wél Vaker hébben Als Ze Hun Vérkrachters tegen komen Schaamte Van vernederingen.

http://www.depers.nl/binnenland/580211/Bevolking-in-10-jaar-gegroeid-met-700000.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 16:52
EdjeTedje123, 06 jul 2011 15:00 Kun Je vergeten. Als er Zo Veel Autochtonen weg gejaagd zijn en zo veel per jaar Dood -Meer Dan 200.000- Gaan En er Nog Maar 2,1 Miljoen Óver Zijn.Wát zij Niét bijtellen Zijn dubbele nationaliteiten en eigen massale Illegale import.Die trucks flikten ze Vaker.De pechthold d66 cohen joodse mafia Die gewoon zijn Volken Mét Volken te vernietigen en plunderen.

http://www.depers.nl/binnenland/580211/Bevolking-in-10-jaar-gegroeid-met-700000.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 16:47
http://www.artikel7.nu/?p=62863#comment-142255 # Ad zegt: 3 juli 2011 om 14:38 ” In het Verdrag van Lissabon heeft Europa zich ertoe verplicht om nog eens 50-100 miljoen moslims Europa binnen te laten. Tot uiterlijk 2050. Overwegend uit de Noord-Afrikaanse landen.” Is dat zo? Da’s dan wel schrikken. Kan iemand daar een quote of bepaalde tekstplaats van geven? # TGVW! zegt: 3 juli 2011 om 14:53 Op je wenken bediend: http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Verklaring-Euro-Mediterrane-Partnerschap-Geheime-Afspraken.php

http://www.depers.nl/binnenland/579860/Zware-strijd-tegen-kinderporno.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 14:51
@hoevenap, 06 jul 2011 13:02 Kun Je vergeten Want mafialid ivo opstelten mét zijn askenazijoodse mafiavrouwtje Die ook recher is ... beslist wié ér de baas wordt en de etnische mafiamiasdaden zullen dan Heus niét op eens Wél Aan gepakt Gaan Worden.Alles blijft zo in handen joodse mafia.Buitendien vervangen ze al zo veel mogelijk bestuurders voor joodse mafialeden Die Sinds 2004 Zelfs versterkt zijn ingevlogen om de joodse mafia te steunen.

http://www.depers.nl/binnenland/579860/Zware-strijd-tegen-kinderporno.html
@hoevenap, 06 jul 2011 13:02 Kun Je vergeten Want mafialid ivi opstelten mét zijn askenazijoodse mafiavrouwtje Die ook recher is ... beslist wié ér de baas wordt en de etnische mafiamiasdaden zullen dan Heus niét op eens Wél Aan gepakt Gaan Worden.Alles blijft zo in handen joodse mafia.Buitendien vervangen ze al zo veel mogelijk bestuurders voor joodse mafialeden Die Sinds 2004 Zelfs versterkt zijn ingevlogen om de joodse mafia te steunen.

http://www.depers.nl/binnenland/580205/Ik-wilde-Melanie-terugbrengen.html
Hét Gáát BIJ ÀLLE Lèeftijden NIÉT Óm Lééftijd MÀÀR  EIGEN VRIJE WIL ÈN WÈNS. ...Dán Pás Ga Je Òók Zién Hoé Véél ér Vérkracht gedwongen Én Misbruikt wórdt Óp Velerlei manieren.Dán Pás Ga Je Ook Zién Dát Kinderén Ónder Die Supposed minderjarige Leeftijden Dóór concentratiekampbeulen gehandled worden inclusiéf  En Vóór Al Dóór dé staat van de joodse Kindér Seriemisbruikersmafia Ván rutte balkenende verhagen job cohen donner hirsch ballin pechthold joris demmink!

http://www.depers.nl/binnenland/580205/Ik-wilde-Melanie-terugbrengen.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 12:53
@Molly Dé Méést Bizarre reacties van je bij een 17 Járig Meisje Én Bij Bijdragen Die Mélden Ván 17 Jáár Én Alles Dát Jonger IS éven Bizár dóórgáán? Kán jé Zó Zéggen Hoé Ernstig Ziék jij Dan Moét Zijn.

http://www.depers.nl/binnenland/580205/Ik-wilde-Melanie-terugbrengen.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 12:07
Men Mag Heden dePers Samenspannend Noemen Sinds zij Ondertússen Zéér veelvuldig Én Chronisch Alle Info Tips Leads Omtrent Kinder Misbruiken Verwijningen En etnische Terreurdaden Onder Atrikelen wég haalt Én Informanten bant. Dacht Dat de Wet er iets Over Zegt?# Onttrekking Ouderlijk Gezag"? Hoé Zit Het Dan Met Dát Als Kinderen Dóór joodse dutroux mafiastaat naar kerken scholen en Kinder bordelen worden gedwongen? Als Ze Zélfs tussen lessen Dóór worden verhuurd voor Misbruik aan allochtonen rabijnen imams afrikanen joden ?Wáár Óm Gaat joodse Kinder Misbruikerjustitie Mét hun heroinejunkenkoppen Dán Nooit Àchter De joden allochtonen afrikanen imams rabijnen Áán Die Kinderén Tussen Drie en Twaalf Óp allerlei wijzen aan Ouderlijk Gezag onttrekken voor Misbruik en prostitutie? Òók mét Misbruik schoolsystemen wetgeving kerken religien diensten. En Soms loverboys Genoemd Worden. IS Hét Óm Dát ze DÀÀR gróótste klant ZÈLF ZIJN? Door: roddelrob, 06 jul 2011 10:43 ""'Nogal zenuwachtig' Vader Johan vertelde aan de Telegraaf: „Ze was volgens haar begeleidster gebeld op haar gsm door iemand die zij haar vriend noemde. Na afloop van het gesprek was Melanie nogal zenuwachtig. Ze vertelde dat ze bij die vriend ging logeren "" In Dát Geval Kon Het Een allochtoon of jood Zijn Die Haar Als hoér afgericht heeft. Dát doén ze Mét volle vuist en heroine en Kan Men ietwat Zenuwachtig Ván Wórden Já!

http://www.depers.nl/binnenland/580211/Bevolking-in-10-jaar-gegroeid-met-700000.html
Door: huhu1973, 06 jul 2011 11:57
Dán Moét Je Nog Bedenken Dát er Méér Dan 200.000 Mensen Per Jáár Sterven .... Dát Máákt in tién jaar Dus 2 Miljoén EXTRA import. Dán zitten We Mét Héél Zieke geesten ópgescheept áls bestuurders. Joodse mafia. Noemen Ze Ook Wél Eugenetische genocide Op Volken.In ieder Géval Zo Al Cultúúrmóórd! Ér IS Amper Nog Een Autóchtóon Óver!

http://www.depers.nl/binnenland/580211/Bevolking-in-10-jaar-gegroeid-met-700000.html
Door: dedeeded88, 06 jul 2011 11:45
@Blacksheep Jij En Clairwil Keken Niét Goéd " begin Deze eeuw Wil Zeggen Sinds Mét Het Jáár 2001 De Nieuwe Huidige eeuw Begón ...DÙS Een ENÒRME toename!Én Zélfs Kránkzinnige toename Als Je Bedenkt Dat er 900.000 Nederlanders Vertrokken Óf Béter wég gejaagd Zijn.

http://www.depers.nl/binnenland/580208/Donner-naar-Raad-van-State.html
Door: dedeeded88, 06 jul 2011 11:37
DÀT IS wérk Van de joodse etnisch Rascistische ÉN Totáál Discriminerende mafia Dat eigen bendeleden faciliteert.Ten Èérste Héb Ik donner samen mét ernst hirsch ballin én frits bolkestein Samen Kinderén Zién Misbruiken en fotograferen Op Een Universiteit Waar debatwedstrijden Werden Gehouden.Tén Twééde Misbruikt Déze héér Al 16 Jáár samen Mét Wéér hirsch ballin hun macht Ambt En status Óm Een Àndere Zware Crimineel En bendelid tegen Arrestatie En Vervolging te beschermen "de heer joris demmink".Tén Dérde hád Kinder Misbruiker mafiabendelid pieter kalbfleisch Die NU Tijdens Een Lopend Onderzoek Náár hém náar zwitserland is Gevlucht ...Mét Misbruik Van ambt wetgevingen vergunningstelsel Het "monopolie " Óp Kindér Creches cq Kindér Ópváng vóór de joodse Kinder Misbruikersmafia belegd Én Dáár mee Fátsoénlijke Búrgers GÈÈN Kindér Creche cq Opvang mochten Beginnen. DÀT Moést Mét MÀÀR LIEFST TWÀÀLFMALIG WOB Vérzoék Àchterhaald WORDEN. Vervolgens poogt mafiabendelid donner Tén Dérde DUS Dié WOB Mogelijkheid té verwijderen tén gunste Van de Misbruikers en joodse mafia. DIT CREATÙÙR Behóort NIÈT in Dé Raad Van State Máár Àchter Dikke Traliés ..Èn IS Èn Kán Àlléén MÀÀR Dóór mafiabendeleden vóórgedragen ZIJN ÒM Dàt ELK Zinnig ÉN Fatsoénlijk Mens Héél menéér donner ÚIT Hét Hoófd ZOÚ LÀTEN DÀÀR VÒÒR!

http://www.depers.nl/binnenland/580211/Bevolking-in-10-jaar-gegroeid-met-700000.html
Door: dedeeded88, 06 jul 2011 11:21
Àhah Sinds joods mafialid ernst hirsch ballin per 1991 Dé Nederlandse bevolking vogelvrij maakte voor Élk Stuk Uitschot en aanverwanten ZIJN 900.000 Autóchtoon Nederlandse Voordeuren Hét Land úit Gevlucht Wegens De Chronische Dodelijke Staatsterreur van Die joodse mafia ( Toppunt 35.000 Extra Zelfmoorden 2006) 900.000+700.0000=1.600.000 = 1,6M buitenlanders overwegend Illegale joden ingevoerd DÙS ...Vóór Al toen de joodse mafia het nodig vond haar gelederen te versterken per 2004.Én 5,5M( Ná ww2) - 2,1M(Huidig Restant Autóchtóón Nederlands) - 0,9M = 2.500.000 Autóchtóne Nederlanders vérmoórdt Sinds Wo2 Mét Chronische vergiftigingen op Voornamelijk scholen Mét stiekeme bestralingen gifstoffen en Massa Moorden Én Slechte Omstandigheden Als Alcohól En drugverslaafd maken Chronische Armoeden Kunstmatige stres Massale Kindér Vérkrachtingen en martelingen Kindér prostituties. Joodse mafia IS in meeste partijen besturen overheden scholen bordelen politiék media vertegenwoordigd en heerst al Sinds de oorlog en langer.Vermenigvuldigd zich Áls Ratten en Pleegt Genociden MAssaverkrachtingen En plunderingen ÒP ÈLK Volk Waar ze te gast Zijn. @Clairwil Sinds begin Deze eeuw is Pas Sinds 11 Jáár Hóór.


http://www.depers.nl/binnenland/580205/Ik-wilde-Melanie-terugbrengen.html
Door: dedeeded88, 06 jul 2011 11:20
Men Mag Heden dePers Samenspannend Noemen Sinds zij Ondertússen Zéér veelvuldig Én Chronisch Alle Info Tips Leads Omtrent Kinder Misbruiken Verwijningen En etnische Terreurdaden wég haalt Én Informanten bant.# Onttrekking Ouderlijk Gezag"? Hoé Zit Het Dan Met Dát Als Kinderen Dóór joodse dutroux mafiastaat naar kerken scholen en Kinder bordelen worden gedwongen? Als Ze Zélfs tussen lessen Dóór worden verhuurd voor Misbruik aan allochtonen rabijnen imams afrikanen joden ?Wáár Óm Gaat joodse Kinder Misbruikerjustitie Mét hun heroinejunkenkoppen Dán Nooit Àchter De joden allochtonen afrikanen imams rabijnen Áán Die Kinderén Tussen Drie en Twaalf Óp allerlei wijzen aan Ouderlijk Gezag onttrekken voor Misbruik en prostitutie? Òók mét Misbruik schoolsystemen wetgeving kerken religien diensten. En Soms loverboys Genoemd Worden. IS Hét Óm Dát ze DÀÀR gróótste klant ZÈLF ZIJN? Door: roddelrob, 06 jul 2011 10:43 ""'Nogal zenuwachtig' Vader Johan vertelde aan de Telegraaf: „Ze was volgens haar begeleidster gebeld op haar gsm door iemand die zij haar vriend noemde. Na afloop van het gesprek was Melanie nogal zenuwachtig. Ze vertelde dat ze bij die vriend ging logeren "" In Dát Geval Kon Het Een allochtoon of jood Zijn Die Haar Als hoér afgericht heeft. Dát doén ze Mét volle vuist en heroine en Kan Men ietwat Zenuwachtig Ván Wórden Já!

http://www.depers.nl/binnenland/580211/Bevolking-in-10-jaar-gegroeid-met-700000.html
Àhah Sinds joods mafialid ernst hirsch ballin per 1991 Dé Nederlandse bevolking vogelvrij maakte voor Élk Stuk Uitschot en aanverwanten ZIJN 900.000 Autóchtoon Nederlandse Voordeuren Hét Land úit Gevlucht Wegens De Chronische Dodelijke Staatsterreur van Die joodse mafia ( Toppunt 35.000 Extra Zelfmoorden 2006)
900.000+700.0000=1.600.000 = 1,6M buitenlanders overwegend Illegale joden ingevoerd DÙS ...Vóór Al toen de joodse mafia het nodig vond haar gelederen te versterken per 2004.Én 5,5M( Ná ww2) - 2,1M(Huidig  Restant Autóchtóón Nederlands) - 0,9M = 2.500.000 Autóchtóne Nederlanders vérmoórdt Sinds Wo2 Mét Chronische vergiftigingen op Voornamelijk scholen Mét stiekeme bestralingen gifstoffen en Massa Moorden Én Slechte Omstandigheden Als Alcohól En drugverslaafd maken Chronische Armoeden Kunstmatige stres Massale Kindér Vérkrachtingen en martelingen Kindér prostituties. Joodse mafia IS in meeste partijen besturen overheden scholen bordelen politiék media vertegenwoordigd en heerst al Sinds de oorlog en langer.Vermenigvuldigd zich Áls Ratten en Pleegt Genociden MAssaverkrachtingen En plunderingen ÒP ÈLK Volk Waar ze te gast Zijn.

http://www.depers.nl/binnenland/580205/Ik-wilde-Melanie-terugbrengen.html
Door: roddelrob, 06 jul 2011 10:43
""'Nogal zenuwachtig' Vader Johan vertelde aan de Telegraaf: „Ze was volgens haar begeleidster gebeld op haar gsm door iemand die zij haar vriend noemde. Na afloop van het gesprek was Melanie nogal zenuwachtig. Ze vertelde dat ze bij die vriend ging logeren "" In Dát Geval Kon Het Een allochtoon of jood Zijn Die Haar Als hoér afgericht heeft. Dát doén ze Mét volle vuist en heroine en Kan Men ietwat Zenuwachtig Ván Wórden Já!

http://www.depers.nl/binnenland/580205/Ik-wilde-Melanie-terugbrengen.html
Men Mag Heden dePers Samenspannend Noemen Sinds zij Ondertússen Zéér veelvuldig Én Chronisch Alle Info Tips Leads Omtrent Kinder Misbruiken Verwijningen En etnische Terreurdaden wég haalt Én Informanten bant.
Onttrekking Ouderlijk Gezag"? Hoé Zit Het Dan Met Dát Als Kinderen Dóór joodse dutroux mafiastaat naar kerken scholen en Kinder bordelen worden gedwongen?
Als Ze Zélfs tussen lessen Dóór worden verhuurd voor Misbruik aan allochtonen rabijnen imams afrikanen joden ?Wáár Óm Gaat joodse Kinder Misbruikerjustitie Mét hun heroinejunkenkoppen Dán Nooit Àchter De joden allochtonen afrikanen imams rabijnen Áán Die Kinderén Tussen Drie en Twaalf Óp allerlei wijzen aan Ouderlijk Gezag onttrekken voor Misbruik en prostitutie? Òók mét Misbruik schoolsystemen wetgeving kerken religien diensten. En Soms loverboys Genoemd Worden. IS Hét Óm Dát ze DÀÀR gróótste klant ZÈLF ZIJN?

http://www.depers.nl/binnenland/576929/Misbruikzaak-te-ziek-voor-woorden.html
Door: eovalio, 22 jun 2011 21:20
Hét bán Én móderátiegedrág Ván dePers IS óók té Ziék Vóór Wóórden! Door: troos, 22 jun 2011 14:45  Door: lobobolo, 22 jun 2011 02:41
Hét IS ÈSSÈNTIÈÈL DÀT ÈLK DETAIL Zó Nauwkeurig Mogelijk Wordt VAST Gelegd En De Leeftijd Wáár Óp En Tévens Wélke drugs Én DÒOR wié EXACT Misbruiken plaats vonden Vánwege DÀT DIT TYPE Misbruikers HÈÈL VÀÀK ERNSTIGSTE SADISTEN ZIJN.  Dát IS ÓM Dé ALTIJD LÈVENSLANGE Gevolgen Mét Eventueel Gerichte Therapie te Kunnen Bestrijden cq Milderen!   Òók IS Hét VÈRBIJSTEREND DÀT Ik Nergens Nóg Van De Onderzoekers cq justitie cq media Vérnómen HÈB Óver heroine ghb lsd Bevindingen ...Stoffen DIÉ DÈZE Specifieke Misbruikermafia ALTIJD gebruiken Bij Ván Pás Gebórenen Áf ÀÀN!  Òók ÈRNSTIGSTE MARTELINGEN EN GIFSTOFFEN ÁLS STRYCHNINE INSPUITEN ZIJN COMMON.Schedeltjes Ribbetjés En Botjes Op Breuken Onderzoéken IS PRÈ.  TEVENS Óf ér Hérsenoperaties lobotomien ( Vóórhoofd ... Achter Ogen ... En Náár Hersenstám) ÉN Óf ects Zijn uitgevoerd Óm Geheugencentras cq Èrvaringen te vernietigen cq dociél te maken etc!
Ondérzoéken ÒF Sommige Kinderen MISCHIÈN Hérsenvliesachtige Óf Meningitisachtige Koortsen Hébben Gehád ...Wát Dé inspuitingen VAN ZOUTZUUR Onder De Schedeltjés Kán Zijn GÈWÈEST DÀN! ZÈÈR gebruikelijk BIJ DÈZE Specifiéke Misbruikmafia!
ÓF Daders gifstoffen Als strychnine thallium tijgerbalsem( spuiten ze in Dé Bloedbaan En Geeft Helse Pijnen) zuren drugs ÀLS heroine ghb lsd scopolamine kwik radioactieve stoffen ...martelwerktuigen ...boormachines Boortjés tangen waterpomptangen hamers Mét Mensenbloed er Aan ...Losse tweelingsnoeren Mét Aan Een Einde Een Stekker Èn Andere Einde Blanke kopereinden...soldéérbouten Mét aparte rechte tamponachtige vormen ... Menselijke Resten Mensenbloed in huis hebben.Veel Geld Èn afpersingscircuits tót in de Besturen aan toé Én Òf ze Mensenbloed gedronken hébben! Mét Hónden OP geleid Óm Lijken en Ménselijke Resten te Vinden in En Óp hun bezittingen gereedschappen Onderzoéken!
Óf ze Adresgegevens Van rabijnen rabinaten doktors leraren politici beroemdheden mediamensen etc Hébben.  Dáár Vóór ZÙLT U MÈÉR BIJ DRENT MOETEN ZIJN!  Òók Zoéken Náár Zogenaamde Astmaverdampers en plamuurpoeder Dat ze Kinderen Laten in Ademen En Een Bijzóndér Viléine marteling cq Geheugenuitwissingsmarteling IS! Gééft Het Zelfde gevoél ALS Op Een Brandstapel Stáán Máar Dán Van Binnen! Óòk Butagas verstikken ze Méé Als marteling.  Oh Ja Connecties Mét Diereneigenaren Van Honden Geitebokken Paarden Varkens Apen Gorillas En Toegang Tót exotische Dieren en instituten.NO Joke Here! Connecties mediawereld en professionele filmaparatuur. Ánders Kúnnen frits bolkestein ruud lubbers dries van agt alexander pechthold dé polak jés Dé cohen etjés Dé von richthofen´s twan huys rutte verhagen rosenthal lium hirsch ballin donner max moscowicz (De vader Ván brám moscowicz) ybo buruma joris demmink ... námen Wáár U VAST NÒG NOÒIT Ván Gehóórd HÈBT ... Ú WÈL Vérder Helpen. MÀÀR PAS ÒP Vóór mensen Àls lubbers Mét zijn Éérlóós gladio ÉN Veróorzaker Van Dé Enschederamp Mét hun geheime gladio wapenopslagplaats Wàár israelis Dé opruimwerkzaamheden deden! 


http://www.depers.nl/binnenland/576929/Misbruikzaak-te-ziek-voor-woorden.html
Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 05:57
Wat ik ook heel ziek vind is dat Willem Alexander en prinses Maxima de foto’s van hun kinderen van de pedo website halen en de foto’s van gewone kinderen erop laten staan. Térwijl jóker Én Misbruikermafialid hirsch ballin meermalen te kennen gáf Dát Kindér pornosites DUS Kindér Misbruik aanpakken onmogelijk is. Éven webservers Verbieden om nog anonieme betalingen te aanvaarden en het is Opgelost!

Reageer Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 05:56
3)......Idém Dé Dé Blanken toé geschréven Boerenoorlog Zuid Afrika 1900...Ná Die oorlog Bleken Dé grote joodse families ALLE Mijnbouw En Waarden Van Het Land te bezitten ...idém Hét apartheidsregime Ook dé Blanken toe geschreven wérd ..Àls U Enkel Al Náár Het Ultraráscistische overheidsóverschót der joden in ONZE Overheden Wét En Staat Gáát Zién Kán Een Ultraráscistisch Seperatistisch Ultrafascistisch (Súpercriminéél Én Vérlópen Óf Gedégeneréért Èn zich vóórtdúrend bediénen Ván ZWÀÀRST etnisch Terrorisme ) Dié ÒNS Chronisch bestelen béróven Verkrachten drogéren oplichten en Kwaad doén Snél Gevónden WÒRDEN ...Mét hún Kindér Misbruikersmonopolié ÓP Dè Gaten Van Onze Kindéren! ...Dááág ybóótjé Állerliéderlijkst Ranzig mannetjé Kiddy rapeheroinejúnk Mét jé Valse diploma Èn zich réchter noémt ...Térwijl Dié Alléén Máár Sléchter IS ...BLIJ Dát wát jij Gedáán Hébt Èrger Dán robert m Èrger Dán dutroux Náást staatsterrorisme Genociden Misbruik Van Ambten grootscheepse plunderingen oplichting Valsheid in Geschrifte bedróg Én baby rapes ....Niét Verjaard.Mischién Wòrdt jé Nog Eens Jáloers Óp Dé Vrijheid Geluk En Mazzel Van Demjanjuk!

Reageer Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 05:56
2)......Mógelijk Gáán Mensen ÓÒIT ietwát Nádenken Àls Mén Ván cultúúr Hóórt? Àls afrikanen massaal Babies En Peuters óp loeren Àls islamiéten Óver Ál série Én massa vérkrachten ...Dé Ménsenhandel náár israel en islamitische afrikaanse landen Rigoreus IS ...Wáár Òók De moslim En joodse religiouze leiders Een spil Zijn ....Mág U Àán Némen Dát Hét Kindér Vérkrachterscultúren ZIJN Mét ALLE Gevolgen Ván Dién Ván Een Zwaarst Criminele cultuur Dát Een Mensen eter Een Vérkrachter cq Kinder Vérkrachtercultúúr Nú Èén Máál IS . Hét zijn Géén zielige hongerige arme mensjés Die Dóór Ons belaagd worden Hét IS Ánder Òm ...Dié zielige gironummers Zijn Ván joodse Ménsenhandeláren Sinds 1963 Één Biafra ...Dé Èérste moderne Hulpgeldenscam via TV...Bleken 40 Jáár Láter Nigerianen Verdreven Dóór Hét Onder joods gezag staande Britse leger Vanwege Grondstof Oliebelangen!

Reageer Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 05:56
Éhhh HOÈ ZIÈK Wil Je Hét Hébben ??? 1)......Ik Had Van de Wéék Een pdf File Naar Mijn Desktop gedownload Van Klokkenluideronline Dát deels in handen van de joodse justitiemafia IS.Dácht Juridische File.Klik ér Óp ...springt ér Een pornosite Vóór Mijn Ogen.Verbinding gelegd met Een pornosite DUS. Ik Hóórde ybo buruma dénken "áh we hébben hém" Zó werkt de joodse mafia Mét Misbruik Ván ambten en staatsmiddelen Óm Getuigen Informanten Én in dé ´weg Lopende Oppositie té corrumpéren en vervolgens via hún joodse Terreurcellen in justitie onschadelijk te laten maken Mét gebruikelijk afpersingen óm de porno. Èn Dié joden bieden Mé Èén zootjé Ránzige porno áán Dáár Kéért Jé Máág Ván ÒM! Máár Dié Kiddy rapers ZIJN DÀN ÒÒK RANZIG! Dié Kiddy Seriéraper Én heroinejúnk ybo Mét Zijn Illegále ambt Ván Een Al 20 Jáár VALS diploma Voor 4000 Goede Oude Guldens...Én Kiddy rapemonopolie Via Misbruik wét schóól Én vergunningsstelsels Óp Kindér Creches Én lagere scholen via mafieleden Áls pieter kalbfleisch Én MÈT Máár Liéfst Twáálf WOB Àchter Gekómen MOÈST Wórden In Záke Een hárdnékkige vérwéigering Té Vlissingén Àán Èén Wél Fátsoénkijk Búrger ( Géén jóód Géén moslim) Óm Òók Èén Kindér Creche TÈ Béginnén. Wéét Ú GELIJK WÀT ér in Vlissingen ÒÒK gebeúrt Terwijl Ú Zich Dág Èn Nácht Dè pleuris Én tyfús Wérkt vóór Déze té Dure staatsmongolen alias joodse Kindér Vérneukmafia! In Héél Hét Land IS Hét ZÒ Mét Dé Kinderén! Én IN Hét Volgende Lánd Òok...Ál Wáár Hét joodse mafiaregime regéért Mét hún moslim Kiddy rapecollaborateurs ... Én BIJ BEIDE partijen dé rabijnen religiouze leiders Áls boegbeeld ÉN spil!


http://www.depers.nl/binnenland/579860/Zware-strijd-tegen-kinderporno.html
Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 05:52
WÀT ÈÈN ENORME SCHEINHEILIGE VERSPILLING VAN BELASTINGELDEN! Politie WÈÈT AL RUIME TWEE JÀÀR Dát de joden in de overhéden DÈ Kindér Vérkrachters Van Het Land ZIJN. ? ELKE JOODSE politiéchef ér ÈÈN IS!ÈLKE JOODSE BURGEMEESTER ! ÈLKE JOODSE OVJ ÈN RECHTER ÈLKE JOODSE POLITICUS! DÀT de joodse cohenclan Bij Voorbeeld Dé prostituties Kindér prostituties heroinehandel Ván Amsterdám Tót Nóórd Holland En Groningen HÈÈFT! DÀT ALLE joden heroinejunks ZIJN EN 50% Óp VALSE diplomas draait.DÀT zij ÈNIG Kindér pornoproducénten ZIJN ÈN UPLOADERS!DÀT Dé joden JÀÀRLIJKS ALLE Kindéren óp schoolreisjes drogéren martelen Vérkrachten Hérsenspoelen Mét Misbruik schoolsystemen En geleidt Van uit Overhéden Zo Als Door cohen lubbers van agt kok pechthold van mierlo(Overleden) donner ballin demmink DÀT ALLE JOODSE rechters en ovjs ér Dán óp de schoolreisjes BIJ ZIJN Inclusiéf ALLE rabijnen ! DÀT WÈTEN ZE AL SINDS MEDIO 2009 Hén Veelvuldig Via VEle Adressen Alle Aangiften En Informatie Toé Gestuurd WÈRD! MÈDE OP Klokkenluideronline.nl AL Divérse Onderschreven Getuigenissen Hebben Aan getroffen Omtrent Deze Zaken.Hét Internet ZO VOL MÈT GETUIGENISSEN INFORMATIE EN VERKLARING STÀÀT DÀT ZE AL LÀNG OP GERUIMD HÀDDEN KUNNEN ZIJN! DÀT De moslims al decennia Mét Die joden Collaboreren in de massale Vérkrachtingen en Misbruiken in de Wijken Òp de scholen! Dán hééft reijnders hét nog óver dé robert m. Zaak Ook Terwijl DIE WÈÈT Dát dé link NÀÀR DÈZE JODEN SNEL wég gedragen werd > drent! TÈRWIJL hij WÈÈT DÀT kalbfleisch HÈT MONOPOLIE óver Kindér Creches heeft belegd Mét Misbruik vergunningstelsel en wetgevingen óm te vóórkomen Dát Niét leden Van joodse Misbruikermafia GÈÈN KÀNS Kregen Òok Een Creche te Beginnen. WÀT Mét Een MÀÀR LIÈFST TWÀÀLFMALIG WOBVERZOEK ÀCHTERHAALD Moést Worden ...wáár ná mafailid donner alles deed dé WOB te killen! Btw Òók DÀT ene pwa wèl dé Kindér porno Ván Een Kindér pornowebsite KÀN KRIJGEN EN De Rest Niét IS Hén Niét VRÈÈMD ÒM AAN TE PAKKEN! Webservers Mét Strafbaar Stellen Om GÈÈN ANONIEME BETALINGEN MÈÈR te mogen accepteren IS ALLE Kinder pornowebsite History! Maár Misbruiker bendelid hirsch ballin al jaren maar schreeuwen "het zou te moeilijk Zijn" ...Én bendelid wil de WOB Dan sluiten...lékker Tyfúszóótje ZÒ! Èn Die rutte en verhagen zitten ér Óók Dipshit IN!

http://www.depers.nl/binnenland/579981/Staat-schuldig-aan-Srebrenica.html
Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 05:48
@germo, 06 jul 2011 03:30 Hoé Méer islamieten Áf Geknáld Kunnen Wórden Des te Minder ér HIÈR kúnnen komen en Onze Kinderén HÈLEMÀÀL Aan górt drogéren en Vérkrachten én vérprostitueren mét die joodse mafia saampjés.

http://www.depers.nl/binnenland/580162/Langzame-student-moet-betalen.html
Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 05:46
Dán hebben ze de Kosten Van schóólgáng Mééstál Bótte Oplichting en in Wérkelijkheid Kindér bórdéélgáng Òók 1200 Euro per jáár gemaakt per Kind.Dán ...Échte joodse stinkmafia...hebben ze gezorgd Dát Èlke Studént Hélemaal in Dé schúlden zit ván te voren zó Dát préfab gijzeling Óp de Burger Gepleegd wordt en Dé Burger gegijzeld in onderdanige volgzaamheid áán de joodse Staatsterreurmafia in Angst vóór failissement en ondergang aan de leiband .Dán sturen ze de deurwaarders nog eens bij dé Armsten en méést geplunderden langs vóór dé laatste cént...Èchte joodse mafiamentaliteit Die We Béter KWIJT Dàn rijk Kunnen Zijn...zélf geven ze zich uit de Schatkist 24.000 euro en méér.

http://www.depers.nl/binnenland/580162/Langzame-student-moet-betalen.html
Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 05:30
Dát IS Wéér Discriminatie Op Aangeboren Verschillen. Zó iets kunnen alleen joden bedenken .Discriminatie IS Ten Slotte Ook één van hun specialiteiten.Òók zich zélf 4000 tot 24.000 euro en méér toé bedelen en De Native Bevolking vóór 80 tót 1200 euro vóór zich láten werken. We Kunnen Niet Eens 1 Kind Onderhouden Mét Fatsoen Én Dié allochtonen hebben mét 8,1 kind nog een dure auto er bij ...hoé Die joodse seperatistenmafia Dát geregeld hééft .....Ván Òns Géld? Die betalen via de EU Áls mafiastation 20.000 euro pér hóófd aan elk land en elk persoon Dát afrikanen en balkanezen hiér heen jaagt ...Die dan transforméren tót vluchtelingen nog vóór ze Vaste Land Europa bereiken.Libie en marrokko helemaal in on it.

http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 00:46
Ja Kan account @fritsdewit, 05 jul 2011 23:51 Aan Teutonen Overhandigd Worden Wegens Samenspan aan etnische Terreurmisdrijven?

http://www.depers.nl/binnenland/580122/Geert-Wilders-staat-op-dodenlijst-Al-Qaida.html
Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 00:15
@maxim 253 al daida Hééft NÒÒIT BESTÀÀN En IS Een israelische cq joodse mediaspin éven Áls wikileaks joodse spin IS!

http://www.depers.nl/binnenland/580122/Geert-Wilders-staat-op-dodenlijst-Al-Qaida.html
Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 00:13
NCTb in handen Van de joodse mafia Heeft al Meermalen massale etnische Misdrijven tegen Onze Bevolking verzwegen en helpen verbloemen oa mét samen mét uni Utrecht Vals rapport maken Én publicéren over radicalisatie bij Jeugd.Èn joodse Jeugd zorg Mét joodse ncrv Òok hielp Die Misdaden te verbloemen Dóór Valse redenen Der Jeugdproblematiek op te geven op TV.Joodse Kinder Misbruikersmafia Wáár vóór pieter kalbfleisch nog het joodse monopolie had belegd vóór de Misbruikmafia Mét Misbruik ambt vergunningen en wetgevingen om te voorkomen Dát Mensen en Fatsoenlijke burgers Die Ook Een Creche cq Kinder opvang Wilden Beginnen Geen Kans Kregen Dáár Zij GÈÈN lid der Misbruikermafia Waren EN ZIJN! Dát Moest Mét Maar Liefst TWÀÀLFMALIG WOBVerzoék Achterhaald Worden En Dáár ná poogde joods Misbruikermafialid donner hardnekkig de WOB te killen. DÀT NCTb iets ontdekken Dát Wáár IS? jaja!

http://www.depers.nl/binnenland/579981/Staat-schuldig-aan-Srebrenica.html
Door: papandreuklapepelbleh, 06 jul 2011 00:04
@Bahria, 05 jul 2011 22:49 Vergeet joods mafialid en infiltrant mat herben Niét Die de bevolking Monddoód en stil maakte Èlke Vraag En Onderzoék verstikte verzweeg.Én joods mafialid balkenende Die Veelvuldig mét "bezuinigingen " dreigde " Als De Bevolking Weer Begon te Sputteren Én We Dan Maar Snel Verschrikt Weer zwegen.

http://www.depers.nl/binnenland/579981/Staat-schuldig-aan-Srebrenica.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 23:59
@odereiger, 05 jul 2011 22:51 Ja Dát IS wachten op de ondergang. Die islamieten an afrikanen Terroriseren Ons al 8000 Jáár.Wat Ván Het Goede Oude Kolonialisme Wéér Ópnemen En ze Dit Maal Allemáál ÉN Définitiéf Àfslachten? ..Weét Je Wél Dat ze Heel Het Land En de Westerse Wereld Alle Kinderen Mét Misbruik der religien en schoolsystemen hébben verslaafd gemaakt en Verkracht Misbruikt??? Al 8000 Jáár verslepen ze Onze Mensen en Kinderen naar hun bordelen en slavenhouderijen.

http://www.depers.nl/binnenland/579981/Staat-schuldig-aan-Srebrenica.html
Door: Bahria, 05 jul 2011 22:49
wij hadden een incapabele regering (KOK, de moordenaar van Pim Fortuyn) en een leger die uit niksnutten bestond en nog steeds uit niksnutten bestaat (behoudens de uitzonderingen natuurlijk). Ik ben blij dat het Nederlandse rechtssysteem eindelijk "recht" gaat spreken. En ik hoop dat de "klagers" hun proces tegen Karremans en consorten doorzetten. Ja ik ben blij met de uitspraak ondanks dat dit de belastingbetaler, u weet wel de mensen die altijd al opdraaien voor wanbeleid en linkse en rechtse hobbies, geld gaat kosten

http://www.depers.nl/buitenland/580159/Vrijspraak-in-zaak-dood-peuter-Florida.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 23:40
De moeder is joodse en Die van culture gedwongen door de rabijnen en leiders moeten hun Kindertjes afstaan en vérprostitueren aan Die creaturen en clans. Die joden Zijn Zeer Vaak Ook Extreem sadistisch Én Móórdlustig tegen Kinderén Zwakkeren.Nét Als Bij Joodse Jongetje Manuel Schadwald Zál Dát Òók Bij Dit Kindtje Dé Dóód Hebben Veróórzaakt! Het Kindje Werd Ook in De Buurt Gevonden Dat Ook Náár Daders in de eigen joodse familie en clans Verwijst...Dat Is Vaak Het Geval. Mééste Gearresteerde Kinder molesteerders cq Vérkrachters Zijn Ook joods Ook in Duitsland en Amerika...Alsmede ALLE rabijnen rabbis van uit hun beroep en religie ... Dát Kunt U in Dé Kindér pornohandboeken hun torahs en talmuds Lezen!Òók De Diverse uitspraken Die rabijnen Mét regelmaat bezigen Óm Kinderen en Mensen Van Niét joodse afkomst Zijn Zeer Verhelderend Óm wát Voór creaturen het Zijn.Nét nog een rabijn yitzak Die de israelieten gebied Onze Mensen en Zelfs Kinderen te Vermoorden.Wát familielid van jdl Terrorist EN wapenleverancier bob smalhout Én generáál arie van der vlis ....askenazijoodse tristan van der vlis Behorende tot de gemeente van rabijn evers dan Ook prompt deed. Én askenazijoodse kim de wilde in Belgie Die Drie Babies in Een Kinderopvang aanviel en twee er Van Dóodstak en Èèn Bij Voorbaat Minstens Invalide maakte.

http://www.depers.nl/buitenland/580146/Medvedev-Magnitski-stierf-misdadige-dood.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 23:25
Zégt jood medvedev Die om aan de macht te komen in Rusland mét jood microsoft samenspande óm de Computers Van oppositieleden te confisceren onder mom van auteurs en softwarerechten Wáár van microsoft joods als Die is zich Nadien van distantieerde.Zó Misbruiken de joden de wetgevingen Hiér Óók En om Burgers Mensen te corrumpéren.

http://www.depers.nl/buitenland/580115/Na-tien-jaar-krijgt-Hasan-toch-gelijk.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 23:22
Hoge Raad? Zit Daár Niét Sinds kort de jood ybo buruma Die al 20 Jáár Volkómen Illegáál mét VALS diploma werkt?

http://www.depers.nl/buitenland/580115/Na-tien-jaar-krijgt-Hasan-toch-gelijk.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 23:20
IS joodse spin om moslims tegen het Westen op te stoken. Hét hele hof Dat uitspraak dée´d bestaat uit enkel en uitsluitend joden .HOOGSTE TIJD Dát er Iemand Mét de Wetgevingen op Gebied Van Rascisme en Discriminatie Gaat Oogsten Én ze ér úit Flikkert! ##depers.nl/binnenland/579981/Staat-schuldig-aan-Srebrenica.html Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 22:14 Alle leden Haagse hof waren joodse mafia. Ik Denk Dat de joodse mafia Deze zaak zelf geórcestréérd heeft om moslims tegen Ons op te hitsen.Òók Dé Áchter Af Moorden Dóór Serviers Zó in Nederlandse Schoenen schuiven.Mede is de aanklagende moslim Dérmatig Goéd Gekleed en in Goede staat Dat Ik financiering Door joden Vrees.Éèn mán Alles verloren Én Ván plattelandsmoslims in den Vreemde Ergens wéet de wég náár zó een hof...Sure! Haagse hof...Méésten van Ons Kunnen Al Sinds 1991 Dóór toédoén joodse mafia en Dóór hen Gepleegde Staatsterrorismen Geen Rechtsbijstand Meer Betalen Óm Zelfs Maar Een Advocáát te Mogen Spreken.De uitspraak Valt in het verlengde Van wat de mossad al een tijdje doet > Landen tegen Elkaar opzetten Net Als Met de Russische Bosbranden Ook Al Nederland gaan beschuldigen Van Die Branden Térwijl Nét Als dé abu dhubaimóórd Het Hiér Òók Wéér israel cq mossad Óp Valse Paspoorten reizende Betróf! Òók een kunstmatig Door joden opgezet ss26 incident in Grozni Bosnie Waar ze 12 Mensen lieten Sterven in een Raketexperiment om tegen Rusland te kunnen stoken Wáár moassadagent maxim verhagen nog wekenlang aan mee deed.Dán de sabotages aan de Russische Gasleveringen Nog...Wàt de joodse oliemarktmonopolies en marktmanipulaties dwars zit en ze alles aan doen Dat te beperken.

http://www.depers.nl/buitenland/580125/Islamconfrerentie-hekelt-Nederland.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 23:16
Die islamrat Moét Nog Verantwoording áf Leggen Vóór massaalste etnische Kindér Vérkrachtingen drogéringen vérprostitueringen Van De Kinderén in West Europa geleid Door de islamstaten religiouze leiders en islam!

http://www.depers.nl/buitenland/580155/Nijmeijer-betrokken-bij-herbevolking-FARC.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 23:13
ÒWh Hiér wórden We Door dé joden wég gejaagd en de moslims en afrikanen ér in gehaald wáár ze via de EU graag 20.000 Euro per persoon betalen aan landen en lieden die ze hier heen jagen. Van Dáár dé oorlogen en ontwrichtingen in oa Afrika en balkan.

http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 23:10
@leesworm, 05 jul 2011 22:38 mogen Misdrijven der joden Van u niét Verteld worden? Dát hebben joodse bestuurders politici officieren van justitie en rechters NOU ÒOK!

http://www.depers.nl/buitenland/580076/De-Man-van-Staal-is-super-de-kluts-kwijt.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 23:05
Die supérmán IS Òók Een jood en joden vechten vóór Hét Boze tegen Hét Goéde ...Natúúrlijk Wreekt Zich Dát!...Én Mét de Bosnie oorlog Hééft Rusland Dé idf en israel ér uit Geflikkerd.

http://www.depers.nl/buitenland/580036/Nederlandse-vrouw-beleeft-primeur.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 23:02
Jéé Dé heroinehandelende en er aan verslaafde joden in de wetgevingen politiek en justitie Zo Als velleman naftaniel cidi mdi van oosten worden onrustig Nú OiOiOi ...wát ze Bwt Zonder Mededogen Òók in Pas Geborenen Babies En Kinderen spuiten a lá robert m drent etc Én Óp schóólreisjes Hélemáál Mét hun rabijnen vóór op!

http://www.depers.nl/binnenland/580071/Homopesters-niet-vervolgd.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 22:57
Áls Zulke Verschijnselen zich in Wijken vóór doén Zijn Dé Daders ALTIJD Vérkracht Dóor moslims en of joden in de Buurten en op scholen.In de Daderploegjes Náár Dé "bullies" cq leiders Zoéken Zál ALTIJD Leiden NÀÀR op Zijn Minst JOODSE Moéders Anders Náár scholen Waar joden en joodsen dé scepter zwaaien óver dé Maagdelijkheid Ván Alle Jongetjes en Meisjes Van Zéro Tót Twaalf Jáár! Dié aanwezigheden cq Zwáárste etnische Misdrijven Zijn Mede Aantóónbaar Mét Onderzoek Náár heroine ghb lsd scopolaminen strychnine IN DÈ KINDERÈN ...Èn Òók IN DÈ Dáderjongeren! Jóóds schóólpersóneel en directeúren zitten ér gebruikelijk zéér wármpjés BIJ Ván Gelden verworven Mét Misbruik dér Kinderen ...Ván Dáár dát ze Èlk Liefhebbend Èn DÙS hén Geváárlijk Persoon laten vervolgen cq aanvallen mét Misleiding Der aanvallende Jongeren Die Dáár méé Hun eigen Noodlot Van Misbruikt worden in stand houden ÈN Dé joodse en moslim Misbruikermafia ér méé diénen! Dé joodse politici bestuurders réchtbánken Èn Hét OM ZÈLF IS DÈ Bron in Déze etnische terrorismen tegen Volken en Kinderen En bestáát Vóornamelijk Enkel uit joodse daders en meineedplegers Dié ZÈLF wélbewúst dé Homofielen en Pedofielen vervolgingen organiseren en in stand houden ...via wetgevingen justitie media en kerken .

http://www.depers.nl/binnenland/579981/Staat-schuldig-aan-Srebrenica.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 22:21
plopperdeplop schreef:
[...]En raad eens , in het 3e kabinet Lubbers was Relus ter Beek (PvdA) minister van Defensie.Dus de reactie om naar links te wijzen is niet zo heel vreemd, want er mochten geen zware wapens mee omdat dat provocerend zou kunnen overkomen.
kok van agt lubbers is joodse mafia .Dát er Géén Zware Wapens Mee Mochten Was Om Dat de Serviers De Belangen Van de joden in Servie dienden ...moslims weg jagen en de joden dé Waarden en Grondstoffen Posities en macht in het Land grijpen.Nét Als ww2 financieerden de joodse industrielen Die oorlog EN Net Als Irak Afghanistan ÉN Èérder Europa en Amerika is Alles nu in joodse handen en macht.Btw balkenende rutte verjhaagen cohen rosenthal donner hirsch ballin hamner tang relus ter beek eurlings kok van agt pechthold halsema lubbers mét zijn gladde gladio etc etc etc ALLÈZZZ joodse mafia.

http://www.depers.nl/binnenland/579981/Staat-schuldig-aan-Srebrenica.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 22:14
Alle leden Haagse hof waren joodse mafia. Ik Denk Dat de joodse mafia Deze zaak zelf geórcestréérd heeft om moslims tegen Ons op te hitsen.Òók Dé Áchter Af Moorden Dóór Serviers Zó in Nederlandse Schoenen schuiven.Mede is de aanklagende moslim Dérmatig Goéd Gekleed en in Goede staat Dat Ik financiering Door joden Vrees.Éèn mán Alles verloren Én Ván plattelandsmoslims in den Vreemde Ergens wéet de wég náár zó een hof...Sure! Haagse hof...Méésten van Ons Kunnen Al Sinds 1991 Dóór toédoén joodse mafia en Dóór hen Gepleegde Staatsterrorismen Geen Rechtsbijstand Meer Betalen Óm Zelfs Maar Een Advocáát te Mogen Spreken.De uitspraak Valt in het verlengde Van wat de mossad al een tijdje doet > Landen tegen Elkaar opzetten Net Als Met de Russische Bosbranden Ook Al Nederland gaan beschuldigen Van Die Branden Térwijl Nét Als dé abu dhubaimóórd Het Hiér Òók Wéér israel cq mossad Óp Valse Paspoorten reizende Betróf! Òók een kunstmatig Door joden opgezet ss26 incident in Grozni Bosnie Waar ze 12 Mensen lieten Sterven in een Raketexperiment om tegen Rusland te kunnen stoken Wáár moassadagent maxim verhagen nog wekenlang aan mee deed.Dán de sabotages aan de Russische Gasleveringen Nog...Wàt de joodse oliemarktmonopolies en marktmanipulaties dwars zit en ze alles aan doen Dat te beperken.

http://www.depers.nl/binnenland/580126/Einde-dreigt-voor-Rijkssteun-opvang-ex-amvs.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 21:52
Waarom Néémt israel EU Lid Geen Enkele amv Óf vluchteling óp?

http://www.depers.nl/binnenland/580139/Opstelten-wijst-regionale-politiechefs-aan.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 22:31
Dat Zijn Dan Vást Allemáál leden Van de joodse mafia Waar ivo opstelten Toé Behóórt. Dé Politiechefs worden Òók Al uitgewisseld vóór mafialeden Van de joden. Dé Gevólgen Kun Je Òp Klokkenluideronline Mét Régelmáát Zelf Vaststellen!

http://www.depers.nl/buitenland/580102/Aanklachten-DSK-ingetrokken.html
Door: papandreuklapepelbleh, 05 jul 2011 22:35
Ja Alle Betrokken leden rechterlijke macht Zijn joods en Dat Was te Verwachten ,,,Dát IS Hiér Òók scheringa en wellinkslag ..Èn VELE Zaken Waar joden Bij Betrokken Zijn Worden Niét Veroordeeld En ZELFS Niét Onderzocht!...joodse mafia Én etnisch Èxtréémst Crimineél Rascistisch! Énne plofkopjé @alexius ....polanski ID Òok spuugsteenrijk Én Nóg drogeerde hij Een Klein Meisje en Vérkrachtte Haar oa Anaal.Èén Van Dé Vele Kinderén Dié hij Kapútnaaide Mét zijn uitschótheorine Èn in 1967 nog een snuffmovie maakte " les temp du christ" Wáár IN Een Klein Meisjé gáten Ónder Elke Tepel gestanst kréég en ze Háár Dáár in neukten! Òók dsk is een joods Stúk Úitschót En Serieverkrachter.


http://www.depers.nl/binnenland/580032/Gezin-bekend-bij-jeugdzorg.html
Door: depers, 05 jul 2011 15:52
De vluchtelingenstromen Zijn Géén Hulp Máár Meestal Mensenhandel Mét Criminele doelstellingen Áls prostituties mafiabenden vormen En Terrorisme in Dé Landen en Wijken. Mede Volken úit wássen Vérkrachten Kápót maken en Weerloos. ALLE hulporganisaties Dan Ook geleidt Dóór joodse directeuren.

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: depers, 05 jul 2011 15:51
Klopt Dat de Opsporingsberichten Verdachten Zo Goed Als Uitsluitend joodse afrikaanse allochtone balkan gezichten Láát Zién ...Wil Men Een Blanke Zién Moét Mén De Beste Kans Van Vinden Bij Kind Vermist Zoeken...Én Dé Sláchtóffers. Dáár Náást zitten Aangegeven afkomsten Dérmatig massáál in dé Kindér Verkrachtingen Dát Men Botwég Van Kindér Vékrachterscúltúren Kán Spreken.Déze Soórt -Mééste balkan en zuidelijke rassen - binnen halen is de Dóód Van Je Volk En Een Zéé Van Criminaliteit - etnische gerichte Criminaliteit!

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papadreupapklepel, 05 jul 2011 15:21
@Stoelpoot, 05 jul 2011 11:07 De moslims hebben in West Europa een voortplantingsratio Van 8,1.Dé Blanke Autóchtóón Ván 1,3 Dát betekent 1,3 Kind Pér Twéé Mensen Elke Volgende generatie Dat IS Èlke Generatie néémt Óns Aantal Mét 35% Wegens Geboortecijfer Àlléén AL ÀF! Dé moslims vérviérvoudigen ELKE generatie! Hoé dé moslims Náást Meestal Nog Een Dure Auto 8,1 Kinderen kunnen financieren en WIJ Niét ÈÈN Hééft Hét joodse mafiaregime Dát in Meeste partijen achter alle partijen in wetgeving en justitie besturen en media héérst tót Heden GÈÈN Antwóórd Óp Gegeven...Dié rutte verhagen rosenthal balkenende lubbers kok van agt cohen pechthold aartsen van gijzel van dam de jager en verdere mafiaconsorten...Wáár Je tegen áán Kijkt Wòrdt Òók Wél eugenetische genocide Genoemd.

http://www.depers.nl/sport/579742/Voorzitter-Fenerbah%C3%A7e-in-ziekenhuis.html
Door: papadreupapklepel, 05 jul 2011 15:13
@Roodwitblauw.nl, 05 jul 2011 08:27 u zwerft lang genoeg Op Websites Én Déze rónd óm te Wéten wát ér op schoolreisjes Mét Dé Kinderén uitgevréten is Dóór wié En wát de gevolgen Zijn. Dát Dáár Òm Mééste Kindéren heroine lsd ghb scopolamine "Strychnine" Alcohol tabak Spóren Vertonen Ván Pás Gebóren Tót 15 Jáár. Buitendién IS te Zien Áán Mensen Óf ze Tót de Kindér Vérkrachters sóórt Ergste Type Behóren.Dé ogen Zijn Dáár Een Deel Duidelijke Aanwijzing IN Vanwege Dé Chronisch Psychotische Uitdrukking. Dié dáden roodwitblauw DÀT IS PÀS SS Rascisme etnisch Terrorisme ... raciáál ondérdéél Van eugenetische genocide... Èn Antisemitisme ... Want De Blanken Van Het Noordelijke Halfrond Zijn De Èchte JODEN Èn dié génen die zich Héden Bij Geróófde Náám JODEN noémen Én génoémd wórden Zijn asiatische Mensen eters. DÀT IS Héél SNÈL HÈÈL DUIDELIJK ZÓ Té Zién! Mijn Advies Aan de Turkse Veiligheidsdiensten IS Géen Grapje Want Dit Soort houdt zich gráág mét zó véél mogelijk Kinderén bezig en zijn Máár ál té váák beroepsmatig in kontakt mét Kinderén Peuters en Zélfs babies en Pás Gebórenen! Zélfde gedragingen Àls robert m Én drent...schólen Creches Verenigingen introuwen Jeugd zorg Zélfs politie rechtbanken justitie etc om bij Kinderén te kunnen komen. Dézen ZIJN gebruikelijk dé BRON in Alle prostituties Kinder Misbruiken Én prostitutiés En afpersingen tót in hóógste regionen onder Andere Mét Kindér prostitutiés Èn brengen Volken en Landen binnen no time Náár dé áfgronden Ván Vérwórdenheid en Liederlijkeid in handen joodse mafia. GÈÈN Sinecure DÙS!

http://www.depers.nl/sport/579742/Voorzitter-Fenerbah%C3%A7e-in-ziekenhuis.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 23:48
Turks? Vréémd Hééft Dé ogen Van een joodse Kinder Vérkrachter!Zou zijn haplogroep Maar Snel Na Zién Als Ik De Turkse Veiligheidsdienst Wás ...Anders Wéten Ze Niét Wáár Hét Vreemde En Meestal agressiéve gedrag Én vérslááfdheden van Hun Kindérén Én Bevolking Van Dáán Komt!

http://www.depers.nl/binnenland/579766/Man-overlijdt-na-arrestatie.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 23:36
Én ú Èén Cursus Fatsoén?

http://www.depers.nl/economie/579675/Veendam-sluit-AH-filiaal.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 23:32
WÀT EEN JÀMMERLIJK ZÒÒTJE ÒP ALLE GEBIED DIÈ overheden TÒCH! Mischién Die Té Dúre in een alcohól Óf lsd roés hangen gebleven studenten er úit flikkeren Én Fatsoenlijke Mensen Neer Zetten Die Weten Waar Het Pijn Doét?

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 23:27
amsterdamfoto schreef:
[...] Dezelfde vraag, voor de zoveelste keer herhaald: hoe denkt u dat een miljoen Moslims (die echt niet allemaal verkapte jihadstrijders zijn) 15 miljoen anderen kunnen gaan overheersen?
Dóor massaalste stiekeme Kindér vèrkrachtingen Én drogéringen in Collaboratie Mét de joodse mafia in de Staat ...Mét Misbruik scholen schoolsystemen schoolreisjes religien kerken en verhullen wát ér massaal in de Wijken gebeurd Mét De Kinderen en Mensen ...DÀT WÈÈT je Heús WÈL! @Renato, 04 jul 2011 22:16 Tégen Terrorisme? Máár uw én uw vrienden Vérkrachten Tóch Massaal Onze Kinderén van uit uw geloof? Bént u Dán Niét Terrorist En Vijand Van ALLE Leven Inclusiéf GOD ÈN Zijn Schepping? ú Hééft Tóch Nét Als de joden een Kindér Vérkrachterscultuur Dát zich van Róóf En parasitéren in stand houdt AL 8000 Jáár samen Mét de joden Bij Ons. Dán Bent u Tóch Dé Duivel?


http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 23:23
wijzeuil schreef:
[...] En dus op dezelfde manier waarop een miljoen Duitsers destijds heel Nederland konden knechten... We zijn al lang bezet, alleen realiseren we het ons nog niet voldoende. Wilders en de PVV zijn het verzet en PvdA en jij zijn de NSB-ers van nu...
De Duitse bezetting Bestond uit joden in 1942 waren alle politieagenten in Nederland joden askenazijoden.De Duitse Overheid Onder 150.000 joden Mét Hitler Als hoogste JOOD Google Hitler+Haplogroup.Voor de Rest Is UW Story Wél Van Realistisch gehalte ...Ál Hoé Wèl joodse mafia "links" noemen Maar Steeds ze afbreuk doet! Of Wéét U Niét Dát Van de Méer dan 30 ná ww2 presidenten ér Máár TWEE Autochtone Nederlanders Waren Den Uyl En Beel En de réstant rutte balkenende kok lubbers van agt verhagen rosenthal pechthold hamer tang etc etc ALLEN etnisch Extreem Vijandige en Criminele joodse mafia?

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 23:15
amsterdamfoto schreef:
[...] Dezelfde vraag, voor de zoveelste keer herhaald: hoe denkt u dat een miljoen Moslims (die echt niet allemaal verkapte jihadstrijders zijn) 15 miljoen anderen kunnen gaan overheersen?
Dóor massaalste stiekeme Kindér vèrkrachtingen Én drogéringen in Collaboratie Mét de joodse mafia in de Staat ...Mét Misbruik scholen schoolsystemen schoolreisjes religien kerken en verhullen wát ér massaal in de Wijken gebeurd Mét De Kinderen en Mensen ...DÀT WÈÈT je Heús WÈL! @Renato, 04 jul 2011 22:16 Tégen Terrorisme? Máár uw én uw vrienden Vérkrachten Tóch Massaal Onze Kinderén van uit uw geloof? Bént u Dán Niét Terrorist En Vijand Van ALLE Leven Inclusiéf GOD ÈN Zijn Schepping? ú Hééft Tóch Nét Als de joden een Kindér Vérkrachterscultuur Dát zich van Róóf En parasitéren in stand houdt AL 8000 Jáár samen Mét de joden Bij Ons. Dán Bent u Tóch Dé Duivel?

http://www.depers.nl/binnenland/579860/De-zware-strijd-tegen-kinderporno.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 23:10
Btw Òók DÀT ene pwa wèl dé Kindér porno Ván Een Kindér pornowebsite KÀN KRIJGEN EN De Rest Niét IS Hén Niét VRÈÈMD ÒM AAN TE PAKKEN! Webservers Mét Strafbaar Stellen Om GÈÈN ANONIEME BETALINGEN MÈÈR te mogen accepteren IS ALLE Kinder pornowebsite History! Maár Misbruiker bendelid hirsch ballin al jaren maar schreeuwen "het zou te moeilijk Zijn" ...Én bendelid wil de WOB Dan sluiten...lékker Tyfúszóótje ZÒ! Èn Die rutte en verhagen zitten ér Óók Dipshit IN!

http://www.depers.nl/binnenland/579860/De-zware-strijd-tegen-kinderporno.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 23:06
WÀT ÈÈN ENORME SCHEINHEILIGE VERSPILLING VAN BELASTINGELDEN! Politie WÈÈT AL RUIME TWEE JÀÀR Dát de joden in de overhéden DÈ Kindér Vérkrachters Van Het Land ZIJN. ? ELKE JOODSE politiéchef ér ÈÈN IS!ÈLKE JOODSE BURGEMEESTER ! ÈLKE JOODSE OVJ ÈN RECHTER ÈLKE JOODSE POLITICUS! DÀT de joodse cohenclan Bij Voorbeeld Dé prostituties Kindér prostituties heroinehandel Ván Amsterdám Tót Nóórd Holland En Groningen HÈÈFT! DÀT ALLE joden heroinejunks ZIJN EN 50% Óp VALSE diplomas draait.DÀT zij ÈNIG Kindér pornoproducénten ZIJN ÈN UPLOADERS!DÀT Dé joden JÀÀRLIJKS ALLE Kindéren óp schoolreisjes drogéren martelen Vérkrachten Hérsenspoelen Mét Misbruik schoolsystemen En geleidt Van uit Overhéden Zo Als Door cohen lubbers van agt kok pechthold van mierlo(Overleden) donner ballin demmink DÀT ALLE JOODSE rechters en ovjs ér Dán óp de schoolreisjes BIJ ZIJN Inclusiéf ALLE rabijnen ! DÀT WÈTEN ZE AL SINDS MEDIO 2009 Hén Veelvuldig Via VEle Adressen Alle Aangiften En Informatie Toé Gestuurd WÈRD! MÈDE OP Klokkenluideronline.nl AL Divérse Onderschreven Getuigenissen Hebben Aan getroffen Omtrent Deze Zaken.Hét Internet ZO VOL MÈT GETUIGENISSEN INFORMATIE EN VERKLARING STÀÀT DÀT ZE AL LÀNG OP GERUIMD HÀDDEN KUNNEN ZIJN! DÀT De moslims al decennia Mét Die joden Collaboreren in de massale Vérkrachtingen en Misbruiken in de Wijken Òp de scholen! Dán hééft reijnders hét nog óver dé robert m. Zaak Ook Terwijl DIE WÈÈT Dát dé link NÀÀR DÈZE JODEN SNEL wég gedragen werd > drent! TÈRWIJL hij WÈÈT DÀT kalbfleisch HÈT MONOPOLIE óver Kindér Creches heeft belegd Mét Misbruik vergunningstelsel en wetgevingen óm te vóórkomen Dát Niét leden Van joodse Misbruikermafia GÈÈN KÀNS Kregen Òok Een Creche te Beginnen. WÀT Mét Een MÀÀR LIÈFST TWÀÀLFMALIG WOBVERZOEK ÀCHTERHAALD Moést Worden ...wáár ná mafailid donner alles deed dé WOB te killen! S.T.E.L.L.E.T.J.E L.A.F.F.E S.C.H.E.I.N.H.E.I.L.E.N ...Dát Hét jullie ÉIGEN families en kinderen Moge Tréffen!


http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 22:42
@Renato, 04 jul 2011 22:16 Tégen Terrorisme? Máár uw én uw vrienden Vérkrachten Tóch Massaal Onze Kinderén van uit uw geloof? Bént u Dán Niét Terrorist En Vijand Van ALLE Leven Inclusiéf GOD ÈN Zijn Schepping? ú Hééft Tóch Nét Als de joden een Kindér Vérkrachterscultuur Dát zich van Róóf En parasitéren in stand houdt AL 8000 Jáár samen Mét de joden Bij Ons. Dán Bent u Tóch Dé Duivel?

http://www.depers.nl/binnenland/579766/Man-overlijdt-na-arrestatie.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 21:32
Ván gedrogeerd en Vérkracht cq Misbruikt worden Kunnen Mensen vaker Zulke Paniekgedragingen Achter Af Tonen.heroine ghb Wat joden altijd Bij Zulke Misdrijven gebruiken Én Andere middelen Als lsd etc en weefsel Áls sperma Èn Zelfs stront Wát een joodse Daderexclusiviteit Óók Bij Kinderén Vérkrachten is Zoeken.

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 21:26
@januspeynenburg, 04 jul 2011 21:24 Ja Èn Kijk Eens Naar de ca 2000 leden joodse mafia en 16 Miljoén Mensen de wil opleggen Én Al Hun Kinderén Vérkrachten en drogéren véprostitueren en vérslepen náár hun rattenest in mo.

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 21:24
Ja @fransdo askenazijood en mafialid maxim verhagen eigen! Onder 20 excuusjés en smoesjes één Rode lijn...Land plunderen Kinderén Vérkrachten Volk belagen kláár ! Simpel Tóch!

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 21:21
@maxim253, 04 jul 2011 21:12 Trouwens JUIST Homofielen en Kinderen moslims ÉN Niét joodse Autóchtónen Hébben Meeste Reden joden HÉÈÈL Èrg te Vrezen Dát ze Niét Weten Dat joden ze via media kerk én justitie laat vervolgen is een Ander verhaal Maar joden zitten achter ALLE vervolgingen. Èn wát is dé joodse tristan van der vlis mentaliteit er weer op eens snel Bij in Geval Van Dialogen? Mág Men geen Mening Hebben in israel?

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 21:16
@maxim253, 04 jul 2011 21:12 Ieder Eén IS Bang Méér vóór de joden Dán vóór de moslims Zélfs de joden zelf!

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 21:14
joodse beroepsleugenaar @januspeynenburg, 04 jul 2011 21:06 heeft een betaalde dagtaak aan zijn vullis op Ons storten. Dodenlijsten heeft Enkel israel en de joodse gemeen zijn ze Wél scháp Èn DÀÀR Zijn Al Ettelijke moslims Aan Gestorven.Déze menéér draait alle Misdaden van de joden bij de moslims en Anderen op Schoot!...Noemen ze false flag gedrag ...Toen de mossad Dé Russische Bossen in Brand stak óm wraak Wegens bosnie en wat Rassenhaat stoken gaven hun vodjesmedia Zelfs nederland de schuld er aan...Áls Of Wij Dáár aandelen of voordelen Van zouden hebben.Zo IS israel en de creaturen Van Dát genetisch laboratorium ...Láf ....Kátjés Èn Kinderén in Het Donker knijpers...Nét moslims!

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 21:06
@hst, 04 jul 2011 15:32 Bedankt Voor de Nieuwe Info. Èchter:
hst schreef:
[...] ....Overigens bestaan er eenzelfde sites met fragmenten uit de Talmud over niet-joden. Beide sites halen citaten uit hun context om ze in een kwaad daglicht te stellen.
Òver Die torah en talmud Behoeft NIEMAND te overdrijven ...Ik Héb Ongecensureerde Vertalingen Uit Meerdere Internationale Bronnen Gezién ...Totale etnische Terreurreligien houden ze ér Nét Als de moslims op na. Buitendién BEVESTIGEN hun "protocollen" EN DÈ ÙITSPRAKEN Van hun religious leider rabijnen En politici Dóór de decennia héén etc BIJ Veelvuldige HERHALING Déze atrocities tegen Alle Andere Volken En Kinderén. Nét Nog is rabijn yitzak Geárresteert in Nota Bene israel zélf Óm oproepen tot etnische Moordpartijen ...vlák er ná kwam askenasijood tristan van der vlis - Die familie Van jdl Terrorist en wapen leverancier aan jdl bob smalhout en Òok familie Van generaál arie van der vlis IS - Èén Winkelcentrum tégen Vol Mét Niét joden! Dán Gá Ik Nog Géén Eens Uit Wijden Over wát ze Onze Kinderén flikten Op schoolreisjes Met joodse rabijnen vóór op! Èn Èén joodse wiesje de lange schrijft boékjés "over waar óm het Palestijnse Volk uitgeroeid dient te worden" ´Zo Als Vóór ww2 joden kaufman morgenthau Al Genocidewerken schreven "why germany must perish" dát het Duitse Volk uitgeroeid moest worden en vervolgens hielpen joodse etnische Terreurbladen Als new york times ´wel de bevolking ophitsen!Tussen 1945 ÉN 1959 Zijn `Wel Méér Dan 12 Miljoen Duitsen en Polen uitgeroeid Mét verhongeringen en massamoorden ...Láát Stáán dé oorlogen ZÉLF!


http://www.depers.nl/binnenland/517496/Taliban-dreigt-met-aanslag.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 16:26
mujahed rutte? Trouwens Wél HÈÈÈL VRÈÈMD DÀT Dié israelieten alias joden NIÈT AL LÀNG Óp Zulke Dódenlijsten STÀÀN Mét Wát ze Dé Islamieten AL ÀÀN GEDÀÀN HÈBBEN????

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 16:22
@hst, 04 jul 2011 16:17 moslimgevaar IS ÈXTRÈÈM ónderschát mét behulp Van de alles verbloemende joodse mafia AL decennia! Zelfs in 1972 Waren er Al Rellen in de Grote Steden óm wat de alloctonen De vrouwen en Kinderen deden Dát verbloemde de joodse mafia in eigen belang!...Máár ZÈLF Kun Je Òók islam+abuse rape etc intypen Ook in archief hetvrijevolk etc !Anders Heeft Hoeiboei Nét Wat Mooie Artikelen! http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/wafa-sultan-de-islamitische-helpers.html


@hst, 04 jul 2011 16:17 moslimgevaar IS ÈXTRÈÈM ónderschát mét behulp Van de alles verbloemende joodse mafia AL decennia! Zelfs in 1972 Waren er Al Rellen in de Grote Steden óm wat de alloctonen De vrouwen en Kinderen deden Dát verbloemde de joodse mafia in eigen belang!...Máár ZÈLF Kun Je Òók islam+abuse rape etc intypen Ook in archief hetvrijevolk etc !Anders Heeft Hoeiboei Nét Wat Mooie Artikelen!  http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/wafa-sultan-de-islamitische-helpers.html

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 16:04
@januspeynenburg, 04 jul 2011 16:00 JÀN `WAT zei je Nou NÈT ZÈLF Óver hoé israel internationáál Alle Niet joden Die ze een bedreiging vinden aan pakt? Ben je Tóch Èrger Dán een papiertje?

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 15:58
Noú @hst Dié januspeynenburg IS WÈL Èèn Héél GRÒÒTE LEUGENÀÀR Èn verdraaid Écht Allezzz!Kán GÈÈN "Ján" Zijn Èérder Een mosje!

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 15:48
@hst, 04 jul 2011 15:32 Bedankt Voor de Nieuwe Info. Èchter: [quote=hst] [...]//..Overigens bestaan er eenzelfde sites met fragmenten uit de Talmud over niet-joden. Beide sites halen citaten uit hun context om ze in een kwaad daglicht te stellen. [...] Òver Die torah en talmud Behoeft NIEMAND te overdrijven ...Ik Héb Ongecensureerde Vertalingen Uit Meerdere Internationale Bronnen Gezién ...Totale etnische Terreurreligien houden ze ér Nét Als de moslims op na. Buitendién BEVESTIGEN hun "protocollen" EN DÈ ÙITSPRAKEN Van hun religious leider rabijnen En poliotici Dóór de decennia héén etc BIJ Veelvuldige HERHALING Déze atrocities tegen Alle Andere Volken En Kinderén. Nét Nog is rabijn yitzak Geárresteert in Nota Bene israel zélf Óm oproepen tot etnische Moordpartijen ...vlák er ná kwam askenasijood tristan van der vlis - Die familie Van jdl Terrorist en wapen leverancier aan jdl bob smalhout en Òok familie Van generaál arie van der vlis IS - Èén Winkelcentrum tégen Vol Mét Niét joden! Dán Gá Ik Nog Géén Eens Uit Wijden Over wát ze Onze Kinderén flikten Op schoolreisjes Met joodse rabijnen vóór op! Èn Èén joodse wiesje de lange schrijft boékjés "over waar óm het Palestijnse Volk uitgeroeid dient te worden" ´Zo Als Vóór ww2 joden kaufman morgenthau Al Genocidewerken schreven "why germany must perish" dát het Duitse Volk uitgeroeid moest worden en vervolgens hielpen joodse etnische Terreurbladen Als new york times ´wel de bevolking ophitsen!Tussen 1945 ÉN 1959 Zijn `Wel Méér Dan 12 Miljoen Duitsen en Polen uitgeroeid Mét verhongeringen en massamoorden ...Láát Stáán dé oorlogen ZÉLF!

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: hst, 04 jul 2011 15:32
januspeynenburg schreef:
[...] U bent hier de propaganda papegaai!! Hier de link waarin achmudinijad verteld dat Israël van de kaart moet worden geveegd. http://www.elsevier.nl/web/1053679/Nieuws/Buitenland/Iran-wil-Isral-van-de-kaart-vegen.htm En hier heb je een link waarin een paar antisemitische soera's uit de koran. http://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme_%28islam%29 Dus wat u zegt is onjuist. En dan probeert u anderen ook nog te beschuldigen van het verkondigen van onwaarheden, hoe durft u?
Dat verhaal in Elsevier is op basis van een mis-vertaling [1] en nooit herroepen. Elsevier volgt de MEMRI propaganda-vertalingen vaak blindelings, uit luiheid waarschijnlijk of uit pure kwaadwillendheid aangezien ze bekend horen te zijn dat MEMRI geen onafhankelijke en betrouwbare bron is [2]. En dat "dat zodra iran de atoombom heeft" heb je er zelf maar bij verzonnen. En jouw tweede link bevat de term "onthoofd" in het geheel niet. Antisemitisme is nog wat anders dan wat jij noemt. Overigens bestaan er eenzelfde sites met fragmenten uit de Talmud over niet-joden. Beide sites halen citaten uit hun context om ze in een kwaad daglicht te stellen. Hoe ik durf jou van onwaarheden te beschuldigen? Heel eenvoudig omdat dat precies is wat je doet. En als ik om bronnen vraag kom je met onzin die al lang ontmaskerd is.
Ahmadinejad: Lost in translation
[1] http://www.informationclearinghouse.info/article12949.htm
Selective Memri
[2] http://www.guardian.co.uk/world/2002/aug/12/worlddispatch.brianwhitaker

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 15:34
maxim253 schreef:
[...] ... dan weet Israël daar wel raad mee. Die dreigen nl nooit met een dodenlijst of dat soort flauwekul. Die handelen en ruimen iedere islamitische leider uit de weg die een serieuze bedreiging vormt voor de staat Israël en haar inwoners. Dat zouden we eigenlijk in het westen ook moeten doen. Niet dreigen, gewoon handelen en elimineren! Waar ze zich ook bevinden. Want nergens zijn ze veilig. Dat hebben de Amerikanen met Bin Laden ook wel aan getoond.
ÓH Vréémd Dát doét israel Òók Mét Onze Volken En Kinderén Ondanks Dat We Helemáál NÒÒIT Een bedreiging vóór ze WÀREN....Massiéfste Genociden in Heel de Westerse Wereld Òók Via Misbruik religien en schoolsystemen. Énne Dodenlijsten ...Dé Moordenaars Van de Weerloze Passagiers Op de Mavi Marmara Stonden Op Een Dodenlijst Èn Stierven Kanslóós Wéérlóos! Èen ÈRG Bédreigend cultuurtje Dat u Dáár Beschrijft!

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 15:21
januspeynenburg schreef:
[...] De berichtgeving omtrent Al-Qaede komt absoluut niet alleen van joodse hand, waar baseert u uw uitspraken op? Er zijn meerdere geheime inlichtingendiensten die Al-Qaeda observeren.
Dat Baséér Ik Op Ervaring Kennis Kunde En Kennis Van etnisch Terrorisme en etnisch parasitisme. De enige geheime dienst betrokken IS mossad ... vóór de rest Alle jaren Zéér Specifiéke mediabron Van israelische afkomst en connectiés. Niks Andere diensten Tén Zij Nét ÀLs Hiér De AIVD en NCTb ónder joods Wanbeheer Die Al Bij Herháling etnisch Misdrijf pleegden ten gunste Ván eigen etnisch Terreurmisdrijven áf te schermen verbloemen inclusiéf Mét uni Utrecht sáámpjés Valse rapporten producéren EN Jeugd zorg op TV.

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 14:58
januspeynenburg schreef:
[...] In de koran staat dat de joden onthoofd moeten worden, ook heeft achmudinijad gezegt dat zodra iran de atoombom heeft israel van de kaart zal worden geveegd. Dit omdat volgens de koran de joden afvallige moslims zijn. Als een moslim zijn geloof de rug toekeert staat er volgens de islamitische wetgeving de doodstraf op.
Ja Ja MÀÀR DÀT DAN HÈLEMÀÀL Dé israelieten de joden niet Op Die Dodenlijsten vóórkomen IS DÁN Hélemáal Hét MERKWÀÀRDIGE? Térwijl Méér Dan geert Wilders Dé joden Tóch appeltje eitje in Héél De Westerse Wéréld Zó Vóór Hét Grijpen ZIJN Wáár Bij de rabijnen op Die lijsten Zetten De joodse georganiseerdheden Én antimoslimbeleid Van de Kaart Zou Brengen.HÈÈL VRÈÈMD! ZOÙ Hét KÒMEN ÓM DÀT ALLE berichtgévingen omtrent al qaeda Al Van Het Begin "éxclusiéf" uit joodse hánd komen Òók NÀÀR ALLE ÒVERHÈDEN toé?


http://www.depers.nl/binnenland/579758/Verdenking-van-misbruik-in-zaak-Melanie.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 13:53
Èén 17 Jarig Meisje Dát Zégt "Ik Ga Naar Mijn Vriend"? Terwijl joden Pás Geborenen Babies Peuters Kinderén al ópen blikken Mét hun besneden pikken Van de Duivel En Elke rechter ÈLke ovj Ván joodse en islamitische kom af DÀT WÉÈT ÓM DÀT ze ér ZÈLF Áán méé doén! Massaalste etnische Kindér Vérkrachtingen drogéringen.Mét Gevolgen DÀT Mén KÀN ZÈGGEN ALLE MISDAAD Komt Van Dié joden ÀF!

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Trouwens Wél HÈÈÈL V`RÈÈMD DÀT Dié israelieten alias joden NIÈT AL LÀNG Óp Zulke Dódenlijsten STÀÀN Mét Wát ze Dé Islamieten AL ÀÀN GEDÀÀN HÈBBEN????

http://www.depers.nl/binnenland/579681/Wilders-op-dodenlijst-Al-Qaeda.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 13:45
Ja Zo Als Ik Al Zei Áls de joodse mafia Die meeste partijen berijdt niét kan winnen gaan ze Nét Als Bij Jan Maat Geert Wilders Boer Koekoek Pim Fortuyn Theo van Gogh over tót hun andere bedrijvigheden Die ze tóch altijd al tegen de Bevolking En Háár Kinderén Plegen

http://www.depers.nl/binnenland/579509/Rutte-geliefder-dan-Balkenende.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 13:27
papandreupaplepel schreef:
Wordt Vanavond effe Hélemáál Niét Goéd - Zie Ik Na Onderstaande op TV Die koos pléé En Blijkt Die Helemáál Asylummateriaal Èn 12 MILJOÈN Boétes Pér jáár te regelen En ritselen. Dát IS Dé ZELFDE Dié de Politie bedreigde Óm Corrupt te worden op straffe Van ontslag EN ze moesten een minimumquotum boetes binnen halen hoe dan Òók...Noú Mét Fraude stáátsterrorisme En Misbruik staatsmiddelen DÙS!
Wát Een zootje israelische Terroristjes Vandaag ...Dié komen Dan altijd De Belangrijke En Interessante Comments nét dé bócht Òm commenten Zo `Dat Niemand Het Ziét ...hebben ze nodig óm ten minste nog één stem te roven "dé eigen"!

http://www.depers.nl/binnenland/579557/Lezerscolumn-Vrouwen-opruimen.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 05:53
Èén Várken Àls Vroúw Èén Vroúw ÀLs Várken Dán zoékt Men Hét Pléziér Tén Minste Niét Méér in Bóssen Struikén En Párken!

http://www.depers.nl/binnenland/579607/In-10-jaar-237-van-de-287-kerken-in-Brabant-weg.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 05:44
Fairplay7 schreef:
3 x raden wat hiervoor in de plaats komen. Juist! moskeeën...
Ja staat Wél in de protocollen Van de joodse mafia dat ze het christendom willen vernietigen.Máár Zijn té Stom Óm te Weten Dát ze Hét ZELF brachten. Alles Dát ze brachten IS Slecht Vóór Ons Gewéést DUS Van Mij Mogen ze En Dé rést òók Gelijk Maar.

http://www.depers.nl/binnenland/579509/Rutte-geliefder-dan-Balkenende.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 05:35
Wordt Vanavond effe Hélemáál Niét Goéd - Zie Ik Na Onderstaande op TV Die koos pléé En Blijkt Die Helemáál Asylummateriaal Èn 12 MILJOÈN Boétes Pér jáár te regelen En ritselen. Dát IS Dé ZELFDE Dié de Politie bedreigde Óm Corrupt te worden op straffe Van ontslag EN ze moesten een minimumquotum boetes binnen halen hoe dan Òók...Noú Mét Fraude stáátsterrorisme En Misbruik staatsmiddelen DÙS!

http://www.depers.nl/buitenland/579622/Helft-Fransen-wil-DSK-terug.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 03:23
Ja Ik óók Òver Dé léngte Besnéden Mét Uien in zijn réét Áppéltjés in zijn strót Én Wárm Ópgediénd!

http://www.depers.nl/binnenland/579509/Rutte-geliefder-dan-Balkenende.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 01:57
@xerxes, 04 jul 2011 01:27 lid Van de joodse mafia bolkestein zei in zijn voorjaarspraatje 2001 Dat er meer blauw op Straat moest.Dié liggen er NU...Résúltáát 2006 ....4,6 Miljoén boetes wegens 3 km harder Dán gewenst. De politie Gaf Zelf Toé Dát 35.000 boetes Hoog Uit Rechtvaardig Zouden Zijn Gewéést! Ik Bedoél je kunt wél 1 agent per Woning Of Kind willen Als de joodse mafia WANbeleid met ze voert ben Je Tóch snel klaar ÉN BLIJFT De Misdaad welig tieren Dát Het Al Die decennia Tóch Òók gewóon deed onder JUIST WÈÈR bescherming Ván Die ZELFDE joodse mafia van uit de overheden Waar Zelfs de Politie NIÈT MÒCHT In Grijpen Op de etnische Terreur in de Wijken. Ik Bedoél JIJ Houdt Géén Rekening Mét De aanwezigheid Van de joodse mafia MÈT GEHÈEL EIGEN bedoelingen mét Ons.Ze zullen Zéker geen rekening Mét jou houden!Ze máken ELKE Verworvenheid tót wápen ...plúnderwápen tegen Ons!

http://www.depers.nl/economie/579664/Griekenland-kan-weer-even-vooruit.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 01:04
Kán Een Briljánte Krant Mischién ÒÒIT ÈÈNS Gaan Zién WÀÁR Dán ALLE Miljárden ZIJN Die Griekenland Verloren IS ...wié Ze NU HEBBEN IS HÈÈL INTERESSÀNT! VINDEN WE Mischién ÒÒK ÓNS GELD Wèl Weér TERUG?

http://www.depers.nl/binnenland/579548/Klantgegevens-datingsite-online.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 01:00
OH èn Vergéét De advocaten Niet ... Ook Van strauss kahn en strauss kahn zelf en Zó!Gééf Èéns Wát ECHTS té Smúllen WÈG!

http://www.depers.nl/binnenland/579548/Klantgegevens-datingsite-online.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 00:53
Dúhhh big deal ...Verliefde Mensen Treiteren. Je kunt De Hond Òók Schoppen...Dé Kát knijpen. Láat Dié Niétsnutten Dán De justitie Én geheime diensten NCTb AIVD Politié kranten databases Kráken en Zoeken Náár gegevens Over de joodse mafia - Globáál ALLE Overheids personeel mediabazen En politici Internationáál - ÈN DÀT ONLINE ZETTEN Wànt wikileaks Doét Dát niét!Zó Als Dát Bij Voorbeeld directeur Van de telegraaf sjuul paradijs in de tachtiger Jaren Veroordeeld IS Vanwege Kindér Misbruik ... Én bérlusconi Hebben de Politie En geheime diensten in Italie VAST Nóg VÈÈL MÈÈR Òver . Wè HÈBBEN ÈCHT ÈEN ÈCHTE WIKILEAKS NODIG!

http://www.depers.nl/binnenland/579607/In-10-jaar-237-van-de-287-kerken-in-Brabant-weg.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 00:43
3)....Dé censúúr Ván hun media kranten websites forums IS Wéréldwijd Ván Totalitaire afmetingen Òok in Nederland En Alle joodse bedrijven en overheden ZÈLFS Néderlandse Politiediensten cq Wáár joden werken Òok ... wérken Dáár Àán mée Alle Informatie Óver hun etnische Terreurmisdrijven wég te werken liefst inclusiéf Aangevers Zo Als Ik Herhaaldelijk Moest Léren. Alle joden in Overheden en Politiék Kunnen U Uitstekend Verder Hélpen Mét Informatie Óver Hoé en Preciés Wát ... Dáár zij Hoofddaders ZIJN INCLUSIÈF ALLE JOODSE wetdienaren ! Òkee Ik Bén Benieuwd Hoé Vér U Komt Mét Prikken ...Pás Wél Òp ze prikken terug Zo Als Micha Kat Van Klokkenluideronline De Eigenaar Van Hetzuur Pineut AIRVD en Meer Al Moesten Beleven.Wéreldwijd vallen ze in ELK LAND Alle hen niet welgevallige media aan en schakelen Dezen uit. Al Hoé Wél Landelijke Onderzoeken Náár De Aan Gegeven Stoffen U Wél Zoú Moéten Lukken. Láát Ú Dáár BIJ Niét Ván de Wijs brengen Dóór de vaccinaties Die mafialid ab klink Dé Kinderen ónder dreigingen mét politiegeweld en verleidingen Als walkmans vóór de Kinderen liét injéctéren óm Dié Sporen te verbloemen. Én btw Hád U Al Gezién Dát ze méér en meer Al Onze Koningshuizen óvernemen éven Als Alle Bedrijven Ambten Bezittingen Eigendommen Huizen etc etc etc ?

Reageer Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 00:43
2)....ÒNZE Bevolking IS Dóór Déze Al méér Dán 5 decennia durende etnische Misdrijven Al gereducéérd Van de na oorlogse 5,5 Miljoén Náár Nog Máár 2,1 Miljoén Méésten in érbarmelijke Omstandigheden Zo Als Zeer Slechte Gezondheid Slechte tót Zeer Slechte Maatschappelijke En Sociale Postities Òók verslavingen Die de joden Ons Op Die schoolreisjes aan doen Zo Als tabak alcohol drugverslavingen Náást Dé invloeden Van de gifstoffen EN gevangen zitten in de moslim afrikaanse en joodse verslavingen prostitutiés cq Misbruiken Die ZÈÈR Véélvuldig in dé Wijken Plaats Vinden HEDEN NÒG! In ELK Land ÒP ELK Kontinent wáár joden néér strijken doen ze Deze dingen tegen de Native Bevolkingen. Dè joodse mafia heeft Sinds dien haar aanwezigheid in Onze Overheden versterkt en Mét Zelfs Illegaal ingevlogen leden uit buitenland oa Ook ex idf en idf personel Die de Diensten en Overheden bezetten. Herr lieberman ...Wánt israel is in on de désinformatie en onderdrukkingsacties ...hééft eind 2009 dán nóg eens honderdduizenden joden Wéréldwijd het Internet óp gestuurd om Ons "gék" te maken op forums en Websites.

Reageer Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 00:43
1)....De "internationále"joodse mafia Die Ons uitvreet Heeft Onze Kinderén massaal Mét Misbruik schoolsystemen religien kerken verenigingen diensten en overheden Jáárlijks Vérkracht gedrogéerd gémólestéérd gé Hérsenspoeld vérprostituéért Vérmóórdt gemártelt Dé Dóód in gejáágd.Héden Nog Sterven ér ca 5000 Kinderén PER JÀÀR Àán de Gevolgen Èn IS Dé Bevolking 8,5 Miljárd Euro PÈR JÀÁR Àán Jeugd zorg Alléén Al KWIJT Hiér Óm Alléén Al. Toén ér medio 2009 Wélredwijd Aangiften Óm Werden Gedáán Wás Het Enige Resultáát Een internationale massieve joodse mediacampagne tegen het Vaticáán Óm Hét zelfde Èén Natiewijde propagandaoffensiéf Van mafialeden Als cohen tegen De Nederlandse Politiechefs Èn joden op national geografic Die bij herhaling De Duitse Bevolking besmeurden Mét teksten Exact Zo Als Ze in De Aangiften JUIST TÉGEN JODEN ÒOk Al Stonden. Dè chemtrail haarp joodse désinformatiewebsites artificiele reccesies doomsdayberichten ondergangsberichten en tijdingen begónnen ÒNS Óók Óm Dé Òren te vliegen. Ván De Kindtjés Kan Met HEDEN NÒG IN MEESTE KINDERÈN VINDÈN - Dé heroine ghb lsd Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers strychnine - scopolamine Òm Kinderen tijdens schoolreisjes tússen dé Andere Misdrijven Dóór úit té hóren en Families en Oudérs Óp MÈÉST LIEDERLIJKE WIJZE áf té persen Én chántéren mét hulp van joodse mafialeden in politiediensten en overheden. Dè joodse mafia inclusiéf de rabijnen aarzelen niét Dát Òók Pás Geborenen en babies in te spuiten.


http://www.depers.nl/economie/579481/Groen-licht-12-miljard-Griekenland.html
Door: papandreupaplepel, 04 jul 2011 00:00
@cm.jongmans, 03 jul 2011 13:35 Béétje Óp Passen Mét links rechts geschreeuw ...Het is Enkel elite cq joodse mafia Én Het Volk Méér Smaken Zijn er Niét Al maakten ze Je Dát Van Geboorte af aan WIJS.Mét linksrechtsgezeúr ben Je Alleen bezig iets aan te vallen Dát Ooit Simpel Ondérdéel WÀS Van Een Harmonisch GEHÈÈL!...democratie één uitvindinkje Van Die Demonische jood Die Ons Dáár dé Tanden ...tegen Elkáár...láát stuk bijten ...stukje volksvermaak ...vóór de joden Die ér óm brullen van het lachen en dé winsten ér aan téllen!

http://www.depers.nl/binnenland/579509/Rutte-geliefder-dan-Balkenende.html
Door: papandreupaplepel, 03 jul 2011 23:48
Djambi schreef:
[...] Noem eens een paar nuttige zaken dan?
DÈ EIGEN AUTÒCHTONE BEVOLKING Dié Zich Mét 80 tót 1200 Euro Pér Máánd Dóor dé Góót Moét Slepen TÈRWIJL Dè joodse óverlords én Kindér pooiérs Mét Mindér Dán 4000 tót 24.000 Euro pér máánd En Véel MÈÈR nóg niét tévreden Z-W-IJN...ÉÈNS GOÈD VÈRWÈNNEN. Géweld Àán Blanke Autóchtone SCHOLEN WÀÀR ÒNZE Kinderén BESCHERMD ZIJN TÈGEN ÙW Ráscistisch etnische Criminaliteit en Terrorismen. DÀT WÈ ÒÒK 8,1 KINDERÈN KÙNNEN HÈBBEN ÈN Nóg EEN DURE Autó ér BIJ Nét ALS de allochtónen Òók hebben ...ÉN NIÈT 1,3 WÀÀR DÒÒR WE Mét 35% PER GENERATIE UIT STERVEN Aan uw etnische Terreurpraktijken ÉN Dè deurwaarder Dan Al Mét "ÈÈN KIND Àl" Dé Luiers komt verschonen. Èèn ÈCHTE POLITIE in Huren Dié Korte Mette MAAKT MÈT Dát allochtóne Én afrikáánse grootheidswaanzinnige en religiouze geweld en massale Vérkrachtingen drogéringen En vérprostitueringen Van Ons Volk EN Kinderén. Èn Ván Dè Rést Wraak In Huren Óm wát u Òns Al gedáán hééft! Bij Vóorbééld!

http://www.depers.nl/binnenland/579509/Rutte-geliefder-dan-Balkenende.html  #reactie
Door: papandreupaplepel, 03 jul 2011 23:31
fransdo schreef:
[...] Nee, andersom! Rutte probeert weer op te bouwen wat reeds kapot gemaakt was in dit land dan wel gierend financieel uit de klauwen was gelopen zoals de kunst- en cultuursubsidies en de PGB's. Vooral dat laatste kon zo langer niet doorgaan. En als we dan ook nog eens een allochtonenstop doorvoeren dan kunnen we het geld weer aan nuttige zaken gaan besteden.
Òók U Bént Volkómen Abuis rutte behóórt tót de joodse mafia even als verhagen rosenthal de jager van dam hamer tang cohen pechthold donner ballin demmink lubbers van agt kok etc etc ...Wát U Àán Ziét vóór Politiék noemt de joodse mafia "oscillatie" Dat is kunstmatig vóór ups en downs mét Angst en chaos zorgen en de verschillen afromen én bij vóórbáát wétende "goede siér" mee maken.Zé ZIJN ÈÈN pót nát Mét de internationale bankenmafia. Ze heersen in en óver meeste partijen ... en dé Partijen Wáár ze Géén Totale controle óver hébben ...Noú U Weét Wél .. Geert Wilders Pim Fortuyn Jan Maat Boér Koékoek Hero Brinkman ...Ván Joop den Uyl Wéét U Het Niét hoe ze dát deden Hém in dé afpershand te hebben ...Én Dát Van de Méér Dan 30 Ná Oorlogse presidenten ér Maár Twéé Autóchtóón WAREN Beel en Den Uyl ÉN dé rést zich áls Autóchtóon verkócht Máár joodse mafia Wás! Zij dé boér U Hét Várken!

http://www.depers.nl/binnenland/549164/Niet-blijven-staan-voor-een-winkelruit.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 18:11
NÒG WÀT grote jongens Zijn israel en turkeye Mét Kindér smokkel En Kindér prostitutiés.Dé israelische Kindér sextoerismen Náár Europa Van uit israel Zijn Ènorm.Uiteráárd hángt Dáár Dié heroinesmokkel Van ze Àán Vast!

http://www.depers.nl/cultuur/578835/Column-Melkkoe.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 17:54
##Zélf bediénen zij zich ván máándinkomens Ván 4000 tot 24.000 euro én méér ... bonussen handshags EUnéstjés bovenwettelijke beschermingen afschermingen Mét Betrekking tót ÈLKE Misdáád tegen Mensen en Volken.Èn alle voordelen Dát een staatsterreurmafia óp levert ... ### DIT GÀÀT Tóch ÈCHT Strafrechtelijk Vervolgt WORDEN MÈT VÒLLÈDIG Terugwérkende KRACHT Zó Gauw IK DÈ MACHT HÈB!

http://www.depers.nl/entertainment/579510/Miljoen-mensen-zagen-Albert-trouwen.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 17:51
Troúwéns joden Kúnnen HÈLÈMÀÀL GÈÈN koningen ádelijk ed ZIJN WÀNT Óm Koning té Zijn MOÈT Jé Ván Adél ZIJN.ADÈL Betekent "Vóórtréffelijk" ÈN DÀT Lieve Kijkbuiskinderén Kán Een Jood Helemaal Niét Anders Dán vóórtreffelijk Leúgenáchtig Verrót Lelijk Incapabél Mónstérlijk Vérdórven Slécht Méédógenlóós Wrééd Hártelóós Éèn Bestúúrlijk ÉN Únivérsitáir Criminéle RÁMP Én Dè Duivel ... Òók DIT IS Èèn RÀT Dié AAn Ònze Kinderén VRÀT ... ÉN Behóórt Náást Dutroux in Hét Asylum! DÙS koningshuizen mét joden ZIJN ÙITGESLOTEN ÈN ÒNMOGELIJK!

http://www.depers.nl/entertainment/579493/Filemon-waakt-voor-alcoholisme.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 17:40
Énne Dé heroine Én Kindér Gáten Dán ...Moét jé Dáár Niét Béter Vóór Óp Pássen ...DÙS ... Èn Wij Vóór jou "Ónze sympatiéke Búúrtbeúl"!

http://www.depers.nl/entertainment/579510/Miljoen-mensen-zagen-Albert-trouwen.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 17:37
Black nobitity Wórden Dit Soórt creaturen Óók Wél Genoémd...Dát "black" Zál Hét Demonische Criminele Wél Zijn Dàn?

http://www.depers.nl/entertainment/579510/Miljoen-mensen-zagen-Albert-trouwen.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 17:35
"zodat hij zich op officiële gelegenheden met een dame kan laten zien en zijn decadente zusjes thuis kan laten. " Áh Dié zullen Dan Wél ondertússen zijn incestkroost gewórpen hébben én Déze vóór de siér en de Misleidng Van de Bevolking? ´t Zoú Mischién Ópvallen Àls Allebei gelijk Zó Lelijk ZIJN?

http://www.depers.nl/cultuur/578835/Column-Melkkoe.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 17:30
@curvedwater, 30 jun 2011 10:59 Béter Kijken WIÈ Dié miljonairs ZIJN - Overwegend joden - En de Bevolking Wáár ze miljónáir Én Zélfs miljárdáir Ván zijn gewórden sléépt Zich tússen dé bedreigingen insinuatiés Àngst én háátzaaierijén en Valse beschúldigingén Ván dé Zélfde joodse mafia via politiék bedrijf media ... Dóór de Dág Vóór 80 tót 1200 Euro pér Máánd mét Zó goéd áls dagelijkse verhogingen en tijdingen dés Dóóds.Zélf bediénen zij zich ván máándinkomens Ván 4000 tot 24.000 euro én méér ... bonussen handshags EUnéstjés bovenwettelijke beschermingen afschermingen Mét Betrekking tót ÈLKE Misdáád tegen Mensen en Volken.Èn alle voordelen Dát een staatsterreurmafia óp levert ... ÉN Òns ALLE nádélen.

http://www.depers.nl/binnenland/579509/Rutte-geliefder-dan-Balkenende.html
Door: Surfendesurfer, 03 jul 2011 11:34
Uhh wacht even was het niet zo dat de meerderheid al tegen dit kabinet was? En is dat niet waar het om draait? http://hgroen.wordpress.com/2011/06/26/de-hond-en-vk-verdraaien-politieke-beeld/

http://www.depers.nl/binnenland/579509/Rutte-geliefder-dan-Balkenende.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 14:30
Btw Hét WÀS jóóds mafiaduo verhagen rutte Die zeiden" de Bevolking is opstandig" en hitste de staat Nóg Èrger óp Ons Arme Weerlóze Dakjés.Duo verhagen rutte waren Die genen Dié náár Afghanistan wilden en Het Land Ván de Bevolking áf Róófden...NU zit ér een joodse warlord kharzai(khazaren>joden)mét zijn papaverbroer dé heroine náár Dè Armpjes Van Onze Kinderén té regelen En Zijn Alle Waarden EN Bezittingen in joodse hand ...ónder Méér Ván mafiagezinnetje balkenende Òok. Duo verhagen rutte Dié beiden Hérhááldelijk Óp TV riépen "Àls U dé ZÈÈR Schadelijke (1200 Doden AL) Genocidevaccinatiés Ván Ónze mafialeden osterhuis en ab klink Niét Acceptéren sturen we de politie óp Ú Én Uw Kinderén áf. ...Sjá joodse mafia What Else? Wát Je òók Kiest Jé kiést joodse mafia ...lékker démocrátisch Hóór... Ènkel joodse mafia regime!

http://www.depers.nl/binnenland/579509/Rutte-geliefder-dan-Balkenende.html
Rútte ? ...mét rutte Gá Je vóór schútte ...  depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 15:12
@Scratchingwolf, 29 jun 2011 14:25 +++ Dié IS DUS Geklist Mét Zijn Spelletjés Nou Nog Op Pássen Vóor Dé rutte Én cóhénkloon Én Mogelijk komt bendelid pechthold Òók Nog Àls "gehéim" wápen óp taktisch geeigend momént uit zijn mossadnéstjé gépópt óm áán Èén páár Stembánden Vórken Kruisjés té rukken Wáár Dié mossadkwinten Dié Geert Wilders Een loér draaiden Mét lsd Dóór Óns Betááld No Dought Dóór hém gekoésterd worden Alsmede Wát Ander Tuig Van de Richel....Éhhh israel...Éhhh hét belóófde land vól ván uitvérkóren volk. Dán hébben ze corry feeen Áls van agt lubbers bolkestein nog áchter dé verzúúrde mafiahand Dié in nood op ééns óp kunnen poppen...Zoú Me Niét verbázen Áls ze zelfs Genocidespecialisten kizzinger Óf bill gates Mét zijn pré WTC atóómoorlogplannen Genocidesurvivalzaadkluizen Op de Noordpool nog in de aanbieding gooien ...Náást de goede oude Verschillende Sóórten aanslag en Móórd natuurlijk Zó Als gewoonlijk Èn Pim Fortuyn(Kogels) Jan Maat(AIDSnaald bom) Boer Koekoek(Karaktermoord Èn besmeuringen) Theo van Gogh(més van de mossad)Geert Wilders...(Poging tót Móórd Mét wetgeving aanslagen mét drugs als lsd Geert Wilders heroine ghbmix Hero Brinkman) Én Véle DUIZENDEN Móórden En aanslagen MÈÈR in Néderland ALLÈÈN AL Òók Mét gif Én drugs Wáar Van U NOOIT Zult Wéten Dán GOD. Én úitéráárd Dé dagelijkse Móórd sméérpartijen Én Valse beschuldigingen óm eigen werken der decennia Én lasterpogingen Sinds 2009 Mét hun mediavodjés tégen Èén Ieder Dié ze niét uitkomt.


http://www.depers.nl/entertainment/579510/Miljoen-mensen-zagen-Albert-trouwen.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 13:51
Nu IS albert II een JOOD ÉN joden trouwen ENKEL in DIRÈCTE familiéincest DÙS zij IS zijn dóchter Óf zijn zús én Die haarkleur NIET haar echte haarkleur Want ze zijn van asiatische afkomst en zwartharig òf hij heeft een familiaire incestpersoon in de directe omgeving. Btw joden Roven Landen en koningshuizen Door middel Van Móórden vergiftigingen ongelukjes Vérkrachtingen DNA uitroeingen Van Autóchtóne Leden Van koningshuizen ALs Prinses Diana Een "ongelukje" had en nu een volle askenasijood william zijn eigen zusje kate kon trouwen...Nou léuk Hóór Die incestgezinnetjes. Pást Òók Hélemáál Niét zó Een Lelijke jood Mét zijn Nare Rotkarakter bij Èèn Autóchtóón Blanke Mooie Dame Én tegelijk Háár Volk Land Èn Toekomst Roven. Té Hópen Voor Haar Dát ie Snel kassie weile IS.

http://www.depers.nl/binnenland/579509/Liever-Rutte-dan-Balkenende.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 12:24
Jolande Sap Marianne Thieme Arie Slob Kees van der Staay ...ÒÒK ...ÀLLEN JOODS ....Dàt Is Dán Niét Hét Punt ..DÀT ze Èchter ÈÈN joodse mafia Zijn WÈL. DÀT ze Onze Kinderen massaal Vérkrachten Misbruiken drogeren vérprostiueren Mét Misbruik schoolsystemen WÈL.DÀT ze het Land EN Volk chronisch Léég ÈN Blind Róven WÈL.DÀT ze mét Misbruik wetgevingen staat en vergunningsstelsel Hét "monopolié" Op de Kinder Creches cq scholen" hébben belegd Óm de Kinderén te kunnen Misbruiken WÈL.

http://www.depers.nl/binnenland/579509/Liever-Rutte-dan-Balkenende.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 12:16
Sjá rutte balkenende verhagen rosenthal cohen pechthold halsema agema hamer eurlings van dam tang roemer de jager etc etc ALLÈZZZ leden Van ÈÈN JOODSE mafia...Wist Jé Dát Ván de Méér Dán 30 ná ww2 presidenten ér Máár TWÈÈ Den Uyl Èn Beel Autóchtóon Néderlands WÀREN?

http://www.depers.nl/binnenland/579461/Verdachten-pinpasfraude-gepakt.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 12:08
Trouwesn Zó gáát hét Mét Ònze Kinderén Èn joodse en moslimbordelen Òók.

http://www.depers.nl/binnenland/579461/Verdachten-pinpasfraude-gepakt.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 12:07
Hiér Ziét Men de Gevolgen Ván decennia joods mafiabeleid Én het ónthouden Van Bescherming aan de bevolking En tegelijk in Collaboratie Mét de moslims Onze Kinderén massaal gangbangen en Vérkrachten.Worden De Jongeren onderdanig meegaand van. Dán kún je Dit Sóórt praktijken Òok Láng volhouden Vóór Iemand Nog Eens Naar de Politie Durft.DÙS gegarandéérd Weer allochtonen of joden.

http://www.depers.nl/economie/579481/Groen-licht-12-miljard-Griekenland.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 12:02
@macdavid, 03 jul 2011 11:52 de jager IS joods rutte is joods verhagen pechthold cohen rosenthal balkenende ....Èn dé bankenmafia IS JOODS..Snappié? Àllezzz joodse plundermafia

http://www.depers.nl/entertainment/579470/Albert-en-Charlene-geven-jawoord.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 11:45
Pást Òók Hélemáál Niét zó Een Lelijke jood Mét zijn Nare Rotkarakter bij Èèn Autóchtóón Blanke Mooie Dame Én tegelijk Háár Volk Land Èn Toekomst Roven. Té Hópen Voor Haar Dát ie Snel kassie weile IS.

http://www.depers.nl/economie/579481/Groen-licht-12-miljard-Griekenland.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 11:33
DÙS dé joodse mafiabanken wéér dé winsten rentes en beslagleggingen aka Roven Van Landen ...Én Wij dé rekeningen Als het MIS gáát ...Òók té betalen aan de joodse bankenmafia.Zit ér ÈÈN ALTIJD goéd Èn ÈÈN ALTIJD slécht.rara...

http://www.depers.nl/entertainment/579470/Albert-en-Charlene-geven-jawoord.html
Door: pokoppo, 03 jul 2011 11:28
Nu IS albert II een JOOD ÉN joden trouwen ENKEL in DIRÈCTE familiéincest DÙS zij IS zijn dóchter Óf zijn zús én Die haarkleur NIET haar echte haarkleur Want ze zijn van asiatische afkomst en zwartharig òf hij heeft een familiaire incestpersoon in de directe omgeving. Btw joden Roven Landen en koningshuizen Door middel Van Móórden vergiftigingen ongelukjes Vérkrachtingen DNA uitroeingen Van Autóchtóne Leden Van koningshuizen ALs Prinses Diana Een "ongelukje" had en nu een volle askenasijood william zijn eigen zusje kate kon trouwen...Nou léuk Hóór Die incestgezinnetjes

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
[quote=bEngel]
N.a.v. een aantal reakties. Niet inhoudelijk maar een "one-liner" op z'n "Wilderiaans": --> Liever zo rood als bloed dan zo bruin als dunne stront. <--
[/quote]Dát IS fleur agemaiaans gerda verburgiaans flpeke valsemaiaans. DÙS Áls jé Niét Wil Dát jé kop bruin ván dé strónt wórdt Wéét jé Wàár je Moét Wézen.

http://www.depers.nl/buitenland/579408/Telefoongesprek-kamermeisje-wekte-argwaan.html
Door: weverz, 03 jul 2011 01:28
Goaltje schreef:
[...] warhoofd...
Éven áán geven Wáár Ik Niét Vólkómen Accuráát Bén En Hét Wórdt Bijgewerkt!

http://www.depers.nl/buitenland/579460/Kerkelijk-huwelijk-Albert-II-begonnen.html
Door: weverz, 03 jul 2011 01:01
Nu IS albert II een JOOD ÉN joden trouwen ENKEL in DIRÈCTE familiéincest DÙS zij IS zijn dóchter Óf zijn zús én Die haarkleur NIET haar echte haarkleur Want ze zijn van asiatische afkomst en zwartharig òf hij heeft een familiaire incestpersoon in de directe omgeving. Btw joden Roven Landen en koningshuizen Door middel Van Móórden vergiftigingen ongelukjes Vérkrachtingen DNA uitroeingen Van Autóchtóne Leden Van koningshuizen ALs Prinses Diana Een "ongelukje" had en nu een volle askenasijood william zijn eigen zusje kate kon trouwen ...en nu is Engeland een provincie van israel.

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 03 jul 2011 00:31
Clairwil schreef: [...] Ik wed dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse burgers het fout vond om Wilders te vervolgen. Alleen in de extreemlinkse en radicaalislamitische hoek zijn voorstanders van deze schandalige rechtszaak te vinden. ### Jij dénkt in één Beschaafde Wereld te Leven Mét Straf "Récht " Én "Politiék Mét Eerlijke Uitgangspunten" Aan Je Opmerking te Zién. Wáár Het Èchter ÈCHT Óm Gáát IS Dát We een joodse mafiaplaag Die Sinds de ´70iger steeds sterker werd in Bedrijfsleven Politiek Besturen Media banken Financien Stockmarkets etc etc. Tom schalken is "just an other mafialid" ...hij Wég ...Jij Ópgelucht Adémhalen ...Én Niét Zien Dát ze Simpel Al hét volgende joodse mafialid uit het grote krát neer hebben gezét. DÙS Dié rechtzaak IS NÒÒIT Èen Réchtzaak Gewéést Máár Een etnisch Terreurmisdrijf der joodse mafia dáár méé Niémand hun almacht in Het Land áf snoept. Dé óh zó charmante én lieve papá áchtige heren wim kok dries van agt ruud lubbers etc Zijn de bazen van de joodse mafia Sinds begin 60er jaren Al.Tegenstand hébben ze bij hun klim "mét ALLE middelen" néér geslagen. Misbruik wetgevingen staat En regering behoren Dáár standaard toé! Hét IS Zó Èrg Dàt Jé GÈÈN ovj ÒF réchter ZULT Vinden Dié Niét Kinderén ZOÙ Hébben Vérkracht gedrogéért Misbruikt Mishandeld Én Váák Genoég Vérmóórdt ...Dat IS Méde Òók Een loyaliteits cq rituele mafiagebruik cq eis. Héél de overheid is Zó Een Crimineel mafiafort gewórden Dát Zelfs Een Micha Kat DIé 12 Corrupte rechters Wilde Exposéren wérd aangevallen Vérkracht Mishandeld en bedreigd ...DÒÒR Dié rechters en hun dienst vóór alle gevallen min van justitie.Èn ze doén op het Moment Réchtstreeks de moderatie op Zijn Website Klokkenluideronline.nl. Dé éne ná de andere "vervangen" doén ze in de Politiék Òók zo goed als dágelijks ....Vóór een ánder óf Érger mafialid. Zélfs mét partijen hebben ze Dàt systeem ..dénk Jé Wát Anders te Kiézen. 'Aanzien rechtbank in geding' ? Wélk áánzién ?Hét IS AL Láng in Dè Gaten Houden Èn Dossiér Maken Gewórden! Al Dát de rechtbanken aan werken bijdroegen en meewerkten meewerken Vált Onder georganiseerde Misdaad etnisch Terrorisme etnische Genocide Misdaden tegen de Mensheid Dé Menselijkheid staatsterrorisme en etnische plunderingen Misbruik van ambten Schenden Van ambtseden Misbruik Van Positiés .NIÈTS VERJÀÀRD DÙS!Trouwens Wist JE Dat Van dé Méér Dan 30 presidenten Van Na de oorlog ér Máár 2....TWÈÈ ... Autóchtóón Néderlands WAREN ...Den Uyl Èn Beel? Dé HÈLE RÈST JOODSE MAFIA ..Òók rutte verhagen rosenthal hamer donner ballin tang van dam de jager roemer cohen pechthold(Die nog opdracht aan hirsch ballin gaf de Geert Wilders etnisch terreurréchtzaak te starten)

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: weverz, 03 jul 2011 00:27
Sja @d.vanderkeur, 02 jul 2011 13:45 Polen IS Òók EU Lid.> ....ze lieten Òok marokanen komen liet islamieten komen liét Polen komen ...allen Wérden Moréél Én Létterlijk( Misbruiken) Èn Fysiék Én Financieel úit gekleedt én Dán aan de kant gegooid ...gebruikelijk in Ons Sociale Opvangnet ...zij de winst Wij dé Rekeningen. Zó gaat het al 40 vette(Niét Vóór Ons) járen Mét Dé joodse mafia Mensenhandel Òok via Hulporgs En Dóór via de EU rechtstreekst 20.000 Euro Aan headhunters Per persoon te betalen Die ze Op Onze Kusten kunnen droppen Dus afrika onderstebóven Voor de libische en marokaanse slavenhandelaren DÙS DÙS DÚS! Zij máken ér wél éven vluchtelingen Ván HÒÒÒR vóór 20.000 Euro per persoon. Èn Zó komt Spanje wéér áán Al Dié werkelóZen ...joodse mafia via EU Mensenhandelbeleid.Òók Ging Eerst Heel Wat Werkgelegenheid al Óp Aan dé export Van Veel Groente en fruitproductie Náár Juist Spanje en consorten Náást Ònze EU Miljárden Àls ontwikkelingshulp en Soépsidiés. NOÚ Dé rést komen hálen? HOÈPSÀ DÈ Statistiék GÀAT ÓVER JEUGD werkeloosheid!!! DÀT Kón de joodse mafia afdeling KINDÈR bordelenbeheer Wél Eens Zijn Dié Òók schóolbussen vol Van Onze Kinderén richting Spanje rijden Én Óp schóólreisjes Òók de bordelen IN!

http://www.depers.nl/binnenland/579497/Controle-zelfverdedigingstraining.html
Door: weverz, 03 jul 2011 00:24
Het IS Ook Een Goed Idee Om allochtonen afrikanen en joden gevechtssporten en training te Verbieden Want de Die activiteiten wakkeren hun al Ziekelijke gewelddadigheid áán en dragen bij aan de extreme xenofobieveroorzakende Criminaliteiten en Onwoonbaarheden Van Wijken En Steden.

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 22:54
Sorry dePers moderator Niks belediging Óf kwetsing MÀÀR ÓVER etnische Vernederingen Belédigingen Èn Kwétsingen Zonder tál.Door: weverz, 02 jul 2011 20:46 amsterdamfoto schreef: [...] Waarom bent u zo bang voor (niet-westerse) allochtonen? Mischién Óm Dát Het Uiterst Agressiéve gewelddadige Kindér Vérkrachters ZIJN Dié Dáár IN MASSAAL Collaboreren Mét de joodse staatsmafia?

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 20:46
amsterdamfoto schreef:
[...] Waarom bent u zo bang voor (niet-westerse) allochtonen?
Mischién Óm Dát Het Uiterst Agressiéve gewelddadige Kindér Vérkrachters ZIJN Dié Dáár IN MASSAAL Collaboreren Mét de joodse staatsmafia?

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 20:41
Trouwéns "VVD-kamerlid André Bosman " IS GÈÈN vvder Máár Wéér Hét Zó Veelste askenazitype joods mafialid. DÀT IS Automatisch Náár Kindér Misbruiken en heroine Vragen DAN!

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 20:39
@amsterdamfoto, 02 jul 2011 20:15 ##"Toen een parlementaire commissie onder leiding van de huidige VVD-fractievoorzitter Stef Blok in 2004 concludeerde dat de integratie van minderheden grotendeels geslaagd was, ""omdat steeds meer allochtonen steeds hoger werden opgeleid"" en sneller hun weg vonden in de maatschappij, ### Dè joodse mafia voorziét haar gelederen in politiek besturen wetgevingen en justitie ZÈLFS Al vóór ca 50% Van VALSE diplomas om eigen gelederen te versterken Zo ALs Zelfs een ybo buruma al 20 Jáár mét VALS diploma Vólledig Illegale werkzaamheden verricht...Dàn zál Die joodse mafia hun moslimcollaborateurs Wellicht Òók in Dié mate bedienen???

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: amsterdamfoto, 02 jul 2011 20:15
[quote=Fairplay7] [...] Wel eens van KLINKklare nonsens gehoord? (Speciaal voor mensen die het vertikken hun oogkleppen af te doen of het niet kunnen helpen vanwege gebrek aan hersencellen) nogmaals: Het "voorstel" van Klink, zonder enige onderbouwing en controle op de feiten, alsmede DEGENEN die dit als een kip zonder kop geloven, bewijst toch dat het intelligentie- en het perceptie vermogen van velen ver ONDER de maat liggen! Wie wel eens een rapport van het CPB heeft ingezien over immigratie en economie, ziet namelijk ALTIJD dezelfde conclusie terugkeren: "Immigratie is SLECHT voor de economie! Onder economen, ook internationaal, bestaat er op dit punt totale overeenstemming. Waarom denken jullie anders dat het vorige kabinet ‘de kosten van de allochtoon’ niet wilde berekenen waar de PVV om vroeg? Het onderzoeksinstituut Nyfer berekenden eerder dat jaar op verzoek van de PVV dat niet-westerse emigranten Nederland 7,2 miljard euro per jaar kosten. En niemand di Ik heb het niet opgezocht, maar Klink zal het zeker onderbouwd hebben. En over de "volslagen mislukte integratie" het volgende: "Toen een parlementaire commissie onder leiding van de huidige VVD-fractievoorzitter Stef Blok in 2004 concludeerde dat de integratie van minderheden grotendeels geslaagd was, omdat steeds meer allochtonen steeds hoger werden opgeleid en sneller hun weg vonden in de maatschappij, was het land te klein. En die tasjesdieven dan? Haatimams? De integratie was niet grotendeels geslaagd, hij was „volledig mislukt”. Stef Blok haalde er destijds zijn schouders over op: „Ik kan niets anders constateren dan dat de integratie alleen maar toeneemt. Het opleidingsniveau van allochtonen stijgt al jaren, net als hun acceptatie van de democratie en de waarden die zij vertegenwoordigt.” Wel constateerde zijn commissie dat het beleid van de overheid geen invloed had op de integratie van migranten."


http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 19:55
Sja @d.vanderkeur, 02 jul 2011 13:45 Polen IS Òók EU Lid.> ....ze lieten Òok marokanen komen liet islamieten komen liét Polen komen ...allen Wérden Moréél Én Létterlijk( Misbruiken) Èn Fysiék Én Financieel úit gekleedt én Dán aan de kant gegooid ...gebruikelijk in Ons Sociale Opvangnet ...zij de winst Wij dé Rekeningen. Zó gaat het al 40 vette(Niét Vóór Ons) járen Mét Dé joodse mafia Mensenhandel Òok via Hulporgs En Dóór via de EU rechtstreekst 20.000 Euro Aan headhunters Per persoon te betalen Die ze Op Onze Kusten kunnen droppen Dus afrika onderstebóven Voor de libische en marokaanse slavenhandelaren DÙS DÙS DÚS! Zij máken ér wél éven vluchtelingen Ván HÒÒÒR vóór 20.000 Euro per persoon. Èn Zó komt Spanje wéér áán Al Dié werkelóZen ...joodse mafia via EU Mensenhandelbeleid.Òók Ging Eerst Heel Wat Werkgelegenheid al Óp Aan dé export Van Veel Groente en fruitproductie Náár Juist Spanje en consorten Náást Ònze EU Miljárden Àls ontwikkelingshulp en Soépsidiés. NOÚ Dé rést komen hálen? Dát Zál china Mischién Òók gaan doén Máár dan ietsje anders.

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 19:48
Fairplay7 schreef:
Wellicht een voorbeeld voor andere raadsheren, die denken boven de wet te staan!
Mét Vóórbéélden IS gehéél de Situatie Niét Méér te Rédden Vanwege Dát ze Àllerzwaarste etnische Misdrijven en genociden staatsterrorismen plunderingen massamóórden Hébbn Gepléégd Als Meedógenlóze joodse mafia. ÈNIG Probléém: HOÈ KRIJGEN WE ze WÈG?

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 19:45
namtol schreef:
Aan de carrière van ""rode" rechter Schalken"" komt nu een vroegtijdig einde. Terecht. Henk en Ingrid zouden zeggen: 'Boontje komt om zijn loontje.' En: 'Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.'
Hola gáán Wè nu wéér rood rechts links blauw royal commie káppié én groén roépen TÈRWIJL Hèt SIMPEL WÈÈR DE JOODSE MAFIA IS DÀT Àán GÈÈN ENKEL Achterbán Dán dé eigen zwitserse spaarrekeningen én bende "intérnationále bende" dienbáár IS?

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 22:51
Trouwens Wist JE Dat Van dé Méér Dan 30 presidenten Van Na de oorlog ér Máár 2....TWÈÈ ... Autóchtóón Néderlands WAREN ...Den Uyl Èn Beel? Dé HÈLE RÈST JOODSE MAFIA ..Òók rutte verhagen rosenthal hamer donner ballin tang van dam de jager roemer cohen pechthold(Die nog opdracht aan hirsch ballin gaf de Geert Wilders etnisch terreurréchtzaak te starten)

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 22:48
Oeps @weverz, 02 jul 2011 22:45 Hoort Op http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 22:45
Àls iemand wil bewéren Hét Zoú niét WÀÀR ZIJN Mág Die gene Hét Hiér Zó Komen zeggen Bén Dè Kwaadste Niét.Máár Vóórlopig IS Dit Dé Zó Véélste Maal Dát u Simpel Bericht En Getuigenis óm Dit Sóórt Misdrijven wég haalt. IK Héb ZÈLF in Dàt Sóórt bussen Gezéten....Én Niét 1 Máál. Door: weverz, 02 jul 2011 22:37 HOÈPSÀ DÈ Statistiék GÀAT ÓVER JEUGD werkeloosheid!!! DÀT Kón de joodse mafia afdeling KINDÈR bordelenbeheer Wél Eens Zijn Dié Òók schóolbussen vol Van Onze Kinderén richting Spanje rijden Én Óp schóólreisjes Òók de bordelen IN!

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 22:40
Door: weverz, 02 jul 2011 12:45 Clairwil schreef: [...] Ik wed dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse burgers het fout vond om Wilders te vervolgen. Alleen in de extreemlinkse en radicaalislamitische hoek zijn voorstanders van deze schandalige rechtszaak te vinden. Jij dénkt in één Beschaafde Wereld te Leven Mét Straf "Récht " Én "Politiék Mét Eerlijke Uitgangspunten" Aan Je Opmerking te Zién. Wáár Het Èchter ÈCHT Óm Gáát IS Dát We een joodse mafiaplaag Die Sinds de ´70iger steeds sterker werd in Bedrijfsleven Politiek Besturen Media banken Financien Stockmarkets etc etc. Tom schalken is "just an other mafialid" ...hij Wég ...Jij Ópgelucht Adémhalen ...Én Niét Zien Dát ze Simpel Al hét volgende joodse mafialid uit het grote krát neer hebben gezét. DÙS Dié rechtzaak IS NÒÒIT Èen Réchtzaak Gewéést Máár Een etnisch Terreurmisdrijf der joodse mafia dáár méé Niémand hun almacht in Het Land áf snoept. Dé óh zó charmante én lieve papá áchtige heren wim kok dries van agt ruud lubbers etc Zijn de bazen van de joodse mafia Sinds begin 60er jaren Al.Tegenstand hébben ze bij hun klim "mét ALLE middelen" néér geslagen. Misbruik wetgevingen staat En regering behoren Dáár standaard toé! Hét IS Zó Èrg Dàt Jé GÈÈN ovj ÒF réchter ZULT Vinden Dié Niét Kinderén ZOÙ Hébben Vérkracht gedrogéért Misbruikt Mishandeld Én Váák Genoég Vérmóórdt ...Dat IS Méde Òók Een loyaliteits cq rituele mafiagebruik cq eis. Héél de overheid is Zó Een Crimineel mafiafort gewórden Dát Zelfs Een Micha Kat DIé 12 Corrupte rechters Wilde Exposéren wérd aangevallen Vérkracht Mishandeld en bedreigd ...DÒÒR Dié rechters en hun dienst vóór alle gevallen min van justitie.Èn ze doén op het Moment Réchtstreeks de moderatie op Zijn Website Klokkenluideronline.nl. Dé éne ná de andere "vervangen" doén ze in de Politiék Òók zo goed als dágelijks ....Vóór een ánder óf Érger mafialid. Zélfs mét partijen hebben ze Dàt systeem ..dénk Jé Wát Anders te Kiézen.

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 22:37
HOÈPSÀ DÈ Statistiék GÀAT ÓVER JEUGD werkeloosheid!!! DÀT Kón de joodse mafia afdeling KINDÈR bordelenbeheer Wél Eens Zijn Dié Òók schóolbussen vol Van Onze Kinderén richting Spanje rijden Én Óp schóólreisjes Òók de bordelen IN!

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 22:30
Sja @d.vanderkeur, 02 jul 2011 13:45 Polen IS Òók EU Lid.> ....ze lieten Òok marokanen komen liet islamieten komen liét Polen komen ...allen Wérden Moréél Én Létterlijk( Misbruiken) Èn Fysiék Én Financieel úit gekleedt én Dán aan de kant gegooid ...gebruikelijk in Ons Sociale Opvangnet ...zij de winst Wij dé Rekeningen. Zó gaat het al 40 vette(Niét Vóór Ons) járen Mét Dé joodse mafia Mensenhandel Òok via Hulporgs En Dóór via de EU rechtstreekst 20.000 Euro Aan headhunters Per persoon te betalen Die ze Op Onze Kusten kunnen droppen Dus afrika onderstebóven Voor de libische en marokaanse slavenhandelaren DÙS DÙS DÚS! Zij máken ér wél éven vluchtelingen Ván HÒÒÒR vóór 20.000 Euro per persoon. Èn Zó komt Spanje wéér áán Al Dié werkelóZen ...joodse mafia via EU Mensenhandelbeleid.Òók Ging Eerst Heel Wat Werkgelegenheid al Óp Aan dé export Van Veel Groente en fruitproductie Náár Juist Spanje en consorten Náást Ònze EU Miljárden Àls ontwikkelingshulp en Soépsidiés. NOÚ Dé rést komen hálen?

http://www.depers.nl/buitenland/579408/Telefoongesprek-kamermeisje-wekte-argwaan.html
Door: weverz, 02 jul 2011 22:29
Yep ÀLLEZZZ WÈÈR joodse mafia "Joan Illuzzi-Orbon Assistant District Attorney John " de rechter michael j. obus" de ovj" ALLÈZZZ JOODSE RASCISTEN!Je Hád ze Mét polanski Die òók snuffmovies draaide jarenlang Moéten Zién Toén Zág Je de Ware Aard Van de joodse cultuur Wéreldwijd "Uncut" Zó Àls Op schoolreisjes Òok

http://www.depers.nl/buitenland/579408/Telefoongesprek-kamermeisje-wekte-argwaan.html
Door: weverz, 02 jul 2011 22:20
GÙT ZOÚ ér Ook Zó Veel Onderzoek Náár kahn en zijn backgrounds Zijn Gewéést ...Dát ietsje Dát ÀL Gedáán Wás Wás Al Behoorlijk Bélastend. Kamermeisje wéét Ván Een kahn Dat Dié véél Geld hééft??? ...Noú Já Dè máát Van zijn lul Zéker! Én Dé Àndere Sláchtóffers Dè Andere Dámes Dié kahn Àán Gaven ...Allézzz stoéphoéren Dié liegen Àls economié? Dénk Dàt de joodse take over Van Het Wetsstelsel in AMerika De Bevolking GÈEN GOED Heeft Gedáán ... Hiér Òók Zó!

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 22:07
Sja @d.vanderkeur, 02 jul 2011 13:45 Polen IS Òók EU Lid.> ....liét Òok marokanen komen liet islamieten komen liét Polen komen ...allen Wérden Moréél Én Létterlijk( Misbruiken) Èn Fysiék Én Financieel úit gekleedt én Dán aan de kant gegooid ...gebruikelijk in Ons Sociale Opvangnet ...zij de winst Wij dé Rekeningen. Zó gaat het al 40 vette(Niét Vóór Ons) járen Mét Dé joodse mafia Mensenhandel Òok via Hulporgs En Dóór de EU rechtstreekst 20.000 Euro Aan headhunters Per persoon te betalen Die ze Op Onze Kusten kunnen droppen Dus afrika onderstebóven Voor de libische en marokaanse slavenhandelaren DÙS DÙS DÚS! Zij máken ér wél éven vluchtelingen Ván HÒÒR vóór 20.000 Euro per persoon.

http://hoeiboei.blogspot.com/2011/07/hans-jansen-laat-weten.html?
Simon zei
    @Adrijanco Niemand heeft Christus Ooit verraden. Christus Vóórzag Wát er stond te gebeuren en Zorgde er voor Dát Zijn Volgelingen Zich Van Hém distantieerden Dóór Ze kwade gedachten tegen Hem te Geven om te Vóorkomen Dat Ze Zijn Lot Zouden delen.
    Vérder ...uw uiterst neerbuigende houding tegen over Zúlke Enstigste en Liéderlijkste etnische Misdrijven én viva la israel gezwám en Zó Gééft Èén Wél Héél Criminéél Ziéke Op religious Ultrarascistische grondslag gebaséerde ziél Aan ... hééft u Sóms Òók Al uw moeder gefiléérd en haar huid Áls jasje gedragen Wát in uw metiér Een Véél Vóórkomende dáád Van MIS IS?
    2 juli 2011 19:22

http://www.depers.nl/buitenland/578325/OM-wil-nieuwe-aanklachten-inzake-Ruby.html
Door: weverz, 02 jul 2011 18:50
graaggedaan schreef:
[...] Volgens mij Ruby "MOSLIM". En volgen mij waren er géén "joden" in het spel maar ook haar pooiers van "Marokkaanse" afkomst,ook MOSLIMS dus,af en toe opletten bespaart een hele hoop ellende.@justus/muslim!!
Klopt Wél Joden doen Dát en organiseren Dát Mét Misbruik staatsmiddelen ambten en macht Misbruik schoolsystemen. ÉN moslims is Weer An Other Case.

http://www.depers.nl/sport/579389/Eerste-week-is-oppassen.html
Door: weverz, 02 jul 2011 17:13
Ik Dénk Dát We Wát Lánger Moéten Ópletten Sinds de rothchilds zich vóór zes % in de rabobank hebben ingekocht?

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 17:05
Btw ALLEÈN Láátste Tijd : schalken kalbfleisch westenberg.

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 17:04
@gailo2460, 02 jul 2011 16:42 Vind Het Wél Een Zéér Behóórlijke En Zéér Dure Pensioen en uitkeringfraude Worden Als ze Allemaal de pensioenen in vluchten Als boevennést Blijkbaar! Dát Wás Niét De Èérste ! HOÈ KÀN HÈT DÀT de pensioenfondsen het steeds wéér acceptéren ...komt Dat om Dat de nijpelsmafia Dáár de scepter zwaait???

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 16:58
Wist U Dát ALLE leden justitie En rechtbanken Náást massaal Kinder Vérkrachten en drogeren in de heroinehandel zitten en zaten Vanwege hun heroineverslavingen En Alle joden in de besturen staat en politiék Òók!

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 16:56
'Aanzien rechtbank in geding' ? Wélk áánzién ?Hét IS AL Láng in Dè Gaten Houden Èn Dossiér Maken Gewórden! Al Dát de rechtbanken aan werken bijdroegen en meewerkten meewerken Vált Onder georganiseerde Misdaad etnisch Terrorisme etnische Genocide Misdaden tegen de Mensheid Dé Menselijkheid staatsterrorisme en etnische plunderingen Misbruik van ambten Schenden Van ambtseden Misbruik Van Positiés .NIÈTS VERJÀÀRD DÙS!

http://www.depers.nl/binnenland/579427/Tieners-slaan-man-ziekenhuis-in.html#reactie
[quote=chuckie]
Het zijn toch altijd weer die autochtonen...zucht...
[/quote]ÈPe ?...Wóónde Dáár Niét Die Kindér Misbruikende jodenplaag Wát Nóg Zó in de Kranten Stond?  In Frankrijk Wás Òók Al Zó Een Hele Stréék Zelfs Vol Kindér Misbruikende joden.Wás Vast Een cultuuruitwisselingsstreek.

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 16:43
shooter51 schreef:
Marokkan dit Turken dat Moslims dit.Ga lekker leven en laten leven.
Áls je vóór de herdershonden van de joodse incassomafia uit vluchten lekker leven of uit leven noemt ...? ....Jé Verschuilen Mét Je Kinderén Vóór hun eindeloze geilheid en dorst náár Méér Kindérgáten? Hun Mensen en Kindérhandels náár de zuidelijke volken en israel?....lékker léven Zég jij wéét het wél he?

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 16:40
Èn Zó >weverz, 02 jul 2011 16:35 komt Spanje wéér áán Al Dié werkelóZen ...joodse mafia via EU Mensenhandelbeleid.Òók Ging Eerst Heel Wat Werkgelegenheid al Óp Aan dé export Van Veel Groente en fruitproductie Náár Juist Spanje en consorten Náást Ònze EU Miljárden Àls ontwikkelingshulp en Soépsidiés. NOÚ Dé rést komen hálen? Dát Zál china Mischién Òók gaan doén Máár dan ietsje anders.

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Spaanse-werklozen-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 16:35
weverz schreef:
Sja @d.vanderkeur, 02 jul 2011 13:45 Polen IS Òók EU Lid.> ....liét Òok marokanen komen liet islamieten komen liét Polen komen ...allen Wérden Moréél Én Létterlijk( Misbruiken) Èn Fysiék Én Financieel úit gekleedt én Dán aan de kant gegooid ...gebruikelijk in Ons Sociale Opvangnet ...zij de winst Wij dé Rekeningen.
Zó gaat het al 40 vette(Niét Vóór Ons) járen Mét Dé joodse mafia Mensenhandel Òok via Hulporgs En Dóór de EU rechtstreekst 20.000 Euro Aan headhunters Per persoon te betalen Die ze Op Onze Kusten kunnen droppen Dus afrika onderstebóven Voor de libische en marokaanse slavenhandelaren DÙS DÙS DÚS! Zij máken ér wél éven vluchtelingen Ván HÒÒR vóór 20.000 Euro per persoon.

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 16:29
Trouwens Wist JE Dat Van dé Méér Dan 30 presidenten Van Na de oorlog ér Máár 2....TWÈÈ ... Autóchtóón Néderlands WAREN ...Den Uyl Èn Beel? Dé HÈLE RÈST JOODSE MAFIA ..Òók rutte verhagen rosenthal hamer donner ballin tang van dam de jager roemer cohen pechthold(Die nog opdracht aan hirsch ballin gaf de Geert Wilders etnisch terreurréchtzaak te starten)En Méér zwartharig Tuig.

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.htmlTrouwens Wist Jé Dát
Door: weverz, 02 jul 2011 16:24
Clairwil schreef:
[...] Ik wed dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse burgers het fout vond om Wilders te vervolgen. Allen in de extreemlinkse en radicaalislamitische zijn voorstanders van deze schandalige rechtszaak te vinden.
Jij dénkt in één Beschaafde Wereld te Leven Mét Straf "Récht " Én "Politiék Mét Eerlijke Uitgangspunten" Aan Je Opmerking te Zién. Wáár Het Èchter ÈCHT Óm Gáát IS Dát We een joodse mafiaplaag Die Sinds de ´70iger steeds sterker werd in Bedrijfsleven Politiek Besturen Media banken Financien Stockmarkets etc etc. Tom schalken is "just an other mafialid" ...hij Wég ...Jij Ópgelucht Adémhalen ...Én Niét Zien Dát ze Simpel Al hét volgende joodse mafialid uit het grote krát neer hebben gezét. DÙS Dié rechtzaak IS NÒÒIT Èen Réchtzaak Gewéést Máár Een etnisch Terreurmisdrijf der joodse mafia dáár méé Niémand hun almacht in Het Land áf snoept. Dé óh zó charmante én lieve papá áchtige heren wim kok dries van agt ruud lubbers etc Zijn de bazen van de joodse mafia Sinds begin 60er jaren Al.Tegenstand hébben ze bij hun klim "mét ALLE middelen" néér geslagen. Misbruik wetgevingen staat En regering behoren Dáár standaard toé! Hét IS Zó Èrg Dàt Jé GÈÈN ovj ÒF réchter ZULT Vinden Dié Niét Kinderén ZOÙ Hébben Vérkracht gedrogéért Misbruikt Mishandeld Én Váák Genoég Vérmóórdt ...Dat IS Méde Òók Een loyaliteits cq rituele mafiagebruik cq eis. Héél de overheid is Zó Een Crimineel mafiafort gewórden Dát Zelfs Een Micha Kat DIé 12 Corrupte rechters Wilde Exposéren wérd aangevallen Vérkracht Mishandeld en bedreigd ...DÒÒR Dié rechters en hun dienst vóór alle gevallen min van justitie.Èn ze doén op het Moment Réchtstreeks de moderatie op Zijn Website Klokkenluideronline.nl. Dé éne ná de andere "vervangen" doén ze in de Politiék Òók zo goed als dágelijks ....Vóór een ánder óf Érger mafialid. Zélfs mét partijen hebben ze Dàt systeem ..dénk Jé Wát Anders te Kiézen.

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Werkloze-jongeren-Spanje-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 14:01
Sja @d.vanderkeur, 02 jul 2011 13:45 Polen IS Òók EU Lid.> ....liét Òok marokanen komen liet islamieten komen liét Polen komen ...allen Wérden Moréél Én Létterlijk( Misbruiken) Èn Fysiék Én Financieel úit gekleedt én Dán aan de kant gegooid ...gebruikelijk in Ons Sociale Opvangnet ...zij de winst Wij dé Rekeningen.

http://www.depers.nl/buitenland/579344/Rechter-heft-huisarrest-DSK-op.html
Door: weverz, 02 jul 2011 13:57
@hst, 02 jul 2011 12:32 Deze dame blijkt o.a. een "gold digger" (telefoongesprek), fantaseerde al eerder een "groepsaanranding" om de VS in te komen, blijkt een aanzienlijke som geld op haar rekening te hebben en blijkt na de "aanranding" door DFK (waarna ze zgn. "naar de deur snelde en ontsnapte") nog een andere kamer te hebben schoongemaakt en daarna (na vertrek van DFK) ook nog zijn kamer, voordat ze met haar beschuldigingen kwam... ## Èén "golddigger"" gáát nog effe Kamers Schoonmaken? Haar Fantasien zét Ze Op Twitter En Facebóók? ÉN khan´s hoék Hééft Tót NU Dè Hóógste fantasiescore!

http://www.depers.nl/buitenland/579344/Rechter-heft-huisarrest-DSK-op.html
joodse mafia beschermen van uit overheden wetgevingen justitie ed hun leden Wàt ze Òok hebben aangericht.Zag Je Aan polanski Al Op Het Liederlijkste ÁF!

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 13:48
weverz schreef:
[...]Door: weverz, 02 jul 2011 12:45 Clairwil schreef: [...] Ik wed dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse burgers het fout vond om Wilders te vervolgen. Alleen in de extreemlinkse en radicaalislamitische hoek zijn voorstanders van deze schandalige rechtszaak te vinden. Jij dénkt in één Beschaafde Wereld te Leven Mét Straf "Récht " Én "Politiék Mét Eerlijke Uitgangspunten" Aan Je Opmerking te Zién. Wáár Het Èchter ÈCHT Óm Gáát IS Dát We een joodse mafiaplaag Die Sinds de ´70iger steeds sterker werd in Bedrijfsleven Politiek Besturen Media banken Financien Stockmarkets etc etc. Tom schalken is "just an other mafialid" ...hij Wég ...Jij Ópgelucht Adémhalen ...Én Niét Zien Dát ze Simpel Al hét volgende joodse mafialid uit het grote krát neer hebben gezét. DÙS Dié rechtzaak IS NÒÒIT Èen Réchtzaak Gewéést Máár Een etnisch Terreurmisdrijf der joodse mafia dáár méé Niémand hun almacht in Het Land áf snoept. Dé óh zó charmante én lieve papá áchtige heren wim kok dries van agt ruud lubbers etc Zijn de bazen van de joodse mafia Sinds begin 60er jaren Al.Tegenstand hébben ze bij hun klim "mét ALLE middelen" néér geslagen. Misbruik wetgevingen staat En regering behoren Dáár standaard toé! Hét IS Zó Èrg Dàt Jé GÈÈN ovj ÒF réchter ZULT Vinden Dié Niét Kinderén ZOÙ Hébben Vérkracht gedrogéért Misbruikt Mishandeld Én Váák Genoég Vérmóórdt ...Dat IS Méde Òók Een loyaliteits cq rituele mafiagebruik cq eis. Héél de overheid is Zó Een Crimineel mafiafort gewórden Dát Zelfs Een Micha Kat DIE 12 Corrupte rechters Wilde Exposéren wérd aangevallen Vérkracht Mishandeld en bedreigd ...DÒÒR Dié rechters en hun dienst vóór alle gevallen min van justitie.Èn ze doén op het Moment Réchtstreeks de moderatie op Zijn Website Klokkenluideronline.nl. Dé éne ná de andere "vervangen" doén ze in de Politiék Òók zo goed als dágelijks ....Vóór een ánder óf Érger mafialid. Zélfs mét partijen hebben ze Dàt systeem ..dénk Jé Wát Anders te Kiézen.
Wát Jámmer STÈÈDS Dát Die mafiaactivisten ér Steeds Zó óver héén commenten ALs JIJ Wat Interessants ZÈGT is Mij Op Gevallen.Zou Hét de reedactie zelf zijn want Die zijn behóórlijk joods Zág Ik Òp hun facebook ... En Dús Blijkbaar Crimineel rascistisch?

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 13:44
@Vliegertje, 02 jul 2011 12:49 Dé Misser Van schalken Een joodse heroinejunk En Kinder Misbruiker IS Dàt hij WÈL NÒG Een ról speelde ..Dát Ván joods mafialid Die wetgevingen en staatsmiddelen Misbruiken vóór hun etnisch Terroristisch totalitair Fascistisch mafiaregime.

http://www.depers.nl/binnenland/579431/Werkloze-jongeren-Spanje-welkom.html
Door: weverz, 02 jul 2011 13:07
vvd cda pvda cu gl etc ...joodse mafia ... liét Òok marokanen komen liet islamieten komen liét Polen komen ...allen Wérden Moréél Én Létterlijk( Misbruiken) Èn Fysiék Én Financieel úit gekleedt én Dán aan de kant gegooid ...gebruikelijk in Ons Sociale Opvangnet ...zij de winst Wij dé Rekeningen.ALLEN Werden Bedrogen Financiéel Bedrógen en Werkten Vóór dé helft Óf minder Dàn Hét Voorgeschréven minimumlóón. GÈÈN Dèr Landen Ontwrichtende migraties Hébben Noch hén Noch Ons Wat Opgeleverd Dán Nadéél. Èn Zó Goéd ALs Gehéél Hét Overheidsdienstensysteem bestáát énkel Óm hén Én hun nazaten in het gareel te houden. Òók DÀT IS Een joodse mafiatruck óm dé legitimiteit Van dé overheden "groot en sterk te blijven "" in stand te houden en Dáár méé dé macht óver de héle Bevolking Van de joodse mafia Alsmede hun "ZÈÈR RUIME inkomstenbron"!

http://www.depers.nl/binnenland/579406/Aanzien-rechtbank-in-geding.html
Door: weverz, 02 jul 2011 12:45
Clairwil schreef:
[...] Ik wed dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse burgers het fout vond om Wilders te vervolgen. Alleen in de extreemlinkse en radicaalislamitische hoek zijn voorstanders van deze schandalige rechtszaak te vinden.
Jij dénkt in één Beschaafde Wereld te Leven Mét Straf "Récht " Én "Politiék Mét Eerlijke Uitgangspunten" Aan Je Opmerking te Zién. Wáár Het Èchter ÈCHT Óm Gáát IS Dát We een joodse mafiaplaag Die Sinds de ´70iger steeds sterker werd in Bedrijfsleven Politiek Besturen Media banken Financien Stockmarkets etc etc. Tom schalken is "just an other mafialid" ...hij Wég ...Jij Ópgelucht Adémhalen ...Én Niét Zien Dát ze Simpel Al hét volgende joodse mafialid uit het grote krát neer hebben gezét. DÙS Dié rechtzaak IS NÒÒIT Èen Réchtzaak Gewéést Máár Een etnisch Terreurmisdrijf der joodse mafia dáár méé Niémand hun almacht in Het Land áf snoept. Dé óh zó charmante én lieve papá áchtige heren wim kok dries van agt ruud lubbers etc Zijn de bazen van de joodse mafia Sinds begin 60er jaren Al.Tegenstand hébben ze bij hun klim "mét ALLE middelen" néér geslagen. Misbruik wetgevingen staat En regering behoren Dáár standaard toé! Hét IS Zó Èrg Dàt Jé GÈÈN ovj ÒF réchter ZULT Vinden Dié Niét Kinderén ZOÙ Hébben Vérkracht gedrogéért Misbruikt Mishandeld Én Váák Genoég Vérmóórdt ...Dat IS Méde Òók Een loyaliteits cq rituele mafiagebruik cq eis. Héél de overheid is Zó Een Crimineel mafiafort gewórden Dát Zelfs Een Micha Kat DIé 12 Corrupte rechters Wilde Exposéren wérd aangevallen Vérkracht Mishandeld en bedreigd ...DÒÒR Dié rechters en hun dienst vóór alle gevallen min van justitie.Èn ze doén op het Moment Réchtstreeks de moderatie op Zijn Website Klokkenluideronline.nl. Dé éne ná de andere "vervangen" doén ze in de Politiék Òók zo goed als dágelijks ....Vóór een ánder óf Érger mafialid. Zélfs mét partijen hebben ze Dàt systeem ..dénk Jé Wát Anders te Kiézen.


http://www.depers.nl/binnenland/579332/Bende-stal-kentekenplaten.html
Door: imamevers, 02 jul 2011 06:35
Één bende van Nijvel achtige toestand zeer gewelddadig doelgericht goed getraind goed gefinancieerd goed vóorzién goed geinformeerd Àls Men hét wéten Ván Een Waardetransport ´s Nachts Bedenkt. Én Èén éven Falende cq meewerkende helpende Overheid. Alles Doét Aan ruud lubbers En zijn gladio Denken.Én Dé Enschederamp is Mischién Wel Een Simpel Stukje meedogenlóósheid geweest "WÀNT ZÒ zijn ze" Óm Dié gladiowapenopslag onder sgfireworks stiekem leeg te halen en de Explosie als verhulling te gebruiken.Mischien ruud lubbers en zijn familie cq clan Misdáádclan wiens Ware naam Òók loeb IS ..Kun JE Mee Beginnen DUS.loeb ...Èén Ván de Al eeuwenoude joodse mafiafamilies die Zelfs oorlogen aanrichten om zich de inhouden Van Landen toé te kunnen eigenen.

http://www.depers.nl/binnenland/578901/Zet-leger-in-tegen-criminelen.html
Door: imamevers, 02 jul 2011 06:33
Één bende van Nijvel achtige toestand zeer gewelddadig doelgericht goed getraind goed gefinancieerd goed vóorzién goed geinformeerd Àls Men hét wéten Ván Een Waardetransport ´s Nachts Bedenkt. Én Èén éven Falende cq meewerkende helpende Overheid. Alles Doét Aan ruud lubbers En zijn gladio Denken.Én Dé Enschederamp is Mischién Wel Een Simpel Stukje meedogenlóósheid geweest "WÀNT ZÒ zijn ze" Óm Dié gladiowapenopslag onder sgfireworks stiekem leeg te halen en de Explosie als verhulling te gebruiken.Mischien ruud lubbers en zijn familie cq clan Misdáádclan wiens Ware naam Òók loeb IS ..Kun JE Mee Beginnen DUS.loeb ...Èén Ván de Al eeuwenoude joodse mafiafamilies die Zelfs oorlogen aanrichten om zich de inhouden Van Landen toé te kunnen eigenen.

http://www.depers.nl/opmerkelijk/579245/Journalist-noemt-Obama-lul.html
Door: imamevers, 02 jul 2011 05:52
#werd opgejut door de presentator die zei dat het programma met 7 seconden vertraging wordt uitgezonden en hij het er dus wel op kon wagen.# Betekent Dan Wél Een Federal Offence Van Uit lokken aanzetten.

http://www.depers.nl/opmerkelijk/579245/Journalist-noemt-Obama-lul.html #reactie
Door: imamarmotevers, 02 jul 2011 05:40
Patrick64 schreef:
[...] Hoezo zijn oorlogen! Neem eerst wat geschiedenislessen voordat je dit soort onzin uitkraamt! Die oorlogen zijn in de eerste plaats erfenissen van zijn voorganger Bush Jr. en dan in het bijzonder Irak. Libië is in de eerste plaats een Europees feestje en met name op voorspraak van de Fransen. Dat begrotingstekort is toch echt voor het grootste deel ontstaan onder Bush Jr.die een begrotingsoverschot na Clinton in 8 jaar tijd heeft laten oplopen tot ongeveer 1 biljoen! Heb jij toevallig een andere optie voor de VS, als je het zoveel beter weet dan is het wel zo redelijk dat je wat alternatieven biedt. Obama is bij zijn aantreden vooral geconfronteerd met de ellende van 8 jaar republikeins bewind, zo ongeveer de uitvinders van de financiële crises in 2008! Diezelfde republikeinen die nu om hardst schande roepen.
Irak Libie Afghanistan En Egypte staat op de lijst EN Dan Syrie en Iran ÉN Dán Turkeye ....IS ALLES israelisch feestje Op gestart met de aanslag op de WTC Centers en BP (mossadactie met gesaboteerde buizen)er boven óp óm de aandacht weer naar Irak te krijgen. Kijk Eens Op Google Earth Wié zó mooi centraal tussen Al Die Landen ligt en saoudi arabie al 600 jaar onder de duim en in bezit heeft ...het koningshuis is joods.

http://www.depers.nl/binnenland/579153/Europa-ontkomt-niet-aan-migratie.html
Door: imamarmotevers, 02 jul 2011 01:05
@jjtutoring, 01 jul 2011 22:58 t IS internationaal de joodse plundermafia Die er achter zit en gewoon zijn Volken mét Volken te vermalen en er hun winst macht en voordeel mee te behalen steeds weer.En Dé Dóór hen gehaalde buitenlanders vreten ze Dan Òók Èérste even uit voor meestal half of minder loon etc.Dát hebben de marokanen en turken al een tijdje dóór Dus NU zijn ze op importeren Van balkanesen en Polen overgestapt.

http://www.depers.nl/binnenland/579153/Europa-ontkomt-niet-aan-migratie.html
Door: jjtutoring, 01 jul 2011 22:58
Wie de artikelen van de Amerikaanse journalist Bruce Bawer leest komt tot volgende conclusies: Massa-integratie zal de (NL) verzorgingssttaat gaan opblazen. In 2002 werd in Zweden door econonem al berekend dat immigranten de Zweedse belastingbetaler 27 miljard dollar per jaar kosten en dat 74% van de immigranten in Zweden van een uitkering leeft. Dat de sociaal-economische verzorgingsstaat alleen werkt in ethish- en cultuur homogene landen met burgers die elkaar beschouwen als lid van één grote familie en die een hekel hebben aan misbruik van voorzieningen voor noodlijdenden. Dat het ontrekken van mensen uit arme, corrupte en onderdrukte samenlevingen de beste manier is om welvaartssystemen om zeep te helpen. Als laatste dat Europese welvaartssystemen nog sneller instorten door grote groepen immigranten moslimfundamentalisten die het bankroet van het Westen als een bijdrage aan de Jihad beschouwen. In 2006 waarschuwde een conferentie van het Noorse Petroleum Fonds dat de winsten die Noorwegen rijk maakten op zouden drogen voor de kosten van de massa-immigratie. Ik denk dat de kosten van de massa-imigratie (angstvallig geheim gehouden!) voor Nederland niet veel rooskleuriger zijn. Kijk overigens eens op de website van hizb-ut-tahrir.nl. Hizb-ut-Tahrir streeft een islamitische staat na, waar de sharia (islamitische wetgeving) geldt. De organisatie heeft afdelingen in tientallen landen en heeft ook in Nederland een tak. In veel landen in de islamitische wereld en ook in enkele Europese landen is de groepering verboden, maar niet in Nederland. In de moslimwereld wordt gestreefd naar de terugkeer van Islam in haar staatsvorm, in het Westen poogt HuT de moslims te verenigen om assimilatie te voorkomen. Kapitalisme en democratie zijn goddeloos en moeten fel worden bestreden. Nederland en Europa gaan nog een hele mooie toekomst tegemoet als het aan Klink en onze multi culti politieke elite ligt.

http://www.depers.nl/opmerkelijk/579245/Journalist-noemt-Obama-lul.html
Door: imamarmotevers, 02 jul 2011 00:55
Toén Een Brits Knulletje hém Zó Noemde > Niét De Èérste Maal Dus < wérd Die Dóór de britse veiligheidsdienst Van Zijn Bedje gelicht.Dús dé joden zullen obama Blijkbaar nog nodig hebbem ergens voor.Máár Die hébben hem dan Òok zelf in het zadel gezet > de Amerikaanse feinsteins > in het kader van stiekem mét de moslims slijmen áls óf ze onschuldig zouden zijn Aan de Westerse acties tegen de moslims Ná ZÈLF DIÈ acties óp touw te hebben gezét Mét Onder Méér De aanslag óp de WTC Gebouwen Én Dè creatie Van osama bin laden.

http://www.depers.nl/binnenland/579332/Bende-stal-kentekenplaten.html
Btw Wáren HÈÈL Die Auto´s Niét Gestólen?

http://www.depers.nl/binnenland/579332/Bende-stal-kentekenplaten.html
Door: imamarmotevers, 02 jul 2011 00:39
"Scarface-bende had gestolen kentekenplaten" VRÈÈMD DÀT IS Tóch Altijd eigen Mét Pasfoto?

http://www.depers.nl/binnenland/579377/Boete-voor-ongewenst-vreemdeling.html
Door: imamarmotevers, 02 jul 2011 00:37
ISRAEL IS lid EU >>> IS in Dé Regios Wáár Dé MÈÈSTE Vluchtelingen THUIS ZIJN >>> néémt niét Èèn Vluchteling Op.ISRAEL DIENT Háár Lidmáátschápsverplichtingen Ná te Komen.Dáár Náást Is israel bóóming Zo Als een president Van hen eind 2009 meldde .... ze Moéten Dán hun Grenzen Openzetten Vóór islamitische gasten Óm Dát ze Àndérs Àán Vergrijzing Zullen ÚIT Sterven.

http://www.depers.nl/binnenland/579332/Bende-stal-kentekenplaten.html#reactie
Door: imamarmotevers, 02 jul 2011 00:26
graaggedaan schreef:
het oppakken en verbaliseren van mensen die geen gordel dragen en of 5 of kmh te hard rijden of een junkie met 1 of 2 gram wiet kunnen jullie zo langzamerhand wel dat hebben jullie al jaren bewezen,maar het "boeven vangen" hebben jullie bij de Pliesie nog niet onder de knie.
Òók Dát IS ze té véél en kunnen ze niet áán Dáár Óm zijn ze maar Óm lagere scholen én Twitterende Pubers héen gaan liggen ... Wéérlóos gemáákte Gezinnen Én Hun Nóg Wéérlózere Kindérén dan maar he. Dáár begón de joodse mafia Zó ALs rutte verhagen pechthold cohen donner ballin dan Máár ál vast mee óm Òns Óp AL Wéer Andere Zó Veelste wijze dé Monden te snoéren en té bedreigen náást wát mafialid balkenende al deed bij Élk Geluidje Van Het Volk snel op tv gaan dreigen mét méér sanctiés ehhh Ik Bedoél bezuinigingen.Hét etnische Armoedeterreurwapen is wapen bij uitstek Van de joodse mafia al eeuwen en dreven ze Ons hun christendom al mee in. Bedénk Òók Maar éven hoé Véél Landen ze ál mét uithongeringen Kapót én óp de knieen hebben gekregen....Eufemistisch boycot genoémd.Tússen 1945 én 1950 Nóg Méér Dán 12 Miljoén Duitsen zó verhongérd.

http://www.depers.nl/binnenland/579114/Kruimels-zuigen-met-de-oppositie.html
Door: imamarmotevers, 02 jul 2011 00:31
Wil Niét Té Schérp Zijn Óm jullié politiéke kennis Èn divérs Én déskúndig gébrál HÒÒR ...MÀÀR ÀLLEZZZ Wat je Boven ZIÈT IS joodse mafia En Misdaadhanden op éen buik...dé eigen óp zwitserse spaarrekeningen. Alsméde etnische Terreur Misdáád En Genocideplégers Óp Déze Bevolking Ónder Méér Mét Kinderén massaal vergiftigen Mét Misbruik religien en schoolsystemen en massale etnische massavérkrachtingen Op scholen en schoolreisjes en in de Wijken.U Ziét Boven liéden Dié Náást Dé rode Kmher leiders Behóren té Staan Dié NU Óm Hét Zelfde Veróórdééld Wórden.

http://www.depers.nl/binnenland/579153/Europa-ontkomt-niet-aan-migratie.html#reactie
Door: mafialordevers, 01 jul 2011 20:53
Jacobus schreef:
[...] U mag uw eigen schroefjes wel eens vastdraaien! Idioot!
Sjá Àls u Dan Dé Schroéfjés Van Kinderén Wilt Àán Drááien Mét úw drugs Én farmaceutica Vást Wèl wéér Dié ten dienste Ván Èén Àllérzwáárste etnisch Terreurmisdrijf Het koningshuis Van Een Ander (ÀL Wéér Èén Ander) Volk Róven gebóren wérden Én diénen óp te Groeien in Èèn Àllercriminéélste Léugen Én Dóór Die joodse mafia misbruikt zúllen worden ... Òók tegen Dé Bevolking?

http://www.depers.nl/binnenland/579114/Kruimels-zuigen-met-de-oppositie.html
Door: imamevers, 01 jul 2011 15:44
Door: meme, 01 jul 2011 03:58 Jámmer Dát Den Haag géén bedelverbod Krijgt Want : Òw Máár éven Snél Een geheugensteuntje Aan dé demente Bejaarde Garde Verstrekken Ván zuster Watje...ALLE Genoemde partijen en leden staan ónder Óf zijn Ván joodse éénheidsworstmafia. Déze truck adáptéren áán pássen bétrókken bezórgd compassié vertónen én beloften ALS sintérpááskláás déden Dé joodse mafialeden TOEN JÀN MÀÀT ÒP KWÀM ÒÒK! Iéder Èén trápte ÈR IN Èn BOY ÀLS Ù NU Nóg NIÈT WÈÈT HOE ÈÈN SPIJT DÀT ÒNS DÈÈD!Zé maakten ALLÈS TIÈN KÈÈR ERGER NÒG!

http://www.depers.nl/economie/579184/Zaak-Strauss-Kahn-wankelt.html
Door: imamevers, 01 jul 2011 15:39
Wát zétten Die joodse mafiablaadjes altijd "Zielige" fotos néér he Àls De Daders joods Zijn? Polanski had in 1967 nog een snuffmovie gemaakt Wáar Een Klein Meisje gaten in Borstjé Ónder Haar Tepeltjes kreeg geponst wáár in ze Háár neukten Dié Décayed Béésten.

http://www.depers.nl/opmerkelijk/579300/Dronken-boer-overreden-door-vliegtuig.html
Door: imamevers, 01 jul 2011 15:36
Óch Ànderzijds IS Hét ÈÈN Ván Dé vele truckjes Van de joodse mafia óm Grond en Eigendommen Van Mensen En Volken te Roven en stélen. Hiér Misbruiken ze Zelfs justitie politiediensten en rechtbanken ér vóór Óm Grond En Eigendommen té Róven Van Niét joodse Volken en Mensen.Ván dé AL decennia gaande Illegale speculaties Mét voorkennis en 24/7 húlp Van joden in rechtbanken justitie en politiediensten Zijn diversen...MILJÀRDAIR gewórden...IN NÈDERLAND!

http://www.depers.nl/binnenland/579310/Watertekort-voorlopig-voorbij.html
Door: imamevers, 01 jul 2011 15:30
Nét Àls Dé global warming triljarden joodse mafiascams ... té koud té wárm ... Nét Dorpen en Steden áf gebrandt óm de "óvervloed " aan te kunnen ...NU op Èéns té kórt té léég? Dié joodse wetenschappers en bestuurders Vérwijderén Wáár Ván Tóch ca 50% Mét VALSE diplomas Dé Maatschappij Ongehóórde Schade berókkenen Vérwijderén Zoú Héél Wát Problémen Vást Zó Kunnen Oplossen?

http://www.depers.nl/binnenland/579153/Europa-ontkomt-niet-aan-migratie.html
Door: imamevers, 01 jul 2011 15:21
Door: meme, 01 jul 2011 03:29 Klink had het ook over artikel 1 van de grondwet: ,,Een christen wordt niet anders behandeld dan een moslim of agnost. Een homoseksueel heeft dezelfde rechten als een heteroseksuele persoon. Ras, huidskleur, afkomst en zelfs toekomst zijn niet sturend bij het overheidsoptreden.'' <<< GROVE LÈUGÈNÀÀR ÒPLICHTÈR BEDRIÈGER ... Wè worden al ca 40 jáár gédiscriminéérd tov buitenlanders.Hét Art.1 Récht Ván Autóchtónen wordt al éven láng mét voéten getreden Dóór het joodse mafiaregime. ## Enne Tér Algemene Educatie : Jámmer Dát Den Haag géén bedelverbod Krijgt Want : Òw Máár éven Snél Een geheugensteuntje Aan dé demente Bejaarde Garde Verstrekken Ván zuster Watje...ALLE Genoemde partijen en leden staan ónder Óf zijn Ván joodse éénheidsworstmafia. Déze truck adáptéren áán pássen bétrókken bezórgd compassié vertónen én beloften ALS sintérpááskláás déden Dé joodse mafialeden TOEN JÀN MÀÀT ÒP KWÀM ÒÒK! Iéder Èén trápte ÈR IN Èn BOY ÀLS Ù NU Nóg NIÈT WÈÈT HOE ÈÈN SPIJT DÀT ÒNS DÈÈD!Zé maakten ALLÈS TIÈN KÈÈR ERGER NÒG!

http://www.depers.nl/opmerkelijk/579195/Schoolgrapje-valt-verkeerd.html
Áls Ze hém Hád Óp Gegeven Vóór Engerscompetitiés Hád Dié Nóg één prijsje gewónnen. Én Dè Stinkende sókkenlegue is Wél Wát Vóór hem....Áán Dát "slaápvérwekkende" Kón Nóg Wél Eens Een Lugubere Waarheid Kléven...´t is een askenasijood...Éèn Lelijke...Én Dié Vérkráchten ÀLLES Tússen Pás Gebóren ÉN Nú Òók in Creches en Òp schólen.Dié Kinderén Kónden DÙS Wèl Eens drugsporen ÁLs heroine ghb lsd etc in Hún Licháámpjés hebben stromen.

[quote=Marleen1957]
[...]

En wat wil je hier mee zeggen dan?
[/quote]Dát je Één Slécht...Héél Slécht méns Bént

http://www.depers.nl/binnenland/579114/Kruimels-zuigen-met-de-oppositie.html
Door: meme, 01 jul 2011 03:58
Jámmer Dát Den Haag géén bedelverbod Krijgt Want : Òw Máár éven Snél Een geheugensteuntje Aan dé demente Bejaarde Garde Verstrekken Ván zuster Watje...ALLE Genoemde partijen en leden staan ónder Óf zijn Ván joodse éénheidsworstmafia. Déze truck adáptéren áán pássen bétrókken bezórgd compassié vertónen én beloften ALS sintérpááskláás déden Dé joodse mafialeden TOEN JÀN MÀÀT ÒP KWÀM ÒÒK! Iéder Èén trápte ÈR IN Èn BOY ÀLS Ù NU Nóg NIÈT WÈÈT HOE ÈÈN SPIJT DÀT ÒNS DÈÈD!Zé maakten ALLÈS TIÈN KÈÈR ERGER NÒG!

http://www.depers.nl/binnenland/579153/Europa-ontkomt-niet-aan-migratie.html
Door: meme, 01 jul 2011 03:54
@vrijgesproken, 01 jul 2011 03:37 koningshuis? Dát IS Gone. PWA is Als Kind al gesteriliséerd én maxima Dóór háár broertje job cohen besprongen en dé kindjés Ván hém. Doen ze altijd zó óm koningshuizén té stelen en Róven macht posities status én Muntén.In Engeland idém william en zijn kate Ná Dát Laatste Autóchtóne prinses Een "ongelukje " had. Zijn broer william en zus kate twee incestjoden Die Zó Engeland Roofden.Joden planten zich in directe incest vóórt Wáár Òm Òok Zo Veel schroefjes Los Zitten.

http://www.depers.nl/binnenland/559068/Beelden-gewelddadige-overval-op-tv.html
Door: meme, 01 jul 2011 03:56
Oei wisten ze Nét Als Bij Hét Nachtelijke Áán ALLE Nederlanders Bekende transport Òók Al Van Hét Pand wannéér ér wat te halen viel? ... Zéker hogere Misdaad ... Dénk Zélfs Richting Politiék belang.

http://www.depers.nl/binnenland/579153/Europa-ontkomt-niet-aan-migratie.html
Door: meme, 01 jul 2011 03:35
Áls de joodse mafia pér decreet 1991 van mafialid hirsch ballin Óns buiten de wet kon stellen én 900.000 Autóchtóne Gezinnen Hét Land úit kon jágen Kán Dát Mét alloctónen en joden Òók. MIgratie Hééft NIÈTS Mét werkgelegenheid etc té maken Máár mét chronische Misdaad Van de joodse globale mafia Die Dát Misbruiken óm Volkén Mét Volken té vermalen en Weerlóos te houden tegen hén.

http://www.depers.nl/binnenland/579153/Europa-ontkomt-niet-aan-migratie.html
Door: meme, 01 jul 2011 03:29
Klink had het ook over artikel 1 van de grondwet: ,,Een christen wordt niet anders behandeld dan een moslim of agnost. Een homoseksueel heeft dezelfde rechten als een heteroseksuele persoon. Ras, huidskleur, afkomst en zelfs toekomst zijn niet sturend bij het overheidsoptreden.'' <<< GROVE LÈUGÈNÀÀR ÒPLICHTÈR BEDRIÈGER ... Wè worden al ca 40 jáár gédiscriminéérd tov buitenlanders.Hét Art.1 Récht Ván Autóchtónen wordt al éven láng mét voéten getreden Dóór het joodse mafiaregime.

http://www.depers.nl/binnenland/579028/Geen-Amber-Alert-op-zondag.html
Oeps @Youkev, 30 jun 2011 15:09 katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/732-joden-vragen-vaticaan-maatregelen-tegen-rydzyk.html woensdag 29 juni 2011 geplaatst door Uw Werken En Waarheden 

      woensdag 29 juni 2011 P.J.T. Derks "...de joden BLIJVEN het uitverkoren volk van God."

      Dán Moét U Zich Rekenschap Geven Dát De Joden Vernoemd in De Religiouze Werken GOD´s Dé Blanke Bevolking Van Het Noordelijk Halfrond IS.

      600 Jáár Geleden echter begon dé asiaat alias khazar alias askenazi alias Héden "jood" alias "israeliét" zich Zó te noemen.

      Óók Ván Israel vernamen ze Pás 412 Jáár Geléden Ván Een Dóór hen ér óm Dóód gemarteld Kind Dát Stiérf Ónder de verhóren Dát Israel OOIT Bestáán Had.

      Dé Huidige jood IS Dé Jóód Úit Dé Wérken Niét.

DÙS @Youkev Christus Was Een Blanke. Èn afrikanen moslims Én dié dié zich Héden joden noemen  KÙNNEN Hèlemáál Géén Christus Drágen Óf Vérdrágen Óm Dát zij volken Van de Duivel Zijn. Kindér Vérkrachtersculturen Dié GOD´s Schepping verwoesten en plunderén.

http://www.depers.nl/binnenland/578969/Vervuilende-autos-goedkoper.html
Door: diedi, 30 jun 2011 19:54
@Zuiderster, 30 jun 2011 19:09 "zuiderstér""? IS Hét Dáár Óm Zó brúin ÁLs ú áán de Hemel stáát?

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: diedi, 30 jun 2011 19:48
@fransdo, 30 jun 2011 17:46 Òw Máár éven Snél Een geheugensteuntje Aan dé demente Bejaarde Garde Verstrekken Ván zuster Watje...ALLE Genoemde partijen en leden staan ónder Óf zijn Ván joodse éénheidsworstmafia. Déze truck adáptéren áán pássen bétrókken bezórgd compassié vertónen én beloften ALS sintérpááskláás déden Dé joodse mafialeden TOEN JÀN MÀÀT ÒP KWÀM ÒÒK! Iéder Èén trápte ÈR IN Èn BOY ÀLS Ù NU Nóg NIÈT WÈÈT HOE ÈÈN SPIJT DÀT ÒNS DÈÈD!Zé maakten ALLÈS TIÈN KÈÈR ERGER NÒG!

http://www.depers.nl/binnenland/579076/Overvallers-saboteerden-politie.html
Door: diedi, 30 jun 2011 18:26
#Of de criminelen de auto's onklaar hadden gemaakt of garagedeuren hadden geblokkeerd,wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen.# NÈÈ Stél Jé Vóór Wé Kóndén Méé Gaán Dénken?

http://www.depers.nl/binnenland/578901/Zet-leger-in-tegen-criminelen.html
Door: diedi, 30 jun 2011 18:23
rick schreef:
Het leger is niet bedoelt om criminelen op te pakken. Dat is de core business van POLITIE. Weer zon alogisch misbaksel van Grijs. De hoeveelheid oxy morone beslissingen lijken te verdubbelen met de week.
Já Wél Hóór Máár de joodse mafia heeft de Definitié Ván "criminelen " veranderd Én Nu liggen ze Heel Vaak Óm Lagere scholen Én Twitterende Pubers heén...Mét hún besnéden Dóch érg geile pikjés.

http://www.depers.nl/binnenland/579026/Rechter-veroordeeld.html
Door: didie, 30 jun 2011 16:07
Effe Wákker Wórden GEHÈÈL Die wetgeving En justitie IS AL decennia Vérgeven Van de joodse mafia Èn mafiadórp.Opruimen En Internéren Dié Háp!

http://www.depers.nl/binnenland/578983/Scarface-bende-achter-overval.html
Door: didie, 30 jun 2011 16:04
#De bende wisselt in samenstelling van twee tot zes mannen en soms een vrouw.# Dát Zijn Gewóón teams Die de joodse mafia samenstelt pér gelegenheid.

http://www.depers.nl/binnenland/578983/Scarface-bende-achter-overval.html
Door: didie, 30 jun 2011 16:01
ÓVER DÈ INHOUD Ván Het "Idióot Nachtelijke" Transport Hóren We Òók Maar NIKS?

http://www.depers.nl/binnenland/578969/Vervuilende-autos-goedkoper.html
Door: didie, 30 jun 2011 15:57
knipperlicht schreef:
[...] ##... Wat gebeurt er? Een ambtenaar zuigt een norm uit zijn duim, de politiek neemt die over, weten zij veel, en vervolgens voldoen we niet aan die norm en dan breekt er paniek uit want we hebben een probleem.
Klinkt Al Reeler Máár IS Géén wetenschappertje Máár de joodse mafia Die náádlóós artificiele politiéke én Maatschappelijke problemen schépt Én verzint Én ér scams Ván triljárdenhoogten méé Plegen Óp nationáál Én Inter nationáál gebied. Zélfs ALLE Misdrijf wordt Doór hén gekweekt aangelegd aan gebracht Én in stand gehouden Áls inkomen Én excúús vóór repressie Van gegijzelde Volken.Hun globalwarmingscam begint Òók Steeds Méér Gaten En Discrepantiés Tót Botte Oplichting té Blijken ..Hébben viavia VÈLE MILJÀRDEN ÀÀN wég Gezógen! Dé oprichting Van DÈ EU ...Èén joodse mafia scam Óm Landen té onteigenen Machtelóós te maken Én flappen té tappen.In ÈÈN nacht opgelegd Zónder Wélke Regering Democratie Vólk Óf president Dan Òók. Dé internationale in ÈÈN nacht ópgelegde antiterrorismescam IDÈM ...Niét óm molsims té bestrijden MÀÁR ÓM ÓNS té belagen Én onder dé joodse mafiaduim te houden.WIJ worden Sinds dién HÈT MÈÈST Ván ALLEN áf geluisterd óp gepákt géarrestéérd en gestalked!

http://www.depers.nl/binnenland/578969/Vervuilende-autos-goedkoper.html
Door: didie, 30 jun 2011 15:46
@knipperlicht, 30 jun 2011 15:32 ÒH fijnstóf Gélúl? Wist Jé Dát Stof Van Bij Voorbeeld Houtkachels En Auto´s Hét Probléém Niét Zijn Dáár Hét Immuunsystéém Dát Registréért En Men Gaat Hoesten? Wát té Denken Van dé fijnstóf Van Aardgás...Dát Zó fijn IS Dát Hét Immuunsystéém Hét Niét Registréért ...Èn Jé Wéét Dát Wát zich Óp Hoopt in Jé Longen En Licháám Vaker Dé Òórzáák Van Kwade Kwalen IS. Héb Jé ÒÒIT ÈÉN Van Dié mafiajóngéns DÀÀR Óver Gehóórd? Óf Wát té Dénkén Ván decenialánge toévoegingen Ván Metyllóód Aan de Benzine Dát Héle Kánkérkolonién Dééd Òntstáán ÉN Hérsenschaden...Hébben Dié mafiamenéren Àls de zwijgende ruud lubbers wim kok dries van agt Dáár Al Eens Óver Geálarméérd ..Óf De gróótschéépse Wóllmanzout vérgiftigingen Van Land Mensen En Kinderén? Éindélóós gezéúr óver Één hybridetúútje Óp Staatskósten ...Wát Zál Dé Milieuvervuiling Dáár Ván Zijn incluis lezingen rapporten krantepaginabómen Subsidiescams mafiabelasingen Én Miljárden Té Dúre politiéke Èn bestúúrlijke zetels tót hún té Dúre pensioén Ván Dé Van Òns Geróófde Pensioengélden.

http://www.depers.nl/binnenland/578969/Vervuilende-autos-goedkoper.html
Door: didie, 30 jun 2011 15:35
DÀT ÀLLEZZZ IS arbitráir tegen Óver dé Milieuvervuilingen Dié Dé joodse mafiaoverheden Àán Richtén Mét Àlléén hun WOÈKERACCIJNSEN ÀL. Àl Dié belasting MOÈT wórden óp gehoést Dóór VolkDát ér NÒG HÀRDER vóór MOÈT wérken ÉN ÈLK Ván Dié ÈXTRÀ Eurocénten Levert Méér Milieu vérvuiligen Én Dode Zééhóndjés!...ÈN WÀÀR ÒM ...Dáár MÈE Dé joodse mafia NÒG MÈÈR Géld kán wég sluisen vréten Róven Èn stélén inclúsiéf zich zélf toébedéélde salarissen Ván 4000 tót 24.000 Euro Èn MÈÈR.WÀT Dácht Ú Dát Dié Pér pérsóón Één Milieubóm ZIJN?

http://www.depers.nl/binnenland/578767/Boerka-is-als-naakt-lopen.html
Door: didie, 30 jun 2011 15:06
@Leo414, 30 jun 2011 14:44 Dát Misdadige gelúl Met Die etnische Registraties Óf téwél Dát Hét Wás Zo Als Het Wás veranderen en onzichtbaar maken Komt Van de joodse mafia áf Dié Dáár méé de bedoeling hadden EIGEN Misdaden En etnische Terreur Zo Als Genociden áf te dekken Zó Dát Niemand Zou Zién Dát Dé Autóchtóne Bevolking Hárd Achter uit Ging Aan Genociden Massamóórden Én versleept wérden Én wórden Als hoertjés Náár israel afrika arabie turkeye etc. Ú Kunt Zich Mischién Dé Nachtmerriebeelden Nog Wél Hérinneren Ván Een pechthold Een cohen Een lubbers etc leden joodse mafia cq etnische Terreurbeweging Die óm dé háverklap Dát Sóórt zaken promóóten Óp TV? Óns chronisch Kapot Én Machtelózer maken Mét massaimmigratiés wáren Máár Een onderdeeltje ér Ván.

http://www.depers.nl/binnenland/578767/Boerka-is-als-naakt-lopen.html
Door: Leo414, 30 jun 2011 14:44
peterkok2 schreef:
zork1200 schreef: [...] :) Maar als van Klaveren zijn zin krijgt, dan is Geert Een allochtoon, want hij heeft indische voorouders. Dat kun je aan die jeugdfoto's van hem (zonder dat geverfde haar) ook duidelijk zien. Weet je trouwens dat we in Nederland al eerder aan etnische registratie gedaan hebben. Toen kwamen in 1940 de Nazi's en die konden zo alle adressen met joden af lopen; die waren allemaal keurig geregistreerd.
Dat registreren heeft als doel de daders van overvallen, berovingen en/of mishandelingen sneller op te sporen.De pakkans is in 1 klap gestegen naar 90 % wat overeen komt met het feit dat 90 % van alle misdrijven in dit land worden gepleegd door allochtonen eerste tweede of derde generatie.Het registreren heeft ook een andere functie.Alleen al het beramen van kwaad wordt getemperd omdat er als gegevens en dna in de databank aanwezig zijn.Al met al DE oplossing voor een veilig Nederland dus waar wachten we op?

http://www.depers.nl/binnenland/578983/Scarface-bende-achter-overval.html
Door: didie, 30 jun 2011 14:54
Één bende van Nijvel achtige toestand zeer gewelddadig doelgericht goed getraind goed gefinancieerd goed vóorzién goed geinformeerd Àls Men hét wéten Ván Een Waardetransport ´s Nachts Bedenkt. Én Èén éven Falende cq meewerkende helpende Overheid. Alles Doét Aan ruud lubbers En zijn gladio Denken.Én Dé Enschederamp is Mischién Wel Een Simpel Stukje meedogenlóósheid geweest "WÀNT ZÒ zijn ze" Óm Dié gladiowapenopslag onder sgfireworks stiekem leeg te halen en de Explosie als verhulling te gebruiken.Mischien ruud lubbers en zijn familie cq clan Misdáádclan wiens Ware naam Òók loeb IS ..Kun JE Mee Beginnen DUS. Ik Zét Mijn Géld Óp De Ordinaire joodse Achtérbúurtmafia( Mág Ik Tóch Wél Zéggen he Àls Een Koning gesteriliséérd wordt Als Kind en ene job zwérvér cohen zijn prákje in incestzusje maxima própt) Dié Ònze Politiék Èn Overheden rijk zijn!

http://www.depers.nl/buitenland/578989/Chef-recherche-Napels-zelf-maffiaverdachte.html
Door: didie, 30 jun 2011 14:50
DÀN IS Hét BITTERE NÒÒDZÀAK ÀLLE JODEN ÈR UIT Té Flikkeren Ànders blijft Hét Èen zaakje vóór het bloeden. Politiék Diensten Besturen Media AIVD NCTb Én Dié áfpérs Én Genocidebanken ...rabijnen joods ÈN moslim ... Hiér IS Hét NIÈT Ànders...Allézzz joodse mafia in dé Toppen Tóprót...Wáár Ván Òók Nog Eens Een 50% Mét Illegáál VALS diploma rónd zeuld Ván ballin demmink donner rutte verhagen hamer cohen pechthold en Vóór Ál van agt lubbers kok Dé Ergsten ..Bótwég joodse mafia wáár We "ú" tegen moéten zéggen Én óp schoolreisjés Áls ze Óns ""áfwérkten" bij élk slokje sperma Ván ze "dank u wél meneer mevrouw ,,,tússen Hét martelen En drogeren HErsenspoelen dóór. Dáár stonden ze óp "meneér " te zeggen tegen ze Dié DÀT NIÈT ZIJN!

http://www.depers.nl/binnenland/578323/Veertien-arrestaties-bij-kunstprotest.html
Door: justus, 28 jun 2011 19:42
@rick, 28 jun 2011 18:38 Wát Dénk jij rick blijft ér Óver Ván de Energié En Levenslúst Ná `Dat joden Óver de Kinderén héén zijn gewéést óp schoolreisjes inclusiéf drugs martelingen hele wéék Slaapdéprivatie Waar BIJ Ze onzin in wordt gebruld Ze in Hun Waarde Eer En Onschuld volkómen áf gebrandt worden en er Nóoit Méér BIJ Ván Kómen Én Zich Alléén nog maar hoér Voelén Mét Hele Zware geheimen en Naárste gevoelens Wáár Dóór ér in Néderland ALLÈÈN ÁL 5000 Kindéren En jongéren ér PÈR JÀÀR Zélfmóórd Dóór Plegen Én Álléén Àl Dé Jeugd zórg ér om 8,5 MILJÀRD Pér Jáár KOST! Én Indérdáád Worden Sommigen Daár "lamzakken "Ván!Én @amsterdamfoto, 28 jun 2011 19:23 wát je Dáár beschrijft Héb Ik Alléén joú Zién doén!

http://www.depers.nl/binnenland/578323/Veertien-arrestaties-bij-kunstprotest.html
Door: justus, 28 jun 2011 23:36
Nog Een Waarschuwing: Als Je Door de joden op scholen gemarteld Bént geHérsenspoeld ""de economié"" ""heilig"" te vinden cq hard wérken (...vóór hún wéélde)...Kún Jè Gevaarlijk éxcessiéve gedáchten krijgen Ván : dat ieder één zondér uitzondering zou moeten wérken dát dé werkelozen óf minder hárd wérkendén dé óórzáák ván alles en nog wát zoudén zijn Én Zélfs tót uitroeien ván Een Ieder Die Niét werkt óf Productiéf is Zo ALs Bejaarden Kunstenaars Werkelozen. Mét Déze Hérsenspoelingen plaatsen de joden Je Waardensysteem onderste boven en maken Dat Je alles Bóven Je Liefde Je Menselijk Belang Bóven Een Méns Èn Zélfs Jé Familie zét in diénst áán Dié jóód Dié Tóch NÒÒIT genoég hééft Én Je Àlléén Máár schulden en Ongeluk geeft! Véel Van de gedrogéérde Hersenspoelingen Die joden op scholen en schoolreisjes géven ZIJN LÈVENSGEVÀARLIJK tót Zelfs Móórdopdrachten tegen Eigen Familie Kinderen En Volk áán toé...ÉN DÀT Léést Men Dán Wél Regelmatig in de krant. Én Òók Ànder Dénkendén Zó Áls Kúnstenáárs kúnnen ér Dán ván langs krijgen. Nóg Een Gevaar IS Dàt Dié Hérsenspoelingen Jé Léven EN Gezondheid Óòk Ván Je Familie in Gevaar Kunnen brengen en Dat Ook doen Dóór het belang Van Een ANDER boven Je Eigen Belang te plaatsen...Je loopt Gevaar Je óp te offeren vóór één Stél hébzuchtige áchterbakse zákken Dié Géén Eens Een Dubbeltjé Verdiénen MÀÀR LÈVENSLÀNG!

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 13:21 Marjann schreef: [...]//... is dat de PVV aanhang hier op depers weinig tot geen kennis van feiten heeft en een `oostblokker` ook tot niet westerse immigrant rekent. Áls U Wist wát Dié oostblokkers éven massaal Als de joden en de moslims úit vréten Mét Ònze Kinderén En Vrouwen Zoú U ze Òók Tót De Niét Westerse Zuidelijke Kindér Vérkrachtersculkturen Rékenen Réken Máár! Dé import Ván vreemd volk IS monopolistisch metiér Van de joodse mafia En Die hébben Mét Die immi- Én émigraties NIÈT hét Beste Mét ÒNS máár zich zélf vóor....Émigrátiés...de joodse mafia heeft Sinds mafialid hirsch ballin Ons bij decreet in 1991 buiten de Wet stelde en Vogelvrij verklaarde 900.000 Autóchtóón Néderlandse Gezinnen Hét Land ÙIT gejáágd! Ván Dé 5,5 Miljoén Na oorlogse Autóchtóne Néderlanders ZIJN Dóór Dié etnische Tereurdaden En Anderen Misdrijven Òók ér Nog Máár 2,1 Miljoén Óver Wáár Ván Velen in dé moslim én jodenbordelen. Zo heeft de joodse mafia alias de israeliet Geheel de Westerse Wereld gesloopt geplunderd Vérkracht en wég gegooid.In Amerika Wonen Al 20.000.000 Mensen úit Hun Huizen geggoid Hun Eigendommen áf genómen in De Auto Langs de Straat in Tentenkampen.Wát Ván Dat Volk óver IS Mét Een Al Jaarlijks verdwijningsgetal Van 890.000 Personen Wáár Van 490.000 Kinderén IS Dé Vraag!

http://www.depers.nl/binnenland/578767/Boerka-is-als-naakt-lopen.html
Door: didie, 30 jun 2011 14:32
Door: ecoberto, 30 jun 2011 03:05 @peterkok2, 30 jun 2011 02:55 sja Hey Onze geschiedsdeskundige Vertelt ér Niét BIJ Dát de politie gedurende de oorlog joods Wàs Én ÈÈN MILJOÈN Autóchtone Mannen En Jongetjés Óp transport náár Het Oostfront zetten Óm Dáár te Sterven. Vertelt Niét Dát karl silberbauer Èén ss er Die anne frank arresteerde Een jood Wás. Dát Hitler (Effe Hitler+Haplogroup googlen)goebels mengele joden waren Mét 150.000 man JOODs personeel in dienst gedurende ww2.Wil Nou Òok Nog Weten wié Werkelijk Dé Vullingen Ván Wié Roofden...ÉN Tientallen MILJOENEN Autóchtonen in Treintunnels in Gehéél Europa Scandinavie Rusland Engeland Mét cyanidegas vergaste Van 1887 tot en mét 1967 Wáár Ónder ná ww2 Enkel Al 20 Miljoén in Rusland vanwege aanklacht "antisemitisme"???...DÀT ér Nóg Steeds DRIE MILJOÈN AANGIFTEN Wegens oorlogsmisdaden ZIJN Wáár De Hét joodse Fascistenregime al 65 JÀÀR Óp zit té zwijgbrullen. Aangiften Ván Nederlanders TEGEN JODEN! Dé nazis Wáren INDERDÀÀD DÈ "askenazis"...Én Nóg!

http://www.depers.nl/binnenland/578767/Boerka-is-als-naakt-lopen.html
Door: dededie74, 30 jun 2011 14:28
""peterkok2, 30 jun 2011 03:21 Wat een warrig verhaal. Vol met taal-, spel- en tikfouten, verkeerde gedachtenassociaties. Geen touw aan vast te knopen. De Amsterdamse politie joods? Tot in de jaren zestig werkten daar nog de 'Schalkhaarders' die na de februaristaking in 1941 in de plaats waren gekomen voor de agenten die de joden beschermden tegen het gespuis van Koot en consorten, de WA. Die Nederlandse landverraders die naar het Oostfront gingen hebben daar in 1943 en 1944 onder andere meegeholpen om Warschau plat te branden. "" # 1942 Waren ALLE politieagenten askenazijoden.Van Nederlandse Landverraders `43 `44 in Warschau Heb Ik Geen Data.MÀÀR 1.000.000 Autóchtóne Mannen Èn Jongetjes Landverraders noémen Zoú Ik Tóch Meer Info Over Willen Hebben Alvoren u Zo Maar te geloven! Btw Ter uwe Belering "Wist u Dát Ván ALLE MÈÈR DÀN 30 na oorlogse presidenten ALLEN Behalve TWEE JOODS Waren En Zijn Zo ALs rutte verhagen rosenthal lubbers van agt kok pechthold cohen etc Dát Òok Zijn?

http://www.depers.nl/binnenland/578983/Scarface-bende-achter-overval.html
Één bende van Nijvel achtige toestand zeer gewelddadig doelgericht goed getraind goed gefinancieerd goed vóorzién goed geinformeerd Àls Men hét wéten Ván Een Waardetransport ´s Nachts Bedenkt. Én Èén éven Falende cq meewerkende helpende Overheid. Alles Doét Aan ruud lubbers En zijn gladio Denken.Én Dé Enschederamp is Mischién Wel Een Simpel Stukje meedogenlóósheid geweest "WÀNT ZÒ zijn ze" Óm Dié gladiowapenopslag onder sgfireworks stiekem leeg te halen en de Explosie als verhulling te gebruiken.Mischien ruud lubbers en zijn familie cq clan Misdáádclan wiens Ware naam Òók loeb IS ..Kun JE Mee Beginnen DUS.

http://www.depers.nl/binnenland/578678/Overvallers-zitten-mogelijk-in-buitenland.html
Door: ecoberto, 30 jun 2011 04:08
WÀÀRDETRANSPORT MIDDEN IN DÈ NACHT ÈN de boeven WISTEN DÀT???

http://www.depers.nl/binnenland/578678/Overvallers-zitten-mogelijk-in-buitenland.html
Door: ecoberto, 30 jun 2011 04:05
Jakkes Moéten We Morgen Weer Op Passen Als We Gaan fietsen Want Die meisjés Van dé ovupolútie moét natuurlijk weer hun gram hálen én ego opkrikken tegen Weerlozen Mét Vaste Wóón En Verblijfplaats Vanwége Al Dat onwettige vergunningslóóze Burgercommentáár.Zou Mijn Kinderén Voorlopig Òok Máár éven Naar School Laten LOPEN ...Wél Mét Profiél Ónder de Schoénen Én Árme Àrmlámpjés ...Èn Een Ijzeren Óndérbroekje!

http://www.depers.nl/binnenland/578767/Boerka-is-als-naakt-lopen.html
Door: ecoberto, 30 jun 2011 03:47
1942 Waren ALLE politieagenten askenazijoden.Van Nederlandse Landverraders `43 `44 in Warschau Heb Ik Geen Data.MÀÀR 1.000.000 Autóchtóne Mannen Èn Jongetjes Landverraders noémen Zoú Ik Tóch Meer Info Over Willen Hebben Alvoren u Zo Maar te geloven! Btw Ter uwe Belering "Wist u Dát Ván ALLE MÈÈR DÀN 30 na oorlogse presidenten ALLEN Behalve TWEE JOODS Waren En Zijn Zo ALs rutte verhagen rosenthal lubbers van agt kok pechthold cohen etc Dát Òok Zijn?

http://www.depers.nl/binnenland/578767/Boerka-is-als-naakt-lopen.html
Door: peterkok2, 30 jun 2011 03:21
Wat een warrig verhaal. Vol met taal-, spel- en tikfouten, verkeerde gedachtenassociaties. Geen touw aan vast te knopen. De Amsterdamse politie joods? Tot in de jaren zestig werkten daar nog de 'Schalkhaarders' die na de februaristaking in 1941 in de plaats waren gekomen voor de agenten die de joden beschermden tegen het gespuis van Koot en consorten, de WA. Die Nederlandse landverraders die naar het Oostfront gingen hebben daar in 1943 en 1944 onder andere meegeholpen om Warschau plat te branden.

http://www.depers.nl/binnenland/578728/Politie-beschoten.html
@eccenomo, 29 jun 2011 12:23 Niét Zó zeér InTjsélegeNsie Máár Studie Cultuur En Ervaring Mét etnische Criminaliteit Èn Terreurmisdrijven.Dát De Achtervolging Discrepanties En Vraagtekens Op Levert is Wél Meer Mensen Op Het Geirritéérde Àf Duidelijk Máár Dát ÀLS Hét óm joodse mafia Mét handlangers in Overheden En Diénsten Gáát Is Kennis Belangrijk té Wéten Dát ze Dán Van té Vóren Òok politiépatrouiles Mét éven joodse handlangers klaar hadden staan Die de achtervolging wél éven pró boéf gecontroléérd zullen óvernémen Én helpen. Òók hoé de joodse mafiatop tegen over Goud staat en Weten Dat ze Zelfs in de oorlog Duitse Goudtransporten overvielen in Bezet Gebied er voor Mét behulp Van Supposed ondergronds verzet in Frankrijk Mét Vóórkennis van Transport Én hoé ze Het Goud van Fort Knox al Heel Lang geleden hebben Gestolen En vervangen voor wolframbarren met een laagje En Verder ALLES plunderén Wát los en vast zit Áls gemeenschap Ván Andere Óf host Slachtoffervolken ÁLs cultuur is Ook Wél Handig Bij Het Puzzelen. Dé Extréme gewélddadigheid van uit Een zéér goed bewapende Mét Waarschijnlijk ""Militaire Wapens"" situatie Geeft Òók te Dénken Dát joden in het Spel Zijn ...Mede Dé Vóórkennismogelijkheid Dé handlangermogelijkheid in Diensten en Overheden er BIJ Bedacht Én Hoé ze Van de Lading wisten ...Zitten We Snel BIJ Hét zéér geoliede gladio Van joods mafiabaas afdeling Holland ruud "PensioénkásMiljárdenrover" lubbers en zijn bende Van nijvel Dié Mede de joodse bankenmafia heroinetransporten internationaal regelen en bewaken tót in Afghanstan en turkeye aan toé. Dát mannetjé dóór láten lopen zónder Enkelbánd Óm zijn nék Lijkt Me Zéér Ongezónd! ...Én Anders Zijn mafiabazen van agt En wim smily kok Òók Wèl Kanshebbers Aan Enig mééwerken cq organiséren.

http://www.depers.nl/binnenland/578849/Droogte-is-ingelopen-door-de-regen-in-juni.html
Door: ecoberto, 30 jun 2011 03:30
Ik Krijg Van Dat Jáárlijkse jóódsachtige dróog/nát geziék ÉN gézéik Èén Gevoél Als Bij Dè éven joodse international global warming global coolingscams Van even lange JÁREN AL! Dáár zuigen ze ÁL JÀREN triljoénen en wetenschapsbidgetten ELK Jaar mee wég náár hun donkere ali baba en dé 40 rovershólen en gáten Van BRÙIN ÈN NÒÒIT NEUKEN SCHUIN!

http://www.depers.nl/binnenland/578728/Politie-beschoten.html
Door: ecoberto, 30 jun 2011 03:26
@EricMiddelburg, 30 jun 2011 01:49 Òch Dán Hadden Dié supermannen Van ambtenaaren Mischién Wéér even Beseft Dát De Bevolking Dié ze vóór hun judasbroodje Teisterén Òók Wél Eens Kinderén Families Géliéfden Kunnen HÈBBEN èn Gelukkig Èn Veilig Willen ZIJN ÒÒk Vóór HÈN mét hun réchten én vrijbrieven ÉN ÒNS Dóór Hét joodse mafiaregime áángeméten vogelvrijheid???

http://www.depers.nl/buitenland/578185/Levenslang-voor-gruwelijke-tienermoord.html
Door: ecoberto, 30 jun 2011 03:18
Já MÀÀR @Spongebob, 29 jun 2011 21:34 BLIJVÈN NÒG uw Herhaalde Ongefundéérde rejectiés Op Onderstaande.Kúnt ú connotéren wát u wil.Waren Òók Géén beschuldigingen MÀÀR Vérdenking Gebaseerd Op Herhaalde Ervaringen Mét uw reacties Én Meedogenloze rejectiés. justus, 27 jun 2011 16:09 Sja is Wéér Een jood.depers.nl/buitenland/578257/Ophef-over-moord-op-Duits-meisje.html Door: lolo30, 27 jun 2011 16:03 ONMIDDELIJK DÈ Plaatselijke rabijnen schooldirecteuren Èn bestuurders bordéélhouders ÉN schoolpersonéél Van joodse afkomst Op Pakken! Wat Background: depers.nl/buitenland/527375/Seksueel-motief-voor-Duitse-dubbele-moord.html Door: lolo30, 27 jun 2011 15:57 Is Geen sexueel motief Máár Mensen eter motief Mét Vérkrachten Misbruiken en vervolgens Vérmóórden Àls ultieme uiting Ván mácht. Dader is Van askenaZi asiatische Mensen eter afkomst Die Europa al Méér Dan 8000 Jáár sámen Mét dé áán hen onderworpen islamieten (Bastaarden Van Allerlei rassen Mét joden) teisteren.Òok in Duitsland is Het Aantal Kindér Móórden En Vérkrachtingen éven epidémisch als Hiér Èn Èlders Wéreldwijd. Èn Mérendéél Én ALLE Zware Én Zwaarste Gevallen Ván askenaZi afkomst. De Beschrijving Van zijn daden Geeft Ook Bloed drinken Mensenvlees eten Van zijn Slachtoffertjés Aan. culturéél laten joden cq askenaZi hun kinderén van zeer jongs af áán Mensenbloed drinken óm dé hunterkiller übermensch ér in te zetten tegen over Niét joodse Rassen En Volken. Hoé ze Dáár áán kómen Mág Je Ráden! Óp schoolreisjes Wáár ze Òns Óp molesteren Vérkrachten drogéren verslaafd maken martelen drinken ze Òns Bloed Òók. Rutte verhagen rosenthal pechthold lubbers kok van agt cohen halsema eurlings hamer moscowicz evers de polakken de van thijnen de van mierlo´s dé donner´s dé hirsch ballin´s dé rosenthal´s dé halsema´s dé von richthofén´s dé keyserlinkq´s dé rotchild´s dé rokkefeller´s dé draghi´s dé berlusconi´s dé mitterand´s dé netanhayus dé strauss kahn´s en velen Méér hebben hun kinderen geleid in Deze Misdrijven tegen De Mensheid en Menselijkheid Én ALLEN Déze Misdaden bedreven van uit hun culturele Misdáádrituelen en Ultrarascistische religién Én gebruiken. Hún rabijnen en religien Én politici een grote voortrekkers Én instandhouders rol er aan en ALLE rabbis cq rabijnen SÈRIE Baby Vérkrachters aanslagplegers ophitsers haat En Rassen haatzaaiers antisemitismekwekers etc etc . Dé moslims Zijn Ámper Èén Háártje Béter Óp dit gebied en Collaboreren Òók massaal Aan de Schanddaden en mafiapraktijken tégen Volken En Kinderén. DÀN IS Hét Simpél WÀCHTEN Óp Dè té Vérwáchten Misdadén ...Èn Dié ZIJN EPIDÈMISCH - WÈRELDWIJD! ÉN Hét IS dát ze dé hand óp Alle Media Staat En wet hébben Ánders Zoú Hét Dagelijks Bericht ZIJN!

http://www.depers.nl/binnenland/578323/Veertien-arrestaties-bij-kunstprotest.html
Door: ecoberto, 30 jun 2011 03:11
@Spongebob, 29 jun 2011 21:38 Hóórde u Dát? ... ér riep iemand "jawohl mein fuhrer"...Niét Gehóórd?

http://www.depers.nl/binnenland/578767/Boerka-is-als-naakt-lopen.html
Door: ecoberto, 30 jun 2011 03:08
Aij @peterkok2, 30 jun 2011 02:57 Wát diépzinnig ÉN inhoudelijk ..Dáár Moét Ik effe Mijn Hoogleráár BIJ HALEN Hóór!

http://www.depers.nl/binnenland/578767/Boerka-is-als-naakt-lopen.html
Door: ecoberto, 30 jun 2011 03:05
@peterkok2, 30 jun 2011 02:55 sja Hey Onze geschiedsdeskundige Vertelt ér Niét BIJ Dát de politie gedurende de oorlog joods Wàs Én ÈÈN MILJOÈN Autóchtone Mannen En Jongetjés Óp transport náár Het Oostfront zetten Óm Dáár te Sterven. Vertelt Niét Dát karl silberbauer Èén ss er Die anne frank arresteerde Een jood Wás. Dát Hitler (Effe Hitler+Haplogroup googlen)goebels mengele joden waren Mét 150.000 man JOODs personeel in dienst gedurende ww2.Wil Nou Òok Nog Weten wié Werkelijk Dé Vullingen Ván Wié Roofden...ÉN Tientallen MILJOENEN Autóchtonen in Treintunnels in Gehéél Europa Scandinavie Rusland Engeland Mét cyanidegas vergaste Van 1887 tot en mét 1967 Wáár Ónder ná ww2 Enkel Al 20 Miljoén in Rusland vanwege aanklacht "antisemitisme"???...DÀT ér Nóg Steeds DRIE MILJOÈN AANGIFTEN Wegens oorlogsmisdaden ZIJN Wáár De Hét joodse Fascistenregime al 65 JÀÀR Óp zit té zwijgbrullen. Aangiften Ván Nederlanders TEGEN JODEN! Dé nazis Wáren INDERDÀÀD DÈ "askenazis"...Én Nóg!

http://www.depers.nl/economie/578774/Grieken-achter-bezuinigingen.html
Door: ecoberto, 29 jun 2011 20:56
De Grieken Schijnen Volgens Berichten Óók Nóg Èéns te Kampen te Hebben Met ÈÈN Miljoén Crimineél georganiseerde (Dé rabijnen No Dought)allochtonen en marokanen Dié Bij Klaarlichte Dág massáál Róven gewéldplegen en aanvallen in de Wijken En steden. Kún Je Òp Je Akkefiétjés Nágáán Dát De joodse mafia Dáár Òók Dé immigratiés wél éven regelde!

http://www.depers.nl/binnenland/578644/A2-dicht-na-wildwest.html
Door: ecoberto, 29 jun 2011 20:45
majoca schreef:
helemaal mee eens; van mij hadden ze ze mogen bombarderen; dat gat opvullen had waarschijnlijk minder gekost dan die hele carnavalsoptocht[...]
Mooi Idee En Spannend ..Èchter de politie IS Hét gewóon Ónder joods Wanbeheer Óm Alle Tijden Al Dé verkeerden áán te zién Èn Óp te Pakken.DUS Hiér hadden Die Apaches Dán Òók Wél Èérst Drié Gezinnen Die Mét Broodtrommeltje Onderweg Waren Opgeblazen? Mét Daar BIJ Dát ze Zeer Mogelijk geholpen Zijn Van uit Die Diensten En de Overheid Dóór Niét Nader te Noemen elementen.

http://www.depers.nl/binnenland/578619/CDA-is-nu-ook-volkspartij.html
Door: ecoberto, 29 jun 2011 20:37
Iets DERTIG JÀÀR TÈ LÀÀT BEGRIJPEN IS ietwát ÈRG ZIÈK! ÈN DÀN NÒG : depers.nl/binnenland/578825/Aanvaring-Donner-en-Raak.html Door: ecoberto, 29 jun 2011 20:34 Effe kijkehhh...donner IS PUUR joodse mafia raak IS PUUR joodse mafia.Sáámpjés Nét doén Áls óf ér verschillen zoúden zijn...Kiés Je Echter in Jé Verwarring En Misbruikt Vertrouwen Óm zo Een tonéélspel ...Kies Jé Nét Als decennia AL vóór Àl Wéér de joodse plunder en rape mafia...Èn Lieve Kijkbúiskinderén Àls Je Nóg Niét Wéét Dát de joodse mafia HÈÈÈL SLecht IS En Je ér Slecht Van Kunt Slapen Moét Je Maar Snel Je Oogjés Ópen Doén.Btw rutte verhagen rosenthallium pechthold cohen roemer de jager tang hamer lubbers van agt kok wellink van dam halsema etc etc ...Àllézzzz joodse mafia Overwegend askenaZijoodse internationale plundermafia.DÙS cda pvda cu gl sp d66 vvd IS NOT DONE.Àllezzz in handen en onder controle joodse mafia En de Rest Zo ALs de PVV belagen ze Wél mét justitie hún smeerpijpvodjes en hun mafiarechters Dié Krómmer Dàn Ònrecht ZIJN!

http://www.depers.nl/binnenland/578825/Aanvaring-Donner-en-Raak.html
Door: ecoberto, 29 jun 2011 20:34
Effe kijkehhh...donner IS PUUR joodse mafia raak IS PUUR joodse mafia.Sáámpjés Nét doén Áls óf ér verschillen zoúden zijn...Kiés Je Echter in Jé Verwarring En Misbruikt Vertrouwen Óm zo Een tonéélspel ...Kies Jé Nét Als decennia AL vóór Àl Wéér de joodse plunder en rape mafia...Èn Lieve Kijkbúiskinderén Àls Je Nóg Niét Wéét Dát de joodse mafia HÈÈÈL SLecht IS En Je ér Slecht Van Kunt Slapen Moét Je Maar Snel Je Oogjés Ópen Doén.Btw rutte verhagen rosenthallium pechthold cohen roemer de jager tang hamer lubbers van agt kok wellink van dam halsema etc etc ...Àllézzzz joodse mafia Overwegend askenaZijoodse internationale plundermafia.DÙS cda pvda cu gl sp d66 vvd IS NOT DONE.Àllezzz in handen en onder controle joodse mafia En de Rest Zo ALs de PVV belagen ze Wél mét justitie hún smeerpijpvodjes en hun mafiarechters Dié Krómmer Dàn Ònrecht ZIJN!

http://www.depers.nl/binnenland/578644/A2-dicht-na-wildwest.html
Door: ecoberto, 29 jun 2011 20:23
@Patrick1964, 29 jun 2011 19:51 Zégt Dát ALLE joden Dát Soort Dingen Doén tegen Òns!!!

http://www.depers.nl/binnenland/578644/A2-dicht-na-wildwest.html
Door: ecoberto, 29 jun 2011 20:22
Sorry @Patrick1964, 29 jun 2011 19:51 Náár jouw opmerking Verwijzen is Slechts Ter Informatie Voor Anderen over de Inhoud Niét jé fijne karakter of Zó. antisemiét?...Hmmm ...Doét Heel je volk Die dingen Dán?...Fijn Óm te Weten!

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: ecoberto, 29 jun 2011 20:14
coja schreef:
het volk wil bezuinigen op de zwakste, kunst en cultuur wegzetten als onzin, anders denkende het land uitzetten en meer nederlandstalige hits op radio 2, verhagen zou wel gek zijn als hij daar niet aan meepoept... het cda sterft een harde dood.... hard want ze hebben wel het een en ander uitteleggen aan petrus daarboven
Dát IS Het Volk Niét Géwéést Dát de decennia Arm En Moé geplunderd Ehhh sjorry bezuinigd IS MÀÀR dé joodse mafia Die sinds begin 70 de lakens uitdeeld in ALLE partijen wet en justie ambtenáárenaparaat en de laatste jaren Alle media Ook En Alle Volkseigendommen Pensioenmiljárden En Onze Spaarvarkens Mét trick én truck afpersingen dreigingen artificiele prijs en kostenverhogingen belastingscams En Bedrog Véélvuldig Én Groter Dan het Land En Volk Róófden Én Òns verzóóp Én Kapot maakte Mét zeeen buitenlanders Ván Nóg Criminele Kindér Misbruikersculturen Òók. Dát Waren lieden Als lubbers cohen pechthold rutte verhagen donner ballin demmink van agt aartsen kok van mierlo van thijn balkenende klink wellink doctors van leeuwen Àllezzz jóden Overwegend askenaZijoden Van asiatische Mensen eterafkomst So what does a Life Matter? ...Zélfs MÈÈSTE politiéke agendas ZIJN ARTIFICIEEL KUNSTMATIG aangelegd óm triljarden te táppen op nationaal Én internationáál nivo Van de Volken.

http://www.depers.nl/binnenland/578644/A2-dicht-na-wildwest.html
Door: ecoberto, 29 jun 2011 18:59
@Patrick1964, 29 jun 2011 18:18 Kijk èéns Ààn "Midden in de Nacht Òok NOG" Terwijl Zelfs De Nedérlandse Bank Transporten Óverdág Doet.Dát IS DÀN Èxcúsiéf Zeer "Apart" georganiséérd DÀN? ...´s Náchts ...ideáál vóór het gilde. Kon Hét Dán Niét Òók Zonder kogels Óp Een zilveren Schoteltjé?...Óók Vást Vóór Bestrijding Zware Criminaliteit Interessant Dát Als Ik in Voorgaande Comment Ook Maar iets Zég Òver de joodse mafiabazen in Nederland in Voorgáánde Door: eccenomo, 29 jun 2011 18:42 dePers meent gelijk te moeten bannen Zó Als ze Al méermalen deden Bij Óók Tips Leads Info Omtrent etnische Misdrijven Kindér Misbruiken Terrorismen Dé Kindér Crechezáák Amsterdám....Wórdt Een ietwát smoezelige Aangelegenheid Zó .Óf zijn jullie dood geschoten en zit ruud te modereren?

http://www.depers.nl/binnenland/578644/A2-dicht-na-wildwest.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 18:42
@Dre-mans, 29 jun 2011 16:25 Niét Zó zeér InTjsélegeNsie Máár Studie Cultuur En Ervaring Mét etnische Criminaliteit Èn Terreurmisdrijven.Dát De Achtervolging Discrepanties En Vraagtekens Op Levert is Wél Meer Mensen Op Het Geirritéérde Àf Duidelijk Máár Dát ÀLS Hét óm joodse mafia Mét handlangers in Overheden En Diénsten Gáát Is Kennis Belangrijk té Wéten Dát ze Dán Van té Vóren Òok politiépatrouiles Mét éven joodse handlangers klaar hadden staan Die de achtervolging wél éven pró boéf gecontroléérd zullen óvernémen Én helpen. Òók hoé de joodse mafiatop tegen over Goud staat en Weten Dat ze Zelfs in de oorlog Duitse Goudtransporten overvielen in Bezet Gebied er voor Mét behulp Van Supposed ondergronds verzet in Frankrijk Mét Vóórkennis van Transport Én hoé ze Het Goud van Fort Knox al Heel Lang geleden hebben Gestolen En vervangen voor wolframbarren met een laagje En Verder ALLES plunderén Wát los en vast zit Áls gemeenschap Ván Andere Óf host Slachtoffervolken ÁLs cultuur is Ook Wél Handig Bij Het Puzzelen. Dé Extréme gewélddadigheid van uit Een zéér goed bewapende Mét Waarschijnlijk ""Militaire Wapens"" situatie Geeft Òók te Dénken Dát joden in het Spel Zijn ...Mede Dé Vóórkennismogelijkheid Dé handlangermogelijkheid in Diensten en Overheden er BIJ Bedacht Én Hoé ze Van de Lading wisten ...Zitten We Snel BIJ Hét zéér geoliede gladio Van joods mafiabaas afdeling Holland ruud "PensioénkásMiljárdenrover" lubbers en zijn bende Van nijvel Dié Mede de joodse bankenmafia heroinetransporten internationaal regelen en bewaken tót in Afghanstan en turkeye aan toé. Dát mannetjé dóór láten lopen zónder Enkelbánd Óm zijn nék Lijkt Me Zéér Ongezónd! ...Én Anders Zijn mafiabazen van agt En wim smily kok Òók Wèl Kanshebbers Aan Enig mééwerken cq organiséren.

http://www.depers.nl/binnenland/578775/Celstraf-en-werkstraffen-dreigers-bloedbaden.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 16:35
Já tristan van der vlis is joods en had joodse familie in dé wapenhandel en Terrorisme bob jdlterrorist smalhout Én leger arie van der vlis DÙS wapens En kogelvrije vesten zát Náást Dát tristan Mogelijk Subsidiefraudeur heroinehandeláár Én activist saboteúr Terrorist Mét terroristische mossad samenwerkende (Oa Andersdenkenden uitschakelen en neutraliséren)haatzaairabijn evers Die specialist IS Op gebied Van Kindjés Hersenspoelen en áán zétten tot Kwade Èn Zéér Kwade wérken Èn Daden...Náást Pás Geborenen Èn Babies Série Vérkrachten drogéren en martelen Àls dagelijkse religiÉ (ÁBSÒLUTÈLY NO JOKE HÈRE!)Is Dát te Vergelijken Met Huidige dreigers ...Tén Minste justitie Zál Wél Wéér zeggen dat het dreiging was Zo Als ze eerder al een Knulletje té pakken namen om Wát Zeer Begrijpelijke Uitdrukkingen Op Twitter En ZELF VÈÈL GEVAARLIJKER EN ÈRGER ZIJN ALS BEROEPSZWIJN! Kán Zijn Dát de joden staatsmiddelen Misbruiken Óm Kinderen te Mishandelen?

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 16:17
Sorry @Summerfairy, 29 jun 2011 16:08 Stenen gooien doén Alléén Door joodse rabbis opgehitste marokaantjés en allóchtóón volk. Dié rabijnen doen Dát wéér óp gezág Van mafialeden Àls pechthold cohen demmink ballin.

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 15:50
Marjann schreef:
[...]Als u van mij een reactie wenst dan zult u eerst normaal Nederlands moeten gaan schrijven.
Néé NÈÈ Dánk U Géén behoefte Aan.

http://www.depers.nl/economie/578688/Jongerius-steekt-dapper-vinger-in-de-dijk.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 15:48
ja Wát Wil Jé? Dát is Een askenaZijoodse Én Die werken Niét voor achterbannen Máár joodse mafia. Én Ik Vréés Dát ze IS Áls ze ér uit Ziét..Hét Wáchten IS Óp De Schandálen Dé Malversaties Dé Diefstallen Dé Berovingén. Wás Met halsema Ook Zó Mét lubbers kok van agt pechthold cohen etc etc etc ...Just Wait the Bill And Damageclaims wil find You. Déze mejúfroúw Zál ´t Bij Vóorbééld NÒOIT Óver Dè TIÈNTALLEN MILJÀRDEN Euro Pensioenkásberovingen Gáán Hébben Ván club lubbers Èn nijpels.

http://www.depers.nl/economie/578748/Goed-nieuws-Icesave-spaarders.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 15:46
""uit de boedel van moederbank Landsbanki "" Máár Wás Dát Dé bank Van de Daders ZÈLF DAN? Wáár Zijn Die Daders MÈT de Geróófde Miljárden DÀN. Bestaan er geen Journalisten Dié Een Spoor Van MILJÀRDEN Kunnen Volgen ...Náár De gelukkige Dóch Óh Zó onschuldige nieuwe éigénááren?

http://www.depers.nl/binnenland/578644/A2-dicht-na-wildwest.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 15:41
Is Hét WÀÀR ...Vóór Viér Miljoén Àán GOUD?

http://www.depers.nl/binnenland/578644/A2-dicht-na-wildwest.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 15:40
Vreemd Allemáál Benéden ...Politie IS Tóch Gewóón Zelfs Snelwegfiles te Creeren..Simpel Een Knopje Óm Zetten Óm Een En Ander Áf te Stoppen ...( Mischién Zelfs kunstmatig Fileleed en politiék gewin creeren) Óók Dát Fáálde? ....Gá Me Dán Àf Vragen WIÈ Die Overvallers WÀREN WÀT ER IN DIE GELDAUTO ZÀT OF ZIT ÈN WIÈ Hét commando in Al De vervolging HÀDDEN??? ÀLS ér Goud in Zat Kun Je Donder Op joden en handlangers In De Diensten Politiék Bestúúr En Overheden Zéggen....Dé Geschiedenis Ván De Goudroven Bestudéren Oa. Fort Knox En wát joodse etnische politiék en protocollen ér Dé decenniá dóór Óver zéggen Opent Wellicht Menig Oog?

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 15:21
@Marjann, 29 jun 2011 14:56 PVV ers Zijn Al Jaren Dé Enige Zélfstandige Òpréchte Èérlijke Én Originele Denkers...Mét legitiéme Argumenten. Dát Concludéérde Ik Al HÈÈL Snel Toén Ik Midden 2009 Eens Op de Forums Mee Ging Doén...Wáár Náást Een Minderheid PVVers Én Nóg Minder Moslims zich Een overmáát aan joden bevinden met hun éénheidsworstmeningen Van één Blijkbáár mossadklonenlijstje Óf dictéé Dié zich Ook Nog Eens ÀL te VÀÀK ÀLS PVVer ALS moslim Máár NIÈT Àls jood vóórdoen. Déze namaakmoslims namáák PVVers Haalt Men ér Zó Uit ...ze Zijn Niét Eerlijk ze Schelden Ze Hébben NOOIT EÈN Argument Géhad spelen Óp de Persoon Hebben GÈÈN Inhoud klagen heel snel bij Webmasters pogen te saboteren mét Misbruiken Van Regels EN Zijn puppets Van hun hén naaiende méésters.....Máárjann!....Búiten Dién heeft israelisch Terrorist lieberman Eind 2009 Nog Eens honderdduizenden joodse Terroristen en activisten Hét Internet op geslingerd Òm Ons te saboteren manipuleren. En Zélfs rechtstreeks uit israel vandaan En ex idf En studenten.Hoé Èén Zwakkeling Én Lápzwans Bén Je Dán...Máárjann?

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 15:12
@Scratchingwolf, 29 jun 2011 14:25 +++ Dié IS DUS Geklist Mét Zijn Spelletjés Nou Nog Op Pássen Vóor Dé rutte Én cóhénkloon Én Mogelijk komt bendelid pechthold Òók Nog Àls "gehéim" wápen óp taktisch geeigend momént uit zijn mossadnéstjé gépópt óm áán Èén páár Stembánden Vórken Kruisjés té rukken Wáár Dié mossadkwinten Dié Geert Wilders Een loér draaiden Mét lsd Dóór Óns Betááld No Dought Dóór hém gekoésterd worden Alsmede Wát Ander Tuig Van de Richel....Éhhh israel...Éhhh hét belóófde land vól ván uitvérkóren volk. Dán hébben ze corry feeen Áls van agt lubbers bolkestein nog áchter dé verzúúrde mafiahand Dié in nood op ééns óp kunnen poppen...Zoú Me Niét verbázen Áls ze zelfs Genocidespecialisten kizzinger Óf bill gates Mét zijn pré WTC atóómoorlogplannen Genocidesurvivalzaadkluizen Op de Noordpool nog in de aanbieding gooien ...Náást de goede oude Verschillende Sóórten aanslag en Móórd natuurlijk Zó Als gewoonlijk Èn Pim Fortuyn(Kogels) Jan Maat(AIDSnaald bom) Boer Koekoek(Karaktermoord Èn besmeuringen) Theo van Gogh(més van de mossad)Geert Wilders...(Poging tót Móórd Mét wetgeving aanslagen mét drugs als lsd Geert Wilders heroine ghbmix Hero Brinkman) Én Véle DUIZENDEN Móórden En aanslagen MÈÈR in Néderland ALLÈÈN AL Òók Mét gif Én drugs Wáar Van U NOOIT Zult Wéten Dán GOD. Én úitéráárd Dé dagelijkse Móórd sméérpartijen Én Valse beschuldigingen óm eigen werken der decennia Én lasterpogingen Sinds 2009 Mét hun mediavodjés tégen Èén Ieder Dié ze niét uitkomt.

http://www.depers.nl/binnenland/578754/Gratis-condooms-voor-kinderen.html
Zó Zó "...Dat schoot collegepartij VVD in het verkeerde keelgat. De gemeente heeft een onderzoek ingesteld.“Ik vind 12 jaar echt iets te vroeg”, zegt VVD-fractievoorzitter Gerda Bruins ..."" NU WIL Hét Toévál Dát ér Èén Kléin Scheinheilig Probléémpje Mét Déze ""vérontwáárdiging "" IS. Gerda bruins IS close Mét rutte IS askenazijoodse ...Déze askenazijoodse vrouwen en meisjes Ook al hébben de culturéle gewóonte Óm Kindtjés Ván ÉÉN JÀÀR TWÈÈ JÀÀR DRIÈ JÀÀR ÀL té drogéren Én sex mee te hébben cq zich laten bedienen cq Misbruikén cq Allérzwaarst (Overdracht Traumas En Hersenspoelingen) té Mishandelen En Misbruiken.
Gérda bruins  ÉN liéden Òók Àls Dé askenazijoodse lóór Ván loorschrijft hébben Mede dé gewoonte Óm Òok Kinderén Niét Ván hén Mét heroine té vérsláven Én áf te richtén Áls "" séxpoezén "" vóór tusen dé benen Waar Bij Misbruiken Áls De Kinderén in Dé Keeltjes schijten en Ze dwingen dát Dóór te slikken héél gebruikelijk IS. BÙITEN BELANGRIJKER NÒG VÀN DIÈN ZIJN ALLE JODEN Dérmatig Aangetast En Getraumatiséérd Op Jonge En Jongste Lééftijden Al Ván Vér Vóór Gebóórte Tot Viér JÀÀR DÀT zij GÈÈN ÈNKELE ZÈGGENSCHAP OVER WELK Kind En HUN Wélzijn KÙNNEN HÈBBEN. Iemand Die Op Leeftijden Ván Vóor DRIÈ á VIÈR JÀÀR IS Getraumatiséérd KAN NIÈT ÓVER SEXUALITEIT ÒÒRDELEN ANDERS DÀN MÈT GROOTSTE VERFOEIINGEN ÉN ÈXTRÈÈM SCHADELIJKE ZWÀÁR MISBRUIK GELIJK ZIJNDE MISVATTINGEN ... tén Gevolge Ván De Misdrijven Àán Hén Op Die Leeftijden Tén Gevolgen Ván Het FEIT DÀT KINDJES VÒÒR DIÈ LEEFTIJDEN HÈLEMÀÀL NOOIT ÀÀN GEVEN  SEX  TE WILLEN.Tén ZIJ RÈÈDS Getraumatiséérd En Teruggrijpende OP Dat "Primitiéver?" Stadium cq Onderdéél Der Liefde En Beminnen ...DÀN NÒG IS ÈR HÈMELSBRÈÈD VERSCHIL MÈT MISBRUIK EN VÈRKRACHTING.DÀT KÒMT VÀÀK VÒÒR ÒM Dàt We Dóór Een Culturele Ontwikkelingsramp Zijn Getroffen Heel Lang Geléden Al Waar Door We Terug geworpen Werden in Onze Evolutie ÉN Dè Pure Liefde Dát Een Kind Méé Brengt Van GOD Zó Goéd ALs ONMOGELIJK IS. Dáár zijn té Véél Brandstapels kruizigingen Christusvervolgingen Vérkrachtingen martelingen inquistitiés Dié Òns Ván Vrije Ménsen Mét GOD tót slaven en hoéren Dér zuidelijke Kindér Vèrkrachterscultúren maakten.


http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 13:44
@Marjann, 29 jun 2011 13:27 Ik Denk Dat Het Een ietwát Spookstrijden Wordt Als Mén Niét Beseft Dat Achter de Politiék De joodse mafia Al Die Tijd aan de touwtjes trok en Heden NOG trekt rutte en verhagen rosenthal balkenende cohen halsema van dam demmink lubbers kok van agt pechthold hamer tang...Allemáál Verschillende Partijen MÀÀR Die zijn askenazijoods En Alléén lid van de joodse mafia. De Definitieve Nekslag Van Nederland Kan Niet Exact Gezegd Worden omdat Dát de joodse cultuur al eeuwen is Mét Ons Als host Volken.Dé PvdA En Joop Den Uyl Hádden zé Van Vóór Zijn Eerste Optreden Al Volkomen in de hand En moest Hij doen wat zij wilden.Toén kok van agt en lubbers Hét trio askenazijoodse mafiahoofden in Begin ´70 aan de macht kwam Als bestuurders Was Dát Het begin Van het Einde. De joodse mafia parasiteert Óp Volken Wereldwijd En heeft lak en schijt Aan Landsbelangen Volksbelangen En eten Kindjes Als ontbijt Én tellen De Munten Die dé hunne Niét Zijn. Áls Je Politiék Mét mafiamisdaden Blijft verwarren Kun Je Ook Nooit Dóór Hebben Hoé Het Zit nationaal En internationaal. Dán Kun Je Nooit Beseffen Dat We Enkel Vánwege de wens Van de joodse mafia in Afghanistan Egypte Libie zitten Zo Als Eerder al in Irak. De joodse mafia is groot En enkel de bij banken betrokken plundercellen Tellen Al 35.000.000 leden Wereldwijd.Zitten in ELKE Regering En Bestuur ÉN doén niéts Anders Dán inpikken plunderen vermenigvuldigen Vérkrachten overweldigen verdrijven. Dé Politiék Zélf Dè Democratié Dè religien koningshuizen Zijn Enkel stropoppen facades puppets En pispaaltjés vóór Die joodse mafia ...Al Dat IS Door hen gebracht en opgezét en Jij IN Geboren EN Velen Al IN Gestorven Òók Zonder OOIT iets Door te Hebben Gehád van Hun Lééd En Wat Ze Sterven dééd.

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 13:27
@pbv2, 29 jun 2011 13:18 Nou Flonker NIÈTS DÀN Schade Enorm Lééd Onbewoonbaarheden oeverlóze Criminaliteit en geweld waanzin uit geroeid worden dé Grond in getrapt worden Én Èven Ènórme Valse schulden HÈÈFT Het ÒNS geléverd Die joodse mafia dwars Door Alle Landsbelang En Partijen Der Jaren héen. Àlléen dé rothchilds en Dè joodse gemeen zijn ze Wél schap is Wéreldwijd puisant Veel rijker gewórden éven Áls WIJ TOÈVALLIG éven Véél Armer Zijn Gewórden.

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 13:21
Marjann schreef:
[...]//... is dat de PVV aanhang hier op depers weinig tot geen kennis van feiten heeft en een `oostblokker` ook tot niet westerse immigrant rekent.
Áls U Wist wát Dié oostblokkers éven massaal Als de joden en de moslims úit vréten Mét Ònze Kinderén En Vrouwen Zoú U ze Òók Tót De Niét Westerse Zuidelijke Kindér Vérkrachtersculkturen Rékenen Réken Máár! Dé import Ván vreemd volk IS monopolistisch metiér Van de joodse mafia En Die hébben Mét Die immi- Én émigraties NIÈT hét Beste Mét ÒNS máár zich zélf vóor....Émigrátiés...de joodse mafia heeft Sinds mafialid hirsch ballin Ons bij decreet in 1991 buiten de Wet stelde en Vogelvrij verklaarde 900.000 Autóchtóón Néderlandse Gezinnen Hét Land ÙIT gejáágd! Ván Dé 5,5 Miljoén Na oorlogse Autóchtóne Néderlanders ZIJN Dóór Dié etnische Tereurdaden En Anderen Misdrijven Òók ér Nog Máár 2,1 Miljoén Óver Wáár Ván Velen in dé moslim én jodenbordelen. Zo heeft de joodse mafia alias de israeliet Geheel de Westerse Wereld gesloopt geplunderd Vérkracht en wég gegooid.In Amerika Wonen Al 20.000.000 Mensen úit Hun Huizen geggoid Hun Eigendommen áf genómen in De Auto Langs de Straat in Tentenkampen.Wát Ván Dat Volk óver IS Mét Een Al Jaarlijks verdwijningsgetal Van 890.000 Personen Wáár Van 490.000 Kinderén IS Dé Vraag!


http://www.depers.nl/binnenland/547294/Kinderporno-niet-te-kraken.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 13:04
effe Een Wetje Maken Dat Providers Géén Anonieme Betalingen En geldverkeer Meer Mogen Accepteren indien Kinder porno Óf porno DÀT ALTIJD Gerelatéérd IS Aan Kindér porno En Misbruiken óm uberhaupt áán hun hoeren te komen Dié Tóch Echt Niét Aan Bomen Groeien.Kómen ér Òók Géén onkraakbare systemen vol Met Kp.

http://www.depers.nl/binnenland/578721/EU-landen-wisselen-info-uit-over-pedofielen.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 12:54
Sorry @baduhenna, 29 jun 2011 12:36 Pr de vries Zát in 2009 even áls Die wim dankbaar bij brouwer en teeven Óp min Van justitie hén Toé Gestuurde Informatie Omtrent nationale Én internationale Misbruiken op scholen en schoolreisje te Gélde te maken. Verkeerde Paard Joh!

http://www.depers.nl/binnenland/578552/Bosma-krijgt-eindelijk-respect.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 12:43
@Vermeer, 29 jun 2011 12:20 sjá bosma is een de PVV binnen gesluisde askenazijood.Máár Búiten Dát DÙS indiréct is Hét Weer Dát Simpele PVV bashen.Go with the safewritingflow.Òver Een cohen Wórden ze al Wát Banger Óver Eén péchthold Nóg Méér ÉN Òver Èèn wim kok Een ruud lubbers Een dries van agt Héb Ik ze Nóg Nóóit Een Piepje Zién Geven ..Dé hoofden Van joodse mafia afdeling Nederland. Áls jaloezie Zie Ik Het Ook Niet Máár Àls Criminéélpolitiék activistenbrood en opdrachtschrijven Wél. Dús Hiér En Dáár Wát hulspasbashen Terug is Wel Vermakelijk.

http://www.depers.nl/binnenland/578728/Politie-beschoten.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 12:23
Já de joodse mafia kwéékte de afgelopen decennia haat rassen haat zinloos geweld en verruwing Mét hun ophitsingen activismen Terrorismen Leugens en bedrog hun plunderingen Én Criminaliteit opwekkende Armoeden zaaien En dit Zijn De Résultaten.

http://www.depers.nl/binnenland/578721/EU-landen-wisselen-info-uit-over-pedofielen.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 12:20
Áh ér Gáát Info Uit Gewisseld Wórden Òver dé joodse cultúúr? Mooi Dan. Teeven? Had Dié Niét Nóg Èén Supposed lijst Van Allemáál pedos ...Alhoéwél Dát Niét De Juiste Term is ...in De staat besturen politiék en Regering. Wél Óver brállen En niks Méé Doén? Dán ..Mén Kán Hélemáál Géén Aangiften Óm Misbruik Óf Vérkrachtingen Doén Behálve over hoog uit dé eigen Vader of Moeder ... Èn Dát Zijn Dé Bóósdoeners Niét. Poog Dát Al Heel Mijn Al Lange Leven En in Dé ´80 En in 2009 Òók Weer Eens. Méér Dán 11++ Móórdpogingen hééft Mij Dát Niét geleverd. Dán Kán teeven Mooi Beantwoorden Hoé Hét Kán Dát Een prins willem alexander wél Kinder pornofotos Van ZIJN Kinderen Ván Een Kindér pornowebsite áf krijgt Én Dé Hél Vóór Onze Kinderén Blijkbáár dóór zoú moéten gaan? Dán Dáár Náást bralt joods mafiabendelid Èn Kindér pornoproducer ballin al járen Dat Kindér pornosites "mummel mummel moeilijk" aan te pakken Zijn Térwijl Providers Verplichten GÈÈN Betalingen Én Geldverkeer Die Anoniem zijn Méér te Acceptéren Indién Het Kp Betreft Dé Zaak Óver Zou ZIJN.Dán ZIJN ér 2009 Wereldwijd Aangiften Geweest Over massale etnische Misdrijven Misbruiken Én drogéringen op scholen en in de Wijken.Òok De Nederlandse Overheden ÉN Politiék Hebben Toén Rijkelijk Herhaaldelijk Info Gehad.Enig Resultaat Wás joods mafialid cohen Die de Politiechefs belaagd en ze vervangt voor joodse mafiabendeleden meer en meer...Én ze Hét Vaticaan wél in het zonnetje zetten. Steeds maar náár buitenlandse uitzaaingen wijzen in Plááts Ván Náár Dé Kankermoederschepen in Eigen Overheden en Maatschappijen Helpt Niét Echt Wat Èn IS afleiding. Zélfs sjuul paradijs Is in de tachtiger jaren Veroordeeld Wegens Kinder Misbruiken.En bestáát Hét Óm Een 12 Jarig Zwanger Meisje Door de goot te sleuren Op basis Van Illegale Medische info Die Haar doktor de media gáf...Wáár Dóor Ze Huis En Haard Moest Verlaten En Nu In Een Tehuis of opvang Zit.Alles verloren Huis kwijt familie Kwijt Veiligheid Kwijt Mét Een Kind Onder De Arm Bij Allemáál Vreemde EN ZÈÉR Ónbetrouwbare mensen Dáár Mééste instantie Jeug zorg En hulporgs in handen joodse Misbruikermafia is inclusiéf wetgeving en justitie En De Misbruiken in hulp Én opvanglánd Óm Dé Oren Vliegen. Èén Kind ZÒ Misbruiken óm áf te leiden Van Dat tristan van der vlis Een jood is EN familie Van bob joods jdl Terrorist smalhout En generaal ziekteverspreider arie van der vlis IS Exact Zo Schadelijk Als Een dutroux Een ted bundy.Dáar Doet Dié crimefighter niets Mee En Zelfs Ván De raad voor journailistiek kwam Géén krimp Géén tóón Géén Wóórd.

http://www.depers.nl/binnenland/578552/Bosma-krijgt-eindelijk-respect.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 11:53
Noú @Clairwil, 29 jun 2011 11:33 Zág éven Een Beeld Voor Me Van Een meneer in verschoten lange regenjas Die in een Steegje Lag Welliswaar Een warm plekje En briefjes óm de Hoék stak ...Voor Wie Weet Ik Niét.

http://www.depers.nl/economie/578685/Nederland-heeft-laagste-jeugdwerkloosheid-EU.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 11:46
Zoú Dát Betekenen Dát dé slavernij Èn Kindér arbeid Hiér Hét Èrgst IS? Hoé stáán Dé Zélfmóórdgetállen?

http://www.depers.nl/economie/578680/Genieten-van-oude-dag-mag-dat.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 11:45
ja Wát Wil Jé? Dát is Een askenaZijoodse Én Die werken Niét voor achterbannen Máár joodse mafia. Én Ik Vréés Dát ze IS Áls ze ér uit Ziét..Hét Wáchten IS Óp De Schandálen Dé Malversaties Dé Diefstallen Dé Berovingén. Wás Met halsema Ook Zó Mét lubbers kok van agt pechthold cohen etc etc etc ...Just Wait the Bill And Damageclaims wil find You. Déze mejúfroúw Zál ´t Bij Vóorbééld NÒOIT Óver Dè TIÈNTALLEN MILJÀRDEN Euro Pensioenkásberovingen Gáán Hébben Ván club lubbers Èn nijpels. ÉN AFM ..Dáár zát joods mafialid doctors van leeuwen dé Boél járen té beliegen en bédonderén vóór zijn plundermafia ... Dé ópvolgér Zál Nét Àls Al Bij NMA Wéér Een joods mafiabendelid uit Hét krát ZIJN. Nét Àls mario draghi Van de ecb Vólkómen askenaZijoods mafialid IS Én Als opvolger GÈÈN Vóóruitgang. We Hébben Lást Van de joodse mafia Dát Probleem Heeft Heel de Westerse Wereld Áls ENIG Probléém.

http://www.depers.nl/economie/578688/Jongerius-steekt-dapper-vinger-in-de-dijk.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 11:40
Déze mejúfroúw Zál ´t Bij Vóorbééld NÒOIT Óver Dè TIÈNTALLEN MILJÀRDEN Euro Pensioenkásberovingen Gáán Hébben Ván club lubbers Èn nijpels.

http://www.depers.nl/economie/578688/Jongerius-steekt-dapper-vinger-in-de-dijk.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 11:37
ja Wát Wil Jé? Dát is Een askenaZijoodse Én Die werken Niét voor achterbannen Máár joodse mafia. Én Ik Vréés Dát ze IS Áls ze ér uit Ziét..Hét Wáchten IS Óp De Schandálen Dé Malversaties Dé Diefstallen Dé Berovingén. Wás Met halsema Ook Zó Mét lubbers kok van agt pechthold cohen etc etc etc ...Just Wait the Bill And Damageclaims wil find You

http://www.depers.nl/wetenschap/577524/Column-Vissen-naar-publiciteit.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 11:28
Gréédpiés ..Wát wickedleaks is Vóór Óns is gréédpiés Vóór Dé Zééhond?

http://www.depers.nl/wetenschap/577524/Column-Vissen-naar-publiciteit.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 11:27
Greedpiés Een spin Van de olieindustrie Òm Dé Bange klant gerust te stellen?

http://www.depers.nl/wetenschap/577524/Column-Vissen-naar-publiciteit.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 11:23
greedpiés vist Dé Oceanen léég? gréédpiés Dié in dé Nóórdelijke ijszeeen Dé Wálvissen hórendól maakt Dóor Steeds rondjés om Ze te draaien Dé Zééhóndjés astma geeft Mét hun ÁrmeluisstookolieZwáveluitláten Ván hun opgevoérde diesélschip james bontheli Én zenuwrubberboten? òns hárd Hét Milieu extra laat vervuilen óm Dé donatiéhónger Ván ze té stillen Óm Dát ze Nét Als de paus Ánders Óns schuldcomplexen kómen áán práten Dié Húlp Èn Léédgéldmiljonáirs? Néé Nóóit Ván gehóórd!

http://www.depers.nl/buitenland/578686/Bliksem-doodt-schoolkinderen.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 11:05
"basisschool in het district Zombo in Uganda" Óver Al Waar scholen op poppen in Afrika breekt de pleuris uit. Dáár Zál Ook Wél de drughandel Kindér prostituties geweld en Criminaliteit welig gaan tieren. Scholen Zijn Een Door joden al tientallen eeuwen gebracht Verschijnsel óm Kinderén te klissen vóór hun kwade werken. De gevolgen Kun Je Òók Aan de gedragingen Van Meeste huidige bestuurders wetgevers en politici Zién Die Allen op scholen zaten en Dát Wás dé generatie nog Wél Dié Helemáal Óp Onze Zakken En Spaarvarkens téérde En Nu de rest Ook nog pikken stelen Roven. Én lonen ván 4000 tót 24.000 Euro PÈR MÀÀND hébben ze tót ""nórmáál"" verklaard Dié balkenendesyndromen. Inkomens Van 700 Euro tót Criminéél én pakken Dát als zódanig áán.

http://www.depers.nl/binnenland/578552/Bosma-krijgt-eindelijk-respect.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 10:52
Ahr Ahr Ahr bosma is een askenaZijood Simpel joodse mafia DUS. Máár óp Hitler kankeren de joden Ook al 70 jáár Térwijl Òok Die Én Zélfs mengele Een jood Wás. Láát NRC Dán Mischién Geert Wilders Èèn Kánsje Àls Columnist Géven ÀLs ze Tóch Géén Verschillen Zién? Óf MIJ?

http://www.depers.nl/binnenland/578660/Politietrainers-op-dodenlijst-.html
Door: eccenomo, 29 jun 2011 10:44
PFFFFFFF >Volkskrant met een woordvoerder van de Taliban< volk(Wélk?)skrant en tb.Jodenblaadje en tb.mossad en Ons informéren over de dagelijkse aanslagenlijst van taliban wat ze zouden gáán doén??? Sure...Geheel de informatie Óver de WTC aanslag óver GEHEÈL dé Supposed moslimterrorisme KOMT VÀN de mossad cq israel ÁLS ÈNIGE bron.Wát MOÈTEN DIÈ moslims Die joden TOCH Vértrouwen ZÈG? ÉN Niét Eens Een TROTS Eigen Wébsijteje Waar Op ze Dát keurig Zouden bijhouden. Is Het Mogelijk Dat israel Die aanslagen Pleegt om Ons terrorisme te insinueren? Zijn Tót Héden Dé ENIGE aanslagplegers Gebléken! Én volkskrant zit VOL met mossad. En Dié namaakiranier afshin ellian mossadschát hangt Òók Érgens in Een redactie rond. Ze hébben kharzai Één KHAZÀR Een jóód president gemaakt Van Afghanistan EN Dé familie van askenaZijood balkenende zat al in Afghanistan toén de kogels nog vlogen En gladio van lubbers "Dé Pensioenenróver" wiens gladiowapenopslag in Enschede nog de lucht in ging Òok om de papaveroogsten weer op gang te krijgen DUS wié is Daar bezig?

http://www.depers.nl/opmerkelijk/578390/Hof-studeert-op-definitie-onfatsoenlijk.html
Door: heleandereikke, 28 jun 2011 22:09
Onfatsoenlijk is dat als de grootste mensenrechtennaaier van de laatste 40 decennia (de enigste kankerjood ooit ernst hirsch stallin) benoemt wordt tot hoogleraar mensenrechten op voorspraak van de rechtspolitiek RSHF-junta Brouwer Corstens Opstelten.

http://www.depers.nl/opmerkelijk/578390/Hof-studeert-op-definitie-onfatsoenlijk.html
Door: justus, 29 jun 2011 00:36
@heleandereikke, 28 jun 2011 22:09 Ja Een HÈÈL Bizar Lachertjé.Kén ballin opstelten brouwer Wel Zwaarste mafiamisdadigers...tegen Alle Staats Lands Volks En Regeringsbelang in. Hoé Díe Ook Die baantjes Steeds ritselen???

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: justus, 29 jun 2011 00:27
@zomaar iemand, 28 jun 2011 23:22 Ráár Dát Zinnige En Nuttige Tekst Zo Maar Snel Begrijpelijk IS he? Klinkt Goed...Begrijpelijk té Volgen Òok (Zéldzaam ...Zéker Áls joden aan het woord)Klein Cruciaal Detail Echter ...De joodse mafia Pleegt Al decennia Zwaarst Misdrijf etnisch Misdrijf en Terrorismen van uit allerlei partijen besturen ambtenarij religien bedrijfsleven nationaal en internationaal.ÈÈN ér Ván IS Dát ze de Staat Regéring ambt status Politiék Ministeries Hulporgs Mensenrechtenorgs (Mensenhandel)Misbruiken Óm ALLE Kontrakt Gelden Subsidies Inkomens Wérkgelegenheden Bedrijf ÉN ZELFS Hulpgelden Én Pensioéngelden in eigen hand te krijgen En Anders Dát Van Collaborateurs als de moslims (halal en werkgelegenheid Róven in de Voedselindustrie onder religious voorwendsel Én préssúúr is Een standaard mafiatruckje deden de joden zelf ook al)ÉN DÀT deden ze al decennia en Hééft tot resultáát gehad Dat NIETS Méér Van ONS isZLEFS ALLE Volkseigendom Hébben ze Geroófd en TOT HEDEN GÈEN DUBBELTJE Vóór Betááld...Óm Hét Óver MILJÀRDEN Nóg Maar Eens te Hebben. DÙS Dié Besparingen lopen Geváár in de zakken van de islam(subsidiefraudes werkgelegenheidsroven) ÉN de joodse mafgia te belanden( Zo ALs rabijn evers cidi mdi en velen meer miljoénen aan subsidies krijgen AL JÀREN Van de handlangers in de politiek en overheden). Wé zitten Mét chronische etnische mafia En Terreurwerkzaamheden Van uit de islam en joodse mafia. Máár Zonder hén ...Já ...Máár Dán Hádden We Òòk NÒÒIT Problemen Gehád ÉN Géén schulden geweld En Criminaliteit Òok !( Kun Je Dé Schaal Van hun invloed ietwat Áán Bevroeden)

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: zomaar iemand, 28 jun 2011 23:22
Hoe dit kabinet (Verhagen en Rutten ) , het ook willen wenden of keren !!, zij zijn verantwoordelijk dat juist de minderheden binnen onze samenleving de klappen krijgen !!!

Zij en hun achterban willen geen stop zetten , op de instroom van niet westerse allochtonen die onze samenleving 6 miljard per jaar kosten volgens het CBS , en volgens het bureau Nyfer 7,2 miljard per jaar !!, een stopzetting hiervan voor 5 jaar zou onze samenleving ruim 30 miljard opleveren !!, in een regeer periode zou dit dus 24 miljard zijn , waar deze regering VVD , CDA , 18 miljard wil hervormen in de aankomende regeerperiode , dus een extra inkomsten van 8 miljard over vier jaar ,mits er een stop gezet word op de toestroom van immigrante (onwillende!!).

Dan geeft onze samenleving nog per jaar de helft meer aan ontwikkelingshulp dan het zou moeten geven, tel ruim 4 miljard per jaar , en halveer dit , zou ons nog extra 8 miljard opleveren , plus de eerder genoemde 8 miljard komen wij op rui 16 miljard per jaar wat hier !!! Uitgegeven zouden kennen worden aan onze samenleving , tel je mee marjan ? Hierdoor zouden de minder bedeelde niets behoeven in te leveren nog onder behoeven te lijden, zij zouden per maand meer krijgen , de ouderen in verzorgingstehuizen zouden een betere zorg kennen verkrijgen , (kom nu niet met het lul verhaaltje wij hebben niet genoeg mensen , er zitten er ruim 400 duizend thuis !!!, dus mensen genoeg) , en wij zouden in zijn geheel niet behoeven te hervormen (inleveren).

Kijk dan maak je het voor de mensen hier!!!! , leuk om te leven .

Toch gezien dat de linkse poppetjes binnen de regeringspartijen kijken naar mensen in en uit het buitenland , zal ook jan met de pet de onder hervormingen te lijden krijgen , en dan nu nog mondjes maat , toch ik denk gezien de plannen van de andere partijen , die bijna alles aan de buitenlander willen geven het nu wel meevalt .

Toch en ik schrijf toch !!!, de keus krijgen wij weer bij de volgende verkiezingen, willen wij gekke Heini van de wereld blijven en iedereen hier toelaten en pamperen en knuffelen , dan stem je op een andere partij !!, wil je dat je ouders , je zieken familieleden , ect het beter krijgen stem je op de PVV!!.

Ik heb mijn keus al lang geleden gemaakt , ik wens het mijn kinderen beter !!, in een land waarin werken nog lonend is .

Afin jullie zien maar wat je wil, toch schijf de schuld niet naar anderen omdat die zeggen schrijven hoe het zou moeten zijn .

Houdoe wor

http://www.depers.nl/binnenland/578323/Veertien-arrestaties-bij-kunstprotest.html
Door: justus, 29 jun 2011 00:10
Áh @Spongebob, 28 jun 2011 23:41 uw verwijzing Gevonden.U Hééft Geen Idee Wat u Zégt Met " loop je posts nog maar na" Máár OK!Bij Déze Hét Vólgende ÉN Doei he : http://www.depers.nl/buitenland/578185/Levenslang-voor-gruwelijke-tienermoord.html Door: justus, 29 jun 2011 00:05 @Spongebob, 28 jun 2011 22:09 Noú Ik Dénk Écht Dát ú ZÈLF Hét Vieze mannétjé Moét Zijn ÁLs u Zó reageert Óp Beschrijving en Mededeling Van Feiten Die Ten Èérste Zeer Ernstig Zijn En Ten Tweede Zéér Vele Ménsen Áán Gáán Én Òm Vele Zaken belangrijk Zijn. Géén Ván Àllen ú Òók Hééft Antwoord Gégéven Òp de Vraag "Óf ú Wél Eens SEX hébt gehád Een Bang Kind"...Òók Zó iets spongebobbigs. Dié Vráág Wérd Mét Réden Ómkleedt Gesteld. Wél ÀL Wéér dé moéite Én energié óm Wéér Dérmatige reacties en opmerkingen te plaatsen Dat Hét Wél Óm Zéér Ernstige Gééstesziékten Moét Gáán Dán! Méde ...Ván uw opmerking u Zoú Al 400 jáár Nederlands ZIJN Gelóof Ik GÈÈN Siér. Poogt u Dé media Dié Dit Sóort Stories Ál Hoewél Minder Gedetaileerd Ook Brengen Soms Ook dé les té lezen óm Wát Ze Wél En Niét Van u mogen Schrijven? ...Zélf Óp ZOUTEN Stél Ik Dan Maar Vóór!

http://www.depers.nl/buitenland/578185/Levenslang-voor-gruwelijke-tienermoord.html
Door: justus, 29 jun 2011 00:05
@Spongebob, 28 jun 2011 22:09 Noú Ik Dénk Écht Dát ú ZÈLF Hét Vieze mannétjé Moét Zijn ÁLs u Zó reageert Óp Beschrijving en Mededeling Van Feiten Die Ten Èérste Zeer Ernstig Zijn En Ten Tweede Zéér Vele Ménsen Áán Gáán Én Òm Vele Zaken belangrijk Zijn. Géén Ván Àllen ú Òók Hééft Antwoord Gégéven Òp de Vraag "Óf ú Wél Eens SEX hébt gehád Een Bang Kind"...Òók Zó iets spongebobbigs. Dié Vráág Wérd Mét Réden Ómkleedt Gesteld. Wél ÀL Wéér dé moéite Én energié óm Wéér Dérmatige reacties en opmerkingen te plaatsen Dat Hét Wél Óm Zéér Ernstige Gééstesziékten Moét Gáán Dán! Méde ...Ván uw opmerking u Zoú Al 400 jáár Nederlands ZIJN Gelóof Ik GÈÈN Siér. Poogt u Dé media Dié Dit Sóort Stories Ál Hoewél Minder Gedetaileerd Ook Brengen Soms Ook dé les té lezen óm Wát Ze Wél En Niét Van u mogen Schrijven? ...Zélf Óp ZOUTEN Stél Ik Dan Maar Vóór!

http://www.depers.nl/buitenland/578185/Levenslang-voor-gruwelijke-tienermoord.html
Door: Spongebob, 28 jun 2011 22:09
justus schreef:
@Vliegertje, 27 jun 2011 16:29 @Spongebob, 28 jun 2011 00:53 @Surfendesurfer, 28 jun 2011 10:18 @Shazbat, 28 jun 2011 14:02 ...Vérbijsterénde Reactiés Ván Tótáál Ván Dè Pót Gérúkte buiténlanders Blijkbáár ...Dàt Máár ÈÈN Vráág Óver BLIJFT: Hééft hullié jullié ú Wel Éèns SEX gehád Mét Een Bang Kind?
Verbijsterende reacties? Die van jezelf wel eens gelezen? Je hebt kennelijk geen zelfkennis (Nee..duh, anders was je wel bij jezelf ten rade gegaan wat je fout doet..). >> Verder ben ik Nederlands, en tot mijn grootouders van 400 jaar geleden ook: Allemaal uit Overijssel/Drenthe: Oerhollands, nergens een Jood in de familie gehad! En er zijn geen verhalen bekend van pedoseksualiteit of pedofilie; Waar haal je het gore lef vandaan: Optyfen. NU! Vieze vent, ik heb je al die tijd een kans gegeven: Maar die greep je niet. Opzouten en niet meer lopen janken nu.

http://www.depers.nl/binnenland/578397/Uur-u-voor-pedo-Sytze.html
Door: justus, 28 jun 2011 23:51
@heleandereikke, 28 jun 2011 21:59 Hiér Heb Ik Zélfs Op Klokkenluideronline Niet Van Gehoord.Wél iets in Dié Zelfde Richting Van uit Nederlandse justitiekringen( Niét verwisselen Mét Kringspieren)Dát Curacao ZÈLF Èèn Weer Volgend Kindér molestéérdersparadijsje Blijkt.Maár Van Een Internetgedeelte ? Heb Je Linkjes Alsjeblieft?

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: justus, 28 jun 2011 23:41
Nóg Wel iets Waar Je Vóór Óp Moét Passen BIJ Die verhagen cohen rutte balkenendehoutzaagfiguren EN Hiér Òók Wèl Past:  ##http://www.depers.nl/binnenland/578323/Veertien-arrestaties-bij-kunstprotest.html
Door: justus, 28 jun 2011 23:36
Nog Een Waarschuwing: Als Je Door de joden op scholen gemarteld Bént geHérsenspoeld ""de economié"" ""heilig"" te vinden cq hard wérken (...vóór hún wéélde)...Kún Jè Gevaarlijk éxcessiéve gedáchten krijgen Ván :  dat ieder één zondér uitzondering zou moeten wérken dát dé werkelozen óf minder hárd wérkendén dé óórzáák ván alles en nog wát zoudén zijn Én Zélfs tót uitroeien ván Een Ieder Die Niét werkt óf Productiéf is Zo ALs Bejaarden Kunstenaars Werkelozen. Mét Déze Hérsenspoelingen plaatsen de joden Je Waardensysteem onderste boven en maken Dat Je alles Bóven Je Liefde Je Menselijk Belang Bóven Een Méns Èn Zélfs Jé Familie zét in diénst áán Dié jóód Dié Tóch NÒÒIT genoég hééft Én Je Àlléén Máár schulden en Ongeluk geeft! Véel Van de gedrogéérde Hersenspoelingen Die joden op scholen en schoolreisjes géven ZIJN LÈVENSGEVÀARLIJK tót Zelfs Móórdopdrachten tegen Eigen Familie Kinderen En Volk  áán toé...ÉN DÀT Léést Men Dán Wél Regelmatig in de krant. Én Òók Ànder Dénkendén Zó Áls Kúnstenáárs kúnnen ér Dán ván langs krijgen. Nóg Een Gevaar IS Dàt  Dié Hérsenspoelingen Jé Léven EN Gezondheid Óòk Ván Je Familie in Gevaar Kunnen brengen en Dat Ook doen Dóór het belang Van Een ANDER boven Je Eigen Belang te plaatsen...Je loopt Gevaar Je óp te offeren vóór één Stél hébzuchtige áchterbakse zákken Dié Géén Eens Een Dubbeltjé Verdiénen MÀÀR LÈVENSLÀNG!  ##  Vóór verhagen en consorten Als rutte cohen Moét Je Op Pássen Want Die willen Simpel Stemmen snaaien Door nét te doen áls Óf ...décennia láng hebben ze béwézen álles te zijn Máar Niét wát ze zéggen!Àls Je ér in trápt zijn hun beweringen en schijnbeloften zo wég Want Dát hébben ze méér geflikt!


http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: justus, 28 jun 2011 23:41
##Noú Béste @Postel, 28 jun 2011 21:16 Wil Jé Wél Éven Op Dé Hoogte Bréngen Dát We Dóór decennia Ván etnisch joods Misdrijf Ván de 5,5 Miljoén Ná oorlogse Autóchtónen NÀÀR Nóg MÀÀR 2,1 Miljoén ZIJN Geréducéérd.Héél Dé RÈST > Dát Wéét jij Niét Dóór boekhoudkundige Misdrijven > Dóór de decennia heén Òók IS ÀLLES buitenlands.Èn tót Óvermáát Ván Absólúút etnische Ramp Nog Méésten Ván zuidelijke Kindér Vérkrachtersrassen Én volken Òók ...Téken úit Dé massieve Oorzaken Ván Criminalitéit Die ze brachten Wáár Àlle Misdáád Óp Konto buitenlanders Hád Gestáán Àls de joodse mafia niét zó creatiéf zou boékhouden!...Dè mafia Ván verhagen cohen rosenthal rutte hamer tang lubbers van agt kok pechthold halsema etc dwárs dóór Àlle scheiding der machten en Partijen en Partijprogrammas héén Wás Het Altijd Al de joodse mafia Dié Óns uitzóóg!Wáar Óm Dácht JIJ Ànders zijn zij NU zó rijk Én WIJ ZÒÒÒ ARM Mét een Toekomst Van schulden en Angst ...ÉN Wát Dacht Jé Onze Kinderen Vóór Trauma´s Hébben Dóór wát Ze geflikt wordt ...Één Klein Voorbeeldje: Èlke Rúg Èn Nékoperatie Dié We ondergáán in Ons Leven Hééft Als Enige Òórzáák wát ze Op schoolreisjes Dé Kinderén áán doén! DÙS verhagen en zijn bende ongerégeld IS Één Schadepost Ván Jé wélste! Èn ze zitten in dé vvd in de pvda in de cu in gl in cda DÚS Véél té Stemmen IS ér Niét Dán Òverdádig aanwezige joodse mafia Zo Als altijd!


http://www.depers.nl/binnenland/578323/Veertien-arrestaties-bij-kunstprotest.html
Door: justus, 28 jun 2011 23:36
Nog Een Waarschuwing: Als Je Door de joden op scholen gemarteld Bént geHérsenspoeld ""de economié"" ""heilig"" te vinden cq hard wérken (...vóór hún wéélde)...Kún Jè Gevaarlijk éxcessiéve gedáchten krijgen Ván :  dat ieder één zondér uitzondering zou moeten wérken dát dé werkelozen óf minder hárd wérkendén dé óórzáák ván alles en nog wát zoudén zijn Én Zélfs tót uitroeien ván Een Ieder Die Niét werkt óf Productiéf is Zo ALs Bejaarden Kunstenaars Werkelozen. Mét Déze Hérsenspoelingen plaatsen de joden Je Waardensysteem onderste boven en maken Dat Je alles Bóven Je Liefde Je Menselijk Belang Bóven Een Méns Èn Zélfs Jé Familie zét in diénst áán Dié jóód Dié Tóch NÒÒIT genoég hééft Én Je Àlléén Máár schulden en Ongeluk geeft! Véel Van de gedrogéérde Hersenspoelingen Die joden op scholen en schoolreisjes géven ZIJN LÈVENSGEVÀARLIJK tót Zelfs Móórdopdrachten tegen Eigen Familie Kinderen En Volk  áán toé...ÉN DÀT Léést Men Dán Wél Regelmatig in de krant. Én Òók Ànder Dénkendén Zó Áls Kúnstenáárs kúnnen ér Dán ván langs krijgen. Nóg Een Gevaar IS Dàt  Dié Hérsenspoelingen Jé Léven EN Gezondheid Óòk Ván Je Familie in Gevaar Kunnen brengen en Dat Ook doen Dóór het belang Van Een ANDER boven Je Eigen Belang te plaatsen...Je loopt Gevaar Je óp te offeren vóór één Stél hébzuchtige áchterbakse zákken Dié Géén Eens Een Dubbeltjé Verdiénen MÀÀR LÈVENSLÀNG!

http://www.depers.nl/binnenland/578323/Veertien-arrestaties-bij-kunstprotest.html
Door: justus, 28 jun 2011 23:20
@Spongebob, 28 jun 2011 21:59 Het is bestuurlijke politiek Van de joodse mafia om ALLE Stemmen Getuigenissen Verhalen hét zwijgen óp te leggen.In Dé media Krijgt Het Slachtoffervolk Òók Àmper Een Woórd ér Dòór!
Kúnstuitingén ZIJN Héél Váák Èèn Diépe Uiting Van Waarheden Verhalen Próblémen En Getuigenissen Van eeuwen Zelfs. Dát kan niét he Bij Een joods regime Dát dit christendom in de eerste eeuw bracht zich zelf chrestiany noemde en Allen De Mond Dóód Èn dicht sloég ...Galileo Galilei IS MÀÀR ÈÈN Ván de Tiéntallen Miljoénén Die ze ter Dóód brachten óm Hun Woord en Eigen Wensen Des Levens in Europa!
Géért Wilders Nota Bene IS Een moderne variant!
Hét Criminéél joodse bestuur en politiék heeft échter een truckje "oscillatie" Dán maken ze Van Alles een ""ÒVERDREVEN "" puinhoop zo Dat We ZELF genoég krijgen Van Alles Dát Heel Mooi Hád Kúnnen Zijn! Doén ze in de Geldmarkten òók konstant.Ten tijde Van de periode den Uyl ... Die Arme Man Heeft Nog NOOIT ÈÈN DÀG ZELF Gerégéérd Máár joods mafiatrio kok van agt lubbers hád Hém ÁL in de hand .. lieten ze Òók ALLES zó oplopen. Zó hebben ze Bij Die Kunstmensen Òok Voor extréme excessen gezorgd Dóór de jaren héén. Dáár Náást ... Dè kunstuitingen Ván de Japanse aminétekenáárs Tekenen Bij Voorbeeld ONS NOODLOT Van Millenia Dát We Door de joden en islamieten afrikanen en Méér zuidelijke volken Zélfs dé soemeriers ( 5000 Jáár Geléden Al TÒT HÈDEN !!! )  ÁLs slaven en hoéren naar hun landen werden gesleept En Die tekenen HÈDEN Allemaal Róodharige En Blonde Vrouwen En Meisjes Èn Gelijk Ook wát Ze aan gedáán werd.EN in China Worden Ook Al 8000 Jáár Oude Blankenbotten op Gegraven Van Toén We Dáár náár toé gesleept werden. Áls Je Naar Open Dagen Van PZ Gáát Kun Je Tóch Echt Òók Soms Kunst Aanvoélen Dat Òver eeuwen Van Leed En Ondergang Gaat  ... Zó ÀLs Dé komst Van koningen ( joodse GODsmóórdenáárs ) en Dè Ondergang Van Onze Geloven En Leven òók Mét De Engelen.


http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: justus, 28 jun 2011 22:35
Vóór verhagen en consorten Als rutte cohen Moét Je Op Pássen Want Die willen Simpel Stemmen snaaien Door nét te doen áls Óf ...décennia láng hebben ze béwézen álles te zijn Máar Niét wát ze zéggen!Àls Je ér in trápt zijn hun beweringen en schijnbeloften zo wég Want Dát hébben ze méér geflikt!

http://www.depers.nl/binnenland/578594/Verhagen-Wilders-populist.html
Door: justus, 28 jun 2011 22:30
Noé Béste @Postel, 28 jun 2011 21:16 Wil Jé Wél Éven Op Dé Hoogte Bréngen Dát We Dóór decennia Ván etnisch joods Misdrijf Ván de 5,5 Miljoén Ná oorlogse Autóchtónen NÀÀR Nóg MÀÀR 2,1 Miljoén ZIJN Geréducéérd.Héél Dé RÈST > Dát Wéét jij Niét Dóór boekhoudkundige Misdrijven > Dóór de decennia heén Òók IS ÀLLES buitenlands.Èn tót Óvermáát Ván Absólúút etnische Ramp Nog Méésten Ván zuidelijke Kindér Vérkrachtersrassen Én volken Òók ...Téken úit Dé massive Oorzaken Ván Criminalitéit Die ze brachten Wáár Àlle Misdáád Óp Konto buitenlanders Hád Gestáán Àls de joodse mafia niét zó creatiéf zou boékhouden!...Dè mafia Ván verhagen cohen rosenthal rutte hamer tang lubbers van agt kok pechthold halsema etc dwárs dóór Àlle scheiding der machten en Partijen en Partijprogrammas héén Wás Het Altijd Al de joodse mafia Dié Óns uitzóóg!Wáar Óm Dácht JIJ Ànders zijn zij NU zó rijk Én WIJ ZÒÒÒ ARM Mét een Toekomst Van schulden en Angst ...ÉN Wát Dacht Jé Onze Kinderen Vóór Trauma´s Hébben Dóór wát Ze geflikt wordt ...Één Klein Voorbeeldje: Èlke Rúg Èn Nékoperatie Dié We ondergáán in Ons Leven Hééft Als Enige Òórzáák wát ze Op schoolreisjes Dé Kinderén áán doén! DÙS verhagen en zijn bende ongerégeld IS Één Schadepost Ván Jé wélste! Èn ze zitten in dé vvd in de pvda in de cu in gl in cda DÚS Véél té Stemmen IS ér Niét Dán Òverdádig aanwezige joodse mafia Zo Als altijd!

http://www.depers.nl/binnenland/578323/Veertien-arrestaties-bij-kunstprotest.html
Door: justus, 28 jun 2011 18:31
domino schreef:
[...]......................................................................................Ssssorryyyy maar heb ik het over werkgelegenheid gehad of over Polen ? Ik wil gewoon zeggen dat meer dan de helft die zich kunstenaar noemt gewoon een lamzak is.
Ssssssssorry @domino, 28 jun 2011 12:48 ...//...zie je al wat voor tuig het is ""ze zijn allemaal te lui om te werken"" Ergo...Wérkelóos...Én úw wérk isssss...Bént u Wél Nuttig?

http://www.depers.nl/buitenland/578185/Levenslang-voor-gruwelijke-tienermoord.html
Door: justus, 28 jun 2011 18:11
@poekkie, 28 jun 2011 09:13 ?

http://www.depers.nl/buitenland/578185/Levenslang-voor-gruwelijke-tienermoord.html
Door: justus, 28 jun 2011 18:11
@Vliegertje, 27 jun 2011 16:29 @Spongebob, 28 jun 2011 00:53 @Surfendesurfer, 28 jun 2011 10:18 @Shazbat, 28 jun 2011 14:02 ...Vérbijsterénde Reactiés Ván Tótáál Ván Dè Pót Gérúkte buiténlanders Blijkbáár ...Dàt Máár ÈÈN Vráág Óver BLIJFT: Hééft hullié jullié ú Wel Éèns SEX gehád Mét Een Bang Kind?

http://www.depers.nl/buitenland/578325/OM-wil-nieuwe-aanklachten-inzake-Ruby.html
Door: justus, 28 jun 2011 18:05
Verháál Óver drietál Klopt Niét.´t ZIJN joden Én Dié wérken Op ÈÈN maniér : MASSALE Jáárlijkse Vérkráchtingen En drogéringen Óp scholen en schóólreisjés...Wáár ALLE "joodse" réchtérs ovjs politici médiábonsen bestuurders ambtenááren réchercheúrs Aan méé doén Vóór Ál Òp schóólreisjés. Bérlúsconi Òok JÒÒDS GÈÈN uitzondéring Ván jongs áf áán!Van viér á vijf jáár Òud áf láát dé joodse mafia hun kinderen méédoén áán de martelingen drogeringen vérprostitueringen Vérkrachtingen gangbangs `van Mensen Èn Onze Kinderén. Déze menéér Mónster IS Véélvuldig Óp Zúlke Kindér gangbanggelegenheden Misbruikmakende Van schoolreisjes En Vertropuwen Van Volken gewéést! Hét Zál Èchter Zéér Moeilijk Vállen Èén Réchter cq Aanklager té Vinden Dié NIÈT Gecorrumpéért Zou Zijn Èn Die Zaken Kan Behandelen Nét Àls Hiér Dé Zaken Benno L. Sytze V. Vaticaan Dié grootscheeps Door Juist Die joodse mafia in wet gevingen en overheden massaal Misbruikt worden Áls mediaspin Óm áf te leiden Ván éigen bérlústconidáden! Ván Dáár zitten mafialeden Àls dirupio kalbfleisch samsom Òok Zo gráág in Die commisies Van Onderzoek Misbruiken Nét Àls Die joodse Verdorven rechters al té gráág willen vér oordelen in Plaats Ván Véróórdééld WÒRDEN! DÀT DÀT drietál Èn berlusconi hun Verháál Geheel Anders IS KÁN Men Bevinden Dóór de Minderjarigen Op heroine ghb lsd scopolamine strychnine etc etc etc Ná te Zién En Dé Kinderén Wáár Ze Op Schóól Záten ÒÒK! Óp Dé Peuterschólen Kindér creches lagere scholen Namelijk Worden UW Kinderén Al Tót hoér gemaakt Én vérslááfd áán Allerlei Zo Als heroine ghb lsd tabak alcohól Én vérgiftigd Wáárdóór Ze Jeugdpuistjes krijgen en Vroegtijdig Haaruitval Náást Spierziekten en Onvruchtbaarheid!Zó Hiér Zó in Italie Zo in Spanje Zó in Amerika etc! U Dácht Tóch Niet Dat pieter kalbfleisch Hét Misbruikmafia monopólie Op Kindér creches Hier Vóór niets zou hebben he?

http://www.depers.nl/buitenland/578378/Kaddafi-niet-onder-de-indruk.html
Door: justus, 28 jun 2011 17:27
Áls Ik Dáffie Wás Zoú Ik Snél Alle wetgevers in Eúrópá Af Laten Slachten! Àls Die Maar Wéét Dát De rotchilds ér achter zitten!

http://www.depers.nl/binnenland/578410/Weer-fotos-criminelen-online.html
Door: justus, 28 jun 2011 14:32
Já Máár Mág Òók Hét IP Ván @poekkie, 28 jun 2011 14:29 Mét Bij Behórende Comments Aan Politié Doorgeven!

http://www.depers.nl/binnenland/578410/Weer-fotos-criminelen-online.html
Door: justus, 28 jun 2011 14:30
@bágger Vóór joú Vóor jé Schúimbékkié : ##____# Het vermelden waard zijn de homopornofilms My Israeli Platoon en Men of Israel waarin Palestijnen in hun reet worden geneukt. Of beter gezegd Tunesiërs, omdat daar geen Palestijnen voor gevonden konden worden. In de slotscene van My Israel verzucht een Israelische militair nadat hij in de kont van een Arabier is klaargekomen: “Leven in het beloofde land heeft mij geleerd dat goed en slecht niet bestaat, en daar ben ik dankbaar voor.”

http://www.depers.nl/opmerkelijk/578390/Hof-studeert-op-definitie-onfatsoenlijk.html
Door: justus, 28 jun 2011 14:25
Óh Já Èn strychnine ENIGE Oorzáák Van Jeugdpuistjes Wegens Beschadigd Metabolisme En Vroegtijdige Haaruitval.Kijk Maar Eens Náár joden Dié geven zich zélf Namelijk géén strychnine Óns Wél En Dé Verschillen Zijn òp Slag te Zién Aan de bos haar.

http://www.depers.nl/opmerkelijk/578390/Hof-studeert-op-definitie-onfatsoenlijk.html
Door: justus, 28 jun 2011 14:21
Já @Wereldwijd, 28 jun 2011 13:01 Dán Moét Je Nóg Wèten DÀT Dié Meisjes Òp Dé Buis ALLEN Door de joodse mafia Óp Peuter Én lagere schólen AL zijn verruineerd Óm Alléén nog máár hoér te kúnnen zijn. Véél Van Die joden wérken Dán Òok Nog Èéns àls rechters ovjs politici bestuurders doktors ect etc . Mééste bordelen zijn Òok Ván Déze opdringerige buitenlanders Én hun massiéf Òók Al via de religien Collaborerende moslims.Zoú Jé Niét Zéggen he? Máár VAnwége Dát Misbruik Ván religien scholen kerkén óm de Kinderén té molestéren tót hun slaafjes en zuighoertjés Hébben Méeste Kinderén HÉDEN NÒG Tracéérbáar heroine ghb lsd zware metalen Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers farmaceutische stoffen chemicalien in Hun Bloéd alhoéwél ab klink en osterhuis een wérk ér Ván maakten óm de Sporén té verwateren Mét hun vaccinatiés Mét zwaar Schadelijke stoffen ér óver héén.

http://www.depers.nl/binnenland/578495/Cassatieberoep-pedo-verworpen.html
Door: justus, 28 jun 2011 14:14
Dé namen Ván de Betrokken hoge raad Waar Kunnen Dié Gevónden Worden?

http://www.depers.nl/binnenland/578495/Cassatieberoep-pedo-verworpen.html
Door: justus, 28 jun 2011 14:10
ÓHHH En Sytze ... Èérst Àán ovjs ÉN réchters ...mánnelijk ÈN vrouwelijk Òók VRÀGEN "Òf ze SÈX Mét Kindéren HÈBBEN Gehád" ÁL Vórens Jouwe záakje té Beginnen. Dán Zit Je Tén Minste Niét Alléén in Dié Koude Donkere cél ...Zijn Heláás Meestál in Tegenstelling Tót Jou Wél Enge Kiddy rapers Vérkrachters Èn Móórdenáárs Én Zélfs drogéérders > ze Dáár Náár Vrágen Is Òók Wél Héél gezónd En Zinning! Nét Àls een rob van gijzel Òók Dié Èrger Nog Dán Dutroux IS! ## @Info, 28 jun 2011 08:58 : ""Het recht is van ons als burger om te weten wie ze zijn en waar ze wonen , werken "" > hahaha > ze wonen gebruikelijk Óp scholen Peutérschólen en Kindér Creches Óp réchtbanken in justitié in dé politiék etc ...Bén Jé NÙ AL Dè Amsterdamse Crechezaak Vergeten Wát GÈÈN uitzondering IS Dáár NMavoorzitter pieter kalbfleisch HÈT MONOPOLIÈ vóór zijn joodse Kiddy rapeclans hééft belegd Dóór Misbruik wét macht vergunningweigering boycot Áán "Niét" bendeleden. DWZ in Groningen in Amsterdám in Vlissingen KÙN JÈ ZÒ Dè Volgende TIÈN robert m´s Èn drent´s Vinden Àán De Hand Van drugsporen heroine ghb lsd etc etc in de Kinderén Àán De Hánd Ván Vérkrachtingssignalen! Hád Je NÒG NIÈT DÒÒR HOÈ snél ze de heer drent buitén BÈÈLD droegen ...Héb Je NÒG Géén Conclusiés ALLÈÈN DÀÀR ÒM AL Getrókken? ## mr. J.H.J.A. Hofstee? Die Hééft áán groépsgangbangs Mét Kinderén gestáán. Is lid joodse mafia. Dié Hééft Kinderén Misbruikt En gedrogéért Én zijn éigen Òók Al Wáár heroine Geconstatéért Kán Worden éven Àls in de Andere Kindslachtoffers. IS académicús Én Hééft in Dé RIJ gestáán d.i. "óm de beurt Een Kind Misbruiken"...Dáár Méé in hánden Ván Én lid joodse mafia. Zit Dán òók in dé VAstgoedfraude. Réken hofstéé ÈÈRST EÈNS ÈVEN ÀF ? DÀN Zitten Wé in Èindhóven Wáár rob van gijzél Dé Boél uitwóónt. Dié Hééft Hélemáál zijn roéptoéter in De Kinderén gehángen is lid joodse mafia werkt Mét drugs ÉN Kindér prostitutié Én áfpersingén ér méé. ´K Bédoél Wié IS Sytze V Dán Hèlemáál? Àfleiding vóór ÈIGEN ÈRGÈR wérk?

http://www.depers.nl/economie/578347/Niet-kiloknallen-maar-bioknallen.html
Door: justus, 28 jun 2011 14:05
Já @vrijgesproken, 28 jun 2011 03:27 albert heijn is joods en zal er alles aan doen om de islamisering te helpen Wánt Bij uitspraken Ván hun rabbis vinden de joden Dé afrikanen en islamieten ""bétere sláven"" ÉN Òns Blanke Dwársliggers niét zó... Jé Moést Èéns Dé joods mafiaregime gedreven besturen en overheden in de Gaten Houden Dáár laten ze Òók AL ca 40 JÀÀR allochtónen VÒÒR gáán Ónder Èén éindélóze série Ván Rascistische Fake economische smoesén!

http://www.depers.nl/economie/578347/Niet-kiloknallen-maar-bioknallen.html
Door: vrijgesproken, 28 jun 2011 03:27
de naam van ah wordt nogal vaak positief genoemd in dit artikel, er wordt alleen VOLLEDIG aan voorbij gegaan dat ALBERT HEIJN HALAL-GESLACHT VLEES IN DE SCHAPPEN LEGT BIJ HET VLEES DAT REGULIER GESLACHT IS, ZONDER AANDUIDING EN ZONDER DAT DE CONSUMENT ER WEET VAN HEEFT !!----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBERT HEIJN VINDT DE ISLAM BELANGRIJKER DAN DE AUTOCHTOON !!

http://www.depers.nl/economie/578347/Niet-kiloknallen-maar-bioknallen.html
Door: justus, 28 jun 2011 13:57
2)... Indonesia -- Muslim 86.1% Iran -- Muslim 98% Iraq -- Muslim 97% Jordan -- Muslim 92% Morocco -- Muslim 98.7% Pakistan -- Muslim 97% Palestine -- Muslim 99% Syria -- Muslim 90% Tajikistan -- Muslim 90% Turkey -- Muslim 99.8% United Arab Emirates -- Muslim 96% 100% will usher in the peace of 'Dar-es-Salaam' -- the Islamic House of Peace. Here there's supposed to be peace, because everybody is a Muslim, the Madrasses are the only schools, and the Koran is the only word, such as in: Afghanistan -- Muslim 100% Saudi Arabia -- Muslim 100% Somalia -- Muslim 100% Yemen -- Muslim 100% Unfortunately, peace is never achieved, as in these 100% states the most radical Muslims intimidate and spew hatred, and satisfy their blood lust by killing less radical Muslims, for a variety of reasons. 'Before I was nine I had learned the basic canon of Arab life. It was me against my brother; me and my brother against our father; my family against my cousins and the clan; the clan against the tribe; the tribe against the world, and all of us against the infidel. -- Leon Uris, 'The Haj' It is important to understand that in some countries, with well under 100% Muslim populations, such as France, the minority Muslim populations live in ghettos, within which they are 100% Muslim, and within which they live by Sharia Law. The national police do not even enter these ghettos. There are no national courts, nor schools, nor non-Muslim religious facilities. In such situations, Muslims do not integrate into the community at large. The children attend madrasses. They learn only the Koran. To even associate with an infidel is a crime punishable with death. Therefore, in some areas of certain nations, Muslim Imams and extremists exercise more power than the national average would indicate. Today's 1.5 billion Muslims make up 22% of the world's population. But their birth rates dwarf the birth rates of Christians, Hindus, Buddhists, Jews, and all other believers. Muslims will exceed 50% of the world's population by the end of this century. Adapted from Dr. Peter Hammond's book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat If the U.S. pop. is 0.6 % muslim, Isn't it odd that; Obama appoints two devout Muslims to Homeland Security posts. Doesn't this make you feel safer already? Obama and Janet Napolitano appoint Arif Alikhan, a devout Muslim, as Assistant Secretary for Policy Development. DHS Secretary Janet Napolitano swore in Kareem Shora, a devout Muslim who was born in Damascus , Syria , as ADC National Executive Director as a member of the Homeland Security Advisory Council (HSAC).
http://www.depers.nl/economie/578347/Niet-kiloknallen-maar-bioknallen.html
Reageer Door: justus, 28 jun 2011 13:55
1) ...Some of the Trouble semites and afrikans who do work together and for the jews , an in Origin asian Man eater , for 2800 years and more now ! http://www.spiegel.de/international/germany/0%2C1518%2C665824%2C00.html http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8394802.stm So asian Man eaters ! Taken from a Forum Got this tonight. What do you think? Adapted from Dr.. Peter Hammond's book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat Islam is not a religion, nor is it a cult. In its fullest form, it is a complete, total, 100% system of life. Islam has religious, legal, political, economic, social, and military components. The religious component is a beard for all of the other components. Islamization begins when there are sufficient Muslims in a country to agitate for their religious privileges. When politically correct, tolerant, and culturally diverse societies agree to Muslim demands for their religious privileges, some of the other components tend to creep in as well. Here's how it works: As long as the Muslim population remains around or under 2% in any given country, they will be for the most part be regarded as a peace-loving minority, and not as a threat to other citizens. This is the case in: United States -- Muslim 0.6% Australia -- Muslim 1.5% Canada -- Muslim 1.9% China -- Muslim 1.8% Italy -- Muslim 1.5% Norway -- Muslim 1.8% At 2% to 5%, they begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups, often with major recruiting from the jails and among street gangs. This is happening in: Denmark -- Muslim 2% Germany -- Muslim 3.7% United Kingdom -- Muslim 2.7% Spain -- Muslim 4% Thailand -- Muslim 4.6% From 5% on, they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. For example, they will push for the introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure on supermarket chains to feature halal on their shelves -- along with threats for failure to comply. This is occurring in: France -- Muslim 8% Philippines -- 5% Sweden -- Muslim 5% Switzerland -- Muslim 4.3% The Netherlands -- Muslim 5.5% Trinidad & Tobago -- Muslim 5.8% At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves (within their ghettos) under Sharia, the Islamic Law. The ultimate goal of Islamists is to establish Sharia law over the entire world. When Muslims approach 10% of the population, they tend to increase lawlessness as a means of complaint about their conditions. In Paris , we are already seeing car-burnings. Any non-Muslim action offends Islam and results in uprisings and threats, such as in Amsterdam , with opposition to Mohammed cartoons and films about Islam. Such tensions are seen daily, particularly in Muslim sections in: Guyana -- Muslim 10% India -- Muslim 13.4% Israel -- Muslim 16% Kenya -- Muslim 10% Russia -- Muslim 15% After reaching 20%, nations can expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings, and the burnings of Christian churches and Jewish synagogues, such as in: Ethiopia -- Muslim 32.8% At 40%, nations experience widespread massacres, chronic terror attacks, and ongoing militia warfare, such as in: Bosnia -- Muslim 40% Chad -- Muslim 53.1% Lebanon -- Muslim 59.7% From 60%, nations experience unfettered persecution of non-believers of all other religions (including non-conforming Muslims), sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon, and Jizya, the tax placed on infidels, such as in: Albania -- Muslim 70% Malaysia -- Muslim 60.4% Qatar -- Muslim 77.5% Sudan -- Muslim 70% After 80%, expect daily intimidation and violent jihad, some State-run ethnic cleansing, and even some genocide, as these nations drive out the infidels, and move toward 100% Muslim, such as has been experienced and in some ways is on-going in: Bangladesh -- Muslim 83% Egypt -- Muslim 90% Gaza -- Muslim 98.7% Indonesia -- Muslim 86.1% Iran -- Muslim 98%


http://www.depers.nl/opmerkelijk/578390/Hof-studeert-op-definitie-onfatsoenlijk.html
Door: justus, 28 jun 2011 13:40
Zó Als Een Kakkerlak Een Ruimteschip? Dáár Zijn ze éven VÉRRÒT ALs Hiér Én Dié Zién We Dán òók NOOIT Méér Terúg!

http://www.depers.nl/binnenland/578397/Uur-u-voor-pedo-Sytze.html
Door: justus, 28 jun 2011 13:35
ÓHHH En Sytze ... Èérst Àán ovjs ÉN réchters ...mánnelijk ÈN vrouwelijk Òók VRÀGEN "Òf ze SÈX Mét Kindéren HÈBBEN Gehád" ÁL Vórens Jouwe záakje té Beginnen. Dán Zit Je Tén Minste Niét Alléén in Dié Koude Donkere cél ...Zijn Heláás Meestál in Tegenstelling Tót Jou Wél Enge Kiddy rapers Vérkrachters Èn Móórdenáárs Én Zélfs drogéérders > ze Dáár Náár Vrágen Is Òók Wél Héél gezónd En Zinning! Nét Àls een rob van gijzel Òók Dié Èrger Nog Dán Dutroux IS!

http://www.depers.nl/binnenland/578410/Weer-fotos-criminelen-online.html
Door: justus, 28 jun 2011 13:07
Foto boven links...één jood.Zélfs Churchill Toén Dié nog politiechef Wás in Blank Britannia Wát Je Nu Ook Niet Méér Kunt Zéggen Vanwége de chronische joodse mafia importpolitiék Hiéld Vóór de oorlog Nog Wel Eens Klopjachten Òp Jonge boevenjoden Én Liét ze gebruikelijk Simpel Dóodschiéten.Zélf ze Niét Hérkennende Máár Een joodse moéder Hébbende. In Néderlánd Ván Vóór de oorlog Záten Dé Gévangenissen VÒL Mét Zó Goéd Als Alléén joden. Sinds Dién zijn ze opgeklommen Èn zijn NU ÓNZE réchters ovjs nieuwslézers beleidsmakers burgemeestérs leráren diréctéuren drénten róberts Én hárdst schreeuwende politici ...Héláás Zijn dé methóden NÒG hèt ZÈLFDE ...ÉN ÈNIGE Brón ALLE Schúld...hún rijkdóm in névelen gehúld!

http://www.depers.nl/binnenland/578323/Veertien-arrestaties-bij-kunstprotest.html
Door: justus, 28 jun 2011 13:04
@domino, 28 jun 2011 12:48 Domme opmerking Werkeloosheid Komt Óm Dàt de joodse mafia al ruime 40 jáár Al Onze Industrie Werkgelegenheid Èn GÉLD ( Moéten in Buitenland Kopen immers)éxpórtéért náár landen wáar ze ZÈLF néergestréken zijn Zó Als China Rusland Polen. Àls ér Werk IS Héden ...impórtéren ze Pólen En éérder Noord afrikanen en moslims Toén Die Nog Niéts Van Réchten en minimumlónen Wisten Zó ALs NU De Polen Òók! Nét Gister Een joods gezinnetje Mét Aspergebedrijf ér Óm Vóór de rechter gesléépt Toévallig! Dé Poolse Werknemers Krégen Ván Géén Salaris Tót Hoog Uit Hálf Salaris Vóór 7/7 Wérken Mét Buitenwettelijke arbeidsvoorwáárden! Dáár Tégen Hééft Jé Kunstenáár Géén Schijn Ván Káns In Èigen LAND!

http://www.depers.nl/binnenland/578410/Weer-fotos-criminelen-online.html
Door: justus, 28 jun 2011 12:45
WÒW Wát VÈÈL ÀUTÒCHTÒNEN ZÈG Hét Lijkt Wèl Een joodse Kindér pornowebsite Één móslimhakbár > http://www.depolitiezoekt.nl/gezocht/overzicht/landelijk/alle-zaken/ ( Mééste afkomst asiatisch joods afrikaans )Én Wát Jámmér Dié ZÈLFDE té Dúre TIJD Hádden ze hún dappere machobodies Òók Kunnen Gebruikén Óm Hún Kindéren té Beschermen En 4x83 dutrouxés Ván de schólen úit dé réchtbánken úit justitié úit dé Vérwórden Pólitiék té SLÈPEN. Wáren Dié britse Criminélen Géén Èéns gekómen!

http://www.depers.nl/binnenland/578402/Tientallen-Britse-boeven-gepakt-in-Nederland.html
Door: justus, 28 jun 2011 12:39
WÒW Wát VÈÈL ÀUTÒCHTÒNEN ZÈG Hét Lijkt Wèl Een joodse Kindér pornowebsite Één móslimhakbár > http://www.depolitiezoekt.nl/gezocht/overzicht/landelijk/alle-zaken/ ( Mééste afkomst asiatisch joods afrikaans )

http://www.depers.nl/binnenland/578434/Opnieuw-milde-variant-vogelgriep-in-Creil.html
Door: justus, 28 jun 2011 12:33
Vréémd Hóór Vruéchér Toén Wè dé Pest verspreidden Wás ér Èén monópóol Spóór Dát Men Héden Nóg Kán Tracéren Van uit Indie ...Dóór Europa héén náar Engeland En terúg náár Europa hogér op Noordelijk náár Rusland. Bron > Duidelijk > Dáár speciaal vóór geimporteerde ratten uit Indie.Dát uitroeingsplan dér Ménsen etende asiaten alias khazars alias askenaZi alias Sinds 600 Jáár bij Ván de Blanken Geroofde Naam "joden" dóor gaande róófcultúúr. Dát Was Het plan van Een jewshadowsoctietykoning "victorius" en zijn generáál "joeghur" in Hét Jáár 301 té Engeland. Déze "vogélgriép" pópt zó máár uit dé Grónd ...Zouden véterinairs Dán Méér in dé Páp roéren Dán nóodzakelijk ...jóódse veterinairs úiteráárd? Hádden Dè Bedrijven Mischién Héél Mógelijk "bézoék" "Mét injéctiespuiten" Gehád Dé Weken vóór de uitbraak?

http://www.depers.nl/binnenland/578402/Tientallen-Britse-boeven-gepakt-in-Nederland.html
Door: justus, 28 jun 2011 12:14
Wát Jámmér Dié ZÈLFDE té Dúre TIJD Hádden ze hún dappere machobodies Òók Kunnen Gebruikén Óm Hún Kindéren té Beschermen En 4x83 dutrouxés Ván de schólen úit dé réchtbánken úit justitié úit dé Vérwórden Pólitiék té SLÈPEN. Wáren Dié britse Criminélen Géén Èéns gekómen!

http://www.depers.nl/binnenland/578323/Veertien-arrestaties-bij-kunstprotest.html
Door: justus, 28 jun 2011 11:22
Zo veel mogelijk Burgers Corrumpéren Mét állerlei middelen ván Kindér porno verspreiden en aanbieden via Internet tó t Ze bij élk akkefietje Vals beschuldigen en "dossier"geven (Ànder wóórd Vóór Corrumpéren besmeuren afpersbaar maken) ..Èén gebruikelijk joodse mafia aanpak.Dié Criminélen zijn zó brutaal Zélfs Sinds 2004 zich te laten versterken Dóór israelieten alias joden in té vliegen en illegáál in ambten en overheden te zetten Mét Valse ID Gegevens en opleiding. Mén Ziét Òók Steeds Méér joden en joodsen Óp overheids en bestuurlijke punten ALs zij het een bezettingsleger. He´lalas ziten ze Òók BIJ Onze Kinderen óp de schólen En DÀT IS Hét ÀLLERvreselijkste ALLÈRLIEDERLIJKSTE Wáár ze zó zónder méér dé drugs in Bábies Peuters en Kinderen spuiten. Óók dé joodse en moslimrabijnen spelen een keyról Dáár Áán. Wáár Dóór o.m. drugs Áls heroine ghb lsd etc etc is té Tracéren in zó Goéd ALs ELK Kind Héden Nog! O.a. ze Kinderén aan prostitutienetwerken leveren...Subsidiefraudes Plégen etc etc etc. Ik Zoú ze ZÈKER Niét Het Land láten verlaten Aangezién ze Op HÈÈL WÀT Misdáád En Génocidewerk Àf Gérékent Moéten Wórden. ALLE Huidige rechters ovjs politici burgeméésters mediagezichten advocaten Ván JOODSE kóm áf ZIJN Betrokken en bendelid...Náást Dát Méésten Òok Nog Eens té Dúre heroinejunk Én DUS Òok Córrupt Én afpersbáár Zijn Mét hun ca 50% VALSE diploma´s Òók Nog Eens Àls Óf Het Nóóit genoég IS.

http://www.depers.nl/binnenland/578397/Uur-u-voor-pedo-Sytze.html
Door: justus, 28 jun 2011 11:07
@Info, 28 jun 2011 08:58 : ""Het recht is van ons als burger om te weten wie ze zijn en waar ze wonen , werken "" > hahaha > ze wonen gebruikelijk Óp scholen Peutérschólen en Kindér Creches Óp réchtbanken in justitié in dé politiék etc ...Bén Jé NÙ AL Dè Amsterdamse Crechezaak Vergeten Wát GÈÈN uitzondering IS Dáár NMavoorzitter pieter kalbfleisch HÈT MONOPOLIÈ vóór zijn joodse Kiddy rapeclans hééft belegd Dóór Misbruik wét macht vergunningweigering boycot Áán "Niét" bendeleden. DWZ in Groningen in Amsterdám in Vlissingen KÙN JÈ ZÒ Dè Volgende TIÈN robert m´s Èn drent´s Vinden Àán De Hand Van drugsporen heroine ghb lsd etc etc in de Kinderén Àán De Hánd Ván Vérkrachtingssignalen! Hád Je NÒG NIÈT DÒÒR HOÈ snél ze de heer drent buitén BÈÈLD droegen ...Héb Je NÒG Géén Conclusiés ALLÈÈN DÀÀR ÒM AL Getrókken?

http://www.depers.nl/binnenland/578397/Uur-u-voor-pedo-Sytze.html
Door: justus, 28 jun 2011 10:54
mr. J.H.J.A. Hofstee? Die Hééft áán groépsgangbangs Mét Kinderén gestáán. Is lid joodse mafia. Dié Hééft Kinderén Misbruikt En gedrogéért Én zijn éigen Òók Al Wáár heroine Geconstatéért Kán Worden éven Àls in de Andere Kindslachtoffers. IS académicús Én Hééft in Dé RIJ gestáán d.i. "óm de beurt Een Kind Misbruiken"...Dáár Méé in hánden Ván Én lid joodse mafia. Zit Dán òók in dé VAstgoedfraude. Réken hofstéé ÈÈRST EÈNS ÈVEN ÀF ? DÀN Zitten Wé in Èindhóven Wáár rob van gijzél Dé Boél uitwóónt. Dié Hééft Hélemáál zijn roéptoéter in De Kinderén gehángen is lid joodse mafia werkt Mét drugs ÉN Kindér prostitutié Én áfpersingén ér méé. ´K Bédoél Wié IS Sytze V Dán Hèlemáál? Àfleiding vóór ÈIGEN ÈRGÈR wérk?Geen opmerkingen: