Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

zaterdag 31 december 2011

BARRACUDA


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/wat-zou-het-nou-toch-zijn-dat-zwevers.html
Simon zei

    Zoú dit nog een aardig zweefalternatiéf zijn brak?

    tctubantia.nl/regio/10154525/ROCdocent-beveiliging-bedreigt-Rutte-met-dood.ece?

    Bedankt voor uw reactie. Uw reactie wordt getoond nadat deze is geaccordeerd.
    sjee dan is die bij rutte verkeerd om dat die nét zijn eigen dochtertje van twaalf...de oudste van de twee van een gezonde Zoon voor zién heeft in zijn fritzlkelder op aruba en krikke ZÁL zondér meer rot zijn vanwege dat alle burgemeesters onder mafiacontrole aangesteld worden en nog steeds ondankd dát gemeenteraden "supposed dat onafhankelijk ZOÚDEN doen.Dán hébben ze TÓCH een HELE KLÚS UIT TE LÉGGEN HOÉ HET KÁN DÁT ALLE BURGEMEESTERS JOODS ZIJN!!! >:-D
    30 december 2011 07:25


http://www.tctubantia.nl/regio/10154525/ROCdocent-beveiliging-bedreigt-Rutte-met-dood.ece?formmode=thanx&postingId=10165637#postcomment
Bedankt voor uw reactie. Uw reactie wordt getoond nadat deze is geaccordeerd.
sjee dan is die bij rutte verkeerd om dat die nét zijn eigen dochtertje van twaalf...de oudste van de twee van een gezonde Zoon voor zién heeft in zijn fritzlkelder op aruba en krikke ZÁL zondér meer rot zijn vanwege dat alle burgemeesters onder mafiacontrole aangesteld worden en nog steeds ondankd dát gemeenteraden "supposed dat onafhankelijk ZOÚDEN doen.Dán hébben ze TÓCH een HELE KLÚS UIT TE LÉGGEN HOÉ HET KÁN DÁT ALLE BURGEMEESTERS JOODS ZIJN!!!  >:-Dhttp://barracudanls.blogspot.com/2011/12/wat-zou-het-nou-toch-zijn-dat-zwevers.html
Simon zei

    btw engelen angels anglese engelsen ...angels zo als de romeinen de Blanken Mét Róod én Blond Háár GÉÉN ZWART HAAR die zij zelf niét waren beschreven in dé derde eeuw.Engelen Kun je DÚS SÓMS Vervangen Vóor Blanken.
    30 december 2011 07:15


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/wat-zou-het-nou-toch-zijn-dat-zwevers.html
Simon zei

    btw dóór onwetendheid óf traumas en rampen die Mensen té véél zijn óf ze géén associatiestructuren vóor op gebouwd hébben gaan ze óók in mythologische en parabelle vormen óf aan wél voorradig vergelijkingsmateriaal koppelen en daár van uit spréken en uitleggen over allerlei wat ook een vertalingsprobleem kan zijn.Zó kán een ruimteschip vertaald worden náár iets dát de "hemelen bevaart of ér ván is" óf zelfs "ark" ván arc vónk in vele religien en geschiedschrijvingen.Waren hét nóg géén zwevers máár verklaarden áán hand eigen tijdvak en ontwikkeling.

    Een atoomexplosie werd door sommig cultuur als dát de Zon boos werd beschreven óf als god´s wraak óm iets zélf verzonnen en in gevuld.

    Dé gerichtheid van de pyramiden Óp Orion wél eens een heel wát méér achter kunnen zitten dán boersheden of seizoenen óf "klokjestik" Méér Dán astrologie of astronomié?

    Dé Bewézen Sterrenkundige Kennis Ván Onmogelijk zónder Telescopen te Ziene Stelsels van de Dogon Héden Nóg Niét Verklaard.

    Dé Verklaringen van de Aboriginals Óver de Schepping Heden Nóg Niét Begrepen Nóch Wát Hun Droomtijd Werkelijk Betekent.

    Héden Zélfs Nóg wordt gezócht náár Wié WIJ zijn Waar We Ván komen en Waar We Gáan Ónze basáálste Problemen nóg niét Begrijpende!


    "Zeker niet op Guido, die inmiddels geleerd heeft hoe hij zijn critici de mond moet snoeren:"?????? Èhh ván joú dán?

    btw al die hysterié sinds midden 2009 haarp trails holle dingen ruimtetoestanden doemscenarios "vaticáán" earthquakewapens kunstmatige reccesies eurogelul in dé ruimte komen ván de glabál nwosekte áf als afleidingen verwarringen én rékken en vergetelheden aan leggen om wát ze déden.

    Kun je de op eense hype "new age " nóg herinneren ?Óok een psychowapen als afleiding vóor dát ze Ons geheel en al aan hét beróven bestélen ontmantelen en uitvreten waren.Én tegelijkertijd liéten ze dé aandacht en bestaan ván Echte Wetenschappen Én Écht Niéuws op eens wég zo als de Wetenschappen als die van Jung dat een zachte stille dood stierf ná infiltratie en overnamen én Wé er héle schéépsladingen allerlei alternatieve pseudowetenschappen en theorien vóor terúg krégen zo als ze ook vele media en bestuursfuncties hebben gedáán.Dan is afleiding wél een must.Hóren Én ZIÉN verging Óns Indérdáád tot Mensen die zich vóor gemeentehuizen in de fik staken áán toé!
    30 december 2011 07:09


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/wat-zou-het-nou-toch-zijn-dat-zwevers.html
Simon zei

    jepjep zit veel afleidings a lá vaticaan zweverijen seculieren en desinformatie bij WÁÁR JIJ ér éen ván BÉNT ..MAÁR ... HOÉ Verklaar JIJ de EXPLOSIÉ Ván industrialisatié en tegelijkertijd verschijnen van een ÉCHT breed spectrum van technologien wetenschappen vakgebieden kennis en onderzoek op allerlei nuttige gebieden incluis atoomwetenschappen elektronica biochemie ZÓNDÉR eeuwénlánge find and fail evolutié ...ÓH bwana?
    30 december 2011 06:26


http://www.actiefront.nl/
Han
ewsay@yahoo.com
tinyurl.com/d6nylqm
"    http://www.actiefront.nl/?page_id=4        Reacties
Een ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen reactie(s).
Houd er rekening mee dat logs -en daarmee je reacties- na ongeveer drie jaar verwijderd kunnen worden. Dit om de database beheersbaar te houden."

Pfff een 70 euro vóór een 2 tb schijfje kan er niét af dan terwijl als er websites komen als jullie propageren die in de loop der tijd uiterst waardevolle informatie samenbrengen wat dan in één KRISTALLNACHT KAP WÉG IS???

TERWIJL het te vaak óm info GÁÁT Dát pas ná 2 10 20 30 40 70 JÁÁR ÓP EÉNS WÉLL HÉÉL BELANGRIJK BLIJKT TE ZIJN?

Doet me erg aan hirsch ballin DÉNKEN Dié NÁ RÓOF van Alle Gelden en Waarden incluis Volks en staats eigendommen zich rónd óm vól vretende met bolússen én handshágs én gólden shówers in Nederland met zijn joodse mafiaclubje snel de bewaarplicht van de overheden naar amper drie jáár wilde verlagen.


Zou ÓÓK Graag willen weten wie deze site drijven daar immers argusoog klol en al door de joodse mafia zwaarst aan getast en gecorrumpéért zijn en enkel nog wat in de marge klungelen.

En zijn jullie mischien verbonden aan afa oid?


barracudanls.blogspot.com/2011/12/krikke-en-ben-gate-sequel.html
Sam zei

    "De 43-jarige ROC-docent Sietze Planting uit Borne blijkt opgepakt voor bedreiging van premier Rutte "

    ÉN GÉÉN KINDÉR VÉRKRÁCHTER GEZIÉN HÓÓR!

    TÉRWIJL NÉT rutte zijn 12 JARIG DÓCHTERTJE Dé oudste ván de twéé BEVÁLLEN IS Ván "ZIJN" ZOONTJE!!!

    NéuhhhúH dié brákwáterjá ZIÉT NÓOIT WÁT!?

    PS: MOÉT JE LÁTEN STAAN BRÁBBELÁ ´t zoú jé immers één zeer áán genáam gevoél moéten géven DÁT ALLE diensten en advócáten van dié CRÉÉPS Me kómen vérmálen...ÉN DÁN dié piéter zóndér bánen nóg???

    KÁÁÁMMMÉÉÉRRRhHHhhHHVRÁÁÁGHÉN !!!!
    29 december 2011 15:46

#

GÚT wéét ik de hoofdstad ván holland niet gelijk is alle Werk wég lékkkérrr!http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/krikke-en-ben-gate-sequel.html
Sam zei

    "De 43-jarige ROC-docent Sietze Planting uit Borne blijkt opgepakt voor bedreiging van premier Rutte "

    ÉN GÉÉN KINDÉR VÉRKRÁCHTER GEZIÉN HÓÓR!

    TÉRWIJL NÉT rutte zijn 12 JARIG DÓCHTERTJE Dé oudste ván de twéé BEVÁLLEN IS Ván "ZIJN" ZOONTJE!!!

    NéuhhhúH dié brákwáterjá ZIÉT NÓOIT WÁT!?

    PS: MOÉT JE LÁTEN STAAN BRÁBBELÁ ´t zoú jé immers één zeer áán genáam gevoél moéten géven DÁT ALLE diensten en advócáten van dié CRÉÉPS Me kómen vérmálen...ÉN DÁN dié piéter zóndér bánen nóg???

    KÁÁÁMMMÉÉÉRRRhHHhhHHVRÁÁÁGHÉN !!!!
    29 december 2011 15:46


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/aangifte.html
Sam zei

    Trap je daar in @Adamas?

    De Koningin is al jaren de kop van jut voor de regeringsmafia achter hun fakedemocratie

    Brakje is erg snel mét gummen vandaag...té Hopen dát die niét ultra orthodox is...
    28 december 2011 16:15


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/aangifte.html
Sam zei

    Trap je daar in @Adamas?

    De Koningin is al jaren de kop van jut voor de regeringsmafia achter hun fakedemocratie

    Brakje is erg snel mét gummen vandaag...té Hopen dát die niét ultra orthodox is...

    Sam zei

    Interessant @Adamas dat ze zich zelf zo beschermen terwijl heel de media hele volksstammen al jaren nsbers antisemieten hitlers xenofoben rechtsradicalen ssers en noém máár óp roept over zelfs politici hele Volken en hele Politieke Kiezerskudden en dát die mdi cidi justitie en alle rechtbank Hét DÁN WÉL mÓÓi láát áf weten.

    Ja @Arminius hún armageddon moét én zúllen ze krijgen ...én btw áls die knakkers israel gaan veroveren mag men daar wél opletten om de Kinderen en drugs als heroine ghb lsd martelingen met misbruik scholen en schoolreisjes daar immers dát hún manier ván veroveren is...Én Dán... IS het binnen tien jaar áf gelopen mét huidig regime...zó ging het Engeland ook.

    Massavolksverkrachtingen en drogeringen immers heroine slepen ze al 2000 jaar en papaver en alcohol al 5000 jaar mee.En zelfs besnijdenis is een van hun manieren om dé Wil van het eigen Volk te breken van begin af aan al.Slaafjes Dán nog maar !
    28 december 2011 15:44
    28 december 2011 16:14


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/aangifte.html
Sam zei

    Ziva Hmmm dát zou bést wél eens al die vervolgingen op eens in israel vanwege Kinder misbruiken kunnen verklaren.Dat ze daar achter zitten en hun weten van wát ze zélf hebben aan gedaan Misbruiken?

    Al die politici hébben ze immers als Kindjes ...ÉN JUIST Die geselecteerd waren academici bestuurders en politici te worden...ZÉLF AL geknipt en gewogen verkracht en gedrogeerd een braaf israeliet te zijn.Is aan de Babies en Kinderen in hun buurt kerken scholen geen enkel probleem er Achter te Komen óf ze dié "geloofsmethoden nog gebruiken.

    Btw dopen is in werkelijkheid Babies verzuipen om Hun Willetjes als Pas Geborenen éven als besnijdenis verkrachten martelen al diepst te breken.Hebben We hier eeuwen ván gehád!In zulke geloven is er NIETS Dát GOD Dient alleen de Pijn en ondergang.
    28 december 2011 15:58


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/aangifte.html
Sam zei

    Interessant @Adamas dat ze zich zelf zo beschermen terwijl heel de media hele volksstammen al jaren nsbers antisemieten hitlers xenofoben rechtsradicalen ssers en noém máár óp roept over zelfs politici hele Volken en hele Politieke Kiezerskudden en dát die mdi cidi justitie en alle rechtbank Hét DÁN WÉL mÓÓi láát áf weten.

    Ja @Arminius hún armageddon moét én zúllen ze krijgen ...én btw áls die knakkers israel gaan veroveren mag men daar wél opletten om de Kinderen en drugs als heroine ghb lsd martelingen met misbruik scholen en schoolreisjes daar immers dát hún manier ván veroveren is...Én Dán... IS het binnen tien jaar áf gelopen mét huidig regime...zó ging het Engeland ook.

    Massavolksverkrachtingen en drogeringen immers heroine slepen ze al 2000 jaar en papaver en alcohol al 5000 jaar mee.En zelfs besnijdenis is een van hun manieren om dé Wil van het eigen Volk te breken van begin af aan al.Slaafjes Dán nog maar !
    28 december 2011 15:44


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/aangifte.html
Adamas. zei

    Ach die de Kreek produceert momenteel met zijn warrigheid slechts wat jurisprudentie waarmee zijn vijanden in de zeer nabije toekomst hun echte tegenstand alleen nog maar 'legaal' van straat kunnen laten oppakken! Dan toch wat meer respect voor de 'raadsheren' van hieronder!

    "OM Ressortsparket Den Bosch - Drie advocaten hebben op 16 december jl. in hoger beroep een waarschuwing gekregen van het Hof van Discipline voor het vergelijken van een advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie met een jurist van het nazibewind en Japanse oorlogsmisdadigers. Dit gebeurde tijdens de behandeling van een strafzaak in hoger beroep bij het gerechtshof te Den Bosch.Volgens het Hof van Discipline hebben advocaten weliswaar een grote mate van vrijheid om de belangen van hun cliënt te behartigen maar kent deze vrijheid ook begrenzingen."
    Lees verder.
    28 december 2011 07:06


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/reagoorders.html
Sam zei

    @Adamas ziet eens baron von hirsch -google.de -(opa van hirsch ballin?) een bankier die in de armeense genocide wellicht een voorbereidende rol had met zijn activiteiten daar met zijn spoorlijnen en miljoenen en ook hele volksstammen naar zuid amerika versleepte a lá herzl wáár dé zuerengieretás nu een symptóóm zijn.De bolsjewistische overweldiging van Moeder Aarde vóór één happy óne bankaccount.
    27 december 2011 18:09


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/reagoorders.html
Simon zei

    Jee Mijn Bijdrage Van 25 december 2011 14:14 NÚ ÁL weg gehaald ..Wist niet dát je nog in de kerstman gelóófde sjorrie hóór!

    Heb je de laptop naast de boom staan dat je zó snel wás?
    25 december 2011 14:46


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/reagoorders.html?showComment=1324818846770#c643743069116737305
Simon zei
Modded

    @MF jé bent het alias van deKreek toch niét he?

    Nou bacardilla ... nóg een árrésléé vóór je om tegen aan te schoppen...

    hetzuur.nl/2011/12/kutkerst-ende-christenheid/#comment-2046
    Kerst Boom met Lichtjes ÉN PAKJÉS ér onder. Belóftes lóon én WARMTE!

    Boom des Levens IS GOD
    Boom der Kennis IS GOD
    Licht IS GOD

    Rood Kleur van de Liefde VÓÓR GOD

    Kerstboom Pakjes industrialisatie Van Liefde en Geloof en afbuiging naar dat geloof dat de duivel Ons bracht met zijn Valse woord

    Christendom gebracht door de asiaat om tussen Óns én GOD te zetten en al Onze Liefde en Geloof te transformeren tot industrie en horigheid oorlogen roof en kruistochten én uitvreten van Volken en Kinderen Vérkráchtén

    Kerst ...dé dóód van Christus ván Óns Ware Aan Geboren Geloof ...én als loon voedsel en pakjes zo als de asiaat Ons de eeuwen door mét hongersnoden veroorzaken weer dat geloof in joeg...één eeuwig Winter 1944 áls bescháving staat en overheid ...in ruil vóór dé dóód ván Christús Èn Zijn WÓÓRD!

    Onze Band Mét GOD En De Waarheden breken en Ons chaos leugen en Leed dér dwalingen in jagen.

    Een deeltje der kersteningen speelt zich ook in Wieg en Kindergarten áf met veel pijn sex én geweld en véél zuigen háppen én slikken mét gebroken Ribbetjés en Ledemaatjés mét VÉÉL KOU om niét áán gewéld én honger te sterven "Jij Doét niét Wát Jij Wil máár wát zij willen". Jé in dé WIEG AL tót HOÉR transforméren...kérstenen.

    Diepst breken van eigen Wil ván Hele Volken als cultuur ván joden té duúr.´t Wás niét óm niks Dát de priesters en rabijnen ér bij wilden zijn áls Kind Geboren wérd en schóól én kérk én politiédiénsten Wáár Angst vóór staat wet en overheid ér diéper dán vóor hells angels IN wérd gedréven én óók té dúúr wás. ´t IS niét óm niks dát Men ze dán wél vaker met elektriciteitsdraden én hámers Zag slépen. ´t IS Óók niét om niks dát justitie speciale officieren van justitie hééft ÁLS Dé Herinneringen Ván Een KIND Hét DÉRDE Lévensjáár Passéren! Áán naftaniel én politiéagenten én rechters én ovjs Kun Je bij voorbeeld erg Goéd Zién wat ze zulke Babietjes dán héél devóót láter kunnen láten doén.

    ´t IS Dát deKreek de zó véélste Bedrogen Kiezer IS Mét Zijn Onwetendheid keuze én indrúk van politici Ándérs Hád Ik Óm dé opmerkingen Tóch Zéker Smakelijk Geláchen!

    Áls Je dé kérstgéést van christendom overheid en staat wát wil Beseffen ..Dénk Áán hells angels áán mafia áán holleeder koos h. dutroux fournirét belastingdienst Wijkterroristen loverboys > dát ZIJN ÉCHTE christenen zó áls ze Óns die leer kwamen ópleggen mét vuur zwáárd geweld én veel stijve pik...én hét roven ván Alles.Ik Noem deze groepen als voorbeeld dát wellicht haalbaar is wát besef té verkrijgen óm wát Óns gebeurde om dat de overheid wetgevers staat koningshuizen én askenaz aliás joden aliás asiaat ván allen Hét Méést nóg ééns zo veel bedreigender zijn of waren dát Bewustzijn gebruikelijk niét mogelijk is.Ook een Sóórt Doublebindsituatie mét Moeder.Helsinki en Stockholm Syndromen áls metropolen...planéten Zélfs!

    Sluiten nóg snél effe vóór de Winter 3000 Ván Dé Méést Árm gemáákte Léég Gezógen beróófde Weerloze Vérkráchtte "klémgezétte Families van Gas en Licht áf ...ÁLS ÉCHTE KÉRSTBÉÉSTEN!
Woékéraccijnsen gáán immers vóór Alle MENSELIJK Leven ÉN Álgeméén Belang!De rijen vóor dé Voedselbanken worden steeds langer...ÉCHT christelijk zó áls Ik DÁT KEN ...dévóór dánkend kliekjes halen ván Óns EIGEN beróofde BEZIT!´t IS NÓOIT ÁNDERS Gewéest Mét Dát plundérchristendom ván de bankenlords!

Buitendién kan Jeugd zorg dán vast in het voorjaar toeslaan om hun bestaansrechten áán dé Kindéren áf té persen áls Ze rijp zijn geplukt te worden met wát Maanden kou.Dié zijn immers ENÓRM gestéld óp de 8,5 MILJÁRD EURO die ze wég excuséren ÉLK JÁÁR OVÉRWÉGEND nota bene Óok nóg áán DÉ GEVÓLGEN VÁN MISDADEN ZÉLF TEGEN DIE KINDÉREN BEDRÉVEN mét drugs martelingen verkrachtingen chemicalien gifstoffen en vaccins en dát gebruikelijk óp schoolreisjes.Dé Óudérs ér óp TV óm Óók nog eens alle schuld in dé schoenen schuivende....ÓH JÁ Én dát vaticáán dán!    tinyurl.com/6su36o7
    25 december 2011 14:14
Véél pléziér mét jé kerstgéésten bráák!http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/reagoorders.html
Simon zei

    Nóg een hoedje vÓÒr je om dé kerst dÓÒr té kÓmen ..Én áLS dÉ dRiÉ gÉrsTkÉéSTén jé HéBbÉn gÉnÓMén vÓLGénd hÁár 1 bÉUtér éN nÚttiG gÉRéhÁBiliTÉerD mÉdémÉnSCh ... mISChiÉn?

    zaplog.nl/zaplog/article/nobelprijswinnaar_stapt_op_wegens_global_warming_fraude

    faqt.nl/recent/huiszoeking-bij-klimaatsceptici/comment-page-1/#comment-32112
    23 december 2011 13:37


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/reagoorders.html
Simon zei

    Aij brákwatéjá ligt de kerst onder dé bóom mét hele whiskeyflessen lithium en drion.Dát wilde Ik niet Sorry breukuláh!

    Héb Mn leven gebeterd en al één leestekentje minder gezet mischien redt je de kerst dan NÓG?

    ÉuHh bRÉék jé NágÉLs niÉt jáÓhW?
    sTááT zÓ LelIJk bIJ jÉ rÓzzÉ rÓkjÉ

    pRéTtiGé kÉRst bTw éN gEuRiG niÉUwjÁaR
    23 december 2011 13:08


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/b-day.html?showComment=1324392966801#c4287960573320857612
Sam zei

    @td

    "Ja nee tuurlijk, het grootste moordlustige uitschot dat er is. "

    VÁST ÉN ZÉKÉR ... ÁLS je Niét dé 3.000.000 Aangiften TEGEN JODEN WEGENS ÓORLOGSMISDÁDEN GÉPLÉÉGD TÉGEN NEDÉRLÁNDÉRS ÉN DÉ GENÓCIDE ÓP 1.000.000 ÁUTÓCHTÓNE NÉDERLÁNDERS DÓÓR JÓÓDS OORLOGSBEWIND ÁLS DÉ COHEN ÉN ASHER RADEN ÁNDÉRS KÚNT VÉRKLÁREN?
    20 december 2011 15:56

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/b-day.html
Simon zei

    JÁ "HÉÉL HÉÉL HÉÉL ZÉKER timmy !

    Wáár óm al die paniék timmy?

    Héb Jé ÓOIT ÁL Wél Ééns Náár dé JEUGD Ván Je Eigen Moeder Dúrven Vragen timmy? Jé VÁDER DÁN?

    Óf IS Hét Héden NÚ - ÁLLÉÉN Nóg MÁÁR - DOG?
    20 december 2011 14:34http://www.amsterdampost.nl/europarlement-graaien-zakken-vullen-en-persbreidel/#comment-51585
7
Han zegt:
20 december 2011 om 01:41

OW eerste klokkenluider paul van buitenen zit als hoge eu ambtenaar voor 24.000 euro per maand heel hard te zwijgen door lubbers geregeld.
Dat EU kostenfraudedebacle komt elke ca 10 jaar opnieuw voor bij en in tegenstelling tot vorig malen beloven ze nu zelfs geen eens meer er naar te kijken.

Femke halsema die met haar kliek zelfs in de hulpgelden Haiti graaide en zich een jongeluisouderdomspensioen poogde of slaagde te verschaffen door verlenging ambt met half jaar en kiezersbedrog.

Dan is in Amerika de stand aan geroofd geld al de 23 TRILJÁRD voor bij en europa zal niet minder zijn Nederland voor bij de 1,2 triljoen sinds enkel de zestiger jaren al.

We ca 99.000 buitenlandse rabijnen subsidieren en zo wát even veel vriendjes van politici?

Nooit bedacht waar al het geld is dat de import exportbalans decennia lang vervalst moet zijn dat de gelden van de privatiseringen nooit betaald of gevonden zijn dat we helemaal arm zijn en er daar naast vreemd genoeg wél dé op eense miljardairs en multimiljardairs om de Oren vliegen? We zelfs multimiljardairs va´n Grondspeculaties HÉBBEN IN NEDERLAND?

Dát GÉEN ENKEL INCLUIS REKENKAMER OOIT alarm geslagen hebben in zake het grote verdwijnen van hóndérden miljárden zelfs uit pensioenfondsen én Land ? DÁT We NÓG 5 miljárd per jaar aan een falend eu betalen als kontributie en oorlog en rekeningen de enige vrucht zijn?

DÁT de reccesie tussen 2009 en 2006 kunstmatig is aangelegd?

DÁT Men nergens mág Vragen naar wáár al dié hondérden hóndérden miljarden dan zijn? Óf wááróm Volken het sluitstuk van de privebedrijfjes moeten zijn als banken en stockmarkets?

DÁT Men wettelijke immuniteit ziet van te voren aan gelegd in zake geldfraudes vaccinaties CO2 tradingscams en eu immuniteit betrokken politici en bedrijfstycoons ?

HÉT Met GÉÉN WÓORD Gaat over al Wat van Belang is maar óf een euro een euro is?

DÁT bendelid mark rutte een miljard geboden kreeg als hij de extra lening griekenland hielp rond krijgen?

DÁT familie balkenende en wel meer kaalkopgieren al in Afghanistan de bezittingen in beslag aan het nemen waren terwijl de Ware Eigenaren nóg druk hadden mét dóódbloeden?

De bonussen en handshags judaslonen ingevoerd werden om beter medewerking aan de plunderingen der Naties te verkrijgen?

DÁT bendelid hirsch ballin in 1991 de Bevolking vogelvrij verklaarde en bedrijfsleven als gieren óver Ons héén gingen?

DÁT in 1995 hans hoogervorst de ambtenaren ook nog eens verbood Ons nu helemaal niet meer te mogen helpen of bijstaan?

De reccesie aankondiging van balkenende ballin en donner begin 2009 de voortzetting was van die plunderingen en onderdrukking met staatsterrorismen?

DÁT Geldstromen direct van uit belastingdiensten rechtstreeks naar China vloeien in de spaarvarkens van erfgenamen van kublai khan?
De banken er internationaal grote zwarte geldstromen op na houden?

IMF afm justities rectbanken politiek tweede kamers etc etc helemaal niet werken behalve averechts?

Dát We in Afghanistan Syrie Libie Irak Jemen Somalie Haiti zitten op eigen kosten MÁÁR vóór winsten van geheel anderen?

Hondsbrutale politici die zich zelf enorm veel Geld toedichten en Óns ván bezuiniging óp bezuiniging elke dág zingen?

Tweede kamer stil houden met beloning van veel te hoge lonen en áfpakken er van?

DÁN óp klokkenluideronline nóg af vragen hoe het kán dat We grootscheeps Kinder misbruiken niet lijken te kunnen aan pakken en zó Arm zijn?

Nét WÉÉR 3000 Gezinnen dé stroom en gas áf gesnéden!
En de Lijst Kan Veel Langer!


http://www.amsterdampost.nl/alternatieve-geneeswijzen-voor-babies-levensgevaarlijk/#comment-51573
19
Han zegt:
20 december 2011 om 00:52

Als iemand bang is om op een tiny link te klikken voor geval van pogingen tot corrumpering met foute sites kan de vidaliabundle van torproject.org downloaden en dan van achter proxy anoniem veilig gaan kijken of anders via anonimiseringswebsites als https://vtunnel.com/ en daar staan nog zo een honderd van die beveiligingsadressen aangeboden. Met die overheden die we heden hebben toch al een aanrader.


http://www.amsterdampost.nl/alternatieve-geneeswijzen-voor-babies-levensgevaarlijk/#comment-51568
15
Han zegt:
20 december 2011 om 00:23

Wat voor webbrowsers hebben jullie dan want bij mij gaan ze zonder http er voor in de adresbalk en het werkt steeds weer in zo wél firefox als microsoft internet explorer met alle andere adressen ook en adressen zonder http en www er voor plaatsen déactiveert ze en is minder belastend voor de Gastheren en dames en zorgt ook eerder door een moderatiebeleid te komen ivm linkdetecterende spamideeen op zo goed als elke site etc. Maar Fijn dat het Jullie dan toch gelukt is. Btw adhd … had je al in een der drie links over monarchprogramming gelezen? Met die smeerpijperijen waar voor Bill Clinton wat jaren geleden de enige wás die voor de overheden excuses aanbood om wat ze er mee deden hebben ze internationaal op schooltjes gruwelijkheden aan Kinderen uitgevreten. Daar na denken de Kinderen rotste dingen over zich zelf dé Mensheid en Geliefden. adhd …Poog eens te onderzoeken óf een Kind dan denkt dé duivel te moeten zijn die zijn Familie en Ouders moét doodtreiteren. Als dat soort monarchprogs zijn gebruikt zijn ook altijd Sporen als heroine ghb lsd strychnine scopolamine(om Kind uit te horen en met materiaal Ouders Familie Geliefden afpersen van uit overheidsdiensten…chemicalien reproductieremmers spieratrofyverwekkers. Zwellingen brandsporen lidtekentjes op de Baarmoederhalsjes etc

Voorzichtig Zijn en Je Kind voor al Veel Laten Merken Veel om hem of haar te geven is dan wel handig daar Kindjes dan gebruikelijk zeer bang om wat te zeggen om vele redenen en ook om dat ze zich niets meer waard en minderwaardig voelen en bang zijn voor nog meer geweld om dat ze vaak de daders en mededaders nog jaren dagelijks tegen komen en vaak ook in de zelfde straten en wijken wonen.

De leeftijd van Slachtoffertjes maakte ze niet uit en zo heeft een der hoofddaders afdeling Holland dries van agt Mij in 1959 al een heroinenaald in het Armpje gezet om een onbewuste als liefde aangevoelde verslavingband met hem te creeren. Zijn Bronpsychopaten ook dwz psychopaten van wie dé psychopatien en misdaden uitgaan.Heersten al millenia over geheel de Aarde en waren scheppers van meeste beschavingen en de onze ook .Heel de Mensheid en zij ook al die tijd in een donkere kelder van dwanghandelingen tinyurl.com/6z38lhn
http://quasi-mundo.nl/kennis/2011/09/23/opmerkelijk-cern-doet-meting-die-eigenlijk-niet-kan/#comment-137
Bubbeltje
19/12/2011 - 00:53

Your comment is awaiting moderation.

Ook zouden ze op een meter afstand van de bron ook al de snelheid zuiverder kunnen meten.

Mede is Truus helemaal in de war om dat Ze nog geen eens had vernomen DÁT ÉN Neutronen AL gedetectéért KONDÉN WORDEN én zélfs HÉLEMÁÁL DÁT Ze kunstmatig geproducéérd zouden kunnen worden … éven zó máár dé kernfusie van de Zon konden nabootsen….én dé Vóorpaginaberichten DÁÁR ÓVER Zeker even in dé Keuken Geweest?

HÉÉL DIE TOESTAND IS VOLKÓMEN BIZÁR!http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html


http://www.argusoog.org/verslag-intimiderende-huiszoeking-naar-ben-vd-brink/
Hinderlijk volgen treiteren leven zuur maken saboteren deden justitie tachtiger jaren al toen was ik twee maanden agent en werd me al snel door ovj r.m.remkes voor gesteld aan het terroriseren van bepaald Burger mee te gaan doen met de vermelding dat er zeven jaar gevangenis op dat voorstel bespreken stond.Kon mijn klep niet houden daar het een Crimineel voorstel betrof en dat enkel olie óp élk vuur zou zijn geen oplossing voor wát dan ook!Vóór dat ik nog een ademhaling kon halen stond ik voor rechter francke strafrechter te Haarlem om daar om veroordeeld te worden.Snel daar na nog een keer om dat ik er tóch over sprak mét vermelding ér bij dat ik dát van rechter francke niet mocht zeggen.Keurig geregeld tóch? Stond al heel snel weer voor hem en die ovj tezaam wat me verkrachting marteling en einde dienstbetrekking kostte. Zál dan wel illegalle activiteit geweest zijn I Guess en tegenwoordig noemen ze het vip very irritating police behandeling ...nét áls óf ze misdaad bestrijden ...noú jé ZIÉT wié ze bestrijden ...Slachtoffers en Getuigen van hun Allerliederlijkste Schanddaden...ZÉLF DÉ MISDÁÁD ZIJNDEN!

Die treiter trucks zijn onder meer ook om te laten zien hoé véel macht zij hebben en jij niets.Kregen ze samir A en bouyeri nog helemaal gék en ziek van de haat mee dan gaat men rare dingen doen in de paniek of uitgelokte oorlogsstemming en dán slaan ze toé "mét recht aan hun kant"en zeggen "ziét een slecht mens" demonisch als ze regeren.Palestina wordt mét exact zelfde techniek met de grond gelijk gemaakt! En Wij van uit eigen overheden en politiek óok!

Is sinds trio kok lubbers en van agt de dienst gingen uitmaken  hélemáál  één grote mafiabende van Criminaliteit die cellen in elke dienst instantie meeste politieke partijen en geheel de media geinfiltreerd hebben en zelfs in monopolie  over alle 900 miljoen kijk en luistergelden beschikken. En volgens een twee meter dik rapport van de nationale recherche was er al een twee eeuwen oude incetselite o eenvolgend an de macht in onze staat en overheden en meeste politieke partijen media ook van achter de facade van de schijnwet en schijnrecht en schijn democratie. Donner hirsch ballin  wolfsen pechthold rutte verhagen opstelten ...dát soort..nét áls óf ze niét met elkaar zouden werken elkaar niet zouden kennen.

Hoé ontzettent hondsstrontbrutaal ze zijn is net gister weer beleefde op barracuda blog mét aleid wolfsen de Wijkterrorismen bedrijvende Homoheksenjachtburgemeester die onder Ziva daar comment en die had even door zijn zus die bij justitie werkt mijn Beschermde Persoonsdata laten graaien en meneer wolfsen ging me met de delen er van tussen neus en lippen door bedreigen ..mijn voornaam Fred en woonplaats Zeeland zo nu en dán laten vallende met wat idee van voornemens er bij.Uiteraard moet een barracuda dan wél eerst even mijn ip gegevens ook nog aan die kliek overhandigd hebben anders kunnen ze ook niks.Weet je gelijk voor wie die aan de gang is ook wat de tendens van zijn artikeltjes zelf trouwens ook maar al te vaak aan geven...pro staat en pro de joris demminkbende en brand elk Bron Webmaster  Getuigen en Artikel af dat ageert tegen die hoek als hetzuur.nl klokkenluideronline.nl als aart liberty  frikschoten( die ook half krom is en Info óver farmamafia blokt)etc


In bovenste bericht onder heb ik voor het eerst te maken met dat heer wolfsen onder gebruikernaam Ziva op eens Mijn voornaam blijkt te weten.Wat dé bedoeling daar van begrijpende gelijk bedreigend overkomt daar ze niet eerste maal in mijn gegevens hebben lopen wroeten om Mijn Getuigenissen.


barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html?showComment=1323446821748#c4385847095388439516
Ziva zei

    Hah, leuk..hier is de vrijdagmiddagborrel.
    Jeroen, Micha Kat, een bekkend Geen, Adamas met zijn wekelijkse maar ditmaal een wel heel onheilspellend ogende Ziva-verbeelding, dadgad in een nieuw Mind Fever pak, en good old Fred de www-topneuroot, en zijn schizofrene toetsenbord. Jammer dat Aart er niet bij kan zijn. Ik sprak nl. laatst een Israelische bankier en die vertelde me een leuke mop.
    9 december 2011 17:07

barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html?showComment=1324242147585#c7199318496124133853
Ziva zei

    @fred

    Echt, man, doe er wat aan, want de enige reden dat jij geblocked DIENT te worden is dat je alle werkelijkheid tussen jezelf en je toetsenbord verloren bent.
    18 december 2011 22:02

barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html
Simon zei

    Och sifa DÁN WORDT IK Tóch Simpél ÓOK burgemeester?
    18 december 2011 22:06


*En hier onder komt dan mijn woonplaats er bij:
barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html?showComment=1324242778492#c7015747420487981639
Ziva zei

    Fred,

    er is lang nagedacht over 'wat met jou te doen?". De conclusie is simpel: "Laat maar."

    Je zet nergens een voet aan wal, en je communicatieve vermogens duiken iedere keer weer onder de zelf-regulerende normen van het web. Je bent een ongevaarlijke, soms hinderlijke, gek, maar meer ook niet. Happy nut-cracking Fred, geniet van de Zeeuwse winter, en doe het een beetje rustiger aan met de F5-key.
    18 december 2011 22:12

Simon zei

    Sjá aleid in Tegenstelling TÓT MIJ BEN JIJ WÉL Één GEVAARLIJKE GÉK ÉN MOÉT ÉR WÉL DÉGELIJK WÁT MÉT JOU GEBEÚREN!

    Vindt de Overheid en Je Gemeenteraad het wel Goed dat je ná homofielen in Gevaar brengen nu óók al Burgers algemeen gaat bedreigen beledigen en kleinéren?

    Óf dácht je écht wég te komen om dát je denkt ze wél in "de zák te hebben?
    18 december 2011 23:47

barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html?showComment=1324272013947#c3079432971155602921
Barracuda zei

    De berichten van Simon weer weggehaald. Waarom noem je hem eigenlijk Fred?
    19 december 2011 06:20

barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html?showComment=1324287060709#c177092710731331074
Ziva zei

    Ik heb geen zin om iedere keer in een andere rabbit hole te springen met dit heerschap. Ik spreek hem dus gewoon aan met Fred.
    19 december 2011 10:31
#
Sjá DÁT zijn dán dé hoogste chefs politie ook nog!
DUS IN Geval van Ben EN WÁÁR Dié mee te maken HÉÉFT  Zál de burgemeester hier aan betrokken en opdrachtgever zijn daar zo goed als alle óf álle burgemeesters waar bij de burgemeesterposten van uit bendemachtsmonopolies worden verdeeld bij die Kinder Misbruikerkliek behoren en bendelid zijn.http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html?showComment=1324242147585#c7199318496124133853
Ziva zei

    @fred

    Echt, man, doe er wat aan, want de enige reden dat jij geblocked DIENT te worden is dat je alle werkelijkheid tussen jezelf en je toetsenbord verloren bent.
    18 december 2011 22:02

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html
Simon zei

    Och sifa DÁN WORDT IK Tóch Simpél ÓOK burgemeester?
    18 december 2011 22:06


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html?showComment=1324242778492#c7015747420487981639
Ziva zei

    Fred,

    er is lang nagedacht over 'wat met jou te doen?". De conclusie is simpel: "Laat maar."

    Je zet nergens een voet aan wal, en je communicatieve vermogens duiken iedere keer weer onder de zelf-regulerende normen van het web. Je bent een ongevaarlijke, soms hinderlijke, gek, maar meer ook niet. Happy nut-cracking Fred, geniet van de Zeeuwse winter, en doe het een beetje rustiger aan met de F5-key.
    18 december 2011 22:12

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html?showComment=1324272013947#c3079432971155602921
Barracuda zei

    De berichten van Simon weer weggehaald. Waarom noem je hem eigenlijk Fred?
    19 december 2011 06:20

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html?showComment=1324287060709#c177092710731331074
Ziva zei

    Ik heb geen zin om iedere keer in een andere rabbit hole te springen met dit heerschap. Ik spreek hem dus gewoon aan met Fred.
    19 december 2011 10:31


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html
Simon zei

    Sorry bráakjhúiliáh Ik Keek net even op de link in je verhaal over Amsterdampost en en Zie in De Dáár Staande Uitleg Géén ENKEL Overeenkomst met de beweringen associaties insinuaties in je artikel.

    Heel Duidelijk Geeft Hij Aan Dat de Oorzaken van Kosten elders liggen dán bij het bedrijven van dat Blog.

    Kan het kloppen dat je niet goed gelezen hebt?
    18 december 2011 22:05

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html?showComment=1324241442716#c217739205655777417
Simon zei

    AiJ Dié @PvdG en z´n islamhorden

    @PvdG wéét natúúrlijk Dát dé bolsjewistische róvende én Kiddy rápende tsjekaslachtérs ván úit Asie áls enigen óp allen vóórliggende dé enig over al lastigvallende én óprúkkende partij zijn via Rusland dóor Duitsland heen israel en dé Rést Lastigvallende én Genocidenplégende steeds méér rovenden?

    Klein telfoutje wellicht IS DÁT ér in Nederland 10 miljoén joden 4,4 miljoén allochtonen én nog máár 2,1 miljoén Autóchtóón Nederlandse Blanken ZIJN!

    Vraagje Vóór @PvdG IS hoé ZÉÉR IS dé bolsjewist dán vóór dé elite en adel baasjes zich ZÉLF Al heel láng IN EIGEN VOET Áán Hét HÁKKEN?
    WIÉ ZÁL MÉÉST Dé met dé privatiseringén begónnen laatste róóftóchten aan gerichtte Schaden én Kosten Gáán Betálen ...Piét?
    tinyurl.com/d5dznma

    Plus dát Piét Blijkbaar géén Verstand Hééft Ván dé vérrúkkelijke relatie dat joden dom al millenia mét dé afrikáán én islamiét Wérkelijk HÉÉFT? Dát Bloéd is immers al láng dé Bodem IN getrókken!

    Wéét Piet Wél DÁT ÁLS Iemand in persie islamland vele eeuwen lang enkel al verdácht werd gemáákt joods te kúnnen zijn die gene zo goed als zeker al dood wás dán?

    Sjá steeds maar censureren en kristallnachten hééft voor censuurvolkjés ZÉLF uiteindelijk Óók zo zijn Gruwelijke Gevólgen!
    18 december 2011 21:50


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/truman-show.html
Simon zei

    langteen?

    Doét Me Áán evil op stelten DENKEN!

    MÁÁR DÁT IS een crimeslijter DÚS DÁT kan niéhihi!
    12 december 2011 20:40

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/truman-show.html
Simon zei
    Dát bráákjúlhááH BIJ de trümmérweibchén show hóort Wéten We al láng!
    Noú maar wáchten tot hét een mannetje wordt wánt Óm Wóndéren zitten We Écht ietwát verlegen!
    12 december 2011 20:36


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html
Simon zei

    Brááákhúoéláh ...

    NÓOIT MÉÉR SLÁPEN kopen dán?
    10 december 2011 08:18

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html
Simon zei

    Aij háT $yftrúús dié kúnstháátór je jé nést úit géGéúbaélstd gráf bráákúl?

    Já wölfchén zijn nú éénmáál vrúeghe frögéil will´n ´zúh nóg wél ús Párkjés áf snééféulúnh óf ér nóg wát "léckérs" is.

    Nou máhr wéér t´rúg náár bédje toéh én slááp én dróóm sjácht
    10 december 2011 08:16
######
WAARSCHUWING ONDERSTAANDE DÉ ALEID WOLFENCASE ZIVA
**ziva haalt een "Fred áán wiens nick  op baracudás blog niet vóórkómt en haalt mijn nick Simon ondánks opvallend Tekst niét áán en wél zijn opmerkingen óver de schrijfstijl ván nick Simon van daar dus dat die mét Fred vermelden mijn ware nooit gegeven naam hiér en nergens Náám wéét en gekregen heeft van bendeleden ** Tevens volgens eigen zeggen betrokken bij jidf jewish internet defence force en daar ook onder zijn naam ziva naar linkt. Wellicht een van uit overheden of justitie geleidde vijandige cabersabotagegroep!

Mede dat ziva aleid wolfsen is zijn die wellicht weer eens in Mijn Persoonsgegevens aan het spitten geweest áls  gezéllig ouwe jongens óndér élkáár jodénclubje???

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html?showComment=1323452851147#c5182586133725633437
Ziva zei

    my my Adamas, wat laat jij je nu in je kaarten kijken.

    Jeroen heeft juist altijd beweerd geen hekel te hebben aan Joden, maar zijn weerzin uitsluitend te richten op het zionisme, en dan nog met name op de politieke variant daarvan.

    Ligt daar niet ook de kern van zijn betoog waarin hij zich afvraagt waarom een Wilders niet wordt vervolgd voor het - naar eigen zeggen - hebben van kritiek op een politieke ideologie (de Islam), en Jeroen wel wordt vervolgd voor anti-semitisme wegens het hebben van soortgelijke kritiek op het Zionisme; ook een politieke ideologie?

    Je vraag is dus 'vragen naar de bekende weg'. De Kreek richt zijn pijlen niet op Joden, dus ook niet op de Joden voor de tijd van Herzl c.s., maar op Zionisten.

    Kortom het is jouw masker dat hier valt Adamas, en je probeert manipulatief Jeroen de Kreek in je eigen modderpoel te trekken.

    """Geez dat ik als Jood en Zionist nog eens op zou komen voor de Kreek.""" 2012 wordt een vreemd jaar.
    9 december 2011 18:47

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html?showComment=1323446821748#c4385847095388439516

@ziva  ""....  en good old Fred de www-topneuroot, en zijn schizofrene toetsenbord."""

Barracuda zei

    """Simon is de enige reaguurder bij HetZuur, en hoewel hem al vele malen is verteld dat zijn teksten niet te doorgronden zijn met al die leestekens, """  schijnt het kwartje nog altijd niet gevallen. Ik heb zijn twee laatste reacties daarom verwijderd.
    9 december 2011 16:04    http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html?showComment=1323443075391#c3557476981599148612

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html?showComment=1323446821748#c4385847095388439516
Ziva zei

    Hah, leuk..hier is de vrijdagmiddagborrel.

    Jeroen, Micha Kat, een bekkend Geen, Adamas met zijn wekelijkse maar ditmaal een wel heel onheilspellend ogende Ziva-verbeelding, dadgad in een nieuw Mind Fever pak, en good old Fred de www-topneuroot, en zijn schizofrene toetsenbord. Jammer dat Aart er niet bij kan zijn. Ik sprak nl. laatst een Israelische bankier en die vertelde me een leuke mop.

    @Mind Fever

    Micha Kat's huidige vriendin woont/werkt al meer dan 10 jaar in Laos. Zijn verblijf daar is dus geen toeval. Kat's ex-vrouw was/is ook een stevige dame die ver boven Kat uitstak.

    Kat ambieert Alex Jones' business model, en spiegelt (lees kopieert) zich daarom aan Jones. Helaas mist hij het talent, en vooral het publiek om een dergelijk alternatief mediabedrijf te runnen.

    Kat schrijft echter wel degelijk een aantal stukken betaald, maar het merendeel is louter rancune, of gekopieerd uit de bied van Jones'.

    Maar principieel is Kat zeker niet. Zie zijn Telegraaf correspondent verhaal. Dat speelde lang na Kat was begonnen op de MSM af te geven. Toch liet hij onmiddellijk zijn principe van "ik ben een integere journalist' varen toen hem een 'visitekaartje' van de Telegraaf werd voorgehouden.
    9 december 2011 17:07

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html?showComment=1323456449273#c2817495564287719069

Ziva zei

    "Thailand stuurt hem linea recta(al) retour als justitie dat vraagt, uitleververdrag is niet nodig om hem hier te rijgen. Weet Kat zelf ook, gewoon het rad voor de ogen van de goedgelovige lezer."

    Thailand stuurt niemand zomaar retour. Aart van Wijngaarden loopt ook nog altijd vrij achter zijn kippetjes aan te rennen, en John Mieremet genoot ook als onbezorgd man van zijn laatste Thaise massage.

    Het stikt in Thailand van de belastingontduikers, schuldvluchtelingen en ander gespuis dat hier in Nederland jaren aan overheidsaandacht bijelkaar gesprokkeld heeft.
    9 december 2011 19:47

http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html?showComment=1323458953061#c4891320401795027515
discriminerende en rascistische uitlatingen van ziva#
Ziva zei

    Adamas

    LoL, nu ben ik weer een gepensioneerde agent. Man, het leek even alsof je geen last hebt gehad van je gemis aan 'school', maar dat is dus helaas niet het geval.

    Je pakt er die ene zin uit die daar was geplaatst als honeypot voor dat gespuis Aart van Wijngaarden. En dat staat los van het feit dat er geen woord fantasie in staat.

    Keep 'm coming Adamas. Nog een maand schat ik en dan sta je hier met trillende lip te bekennen dat je frustratie's louter voortkomen uit een blauwtje met een Joods meisje ergens in je toch al zo hopeloze jeugd.

    Damn, als die occupy-ers zich werkelijk beseften voor wie ze het allemaal deden, gingen ze spontaan nog vanavond terug naar huis. Alle Zionisten en NWO-ers aan de galg, want nu zijn wij, het kneuzenleger, aan de beurt. Een soort Zimbabwe, maar dan global. Total fail in the making...
    9 december 2011 20:29

######  EINDE WOLFSENDOSIER


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html?showComment=1323479663151#c735884811679644522
Simon zei...

    Sjá bráákúlá 9 december 2011 16:04 JOÚ HÁDDEN ZE WÉL vóór één kwártje he?

    NÓG WEL Wát over bloglórd bráákúl´s heer én mééster ... Én máker cq creátór ...fabrikánt?


    zonnewind.be/midden-oosten/israel/joden-joodse-volk-mythe.shtml

    In Zake dé joden waar mee bedoeld de hedendaagse joden die van asiatische afkomst zijn en askenazi zijn is het Beter te Weten dát zij al millenia verloren en verdwaald zijn omtrent eigen afkomst doel en bestaan!

    Door hun even millenia oude dwaalcultuur van als niét Anders te Typeren Méést strenge Crimnele incest mafiasekte dat ván parasitéren plunderén én vérkráchten ván Volken Én ván Kinderen van eigen én andere Volken bestaat vóor ooit een heer der Werelden zijn ze verdwaald in een voortgáánd fraudofabuleus bestaan dát ván identiteitsróóf en ván schuilplaats náár schúilplaats vluchten bestaat DÁÁR BIJ dé Identiteiten ván Slachtoffers Slachtoffervólken chronisch róvende!


    Ván Hét Blanke KAUKASISCHE VÓLK róófdén zij 600 jáár geléden dé NAAM JÓÓD!

    DÁT ISRAEL ÓÓIT TÓT 8000 jáár Geléden HÁD BESTÁÁN wéten zij PÁS 413 JÁÁR Ván een Kaukasisch Kind Ván GOD ´s LIEFDE!

    DÁT Hét BLANKE KAUKASISCHE VÓLK TÓT Vóór BIJ hedendaags israel tót IN Irák WÓÓNDEN ÓÓK!

    DÁT ZIJ ZÉLF ONS ISRAEL vernietigdén Ván mét hún kómst 13.000 JÁÁR GELÉDEN ván áchter dé terugtrékkende ijsmuren ván úit hún faraorijk afrika " nieuw kazaria gehéten ÓÓK!

    DÁT Dé LÁÁTSTE 25.004 DÁT Óvérlévende ISRAELIETEN Náár Één Plaats IN Dé HÉMEL Gébrácht waren VEILIG Vóor DÉ Ménsén éters DIÉ ZIJ WÁREN ÉN ZIJN ÓÓK!

    DAT DÉZE ISRAELIÉTEN ÓOIT ZOÚDÉN TERÚGKÉREN Óm HÚN TERÉCHTE PLÁÁTS WÉÉR IN TÉ NÉMEN ÓÓK!

    DÁT HEBRÉÉWS DÉ TÁÁL VÁN ISRAEL WÁS ÓOK!    Mét ÁL DÁT Hééft Dé hedendáágse jóod Niét MÉÉR TE MÁKEN Dán Hun Ondergáng ÉN Diépste LEED!

    Vólgende ZÉÉR ÁÁRDSE Zál U Wellicht Idee Geven Ván de Ware bedoelingen Ván hun makers hún héren hún góden!


    hetzuur.nl/2011/12/vrijspraak-voor-hetzuur/#comment-1266
    Han
    December 9, 2011 at 11:50 pm

    Btw dé stiekeme samenspan ván lieden áls pechthold cohen rutte verhagen rosenthal lubbers twan huys wellink en Óók intérnationaal berlusconi mario draghi strauss kahn bestuur en beleid bankensector politiek EU NATO Vaticáán media wets staats religié én bestuurs …kórt óm noém het maar joodse jewwhoresoldiersshadowgovernment sinds eeuwen … Wáár Dóor ér Nét Dagelijkse Miljárdénstrómen én zwártboékhoudingen mét misbruik ván hún internationále bankenclubje Zijn Ontdékt RÉCHTSTRÉÉKS ÚIT ÓNZE BELASTINGGÉLDEN vandáán náár hét gróót móngóolse rijk khazaria dát zich in China bevindt Sinds kublai kahn China duizend jáár geléden ónder dé voét liep en Alles eigen maakte en zijn vóórgangers én nazaten heden gekend zijn áls li of loeb dirupo berlusconi óf de leden van het koningshuis karel v óf ouder nóg king victorius dié dé indische pestratten derde eeuw importeerde tér dépopulatie ván Europa … én Álle Vertrouwen Beloften Rechten Achtérbán En Belang van Volken mét stróntvoéten tréden ZIJN ÓÓK GÉÉN Vértroúwenwékkend Partij NÓCH BEGINSÉL VÓÓR WÉLKE RECHTSPRÁÁK DÁN ÓOK WÁÁR BIJ zé ZÉLFS ZICH ZÉLF géén Récht Kúnnen Doén dán judáspenningen ontvangen náást Lééd én óndérgáng oorlog én gewéld én misdáád hún dágelijks hármóniéórkést wáár Bij ÉN Dóór velen excessen drugs en alcohol nodig hádden zich dáár IN stáánde té hoúden ÓNS ÁLLEN vérzópen IN hún wártáál én cháós!

    #

    Dús dáß @ $ifa wát nieúwe várta´s ér in jé filth-einó-sófié verbéterd 2.0 schávén én dóor diénen máár mét dié bánáán ...wát binnen áf ziénbáre tijd wél éens dóórzwérven zoú Kúnnen Bétékénén náár óp nieúw bevólen bel(r)óófd Lánd Eigéndómmen Kindéren Én Créchés Ván ÉÉN ÁNDÉR ... China Rusland én Amerika zijn érg in trék bij jé róófbróodhéren ... MÁÁR ván jé ambt búrgémééstér óf réchtér Zúl jé NIÉT láng MÉÉR geniéten ...én jé Ómgángsvórmen Mét Homofiele Mensen in jé gestólen Geméénte Héél Wát Bij Scháven IS ÓÓK WÉL Één Bittere NÓÓDZÁÁK BIJ jou .... jé éinbhuoergeringscrisus mis gélópen? Kán ZÓ MÁÁR ZIJN DÁT Zé jé dágen Áán Hét TÉLLEN ZIJN?

    10 december 2011 02:14

http://hetzuur.nl/2011/12/vrijspraak-voor-hetzuur/
Insert 2 F#CK  !  Lees nu in een twiet van je over volledige vrijspraak WTF  ? What about die 40 uur dán Wié moét nou Mijn Tuin Op Knáppen?  ... NOU JÁ  Kunnen W e in elk Geval joden Vól Óp Gaan Beledigen wánt immers Ziét Máár ... Genoég  Minutié ...
ÉN héél die uitspraak zag er niét áls een echte uit! Immers zijn net als Jij Velen er in getrapt eerst zulks te denken die dat lazen!
Kún Je BIJ braakula én powned Óók ná lezen!
HÚN  ÉIGEN SCHÚLD wóordjés in nevelen gehúld!
Insert 1 vanwege op eens nieuw artikel -  ...Géén Arbéitsverbot MÁÁR  zwángarbéit óm Jé té beledigen en té vernéderen en Waar Je VÓÓR STÁÁT  Én Publicéérd  té ridiculiséren en wég té wuivén áls zoúdén zijnde niéts van Belang wég té wuivén ...HÉT ér géén ééns ÓVÉR HÉBBEN?
Terwijl ze mét zijn allen Deze Website dág en nacht volgen daar gister Mijn Bijdrage binnen één minuut mét gehéél de Website ér BIJ VERDWÉÉN ÉN DÚS MÉT ZIJN ÁLLEN WÉL MÉÉR Wéten Dán een poepjé van dé Webmaster!
Sjá Zó slim gluiperig én geslépen ZIJN ZE!
Notuleerde hún wiesje de lange sóms deed hún rabijn yidzak uitspraak wás hun griffier soms morgenthau?
Vilein SÁMENSPÁNNENDE van aangeklaagde Slachtoffers en Getuigen dé kréntjes uit dé páp stélen IN DÉ NÁCHT Én  Áán hén Aán Gáánde Feiten Én Délictén vóór BIJ SLUIPENDE kleine versprekinkjés kleine emotietjés begripsverwarrinkjés sáámpjés róvénde én DÁÁR WÉL  mee vérdraáiénde leugenáchtig té  klagen ÓM VILÉINST  VÁLS  DÉ  JÚIST  WÉL Dé HÉN ÁÁN GÁÁNDE FÉITEN EN ÓP GÉTÉKENDE  MISDRIJVEN En ÁÁNGÉVERS ér méé vernietigen bannen sabotéren blokkeren verhinderen te Getuigen té Publicéren!  DÉ WÉT ÁLS RACIAAL MISDÁÁDWAPEN ÉN ÓBSTRUCTIÉ VÁN RÉCHTSGÁNGMIDDEL SÁBÓTEÚR ÉN DIÉVENGILDE!
DÁT DÉDEN ZE ÁL HÉÉL VÁÁK INTÉRNATIONÁÁL ÓÓK Én góóidén ze zélfs een lángdurige hysterische hetse tegen het vaticaan ÓM tégen áán!  ÉN CHRONISCH hún Slachófférs belágen stalken sabotéren cóntróléren mét MISBRUIK STAATSMIDDELEN!
#
Hee mogen we weer even met elkaar Praten Ware Geschiedenis Produceren Getuigen en Samendragen van Onze saboterende frauderende  ALLE rascismewetgevingen en Verdrag van New York dé   Áárs   neukende en Getuigenissen vernietigende nazi kampbeulen?

Alle 5 je Websites hadden ze gister off line gehaald wat ze al eerder deden In Zake ér Publicaties Getuigenissen  Aangiften en Waarschuwingen aan de Bevolking in Algemeen Belang Óp Stonden ... en justitie blijkt te zijn steeds weer en dat in handen rascistische crime org die vaker zó illegaal hen niet wel gevallige websites weg halen door webservers te bedreigen en bedriegen met hun status en ambt. En zulk weke Serverjochies hebben gebruikelijk geen dwangbevel of rechterlijke uitspraak nodig om wit wég te trekken ook om het dan maar snel te doen.  Moest security.nl meen ik ook nog een artikel over hebben.

Gelukkig waren powned en xandernieuwsjoden zo vriendelijk Opvang en Warme Steun aan dé Hetzuurweesjes te geven.
""Iran start propaganda campagne om Israël te vernietigen en joden uit te roeien  xandernieuws.punt.nl/?id=647111&r=1&tbl_archief=&

"Voor wie de protocollen van sion niet betrouwbaar genoeg om gemene plannen aan te tonen zijn er de dagboeken van theodor herzl nog wel hoor! Lees dan ook wat de uitspraken en geschriften van de joodse rabijnen die hier met 90.000 stuks ook vertegenwoordigd zijn op dure subsidies van de laatste tijd alleen al zijn en wat ze Ons toewensen aan willen doen en tegen Ons bevelen. Erger dan islamitische rabijnen die toch ook heel erg zijn en waar van er  9000 even eens op subsidiebasis hier zijn. tinyurl.com/cobo9t3

"Gedenke enkel al de oproepen tot Volkenmoord van rabijn yidzak die joden op riep Onze Babies en Kinderen te doden.Per Vást toeval viel joods askenazijoods tristan van der vlis die onder rabijn evers viel gelijk Mensen in een winkelcentrum aan en doodde er mét wapens en middelen georganiseerd door derden en haalde zó convenient dé Aandacht voor rabijn evers die hem kende en vanwege grote subsidiefraudes in de media stond wég  mede beiden elkaar kennen en beiden in Amsterdam wonen en in Belgie de askenazijoodse kim de wilde die in een creche gelijk 15 Babietjes met een mes aan viel en er meerdere doodde en zwaar verwondde. Vóór Alles Belangrijk Deze rabijnen te termineren.Die voeren letterlijk terreur en exterminatie oorlogen oorlogen tegen Kinderen. tinyurl.com/cobo9t3

"Wat ze nog wel meer verzonnen hebben…  Het gaat over vileinste bedrog misbruiken misdrijven en uitbuitingen van Menselijk Vertrouwen Gevoelens en Leed dat ...

powned.tv/nieuws/binnenland/2011/12/jeroen_de_kreek_moet_schoffele.html

@Fiasco u noemt iemand die rascistische misdrijven Publiek maakt een holocoustontkenner terwijl mét die holocoustpropaganda JUIST ÉCHTE Én ÉCHT Holocoust wordt ontkent en tevens Slachtofferschap óp dader´s náám gebrácht?

Wist u dát met en na de oorlog samen er 3,5 miljoen Nederlanders vermoordt zijn door uw holocoustclaimees?

Er nog maar 2,1 miljoen Nederlanders zijn 4,4 miljoen allochtonen en 10 miljoen joden maar liefst.

Wist u dat?

Honk2072

barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html
Simon zei      Zo als al vermeldt de website gesloten in een illegale actie van justitie wat ze vaker doen om bewijsmateriaal te vernietigen of ontoegankelijk te maken en security.nl meen ik ook al een artikel over had.Dat gebeurd de kreek nu al voor de tweede maal en nu zelfs alle vijf websites weg.
    jeroendekreek Jeroen de K. ✔
    @    @AnoNiemMusic de bronnen zijn in beslag genomen door Justitie opdat je niet bekend wordt met het antisemitisme van de Zionisten

    Zo haalden ze mijn Getuigenissen wat ze de Kinderen steeds flikten ook steevast van het net af en hebben micha kat er nog óm gemolesteerd.ÉÉN gróót pedofielennest dat justitie.
    Honk2072       9 december 2011 00:15
#

Te meer geeft en sterkt  het aan dat ik in zake je rechtzaak en de aanpak door die samenspannende kliek wél gelijk in reeds " hetzuur.nl/2011/12/joden-beledigen" Gezegde moet hebben he? ´Naast crimineel willekeurig misbruiken van staatsmiddelen en ambten ter zake persoonlijke steevast raciaal bepaalde willekeur daad overwegingen bedrijvigheden " mét doén ÉN mét láten "   en misdrijf zijn ze dús ook nog eens en wellicht dát religious ( MEDE VANWEGE de chronische RASCISTISCHE criminele uitspraken én bedrijvighéden der joodse rabijnen óok MISCHIÉN?) ... RASCISTISH!

Ze zitten op 3.000.000 Blanke Goyim Aangiften te zwijgen Tegen joden wegens oorlogsmisdaden tegen Nederlanders ze zittten op dé lijken ván 1.000.000 Nederlandse Mannen en Jongetjes te zwijgen die ze in de oorlog extermineerden Óp transport stelden .... Óp miljoénen andere en ná oorlogse Brede Diversiteit Ván delicten ...raciaal verzwegen ...dé daders héden nóg dé Gouden Kiezen én Diamanten ondér hún schemerlampjes ván Mensenhuid té téllen ... 

...          IN DÉ HUIZÉN VÁN DÉ VÉRMÓÓRDDEN


.... én móói wéér  -  TÉGEN ÓNS DIÉ ERNSTIGST BELEDIGD ÉN DIÉPST GÉKWÉTST ZIJN ÉN BÉDRÓGEN ÉN WÉTEN -  té spélen!

JUSTITIE IS EEN RASCIST

DE RECHTBANK IS EEN RASCIST!

Schenden op Alle Gebied hun Ambtseden en hun Ambt én Zin van hun Bestaan  ....ÉN Hét ONZÉ ÓOK STEEDS WÉÉR!

Én DÁT AL een Tijdje ...  tinyurl.com/cobo9t3
*NOOT - rascistish - waar bij Ik in Principe Criminéél rascistisch Bedoél Wánt Gewoon Rascistisch Op Basis van Persoonlijk en Collectieve "Vrij Gekozen" Voorkeuren Voor Eigen Persoonlijk of Collectief Bestaan Levensweg en Omgangsvrijheid is Gezond Natuurlijk en doet Ieder Een Tóch al mét de joden ZÉLF VÓÓR ÓP  en ÓNS DÁT TÓT OP  CRIMINÉÉLSTE WIJZEN Óók mét misbruik Ván wéér dié wét van ze  én politiék en staatsmiddelen media en schoolsystemen  WIJKVERKRACHTINGEN ... ÓNTZÉGGENDE ÉN VÉRHINDÉRENDE!   ÉEN nóg  maar VÁN dié Criminéél Rascistische Gekken  tinyurl.com/cobo9t3

ZÉLFS HÚN RELIGIEN én PRIESTÉRS ZIJN RASCISTISCH ze bespreken Dáár IN Óp vaak luguberste ÚITÉRST DISCRIMINÉRENDE wijzen óver niet joden óf te wél Goyim   óf  té wél vééstápel  zó áls ze dát noémen en hitsen steevást óp tót raciale terrorismen en misdaden!
HUN RELIGIÉN BOTTE CRIMINÉÉL RASCISTISCHE PROPAGÁNDÁ!
Mede ZIJN ZÉ Levensgeváárlijk uitvoérders Ván dé   mkultra en monarch technieken massiéfst massáálst raciáál aan Kinderen bédréven met Misbruik schoolsystemen en overheidsmiddelen en oorzaak van ÁLLE  gewéld misdaad Zélfmóórden alcohol drugs en tabaksproblematiéken! ISLAM ... já zoú Jé niét Zéggen mét al dát joods áf gegééf óp islamieten máár islamrabijnen collaboreren zich DÁÁR   ÓP ÁLLE FRONTEN ÉÉN HOÉDJÉ ÁÁN en spannen én wérken sámen mét joden op dit gebiéd!
Dés Nóóds EXTERMINATIE Mede ván alle subsidies gelden middelen kansen en verblijfsréchten IS ZÉÉR DRINGEND ÁÁN GERÁDEN!
  ÉN HÁND ÉN SPÁN ....  mét joodse handlangers in de overheden politiék diensten instantiés bedrijven en besturen die DÁÁR ÓP PARASITÉREN EN HUN MACHT EN BAANTJÉ  ÁÁN HÉBBEN! HÉT ÚITVRÉTEN!
HÉT GÁÁT HIÉR BIJ ÓM MILJÁRDEN PÉR JÁÁR WÁÁR BIJ HANDLANGÉR JEUGDZÓRG ÁLLÉÉN ÁL 8,5 MILJÁRD EURÓ WÉG SLÉÉPT ÁÁN DIÉ MISDÁDEN! HÁNDLÁNGÉR WÉTGÉVER ZÁL WÉL ÓÓK ZÓ IÉTS KLISSÉN MÉT DIÉ LÓNEN?
ZIÉ AL hét beláng ÁÁN ÓNS LÉÉD !
Een evolutié ván dé  Ménsen éter dé farao dé inquisities dé religién dé wétgéver dé marxist dé bolsjewiék dé commúnist dé tsjékaslachtérs dé schijndemócrátien dé links réchts wárpolitiék dé académién dé scholen kérken én óverhéden die zij zijn én alle TIJD AL   wáren  Ván Hét ÉÉRSTE BEGIN Dát ze 13.000 jáár geléden achter het térúgtrékkende IJS vándáán kwámen  zijn We  óp gévróten!   Óns zó ván Gebóórte áf áán áf gericht dát We al ééuwen zélf óp hun bordjé springén!
Sjá Dié Krentjés úit dé Pap Ván Één Ander Dieven!
Niéts Gevónden wát Ik Kon Beledigen ...immers Héden Nóg Niéts Gevonden Dát Ik Ván Wáárde Vónd om te Kunnen dévaluéren!


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html
Simon zei      Zo als al vermeldt de website gesloten in een illegale actie van justitie wat ze vaker doen om bewijsmateriaal te vernietigen of ontoegankelijk te maken en security.nl meen ik ook al een artikel over had.Dat gebeurd de kreek nu al voor de tweede maal en nu zelfs alle vijf websites weg.
    jeroendekreek Jeroen de K. ✔
    @    @AnoNiemMusic de bronnen zijn in beslag genomen door Justitie opdat je niet bekend wordt met het antisemitisme van de Zionisten

    Zo haalden ze mijn Getuigenissen wat ze de Kinderen steeds flikten ook steevast van het net af en hebben micha kat er nog óm gemolesteerd.ÉÉN gróót pedofielennest dat justitie.
    Honk2072       9 december 2011 00:15


http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2011/12/jeroen_de_kreek_moet_schoffele.html
@Hoeloeboeloep heb je al uit gezocht wélke holocoust we nou niet mogen ontkennen?

Trouwens niet mogen ontkennen impliceerd daderschap.Kan dan Aangifte gedaan worden wegens valse beschuldiging?

En dan zou ik graag willen weten wát er gebeurd is mét" Onschuldig tót uw schuld bewezen is.

Mogen we in een rij gaan staan zo dat de ware dader aan gewezen kan worden?

Honk2072 | 08-12-11 | 23:47 | niet ok!


http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2011/12/jeroen_de_kreek_moet_schoffele.html
Begrijpt u zelf wel wat u hier zegt?
@100pct Testosteron

Ja zeker zal het anders zeggen - hij heeft totaal geen verweer tegen de hem opgelegde en bevolen meningen en overtuigingen die hij dient te hebben van de groep clan of eigenaar.

Te zién ietwat aan dat hij toch stoicijns en verhevigd door gaat pseudofeiten omtrent boodschapper van berichtgeving aan te dragen ondanks keurig gegeven Feiten wat dus een afweerreactie te weeg brengt blijkbaar.Verder Informeren zal tot agressie en het produceren van beledigingen lijden en wellicht ook zich zélf bevredigen met een kruis terwijl hij groen kostent allemaal onopgevoedde dingen gilt.

Honk2072 | 08-12-11 | 23:38 | niet ok!


http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/de-sjaak.html
Simon zei

    Wat academiediploma´s betreft lopen ze mét ca 50% Vervalsten rond en dát in wet en bestuur bankenwereld justitie politiék etc is dus geen grapje.Ybo buruma loopt al 20 jaar met een van overleden mentor van mierlo rond dat die voor 5000 Gulden van hem kocht en heden gaan ze voor 2000 euro.En buruma is nu hoge rechter die jou wel zal wikken en wegen ...nou succes dan he?

    Wát Méde de oorzaak kan zijn voor de immense zéé van Fout gegane Zaken kan daar mee te maken hebben.

    tinyurl.com/cobo9t3
    8 december 2011 23:22http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=495891638925849362&page=1&token=1323372475700

Blogger Simon zei...

    Hoe het ook zij zijn website is weer illegaal offline gehaald na er over de rechter wat aan het licht kwam.

    Bjurkje
    December 8, 2011 at 5:18 pm

    ALLE bij die rechtzaak betrokken partijen en rechter zijn JOODS Én Je gaat daár dan serious inhoudelijk Je Zaak laten behandelen mét betrekking op joodse belangen?

    Dié hébben omgang mét naftaniel cidi mdi ÓOK nóg eens!
    Noú ál vergeten wié cidi mdi financieert bij wié die alles zo maar binnen lopen …bij elkáár?

    Eis Wraak en Vernietiging uitspraak!

    Eis eerst maar dat het alom door énkel en uitsluitend Autóchtone Mensen Óf DÁN Minsténs NIÉT JODEN wordt behandeld Ván A tot Z ZÓNDER Zélfs een jood óp de gang of in de administratie van Je Zaak!

    DÁT HÉÉT ÁLS ér Nóg Wél een Autóchtoon in Heel die overheid te Vinden is?

    DAT IS Vanwege hun crimineelste rascismen wát dunnetjes geworden!

    Én hoé heet die haatbaard van mdi die je aanhaalt vanwege dát de bezetting van ook mdi zo áls dat klinkt dan vast ook wetsovertredend crimineel rascistisch joods zal zijn en het mischién zo een Baby raperabbi is?

    Wás ´t sinterkláás vanwege die schimmel?

    Joden zo wel in wetgevingen overheden en instanties zijn heel gewend het verdrag van new york zélf mét voeten aan gort te trappen …de wet laten ze enkel vóor hun Slachtoffers gelden! Dat hebben ze daar voor ook gebracht en naast hun kerken op gelegd en is altijd hun monopolie geweest én heeft ze alle eeuwen dóór ook al géén windeieren gelegd mét chronisch beplunderen Van Bevolkingen!

    Zélfs de rechtzaak zélf had dus ook weer een rascistische bezetting!

    Te meer ook om dat Ik in de ten laste gelegde Uitspraken die je deed geen enkel Onware of Onuitlegbare Opmerking tegen kwam en er heel wat Ondersteunende Voorbeelden om kan poneren die het Specifieke Beeld omtrent de joodse cultuur an sich Kunnen Onderschrijven MÉT OLIFÁNTENDROLLEN ZÉLFS.

    Mede DÁT dé Uitspraken geen haatzaaingen zijn geen beledigingen MÁÁR Gevolgen VÁN haatzaaingen en beledigingen misdaden Onmenselijkheden rascismen discriminaties diefstallen berovingen en liederlijkheden die joden zelf deden ÉN DAT tót héden Straffelóós!

    Óók het gejammer van de joodse rechter om joods justitie in zake willekeur is onjuist want justitie kiest wél degelijk haar zaakjes óp raciaal joodsvoordelige basis.
    DÁT IS nu éénmáál al in opeenvolgende gevallen gebeurd!

    Zó Zie Je maar dát je een jood niet bij dit soort zaken moet toelaten want DÁT ZIJN BEWÉZEN RASCISTEN !

    Élke Misdaad van joden laten ze links liggen Óók nog!

    Én ….KWÁM wiesje de lange nog aan bod?

    ÓM maar een Voorbeeld te Noemen Hóór!
    Wiesje mag het Bewézen wél over uitroeien hébben Jij niet van ze.WAÁR ÓM?

    Óók definities die rechter hanteert zijn Fout en zal zijn diploma wél Vals zijn .Is dat Gecontroleerd?

    Het is heel vreemd dat een (supposed?)academicus zulke Fouten maakt! Kan dus ook een fraudufabuleuze patient zijn.
    Maar joods IS dié ZÉKER Dát Bleek!

    EN VÉRRÓT ÉN CORRÚPT Lijkt het ÓÓK AL!
    Zijn motiveringen en uitspraak in Jou ZAAK is ook merkwaardig naast al reeds zijn definities en combineringen er van en ga ik nog verder Bekijken!

    mstsnl.net/rietveld/pdf/rietveld-aan-rechtbank-alkmaar-mr-littooy.pdf
    mstsnl.net/rietveld/rietveld-finale-aangifte.htm

    Staat dé Vraag óver dé Echtheid van zijn academisch diploma Dán Hélemáál Mee Ópen!

    Maar een Raciaal Crimineel samenspan der diverse joodse leden van de diverse eigenlijk onafhankelijke en gescheiden Behóren te zijnde machten als ook belang van deze machten aan én mét burgerpartijen Staat Je Zó Ál Vrij Ál Vast te Mogen Vermoeden.

    Hád Je ook maar wiesje moeten heten

    8 december 2011 20:27


http://barracudanls.blogspot.com/2011/10/narcissus.html
Simon zei...

    ""nworulestheworld zei
    De complottertjes hebben hun held weer snel laten vallen.
    14 oktober 2011 07:19 ""

    Holahola Zieke gast...

    Dé Complottertjes WAREN JUIST dé Enigen én Èérsten - Wát Barracuda mischien even Ruiterlijk zou Willen Footnoten - Dié wikileaks en assange een joodse mafiaspin Noemden.

    Binnen Máánden AL!

    ÉN wié Bén JIJ Éigenlijk?

    15 oktober 2011 14:14


http://barracudanls.blogspot.com  /2011/05/overschrijven.html
chillout zei
    @B Héb je ZÈLF Die Griep prik Gehád ?
    Hééft je familie Die Báarmoeder Kankerprik Géhád?
    7 mei 2011 04:09

http://barracudanls.blogspot.com/2011/05/overschrijven.html
chillout zei...

    Hee Máár Complotter complotter = Ook Complotten Hóór:ÈN Wèl Ben je Dè Extreem Autistische Fanatiéké Ònéérlijke Versié.

    Jij hebt natúúrlijk Een andere verklaring Over Waar Òm De Réchtmatige Autóchtóne Bevolking Ván 5,5 Náár 2,1 Miljoén IS térug gelópen?

    7 mei 2011 04:01

http://barracudanls.blogspot.com/2011/05/overschrijven.html
chillout zei

    Hee Máár Complotter complotter = Ook Complotten Hóór:ÈN Wèl Ben je Dè Extreem Autistische Fanatiéké  Ònéérlijke Versié.

    Jij hebt natúúrlijk Een andere verklaring Over Waar Òm De Réchtmatige Autóchtóne Bevolking Ván 5,5 Náár 2,1 Miljoén IS térug gelópen?
    7 mei 2011 03:59

Een reactie plaatsen

http://www.hetzuur.nl/artikel/9622/joden-niks-bijzonders/comment-page-2/#comment-90679
priester says
Hóóp Dàt het Gáát Régenen … Dán Kán Ik Druppels Téllen En Tégen de Wolken Bláffen
26 april 2011, 09:10

http://www.hetzuur.nl/artikel/9622/joden-niks-bijzonders/comment-page-2/#comment-90678
priester says
ÉN Dàn zétten zé DIT Sóórt Òok nog óp tv óm Jou ÉN Jé Kindéren áán té kwáken
Náást óp Zó goéd Áls ÉLKE Redáctie Al een mossadagent

##De huidige voorzitter van de *Raad voor de Journalistiek* en voormalig voorzitter van de NCRV mr A. Herstel was als **instructeur psychologische oorlogvoering** aan O verbonden.##

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/04/24/max-van-der-stoel-laatste-gladio-baas-dood/
26 april 2011, 09:07

http://www.hetzuur.nl/artikel/9622/joden-niks-bijzonders/#comment-90677
priester says
Goédemórgen…
Héb Nóg Wat Niét Bijzondérs…

Gaat De Boven Aan gegeven sámenzweringsstructúren in de overheden (ZÓ Àls justitie en Òók hun vereniginkjés Áls cidi mdi Die Me Ván Wébsite Tot Wébsite Vólgen Én Èlk Dié Mijn Getuigenissen En Verhaal Dúrft te Plaatsen Beschadigen En onder controle brengen Zó Àls Argus ónder controle gebracht ( klol Diverse malen gesloten Ná Plaatsing Getuigenissen Én óndér controle gebracht)(Madbello Wáár ze via mdi Òok ÀL hébben lopen dreigen Ná Mijn Bijdragen té Hébben Toé Geláten … ÉN Hij ze máár Wéér wég haalde … tót Zélf censúúr dréven Àlsmede Dat Hij Váste joodse activisten aanwezig heeft Ónder Commenters Die Hém Dan Steeds Bang maken) Én Diverse Eigen Sites Ván uit Amerikaanse justities(Léés j##dsen) ÉN Chris Hölskén Die Mijn Bijdragen Toé Liét EN geslóten wérd óp verzoék Ván hirsch ballin Ván uit Belgie)) …. ÉN Dán Zijn ér nóg nóg … jdl adl afa geenstijl pownews ZÓ ALs Hetzuur NÙ Wéét en diverse andere media … ÉN yvonne van hertum Één géblóndéérde joodse madám Die opgezét IS Dòór justitie ÉN in Wérkelijkheid ELKE Getuigenis En Info Óver Kindér Verkráchtingén Ván haar site blokt.Én Láten Wé Dè Niét Óver hét hóófd té Ziéne religioúze zéér brútále Én ópdringérige gelóófsmisbruikende rabbináten (céntráálról spelende in dé Kindér mártélingén drogéringén Én Vérkráchtingén Terrorismen heroinehandel Mensenhandels Orgáánhandéls ÉN Móórdzaai òphitsingén fraudes witwáspráktijkén Súbsidié fraudes mét Collaborateurs in de overheden en diensten Ghettokwékers Diér Kwéllerijen Kínd Kwéllérijén Raciale Ónrusten Áls dágelijks wérk etc etc etc ÉN Vérniétigingén Ván GOD´s Schepping Niét VErgéTen…?….Èén gróót vijandig máchtsblok Dàt in Ònze Overheden Óp Onze Kósten Dé Boél ÚIT wóónt ….Bij Dát Pláátjé Pást Volgende Wél ….

#Maar er is goed nagedacht over de National Security State. Nagedacht door professionals in taalmanagement, en in politieke en psychologische oorlogsvoering, gericht op de burger. “Persoonlijk geweld is voor amateurs, als we het over dominantie hebben,” zegt tweevoudig Nobelprijswinnaar Johan Galtung, maar “structureel geweld is het gereedschap van de profs. De amateur die de baas wil spelen gebruikt geweren. De prof gebruikt sociale structuren. De legale misdaad van het sociale systeem en zijn instellingen is zwijgend geweld. Structureel geweld is een systeem van uitbuiting en sociaal onrecht.” Of zoals Colby het zei: Alleen al de implicatie of vage dreiging van terreur was voldoende om ervoor te zorgen dat de mensen zouden meewerken”# http://www.zonnewind.be/terrorisme/strijd-tegenterrorisme-grootste-zwendel-ooit.shtml

Vérder … Méde Èn Dáár Náást…Vanwége De Gegeven Ervaringen Heb Ik Het Idee Dát Hetzuur Helemáál Niét IS aan gegeven Vanwege Zijn 63 Artikelen Máár Vanwege Wát IK Plaats ÉN ze Zó …Niét De Éérste Máál … Òok Déze Mogelijkheid willen sabotéren…Óndertussen AL Mijn Getuigenissen En Infórmatie ÁL Een Kleine TWéé Jáár ZÈLF Hèbbende…Èn Dát Dúidelijk Náást Dié Drié Miljoén Aangiften Tégen joden hébben gelegd Wégens Òorlogsmisdáden ( DÀÀR STÀÀT – joden Pleegdén Dé Òórlogsmisdáden…JODEN Déden HÈT )…Én job cohen Nóg Dé Politiéchefs óm beláágde …

Sjá Niéts Bijzónders … Zó gewóon zijn ZÈ Wèl
26 april 2011, 08:56http://barracudanls.blogspot.com/2011/04/psychologische-projectie-2.html
Samuel zei...
    Geef Eens jé Èérlijk Òpréchte (Giéchel)Mening Óver Volgénde ...IS Dàt Niét Èén Béééétjé Còmplót Dán?
    #Maar er is goed nagedacht over de National Security State. Nagedacht door professionals in taalmanagement, en in politieke en psychologische oorlogsvoering, gericht op de burger. "Persoonlijk geweld is voor amateurs, als we het over dominantie hebben," zegt tweevoudig Nobelprijswinnaar Johan Galtung, maar "structureel geweld is het gereedschap van de profs. De amateur die de baas wil spelen gebruikt geweren. De prof gebruikt sociale structuren. De legale misdaad van het sociale systeem en zijn instellingen is zwijgend geweld. Structureel geweld is een systeem van uitbuiting en sociaal onrecht." Of zoals Colby het zei: Alleen al de implicatie of vage dreiging van terreur was voldoende om ervoor te zorgen dat de mensen zouden meewerken"# http://www.zonnewind.be/terrorisme/strijd-tegenterrorisme-grootste-zwendel-ooit.shtml
    24 april 2011 06:53


http://barracudanls.blogspot.com/2011/04/psychologische-projectie-2.html
Samuel zei...
    Complotten óver Complotten IS Òok Cómplóttén Hóór ouwe Aluminiumfabrikánt
    23 april 2011 00:26


http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/goodbye-capitalism.html
Samuel zei

    ""Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat jullie bonussen met terugwerkende kracht tot 2008 voor 100 procent worden belast. Kassa!""


    Dáár Héb Jé HÈT AL!
    ernst hirsch ballin heeft nét wetgeving ingevoérd zo dát plunderbonussen en handshags "MÀÀR" tót vijf jaar geléden kunnen Worden Vérhááld.

    Ván Dáár Vóór is Dán""wéttelijk beschermd"" Dóór ÉN VÒÒR JUIST DÈ HOOFD PLUNDERPLOEG Díe Rónd WTC ÁL Dé hóofdmoót Ván hun plunderingen DÈR GEHÈLE WÈSTERSE WÈRÈLD hádden áf geslóten ÉN Óns éigenlijk NOG in Een Alles Verwoestende atoomoorlog hádden willen storten wát ze drie máál Ál poogden Sinds Dién Dát volkje Ván israel.

    JOÙ ÈN JÈ FAMILIÈ ÒÒK barracúdá

    ÉN TÒT HÈDEN pogen ze nog Steéds Allerlei wapenplutonium Dát Òok Ván Japan te kopen ...té Stelen ´te Róven Van Amerika China Rúsland óVer ál.

    ....DÙS ÓF je NU ÀL Veilig Zúlt Slápén ..barracúda?

    Barracusa riding the horse of the Apocalyps?
    24 maart 2011 13:16


http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/gradus-lensink.html
Samuel zei...

    jee wat heb Ik Nou Weer verkeerd Gezegd dat Mijn Comment Spoorlóós verdwénen IS

    22 maart 2011 04:36


http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/gradus-lensink.html?showComment=1300739765018#c8044331136681983595
Samuel zei

    De Sfeer onder de Bevolking en de verloedering Mét Bij Gaande verruwing En Agressie kweken is in 1991 Mét opzet in gang gezet door hirsch ballin donner cohen pechthold lubbers van agt etc etc en consorten

    Het Gevolg:Een Totale boycot Door wetgevers Diensten en justitie

    Tégelijkertijd wérd Die toestand middels staatsterrorisme Misbruikt Om Het Volk té plunderen te Belagen En Meer Misdaden Aan te doén Mét Alle staatsmiddelen Die hen ter beschikking stonden.


    Uiteraard wreekte zich Dat Op De bevolking.ALs Je Iemand Wil Stenigen Die Wérkelijk Direct Oorzakelijk DADER IS in Die zaken Moet Je Boven Aan Gegevenen En bende Stenigen Áls Vorm Van Verdediging Van Have en Goed Én Grondwettelijke Rechten.


    DÀT DUS Kán maken Dát Mensen Zó Overspannen Wérden in de loop der tropen jaren Dat ze Onstabiel Worden ÉN Dát Wérden Ze Òók.

    DE DÈMÒNIÈ gaat Nóg verder NÙ worden Dit Soort Overspannen Mensen Bij het Minst geringste Teken Van Uiting Van Hun Ongenoegens Dán Máár ànders Bij Gebrek Àán Wettelijke Bescherming Èn Middelen Bij Gebrek Aan Rechtvaardigheid En Bescherming Door Diensten gedurende Jaren Dóór EXACT Dé Zélfde DADERS aan gevallen Mét De ZELFDE staatsmiddelen om Ze nog Verder Dé Grond En Dè stront In té kúnnen trappen Èn Nog vérder gaande hét zwijgen op te kunnen leggen.
    NÙ wordt DÙS Óòk Gradus Lensink MISBRUIKT Óm Dé Bevolking té intimidéren Én Dé lés te lézen
    21 maart 2011 21:36


http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/slopen.html
Samuel zei

    #Barracuda bestrijdt onzin- en domdenken in de (alternatieve) media met mondsnoerende logica#

    BWHAHAHAHAHAHABHAHAHAHAHA
    BAHBRÀÀKEUGHROCHEL WHAHAHAHAHAHAHA

    IK KWÈK ÀNDERS NOG HELE BLOGS FORUMS KRANTEN DÒCÙMÈNTÀIRÈS EN TWITTERS VOL MÈT MIJN ÒNWÈÈRLÈGBÀRE LOGICA ÈN FÈIT

    WHAHAHAHAHAAH HAHAHA

    IS Dít Sóms Èén Móord áánslág Ván jé...Mé te Láten Dóód Láchén??????

    HAHAHAHAHAHAHAHAA

    Jé Bént Mé één Moói ártíkél JIJ
    18 maart 2011 14:10http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
Samuel zei

    Siefa wáár héb je géstúdéérd?


http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
Samuel zei...

    Há braakula IS Dát Jé kop Óf je kont met bloedende aambei onder die doek

    Hoé stáán Dé logische gevolgtrekkingan ...ÁL wél Eens Gedáán?

    18 maart 2011 11:59http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
Samuel zei

    Jammer Dat je Enkel kunt gelijk krijgen Door Anderen tot zwijgen te brengen...Dream On

    censuréer zé

    Hoi
    17 maart 2011 19:38

http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
Barracuda zei

    @ Samual: volgens mij ben ik duidelijk geweest. Die lettersoep van je komt hier niet te staan. Ik haal alles weg.
    17 maart 2011 18:25


http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
Samuel zei

    Hééé IQtjé @ p.vander.gallien
    # Met enige intelligentie had je kunnen ..."Want gierigheid kenmerkt alleen joden".bládiéblá #

    Is Dát Òok "joden kenmerkt alleen Gierigheid"?

    Én Jámmer Dát jullie zo één angst banner Áls renfieldje hébben Ánders Hád Ik jé Wél Wat Vaker tussen Mijn Billen Óp Én Néér Gehááld...Nét Áls ´t Kielhále Ván Vroegáh Wéet jé Wél?

    Jammer Dát jullie een barracuda hébben Wát Óók Nóg Èéns Dé jákhals Ván Dé Zee IS.

    "Barracuda Dé Zéé jákháls"?
    Leuke Titel Érgens Vóor(Óf Ácher)

    Vraag Me Áf Wát zijn moeder Dán Wás

    Én Ziva?
    Is Dát Èen MIS Lúkte Shiva?

    Wéét jé Wàt LÀF is ziva?
    Kinderen mét heroine áfrichten óm bij jullie de sexpoes te worden!
    Viéze Hoér!
    17 maart 2011 18:17http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
Samuel zei...

    Ah Geen Logische trekvogel Maar Een barracuda Die in zijn Modderpoeltje ligt te wachten tot Weerlozen Voor Bij Komen óm Dán toé té sláán...

    Ván Dáár Dát Dié Bij Dáglicht Niét té Vinden IS.

    Máár Hetzuur wil je Dus Niét Zó Behúlpzáám Zijn?

    Óf tóch Maar té Bang vóór poepstampertjes?

    17 maart 2011 12:54

Barracuda zei...

    Het infantiele gebrabbel van ene Samuel met rare leestekens heb ik weggehaald.

    17 maart 2011 12:46

Samuel zei...

    Nou Hetzuur Jeroen Het Ziet er Naar uit Dat justitie Je Website Illegaal Heeft gesaboteerd Want de Andere Websites Op de Servers van Je Provider Werken Prima Zo Als www.fortytwo.nl/en/ Én De Jouwe Nog Steeds Niet.

    Registrar:
    Redbee
    Keizersgracht 75 1a
    1015CE AMSTERDAM
    Netherlands

    Zijn ze Tóch Heel Erg geschrokken Van Sommig Mededeling Op Je Website

    Maar Zó werkten de justitiemafia bij klol Ook.

    Effe Doublechecken Alvorens eventueel Hakken Met Geotool en whois en zo.

    JUSTITIE STÀÀT VÒÓR MÌS DÀÀD

    Haal Snel wég @B voor joris dé poepstamper Het Ziét.

    BTW Homofielen Zijn Lieve Mensen Máár De Verwoester Dé Kinder Verkrachter Heeft Mijn Volle Aandacht.Homofiele Liefde - Òók Papa En Mama Ik Hou Van Jou - En Ook Homosexualiteit IS Zélfs Àán Geboren EN Heel Fijn Om té Beleven Maar Bij Verkrachte Kindjes is Dat verstoord en vervangen Mét Angst En Vrees Én Verwarring Óm wié Nou Dé Slechte is.Pedofilie ÉN Pedosexualiteit Éven Eens Èén Liéfer Veiliger Én Respectvóller Huis Voor Een Kind Bestaat Niét Náást GOD.

    17 maart 2011 12:39


http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=4689085799044626395&page=1&token=1300353623044
Samuel zei...

    WÌST JÈ Dát JIJ ÉN JÈ FAMILIE ÁL Minstens Drie Malen Sinds Vlak Vóór WTC in atoomvuur hádden moéten vérdámpen in herháálde pogingen Ván israel Óm Dé Westerse Wereld te Verbranden ná gedane daad Én plundertóchten?

    ÉN Dát Japan geheim wapenplutonium aan israel levert DÙS Dé pogingen jé familie té verdámpen Wellicht Nóg Niét Vóór Bij ZIJN?

    17 maart 2011 10:20

http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=4689085799044626395&page=1&token=1300353346756
Samuel zei...

    WIST JÈ Dát joden Zó Àls JIJ Dóór joden Zó Áls ZIJ úit gemoordt worden?

    Zó Áls in dé laagste rangen kogels happen Én proefkonijnje Zijn En Ooit Ván de sefaridkinderen Gehoord?

    17 maart 2011 10:15

http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=4689085799044626395&page=1&token=1300353115809
Samuel zei...

    Wist jé Dát Hitler Mengele Goebels etc etc JODEN WAREN Mét Nog Eens 150.000 joden in Duitse Dienst in De oorlog Zat?

    En Dát Heel Hét geallieerde Én russische opperbevel Onder joods commando stond Én Staat?

    Wát Zoúden in Zó Een Gevál Dé Logische Gevolgtreking Zijn Ook Wát Dié holocoust Betreft Vóór Een Zéldzáám Iemand Die Daar Toé in Staat IS?

    17 maart 2011 10:11


http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=4689085799044626395&page=1&token=1300352554046
Samuel zei...

    Wat ze Ook Vaak doen is aanvallen met Ddos Én denail of servide attacks.

    Dát Wás Op Klol Ook Zo Toén Die Een Artikel Óver hun spiksplinternieuw bevorderde heroinejunk en Crechebezoeker wabeke Publiceerde.

    Toén Wás de Site Een Wéék Onbereikbaar Én zákte het Artikel Wég in Dé Abyss Van het Archief.
    Òm Nooit Meer Gelezen te Worden.
    Vóór Straf Publicéér Ik Dat Nog Wel Zo Nu En Dan.

    Nog Een Truckje Van ze is Óm Heel De Pagina Vól te kalken Mét comments en Dán Staan Wél Belangrijke Comments Zó Twee Meter Verder Op Pagina "nooit bezocht"

    joden zijn dé slimste mensen óp Aarde.En Mét Állerlei chemicalien hoúden ze Dát Zó.

    Nét wéér bendelid Én mede heroinejunk buruma bevorderd Dús they party on ...Én vérworden stééds groepsintelligéntér.

    17 maart 2011 10:02

http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=4689085799044626395&page=1&token=1300351779550
Samuel zei...

    Nou Hetzuur Ik Kén joris demmink en zijn heroinetrawanten Ván Klokkenluideronline en Àls Dát Jouw Bevinding is IS De Kans Veel Groter Dat demmink en mede heroinejunks er achter zitten zo als op klol al bij Veelvuldige herhalingen het Geval Was.

    En Zelfs Toen er ""Logische Conclusies"" Werden Getrokken Die Deze en gene joris demmink Én Dé Criminele justitie Óf staat heel Pijnlijk Waren De Website Binnen Twee uur Én Later Zelfs Binnen Vijf Minuten (gedresseerde Kat)Onbereikbaar en Daar Na Alle Betreffende Comments wederzijds Wég.

    Idem Bij Herhaling Mét Mét Woonplaats En Naam Onderschreven Getuigenisen Tégen De Staatsratten Die Ván De Heroine aan élkáár kleven...Én Áán Kinderkeeltjés.

    My Guess?

    Sabotage Dán...Intimidatie Van Servereigenaar

    17 maart 2011 09:49

http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=4689085799044626395&page=1&token=1300351325125
Samuel zei...

    Ách...""Àls Ik jou Wás..."" Zég Ik Tégen Dé Mééster Ván Dé Logische Gevolgtrékkentóchten?

    Stom he...?

    17 maart 2011 09:42


http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/kreek-op-de-week.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=4689085799044626395&page=1&token=1300350952634
Samuel zei...

    Ja @B Je hébt mét dé meute mee lopers én je hebt Die Genen Die Hun ÈIGEN MENING Geven.

    Dé Méést Laffe Lapswans IS Die gene die mét de meute méé loopt en heult en zich ook nog eens stiekem opinieleider en kritikus noemt Én Dát Dán zijn éigen mening noemt Ook...joy Hóor

    Trouwens de Website Hetzuur is versneld of line gehaald om Dát ér Bericht Op Stond Dat ronny naftaniel mr.velleman rudger dé bruine sterreporter van geestnijl Én rbprsd van oosten Die Geert Wilders met zijn kraaloogjes zit aan te loensen Allen heroinejunks Zijn Gebleken te Zijn.

    Dé Mededeling Dát joris demmink éven grote heroinejunk opdracht had gegeven aan geenstijl om Jeroen de Kreek te gaan belagen Zál Dè Druppel Wél Gewéést ZIJN?

    Daar Zitten We Dán Mét heroinejunks Die 7216 uro Per Maand Netto Én méer Ván Ons nodig hébben Òm heroine en Kleine Jongetjes uit dé Creche te kunnen scoren....

    Àls Ik jou Wás Zou Ik Dit Bericht Ook Maar Snel wég halen Anders komt joris demmink Ook in jou anaalkanaal poep aan stampen Én Van oosten jé áán staren met zijn kraaloogjés...Én jé péperdure kwaliteitsblogje sluiten

    17 maart 2011 09:35


http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/waxineheld.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=3118067875188943728&page=1&token=1300359149145
Samuel zei...

    @p.wié Bén jIj Noú wééR?

    Zijn Zus?
    Zijn Oma?
    Lijkt Verdomme Wél Één telefooncentrale Mét 20 meiden Hiér!

    Waar ZiTtie EiGElijK?

    kOmt ie Enkel BuiTen Áls Het dOnKeR Wordt?

    17 maart 2011 11:52

http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/waxineheld.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=3118067875188943728&page=1&token=1300359149145
Samuel zei...

    Juist Om Dat Ik Kan Lezen Vroeg Ik Dat ....john ;O)

    Blijkbaar is de genialiteit van barracuda hevig aan het broeden op een even geniaal antwoord?

    En john Ben jij dé kleine óf dé grote broer van barracuda .. óf zijn moéder Dat hij zelf op zijn eigen blogje niet even aan minder bedeelden uitleg kan geven wat daar nou staat?

    17 maart 2011 09:17

http://barracudanls.blogspot.com/2011/03/waxineheld.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8213077118135105026&postID=3118067875188943728&page=1&token=1300349829233
Samuel zei...

    #maar aan de wetten van de logische gevolgtrekkingen hield hij zich bij voorkeur niet. #


    Zou barracuda enkele voorbeeldjes kunnen aan reiken van dat onvermogen der bedoelden?

    Feitelijke voorbeeldjes?

    16 maart 2011 21:33

Geen opmerkingen: