Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

vrijdag 30 december 2011

VISIONAIR 3http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14864
Bogusindustrie > Obama gaf 900 Miljard voor werkgelegenheid en de joden roofden dat uit zijn  handen via hun grote industrien als gm autos en ALLE 20.000.000 Dakloos gemaakten liggen NOG op Straat.Ik Bedoel nog eens een miljoen autos produceren waar heel andere zaken nodig zijn hadden Die 20.000.000 ZELF WEL aan Gegeven indien Men die 900 Miljard DIRECT aan Hen Gegeven Had en met die bogusindustrie had dat ook de kaf uit het koren gesneden.Zelf hadden Ze Wel Bepaald Door Aankopen Welk Industrie en Bedrijf Belangrijker Zijn.

Hilary Clinton 700 Miljard van Haar Ziekenfondsproject Spoorloos opgeslokt door de verzekeraars en GEEN MENS Daar Had er Baat bij enkel nog meer nachtmerries.

De Milieubelastingen.Alle Geld aan onbekenden en bedrijven die er ZEGGEN wat van te maken en dat gaat al decennia zo ZONDER Resultaat terwijl Energieleveranciers Verplichten Zonnepanelen op Huizen van Klant aan te Leggen Wel Meer Zou Helpen. Zo zijn er veel Geldzuigers en loze beloftenplegers in media tv staat regering en politiek.Zuigen rekken Bedriegen en af schuiven.Ons te Arm houdende Zelf dan Wat Aan te Leggen incluis te hoog gehouden Prijzen om ander industrien te beschermen > bogusindustrien dan.Er IS  GEEN  Algemeen Belang er is elitebelang.

De aangeboden financiele producten der afgelopen decennia waren onderdeel van roofbouw en bedrog  en plunderingen die met de privatiseringen aanvingen en een roofonderdeel waar bij de Gevolgen Toch  voor rekening Bevolking zouden komen daar zij dachten al lang gevlogen te kunnen zijn en Wij Dood. GEEN CENT Van de privatiseringen is Heden NOG Terug Gevonden OF BEWEZEN Betaald te Zijn.Een der syptomen van die roven is ook dat nijpels en lubbers alleen al goed waren voor gegraai ter hoogte van honderd miljard in de Pensioenfondsen.Wetgevers justities controleinstanties all in the big plunder.Waar een afm geleidt door een bendelid doctors van leeuwen natuurlijk helemaal al geen enkele roof en plunder zag in de stockmarkets en bankbedrijven.Maar Goed die bogusfinanciele producten zouden ook gereduceerd worden bij genoegelijk EIGEN Kapitaal van Begin af aan.

De Gasbelwinsten zin heel vaag en hadden ze Den Uyl gedwongen 30 jaar vast contract af te sluiten naar Frankrijk.De Boekhouding Zal Wel niet Ingezien Mogen Worden en dienen We als altijd hun koude blauwe ogen te vertrouwen?

Banken > die hebben de wel heel vreemde eigenschap dat IN ALLE GEVALLEN Volken Hét sluitstuk VAN HUN tekorten HUN problemen zijn - HEEL Merkwaardig bedrijf DUS Weg er mee.We nemen de Postbode dan Wel om Ons Geld te brengen.Banken ZIJN kern van die plundermafia van eeuwen al.

EU > opgezet en opgedrongen BUITEN ALLE Democratie even als Die global antiterrorismenscams van ze door die zelfde bankenmafia.Ter Weerloosmaking en beroving van Alle Landen en israel is er van geproduceerd incluis kernwapenarsenaal.De rel met Iran Zo Goed als Zeker een Scam van iran en israel om dat Iran al sinds MINSTENS 1900 in handen van die joodse elite is even als China al duizend jaar.In 1907 was BP Daar al lustig aan het boren en die behoeven altijd zo als ze Nigeria met behulp van britse leger ook deden de almacht in Landen dan.Tevens was Iran decennia lang onder duim westen in zake koude oorlog en zitten de joden daar nog in alle besturen op de achtergronden wat wil betekenen dat ze dan de werkelijke macht daar hebben even als hier en over al ondertussen.
EU > Dat Amerika van Ons isoleerde met een belasting en valutamuur Heel het Oostblok en Scandinavie ook en Alle Werkgelegenheden en Gelden NAAR CHINA exporteerde die nu boomen van Ons Geld en Onze Industrie.Waar de lubbers aka loeb aka li brothers nazaten van kublai kahn de dienst uitmaken.
EU en media > Misbruiken om tegen Rusland te stoken zo dat eigen oliemarkt beschermd werd tegen Russische Goedkopere import.
EU  > Dat toe liet dat bendelid rasmussen op eigen gezag zo maar even Libie binnen viel om kadaffi te voorkomen dat Hij een Eigen Afrikaanse Goudmunt zou introduceren waar mee Zijn 146.000 Kilo Goud ook gelijk Spoorloos verdwenen is.Rechtstreeks naar israel getransporteerd incluis enkele miljarden.
EU > Dé HOER van israel DAT ondertussen iets van 70 Resoluties Tegen zich Heeft en stiekem sneaky achterbaks de EU binnen is geslopen en lid geworden en heel vast geen Cent Kontributie Betaald en zelfs vast als Gekend enkel haalt!
EU > Afghanistan > Eu stuurt soldaten en bij de eerste stap die ze de grens over doen vloeit de heroine die de Taliban Volledig Gestopt hadden Weer naar de Armpjes van Onze Kinderen.En DAT Zelfs met militaire drones.
EU > Weg er Mee.

BURGEMEESTERS > Die allen door de joodse mafia geplaatst worden en alle Gemeenteraden onder de afpersduim hebben > WEG ER MEE! DAT KUNNEN WE BETER!

UNIVERSTITEITEN > broedplaatsen van terroristen en terrorismen Schadelijk en te Duur > WEG ER MEE!

CERN > kostte acht miljard in Armoedige Tijden toch gebouwd.Kunnen nu nog kleinere deeltjes uit elkaar knallen en al veertig jaar gaan ze steeds groter om dat er steeds maar kleinere deeltjes overblijven en Wetenschappen al lang niet meer dienen dan wat elitegebroed dat er van leeft en hun familiebedrijven. > WEG er MEE!

Global warming betalingen > WEG ER MEE! Is Niet Bewezen en Bewijzen worden af geketst ten gunste van gw beweringen en de Verdenkingen om Fraude is wel heel Hard op Vele Punten.  visionair.nl/wetenschap/enorme-gasvondst-in-israel-vergelijkbaar-met-slochteren/comment-page-1/#comment-14684
WEG ER MEE!

Verzekeringen > hebben mafiamonopolie om Ons binnen de Landsgrenzen te houden met verplichte afname Medische Diensten af te laten Nemen en dwingen verplicht maandelijkse betalingen aan ze te doen Terwijl  Eu Regio Belgie En Duitsland er Ook Nog Beter en Goedkoper Zijn!

Justitie > Met justitie is het Ook zo dat Men BUITEN Nederland geen Aangiften Kan Doen van Misdrijven of Staatsterrorismen en Men weer terug verwezen wordt naar eigen land en een schimmig polietburootje Waar Men JUIST Aangifte Tegen Wilde Doen.Isolaties daar mee de staatsterrorismen niet buiten de deur komen.
Rascimebestrijdingsorganisaties >  die subsidies genieten die chronisch Fraude en Oplichtingen bedrijven als enkel specifiek rasgebonden Aangiften om Rascismen te behandelen en Andere Slachtoffers afwijzen als cidi als mdi als punt.nl Waar Door Simpelweg rascistische onderdrukkings en terreurbedrijf overblijft.Waar Van Sommig zich willens en wetens aan Oplichtingen en Fraudes en samenspan aan oorlogsmisdaden en terreurbedrijf te buiten gaan.

Belasting? Geen belasting dan Alles dan maar helemaal geprivatiseerd?Met Internet is het zo wat al dat men geen eens Meer naar school zou Behoeven in Veel Gevallen.Veiliger Ook met al die gangbangboys  en leraren van laagst allooi around.Hoeven We ook niet meer zo hard allemaal te werken en kan er een Thuis Blijven Voor de Kids.Is Dan te Betalen.En uitvreters die in Armoetijden zich nog eens 4000 tot 24.000 euro  en wel heel wat meer toestoppen  Van Onze Toekomst Mogen Van Mij Toch aan de Galg Wegens Misdaden financiele en Sociale Misdaden tegen de Mensheid. Politie wijkmariniers en legers hebben WE ook toch NIKS AAN want de misdaad en moord loopt bij Ons gewoon door de Straten  treitert hele Wijken leeg en Zijn Meeste Kinderen verkracht.Waar om ook meesten Sporen van heroine en ghb Vertonen.

We Zijn Beter Af Zonder ze dan met ze Want Luisteren Beschermen en Onze Noden Behartigen Deden ZE NOOIT!  Wél prachtige culturen importeren >     hoeiboei.blogspot.com/2009/12/de-kracht-van-de-rede-2-oriana-fallaci.html  en die al decennia Landelijk in Wijkterrorismen als van aleid wolfsen ingezet worden waar bij politie toch niet Mocht ingrijpen    en in 1972 al Rellen om waren in de Grote Steden wat uit het nieuws werd gehouden door de  theedrinkmafia  >     WEG ER MEE!

Inflatie? Hoe kan Geld bijdrukken inflatie geven als We al decennia of langer op zo wat honderd procent boven dekking leven ALLEN Wereldwijd en tevens de bankiers die even geleden al weer binnen vier jaar van hun 25.000 pond 40 miljoen 160.000,00  % boven hun dekking maakten en dus altijd al zo geleefd hebben er dan niet aan zijn gegaan of inflatie hadden terwijl al hun bankensysteem van meet een pyramideconstructie ter roof van Werkelijke Waarden was?En hun rijkdommen maakten Ons ook niet failliet of aan de inflatie die kunstmatig bepaald wordt zo als de Goudprijs tweemaal daags door vijf heren in Engeland wordt bepaald naar willekeur wat voornamelijk de afname en roof met fluctuatie valuta en inflatiespelletjes van Werkelijke Waarden dient van Hele Landen tegelijk. 
Dan Dit >  tinyurl.com/7njz2gf

Maar waar haal jij hyperinflatie vandaan?
Hoe werkt dat Volgens Jou?


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14976
Sjef
14 januari 2012 bij 03:49 · Reageren
Ik Adviseer Mijn Stukjes Bijdragen dan maar snel over te slaan bij Lezen voor u blind wordt polderman Het zij u hebt een harige hand dan zijn ander oorzaken Mogelijk!
Persoonlijk Prefereer Ik Dat u Voor Advies Kiest en naar china verkast waar ze allemaal geruststellende maopakjes dragen.


http://www.visionair.nl/wetenschap/het-venus-syndroom-op-aarde/comment-page-1/#comment-14973
Sjef
14 januari 2012 bij 03:19 · Reageren

Laatste Alinea “Zorgzaamheid ” Vind Ik Ook Wel Daar er Werkelijk Heel Veel Mensen milieuziek zijn en 25 jaar geleden al Kinderen met verkleefde Darmpjes werden Geboren wat door de Doktor toen al Gezegd werd milieuschade te Zijn.De wollmanzouten gieren Ons om het Hoofd dank zij Crimineel milieubeleid afgelopen 35 jaar en klokkeluiders en Aangifte Doeners moesten zelfs naar het Buitenland Vluchten om Hun Heil.

Hoge schadelijker Bewolking > juist over de dagelijkse groeiende koolstofdeken van vliegverkeer heb ik overheden gwbelijders nou nooit gehoord wat teken industrieel belang is mede Zie ik nergens gedrag der overheden en ook internationale politiek en bewegingen die een rekening houden mét …laten Zien en eerder het tegen overgestelde.Ons wel echter onder pressie en excuus houden Ons Brommertje en Tuut zouden Hét dan zijn geweest en dwingen betalingen af.´t Klopt Allemaal Niet Met Elkaar.Ook dé rekensom WIE WAT Het MEEST Vervuild is krom als een tassendief – SIMPEL Elke Euro is een mate Milieuvervuiling – Zonder Geld draait geen enkel productie geen enkel vliegtuig geen enkel olieschip geen enkel winkel of industrie.

De vervuiler betaald DUS NIET ondanks dat ze tegen gestelde beweren.Mede hadden ze Van Begin al atoomtechnieken die heel veilig waren maar vanwege plutoniumbehoeften voor de wapenindustrien werden gevaarlijker moeilijker typen verplicht gesteld en op gedrongen.

Daar om waren alle politiek agende en probleemstelling der afgelopen 40 jaar heel en maal Fout en krom.Het is gezien de wereldwijde militaire inspanningen de bedoeling dat We olie doorstoken en dus die veiliger Atoomvoorzieningen daar door weer geen Kans Krijgen.

Men Kan politiek wetenschappen EU Wegens chronisch fundamenteel Onbetrouwbaarheid en herhaaldelijk Corrupt Gebleken Zijn Beter Opzeggen Wat Waarschijnlijk Vanwege Omzetreducties Beste Daad Voor Milieu Zou Zijn.En dan zijn die oorlogen die ze steeds aan gaan ook al niet het beste.Daar naast geen enkel Controlevermogen Aan Getoond Met triljardenschaden.En Zelfs Gelden van de CO2 tradingscams niet terug kunnen en willen halen om dat de daders ook daar al weer net als in de vaccinmisdrijven prefab wettelijke immuniteit hadden gekregen.Dit zijn louter derdenbelang mafiapraktijken That´s it!


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14919
Sjef
13 januari 2012 bij 21:56 · Reageren
Met die scam hebben ze alle Werkelijke Waarden en Eigendommen op zo Goed als Heel de Aarde in hun eigen bezit gebracht via rente en inflatieraids en zitten Wij naar wat geprinte papiertjes te kijken.Begonnen ze lang geleden al mee en is een pyramidenscam tinyurl.com/7njz2gf


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14886
Sjef
13 januari 2012 bij 19:09 · Reageren

WAT Zou er gebeuren ALS Een Ieder Simpelweg 5000 Euro per Maand Bijgedrukt Krijgt Als Uitgangspunt?

En belastinggelden ZELF Mag Bepalen Waar Heen Het BEST Dit Maal Dit Jaar er Mee?

ZELF de Verzekeringen ook Mag Uitzoeken daar het staatsbedreven woekerfamiliemonopolie ten einde Komt en Belgie en Duitsland Mee Kan Husselen aan al Dat Leed?

Bogusindustrie en bedrijf zou in ieder geval ten Einde zijn.Nuttig Bedrijf Zou Opleven.De Economien zouden Opbloeien.Mensen Vrolijker Gezonder Werkzamer Gelukkiger Veiliger Meer Zin er IN.

Geven Dat Die turken en afrikanen Ook Dan Hebben We Gelijk Afnemers en Economie er Bij Die Ook al Niet al te Slecht meer hebben.

Niet van uit Armoeden en dwang MAAR Van uit Volheid en Overvloeden.

Iemand Idee?


http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/is-een-meritocratie-haalbaar/comment-page-1/#comment-14883
Sjef
13 januari 2012 bij 18:57 · Reageren

Je Laatste Alinea is Wel Waar! Voor ze met hun christendom Ons Dom kwamen maken was er Hermanus die 4AC de romeinen tot staan bracht en er om Gekozen en Verzocht was uit het Volk op Basis van Zijn Vermogens en even GOD werd Voor Zijn Volk. Daar na weer op Ging in Zijn Volk Dat Hij Lief Had.

Eens Was er een Klein Jongetje Dat Stierf Voor Zijn Volk en Zich in een Ritueel liet Doden om Bij GOD te Kunnen Komen voor een Oplossing voor de Nare Economische Toestand Waar Zijn Volk in Stak. Honger en ondergang dreigde. Door de enorme Schaden die ze met hun christendom brachten is Omgang met GOD Namelijk een ietwat dodelijke aangelegenheid geworden.

Christusvervolgingen waren Geen sprookje Noch fantasie Maar de polpots van de middeleeuwen en vroege middeleeuwen.

Daar Om Liet Dat Jongetje Zich uit Liefde Voor Zijn Volkje Doden om Toch Bij GOD te Kunnen Komen.

Maar de leiders die We nu hebben zijn bezeten van demonische machten en belangen geen Hart Geen Liefde voor Niets.Dat is geamputeerd daar mee ze beter (ver)dienen.http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/is-een-meritocratie-haalbaar/comment-page-1/#comment-14847
Sjef
13 januari 2012 bij 18:13 · Reageren

Je betaald er wel miljaren aan om het anders en fout te horen en om niets en daar naast begon ik niet tevens is het wel fundamenteel. Geef MIJ maar een Krat Zeveraars om dat wat Zout hier en daar Wel Wonderen Doet!Mischien heb je ook wel niet helemaal Begrepen Wat Bedoeld? Naar IETS zoeken Terwijl Er NIETS IS en OOK GEEN Oorzaak is een beetje Jammer!


http://www.visionair.nl/wetenschap/het-venus-syndroom-op-aarde/comment-page-1/#comment-14873
Sjef
13 januari 2012 bij 18:03 · Reageren

BTW JUIST DE DRIE GROOTSTE LANDEN amerika pakistan China DOEN NIETS aan de global warming en zelfs milieu aangepraatte politiek en hebben NIETS ondertekent.Wat moeten die paar vlooien dan nog?

http://www.visionair.nl/wetenschap/het-venus-syndroom-op-aarde/comment-page-1/#comment-14872
Sjef
13 januari 2012 bij 18:01 · Reageren

Nou zou eerst de zeer mogelijke aanwezigheid van de global warmingspolitiek en GEEN Wetenschap Eerst VOLLEDIG Verwijderd MOETEN WORDEN Wil Men EERST Ook maar ENIGZINS Gaan WETEN OF er WEL Opwarming IS!Een biljardenhandel trekt nu eenmaal academisch gespuis op regeringslevels aan en een Voorlopige TOTALE Betalingsbevriezing is Hier WEL op Zijn PLAATS!

En Bedenk WAT Een Milieu en global warming DAT GOED Zou Doen als er even NIET voor HONDERDEN Miljarden EXTRA Steeds WEER gewerkt ZOU hoeven worden? Als Men het vliegtuig even een jaartje overslaat in ENKEL Amerika Al zakt die temerpatuur al 1,8 Graden en meer. Die klojos nemen maar een krantenwijk.

http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14867
Sjef
13 januari 2012 bij 17:42 · Reageren

Wortel van ALLE kwaad is Meer Verkrachtte Kindtjes Die in haat wrok en Angst Chaos en Onwetendheid Leven tot en met Zelfs als zelfverklaarde goden uiteindelijk de Schepping aan Zich zelfen GELIJK wilden maken uit Verlangen naar hun Gebroken Heelheid Vrede en Harmonie die Ze van GOD van Zelf Van Geboorte af aan Kregen en Krijgen.Daar vloeiden wetten opleggingen overheden de baasspelerijen onderdrukkingen en dwang uit voort tot en met moord massa moorden en Verkrachtingen aan toe en zo sloot die cirkel zich tot een Alle Leven en Bestaan en de Planeet Zelfs wurgende ondergang der Schepping!


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14864
Sjef
13 januari 2012 bij 17:30 · Reageren

Je Bestaat al in een Orwelliaanse nachtmerrie en wordt tijdens Leven al beroofd en gemelkt en noemt het beschaving en plicht en opvoeding scholing en opleiding als industrialisatie van Je Leven en Bestaan.

Waar om denk je dat je ouders je opas en omas niet AL LANG een Stevig Bestaan en Fundament Konden Opbouwen Voor Omgeving en Nageslacht.Dat IS AL Heel Lang Geleden Dat Dát Nog KON! Dat kunnen heden enkel enkele puisant zich verrijkende elite families met vaak industrieel en bank bedrijven van eeuwen.Je Pikt ze er Zo uit!Noemen en noemden zich ook adel en elite een verschijnsel”koningshuizen vorstenhuizen” wat ze ook al kwamen brengen en opleggen “en hoé!

Dat gaat zo ver dat belastingdiensten en wetgevingen tegen Ons en voor hen Misbruikt worden en er zelfs al per 14de eeuw juist voor aangelegd zijn waar in zelfs de dienaren helemaal niet of niet helemaal WETEN wát ze dienen-Zo als Meesten In Bedrog Geboren zijn EN GESTORVEN ZONDER OOIT een Tipje van die sluier op te hebben kunnen lichten.En We eeuwen van priesterlijke stervensbegeleiding hadden om te zorgen dat het maar voor al zo bleef. MAAR Ook VELEN weer WEL DEGELIJK alsmede in zeer grote Grondroof en speculatiefraudes samenspannen en spanden.

Zelfs schoolsystemen worden Misbruikt daar voor en als raciale en financiele seperatie isolatie en onderdrukkingswapens wapens waar bij de studenten “als van zelf” ook nog eens HUN soldaatjes en dienaren worden en zich tegen Eigen VOLK En ZELFS eigen Familie en Kinderen keren of Beter Gesteld met truckjes gekeerd worden waar bij Misbruik van reeds aangelegde vroege Kinder Verkrachtingen een grote Fundamentele rol speelden!

JUIST DAAR VOOR brachten ze die schoolsystemen justities overheden en religien al vele eeuwen geleden.Knechten.

Officier(van justitie) betekent Ook “overseeer” slavenbewaker daar mee je kunt bevroeden uit welke hoek Deze mooie beschaving van op Mensenvlees voortpruttelende zooi beweegt. Van Afrika uit geflikkerde faraos en hun kasten.Dit soort werken Ook… Nog meer Spelbrekers voor elke Afspraak Samenleving en Cultuur uit die zelfde hoeken http://hoeiboei.blogspot.com/2009/12/de-kracht-van-de-rede-2-oriana-fallaci.html
http://www.visionair.nl/wetenschap/universum/waarom-bestaat-het-heelal/comment-page-1/#comment-14849
Sjef
13 januari 2012 bij 16:32 · Reageren

Het Heelal bestaat Helemaal NIET.

IETS IN dat NIET Bestaat WEL!

NOOIT was er een big bang en Geen afmeting ook.Die gedachten vloeien voort uit sensorische beperktheden en de verkeerde interpretaties er van.Een werkelijkheid scheppen of bedenken aan hand van de eigen beperktheden.


http://www.visionair.nl/wetenschap/de-terugkeer-van-de-amateurwetenschapper/
Ja armoe troef over al maar.
En arme einstein?

Wat dacht je van afbuiging van straling cq licht door zwaartekracht van hem? > bestaat NIET!

Bewijs > die zwaartekrachtlenzen > zwaartekrachtafbuigingen ZOUDEN A-symmetrisch ZIJN en GEEN ENKEL Beeld komt OOIT aan wegens de divergerende werking van nooit homogeen zijnde zwaartekracht.

DAT er WEL Beelden aan komen IS TEGELIJK BEWIJS VAN gas en stofschillen als lenzen en GEEN zwaartekracht.
Vreemd genoeg blijft elke wetenschap uit de buurt van dit soort amateurconclusies als met die zwaartekrachtlenzen van ze?

Als We dan die big bang door de mangel gaan halen wordt het ook leuk ...en stil!
Al hoé wél er laatste tijd budgetair en statutair keurig correct  uit keurig verantwoordt correcte en enig toegestane hoek der akalademici  wat andere ideeen beginnen op te duiken.Elk Werk van Mogelijke Amateurs niet Kennende natuurlijk.De status zou maar een kreukje krijgen.
ARME WIJ dat We honderd jaar naar dat bogusgezeik van Crimineel bedreven separatiepolitiek Moesten luisteren die ook al DAT instituut hebben besmet met machts en geldswellusten.ELK publiek optreden van einstein was gestaged ELKE vraag ELK antwoord EN  ""wijze opmerking"" gestaged  EN getraind om dé superioriteit en récht óp monopolie van wetenschappen van een bepaald slag te rechtvaardigen en allenig op te eisen .En Alle gelden natuurlijk incluis de acht miljard van cern weer. Zijn status ZO geindoctrineerd DAT alle Denken en Spreken verstild en verlamd als hij genoemd wordt en al zijn fouten aanbeden als andere dimensies dan maar bij gebrek aan Weten wat die nou bedoeld. TOTALE mediastilte om AL DIE Andere Duizenden Wetenschappers uit Honderden Andere Rassen Die Alleen maar "gemelkt" werden. Ontdekkings Eer en Status roof als water bij de Wijn en als wetenschap.Een oud gebruik dat djengiz khan al deed met de Ambachten en Wetenschappen van onder de roofvoet gelopen Volken en zich edele ridders en uwe hoogheden laten noemenden Wilde Men ten minste dan het Hoofd Nog Daar Houden Waar het Behoorde!
Zijn E=mc2 niet anders dan samengeraapte gegevens van eerdere Metingen aan de hand van Atoomspijtingen en de Ontdekkingen er aan DOOR ANDEREN O.a.  Frits Strassman en Otto Hahn! Sja wás Je niet verlamd door die indoctrinaties die status en eer van hem had je zelf al lang die Conclusies Getrokken en Dat geweten. Een Lectie Volksverkrachtingen door indoctrinaties bedrog en indringende op Ons inpratingen en de Ons aan gedane Onterechte schuldig en minderwaardigheidsgevoelens en de Symptomen en Gevolgen voor Je!Of Je betalen wil?
Ja separatie ook raciale separatie en discriminatie met Geldbarrieres op ALLE Gebied in deze Beschaving  om eigen eliteparasietenwereldje achter die facaden in stand te houden > Ook Scholingskansen als Alle Studenten Nu aan den Lijfe Ondervinden NOTA BENE door bestuurders politici en graaiers die ALLEN WÈL van Onze Centen en op Andermans Kosten Studeerden en zelfs eeuwige studenten konden zijn...die goeie ouwe tijd. Ook de wetgeving die ook in hun hand en monopolies zijn gaat zich aan  die separatiebarrieres te buiten door exclusieve bezetting met uitsluitend leden eigen metier eigen families zelfs en met Geldbarrieres en bedreigingen met de Gevolgen er om dat Men als Gevolg daar van natuurlijk de wet niet zou kennen die KPrs. Bij ELK mogelijk conflict bedreigd door ze met minstens dé Sociaal Economische ondergang (Kuch ongewenst ) ALS BIJ VERSCHIJNSEL ván hun geroemde rechtvaardigheden. DAAR MEE Al bedreigd wordt ALS MEN ENKEL AL Denkt RECHT te Willen HEBBEN.Dan is gevangen zitten nog een Dak boven het Hoofd en "RÀT" Roepen Zorgt dan voor Koffie en Brood! De wetgever ...een der grote spelers medespelers in de staatsterrorismen en plunderingen der Naties der afgelopen decennia . Geboefte ván Laagst Allooi dat ons Geen Goed deed en Veel Ellende en Leed verzorgde!

Ook is er Wel Uitzondering Voor Je "Hooft" Lijst. Het is Gebleken Dat Zelfs OF JUIST Nobelprijswinnaren helemaal niet zo GOED op hun vakgebied Waren WAT ingangen en gaten opleverde voor Creativiteiten en Unieke en Originele Inzichten.
Ook ALLE Wetenschappen vloeiden voort UIT eeuwen Onwetendheid Ontdekkingen Verzamelen EN Onderzoeken dan maar.En DAN de Combinaties en Separaties "overeenkomsten en Afspraken" DAAR Ontstonden Alle Gekende Wetenschapsdisciplines(Specialisaties) uit. WEL gevaar dat Men Dingen onnodig over of onzinnig doet. MAAR DAT doen velen!
Even Als uit de amateurhoek verkrijgt Men uit de professionele hoek met hele hooftlijst er bij ook maar ENKELEN beroemd en bekend en Nog Minder Vooruitgang Boekenden en de andere honderdenduizenden NIET.Waar Bij de professionals mediamacht hebben tot insinueren van allerlei en Rampen en daar mee hun jaarlijkse bestaansrecht ook.Veel Al Crimineel en niet Integer wegens budget inkomens en carriere status en aanziensdreigingen. Dat die niet ziek worden van zo veel dreigingen en dán nog aan iets Willen Werken Ook nog eens?
Uitvinders behoren behoorden Vaak NIET tot de disciplines die tot de Uitvinding behoorde als de postzegel door een Engelse Burger Bedacht werd en geen postbezorger was. Als veel geleerden de Forums en Wetenschapsblogs afschuimen Voor idee en inzicht. Veel te Veel gericht op onderzoek en ontwikkeling en De gigantische Zee van Verslagen en bevindingen en Onderzoeken nog geen eens begonnen uit te pluizen en Pogen Toepassingen Voor te Vinden. Mede om dat die Rapporten achter bedoeld peperdure afgemonopoliseerde deuren liggen te verrotten.Vernietiging Van Kapitaal Markten Belastinggelden Inspanningen en Toekomsten.En Misbruik voor enkel de enkele al zo puisant happy few altijd weer.
MEDE is er extreme Ontwikkelingsexplosie de afgelopen eeuwen op ALLE Gebieden van biochemie speciaal tot en met atoomwetenschappen en weten waar te zoeken daar om en Wordt inderdaad toe Geschreven aan Buitenaards Bezoek 250 jaar geleden. DAAR Kan GEEN ENKEL Universiteit die tweeduizend jaar geleden in Byzantium al stonden om Zieltjes te binden én beleren met wélke waan of belang van dé industrie of belang van de dag en dé macht van het moment tegen op.(Universiteiten HOOFDproducenten van (Onterechte Foute)revoluties activismen  terroristen en terrorismen onderdrukkingen en Volkenmennerijen.Ook om dat studenten zich voor al wijs en god wanen ná lezen van wat boekjes en vanwege de monarchtechnieken Jeugd en status (genoeg vol en overtuigd van zich zelf ("kneusje van de walm" " beste van beste" "jé van hét"  en zo en volgestouwd met jaren van Leugens en Bedrog.Vraag maar aan hoogleraar hirsch ballin en om ECHTE Geschiedenis)om tot actie te neigen)gemakkelijk manipuleerbaar zijn).Veredelde uit de hoogte doende afgesneden en geisoleerde idiot savants.(Niet om te beledigen Maar om een Probleem Aan te Geven dat er Wel Door Gedekt Wordt)ideale usefull idiots zeggen sommigen lachend.
Meeste wetenschap even als zeer veel ambten statussen richtingen wordt bedreven om erkenning en Liefde maar DAT Kan echter enkel met Helen Gevonden worden om de schaden die opzettelijk  werden aangericht aan Mensen als Kind al om ze behoeftig volgzaam en om erkenningen bedelende te maken te Genezen.De Aangeboren Heelheid stukmaken leidt tot gevoelens van Onvervuldheid Leegte Eenzaamheden en Wat Men in Zich Zelf begraven heeft gekregen GRIJPEN IN DE ANDER.Kinder verkrachterculturen culturen van roof en oorlog geweld en Moord.Vele duizenden jaren oude tricks en opvoedingstruckjes waar onderwerpende verslavende/bindende en verlammende drugs  geweld en Armoedenepidemien en waar van mkultra en monarch enkel de voortzettingen van zijn.
Ook kunnen Vals aan gedane "schuldgevoelens" als dat heb jij allemaal gedaan" Kinderen Mensen bewegen hun Leven en Bestaan te offeren aan het Heel maken van de Wereld in hulp en wetenschappen werk en oorlog politiek en boodschap. Daar Moeten Die Kindtjes en Mensen op Ander Wijze Dan het verloren gaan van hun Geluk en Bestaan aan windmolengevechten en vaak velen er in mee trekkende Geschadigden Van Af Geholpen Worden!


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14736
Sjef
13 januari 2012 bij 05:18 · Reageren

Het Stukje over 12de eeuwse monetaire beheer nog Gevonden

tinyurl.com/7njz2gf

Wat de onder ingelezenen bekende wortel en tak als zouden de rothschilds kuhn&loebs en von hirsch´en etc enig of eerste rampbankiers of plunderculturen zijn wat op losse en nog eens oudere schroeven zet.

http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14717
Uw ervaring is niet zo bruikbaar.Kinderen en mensen dus komen als van zelf uit Bed en zijn gewoonlijk actief en levendig en gewoonlijk eerder dan u van zelf uit Bed.Echter door zacht gezegd debiele duivelse bestuurders uit den vreemde steeds  van eeuwen zijn de Bevolkingen van Kind´s af aan al heel erg levensmoe en slepen zich door het Bestaan.Iets dat in de tachtiger jaren al Erkend werd in de politieke onderonsjes maar geen geld genoeg was om Ze dan maar in de Wao of Wajong te Zetten.

Mede idioot calvijn > die het   "arbeit macht frei"  regime Europa in bracht om dat zijn baasjes meer winst en opbrengst wilden> de idioot Zag niet IN dat Een Europa DAT NET Heksenvervolgingen kruistochten inquisities massaverkrachtingen wetgevers martelkamers en dwangvoortplantingen over zich heen hadden gehad HELEMAAL Geen Zin hebben zich voor zulk uitschot in te spannen en van al die demonien ook al gebroken en Levensmoe waren mede het Helemaal niet tot de Menselijke Natuur Behoord om 40 uur te moeten zwoegen voor dat ene boterhammetje zonder kaas. Hij vond echter oplossingen met dreigingen met uithongeringen waar van de gezegden "des duivels oor kussen" wie werkt zal eten" arbeid gaat voor plezier" etc van kwamen.

De eventuele en deels kunstmatig in stand gehouden werkloosheden en cijfers worden weer Misbruikt om allerlei  nationaal en internationaal te veinzen met per saldo mogelijk meer opbrengst per werkeloze en niet werkende dan met een werkende en om Werkende bevolking te treiteren en bedreigen met "voor jou tien anderen en ziet daar kun je ook terecht als je niet doet wat we willen en zulke werken"! De sinds 1985 ingevoerde chronisch bezuinigingsterrorismen zijn daar ook voor en zijn al hele Zeeen Mensen ziek en afgekeurd van geworden af en opgebrandt en de Aantallen Zelfmoorden zou U Moeten Tellen er van.Staats en elite terrorismen.Genociden en Volksverkrachtingen en afleidingen van de zeer grootscheepse plunderingen der Landen die met de privatiseringen hun eindspurt begonnen.Enkel Amerika is al ruime 30 Triljard kwijt en Europa even zo aan die elite van voornamelijk die bankenwereld.
http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/sauron-was-held/comment-page-1/#comment-14699
Sjef
13 januari 2012 bij 00:50 · Reageren

Het lijkt Mij Meest Opspoorbaar ALS er eerder geavanceerde Beschavingen waren om naar Radioactieve Wastedumps te Zoeken? Kan op zijn akkertje met vliegtuig of satelliet.

Gezien ONZE evolutie (nou ja technische dan.We hebben nu bananenpellers) is zoeken naar dioxineconcentraties als beschavingswaste van veel processen en technieken ook wel een idee.

Volgens Gerucht zou er in Noord Syrie Zuid Turkeye nog Sporen moeten zijn van een 8000 jaar oude Polonium Waterstofbom explosie.Op google Earth is een 80 kilometer radius gebied in Noord Syrie te Zien dat wel eens er mee te maken zou kunnen hebben. Ben nieuwsgierig naar wat voor Sporen een waterstofbom explosie gebaseerd op Polonium nog meer Oplevert na 8000 jaar.Tectiet en glasvormingen in ieder geval!

Zo Moet er ook een pyramide ten Zuiden van de pyrineeen zijn dat ook wel te zijner tijd zal opduiken met die satelliettechniek van tegenwoordig waar mee ze kort geleden al honderden nieuwe archeologische plaatsen in Egypte Vonden.

http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14688
Sjef
13 januari 2012 bij 00:13 · Reageren

@Niek ik heb een mail naar door jou op gegeven adres gestuurd > info@visionair…? Daar visionair niet door een extensie gevolgd werd nam ik aan het kon wel eens info@visionair.nl zijn?

Dat adres leverde ook een sturing op en geen onleverbaarheids of retour bericht ook dus ik meen dat die ergens bij je aangekomen is?

http://www.visionair.nl/wetenschap/enorme-gasvondst-in-israel-vergelijkbaar-met-slochteren/comment-page-1/#comment-14687
Sjef
13 januari 2012 bij 00:07 · Reageren

Dan Ons aan de olie houden en dwingen te gebruiken en zelfs Onze Maatschappijen er op inrichten met sabotage en onderdrukking van elke Kans op Anders en geld afpersen met manipulaties en monopolies en woekeraccijnsen TERWIJL de Benzine in Venezuela de Bevolking 7 CENT per liter kost Wat OP ZICH AL een MAJOR vermindering van Milieuvervuiling Op Levert daar die andere 2 euro of meer zelfs per liter veel vervuiling en inspanningen vergt.

Al meer dan 20 jaar de prachtigste praatjes van de vinexspeculanten over “zelfvoorzienende Huizen” …Dé EÈRSTE MOET NOG Gebouwd worden!En WIJ worden té Arm en Alternatieven te duur gehouden om ook maar Ergens Invloed Op te Hebben of Zelf te Kunnen.En BP Rampen op Zee en massamoorden en Genociden om olie en Grondstoffen hebben ook al niet een blijvende Regulerende Invloed op de gebruiken en eigen belangen van een klein kliekje.

http://www.visionair.nl/wetenschap/enorme-gasvondst-in-israel-vergelijkbaar-met-slochteren/comment-page-1/#comment-14684
Sjef
12 januari 2012 bij 23:57 · Reageren

Geheel de internationale politiek en ook militaire inspaningen zijn gericht op zo veel mogelijk brandstofverkwistingen.Zo als “internationaliseringen van economien” als veel Behoeften uit verre Landen importeren en naar exporteren wat eens voor elk “Local” was en de immense brandstofgebruiken daar van.

HOE VEEL Waarheid schuilt er dan eigenlijk achter die global warming die milieu werkeloosheids stabiliteits en bezuinigings hysterien ALS ELK HOOFDS politieke agenda waar voor ze ook nog eens gelden als belasting en subsidies willen kosten en bestaansrechten ontlenen?

Dan Dingen als Gegevens van Russische Temperatuurdata weg moffelen de aangroei van IJS op de Polen uit het Nieuws houden en de Data van de 1,8 graden globale temperatuurverlaging vanwege de grounding van amerikaans vliegverkeer ten tijde van de WTC aanslag en Data en bedrijvigheden met MAJOR IMPACT niet vermelden noch mee rekenen ALS DIT > tinyurl.com/y9f3fh6 (Even uit scrollen voor het Echte Plaatje!)


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14670
Sjef
12 januari 2012 bij 23:03 · Reageren

“Waar haalt de rover in kwestie in hemelsnaam het recht vandaan om dit te doen?”

Haha Robbie die ROVER NOEMT DAT juist RECHT!

En kwamen dat recht kastenstelsel (geloof die schoolse Valse carrierebeloften als “hard werken en leren trouw en volgzaam zijn ” maar niet Hoor)en hun raciaal plunder en uitbuitingswetssystemen naast idem religien met horror zwaard en brandstapels opleggen per kruistochten en inquisities martelingen en massaverkrachtingen zo als ze ook onder communismen “”vrijheid en democratie”"(Ken Je Die NÒG?)of wélk andere religie of beloften deden en nu zelfs de eigen communistische Volgelingen “de Bevolking dé melkkoe dé slaaf en gevangene schuldenaar” zijn.

Volken overweldigen onder allerlei Valse voorwendselen om maar zo veel mogelijk “gelovigen”in hun legers te krijgen voor hun Schand en rooftochten doen ze al vele vele eeuwen en kwamen 2800 jaar geleden definitief Europa in waaien na Afrika uit geschopt te zijn om het zelfde duizenden jaren lang.

in de 12de eeuw waren mongoolse slimmerikken al bezig om papiergeld uit te geven en de bevolkingen te dwingen alle ECHTE Waarden Als Goud en Zilver er om in te leveren en dat doet huidig Waardeloos printgeldsysteem ook!

Niet om niets zitten nazaten van kublai kahn in het huidig internationale plunder oplichtings en roofcomplot!
ALLE Waarden Eigendommen En Verworvenheden worden MET EXACT ZELFDE trucs aan Ons ontnomen!

Van meeste Landen IS alle Goud bij voorbeeld Spoorloos even Als Libie al hun 146.000 Kilo Goud al kwijt is.

Sja en ondanks ..sommigen zijn Echt booming .. HOW COME?


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14669
Sjef
12 januari 2012 bij 22:49 · Reageren

Natuurlijk is ook de Plicht van dit onder allerlei Valse voorwendselen Valse voorstellingen en achter allerlei facaden voortdurend voort bestaande internationale plunder en totalitaire raciale elite uitbuitingsregime Ons ALLE Eigen Mogelijkheden en Middelen en Zelfs vermogens tot Volkomen Autonoom en Zelfverzorgend Voort Bestaan ontnomen en weg geroofd hebben Ons te Verzorgen en Onderhouden!

Anders IS Daar Nog Minstens de Dierenbescherming!

http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14665
Sjef
12 januari 2012 bij 22:43 · Reageren

Erg veel verlangens naar macht en bezit komen van traumas en worden veroorzaakt door specifieke martelpraktijken aan Babies en Kinderen en vallen onder kersteningen transformatietechnieken dwanghandelingen en door Armoeden Rampen als oorlog en overstromingen en hongerzaaiende overheden en omstandigheden.Een Ieder Veilige Basisoorzieningen is wel een medicijn tegen de misdaadculturen en grijp en graaigolven.Kinderen babies en Mensen niet meer traumatiseren is ook een oplossing om dat de macht en geld graaiende soort dan uitsterft.

Helaas is dit soort leed juist de te manipuleren Ellende en Gevolg van sommigen die dat als inkomen en macht Misbruiken en er puisant rijk en machtig van werden.Zo iets als de eigenaar van een super die je enkel nog maar laat winkelen als je alles doet wat die wil.

Huidig overheid en regering die ook al zich van 24.000 euro per maand voorziet en tegelijk 3000 daar voor beroofde Gezinnen van Warmte en Licht af snijdt even voor de Winter nog is natuurlijk voer voor oorlogsmisdaadbestrijders daar die acties nog maar enkele van de minste Gevolgen van zulk Armoedzaaierijen aka rooftochten zijn.Dat zijn dan nog maar enkel de dienarenlaag van door chronische roof plunderingen moord en doodslag bedrog en oplichtingen oorlogen en massamoorden fantastisch puisant rijke elitekasten.

In Groningen hield een gewetenloze uitkeringsinstantie eens een experiment als mengele dat ook bedacht en sloot honderden Jongeren die voor dat experiment met Hun Leven en Bestaan werden Misbruikt en Ernstigst Geschadigd af van uitkeringen.

Binnen drie Maanden was ruime 60 % al in de Misdaad belandt en getekend en Beschadigd voor het leven.

Een zeer voorspelbaar Gevolg als Men van Autonomen Eigenaren en Rechthebbenden zelf zijnden naar Vriendelijk Vragenden naar MOETEN Grijpenden gedwongen is af te glijden.

Een der wapenen van die eliten is ook Samenlevingen en Culturen duurzaam bedreigen destabiliseren en ontwrichten als ze ook daar om met massa immigraties en emigraties doen.Zelf van uit macht en rijkdommen wel een over generaties stabiel en voorspoedig bestaan behoudende gebaseerd op al deze Ellende van Anderen.

De uit deze Ellende voortvloeiende Misdaad Onrusten Opstandigheden Misbruiken die overheden en elite weer om zichnog meer recht toe te eigenenen voor nog meer staatsgeweld en recht tot nog meer sm##rpijperij#en en staatsterrorismen ondertussen voortdurend chronisch voortplunderende van alles dat los en vast zit.

DIT IS standaard bedrijf zo als nu ook Ijsland en Griekenland Weet!

Zich af vragen hoe het kan dat andere Landen daar in tegen booming zijn in de EU zone en sommig zelfs als nieuwe aankomende wereldmacht en hoe dat dan gefinancieerd werd worden gezien is ook wel de moeite om Eens Goed te Gaan Bezien om Ons Eigen Geld weer eens Terug te Zien met zo een Vals Soort van elitesoort uitpuilende EU?


http://www.visionair.nl/wetenschap/zonnestelsel/krijgt-aarde-tweede-maan/comment-page-1/#comment-14659
Sjef
12 januari 2012 bij 22:12 · Reageren

Als dat brok gassen of stof af geeft konden We wel eens heel snel overlijden?

Stuur maar zulke dingen rond Venus Mars en Mercurius en dan Kunnen We er eens Landen?


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14529
Sjef
12 januari 2012 bij 13:24 · Reageren

Daar Geld maken een privebedrijf is Stel ik voor allen printen zelf Geld en maken zelf een Ontwerp en Allen Zijn We Rijk?

Bedoel zo begonnen zij ook.Met 25.000 Pond hadden ze vier jaar later met een beetje MEGA gesjoemel 40 miljoen Pond van het verspreiden en uitlenen (en drukken) van Geld.

Dat Kunnen Wij ÒOK WEL!?


http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/psychopaten-en-hun-invloed-op-de-maatschappij/comment-page-1/#comment-14522
Sjef
12 januari 2012 bij 12:57 · Reageren

De checklist deed Me aan rutte denken en tevens de politiek van de afgelopen 35 jaar.

Gooi er Munchhaussen en fraudofabuleuzie bij en heel de politiek en hoe Wij er aan toe zijn als chronisch Slachtoffers daar van is Gelijk Duidelijk!

Psychopatie gaat per overdracht op Kinderen en ook Volken en Volwassenen over via gewelddadige acties als martelingen en verkrachtingen ook wel rituele verkrachtingen genoemd en zijns deels van zelf ontstaan door ramp en onwetendheden en deels kunstmatig en opzettelijk aan gedaan om de ideale dienaar soldaat slaaf te ontwikkelen en de faraos van 15.000 jaar geleden waren experts op dat gebied onder wiens nazaten We heden nog zwichten en zwoegen en hoofdoorzaak alle problematiek zijn.Hersenoperaties ter onderwerping en docielmaking van Mensen om Ze slaaf te maken werden toen al bedreven.

Faraos werden weer door hun priesterkasten gemaakt door ze samen als pas geborenen met moeder in een graftombe te leggen de Moeder toe roepende te laten zien hoe veel Ze om Haar Kindje Gaf.

De Moeder voedde Haar Kindje zo lang dat kon met Haar eigen Bloed tot de lucht begon op te raken en besloot om Wille van Haar Kind te Sterven.Haar Kindje voelde dat aan en wilde ook niet meer en stierf.Het Kind stierf niet echt of helemaal maar Alles Wat het Was Wat Menselijk Was viel weg.

Dat restant werd opgevoedt met mensenvlees en mensenbloed met tegelijk jarenlang sexueel misbruik en geweld om het zo onmenselijk en onbarmhartig mogelijk te krijgen om dat men daar feilloosheid in zag in een onbarmhartige wereld van oorlogen en geweld en het werden meest gruwelijke demonen die de Wereld ooit Gezien en Beleefd had.Stiekempjes bestuurd door de priesterkasten die wel zorgden genoegelijk invloedtriggers aan gelegd te hebben met martelingen en verkrachtingen. En wijze om eigen belang adviezen zo als de priesters herodus deden die daar om Bethlehem liet verkrachten om GOD ´s Liefde te verdrijven.

Daar mee creators ook van wat als EGO ontdekt werd.De VOLKOMEN artificele ” abstracte en gevoelloze” mens.Waar mee gelijk de enormste collectiviteit en verspreidheid van die doorgegeven schaden aan gegeven wordt die in de loop van de duizenden jaren optrad.

Ego is gebruikelijk de slaaf met superego als bepaler invloed geweten pooier wet overheid status koning en klant en is de woonplaats van die faraocomplexen die zich god noemden.

Die faraos zo als ze nu als mafialeiders doen creerden weer hun priesters onderdanen en vertrouwelingen wat een evolutie van dat kwaad leverde en baas boven baaswerken. Banken en elitemafia doet dat bij uitstek als sekte als cult. Ook vanwege de in stand houdende en isolerende (verkeerde soort)incest( Op Zich is Incest Geen Enkel Probleem indien in Vrije Wil Besloten en Aan Gegaan).Een viciouse cirkel met elke generatie erger wordende daar zulk soort kwaad in de Zielen accumuleerd “en evolueerde” en uiteindelijk tot ondergang van Alle Leven en Bestaan en Planeten zelf voerden in antileven en antiliefde.Haat kwaad oorlog en geweld.

De massief globaal op Kinderen uitgevoerde mkultra en monarchprogrammas incluis drugsepidemien zijn van dat soort wezens.Absolute machiavelliaanse directe totale macht en knevel over elke Ziel door eigenlijk piepkleine pschychotisch bange Kindjes die niet wilden er zij iets sterkers dan zij in deze schepping.

Elk die nog teken van Eigen Wil of Protest vertoonde werd de eeuwen door aan een kruis genageld of de Brandstapels op gedouwd. Doodneuken om Al Onze Menselijkheid te vernietigen en vergiftigen door aversie tegen alle Menselijke te kweken – Zie ook de tendenzen tegen Homofielen en Pedofielen Die abusievelijk met Kinder Verkrachters verwisseld worden terwijl werkelijke Kinder Verkrachters vrij baan krijgen Ziet daarvoor weer sites als klokkenluideronline en zo of de Werken omtrent Brainwashes van Frits Springmeier.Wat Ons uiteindelijk zelfs van alle Liefde Sexualiteit Zelfs Aardig Zijn deed gruwen en wantrouwen.Totale vernietiging van Ons Wezen wat alle Kindjes dan ook voor de Opgroeiende Kiesjes kregen al die Generaties lang.

Deze problematiek van Kwaad in de Mensheid is ZO OUD ZO zwaar en ZO diep en Men was er zo Weerloos tegen en zo in verdwaald dat het Pas Vorig Jaar Was dat voor het eerst Kindjes Geboren werden die NIET Verkracht werden en Niet Geschonden zullen worden.

@Julie dat kohlbergschema is voor Kindjes die al overdrachts en egoschaden hebben.Straf en beloningen goedkeuringen en afkeuringen zijn allen onderdeel van ritueel verkrachtende opvoedingen.Ahw de keizers naar de Mond praten om dat dát niet doén heel erg dodelijk was eeuwen lang.Daar door worden Ouders wel vaker de imitatie of surrogat keizers of fuhrers voor Hun Kinderen in de Hoop op een Lang en Voorspoedig Leven Overleven.Je Kent vast uitdrukkingen als “Kind ik sla Je omdat Ik Je Lief heb en zo…was niet zonder reden vanwege eerder opgedane ervaringen.Daar dat alles echter al te snel via dwanghandelingen ging waar in Onbewust van waar om dan dat gedaan werd kon Men ook niet Zien dat het niet meer nodig was of ook anders kon.En dwanghandelingen behoeven Normaliter Hulp van Lieve en Vergevende en Ook Dappere Mensen en Die Hadden We ook al Niet Veel Meer.

http://www.visionair.nl/wetenschap/video-de-tweelingparadox/comment-page-1/#comment-14510
Sjef
12 januari 2012 bij 11:55 · Reageren

Effe Moeilijker maken daar ben ik ten slotte voor.

Nooit is er afwijking aan welke atoomklok dan ook geconstateerd in zake de zes uurs zwaartekrachtafwijkingen-significante afwijkingen die meters eb en vloed veroorzaken- van de Maan.

Ergo – doei einstein – kan zwaartekracht geen invloed op tijd hebben en zal niet de oorzaak zijn.


http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/turkije-de-nieuwe-supermacht/comment-page-1/#comment-14498
Sjef
12 januari 2012 bij 11:25 · Reageren

Zeker weten weinigen van de geschiedenis zo als de islamieten(afrikanen asiaten) ons al meer dan 8000 jaar Europa uit slepen voor lust en last.

Mensenhandelsculturen wat meeste zuidelijke culturen en volken zijn.Dodelijk voor elke andere cultuur daar ze niet eigen mensen en kinderen op het oog hebben.Vraag eens hun rabijnen wat die zo al doen om een Kind islamitisch te krijgen.Google eens minister farrakhan of white slaves.

En geschiedeniskennis…weet iemand dan dat het katholisisme aangelegd werd om Ons te dwingen zo veel mogelijk nazaten te produceren en dat Onze Kinderen vaak gelijk na Geboorte al werden verscheept naar asie afrika semieten waar bij de soemeriers Ons ook geruim 5000 jaar geleden al massaal weg sleepten? Toen er genoeg Hun doodgeneukte Vrouwen naar het Graf hadden gedragen werd het Protest antisme Geboren! Een der oorzaken overbevolkingen een ongeremde voortplanting door aangelegde dwanghandelingen.

http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/honderd-procent-erfbelasting-een-goed-idee/comment-page-1/#comment-14496
Sjef
Je reactie wacht op goedkeuring.
12 januari 2012 bij 10:36 · Reageren

Eh de belasingdienst was onder hoogervorst een criminele organisatie die aan de kunstmatige vorming van de reccesie van 2006 tm 2009 heeft mee gewerkt en is verantwoordelijk voor de algehele instorting van de Woningmarkt dat 2009 begon.

Mede is de belastingdienst een crimineel wapen om te zorgen dat het Volk het Volk blijft hongerig en onderdanig en niet eens Kans Krijgt om Met Families zo als joden en islamieten wel doen van generatie op generatie wat stabiels op te bouwen om dat alles weg geroofd wordt door de wetgevers en diensten in macht van die mooie elite die al Ons Geld aan alle kanten uitpuilen heeft en zelf geen slag ooit werkt.Er gaan zelfs Geldstromen rechtstreeks van uit die belastingdiensten naar eliteleden in China.Als of We aan een infuus liggen waar ze elke dag aan komen drinken.

Deze elitemafia omdat sommig van hun globale terreurwerken(globale uitroeing met een atoomoorlog na plundering van heel de Westerse Wereld ) mis ging rond 2000 hebben massaal mafialeden per 2004 en 2009 ingevoerd even als die kloon die net dat fascistenscript over Wilders schreef om alle besturen en diensten te versterken of was je nog niet opgevallen dat er wel erg veel strengkijkende zwartharigen op eens de Straten vullen?Zo de belasting en andere diensten ook.

We worden Kansloos gehouden op zeer vele wijzen en dan heeft niets Zin tot dat weg is en dan is alles toch als van zelf opgelost want meeste problemen bestaan dan geen eens meer om dat ZIJ die brachten maakten en in stand houden.

OOIT Wel Eens Bedacht DAT ALLE Maatschappeijke en politiek aangesmeerde agenda KUNSTMATIG IS?
DAT begint op de kleuterschool al de indoctrinaties daar om incluis ELK politiek iten van NU en de naaste toekomst!

Het is Jammer dat Geen Enkel Goede Bedoeling En Inzet van zo veel Mensen ook maar Èén Kans Krijgt.

Dat Geen Cent van Alle Verdiensten zich meer in Europa Bevindt Moet Toch ook al Zó doen Concluderen dat alle Handelsbalans Zelfs decennialang MOET zijn Vervalst?
Anders ZIJN triljarden simpelweg NIET Onzichtbaar te exporteren!Daar HEBBEN de banken natuurlijk en ONMOGELIJK anders dan Ook een grootste rol in gehad …Simpel!

http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/is-een-meritocratie-haalbaar/comment-page-1/#comment-14477
KLIKJE
12 januari 2012 bij 09:22 · Reageren

NIETS ZAL WERKEN

Als je niet beseft dat er grote groeperingen bestaan die ALLES infiltreren en oneigenlijk Misbruiken om Arm te houden plunderen verslaven onderwerpen en Misbruiken.

OP TWEE NA Den Uyl en Beel waren ALLE presidenten na wereldoorlog twee en daar voor ook al familieleden van die parasiteshadowelite eerder wel gekend als nobility als adel en als banken en wetenschaps en media elite nu.

Heel SIMPEL Volg het Geld en Men Vinden DE Oorzaak en daders van ALLE Misstanden waar net een nog maar de rothschilds hun vermogen van 500 naar 600 triljoen is geherwaardeerd en dan is de lubbers loeb of li clan erfgenamen van struikrover kublai kahn nog eens puisant VEEL rijker van ONS! En Zo lopen er heel wat meer van DAT kaliber rond AL EEUWEN!

DAAR kun je ALLE wetenschap Goede Bedoelingen en inzet tegen aan gooien als Water in de Zee en NIETS ZAL HELPEN.

ZELFS de Democratie zo als DIE IS Zou Gewerkt HEBBEN ALS zij er NIET waren GEWEEST!En niet een oorlog of multicultiemisdaad of zelfs drugproblematiek hadden We gehad! tinyurl.com/6nzsxk5 tinyurl.com/7qhluwj

ALLE bankenperikelen ALLE schulden die We nu hebben HUN scam HUN bedrog HUN banken HUN SCHULD Én HUN EU dat af geladen is met HUN kroost ALS “Onze” goede graaiende en grijpende herders!

zij zijn nu nog steenrijker en Wij nu nog Straatarmer en geven ze Ons alle schuld er aan in hun mediamonopolies tot en met bij Dr Phil demonisch tegen Mensen in Financiele Nood bemerken dat We maar een “cursus met Geld om gaan moesten volgen terwijl ze net zelf 20.000.000 Mensen ook daar in Amerika van Have en Goed beroofd hebben en de goldman saksen nog steeds elk jaar ca 30 miljard Dollar onder elkaar als bonusjes verdelen.De Brandstapel Òp ér mee!

http://www.nwtonline.nl/00/nt/nl/49/nieuws/17211/Waarom_de_deeltjes_uit_CERN_mogelijk_t%C3%B3ch_niet_sneller_dan_het_licht_gingen_.html
Vreemd 2 seconden geleden
@Vincent donderdag 13 oktober 2011 16:58

Kun je helemaal vergeten Vincent > wetenschap even als politiek IS DE nieuwe religie van de 21ste eeuw.Al 100 jaar geleden omgebouwd tot religious politiek seperatiewapen om ook daar mee eigen elitevoordelen veilig te stellen en even als scholingssystemen wordt het als raciaal seperatie en discriminatiewapen misbruikt om Natives en Autochtonen in de onderlagen te behouden ten dienste van hen zelf.

Al eens voor gesteld dat ALLE maatschappeijke en politieke agenda kunstmatig aan gedaan is?
Triljardenhandel.

Tevens breekt over al waar ze hun schooltjes en kerkjes komen aan leggen binnen kortste keren de pleuris en drugsverslavingen uit.> whale.to/b/sp/spr9.html > tinyurl.com/7qhluwj


http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/is-een-meritocratie-haalbaar/comment-page-1/#comment-14431
beertje
12 januari 2012 bij 04:00 · Reageren

Wie dat gaat betalen?

De enorme besparing op misdaad ziekten gebreken beveiligingsbedrijven politie en ambtenarenpersoneel bonussen handshakes crimineel hoge lonen en enkele tientallen major scams en drugsproblematiek justities rechtbanken en economie en de jaarlijks 5 miljard en niks dan nog meer en duurdere ellende er voor terug van de EU vol met plunderende frauderende en graaiende elitefamilieleden mischien?

Helaas zijn meeste van de Misstanden de inkomsten van de oligarchen adel en elite zo als ze naast allerlei major bedrijfstakken als olie grondstoffen alle media en kijk en luistergelden bankenwezenmonopolies ook verzekeringen als inkomensbronnen hebben naast de belastingdiensten van waar uit zelfs rechtstreekse geldstromen naar een der elite lopen naar de kublai kahn erfgenamen de li (loeb aka lubbers aka berlusconi aka dirupo en van agt aka rothschild wat enkelen van die roof en shadowclans zijn en allen familie van de bankenmafia)brothers in China die 1000 jaar geleden al China onder de voet liepen en daar Rusland en Europa via het communisme zo scheinheilig als dat is met de valse beloften daar van Volk en Klassen voor de karretjes spannende .Sja die weten wel een muntje te verdienen.Jij zult dat dan niet meer nodig hebben.

Als je nu kanker hebt verdienen ze er major aan en denk maar niet dat het zo niet werkt want bronpsychopaten even als dat je geen enkel zinnige voorstelling kunt maken waar Mensen eterculturen toe in staat zijn en toe leiden bestaan er die geen krimp geven van welk menselijk leed dan ook maar het hun industrie is.Of duik eens in de Orgaan en Mensen handel.Babies tegen de muur kapot slaan was niet enkel chekaprestige.

Zelfs van de Criminele diepten van munchhausensymptomen is men nauwelijks op de hoogte om welk wrede onbarmhartig gewetenloze Criminaliteit het daar werkelijk gaan kan.Als je de symptomen kent zou je veel aan de besturen en politiek kunnen herkennen.Mensenvlees als economie.http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/is-een-meritocratie-haalbaar/comment-page-1/#comment-14347
Samson
11 januari 2012 bij 20:40 · Reageren

Nou Dzyan christendom was absolute dictatuur tot in diepst van de Zielen en is simpel een iets ouder terreurwapen van de parasite elite. Zij waren die genen die kruizigden brandstapels bedreven en aan deuren nagelden ook. En wel meer … tinyurl.com/7qhluwj

En ze noemen hun instituten gerust wet wetgeving islam of judaisme boedisme greenpeace Eu nato vn of WWF wat modernere wapenconstructies zijn en gaan gewoon door.Het Gaat Toch Altijd Om Het Hart dat er in Zit en gebruikelijk won het kwaadaardigste Helaas!

http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/kosmische-catastrofe-in-de-maak/comment-page-1/#comment-14346
Samson
11 januari 2012 bij 20:30 · Reageren

Een Bron niet van deze Aarde Zegt dat de grote uitstervingsgolf veroorzaakt werd door de Zon die een Zuurstofwolk uitstootte.

Hoe zou dat dan een groot uitsterven hebben kunnen veroorzaken?

O2+H = H2O

http://www.visionair.nl/wetenschap/video-de-tweelingparadox/comment-page-1/#comment-14344
Samson
11 januari 2012 bij 20:19 · Reageren

nwtonline.nl/00/nt/nl/0/nieuws/17694/_De_oerknal_is_onlogisch_.html

Volgens Mij komt die van der linde ook wel eens op vkblog van 2009 waar einstein zwaartekrachtlenzen en heel die big bangtheorie in de grond werden geboord en ook bij visionair langs om ideeen op te doen.


http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/is-een-meritocratie-haalbaar/comment-page-1/#comment-14340

Samson
11 januari 2012 bij 20:05 · Reageren

NNj Zijn die genen die om of met hem in zijn zaken te maken hadden ook zo over hem te spreken?

Te meer daar zijn miljarden in een sfeer ontstonden dat heel usa afgebroken en leeg geroofd werd en er alleen daar van al 20.000.000 Mensen Al Hun Geld Hun Huis en Dak boven het Hoofd verloren het wel eens heel kwalijke zaakjes konden zijn.

Te zelfder tijd zijn diversen en dat ook Wereldwijd en zelfs in Nederland overnacht op eens miljardairs en multimiljardairs geworden wát alles een aller uiterst Bedenkelijk verschijnsel is waar bij geen der collaborerende controle instanties Alarm Sloeg!

Alleen Amerika Mist al ruime 30 TRILJARD Dollar en Europa is niet Beter af sinds de privatiseringen aka roof van Volkseigendommen en Gelden begonnen.

Dé Criminele psychopaten van gister nu zeker eren als presidenten ook nog van uit Onze Vluchtelingen Tentjes en Bedelplekje voor de hema?


http://www.visionair.nl/wetenschap/video-de-tweelingparadox/comment-page-1/#comment-14317

http://www.visionair.nl/wetenschap/video-de-tweelingparadox/comment-page-1/#comment-14317
Bjurkje
11 januari 2012 bij 18:56 · Reageren

In Je link Julie zou wel eens militair budget kunnen gaan krijgen.Wie Weet Wordt Dat DÈ Lantaarnpaal van Morgen Ook Wel?

Zonlicht dat ´s avonds weer te Voorschijn geschakeld Komt?

http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/is-een-meritocratie-haalbaar/
Al deze ismen en ieen kwamen voort uit geweld en chaos Angst en Armoeden.Die alle weer uit Kinder verkrachtingen sinds millenia voort kwamen.elke vorm van verkrachting beschadigd de Heelheid en Aangeboren Harmonie met de Schepping.


http://www.visionair.nl/wetenschap/tijd-voor-piraten-net/comment-page-1/#comment-14298
Sceptikant
11 januari 2012 bij 17:16 · Reageren

Dat gaat alles om acties ter onderdrukking door die elite waar van net in een ander artikel de zegen van gesproken wordt in zake hun succesvolheid. Waar die genen die dat gelag al lang betalen (Weerloos gemaakt Volk)niet aan het Woord Komen. visionair.nl/wetenschap/maatschappij-met-discriminatie-succesvoller-tonen-sociologen-aan/comment-page-1/#comment-14292

Heel de censuur in media op internet op scholen de leugens en misleidingen de auteurs en softwarerechtenhetsen de Kinder pornohetsen (dat ze zelf produceren en uploaden) de politiek correcthetsen de vernieting met immigraties en massa verkrachtingen de Armoedezaaingen de chronische (meer dan 35 jaar al)bezuinigingsterreur de kunstmatig aangelegde reccesieproducties(staatsboekhoudfraude 2006-2009) de ramp en doemscenarios een na ander – ALLEzzz DIE elite weer.En al eeuwen Galileo Galilei en Ieder Die de brandstapel besteeg Kende ze ook al drommels Goed! visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-14070Heeft u idee hoe goed de sterksten de medische industrie doen vanwege altijd in Angst er zou ergens een nog sterkere aan zitten te komen?

De gemeensten de chemische en wapenindustrie loopt er ook met een grote grinz van rond.


http://www.visionair.nl/wetenschap/maatschappij-met-discriminatie-succesvoller-tonen-sociologen-aan/comment-page-1/#comment-14292
Sceptikant
11 januari 2012 bij 17:02 · Reageren
Aha u heeft blijkbaar geen bezwaar dat ik u vanavond op wacht en u van de vruchten van uw inspanningen beroof?
Gewoon en helder het recht van de sterkste (status legers wet geld recht en politieslaafjes)en die gemeenste(ooit Slachtoffer van die sterkste en nu gif en sluipmoordenaar raciale en eugenetische Kinder moordenaar en bejaardenhulp) is er ook nog en de Kinderen helemaal al geen Kans?
Christus Kwam om nou Net DÀT te Veranderen!
GOD´s Liefde daar mee We Samen Gaan en Samen Staan in Vrede in Dit Heelal ZO GROOT in Zijn Wijsheid EVEN ZO!


http://www.visionair.nl/wetenschap/video-de-tweelingparadox/comment-page-1/#comment-14290
Sceptikant
11 januari 2012 bij 16:48 · Reageren

bose einsteincondensaat > echter licht blijft licht en de zelfde kleur.Even als brekingsindex dat ook licht wat vertraagd doch niet verkleurd blijkt nu dat het licht enige tijd weerkaatst tussen de kristalvlakken maar net zo snel is na uittreding dan dat het er in ging.

Net als Fotonen van de Zonnekern miljoenen jaren kunnen doen alvorens het Oppervlak te bereiken.Hoeft alles dus nog geen eens met einstein te maken te hebben maar met brekingsindex.

Het bose einsteincondensaat wordt ook in een gas gecreerd en niet louter in absoluut zuiver vacuum en lage temperatuur. Het kan dus aannemelijk verkeerd geinterpreteerd zijn.

Mischien wel mooi voor energie opslag en star treks fotonentorpedos?


http://www.visionair.nl/wetenschap/video-de-tweelingparadox/comment-page-1/#comment-14287
Sceptikant
11 januari 2012 bij 16:33 · Reageren
Sommige GPS satellieten zouden 12 uur sneller en 12 uur langzamer moeten gaan en dat elkaar opheffen.Er zouden dus geen afwijkingen mogen zijn.
http://www.visionair.nl/wetenschap/video-de-tweelingparadox/comment-page-1/#comment-14286
Sceptikant
11 januari 2012 bij 16:23 · Reageren
Nou snap ik niks meer van te laat komen?


http://www.visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-14070
1)  JUIST ALLE beleid van de gevestigde partijen IS Mensenrechtenschending en staatsterrorismen OF FASCISME zo Men Wil dat verergerde met de privatiseringen en dwars door alle Verkiezingen heen bleef bestaan met mafiatrio kok lubbers van agt per 1974 aan het hoofd.Ziet ook eens wat ze het Milieu en de gezondheid willens en wetens deden door de Wederwaardigheden van Ad de Rooij te Lezen die vanwege hun staatsterrorismen enkel om dat Hij Aangiften deed het Land uit moest vluchten. Of de aanslagen op Klokkenluiders.Of het toedekken van heel die robert m en drentzaak.

Lubbers aka loeb aka de chinese li family die alle Waarden de afgelopen 40 jaar Europa uit en China in hebben gesleept.Even als dat ook familie van berlusconi en dirupo is.Kok familie van de admiraal cook.Van agt is een rothchild.Bram peper heet bij voorbeeld in werkelijkheid bram peppino een italiaanse mafiafamilie.Job cohen is familie van een allerpuisant rijkste BANKEN en bedrijven elite.Alexander pechthold ook en tevens nageslacht van Volkenmoordenaar herzl als mede hirsch ballin weer familie van bankier von hirsch is die aan depopulaties en kolonisaties deed en met zijn spoorlijnwinkel waarschijnlijk aan de aanleg van de Armeense Genocide mee deed.

Rutte en verhagen die beiden eensgezind op TV Ons meermaals bedreigden politie op Ons af te sturen als We die gifprikken van ze niet in Onze Kinderen zouden laten steken IDEM waar bij rutte bij de oudste van zijn twee dochtertjes een Zoontje verwekte in zijn fritzlkelder en verhagen rijk en machtig aan de Kinder verprostitueringen en afpersingen er mee is geworden.

ALLE schulden die We Kennen ALle schulden die We hébben EXACT DAT wat ze weg geroofd en weg gestolen hebben.

DIT ontstijgt elk fascisme met zevenmijlslaarsen.

DAAR NAAST is hun fascisme moeilijker te Herkennen en zo bedreigde balkenende de Bevolking meermalen met "nog meer bezuinigingen" Telkens We de Mond even Open Deden.Zo bezuinigd rutte Ons Ook Van Gas Licht en Warmte weg als We hem niet braaf genoeg zijn. Bedenk We hebben met een elite te maken die wat Volksmennen op meest vileine wijzen al vele eeuwen gewasssen is en een Meryl Streep in Haar Beste glansrollen lachend verslaan.Tot en met een massaal drogeren en verkrachten van de Kinderen van Volken aan toe om Ze zo diep mogelijk te vernederen en te onderwerpen en er plezier aan beleven om Volken in Leed en oorlogen te storten.

DAT IS Dan een Terrorist die zijn Slachtoffers noemt "fascist" !

Zo staat heel Onze Politiek van en van voor de oorlog ook al VOL met dat soort figuren van allerbeste kwaliteit.Dat zij vele honderden triljarden hebben en WIJ NIETS wil natuurlijk niets zeggen...behalve voor de politie als die daders zoeken.Armoeden zaaien en daar mee Volken mennen en onderdrukken is al eeuwen een wapen van ze.

Deze elite van asiatische oorsprong was het ook die dingen als adel en koninkrijken kwamen brengen en waar om We sinds 2800 jaar al meer dan 32.000 oorlogen in Europa hadden waar eerder DAT Niet Gekend Was.
Hier aan Onderwerp in Artikel KAN Men NIETS aan Analyseren of Bepalen om dat de Factoren CROOKED en van onbekende of althans niet Genoegelijk Genoeg Gekende invloeden zijn.

Wat te Denken van de derdewereldhulp en roepen help Mensen hebben honger terwijl zij en ook al die door hen gecontroleerde hulporganisaties niet Vermelden dat er oorlogen zijn om dat er olie weer is gevonden en zelfs die hulporganisaties media als overheden DIT niet Vermeldt hebben doch zelfs opzettelijk het starvationgeroep als dekmantel Misbruikten voor de Ware Oorzaken.

Dat is Geen Democratie GEEN fascisme maar Puur Psychopatisch eigenbelang ten koste van alle en ook eigen Volken van een paar want Wij krijgen de rekeningen en schulden en Gevolgen ZIJ als gebruikelijk via hun status bedrijfsrechten en vormen en Misbruik wetgevingen de winsten en voordelen.Landen Volken en Legers Bloeden Dood We zijn hun brood.

EXACT DEZE groepering IS HET die alle hetsen tegen de PVV en Geert Wilders organiseert tot en met de aanslag tegen Hero Brinkman in die bar waar Gelijk al Duidelijk Was dat Hij met ghb tijdens de laatste ronde gedrogeerd was en ze Hem daar na gemolesteerd en fysiek  en geestelijk verkracht hebben en hun mediamonopolie deed wel de rest Hem door hun eigen slijk te slepen.

Of het Geert Wilders en het kwintenstel die Hem met lsd gedrogeerd hadden en Hem allemaal gekke dingen lieten roepen daar Men hyperbeinvloedbaar wordt van dat spul.Die zitten nu alexander pechthold de ook al aanslagpleger in zijn d66 gezelschap te houden.

Of een mafiabendelid  joris demmink die een Kudde Mensen drogeert criminaliseert en van strafbladen voorziet en Ze daar na de PVV binnen sluist en vervolgens hun terreurblaadjes en media er op los laten?

Wat te Denken van strafrechtelijke Persoonsgegevens die door justitiemedewerkers op straat en in de trein worden "vergeten" en ze geen eens in bezit hadden mogen hebben om dat er geen actueel Onderzoek tegen of met betrekking op die Personen was?2)  Dan heeft die meute via bendeleden hirsch ballin ook al lid van een oud adelijk "bankiersgeslacht von hirsch" en donner die een zelfde kaliber is het cda en president balkenende die niet meer mee wilde spelen in zake Afghanistan ten val gebracht en zo lang mogelijk demissionair gehouden om hun infiltraties en overnames van Afghanistan te kunnen afronden.Die krijgen dan vast ook een democratie van ze en de ellende als Vredestijd zo als WIJ dat Kennen?

En heden heeft zelfs elitemafialid rasmussen geen eens meer toestemming van Eu Leden nodig om even snel Libie binnen te vallen om te voorkomen dat Kaddafi een Afrikaanse Goldcoinvaluta zou Introduceren.Al Zijn 146.000 Kilo Goud is Spoorloos verdwenen even als al miljarden aan Geld. Afrika mag dus geen Eigen Valuta van ze Hebben om dat het Wereld wijd opgelegde bankenbestel van ze een kernbedrijf van die elitemafia ter plundering van Naties en Volken is. Hebben We het nog niet over die microkredieten die zulk een bedrog Bleken dat er al hele Dorpen Slachtoffers Zelfmoord hebben gepleegd als gevolg van de 30% tot 200% verborgen kosten en rentes die ER BIJ kwamen. Genocide met Geld.

Kan Zo nog wel een hele rits van dat soort schanddaden Beschrijven ENKEL OVER GEERT WILDERS Kan Ik DAT NIET Behalve dat Hij net als Jullie compleet Misleidt worden.

En nogmaals van DE ZELFDE psychopaten > De bedoelingen achter fascismebeschuldigingen > tinyurl.com/7lmpfcu > tinyurl.com/7hrzf2e

En een langer werk waar in rascistisch een crimineel gedrag als raciaal en politiek leiddraad als cultuur wordt aan gelegd aan geraden en op gelegd.  Ook over de  Ware reden van antisemitismegeroep en de voordelen daar van komen aan bod. tinyurl.com/6n5aqw2

Dan hier hoe ze alle Volken partijen en instanties infiltreren en van binnen uit voor hun kar spannen voor eindeloze revolutie moord en doodslag en gebruikelijk die Volken instanties en partijen met de schuld en schaden achter laten. tinyurl.com/82x275c

SJA Al die bestuurders burgemeesters en meeste partijlijders lid of familie met extreem vette salarisen en voorwaarden  bolussen en handshags  van die elitebankenmafia en dwingen Ons te zingen hoezee democratie daar doen We het mee...Én óf We even HUN rekeningen willen betalen waar BIJ Zelfs  Belastinggelden DIRECT van uit de belastingdiensten richting China stromen waar de loeb of  li brothers die nazaten van kublai kahn zijn die 1000 jaar geleden al China onder de voet liepen in het Zonnetje zitten Ons Geld te tellen. WAKKER Worden Je Werkelijkheid is Spannender dan Je nachtmerries.

HEEL DIE mediahysterie  en rél om Geert Wilders om haarp om chemtrail om reccesie om Landenfaillisementen om Vaticaan om niburu om Onze Kinderen om allochtonen om Homofielen om Pedofielen IS MAAR afleiding VAN HEN ZELF En heeft Men gebruikelijk een Wereldwijde block en ban te pakken en Zelfs meermalen Moordpogingen als Men JUIST DEZE groepering Wil Belichten Die immers OORZAAK VAN ALLE Ellende IS.

Zelfs in de politiek worden dezen gemeden en ook de triljardengeldstromen die immers Spoorloos even als kaddafi dat ook gebeurde VERDWENEN ZIJN uit Geheel de Westerse Wereld Waar BIJ Ook Amerika ruime 30 TRILJARD AL Mist EN DÈ HANDLANGERS BIJ Dr Phil op TV hondsbrutaal de Bevolking toeroepen dat ze een "cursus met geld omgaan " moeten nemen...dié is goed hey?

NOU Dé Slachtoffers nog snel even fascist noemen óók?

http://www.visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/ comment-page-1/#comment-13800
Herr Fascist
10 januari 2012 bij 06:27 · Reageren

NOG een Feit EN Onloochenbaar Gevolg van WAAR FASCISME Van Die elite en wat ze aan gericht hebben > http://www.depers.nl/binnenland/622286/Nog-tienduizenden-onverzekerd.html

Ook DAAR Was Heel Die Geert Wilders Niet BIJ!
En dan geven die ENORMSTE SCHOFTEN want fascisme Kan Men Dat Niet Meer Noemen Ze ook nog een BOETE wegens ARMOEDE!


http://www.visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-13548
Herr Fascist
10 januari 2012 bij 04:28 · Reageren

Wat betreft wetenschapsmonopolies…Weet U Dat de hier voor aan gegeven MET SCHOOLSYSTEMEN EN ARMOEDEN Raciaal (en klassendiscriminerend om dat de machtsstructuur erfelijk een adels of kastenstelsel dus binnen eigen familie of clan of bloed is)discriminerende “elite” hun leden en kroost VOOR 50% MET VALSE academische diplomas HEBBEN ROND LOPEN in ALLE academische gelederen zelfs zo als rechtbankspresident ybo buruma AL geruime 20 JAAR die DUS Helemaal GEEN Dergelijk Ambt mag uit oefenen?

Ook Wetenschappen zo dus ook al voor 50% verzwakt zijn.

Zei Paxton Niet Wat over Zulke structuren?


http://www.visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-13438
Herr Fascist
10 januari 2012 bij 06:06 · Reageren

“Stadsmariniers wijken van Den Haag in
DEN HAAG – Den Haag moet net als Rotterdam stadsmariniers krijgen, een ‘poule van troubleshooters die daar waar het nodig is kunnen optreden op het snijvlak van politie, gemeente en de stadsdelen,’ aldus burgemeester Jozias van Aartsen tijdens een bijeenkomst van bewonersorganisaties. De gemeente Rotterdam werkt al sinds 2003 met stadsmariniers. In Rotterdam worden ze omschreven als ‘breekijzers, smeerolie en trekkers tegelijk’. Van Aartsen wil een Haagse variant hierop om ‘de problemen in de wijken op te lossen,’ zei hij …” tinyurl.com/7q23scm tinyurl.com/7tr7db6

Sja 2003 toen lag Geert Wilders nog in de Luiers.
Wanneer lag geert Wilders nog meer in de Luiers …toen aboutaleb en guusje ter horst met het Hoek van Holland Incident al voor elk Onderzoek liepen te schreeuwen over nog meer geweld en nog erger zero tolerancegeweld tegen Onze Kinderen en Die hadden heel dat incident geen eens uitgevoerd maar de honden van cohen en aboutaleb als excuus en aangrijppunt om de Bevolking met nog meer staatsterrorismen te kunnen wurgen.

Wanneer was Geert Wilders nog meer pas nog maar aan het knikkeren in Zijn Luiers? Toen er steeds maar zinloos geweldscampagnes waren! ELK incident aangrijpen voor grootscheeps mediagebral en gegil over HOE gewelddadig Onze Kinderen Ons Volk toch wel ZOUDEN zijn. IN WERKELIJKHEID JUIST aanzetten tot geweld EN WÈL van de staat tegen Onschuldigen en Weerlozen! En We trapten er nog in ook!

Een job cohen die na Amsterdam van 3,1 Miljard verlicht te hebben en omgegraven met zijn metroproject waar alleen zijn familie maar aan mocht verdienen zich als een echte despoot en Paxtonfascist tot zelf benoemde leider en eigenaar van de pvda maakte als de gruwel van elke Achterban en Heel het Land.

Ja job cohen en Amsterdam . In 1972 waren er al Rellen in de grote Steden om wat die allochtonen de Vrouwen en Kinderen zelfs ook op klaarlichte dag deden. Dat werd door de pechthold aartsen en cohenbrigades de kop ingedrukt en uit de krant en het nieuws gehouden in samenspan met de ook door hen in monopolie gehouden wetgevende macht .

Daar na werden er mariniers echte mariniers in de Stad ingezet en sloegen de Dam leeg als zouden wat hippies al die Kinderen en vrouwen verkracht hebben.Cover up van allochtonenpa en consoorten die eerder al met de rozenrevolutie in de vijftiger jaren de zeer keurig gekleedde Oudere Demonstranten Die Door Hadden dat Ze met de Democratiebeloften om ze die oorlog in te trekken en er voor stierven Waren Bedrogen met blanke zwaarden te paard uit Elkander lieten houwen .
Denk dat Paxton hier een toch wel sterkere Definitie voor zou bakken?

Dan werden die allochtonen meer dan 40 jaar al de elite Fascistenhand door hen boven de Wijkterrorismenhoofden gehouden in de geweldplegingen de verkrachtingen en drogeringen bedreigingen intimidaties en treiterpartijen.

Dan was fascist Geert Wilders er ook al niet BIJ dat elitebendelid aleid wolfsen familie van oud adelijk geslacht chronisch persisterende een Samenwonend Stel hun Huis En Wijk uit liet treiteren door hun allochtonenvriendjes die al die 40 jaar die warme roofelitefascistenhand boven hun schendershoofden hebben hangen. En dat faciliteren en aanzetten tot die Wijkterrorismen al decennia hun opzettelijk elitebeleid is.(Mede zijn Wijkterrorismen profitabel vanwege de leegstand en verpauperingen die dat levert en de woningbouw en Grondspeculanten er helemaal warm van worden.(Sommigen zijn IN NEDERLAND … MULTIMILJARDAIRS van de Grondspeculaties geworden in samenspan met leden in de gemeenten en wetgevende machten)

WAAR BIJ ze het ZO BONT maakten dat ze een terreurorganisatie als de jdl van Onze Gelden bekostigden en hier inwoning en onderdak gaven na dat die israel uit gezet waren na de beruchte bomaanslag op die 40 israelische buspassagiers om het artificiele moslimterrorisme te starten. Sja die job en pechthold de aidsnaaldaanslagpleger(Slachtoffer Jan Maat) die Ons “de ondersoort “noemt en balkenende hirsch ballin en donner toch. En guusje maar ten einde raad wie toch die asielzoekersterrorismen bedreef.
Zegt Paxton Daar Nog Wat Van?

Daar van werd de bevolking uiteindelijk Rusteloos en Opstandig en DÀT grepen kannibalen als cohen hirsch ballin en donner en rouvoet weer aan als excuus om de Bevolking weer meer te knechten en slaan.En uiteindelijk zelfs met Jeugd zorg de Gezinnen te gaan belagen en stalken en bij Ze binnen te dringen á raison van 8,5 miljard Euro per jaar te betalen door die zelfde Bevolking …AAN HEN … TERWIJL ZE ZELF ENIG OORZAAK ZIJN Van Alle Misstanden die de Gezinnen Kinderen en Jongeren bevangen en kwellen. INCLUSIEF ELKE drugs en alcohol tabak en medicijnenverslavingen daar ZIJ ZELF op schoolreisjes Hen als Kinderen al die spullen injecteeren en opdrongen.INCLUSIEF ELKE Armoede Daar ze zelf een nieuwe plundergolf beginnende met de privatiseringen en roof van Alle Volkseigendommen die Armoeden ZELF AAN DEDEN incluis een job cohen die er met 3,1 Miljard Euro van Amsterdam vandoor ging en NU ZIJN Jeugd zorg bij Die Bestolen en Beroofde Families naar vétvlékken laat speuren samen met zijn maatje rouvoet donner en hirsh ballin en verhagen allesaam bendeleden en een rutte die snel nog even voor de Winter 3000 van die beroofde en geslagen Gezinnen zonder Licht en Warmte zet!Dan laat die Ze het voorjaar door zijn Jeugd zorg opruimen dan zijn Ze wel rijp?

Dan is er nog een Feit dat van de Bevolking er nog maar 2,1 miljoen Autochtonen Inwoners zijn waar van meesten jongeren.Er 10 miljoen joden zijn en 4,4 miljoen allochtonen. Door al die staatsterrorismen plunderingen Wijkterrorismen Verkrachtingen en wederopbouw en Schuld betalingen na berovingen door die elite de lagere klassen joden DUS het gelag betalen alsmede hoofdslachtoffers van de allochtonen Wijkterrorismen en ook die elitestaatsterrorismen zijn.

DUS Geert Wilders zou HÈT problem Zijn?
Geef dan job cohen maar nog een bakkie thee want die blijft dan nog wel even in jullie fluweel slapen!http://www.visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-13430
Herr Fascist
10 januari 2012 bij 02:35 · Reageren

@Niek behalve met aanhef is Het verwijderde in bovenstaande herplaatst.
De Reacties naar aanleiding van Mijn Boven Geplaatste “Herplaatste Bijdrage” kunnen Niét Kloppen daar Eerdere Comment WÈL Geplaatst Was en pas later weer weg gehaald was.

Verder is er hier een ego politiek of statusprobleem en soms alle drie daar veel weg gemodereerd wordt als het niet uitkomt of iets tegen gesproken wordt of nog fantastischer dan columnist deed.En Ook Denk en Zienswijzen die Men dan drie Maanden later met een anders naam er onder moet tegen komen.

Neme enkel het per ongeluk debunken van de invloed van testosteron op de Intelligentie dat met enkele voorbeelden uit het Water werd geschoten …sja de tendens is dan blijkbaar de chemische industrie dan maar voeden en Comments weg bannen onterecht ten faveure van die testosteron/Intelligentietheorie .

En zo zijn er nog wel een rits als ook politieke comments die blijkbaar té gevoelig liggen als er een ander reden een ander boosdoener wordt aan gegeven net als eerder hier in bovenstaande de ware dadergroep van dat soort ideeen wordt vermeldt die al sinds 2009 een daar aan geheel Onschuldige Partij belasteren en besmaden …Onschuldigen de schuld geven van eigen werken en schanddaden.Wat tot Gevolg heeft dat die schadelijke groepen zich dan ten koste van de Onschuldigen en Betere Groepen vermeerderen en nog erger worden wat dan simpelweg FASCISTISCHE manipulatie IS.En Dát zacht en eufemistisch uitgedrukt! FASCISME met leugen laster sabotages smaad belediging en bot bedrog!

Het gelijkt soms dat men “wetenschap ook vanwege schaamte status of budget wil verdedigen en niet enkel hier met bans en censuur wat al vaak vertoond is terwijl einstein en meerdere theorien ook cosmologische net geheel aan flarden zijn geschoten en worden geschoten.Alle grondvesten staan te Schudden en niet enkel met of van uit cern maar van uit de Bevolking “die ongeletterde peasants” lijkt wel te min wordt geacht te Mogen te Worden Gedaan?

Hoe vernederend? Alhoewel iemand die nooit anders dan klaslokalen zag zich dan wel veel persoonlijk aantrekt of aan rekent of een devotie aan wat oude knarren ten toon spreidt wellicht een Lieve Vader node Mist? En de opgedrongen en afgeperstte leningen daar mee de Studenten op zeker dat mafiabestel zúllen dienen of Ze willen of niet vanwege schuldafpersingen en chantages er mee bij voorbaat zou dat nog wel eens een heel tandje erger kunnen worden Arme Wij !

Al honderd jaar is wetenschap politiek RACIAAL politiek bedrijf en Hadden We er NIETS MEER AAN!
AL LANG OVERTIJD Voor een ALLERHARTIGST WOORDJE en Dat Zeker als het enkel nog als Criminele machts ÈN MILJARDENTAP dient!Machts…bij voorbeeld academici “militaire instructeurs psychologische oorlogvoeringen” als omroepdirecteuren neerzetten om Je Gezin en Kinderen aan te kwaken.Academische Msidaden als mkultra en monarch tegen Kinderen Misbruiken . Wees Blijde Ik zal vast nooit het Genoegen Mogen Smaken DAT SOORT hun BEUL te MOGEN ZIJN Daar Dit SIMPEL Erger Dan Hitler onder Misdaden tegen de Mensheid VALT. En voor de rest een kwak elitekinderen van miljoenen als salaris en pensioen voorziet en hoe toevallig nog een kwak bedrijven in eigendom van die zelfde elite … Daar naast nog internationaal als raciaal en financieel discriminatie separatie en onderdrukkingwapen wordt ingezet ….naast het leveren van terroristen en terrorismen …. Mag het gesloten en opgedoekt worden!

Zeker ALS een academicus ENKEL in staat is om even snel voor de Winter nog 3000 gezinnen van Gas en Licht af te sluiten als meest ontwikkelde daad van kwaad!Die christelijk genoemd willen wordende cda van die rutte die Ons vaccins in spoot maar ZELF NIET nam WEL Ons Geld … ÈN LEVEN … BLIJKBAAR!?
OM ALLERSCHEINHEILIGST FACSCISME Maar even te Accentueren De DUIVELS!

Laat staan Men zou Mogen Vermelden dat die academiekaart “van wetenschappelijk geconstateerd fascisme” net in 2009 nog door de pechthold en cohenkliek op hysterische wijze op TV is opgevoerd en nu die meneer henk bovekerk scriptschrijver “in herhaling van die Schandepolitiek” zelfs een net geimporteerde joodse jongeman is met Valse naam om de Politiek van het Land kapot te maken. Zo hebben ze rond 1900 ook groepen joodse jongeren uit lower eastside usa manhattan in Rusland ingevoerd om het bestel te verwoesten. “bovekerk” …een Fout die engelstalige vervalsers nog wel eens maken naast dat hij Nederlands amper machtig is.

Bekijk eens wat van de betar en menorahmovements etc in Europa van 1900 -1948 het zou zo maar je van scholings en chronische media indoctrinatieleugens opgetrokken Wereldbeeld Kunnen Veranderen > tinyurl.com/7t5fkss > Echt Geen Blanke Blonde Ariers > tinyurl.com/6wncyqw tinyurl.com/7z4vgtf De Ware bruinhemden > tinyurl.com/6uhgdoq Waar Bij hitler+haplogroup googlen Ook Wel een Eyeopener is.

Een Sampeltje naast dat fascistenscript Van wát er alles en steeds weer de zelfden achter die hetsen beweegt als drijvende Alle Beloften Democratien en Kiesrechten cq ALLE Rechten En Veiligheden en Verdrag van New York dé réet méé áf vegende ondermijnende chronisch manipulerende krachten van een in Wérkelijkheid internationale chronische raciaal separatistische Criminele FASCISTEN dictatuur als onzichbare shadow parasitesociety en dat al eeuwen.

Onder meer Áls elite of nobility Gekend die met de Franse Revolutie voornamelijk ondergronds en erger nog gingen van achter facaden en Wij Geen Eens Weten al sinds de oorlog op dé één ná het ander bendelid in ELKE PARTIJ te Stemmen en ALLE presidenten en ministers tot en met heden ENKEL maar familie en bloed van die elite ZIJN met af en toe een fakefacefacadepuppet er tussen door! ZO Wel een sarkouzy als een berlusconi als een lubbers als een cohen als een pechthold een rutte een verhagen een hamer een tang een aartsen een wolfsen een opstelten een velleman een twan huys etc etc ALLEN leden van die ZELFDE upperclassclub EN ELKE Achterban verradende!

EEN groot Bedrog waar bij direct samenspel met hun families van uit de financiele en bankenwereld ze als gegoten zit waar bij leden als goldman zuckerman cohen rond 1900 al een na andere tsjaar poogde te vermoorden.
De bedoelingen achter fascismebeschuldigingen > tinyurl.com/7lmpfcu > tinyurl.com/7hrzf2e

En Je wordt nog wel meer allergrofst bedonderd > tinyurl.com/6o7x3vt
Waar om al sinds 2009 een chronische haat laster en smaadcampagne tegen de PVV door ALLE media Tv en politiek en niet Tegen een rutte en een verhagen die Ons nog met politiegeweld bedreigden als We die allergiftigste vaccins van ze niet in Onze Kinderen lieten injecteren terwijl ze ZELF die vaccins NIET hebben genomen NOCH hun eigen kinderen? GÈÈN WÒÒRD VERNOMEN ER VÀN!

`k Bedoel ér ZIJN VEEL Belangrijker Zaken Waar men DOOR GECENSUREER > NIÈTS VÀN WÈÈT< !
Al die Kwalijkheden hebben ze met censuur en mediamonopolies weten te bereiken.
ALLE eeuwen door alle Geschiedsschrijvingen Waarheden en Getuigen verbrandt. Galileo Galilei Maar een van de miljoenen!

BEDROG ZO GROOT Dat Men aan de delen de afmetingen niet Kan Bevroeden!
Kun Je Voorstellen DÀT ALLE politieke en Maatschappelijke agenda en problematiek "ARTIFICIEEL AANGELEGD EN AAN GEDAAN " kan ZIJN …Nét Àls ELKE oorlog van uit de zelfde kring al 2800 jaar gebracht gepland aangelegd en georganiseerd en bedoeld?

Wist je dat het vermogen van een van hen nog maar op 500 triljard WERD Geschat en HEDEN herzien OP 600 triljard?

Nou Meneer Niek als de vraag nog niet Beantwoordt is even Melden Heb Nog Wel Wat Dan!

Oeps zie een stel Comments inderdaad geweigerd onder meer deze
Bubbeltje Je reactie wacht op goedkeuring.1 januari 2012 bij 03:10 · Reageren – visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/discriminatie-lelijke-mensen-alledaags-racisme/comment-page-1/#comment-12276
Stond ook al niets schokkends in en geen leestekens.

http://www.visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-13324
Herr Fascist
9 januari 2012 bij 16:18 · Reageren

Nee die visionair is een fascist met zijn antisociale geban.Smerige schooier.

“”De PVV heeft voorgesteld om wijken die worden geteisterd door criminaliteit door het leger schoon te laten vegen en relschoppers door de knieën te laten schieten. Dit kan als verheerlijking van geweld worden gezien.”"

Hola politabeet.
Jozias van aartsen en alexander pechthold hebben dat soort criminele voorstellen geventileerd alsmede de stadsmarinier.

En de stadsmarinier kent u al een hele tijd uitstekend onder schuilnaam bijzondere opsporingsambtenaar die in de grote steden de deuren van de beroofde bevolking intrappen of ze nog een dubbeltje hebben of vanwege die Armoeden soms samen wonen.


http://www.visionair.nl/wetenschap/moderne-mens-ontstond-mogelijk-in-israel/comment-page-1/#comment-13276
Nu zijn israelische bronnen dermatig onbetrouwbaar dat ze onbruikbaar zijn daar ze een handje hebben zich steeds in het middelpunt te zetten op alle gebied en al wat eeuwen.terwijl ze tevens vanwege hun asiatisch dna geen eens in israel thuis behoren.

http://www.visionair.nl/analyses/is-wilders-een-fascist/comment-page-1/#comment-13275
""De PVV heeft voorgesteld om wijken die worden geteisterd door criminaliteit door het leger schoon te laten vegen en relschoppers door de knieën te laten schieten. Dit kan als verheerlijking van geweld worden gezien.""

Hola politabeet.
Jozias van aartsen en alexander pechthold hebben dat soort criminele voorstellen geventileerd alsmede de stadsmarinier.

En de stadsmarinier kent u al een hele tijd uitstekend onder schuilnaam bijzondere opsporingsambtenaar die in de grote steden de deuren van de beroofde bevolking intrappen of ze nog een dubbeltje hebben of vanwege die Armoeden soms samen wonen.


http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/discriminatie-lelijke-mensen-alledaags-racisme/comment-page-1/#comment-12276
Bubbeltje
Je reactie wacht op goedkeuring.
1 januari 2012 bij 03:10 · Reageren

Toen de oude mensheid van achter het ijs kwam vonden ze Ons ook mooi en zodanig dat We meer dan 8000 jaar Europa uit gesleept werden voor misbruik en andere slavernijen door de afrikanen sumeriers moren islamieten romeinen en asiaten alias fransosen(wat blank er bij) alias spanjaarden(beetje meer afrikaan er door heen) alias askenasi alias heden joden.

Onze Schoonheid …Engelen werden We genoemd…Angels Angles Inglish …Blanken met Rood of Blond Haar en Groene en Blauwe Ogen… werd een vervloeking dermatig dát We alles deden om maar zo lelijk mogelijk te zijn en maakten Onze Kinderen dat ook in de Hoop dat ze Onze Deuren voor bij zouden gaan maar helaas hielp dat niet zo veel.Ook heden hebben Kinderen die mooi bevonden worden het van zeer jongs af aan massaal heel moeilijk en ondergaan enormst Verdriet wat je Mij geen eens zult laten Plaatsen als Ik daar Van Vertel om dát het Zó Enormst Lelijk IS.

Onze Botjes zijn even gelee in China opgegraven 8000 jaar oud en de japanse animetekenaars hebben een obsessie roodharige en blonde Blanke Meisjes te tekenen en wát Ze gebeurde ook. Òók door heen heel Europa worden net 3000 tot 8000 jaar Oude Mensenskeletten opgegraven van de maaltijden van Mensen eters. prosecuted.blogspot.com/

Lelijke Mensen hebben het zó slecht nog niet.


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/een-visionair-2012-toegewenst-aan-onze-trouwe-bezoekers/comment-page-1/#comment-12275
Bubbeltje
1 januari 2012 bij 02:31 · Reageren

Hela grote olievondsten in oost afrika en daar zit somalie met die tien miljoen hongerige mensen waar van ze niet zeiden dat het door oorlogshandelingen kwam en die mensen wellicht verdreven zijn…is die olie daar gevonden?

Zo zijn drie miljoen nigerianen(mediaschuilnaam biafrianen) ook vergaan door uit nigeria verdreven te worden voor bp olie.

Zou wel definitief alle derdewereldhulp op de helling zetten wat betreft integriteit en betrouwbaarheid.

Aha … visionair.nl/politiek-en-maatschappij/geopolitiek/oost-afrika-vervangt-saoedi-arabie/http://www.visionair.nl/wetenschap/schaf-ontwikkelingshulp-af/ comment-page-1/#comment-12185
Geweigerd
Ja Germen ér is een onzichtbare medespeler dat alles wat verwacht steevast aan diggelen gooit en dat is globale wel bewuste misdaad levend van leed en slavernij.

Een wereldwijde groepering die leeft(óf leefde als We even Geluk Hebben) van absoluut machiavelliaanse directe macht over Medemens en slaafvolken als Wij al ruim acht millenia zijn en de beschikking hadden over nog eens veel oudere technieken om de Menselijke Geest totaal te beinvloeden.

Dat je denkt WIJ zouden ergens schuld aan zijn is op ALLE Fronten ONJUIST.We hébben NÓOIT slavenhandel bedréven   tinyurl.com/d6nylqm    GEÉN ENKELE OORLOG IS door Ons gestart of gewenst geweest maar daar dienen Wij in onwetendheid aan mede via dagelijkse manipulaties en indoctrinaties via scholingsystemen en media.

Alle oorlogen zijn in belang van een derdengroep die in elk Land alle macht grijpt zodra Wij voor hen de kooltjes uit het vuur hebben gehaald zo als ze ONS mét oa ww1 en ww2 óok déden.

Één nóg verder gaande greep naar absolute macht over Ons was de invoering en financiering van feminisme wát Wij áls verworvenheid zagen en ook zo verkocht werd maar een demoisch gruwelijke bedoeling achter zat van formaat robert m en drent dutroux en fournirét.Kindjes Pás Geborenen "verzuipen " oeps "dópen was één nog maar van de manieren om Kindjes al de Eigen Aangeboren Wil diepst te breken en besnijdenissen en mosterdzaadjes ook.

Daders in alle gevallen al vele millenia vóór Ons aan exact die zelfde technieken en noodlot vergáán in een in religien en overheden wetten en cultuur geinternaliseerde dwanghandelingen.

Dé eindeloze rits reccesies en aangelegde artificele reccesie zijn ook van die meute als onderdrukkingswapen naast al dat gé antiterroriseer en afgeleidt naar bijzaakjes áls Iran en zulks steeds maar afleiden in chronische oorlogen.

ÓÓK dé STUDENT....dóór ENORME prefab schuldaandoening "verslaven en tót handlanger bij voorbaat maken gijzelen en klem zetten via schuldconstructies waar mee ze experts zijn mét dat ze dat schuldmonster christendom van ze al kwamen brengen.

Je Weet vast van de overheidshoudingen en geweld dat deels in stand wordt gehouden door dát die gegijzelde handlangers Hun Kinderen niet kwijt willen Hun Huis niet Hun Bestaan niet Hun pensioén niet...nét als die student dat zal doen...wrang en bizár genoég betalen WIJ al dat zelf via belastingen en hun winsten via andere kanalen zo als enormste fraudes op gebied van subsidies grondspeculaties wetsmisbruiken misbruik staatsmiddelen de overname en roof van al Onze Volkseigendommen en staatseigendommen en slinks via enorme projecten áls cern als betuwelijn als metroproject als derdewereldhulp.

DÓOR die schuld en Armoedenzaaierijen wat heuze Volksverkrachtingen ZIJN van hen kunnen ze Ons zelfs manipuleren Koper te stelen en aan prostituties te gaan doen en daar trekken ze dán weer excuus en bestaansrecht van nóg meer wetsgelden hardheid wreedheid en onderdrukking tegen Ons uit als ook heel het hoek van holland debacle enkel polarisatie en haatzaai terreur was om de staat radicale macht te geven "met wét" én nu in elke Kinder reet een politie agent woont en elk Wóórdje aan twee kanten wordt bekeken niet door Ons zelf ook nog eens!Al eeuwen wordt dit gedaan en eerder gekend als inquisitie biecht kerk tuchtiging opvoeding paupers burgeoisie vernedering schendig status etc.Waanzin en chaos waar er maar één groep dik en vet aan bleef.

Ooit werd deze meute adel edel nobility en black nobility genoemd en bracht de beschavingen die Wij kennen ván wet staat overheden religien kerken kerkers oorlogen koningshuizen misdaad zonden gebrek - schuld - om de hen onderworpen Volken te knechten mennen en op te parasiteren.Schuld Kenden We Geen Eens We hadden geen zonden We hadden GOD ZELF!

Maar zij waren Onze zondvloed en Tegen dit soort van demonien en overmacht Kon Zélfs dé Beste Bedoeling niét op.Zelfs zij zélf niét! GOD Noemde ze van Begin al verdwaalde Kinderen Verloren Kinderen Dié Zag Gelijk al Wát er met Ze aan de hand was waar bij ze Helpen en dát Overleven nog eens een Apart heel eigen Hoofdstuk Was!

Geeft een ietwat Structuur om de Verschijnselen aan te Hangen of Organiseren Ordelijker te Maken Mischien.

http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/mens-moet-kabouter-worden-om-wereld-te-redden/comment-page-1/#comment-12184
Han
Je reactie wacht op goedkeuring.
30 december 2011 bij 15:32 · Reageren

We waren 1,20 en onze reuzen wél 1,60 op het noordelijk halfrond tot 13.000 jaar geleden de oude mensheid van achter het ijs vandaan kwam en We door het geweld hét beruchte dinosauruscomplex kregen…baas boven baas sterkste boven sterkste en zulke tevens biologische wapenwedloopdingen maar nu het geweld haar eindtijd in gaat zal dat van zelf(Nou já) wéér terugkeren naar de Beste Staat en Formaat voor Aards Leven en Bestaan.

We WÁREN Het Antwoord Óp Alle Vragen én Problémen Zó Wel Geestelijk Áls Fysiék en dat zal weer zó zijn.
http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/mens-moet-kabouter-worden-om-wereld-te-redden/comment-page-1/#comment-12184

in de moderatie achter afgezet   
Han
Je reactie wacht op goedkeuring.
30 december 2011 bij 15:24 · Reageren

Dát neukdellos neutrinos ZOÚDEN zijn kan Men Gelijk uitsluiten daar ér dán een 12 uurs periodiciteit zou zijn nav omwenteling Aarde.Dan verliezen Neutrinos 60% aan stralingsdichtheid bij hét doorgaan van de Aarde.

Dat er meer beinvloedt kan worden bij voorbeeld atoomklokken en dat de gps industrie of laserindustrie nooit brand riep is wat merkwaardig?

Iets dat invloedrijk genoeg is om atoomstraling te beinvloeden moet toch heel wat meer kunnen zo te denken?

Zit er bij voorbeeld een 12 uurs faseverschuiving in die 173 dagen faseverschuiving in atoomklokken op elkaars antipode? Dat soort dingen….vragen vragen vragen….Joy Joepie

Denk vaag aan een artikel waar in je gewag maakt van radioactiviteit beinvloeden ook ..wat maanden geleden…mét straling oid?http://www.visionair.nl/wetenschap/zonnestelsel/radioactief-verval-beinvloed-door-zonnerotatie/comment-page-1/#comment-12183
Han
30 december 2011 bij 15:24 · Reageren

Dát neukdellos neutrinos ZOÚDEN zijn kan Men Gelijk uitsluiten daar ér dán een 12 uurs periodiciteit zou zijn nav omwenteling Aarde.Dan verliezen Neutrinos 60% aan stralingsdichtheid bij hét doorgaan van de Aarde.

Dat er meer beinvloedt kan worden bij voorbeeld atoomklokken en dat de gps industrie of laserindustrie nooit brand riep is wat merkwaardig?

Iets dat invloedrijk genoeg is om atoomstraling te beinvloeden moet toch heel wat meer kunnen zo te denken?

Zit er bij voorbeeld een 12 uurs faseverschuiving in die 173 dagen faseverschuiving in atoomklokken op elkaars antipode? Dat soort dingen….vragen vragen vragen….Joy Joepie

Denk vaag aan een artikel waar in je gewag maakt van radioactiviteit beinvloeden ook ..wat maanden geleden…mét straling oid?


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/heeft-jezus-echt-bestaan/
Sceptikant
michael999@11hit.com
Elohim Hemels Rijk - eloi(e-looi) GOD´s Volk - eloi(elo-i) Mijn GOD -  zeus ze-user De Al Ene Almachtige - perseus pér seus pér se user afgezant van GOD - GOD Heer Aller Schepping - Gabriel Heer Aller Leven - iodem óf krisna of christus Heer Der Mensen -


http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/schaf-bonussen-af-om-consumenten-vertrouwen-terug-te-winnen/comment-page-1/#comment-11834
Pfffzucht
23 december 2011 bij 13:24 · Reageren

WÉLK Consumentenvertrouwen?

faqt.nl/recent/huiszoeking-bij-klimaatsceptici/comment-page-1/#comment-32126

    *
      Pfffzucht
      23 december 2011 bij 13:25 · Reageren

      Oeps deze link

      zaplog.nl/zaplog/article/nobelprijswinnaar_stapt_op_wegens_global_warming_fraude


http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/schaf-bonussen-af-om-consumenten-vertrouwen-terug-te-winnen/comment-page-1/#comment-11825
ultrasceptisch
23 december 2011 bij 12:03 · Reageren

Zich zelfen 4000 tot 24.000 en meer toedichten en er zijn weer 3000 Gezinnen nu van Gas en Elektra afgesneden.

Spijt Me maar hier gaat het om botte onbarmhartige Gewetenloze mafiapraktijk roepende hét zij regering hét zij overheid hét zoude integer onkreukbaar én Mensenvriens zijn?

Die bonussen en hadshakes ware de afgelopen decennia ingevoerd om handlangers vérdergaande medewerking en zwijgen af te persen in de al met de privatiseringen begonnen plunderingen van geheel de Westerse Wereld.
Exáct dát gebruikte áls hoofd politie zijnde job cohen 2010 tegen zijn politiechefs om ze uit te schakelen en zijn eigen verstrekte bonussen en onkostenvergoedingen betrof toen die ze nodig had Ons te beroven.

´t IS die incestelite weer die elders hier ook al beste en bestuursbaantjes onder zich verdelende in een artikel aan gegeven staat.


http://www.faqt.nl/recent/huiszoeking-bij-klimaatsceptici/comment-page-1/#comment-32112
Han zegt:
23 december 2011 om 11:48

Dan NÓG wetenschappelijke Gegevens voor zich houden Van DÓÓR ÓNS Betaalde Gelden In zake algemeen belang?Wetenschappen ook al biljardenscams als de cern dat in barre tijden tóch voor 8 miljard werd aangelegd en geen Waarde voor Wetenschap heeft dan een elitegroep voeden en vele familiaire bedrijven en bedrijfjes miljonair maken? Één van de manieren der elite om viavia Gelden weg te sluizen met ook handlangers in overheden en politiek.(Betuwelijn?)

40 jaar geleden was er bericht van sterker groter sneller atoomkrakers om dat ze kleinere deeltjes vonden.Wees gewaarschuwd “mét cern hebben ze nog kleinere deeltjes gevonden”….DÚS er valt wéér meer te splijten en slopen wát Ongetwijfeld nóg groter atoomkrakers behoeft. Én dáár ván kan ik nu al voorspellen wát ze zullen vinden….nóg kleiner deeltjes. Én áls er een lijst kennisopbrengsten van uit die hoék moet komen zal dat erg kort zijn als inbreng van vooruitgang. Die elitegroepen zijn zó ÓN wetenschappeijk dat een groot deel der academici met vals diploma leeft die voor 2000 Euro gaan en de stand is dat 50% maar liefst vals diploma heeft..Dat om eigen metier te voeden en alle baantjes monopolisch bezet te houden.Academien als separatiewapen.

Natuurlijk is verschijnsel dat overheden de Klimaatsceptici vervolgen wél duidelijkst teken aan de wand van misdrijf en scam daar zulks gebruikelijk door de roddelpers afgehandeld wórdt…U Weet Wél Reputatie!

Buitendien Blijkt terugtrekkend ijs een terugkerend verschijnsel te zijn met een langzame frequentie dus geen Menseninvloed als zodang van belang voor het verloop hoog uit wat langzamer óf sneller.Mét uiteraard varierend albedo dat dan temperturen ook beinvloedt.

Bekijk eens youtubefilmpje op pagina visionair en het onder aan gegeven naast elkaar.
visionair.nl/ideeen/wereld/video-de-aarde-van-19-000-vc-tot-het-jaar-3000/comment-page-1/#comment-11154
Bubbeltje 12 december 2011 bij 17:51 · Reageren
Als je dit ziet youtube.com/watch?v=USIAcXfv39k&feature=related is het alsof We niet de laatste ijstijd hadden maar er een regelmaat in zit van terugkomst Aij!

UITERÁÁRD Weten de global warminglui deze gegevens ÓOK?http://www.faqt.nl/recent/huiszoeking-bij-klimaatsceptici/comment-page-1/#comment-32082
Han zegt:
Je reactie is in afwachting van moderatie.
22 december 2011 om 23:31

Hoe zo klimaat scepticus?
Enig Logisch samenleggen Konkludeert immers internationale klimaatfraude.
Alle internationale en militaire inspanning is gericht op nog eens duizend jaar olie alle bedrog en zoethouderij mét te hoog houden van mogelijkheden tót en prijzen van alternatieven keuzes al jaren kunstmatig te hoog gehouden.Alle import en exportpolitiek én Landeneconomie is gericht óp materialen van uit andere landen waar zelfs Ons vlees uit Amerika heden wordt ingevlogen.Alle omport uit China voor transportkosten blijkbaar die Fraude van EU Gelden doen veronderstellen.Delen van data als Russische data Als invloed vliegverkeer alleen al worden niet mee gecalculeerd niét mee gewogen nóch zeggen ze er één Wóórd Óver dat met enkel al twee dagen ivm WTC het Amerikaanse vliegverkeer aan de Grond de globale temp al binnen twee dagen 2°C zakte.NIÉTS Nóch in de vinex woningmarkt wordt gedaan om huizen zelfvoorzienende te maken of serieus isolatie te subsidieren behalve belachelijke acties.De accijns van 70% op brandstoffen die dan extra betaald en voor gewerkt moeten worden zouden wel eens vólgend enig oorzaak al van de global warming kunnen zijn.Élke daalder IS immers een stukje milieuvervuiling.

NERGENS ZIET MEN DÁT Welke overheid dan óok zich op eniglei wijze druk maakt over global warming.ÉÉN NOG MAÁR Ván de gigascams waar We al vele decennia mee uitgevreten en uitgezogen worden door een plunderende incestelite met wél globale mediamacht!

Volgens de nationale recherche is er een soort van incestelite al ruim twee eeuwen aan de macht internationaal van achter de facades van schijndemocratie en schijnwet en schijnrecht. De oude eliten die ondergronds gegaan zijn en in elk Land alle beste banen en besturen bezetten zo als ze nu in Irak Libie Afghanistan etc ook al aan het doen zijn en gelijk ná de val van dé muur ook al daar gelijk dé miljárdairs waren in Rusland óok even als HIÉR er multimiljardair werden van de Criminele grondspeculaties en woningmarktscams ..IN NEDERLÁND! ÉÉN gigantische mafiaorg die mede de EU opzette als mede global antiterrorsoep en Ons opdrong!

Global warming is geen issue globál scamming IS ÉCHTER Milieuvervuiling nummer een!


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/ethisch-probleem-stel-er-verdrinkt-een-kind/comment-page-1/#comment-11775
ultrasceptisch
22 december 2011 bij 13:46 · Reageren

Dank Je Julie.
Aan heel die derdewereldhulp kleeft reinste psychopatie Bronpsychopatie en ook psychopatiseren én wreedst uitbuiten van Volken.Ooit wél vernomen van pakistani die Kinderen mutileren om dat het beter bedeld? Wat dan te denken van hele kudden die dat met hele Volken doen?

Zo Proberen http://samuel-heinemann.blogspot.com/2011/12/rechtspraak.html?showComment=1324553378361#c5573550332898406385


http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/video-de-aarde-van-19-000-vc-tot-het-jaar-3000/comment-page-1/#comment-11154
Als filmpje Bubbeltje 12 december 2011 bij 17:51 Bekeken en dit filmpje boven ook dé terugtrekking ijs van ver voor elke beschaving en industrie dan dringt zich ander dan Menselijke invloed op?

Een repeterende eb en vloed beweging der temperaturen en ijsdepleties over honderdenduizenden jaren.

Btw "Menselijke invloed?

No Way!

Als vliegverkeer meegerekend scheelt dat kleine 2gr C Global dus fors de enig grootste invloed.Dan de weigering der juist drie grootste vervuilers china amerika en pakistan tot milieumaatregelen.Dan kan men toch niet nóg zéggen "dé méns"?

Gezien dat de EU geen enkel verzet of beloning dmv bijv export importmaatregelen aan deze landen tegen over zet als appél doch zelfs presteert de internationale politiek óp oliejacht áf te stemmen denk ik dat we fors bedrogen en genaaid worden immers geheel de internationale politiek en militaire targets beslaan dermatig oliebronnen dat we blijkbaar nog wel 100 jaar olie tegen moet zien of we willen of niet en de gehele overheidscampagnes alternatieve energie isolaties etc een grootscheepse farce alhoewél energiebelasting extra klissen hun geweten geen deukje geeft.

Daar doe ik niet aan mee en weiger me langer enig schuld of plicht in dé maag te laten splitsen om wát ze tóch niet menen.Meer dán 20 jaar geleden hadden de vinexlords al mooie plannetjes voor zelfvoorzienende huizen ...dé éérste moét nog steeds gebouwd worden ...alternatieve energiebronnen zonnecellen ed decennialang kunstmatig te hoog gehouden...isolatie alt energie subsidies een belediging dan een hulp en zelfs verkapte werkgelegenheidsstimulaties dan subsidies... kun je net zo goed thuis blijven.


http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/video-de-aarde-van-19-000-vc-tot-het-jaar-3000/comment-page-1/#comment-10990
Bubbeltje
12 december 2011 bij 17:51 · Reageren

Als je dit ziet is het alsof We niet de laatste ijstijd hadden maar er een regelmaat in zit van terugkomst Aij!
youtube.com/watch?v=USIAcXfv39k&feature=related


http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/video-de-aarde-van-19-000-vc-tot-het-jaar-3000/comment-page-1/#comment-10986
Bubbeltje
12 december 2011 bij 16:13 · Reageren

Het geeft wel een eenparig voortgaande beweging aan die al wat jaren als global warming mét niet eenparig exponentieel gepaard gaande belastinggelden duur aan ons verkocht wordt een natuurlijk process is?

Klopt dat?

En wellicht een uitvoering van dit plan tinyurl.com/cobo9t3 met de mensheid


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/zo-word-je-uitvinder/comment-page-1/#comment-10984
Bubbeltje
12 december 2011 bij 16:04 · Reageren

Ik heb wat uitgevonden voor alle tools en gadgets

Alle werelden vernietigen dán hebben we die spullen niet meer nodig?http://www.visionair.nl/wetenschap/opera-herbevestigt-sneller-dan-licht-neutrinos/comment-page-1/#comment-10929
#
Han
Je reactie wacht op goedkeuring.
11 december 2011 bij 11:33 · Reageren

Ik heb begrepen over al te kunnen commenten onder elk artikel behalve bij

Han
Je reactie wacht op goedkeuring.
10 december 2011 bij 18:34 · Reageren

We moeten toch wat geleden met een andere kleinere galaxy vermengd zijn?

Lijkt me eerder!

Aanwezigheden van zware elementen duidt óp zo veelste generatie zon dan is een zon uit producten van voorgaande gestorven zonnen op gebouwd en onze zon is 4de generatie.

Ván de lichste 1ste generatie zonnen elk volgend steeds zwaarder
#

Is er een probleem bij dat specifieke onderwerp?
#
Han
11 december 2011 bij 11:33 · Reageren

Ja nu gebeurd het hier ook al zie ik.


http://www.visionair.nl/wetenschap/opera-herbevestigt-sneller-dan-licht-neutrinos/comment-page-1/#comment-10927
Han
11 december 2011 bij 11:31 · Reageren

Als het dan wel waar is steeds op nieuw telkens weer kan enkel nog maar de gebruikte lichtsnelheidsconstante een schoonheidsfoutje hebben!

Dat wordt op nieuw bepalen dan!

En wordt de tektoniek en aardbevingsinvloeden wel in de gaten gehouden?http://www.visionair.nl/wetenschap/zonnestelsel/ons-zonnestelsel-afkomstig-uit-centrum-melkweg/comment-page-1/#comment-10908
Han
Je reactie wacht op goedkeuring.
10 december 2011 bij 18:34 · Reageren

We moeten toch wat geleden met een andere kleinere galaxy vermengd zijn?

Lijkt me eerder!

Aanwezigheden van zware elementen duidt óp zo veelste generatie zon dan is een zon uit producten van voorgaande gestorven zonnen op gebouwd en onze zon is 4de generatie.

Ván de lichste 1ste generatie zonnen elk volgend steeds zwaarder


http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/ex-investeringsbankier-legt-bizarre-werking-economische-systeem-uit/comment-page-1/#comment-10906
Han
10 december 2011 bij 18:25 · Reageren

Zijn we klaar mee´?

Papiergeld en banksystemen komen uit asiatische hoek 12de eeuw.Toen al misbruikt om waarden eigendommen goud en zilver van Volk en Volken te stelen.

Hier is enkel dát de bedoeling naast afpersende macht uitoefenen internationaal en enkel 3 landen zijn nog niet door de bankenpest getroffen en libie voorkwamen ze afrika een eigen goudmunt mede door alle 146.000 kilo goud van kadaffi nu geklist te hebben naast al wat miljarden.

tinyurl.com/7pd5yfe


http://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/de-kerk-van-turing-kunnen-religie-en-wetenschap-verenigd-worden/comment-page-1/#comment-10649
Sceptikant
Je reactie wacht op goedkeuring.
4 december 2011 bij 20:45 · Reageren

Wat een rommeltje van definities en voorstellingen?
Religie religare betekent ten eerste “nauwkeurig waarnemen.

Let eens op zelfs Kinderen en Babies doen dat Perfect van het eerste moment aan.
Religie DUS IS een fundament en Bron van pompeus stiefkindje wetenschap.

Wetenschap is zelf – op zich zelf – niets en niets waard.
Een verzameling ontdekkinkjes waar van men nog maar moet hopen dat ze op een bepaald gewenst moment wél hét antwoord zijn op een probleem dát Men NU heeft?

Een keukenlade waar men nog maar moét hopen het juiste bestek te vinden.

Een duur kijkend heerschap met weinig nut en inbreng.

Als men simpel éven aan alle problemen die Ons dagelijks op tv worden vóor geschoteld zónder oplossing dénkt schijnt heel de wetenschap een failure erger dan global warming waar die ook al ten grondslag aan ligt en per saldo enkel bijgedragen juist aan steeds globaler wordend leed massa vernietiging en kruisbestuivingen met ziekten en verspreiding er van en rampen en dodelijker oorlogen.Láát stáán armoeden veroorzaken wánt kósten willen ze wél!
Dé Beschavingen zónder wetenschap hébben die problemen niet.
Dé voorgestelde manier van mogelijk onsterfelijk worden is ook niet juist.Als men gekopieerd wordt is men nog niet onsterfelijk om dat men de kloon zélf nooit zal beleven.

En computers zullen nooit sneller dan een Mens denken om dát het Gevoelsleven van Mensen uit Vectoren bestaat die hele encyclopedien hele werelden van weten en ervaringen vertegenwoordigen van vaak zeer vele eeuwen.Dát nog geen eens wéét die wetenschap die denkt óver ál wél over te kunnen oordelen en nóg niet eens een oplossinkje heeft gegeven óf wié dan ook Gelukkig heeft gemaakt dan hoog uit wat egootjes opgeblazen en zich door devote familie laten aanbidden om ´t over vervangende surrogaatgelovigheid maar even weer te hebben. Wát waren de symptomen ván megalomanie ook al weer?

Wetenschap is ook onderdeel van op doen van ervaringen dat ieder een dagelijks bedrijft en wordt ook los getrokken exclusief en bijzonder gemaakt geseculariseerd en eigendom van gemaakt een sekte een geloof van gemaakt en mooi weer mee gespeeld door een subsiediezuigend incestkliekje ván kanonnen en boégbeelden net als politiek en politici zich ook geisoleerd hebben en onbegrijpelijk bezig zijn behalve wát al die miljarden betreft terwijl alles en ieder een door ze kwijnt én ze dát geen eens willen zién zo als je vast wel al zelf geconstateert hebt? Kan Me voorstellen dát die niets ván Geloof GOD én Religie cq Waarheid en Moraal willen weten.

tinyurl.com/cof7txp
http://www.visionair.nl/ideeen/het-grootste-probleem-van-nederland-wedstrijd/
Ehhhh DIT mischien?http://hetzuur.nl/2011/11/de-ranzige-ronny-naftaniel

Pffffffff …. JÁÁÁÁÁ HÓÓÓÓÓRRR … cidi.nl/Nieuwsberichten/-CIDI-doet-aangifte-wegens-antisemitsche-uitingen-over-Rosenthal-.html …wát een laster wát een smaad wát een leugens wát een obstructie van Rechtsgang en Waarheidsvinding al weer …weer al weer!

“richt nu zijn pijlen op minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken”
Volkomen terecht uri rosenthal is nu eenmaal een uiterst schadelijke Landverradend en Europese Gemeenschap joods de internationale joodse mafia en israel belang in navolging van landverrader verhagen Crimineelst Rascistisch dienende Kinder misbruikende en met thallium vermóórdende stuk rascistenvuilnis dat zelfs de joden internationaal heeft helpen de afgrond van de reccesies dé armoeden en geweld in te lokken dragen en leiden én hielp óók hén te plunderen en in onwetendheid zelfs hielp Ons allen óók de tiéntallen miljoénen joden in meerdere pogingen een atoomoorlog óp dé Hals te halen zo als verhagen ook al deed dáár méé de plunderelite en hobby erf israel ván hun probleempjes áf waren.” Waar BIJ SCHURFTIGE HÓND ronny naftaniel dé seriemóordenaar heroinejunk en Baby serieraper samenspan en samenwerkingen leverde en levert met misbruik instanties als cidi subsidies staatsgelden en mogelijkheden media wetgevende macht en staatsmiddelen naast moorden fraudes en bedrog.

“beweert de man op zijn site onder meer dat ‘de Joodsche intelligentsia de Holocaust zelf gewild en georganiseerd heeft’.”
Daar van zijn duizenden bronnen op Internet te Vinden en ” dé Man” Zegt Betuigd en Beschrijft enkel wat Hij Gevonden en Gelezen heeft en die Konklusies trek ik ook te meer om dat de joodse ( specifiek Fakejoodse asiaten cq askenazi)genocide depopulatie plunder en parasiteerkolonialen al wat eeuwen in de weer zijn met die misdrijven als cultuur.

Daar naast misbruikt die joodse mafia elite die eeuwenoude incestelitekaste de door hen zelf gebrachtte en ér óm aangelegde schoolsystemen en academien om de joodse en ook niet joodse Jongelingen en Talent te corrumperen met onder meer frauduleuze samenspan en afhankelijkheden kinder misbruik en afpersingen náást ze ván dé eerste dag aan als Peuters en zélfs in de Creches al te misbruiken verkrachten conditioneren drogeren verslaafd onwetend en afhankelijk maken!

De Klokkenluider Russo heeft ook Getuigd over door een rockefeller aan Hem Gedane Bekentenis ván al vóór de aanslag die ze op de WTC gebouwen pleegden dat die black nobiltiy en de dwang door die joodse askenazi elite als het feminisme en de daarbij tevens opgelegde werkplicht voor Vrouwen extreme prijsverhogingen en armoeden zaaien de Kinderen der Volken te moeten af staan aan Creches bedoeld wás juist om de Kinderen nóg béter te kunnen verkrachten en onder bevel en macht van die mafialords te kunnen krijgen.

Daar naast was naftaniel datum van zijn aangifte cq publicatie aangifte in link boven 08-03-2011 al uitgebreid én geruime tijd op de hoogte van pér Juli 2009 Gedane internationale aangiften om wat hij en zijn club van zwijnen op de schoolreisjes Kinderen áán déden inclusief met misbruik staatsmiddelen schoolsystemen religien wijkterrorismen politiek en ambtenarij wetgevende macht en justitiemiddelen de Kinderen cq Volken holocousten dmv levensverkortend martelen vergiftigen drogeren voornamelijk op schoolreisjes én is hij VOLKOMEN MEDEPLICHTIG aan genociden massamoorden misdaden tegen de Mensheid en Menselijkheid Crimineelste fascismen waar bij hij zijn status en vereniging geheel misbruikt en vérdere terrorismen zo als ook de genocide op de Palestijnen afgezien nog van zijn heroinehandel die Vuige junk! De daarbij gebruikte stoffen als heroine ghb lsd chemicalien reproductieremmers spieratrofyverwekkers scopolaminen strychnine antibioticaspoelingen zijn nog in meeste niet joodse kinderen te vinden al hoewel ze aan kinderen van eigen volk óók heroine introduceren voor slaafse onderdanige dienstbaarheden en afhankelijkheden.Ook dienen zij op die gelegenheden alle maatschappijk problematieke verslavingen toe als alcohol tabak zelfmedicatieneigingen en medicijnafhankelijkheden!

De onnodige vaccinatieterreur van rutte klink en verhagen die met herhaalde dreiging met politie Ons dwongen de HPV Baarmoeder en vogelgriepvaccins te nemen wás om die Schanddaden en vergiftiging der Kinderen met die gelijkende stoffen te verbloemen cq van een alibi te voorzien en dát in iets van 23 LÁNDEN tegelijk! Ván vogelgriep wás NÓÓIT SPRAKE en ván HPV óók niet en in de honderden andere Landen ook niet!

We hebben óm óp die rockefeller terug te komen op het moment ná de christenunie van jood rouvoet en zijn aanstootgevende mentor en bendelid WOBkiller én Kinder verkráchter donner een al weer Kinderen Gezinnen en Families belagende joodse minister bendelid EN KÁNKÉRHOÉR die zich graag met Onze Kinderen bemoeit en geen gelegenheid er om voorbij laat gaan moraal én geveinsde moéderlijkendheden en steeds Ouderlijke te kortkomingen té spuwen terwijl ze zélf de peuken de Kinderen in dé Strotjes rámde op die gelegenheden ÉN ZE ZÉLF onaangepast verward ziék en instabiel MÁÁKTE!
DIÉ OUDERS NIÉT!

Dé in voorgaande alinea Beschréven misdrijven zijn ná genoég ENIG bron van zo goéd als ALLE latere ziekten handicaps verslavingen medicijn alcohol tabaks en drugsbehoeften en gebreken heel het bestaan en leven lang tot en mét dé beruchte Heupoperaties zélfmoorden ziekenhuizen en psychiatrieopnamen doktorsbezoeken en Hartaanvallen! Én ván dé “supposed” noodzaak dat Valse beschuldigingen op collaborateur ncrv tv dié áls directeuren militaire instructeurs psychologische oorlogvoeringen onderhouden ponerende collaborateur jeugd zorg per jaar 8,5 miljard euro aan door hen zelf veroorzaakt leed bij Ons haalt om de Kinderen te mennen en nóg zieker te maken! ENIG óórzaak ván maatschappelijk geweld en de vele misdrijven! Vánwége dé enóóórme beschadigende psychologische Gevolgen ENIG ÓÓRZAAK van misdaad et all!

Dácht U sóms mischién GOD ÓNZE SCHEPPER hád vóór dé lol misdáád in Ons Wezen in gebakken?

MÁÁR ván dáár dát ALLE scholen schooltjes en creches bemand ZIJN dóór joden jodinnen óf islamitische handlangers handlangsters!

ÁLS Men áls laatst gepoogd wérd ÓOK een EIGEN BLANKE SCHOOL WIL … noémt dé joodse rát dat snel “rascisme!

Nee…dé robertjes m dutrouxes en de drenten moeten ten slotte vrij toegang kunnen hebben?

“Hij stelt Joden gelijk aan nazi’s”
Een VÓLKÓMEN JUISTE Definitie zelfs volgens wikipedia en volgens afkomst van dadergroepering.Wát dácht die naftaniel dán HOÉ ÓÓK ZIJN praktijken te Classificeren ZIJN? DIÉ staat nóg drie kélders láger dán Dutroux en tienduizend maal erger dan Hitler wat Kinderen en Volken ook het eigen betreft! Nazi is óok nog máár een eufemisme vóór deze ván álle Menselijkheid gespeende totale démonié!
Dáár náást zijn liederlijken áls ronny naftaniel dé enigen die er steeds steevast een raciale misdaad van maken áls iemand over misdaden van joden Schrijft hij en zijn dadergroep er gelijk van maken dat alle joden het zouden doén …én DÚS zélf Crimineel ernstigst antisemitismen plegen door de aandacht ván eigen misdaden af te leiden naar Onschuldige Leden van eigen Volk en zélfs dé Kinderen én Hét Nageslacht zó belaadt met de Gevolgen van eigen liederlijkheden en misdrijf tegelijkertijd zich zelfen onttrekkende aan Onderzoek Waarheidsvinding Wetgeving en Veroordelingen en er nóg Crimineel aan verdienen óok en als zelfs supposed beschermer en verdediger ván Volk en vrienden opwerpende …hoé zó judás…Móórdenáár ván óók én vóor ál EIGEN VOLK!?

Én hét Joodse Volk zich HÉDEN NÓG steeds máár áf vrágen wááróm die pogroms dan tóch?

JUIST joden MÓGEN NIÉT – niét joden – en zéker Blanken NIÉT – voor nazi rechtradicalen fascisten etc uit maken om dát geheel ww1 én ww2 NÁÁST ALLE slavernij dóór ALLE eeuwen héén geheel onder joodse regie plan en instigatie wás wáár ván óók dóór supposed analfabeet en ongéletterde heer naftaniel duizenden Websites en Bronnen té bezoeken zijn ondanks ZIJN 24/7 terreur die allen gesloten en gesaboteerd te krijgen om Bron Bewijs en Getuigenissen van Slachtoffers te vernietigen én hij dit DÚS WÉÉT waarbij ik me voorstel dat voorouders van naftaniel vast ook Galileo Galilei én Christús dé das om deden?!

“van ‘lokjodinnen’”
Nota Béne een term waar dé Criminele denktanks dé valse antisemitismencijfers kwekende joodse rabinaten joodse media en joodse politiek ZÉLF mee kwamen zélf bedachten. Uit de tijd ván hét jodenlok Baby Poepgát!

Zó kwám joods mafialord alexander pechthold mét dé beledigende térm “xenofoob” om weer zó elke Weerstand tegen hun standaard eeuwenoude Misdadige immigratiepolitiek als terreurwapen in eigen belang te molesteren waar bij de Politie Landelijk al ruime meer dan 30 jáár niet in de raciale wijkterrorismen mócht ingrijpen ván de specifiék joodse politici en al die joodse burgemeesters! – Weetje …náást vernietiging van de Romeinen met invoering van de pest rond de derde eeuw wás massa immigratie de tweede en definitieve nekslag met uiteindelijk 7 miljoen Romeinen óp 110 miljoén immigranten en zo vernietigen de joden de eeuwen dóor ALLE VOLKEN mét ALLE VOLKEN ná zich zélf uitgebreid te goed hebben gedaan aan Leed en Lijf! DÁÁR BIJ misbruiken ze het door hen gebrachtte en mét zwaard én Brandstapel aangelegde christendom als moreel terreurwapen in al die eeuwen al en misbruikten ze dat ook op tv en in de media om immigranten weer per zestiger jaren ingevoerd te krijgen voor uiteraard eigen gewin!

ENIG offer dat eigen joodse volk maar behoeft te doen is zich eeuwen óver de Planeet te laten jagen door hun katoenlords en er geen dubbeltje DÁN Ángst en Ellende aan over houden zo als ook Website Hetzuur U Gedocumenteerd VÓÓR Rekende! Een door de ronny naftaniels van deze Wereld in stand gehouden parasietencultuur van eindeloos eigen Leed en verkracht en misbruikt worden óók!

“De website in kwestie had allang uit de lucht kunnen zijn. ”
Heer naftaniel Hád al láng naast Dutroux zijn Terechte loon én Straf Kunnen uitzitten! In dé HEL Kúnnen Branden mét een Ananas in zijn réét náást Hitler ! Náást sadam hoesein aan Pianosnaren Kúnnen Hangen!

“Afgelopen honderd jaar is er geen groter geteisem geweest dan ‘de Joden’””
Gróter geteisem HÉB ÓÓK IK NIÉT kunnen Vinden waar bij lieden als naftaniel dié éven áls eigen volk verrader job cohen een “róndje Párk niét versmaadt waar bij Peuters tussen twee en vijf jaar een week lang gedrogeerd verkracht gemarteld en misbruikt worden en het Volkomen verjoodste en in joodse mafiagreep zijnde justitie politiek media en wetgevende geteisem zorgen dat dát zó blijft!

“De zaak is onderzocht en naar verluidt besloot het OM tot vervolging, maar de man heeft zich nog steeds niet voor de rechtbank hoeven verantwoorden.”
u tóch óók niet?

“CIDI deed dinsdag aangifte van deze nieuwe serie antisemitische uitingen.“Dit toont opnieuw de noodzaak van een snel lik-op-stukbeleid bij antisemitisme”, zegt CIDI-directeur Ronny Naftaniel. ”
Smerigste Onware en verdraaide uitingen van Crimineelst Discriminerend Rascistisch terreurbeleid door joodse mafia die de staat en overheden in de greep heeft en Misdrijven tegen Autochtonen en niet joden én zelfs joden niet Behandeld noch Bescherming Levert!

WANT het behoort te zijn “een snel lik-op-stukbeleid bij antisemitisme IN GEVAL ván ECHT antisemitisme op Crimineelste wijzen ÉN DÁN IS dát stuk de heer naftaniel en bendeleden ZELF DE EERSTE ÉN ENIGE die SNELST té Likken IS !

Mét Zúlk SÓÓRT DRÉK Óp geruimd Zál ÉLK eventueel antisemitisme als sneeuw voor de Zon verdwijnen !
Zélfs ván de plunderingen der joodse elite sinds dat met de privatiseringen begon zijn joden de grootste slachtoffers en zullen de rekeningen en schaden het meest betalen aan dié zelfde katoenlords en bankbaronnen wel te verstaan!

Want ván ONS zijn er niet meer zó veel die DÁT op hoesten kunnen !
http://hetzuur.nl/2011/11/joodse-identiteitsfraude/#comment-373

DÁT Hét Internationáál Stráfhóf zé dán máár te zijner Tijd DÉ KÓP MOGE KOSTEN!
Seaucescu was immers ÓÓK EEN JOOD die dacht GOD te zijn!

Btw SS …zelfs de SSer Karl Silberbauer die anne frank op transport zette met vast de adresgegevens door de joodse raad van cohen en asher verstrekt WÁS náást Hitler zélf … joods specifiék askenazijoods … zijn ravenzwarte asiatenhaar teint en gezichtstrekken zijn daar wél duidelijk over … http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Silberbauer
http://www.visionair.nl/wetenschap/casimireffect-als-aandrijving-voor-ruimteschepen/comment-page-1/#comment-10394
Zelfde probleem als magnetisme de symmetrie is niet te doorbreken om bewegingsrichting te creeren.En ik denk dat een piepklein gaatje in de platen boren om de overdruk te oogsten als straalaandrijving jammerlijk zal mislukken?
Het er op eens niet zal blijken te zijn?

http://www.visionair.nl/wetenschap/stop-de-verdomming-van-nederland/comment-page-1/#comment-10409
Pfffzucht
Je reactie wacht op goedkeuring.
30 november 2011 bij 04:17 · Reageren

Hoe dóm of academisch demonisch is dit ?
https://www.youtube.com/watch?v=TEkvS0lLG8w
http://www.scientias.nl/een-van-de-gevaarlijkste-virussen-ooit-gemaakt/50671


http://www.visionair.nl/wetenschap/stop-de-verdomming-van-nederland/comment-page-1/#comment-10409
Pfffzucht
Je reactie wacht op goedkeuring.
30 november 2011 bij 04:06 · Reageren

Btw Germen de pest cholera ziekten.
De pest werd 301BC door een in Engeland residerende jewshadowking victorius wat een voorloper van karel v was ingevoerd door dat zijn generaal jughoer ratten daar voor uit India importeerde om Europa Engeland en Rusland te dépopularen voor de askanazi asiatische immigraties.

Cholera is ahw een autoimmuunziekte veroorzaakt door ernstigste levensomstandigheden als martelingen en zware kinder en volksverkrachtingen. Waterpokken roodvonk blindedarmontstekingen longontstekingen astmas zijn ook symptomen van intense kinder verkrachtingen en martelingen gebruikelijk op schoolreisjes de kinderen aan gedaan…dóór machts en geldgeile academici!


http://www.visionair.nl/wetenschap/stop-de-verdomming-van-nederland/comment-page-1/#comment-10406
Pfffzucht
Je reactie wacht op goedkeuring.
30 november 2011 bij 03:49 · Reageren

Btw herr Germen ik kreeg op de lagere school al te horen dat ik de academie wel kon vergeten omdat ik niet volgzaam genoeg was en te veel commentaar had wat dus wel wat over jou zegt daar jij blijkbaar wél mocht.

Maar even academisch en wetenschappelijk feit is echter wél dat als men de intelligentie ondergeschikt maakt aan volgzaamheid censuur en corruptie die hersens ook wel thuis gelaten kunnen worden.

Nu hebben we dankzij die zélfverheerlijkende academici een “welcome tot the machine” maatschappij waar de kinderen als de ratten sterven aan de tabak drugs alcohol misdaad en kinder prostituties en armoeden.Wetenschap die enkel dood en verderf bracht dus.

Laten we wel wezen en toch is het van de gekke als een eliteploegje een cern bouwt voor acht miljard euro ( en ga even zien van wié de uitvoerende bedrijven waren en ook de meest voorkomende wetenschappers zijn) en zich zelf een superuitkering garanderen zo van onze armoeden de afgelopen decennia van academisch geleidde plunderingen der westerse wereld en de opzettelijk kunstmatig aangelegde reccesies door die academische plunderploeg.

Er is op moment geen enkel wetenschappelijk discipline dat zich om verworvenheden op de borst kan kloppen herr Germen…dús oogjes toé en lekker dóór fantaseren over eigen heerlijkheid!

De wetenschap heeft al lange tijd wat weg van de oplichter die spijkers strooit en tien meter verder op banden staat te verkopen!

Dat doen die academische politici en bestuurders ook al op grote en grootste schaal van liederlijkste misdaad!

Met de logica van je verhaal kan men ook stellen dat intelligentie gelijk staat aan mate van criminaliteit verloederingen achteruitgang ondergang armoeden indien men de major fraudes en oplichtingen en misdrijven op grote en grootste schaal beziet.Alles academici en meeste dictators en frauduleuze politici ook.

Btw heb je ooit wel eens vermoed dat de scholen en academien als raciaal terreur discriminatie plunder en seperatiewapen tegen autochtonenvolken misbruikt worden?

Dat dé dadergroepering zich daarom van zelfs ca 50% VALSE academische diploma´s bediend om eigen belang en eigen gelederen in de besturen wetgevingen politiek en leiding op sterkte te houden.

Heb je al dóor dat overal waar die ploeg hun schooltjes in de landen storten om bij de kinderen te kunnen komen er binnen korste keren de pleuris oorlogen revoluties armoeden en gebreken afhankelijkheden hongersnoden misdaad en massamoorden starten?

Ooit vernomen dat de schooltjes worden misbruikt om de kinderen te verkrachten hersenspoelen drogeren sexueel misbruiken en in haat op te hitsen tegen wie men op dat moment maar nodig vindt?

Niet noodzakelijk ook de kinderen van alleen eigen ras en familie!

Oke dat was wat van mijn denken hier omtrent … en weten ook dus.

http://tinyurl.com/buadkaz


http://www.visionair.nl/wetenschap/stop-de-verdomming-van-nederland/comment-page-1/#comment-10403
Pfffzucht
30 november 2011 bij 03:23 · Reageren

Ja banken weg en een zeer gepeperde rekening voorleggen vanwege de fraudes misdrijven oorlogshitsen en diefstallen en die papiertjes met nummertjes er op drukken we zelf wel even voor twee kwartjes zonder rente.Is immers alles een familiebedrijfje wat dus iedereen kan en zou mogen.

Geld is immers een notatie van iets geheel anders wat waarde heeft en enkel een bewijsje van bezit.That´s it …en dán daar voor rente willen tot het einde der tijden is louter diefstal woekerij en oplichting?

Wat de achteruitgang van IQ betreft zijn helaas de academici de schuldigen herr Germen.

Onder beleid van die gelddrukkers dat wél

psychiatriekritikerberndseiffert.blogspot.com/p/die-verbrechen-der-psychiatrie.htmlhttp://www.visionair.nl/wetenschap/hoe-word-je-onsterfelijk-1/comment-page-1/#comment-10101
Sceptikant
24 november 2011 bij 09:13 · Reageren

Zorg er voor dat je bestaan zo saai mogelijk is dat geeft het beste gevoel van eeuwigheid.


http://www.visionair.nl/wetenschap/intelligentie-onvermijdelijk/comment-page-1/#comment-9871
Pfffzucht
19 november 2011 bij 01:13 · Reageren

kan men stellen dat inteligentie geevolueerd is vanwege overleven en daarmee dan een vorm van kwaadaardigheid inhoudt?

zo zijn er mensen eterstammen die voorbijgangers intelligent en charmant inpalmen goed te eten geven en groomen net als onze schoolsystemen en overheden kinderen doen.

mischien is iets alleenzaligmakends van intelligentie verwachten wat te veel te hoog gegrepen?

http://www.visionair.nl/wetenschap/universum/supergeleidende-antenne-kan-zwaartekrachtsgolven-waarnemen/comment-page-1/#comment-9869
Pfffzucht
19 november 2011 bij 01:01 · Reageren

je kritiek is niet goed doordacht omdat ik “ahw” zei en omdat zulke meetaparatuur inderdaad niet meer dan twee kwartjes behoeft.en een zwaartekrachtgolf een zwaartekrachtfluctuatie kan daar mee wel degelijk gemeten worden indien deze bestaat want laten we wel wezen ook dat bestaan moet nog bewezen worden.zelf betwijfel ik dat omdat het een opeense verschijnen of verdwijnen van enorme hoeveelheden materie verondersteld en dat gebeurd niet zo maar ook in novas niet.

volgens hun theorie zouden de atoomklokken op aarde al lang de zwaartekrachtgolven gedetecteert moeten hebben daar ze blijkbaar dan ook tijddiscrepanties veroorzaken en ook daar hebben we nog nooit van gehoord of wel?

en ondertussen blindelings al meer dan 50 jaar geloofwaardigheid aan ze geven is ondertussen behoorlijk welletjes dacht je niet?ze meestal gebaseerd op wat vage hysterische tv progjes en propaganda veel te overwaardeerd en heel einstein is ook al failliet.


http://www.visionair.nl/wetenschap/opera-herbevestigt-sneller-dan-licht-neutrinos/comment-page-1/#comment-9868
Pfffzucht
19 november 2011 bij 00:38 · Reageren

kan me herinneren als gister dat ze over al neutrinodetectoren bouwden om ook maar het bestaan van neutrinos te bewijzen laat staan een eerste flitsje te vangen.

kan me de artikelen niet herinneren noch gezien dat het dat geval reeds zou zijn geweest.

nu op eens én kunnen ze neutrinos produceren én detecteren én ze gaan sneller dan het licht én dat met een vaste overmaat van ca 18 meter op 730 kilometer?

er zouden dan toch ook heus wel al artikelen over de detectie van de zonnenneutrinos geweest zijn?
niet gezien ook al niet!

dát er iets aan de hand is is wel duidelijk maar of dat een sdl meting is?

is something rotten in the state of science?


http://www.visionair.nl/wetenschap/universum/supergeleidende-antenne-kan-zwaartekrachtsgolven-waarnemen/comment-page-1/#comment-9739
jokjos@yahoo.fr
Ppfffzucht
16 november 2011 bij 21:27 · Reageren

2 zwaartekracht zal ook met lichtsnelheid gaan?
Geeft een anomalie in de gravitatie?
Komt ergens van gaat ergens heen?

Dan is een simpele elektronische ahw keukenweegschaal met vergelijkssoftware al voldoende als meetinstrument en met zes er van kun je nog zien van waar het komt ook.

Mede van al deze dure te dure super de luxe miljardenmeetinstrumenten heb ik nog nooit vernomen dat ze maar zelfs de gravitatieveranderingen van de maanperioden hebben gedetecteert noch van eb en vloed dus iets is loos?

Als dat al niet gemeten kan worden hoe moeten ze dan een verre ster of erg zwakke golf vinden?

Ik vind de geloofwaardigheid van diverse takken der wetenschap ondertussen zacht uitgedrukt wel weg smelten als sneeuw voor de zon en alle critici zijn zeker een zachte dood gestorven?


http://www.visionair.nl/wetenschap/lhc-is-eerste-tijdmachine/comment-page-1/#comment-9611
ultrasceptisch
13 november 2011 bij 01:39 · Reageren

En nog steeds vraag ik me af of ze wel rekening hebben gehouden met de diverse relatieve snelheden van de Aarde zelf.Is die afwijking dan elke zes uur het zelfde?

http://www.visionair.nl/wetenschap/zonnestelsel/video-zo-ontstond-de-maan/comment-page-1/#comment-9610
ultrasceptisch
13 november 2011 bij 01:31 · Reageren

Geen opmerkingen: