Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

vrijdag 21 juni 2013

You’ve got the jew WOMAN OUT FRONT AND THE jew MAN BEHIND AND SCARED

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/keiser-report-by-amsterdam-noir-2-oeps-mijn-slechte-economie/#comment-16038
God Zei al een hele tijd Geleden Tegen Me ván : " ze leven van Ons Leed"
Het duurde behoorlijk vóór Ik Doorzag Wat Hij Bedoelde Maar OH WEE. Heel de economie nou Niét dé Onze maar dat van hen IS daar op gebaseerd op Leed ongeluk ellende chaos veroorzaken en misdaad geweld vijandschappen epidemien ook.

Ook geheel de Woningmarkt kapot gemaakt heel veel Mensen Hun Huisjes uit gedreven Die dat te koop moesten zetten met wachttijden van 3 jaar en meer en NU beginnen de bankiers al wéér hun bad finance aan would be kopers te slijten nu de markt aantrekt en er weer gekocht wil worden. Doen en deden steeds weer ook rtl7(verkondigde steeds reccesiedoomsdayberichten en Huizenkoop doomsdayberichten en smeerde bad finance en verzekeringen aan incluis stockmarketscam voor een Nederlandse miljardair) en de belastingdienst (verzond als gevolg hun eigen misdaden 900.000 dwangbevelen aan Huiseigenaren begin 2009 en veroorzaakte ook chaos van eind 2005 tm begin 2009 oa om even onterecht miljarden bij de Huiseigenaren onder te brengen voor de komende reccesiefraude begin 2009 gepland) en ook postbus 51 aan mee om deze chronische rampen te veroorzaken en er aan te woekeren terwijl de banken internationaal zwartboekhoudafdelingen er op na houden om de Gelden van rechtstreeks uit de belastingdiensten wég te sluisen oa naar china azerbeidsjan en israel.  Ook heel de reccesie in opzettelijk aangelegd  en deed Pas twee weken na de verkondiging door balkenende het Consumentenvertrouwen dalen en vier weken later de bedrijfscijfers...een simpel geval van zelfvervullende voorspelling met alle Gevolgen van dien en volgend extreem crimineelst misbruik door staat en politiek ook.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/keiser-report-by-amsterdam-noir-2-oeps-mijn-slechte-economie/#comment-16038
Spotje says:
June 20, 2013 at 10:35 pm
Btw ” the World Health Organization ” aka de WHO adviseerde de Landen toen het bestaan en aanwezig zijn van aids bekend werd gemaakt aan de Landen om er niets aan te doen maar dat dan wel door de individuele doktoren te laten behandelen eventueel. Al wéér een nieuwe economie geboren vretend van Andermans Leed. Dat begon 1962 met het injecteren van 500.000 noordafrikanen/marrokanen met Immuunsysteem vernietigend polioderivaat alvorens dezen als gastarbeiders in te voeren Wereldwijd. De arts daar aan betrokken kwam van Polen waar de adel van angela merkel die familie is van mark rutte en paus ratzinger ook vandaan kwamen.

Aids op zich is ook Niet besmettelijk óf soa Máár de tal van gevolgziekteverwekkers die zich aanzamelen en het Weerloze Lichaam aantasten wel en dat lijkt dan besmettelijk. In Werkelijkheid werd dat polioderivaat ook in de Kindertjes gespoten op de schoolreisjes als ook Spieratrofyverwekkers die de grote golven van Jongeren met Spierziekten creerden. En ook Reproductieremmers wat ze nu verder door hadden gezet dmv de vaccinatie acties van mark rutte en maxim verhagen en de hpv en vogelgriephetsen waar er nooit een wás en hpv een soa is dat van de gangbangs en misbruiken op de schooltjes in de creches in de Wijk terrorismen en ván de schoolreisjes kwam.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/keiser-report-by-amsterdam-noir-2-oeps-mijn-slechte-economie/#comment-16037
Spotje says:
June 20, 2013 at 10:15 pm
Heb ook nog een vet kijzerleick rapport:

Last week Japan’s Health and Welfare Ministry announced it was no longer going to administer HPV vaccines after they were found to be ineffective at preventing cervical cancer. What the Japanese news reports failed to mention is that investigators found evidence the vaccine was being used to sterilize women and that criminal charges were being prepared against Japan Medical Association and pharmaceutical company executives. This trail will lead to the World Health Organization and from there to the population reduction efforts of the eugenicist families like the Rockefellers and Bushes.”"

*Dat flikten mark rutte en maxim verhagen hier ook!

http://promienie.net/2013/06/18/benjamin-fulford-2013-06-18-the-hunt-is-on-for-m1-the-secret-guy-printing-fraudulent-euros-and-dollars-for-the-sabbatean-mafia/


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/16/geiten-beter-te-vreten-dan-kinderen-in-banana-fraude-nederland/#comment-16036
Spotje says:
June 20, 2013 at 9:49 pm
Ja altijd erg. Maar ook meeste Slachtoffertjes van de schoolreisjes hebben exact dit ook. Een bestaan van gebreken klachten en hospitaliseringen tussen het zich doodwerken en schulden afslaande ook.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/16/geiten-beter-te-vreten-dan-kinderen-in-banana-fraude-nederland/#comment-16033
Spotje says:
June 20, 2013 at 6:15 pm
“” Take the female and run a series of tests on her to see if she will submit to your desires willingly. Test her in every way, because she is the most important factor for good economics. If she shows any sign of resistance in submitting completely to your will, do not hesitate to use the bullwhip on her to extract that last bit of [b----] out of her.”"

Dit gebeurd dus alleen bij Volwassenen van Volken als ze Dezen aan het onderwerpen zijn met oorlogen epidemien rampen ziekten en plagen he? Zo als nu Afrika nu opnieuw een zoveelste revisie krijgt.

Eenmaal deze misdaden in de Bevolkingen aan gelegd is dat van Baby óp Baby en van Kind óp Kind alle Generaties die komen lang….dé kersteningen dé kruistochten dé hulpacties dé epidemien serie oorlogen ect en is een Ontkomen er aan zo goed als onmogelijk al snelst daar ook al snel alle laatste Vrijheid van Wil Verstand en Ware Wezen op houdt te Bestaan. Dan bent u tot de zondvloed geworden een automaton een neumanmachine nog maar en elke Ademhaling en daad nog maar van haat Angst geweld en Moordlust vernietigingsdrang. Het kwaad zelfe.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/16/geiten-beter-te-vreten-dan-kinderen-in-banana-fraude-nederland/#comment-16032
Spotje says:
June 20, 2013 at 6:01 pm
Op Visionair.nl gebruikte ruud lubbers om Onze banken Analyses te verstoren de naam arie roos en dát was altijd bij de naam die We hem moesten noemen áls dié Ons aan het verkrachten/misbruiken wás.

Dús Mind controlspecialismen in acht Nemende willen ze zó bij door hen verkrachte Mensen stockholm/helsinkisydromen absolute devoties activeren door die associaties om Ons te mennen en saboteren. Ook de staat regering politiek instanties media misbruiken zga alleen maar woorden namen onderwerpen die ze Òns als Kinderen in dé Hoofdjes geslagen verkracht en gemarteld hébben. HEEL en ALLE politieke agenda IS VALS EN DÀÀR OP gebaseerd alle tijden ALLE kabinetten en ván en mét begin christendom en eerder al!

Als Je Oog Krijgt Voor deze woorden/zinnen/namen/onderwerpen/etc als ze Geen macht meer over Je uitoefenen --- (Angsten opwekken emoties liefdes gedienstigheden geloof verwarringen vergetelheden verdriet vernederingen schaamten schuldgevoelens etcetc smerige gevoelens minderwaardigheidsgevoelens camera of aandachtsschuwheden wetsangsten voor overheden politie rechters ovjs (devoties eensgezindtheden meegaandheden met dezen) aanklachten straffen veroordelingen verstotingen en de dood ectectet slecht Mens of christen zijn) Dàn Zie Je in Een Oogopslag wié dat soort weerzinwekkende creaturen zijn in de Commentsecties op tv in de media op de schooltjes politiek burgemeesters rechercheurs regering staat  etcetcetc ONMIDDELIJK en Ok wlek kwaad ze met elke bijdrage beogen aan te doen.

Vandaar dat de overheden en in Amerika ook het verboden maakten om overheidspersoneel te Filmen  om Dat een of ander halve Zool ze Analyseerde en Steeds onder hun porems Vertelde wát ze gedaan hadden en hoe en met wie en wat. Van daar dat prins charles laatst ook heel snel uit beeld sprong oa. Schuw noemen ze hem heden. Nou Ik heb hem ánders gekend!

Ook deze wendy zit enkel Maar een Ieder af te branden Die het enkel Maar Òver Juist raciale mis en terreurdaden Hén Aan Gedaan Verwittigen. Tgen Juist door misdaden en door rascismen beschadigde mensen en Kinderen.  Sja Dát IS per Definitie Eigenlijk Obstructie van de Strafwettelijke Plicht Tót Openbaarheid  Geven Waarschuwing Publicatie Doén van Kennis van Strafbare feiten. Niets mis mee Dus! ALLE politiek en bestuur van de bankenmafia IS crimineelst ANTI Native OOK in Afrika. Joden zelfs Zien nog geen Eens dat ze zélf meest getroffen Bevolkingen zijn al vele eeuwen door al die verwarrende bankairreligeuse(rabbis imams   en priesters ook worden in tavistok inrichtingen op gekweekt)  en academische(satanisten) scholingen indoctrinaties en opvoedingen en dé honden gáán er weer eens met de winsten van dóor en is heel dat Volk steeds wéér éven Arm en berooid als Wij Allen gelaten ... achter gelaten vaak zelfs.

Dit is Hén ook al vóor Ons al lang aan gedaan en zich héden nóg áf vragen maar waaróm hun moeders tóch zó bazig waren altijd:  Wat handboeken van uw adel wetgever kerk en bankiers:

""  Take the female and run a series of tests on her to see if she will submit to your desires willingly. Test her in every way, because she is the most important factor for good economics. If she shows any sign of resistance in submitting completely to your will, do not hesitate to use the bullwhip on her to extract that last bit of [b----] out of her.    ...........When in complete submission, she will train her offsprings in the early years to submit to labor when they become of age""

By her being left alone, unprotected, with the MALE IMAGE DESTROYED, the ordeal caused her to move from her psychologically dependent state to a frozen, independent state. In this frozen, psychological state of independence, she will raise her MALE and female offspring in reversed roles. For FEAR of the young male’s life, she will psychologically train him to be MENTALLY WEAK and DEPENDENT, but PHYSICALLY STRONG.

Because she has become psychologically independent, she will train her FEMALE offsprings to be psychologically independent. What have you got? You’ve got the jew WOMAN OUT FRONT AND THE jew MAN BEHIND AND SCARED. This is a perfect situation of sound sleep and economics. Before the breaking process, we had to be alertly on guard at all times. Now, we can sleep soundly, for out of frozen fear his woman stands guard for us.

He cannot get past her early slave-molding process. He is a good tool, now ready to be tied to the horse at a tender age.""    loveforlife.com.au/content/08/02/16/willie-lynch-letter-making-slave-document-everyone-should-read-and-learn-how-evil-a
henrymakow.com/2013/05/circumcision-is-trauma-brainwashing.html
henrymakow.com/feminism_is_key_to_making_of_a.html

Alle kwaad heeft nog Nooit iets origineels bedacht dán hoog uit een eigentijds aangepaste ontwikkelingen/varianten  toe voegen en al generationeel  talloze malen  weder gedacht en toegepast vaak duizenden jaren al voorheen daar dat alles in kader van dwanghandelingen en gedachten blijft beperkt binnen het door traumas  ontstane complex geisoleerd. Zijn ook vaak als óf totale complete volledige visioenen/visies en totaalplaatje daar door. Rechters met hun hoge iq hebben daar veel last van door hun totaalziende beeldend denken en herkauwen van de eeuwen er door zonder Bewuste kritiek óf Zelfs bewsute Gedachte verder er over. Just a machine. Geeft een Ander Wél Kritiek is dé dood de verkrachting nabij. Daar  zit Geen Oplossing Creativiteit of Ware Intelligentie in alhoewél de mensen die door deze dwangmatige ideen worden overvallen menen geniaal te zijn en dé oplossing te hebben in alle geweld ook en werd het enkel maar hárder slaan (ALLE TIJD ALTIJD DÈ Onschuldige dé Weerlozen dé Defensieven)  als heel de wetenschappen ook per Saldo enkel maar raketmotoren op al de knuppels heeft gebonden en bestuurd met hun oude geest van baas boven baas van haat en staat en elke ellende  dat al bestond enkel maar van schaal vergroot heeft.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/16/geiten-beter-te-vreten-dan-kinderen-in-banana-fraude-nederland/#comment-16029
Spotje says:
June 20, 2013 at 5:10 pm
valt het kwartje spottert lidy ??? “”

Zélf Denk Ik Alléén Máar aan een gé ex communiseerde advocaat die zich door de Kindertjés die hij verkrachtte OOK AL “wendy ” liét noemen….Lidy zit zich nog te Schamen in een hoekje in een kroeg dronken als altijd!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/kabinet-extra-6-miljard-bezuinigen-om-de-jsf-en-al-hun-miljarden-foetsie-projecten-te-bekostigen/#comment-16026
en top temeier Halsema komt met de mededeling dat ontwikkelingshulp alleen maar voor de mooie plaatjes is""

Reken maar dát halsema dáár zeer Goed mee op de Hoogte is. Die neem je Niet in de maling als Fake hulp of rechtenorg óf Fake rechtbanken óf Fake politichristús en népberoepsmartelaar meet een té hoog loon en pensioen en bovenwettelijk prefab immuniteitseilandje bij de eu een abc eiland of gewoon he dé staat die wéét wie ze slaat én wié niet.

Méér dán 1,2 TRILJOÈN IS AL wég geroofd dé afgelopen ca 48 jaar per Biafra dat op gestart werd in de geest van ook de Valse holocaustclaims " ze dáchten kóm wé doén er nog een bij...en al die tijd is er zélfs geen eens    één  behangetje op welk plaggenhut in Afrika dan ook aan gebracht enkel te duur agent orange om de ontwrichtte Culturen en Volken van slavenstromen te doen zwellen tot aan de strot. Onder voorwendsel vluchteling immigrant slachtoffertjes(KIndtjes op hun motorkap binden.Zie hulporgs van moment op TV kwijlen om hun broodje budget subsidies terwijl de slaven en adoptiehandel ze al geen windei legt)

Buitendién Kent U dé Gévolgen ÁL .... de Gevolgen van strychninedoseringen WÈL?

Bij bepaalde doseringen sterven de extremiteiten af....nét als bij sommig slangebeten...Vingers Neuzen Oren Tenen en Teentjes....traag necrose/gangreenachtige symptomen... van dié trúck hébben ze geheel dé derdewereldhulporg opgezet dat talloze dorpen van ...   xxx  ""MELAATSEN"" inwoners had. Welk simpel dé Slachtoffers van genocidewerken waren alle eeuwen dóór ook in Europa. Dé dokteur   legde Ons dan wel uit hoe de kuch ziekte te moeten noemen en dat zijn rékeningen betaald moesten worden van zijn misdaden/misdaad.  Sjá óf u nóg wát Geld heeft ook die missionairs en dát zuster wátje met haar gevleugelde kapje en áls U niet snel genoeg uw Spaarvarken slachtte u minstens dán wel een schuldgevoel en idee van slecht Mens te zullen zijn gáf. Zoals Ik al Zei schuldgevoelens vor al in Kindtjes aan leggen gouden bergen voor die meute jakhalsen en kaalkopgieren.

Probeer eens het strychninegehalte of   oudere polioderivaten in diabetespatienten te Meten Op te Sporen naast dat dit door bijkomende massaalste Slaaponthoudingen op schoolreisjes veroorzaakt wordt en heel de mengele industrie ér té dure stulpjes van heeft naast dat op die plekken ér ook de strychninedoses werden geinjecteerd dat ook mede enig verantwoordelijk IS voor Jeugdpuistjes dé zogenaamde adolescentie en vervroegd Haar uitval Tand rot.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/kabinet-extra-6-miljard-bezuinigen-om-de-jsf-en-al-hun-miljarden-foetsie-projecten-te-bekostigen/#comment-16027
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:16 pm
Satan Betekent es at ana = uit uw aangezicht – U stierf in GOD´s Aangezicht en nog steeds.
De door u en de uwen geschapen werelden en realiteiten bevatte demonen en satans en duivels de Werelden van GOD úitéráárd Niét. Alleen dé zotten die van God los zijn vernietigen steeds weer alle eeuwen al zélf alles dat ze zélf schiepen.Dé moordenaars van zelfs hun eigen Vrede en verlangen naar Veiligheid en dat Paradijs dat Shenandoah. Dát IS dé paradox van trauma en complexwerelden die enkel bouwden wát ze haatten en vreesden. Dát … deze verstoring en vernietiging van GÓD´s Schepping is altijd het uiteindelijk enige gevolg van alle geweld en verkrachtingen. Niéts van uw werken Past in de harmonie van dit Heelal. Trauma en complexwezens zijn per Definitie verdwaalden en dwalenden. Zélfs hét állerminste sprankje kwaad is Niét van GOD´s Hand.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/kabinet-extra-6-miljard-bezuinigen-om-de-jsf-en-al-hun-miljarden-foetsie-projecten-te-bekostigen/#comment-16026
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:01 pm
@ Gerrit Ik ben anarachist

Dacht Ik al want je valt inderdaad liefst iedereen in de rug aan en liefst zo native zwak en weerloos mogelijken want dat is wel zo veilig en legt elk Argument Elk Protest van ECHTE Anarchisten naast je neer en steekt het in de Rug. Als ondertussen alle hier Geplengde Feiten en Argumenten al wel. Anarchisme Betekend Protest Tegen gevestigde orde mevrouw aka simpelwég Burgers/Slachtoffers die hét Helemáal Gehád hébben met de bestaande overheden en hun mede uitvreters. Wat zó óm de vijftig á honderd jaren plaats vindt alle eeuwen al onder dézelfde uitvreters en plunderaars. De Nationale Recherche had nog een Dossier van Twee Meter van de laatste twee eeuwen Over ze Op Gebouwd/Info bij wicher wedzinga te Betrekken

ana=ná/achteraf r=ar=arc=vonk=vuur=opleving=(=emotionele reactie)Licht=Bewustzijn=Wording=Id=Leven=IO chist=afscheiden/splijten/afwijzen/af zetten/Protest

Dat uw loon u náár geest wérk en vrucht úit betááld Moge Worden! Gelukkig kunt u al vast Ongelukkigen Niets meer décláreren. Enkel die goot waar u in zit is blijkbaar nog Niét Diép genoeg.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/16/geiten-beter-te-vreten-dan-kinderen-in-banana-fraude-nederland/#comment-16004
Ja Steven Brown ook en zga alle revisionisten en veel Goede religiegeleerden en meeste Vernieuwers en meeste Klokkenluidersrijk wordt rijker en arm mag nog armer worden.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15970
liesbeth says:June 20, 2013 at 8:11 am

Hebben oranje dat belgische schooltje en het ibn schooltje en de mediahetse en sbs en die gillende nlp tsjakka goeroe néroeh  dan dus met elkaar te maken lijkt het helemaal? Heeft die het schooltjes debacle voor jullie bedacht? Zal die wel op de justitiele betaalwcrollen staan?
Was dan oranje ook al in de buurt van dat Belgische misbruikschooltje de blokkendoos?
Snap niet waarom anders er belang kan zijn van grote pr de vries gerelateerde spelers om ván dat misbruikschooltje met maar 1 kleine misbruikster zoals ze beweren áf te leiden met een hysterische hetse tegen wat fraude? Daar zit dan groot belang achter. Kan ook de plaatselijke belgische elite weer zijn. Je Weet Wel burgemeesters topambtenaren ministers presidenten rechters etc en internationale afleidingstaktieken zoasl heel de hofnarzaak ook als een afleiding werd misbruikt door de amerikaanse misbruikersfbi ván eigen metier grund und boden en aan Ons uit geleverd.

Al hoewél de joodse misbruikeliten al wat jaren al hun  eigen  misbruiken lopen te associeren met het koningshuis om eigen schuld af te leiden naar hen. Zo ook steeds met een advocaat des konings croiset dé Landverrader op komen draven en daar mee opzettelijk link leggen naar oranje om van eigen metiers af te leiden.http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15974
Spotje says:
June 20, 2013 at 8:23 am
liesbeth says:June 20, 2013 at 8:11 am

Dus jullie slaan niet alleen maar Weerloze mensen met piepkleine bordjes wég van de pleinen die Wat Tegen oranje Willen Zeggen? Jullie doen veel meer..


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15972
Spotje says:
June 20, 2013 at 8:21 am
liesbeth says:June 20, 2013 at 8:11 am …oppassen he…or i.ll blow you,re cover (up)…
Drukke dag vandaag he… Bye,Bye “”"

Is daar Wat aan Waar liesbeth ff Serieus

En nu je het over me opblazen hebt inderdaad is Comment waar in Sprake van de van vollenhovens ook verdwenen. stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15918

Nou mooie baan heb je dan
Belden ze je uit je warme bedje?

Voor de Liefhebbber de weg gehaalde comments hier Nogmaals twitlonger.com/show/n_1rktu5n


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/16/geiten-beter-te-vreten-dan-kinderen-in-banana-fraude-nederland/#comment-15969
Spotje says:
June 20, 2013 at 8:10 am
Het Comment Spotje says:June 20, 2013 at 8:07 am Hoort onder wendy says: June 20, 2013 at 7:37 am Dit Blog is echt beschadigd.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/16/geiten-beter-te-vreten-dan-kinderen-in-banana-fraude-nederland/#comment-15968
Spotje says:
June 20, 2013 at 8:07 am
Ik denk dat je dé winter geen eens haalt. Alle Netwerken en Burgeriniatief al van vér vóor Je Geboren werd was ALTIJD AL geinfiltreert door demonische joden van de duivel en de leiding al snelst uitgeschakeld en vervangen en het netwerk misbruikt voor de gebruikelijke kwade werken “> óp Náám ván die Bevolkingen als dat christendom óp Naam ván Christus en God misbruikt werd en de leer van mohammed op Zijn Naam na dát Ze Vermoordt waren voor méér dan allerlaagste werken tegen God en de Schepping en heel de Mensheid. De Geuzenopstand kapot gemaakt door van uit het spaanse(joodse) koningshuis een ambtenaar een marano(rabbi) te sturen die Willem I liet Vermoorden en zélf Zijn Plaats in nam en zó heel de Geuzenopstand snelst teniet deed.

En zeventiger tachiger jaren van uit de aivd bvd etc etc Burgeriniatieven geinfiltreert en als al de eeuwen te voor misbruikt slechte namen gegeven gecriminaliseerd en op geruimd…vijftiger jaren nog dé blanke sabel in dé kippenekjes wegens het hebben van Praatjes waar de molukse huurlingen nog furore maakten in den Haag.

Zelfs de Individuele Bloghouder Klokkenluider krijgt vroeg of laat té Wijs Geworden te Goed Geworden met ze te maken en zijn er al hónderdenduizenden kerkhoven op het Internet aan verdwenen Blogs Websites en Archieven wegens hun even eeuwen van chronisch kristallnachten onder dé Volken van chronisch Hun Geschiedenis en Geheugen zelfs het joodse roven terwijl dezen voort plunderen en rapen als adel en eliten als notabelen en wijsen als banken media en wetenschappen schooltjes en kerken industrie Jé leraar Jé burgemeester en politicus Jé boegbeelden der moraal en integriteit etcetc etc etc etc…


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/weer-liegende-wethouder-weg-door-stalker-seks-relatie-met-riante-wachtgeld-uitkering/#comment-15964
Spotje says:
June 20, 2013 at 7:48 am
Ja en die apen zijn wegens geboren en opvoeding bij bronpsychopaatouders natuurlijk als Baby ook nog eens verwaarloosd naast wel meer gruwelijke dingen en dat heeft tot gevolg dat men later slecht voor zich zelf kan Zorgen laat staan voor een ander laat al helemaal staan voor onbekende Anderen en een Wereld dat men haat…Een Volk…en het asobot criminele egoisme en even criminele meer dán hóndsbrutaliteit met hun buiten de bescherming van de wetgeving van de Bevolking in 1991 en dat piknogmeerarrest is ook wel een streep onder dat beeld. De méér dan absoluut genoegelijk heb en grijpzucht van paniek van nooit genoeg ligt ook in de Babytijd van de verwaarlozingen en starvationmartelingen waar het christendom mee aan kwam om Europa te domesticeren en onderwerpen(kerstenen)

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15940
Spotje says:
June 20, 2013 at 5:30 am
Wordt Tijd om als Iemand WOB Verzoeken inzake peter r de vries en justitie gaat doen Ook de tsjakka npl goeroeh éroeh er Bij op de WOB te zetten aangaande de justitiele betalingslijsten. En sbs Ook!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15939
Spotje says:
June 20, 2013 at 5:25 am
Ja is Mij Goed Genoeg Gerrit. Dan blijft liesbeth over die hier ook al om kwart over vier was.Bij de in comments aan gegeven tijd moet men 2 uur en vijf minuten bijtellen. En dat zal dan wel een reden gehad hebben dat haar sbs adviseur nlp goeroe inzake de misbruiken van dat schooltje heden genoemd werd

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15938
Spotje says:
June 20, 2013 at 5:16 am
Warempel nu zijn de reacties op liesbeth ook al allemaal verdwenen

extremisten/#comment-15932
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:03 am
Liesbeth héb jij michien met hacken te maken want jij komt anders ook toch nooit zo vroeg op de sites? stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/godfather-erik-staal-moet-alleen-bloeden-voor-het-jatten-van-1-9-miljard-van-zijn-huurders-is-hij-de-superman/#comment-15931 Werk je voor de staat?

extremisten/#comment-15936
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:28 am
Ongelovelijk het comment Spotje says:June 20, 2013 at 1:20 am staat helemaal een ca vijf comments naar boven gesprongen. Dit Blog is op zeker gehacked en beschadigd.

stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15935
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:22 am
Voor de Liefhebbber de weg gehaalde comments hier Nogmaals twitlonger.com/show/n_1rktu5n

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15936
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:28 am
Ongelovelijk het comment Spotje says:June 20, 2013 at 1:20 am staat helemaal een ca vijf comments naar boven gesprongen. Dit Blog is op zeker gehacked en beschadigd.

stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15935
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:22 am
Voor de Liefhebbber de weg gehaalde comments hier Nogmaals twitlonger.com/show/n_1rktu5n


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15935
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:22 am
Voor de Liefhebbber de weg gehaalde comments hier Nogmaals http://www.twitlonger.com/show/n_1rktu5n


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15935
Geweigerd cq onmogelijk nog te plaatsen:
Voor de Liefhebbber de weg gehaalde comments hier Nogmaals Daar Ik ze Zeker Niet onbelangrijk Acht
http://www.twitlonger.com/show/n_1rktu5n


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15934
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:16 am
Gerrit gerritsen was vanochtend ook al zo ongekend vroeg op de site. Gerrit heb jij de site gehacked? De info over de nlp goeroe aka ondermeer sbs crime denktank weg gehaald?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15933
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:05 am
Spotje says: June 20, 2013 at 4:03 am was duidelijk een replay op liesbeth says: June 20, 2013 at 2:17 am en kwam er weer los onder te staan. Dat werkt dus duidelijk niet meer!!! Kan zijn dat er inbraak geweest is!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15932
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:03 am
Liesbeth héb jij michien met hacken te maken want jij komt anders ook toch nooit zo vroeg op de sites? http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/godfather-erik-staal-moet-alleen-bloeden-voor-het-jatten-van-1-9-miljard-van-zijn-huurders-is-hij-de-superman/#comment-15931 Werk je voor de staat?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/godfather-erik-staal-moet-alleen-bloeden-voor-het-jatten-van-1-9-miljard-van-zijn-huurders-is-hij-de-superman/#comment-15931
Spotje says:
June 20, 2013 at 4:00 am
De Vraag óf Brown Zélf wel comments heeft verwijderd staat nu Open. Ten eerste die modereert toch nooit zó vroeg in de ochtend tenzij wakker gebeld mischien? Anderzijds zijn er ook comments weg die al lang het kritisch Oog gepasseerd waren en bleven staan al dagen…ook lijkt het als of de Site toch verkracht is gezien de linkwarboel nu….

Is wat duidelijkheid te geven wát er nu gebeurd is?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/godfather-erik-staal-moet-alleen-bloeden-voor-het-jatten-van-1-9-miljard-van-zijn-huurders-is-hij-de-superman/#comment-15930
Spotje says:
June 20, 2013 at 3:38 am
Brown als een comment weg gehaald wordt verschuiven lijkt het alle linkverwijzingen en zijn de reeds gelegde linkdoorverwijzingen niet meer accuraat. Beter dan comment laten staan en enkel de tekst wissen…

Of de Site aangevallen en beschadigd is als dat nu Zelfs Niburu al aangevallen moet zijn? Als Ik antwoordt op een comment en op de reply klik en antwoordt komt de reactie niet onder het desbetreffende comment maar er los onder.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15924
Spotje says:
June 20, 2013 at 1:20 am
Echt de Moeite Waard om de Comments op klol ook Door te Lezen: http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24023/dit-is-de-wereld-van-de-pedograaf#comments

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15923
Spotje says:
June 20, 2013 at 1:04 am
Kan Dús ZIJN dát nlp grossier tsjakká in dé buurt van sbs en hun vampiermeute gezien IS vlak vóór hun belagingen van dat ibn schooltje…..Tóch nlp linquistisch gú … goeneroeh? Ouwe eenmans(noú já mán?) denktank!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15922
Spotje says:
June 20, 2013 at 12:52 am
Én Menig zich maar af vragen in verbijstering wát dat te betekenen heeft dat heel de media zó over wat fraude op een schooltje heen vallen…..noú dát IS dé bedoeling ook Je aandacht trekken en vasthouden gehypnotiseerd door de bizarre discrepanties en wanverhoudingen en emotioneel gevangenzetten en niemand Door Heeft wát zich tegelijk op een heel ander schooltje af speelt. Tóch tsjakká ouwe nlp reus zére neús?

Met een Foto bij de Kids van de Belgische misbruikschool langs gaan van tsjakka de in Nederland rónd hangende nlp goeroe zou Òók wel wat Doen Vinden/Herkennen?(Niét tegen de politie zeggen dan uiteráárd) maar Dát Kunnen die allochtonen Ook Zelf Wel.

*Btw zowat natuurkundige wet wegens de beria Mind controlprogramma´s IS dat de schooldirecteur altijd ook in de misbruiken betrokken is en niet alleen de leraressen en dat om surrogaat ouderparen te vormen die het Ouderschap met de jaren ván de Ouders roven en de Kids een Valse Identiteit aanmeten de bankiers wel gevallig en altijd wel winstgevend loyaal dan. Mede opzetten in haat tegen Eigen Volk Eigen Familie en Eigen Ouders. Ahw een autoimmuunziekte van Je Kind maken.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15921
Wat Ik hier al over de hulporgs of would be fake hulporgs aangaf  http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/16/geiten-beter-te-vreten-dan-kinderen-in-banana-fraude-nederland/#comment-15912

zal wel navolging vinden daar nu ook al een hulporgje op ned 1 nos(cosa nostra ) over hulp in syrie staat te brullen wegens budget en donatievrees. Dat zal dan wel een hele week weer gaan duren zo niet langer al die Fake propagandas van de hulporgs op tv. Wordt saaie tv dus.

Al weer niets van de mensenhandel via eucommisie via adoptieburos dé jaarljks uit Europa spoorloos verdwenen 1 miljoen Kinderen per jaar(2500 pér dag) met instemmend stilzwijgen van alle overheden en eucommsie whole along the way en  de verhandelde afrikanen en de 10 miljoen in hongersnoden gegooide Somalis óf die nog wel leven en alle tijden geen Spóor Òver wélk misbruik of drogering van Kindtjes dan ook ....neuh wél een Kindtje over het Bolletje geaaid in syrie ...nou hoer á dan maar... zelfs het voorval van de misbruiken op het schooltje dat vandaag op Klokkenluideronline.is Gemeldt werd is geen Spoór van op Tv terug gevonden. Hofnarachtige zaakjes Mogen zeker maar eens in dé tien jaar op TV?

Zéér VRÈÈMD genoeg ligt dit ibn schooltje wél onder hevig mediavuur als of de Planeet ..... om blijkbaar wát frauden....er van af hangt wát dus een associatieve verhullingstechniek is van de misbruikgroep om via gelijkende associatie verwarring afleiding en vergetelheid te zaaien. Oa het lekken van kamerlid tang dat wás om het eerder lekken van hirsch ballin over de cda om dat ten val te brengen ten gunste van hun Afghanistanplannen was ook zo een afleidingsmanoevre.

Kun Je gelijk weer Duidelijk Zién welke partijen en pulplitici kneedeep in dé slaapfeestjes en Kinder misbruiken en handel zitten....Kámerrrrvraacghen....!!!

Als dus nu Mensen horen ván "schooltjé...? " zullen die denken "oh dat oplichtertje....

Daar geheel de politiek zich met dat schooltje bemoeit zal het zo zijn dat het op Klokkenluideronline.is Vermeldde schooltje dús al die pulpliticci over dé vloer had en ém er kneedeep op dat schooltje hébben in gehangen en het heel wát meer dan een krasjes gevende en lebberende juf zal zijn geweest!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=it-LOFNJdng

*Bij al deze onderwerpen Onthouden dat de misbruikoverheden in al deze gevallen internationaal samenspannen in afleidingen en misdaden.


Let ook maar eens Óp als er nare dingen in de alt media of nieuws komen dat er dan ook vaak op ander gebied ook nieuws en media mét stories komen waar in de namen een gelijkenis vertonen met de zaken die ze willen verhullen dan. Verwarren en afleiden naar niets zeggende onderwerpen. Vaagheid verwarring chaos onzekerheid in Je Hersens importeren.
http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15920
Spotje says:
June 19, 2013 at 11:50 pm
Als u even aan geeft wáár Ik volgens u vals bezig zou zijn even aanduiden of inhoudelijke kritiek plaatsen en Help Ik u onverwijld uit uw natte dromen. Máár dát durft u dan alle tijd al niet.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/ibn-ghaldoun-schooltje-dagen-lang-zwaar-belaagt-door-terror-jaap-en-rechts-extremisten/#comment-15918
Spotje says:
June 19, 2013 at 9:17 pm
Ik wil inzake dat ibn schooltje even dit gedenken/overwegen:

"" stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/16/geiten-beter-te-vreten-dan-kinderen-in-banana-fraude-nederland/#comment-15912
Spotje says:
June 19, 2013 at 6:58 pm
Nu is er een verschijnsel dat Dùs helemaal GEEN toeval meer kán zijn. ELKMAAL en der terroristencellen van de bankiers wordt bekritiseerd op Internet kún er donder óp zegggen dat binnen korste kéren dat op tv gegrooms en van imagogherstel voorzien wordt.""


Nu IS het STEEDS ZO dat áls er in de Alternatieve media wat dan ook exposed wórdt er op gewacht kan worden dát heel de msm desnoods Wereldwijd(de artificiele vaticaanhetse de Landenfaillisementen de reccesies de bankenproblemen de eumuntzeikpartijen de antiterrorismenwetgevingen de esmbedreigingen de gemilitairiseerde vogelgriepbedreigingen  ufoos haarp chemtrail niburu en klein grut belichten etcetcect ) een tegenactie en tegen propaganda begint/start.

Dús dat toch al rascistischreligieuse  ibn schooltje zou wel eens een zelf opgezette exposure van deze misbruikmafia ...Èn hun handlangers dé allochtonen ZÈLF (imams en buitenlanders fullin de misbruiken) kunnen ZIJN om nu de allochtonen een zieligheidsimago aan te plakken en het voorval als dekmantel moet fungeren voor wát ze zélf deden al van het allereerste moment dat ze hun hoeven in Europa hakten. Dát zijn de joden streken van manipulatie met geselecteerde berichtgevingen wát de joodsbankaire eliten en adel ook de afgelopen jaren sinds 2009 deden en op vele kanaalen op tv Ons zitten te groomen dat het een lieve lust is en zelfs dát ze enig cultuur zoúden hebben gebracht(zelfs moordenaar en Kinder massraper met heroine roman polanski opvoeren als hét standbeeld en voorbeeld vóór dé gemiddelde Homofielen en enig cultuurbrenger haha. daarbij wel vergeten te zeggen dat ze Homofielen al vele eeuwen vervolgen via hun kerken en media en de Pedofielen via hun media en justities en nobele Kindér seriérapende wetgevers.

De Homofielen vervolgingen dienen er voor dat We terug deinsen om Christus Lief te Hebben en de Pedofielen vervolgingen om Ons terug te doen deinsen God Lief te Hebben die Mét de Kinderen Komt en hebben zó alle Gezinnen Volken en Elke Liefde verwoest en tot hun hoer en slaaf gemaakt in hun bordelen en industrien des duivels  en legers dés onheils. ALLE kruistochten brandstapels kerseningen doop(Babies verzuipen) en geweld staten kerken en wetgevers dienden enkel die doelen.Uitvreten en neer slaan.

Ze hebben Ons zó debiel en suf gemarteld en geneukt alle eeuwen dóór dát zelfs de slimste Theoloog niet in 1 Oog opslag Kán Zién dat het kruisteken Niéts Met Christus of God te maken heeft dan Hun dood en het Einde van Hun Werk Liefde en Werelden. Het doopritueel der kerken als breking der Mensenzielen op Pas Geborenen Nivos! Mind control en slaafmakingsprocessen.

En kerken en  schooltjes en academien zijn van eerste moment .... en stonden 2000 jaar geleden al in Byzantium waar Christus die op de Golgothe gekruizigd werd nog 250 jaar lang in de lokalen opgesteld stond en de bush family tot voor kort nog met datzelfde kruis sleepte en altijd bewaard had  ook te talahasee/apaloosa.... eerstelijns tavistok instituten van de bankiers. De romeinse heersers begonnen hun demonische christendom al 3200 jaar geleden over Ons uit te storten.

Btw uitstekend dát de misbruiken op die allochtone schooltjes...en probeer ook de moskeeen   en schoolreisjes eens...aan het Licht Komen daar Niet ván Máár lijkt wel weer afleiding dus. Dan offeren ze altijd als het niet anders kan hun buitenste en laagste ringen/klassen óp. Hebben ze toch zat van in voorraad.

*Btw afleiding verhulling verbloemingen: Ik had toch laatst Gemeldt dat er een marinehelicopter van vliegbasis Eindhoven een raket met dé regards van de van vollenhovens  bij Me moest af leveren met de controller Me van uit een tegen over gelegen slaapkamerraam met de gsm aan zijn oor duivels stond aan te grijnzen ván "die wéét niet wát Hem zo overkomt"?

Nou wás er  die ochtend  tegelijk met die zware marinehelicopter ook een politiehelicopter in de lucht wegens een Moord in Onze Wijk achter. Een Moord  `s ochtends vroeg door huis binnendringing en door de deur heen een man dood geschoten.

Nu Begin  Ik te Denken dat die Moord gepleegd was om die politiehelicopter de lucht in te krijgen om die marinehelicopter te verhullen op de vluchtradars  en in  de Gevolgtrekkingen cq Onderzoeken verwarringen te kunnen scheppen  en de uitvoerders simpel van politieburo Terneuzen zelf kwamen? Heeft nog het voordeel dat ze alle onderzoek Getuigen Sporen en Bewijzen geheel en al zélf in de hand houden.  Een situatie dat vaker  veel vaker wel hét probleem is.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/godfather-erik-staal-moet-alleen-bloeden-voor-het-jatten-van-1-9-miljard-van-zijn-huurders-is-hij-de-superman/#comment-15917
Spotje says:
Your comment is awaiting moderation.
June 19, 2013 at 9:17 pm
Btw die vestia staal doet me aan de huidig levende prins bernard Denken. Kan het niet echt vatten maar de van vollenhovens zijn erg berucht om hun alles roven met moord en doodslag met oplichting en bedrog zoals in de oorlog ook al opeens de hoogovens van hen waren en de ptt met de privatiseringen op eens ook.

https://twitter.com/Bonusje/status/303176221989158912


De Ware Eigenaren van de hoogovens werden gelijk maar met nog een miljoen Burgers op transport gezet de dood in met devote hulp van de altijd fanatieke absoluut niet rascistische cohen en assherraden der bankiers. Sja wié zullen die provinciebeheerders van china dán wel dienen? Zelfs heel de eucommisie hield totale uitverkoop aan china van begin af aan en wás dan ook door die bankiers opgezet!

Dat china wat amper 40 jaar geleden nog een middeleeuwse boeren en plattelandsbevolking wás is nu al lang zo vér dat ze heel de Wereld konden manipuleren en afpersen met mountains van Dollar overschotten. Sja waar al die tijd dé triljoenen heen zijn geroofd is dan Geen raadsel Tóch? Zullen dan ook wél speciaal aangelegde provincies hebben mét uit het Westen geroofde Kinderen om verzekerd te zijn van een voorraad scumslikkers net als azerbeidsjan/mongolie ze  dat ook al hebben aan gelegd deze állerláágste lowlifeculturen en religien. Willen dán het dak van de Wereld ook nog zijn ...wáár dóór al de lekke plekken dé slierten van hun Geestelijk nivo  omlaag druipen!

En deze kloon prins bernard is ook al weer in het Nieuws geweest met bevreemdende manieren van zaken doén.....

Sja dat staal dán nog eens naar een abc eiland uitwijkt wordt dán mischien wel een abc´tje?

Landsgrenzen wetgevingen religien advocaten alleen maar aangelegd om de geplunderde Volken onder dé duim te houden gevangen gezet?  Waar bij verdergaande plunder al in werking is door de Europeaan alle bankgeheim nu in Hun overgebleven Armoeden te ontnemen en dát wél aan de russische olicharchen te laten die zich dus sneaky inkopen in het laatste restant van de EU en We dan hún onteigende ontikte beroofde en bestolen slaven en werknemers dan weer moeten worden...

Zelfs de arabieren komen nu hun roofgoed beleggen in Europa oa nota bene windmolens huichelhuichel....jaja stond wél goet op TV die scheinheilen.

Arabie is al minstens 600 jaar van de bankiers en de islam nog langer al onder hun bestuur. En van wie dat christendom stamt is ook Geen raadsel meer....alsmede hun belastingdienten wetgevers koningshuizen en staat schooltjes industrien banken media en kerken. Wie zei dat fullpacket service niet meer bestond?

Geen opmerkingen: