Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

woensdag 26 juni 2013

STEVENBROWNBLOG CENSUUR JUNI 2013Brown begint ook meer en meer te censureren zonder eigenlijk Reden dan vage  algemene mededelingen aan derden die klagend binnen komen steeds weer en hen op de wenken bediende. Een rare gang van zaken daar die nog nooit bezwaar maakte tegen welk Bijdrage dan ook.

Vast de Gevolgen dat die zich te veel in de picture gewerkt heeft wat hét Gevolg al was voor Elk Klokkenluider tm heden  en Internet gesierd wordt door honderdenduizenden kerkhoven.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16543
Spotje says:
June 26, 2013 at 8:07 pm
Waar zijn de 32.000 miljard”" En Wel Méér. Rare IS dát als Men Dáár Over Gaat Commenten dit het snelst verzekerd is van repressailes en een totaal brede mediastilte. Heel dat internationale metier boven de adel en regeringen nog wordt aan alle kanten internationaal af geschermd en gefaciliteert door alle media regeringen en amper een Blog dat het AanSnijden Kan en Voort Bestaan. Wat er afgelopen 40 jaar Wérkelijk in geheel de Westerse Wereld aan de gang was en is IS nog geen Spát Van Belicht. Wát Ampels door Mij en Gelijken en That´s it. Ondertussen Ons wél doodzeuren stalken en belagen met ontzettende onderdrukkingswerken en propagandas en dé rekeningen van de Schaden willen onderschuiven. En dat is de Echte upper-lowerlayer tweedeling Wereldwijd. Geen eens raciaal dat zijn maar manipulatiespeeltjes Maar ultrarijk en Armgehoudenen.

Ook in de beria en verder Mind controlwerken op de schooltjes en in de kerken worden/werden dé eigen Kindtjes op gegeven moment na een fundament van gezamelijke diepste breking en ontikking dan met een vier jaar en eerder al de mafialid/daderweg op gedwongen en de anderen de Slachtofferweg als zijnde het vol of lagere en laagste klassen. Een fundamenteelste “onbewuste ” tweedeling.

Dé daderklassen werden dan Onze bestuurders burgemeesters ambtenaren topambtenaren en ministers en presidenten hoogleraren en academici religieus leiders politici fractieleiders vakbondbestuurders bankdirecteuren etcetcetc ..Wij dié belastingbetaler dan die verslaafde die hoer die schuldige die zieken die gebrekkigen die gelovigen die debetklassen

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16541
Spotje says:
June 26, 2013 at 7:48 pm
Btw als Je tzt Gaat WOB´en over wát die drones gefotografeert zullen hebben zal dat als met al de staatsmiddelen al het geval is enkel maar Klokkenluiders/Blogbeheerders/Getuigen getarget hebben. Zelfs heel dat multimiljardenzuigende blackwater/g4s excuus van antiterrorismenbeleid belaagt enkel maar Burgers Anders Waren ondertussen Wél alle imams rabbis en media eigenaren op geruimd wegens zwaarste dagelijkse terreur bedrog Rassenhaatzaaien criminele propaganda massrapes drugsterreur en delicten.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16540
Spotje says:
June 26, 2013 at 7:38 pm
Btw mogelijk zijn de drones uit gerust met de natte droom van de banksternesten een emp maser dat verwoestende electronische aanvallen kan uitvoeren. Dwz dat Je Huis en Computer opeens kunnen roken.

Wil ook de politici en aanverwant Waarschuwen dat geen een staatsmiddel het Gelukt id om NIÈT in klauw van de bankenmafia via hun vele vele handlangers families infiltranten en raciale en religieuze collaborateurs té Ontsnappen incluis t Spaarverken en Toekomst van Je Kind. Dan kunnen er aanslagen op Industrie regering instanties banken communicaties en Landenlogistiek Energie en nutsbedrijf(Atoomcentrales) zó maar óm de hoek liggen. En een israel al decennia Ons in geheel de Westerse Wereld via de eigen printers al bespioneerde en er breed op uit is Allen Weerloos te maken en verzwakken gtv hun almachtwanen pure misdaadeconomie en hebzucht. Al in 2000 wilden israel en de hoogste li chinese bankentop Geheel de Westerse Wereld voor de eerste maal levend verbranden incluis vele honderden miljoenen Joden om Wié ze niéts Geven. Om daarna terug te komen met de allochtonen als hun plunder rape en Slavenmarktbeheerders wát die al vele eeuwen toch al waren en zijn. De li bankentop israel en de allochtonen zijn mekaar Dus veel nader dan heel de Westerse Wereld incluis al de honderden miljoenen Joden er in. Laat dát een Waarschuwing Zijn voor met wát voor geesten We te maken hebben. Áls Iran al drones kan overnemen Dán de makers dé fabrikanten van die drones israel wel helemáál!


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16539
Spotje says:
June 26, 2013 at 7:08 pm
Nou Zjos áls iemand zónder hoe of wát binnen komt stuiven ondertussen zga elk Bezoeker lijkt het wel verwijderd wil zien en Je in het verder totale ongewisse laat maar wel de Aandacht meer dan genoeg Trekt iets met de artikelen van afgelopen dagen Zéker Wél te maken te hebben hoé dan ook Kan Natuurlijk èlk eventueel excuus volkomen in het haar gesmeerd krijgen.

Dát Men bij dán Gis en raadwerk er hier en daar naast zit is dan eigen risico. Waarbij dit soort vaker wel dan de niet Juiste opzoekingen of ideeen af keurt Maar dé Juisten stilzwijgens voorbij gaat en daar zijn er nog wel wat van. Laat die Dezen Dán Òók even van Commentaar Voorzien als ie tóch bezig is en Laat hem onder Topic Blijven dat hem dan aan gaat daar het anders zo een offtopic storing wordt over al wat maar af gewacht moet worden óf die dát ook al gaat gebruiken.

Èn zijn bijdragen en motieven van begin? Natuurlijk Niét dat er enkele Bezoekers hem onwelgevallig zijn of enigzins gestoord of zo zouden zijn Máár Wát Ze adh Topics Gewoon Meenden en Aandroegen. Dát die dán eens een Feit of Argument ipv dán scheinheilig gejengel aan draagt? 1 stap vérder IS namelijk ook Steven Brown aanzeggen wélk Topics wél en welke niet te Mogen Draaien.

Ik Zeg Tóch kleinsma metier. Family? IN DÀT Geval > SHAME ON YOU!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16526
Spotje says:
June 26, 2013 at 3:18 pm
Het is nog veel erger. Het is een Wereldwijde shadow bovenlaag al eeuwen internationaal samenwerkende en samenspannende en verbonden aan de centrale bankiers en adel die Natives in Hun Eigen Landen slinks dmv wetgeving scholing en chronische Armoeden gesepareert en misbruikt en Monddood houden in de goot in Eigen Land. Oa chronische massamigraties bewerken om Landen ontwricht te houden en voor hun machts en speculatie economie.Zitten achter major Mensenhandel met een eucommisie door hen gebracht en buitenparlamentair opgelegd

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16524
Spotje says:
June 26, 2013 at 2:56 pm
d66 Moet Je Voor Op Passen daar is heel de plunderbende ingetrokken oa de mossadkwinten ná dát ze vda vvd en pvda en gl hadden misbruikt om decennialang het Land leeg te zuigen roven en stelen. ONTHOUDT de privatiseringen waren OOK al een grootscheepse beroving.

d66 houdt zich buiten beeld buiten schot buiten de strubbels en laat andere partijen daarvoor staan en dán komen ze als dé grote rust de oplossing de verlosser op eens uit hun riool wat ze afgelopen jaren al eerder deden in een opeense stormloop na de herman van veenrel

Ze Naar terreuraanslagen bommen aidsnaalden en grondspeculatiemafia Vragen Zal ze goet doén! Een terroristenmaatje van ze duyvendak zit in de gl weg gesleepert.

HEEL de politiek staat onder controle van de centrale bankiers/adel en media etcect besturen burgemeesters rechtbanken justities politieburos(aanslagen)etc ook.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16523
Spotje says:
June 26, 2013 at 2:48 pm
Doet Me denken aan dat die huffnagel vrind van r wát zo een pr de vriesachtig type is(dont ask Me why afkomst level familie metier/kringen misdaad?) hier laatst ook botte blufkaart wilde spelen https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/01/20/frauderende-amsterdamse-gemeente-raadsleden-en-wethouder-frits-huffnagel-niet-vervolgt-zijn-er-gewoon-te-veel/#comment-7858

Denk Dat We een jota met zúlke vrinden Nog Wel zullen tegen komen op de Pagina´s van Klokkenluidend Nederland

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16521
Spotje says:
June 26, 2013 at 2:38 pm
Bestuurs en mediakring (zapp/ntr) zal er wel bij horen en op klol staat ze ook al http://www.klokkenluideronline.is/?s=Klijnsma

Er zal hier wel wat Waars Gezegd zijn want áls er iets niét Waar gevonden wordt word dat gebruikelijk gelijk in t Gezicht gesmeerd

En Moet Je eens Kijken met wié ze allen omgaat dat is alles Zwaarst Besproken.

HOÈ komt zij dán aan een baan als nota bene staatssecretaris. Dat aivd is Tóch nog maar een woonwagenkamp vol roemenen

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16518
Spotje says:
June 26, 2013 at 2:30 pm
Die zal vol op in de vastgoed mafia steken laat staan kelders

Een taktiek van de vastgoedmafia is inderdaad voortdurende ontwrichting van Samenlevingen en t ziet uit dat jota klismta dát wel doét

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16517
Spotje says:
June 26, 2013 at 2:26 pm
JAAAA MÀÀR Kijk Hier EENS > http://www.klokkenluideronline.is/?s=Klijnsma

Dát IS een HELE ENGE een MONSTER inderdáád gekend mét kelders n zal lucia de b óók WÈL Kennen.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16515
Spotje says:
June 26, 2013 at 2:17 pm
ff zb foto in google images droppen

Ik bedacht dat die in relatie tot joda kletsma staat. Vandaar dat Ik Vraagtekens kreeg over haar relatie als iemand gelijk op hoge poten binnen komt stormen nadat Moi net wat Moois had gezegd over joda


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16513
Spotje says:
June 26, 2013 at 2:02 pm
http://samuel-heinemann.blogspot.nl/2011/12/rascist.html

Nip in the bud any attempts to put society in opposition to us, and destroy any anti-Jewish tendencies at the very outset, whatever shape they may take. Fascism is not an accidental phenomenon. It arises in places where we underestimate the local people’s efforts to be the owners of their own land. Fascism develops secretly in all nations. Luckily for us, different nations start practising fascism at different times and under different names.

Buy up, steal and destroy any works which reveal our tactics and strategy and which represent the Jews in a poor light. Do not permit such works to be re-published. The goy nations must not remember or know the actual reasons for Jewish pogroms and persecutions. They must only know our interpretation of such questions.”"

En u zit in de showbiz zei u?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16510
Spotje says:
June 26, 2013 at 1:51 pm
Is joda klisma eigenlijk getrouwd of heeft ze net als rutte iets in de kelder wonen? Komt ze opp arubaH? Wieohowié sal de lusten (of buien) van jetta dragen? Gesien ut calvinistisch beleit een kelder vol torturetools?

Allesvraat berend? Wát minder lust zou u juist goet staan. Èn wát kijkt u dáár geestelijk gezond? http://www.flickr.com/photos/smeian9061/5458166435/

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16508
Spotje says:
June 26, 2013 at 1:25 pm
Ah roemer vergeten die kwam ook tegelijk met dejager rutte en cohen de wacht af wisselen.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/26/roemer-paniekreactie-van-mooiweer-pooier-samsom/#comment-16507
Spotje says:
June 26, 2013 at 1:22 pm
Zo vindt D66 dat het te ver gaat om de drone in te zetten voor het opsporen van verdachten.”"

Wees gerust alexander alleen Babietjes Slachtoffertjes en Klokkenluiders zullen opgespoort worten

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16462
Spotje says:
June 25, 2013 at 10:55 pm
Filmpje Toont duidelijk incompetentie van betrokken makers filmpje Toont dat fraude al decennia juist van uit hun eigen instanties en overheden zélf IS aangelegd en uit gevreten. Nu de Ware daders zich vol gevreten hebben en al lang hun slagen geslagen willen dezen de Gevolgen nu op wat pispaaltjes af wentelen. Nog geen eens een Toon van dat de toeslagen wel heel erg fraudevriendelijk zijn ingericht ….sjá hoé lang dan al en door wié dan ….ná geheel turkeye en geheel marrokko er van op gebouwd te hebben en de baarmoederbommen van de islam gekweekt en gefinancieerd….


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16429
Spotje says:
June 25, 2013 at 2:00 pm
Dan Kun Je Zeggen dat repressie van de adel en bankiers wordt gespeeld via haar en politieke partijen en instanties.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16428
Spotje says:
June 25, 2013 at 1:57 pm
Zou Me Niet verbazen als de van vollenhovens achter haar benoeming zitten. Die bepalen alle lifetimeposities ook rechters

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16427
Spotje says:
June 25, 2013 at 1:42 pm
Geen pruimtabak Oprechte Bitterheid en Gal

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16426
Spotje says:
June 25, 2013 at 1:39 pm
De arabische koningshuizen ie oilfields zijn al 600 jaar bankerfamily en de islam sinds 8tste eeuw. De grootste islamgroepen de wahabieten en salafisten worden door joodse familys gerund. Christendom idem. Global toneel en manipulatie. Kill the Best of Goyim is ook zo iets als position en Oppositioncontrol van de latere generaties.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16424
Spotje says:
June 25, 2013 at 1:23 pm
Rond begin jaren 1990 hadden ze nog een mengele veldproef gedaan en door uwv Groningen laten uitvoeren en betrof het zonder uitkering zetten van honderden jongeren. Binnen drie maanden was meer dan 60% in de misdaad.(en die ander 40% dan vast in de prostitutie?)

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16406
Spotje says:
June 25, 2013 at 9:23 am
Eisen stellen die onmogelijk aan te houden zijn doen ze vaker als excuus om Je Geld te stelen/roven/oplichten. Je hele Land leeg zuigen en leeg roven en dán de Bevolking de schuld Schaden en gewicht aan de Gevolgen zo geven ook nog.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16405
Spotje says:
June 25, 2013 at 9:19 am
Ze zal wel slecht slapen dat ze niet al nazitijd 40-45 buromoordenaar was?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/pvda-verraad-en-beroofd-zijn-arbeiders-met-asociale-staatssecretaris-klijnsma-tot-op-het-botoeps/#comment-16404
Spotje says:
June 25, 2013 at 9:13 am
Jetta klijnsma askenazijoodse die er uit ziet als een volbloed cabalsatanist van de banken en haar uiterlijk en beschreven gebreken van de kwade strenge incest stammen dat in die mafiakringen heert.
Gezien haar positie dan aan de cabaleisen moet hebben voldaan van misdaad oa een minimumaantal Kinderen hebben verkracht en vermoordt. De hen gebruikelijke meedogenloze gewetenloosheden Blijken wel uit haar Onmenselijke beleid. Dit is Niets meer dan een monster!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16380
Spotje says:
June 25, 2013 at 7:30 am
Hee rélmieren hebben ze zelfs? Dat is nog maar 1 lettertje naar relimier.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/25/zoveelste-italiaanse-minister-gangster-neemt-ontslag-na-belastingfraude/#comment-16379
Spotje says:
June 25, 2013 at 7:17 am
Ja er Moet Gerekend worden dat mafiabankier berlusconi de decennia doór alle machtsposities van eigen vuilnis heeft voorzien en zó is dat hiér óok! En ENIGE wat die ALLEMAAL deden was plunderen en creches uitwonen! Vandáár ook dat heden elke dag wel fraudestukjes Geschreven worden als Gevolg daar van.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16378
Spotje says:
June 25, 2013 at 7:12 am
http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16362


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16376
Spotje says:
June 25, 2013 at 7:10 am
Als Ik zo de fotos van de week van de politie opsporing verzocht weer eens voorbij zie rollen dan lijken ze Tóch Echt zélf dat grootte onrecht Hóórrrrr.

Wát bén jij eigenlijk want als Ik aan jou denk Moet Ik steeds aan hele grote bergen slijm denken? Ben je Mensen eter en voodoo bischop tutu soms?


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16374
Spotje says:
June 25, 2013 at 7:07 am
Maar het was pas 1863, dus nadat de grondwet door Thorbecke was aanvaard”"

Ja beste dat ging om de Blanke Slaven de Bevolking. Om de zwarte slaven was nederland juist de eerste en al langer waar het Verboden werd. De blanke Slaven kregen 1951 nog de bleute sabel in dé Nekjes. En die asiaten zijn nog geen eens Begonnen om ook maar eens een keertje te Dékoloniséren zoals ze wel zelf graag ván Ons Wilden en nu dus ook op arubaH zitten alles bruin te maken.


http://www.waarinholland.nl/2013/06/anouchka-van-miltenburg-profetisch/#comment-205
1 reactie op De heilige Anouchka van Miltenburg
25 juni 2013 om 08:55 Bonusje  zegt:
Miltenburg ? Dat Moet dan family van de heroinehandelaar ron miltenburg van het krikkegateschandaal en Klokkenluider Sietze Planting Zijn. En van ron miltenburg was 2004 op een politieconferentie op getekent dat hij zei “pak hun Vrouwen pak hun Kinderen ” alvorens hij en die club op bevel van ndrangheta cq bankiersgeneraal en hogeraadslid ybo buruma 2004 naar Nederland uit gezonden werden en wellicht blackwater of g4s personeel zijn Maar zwaarste slag crimineel in elk geval. Dan zal deze miltenburg ook niet langer dan sinds 2004 in het Land zijn? Zal ze bij g4s of blackwater gewerkt hebben? Of nog steeds?


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16369
Spotje says:
June 25, 2013 at 6:46 am
Zelfs waterputten zijn het probleem niet Maar chronische oorlogen ontwrichtingen slavenhandel van en met die volken heeft Elke cultuur harmonie en stabiliteit verwoest. Welkom bij de zwerfvolken van de bankiers aka planet earth&mud. En 10.000 ton agent orange vanwaar al 6000 ton op Somalische oogsten gebruikt helpen nog geen duizend waterputten Tegen


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16364
Spotje says:
June 25, 2013 at 5:54 am
wat de joden ook hevig hebben tot grote Ongeluk van die Kinderen en Volken.”"

Ook tot hun eigen grote Leed en ongeluk omdat dit samenhangt met een gevolg van de Kinder verkrachtingen/slavenleven en ze daarom de eigen kinderen van Geboorten af aan totaal verstoten en dezen even absoluut eenzaam als zij zelf opgroeien en die naar Leden van andere Rassen grijpen daar dan van komen. Uiteenvallen.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16363
Spotje says:
June 25, 2013 at 5:50 am
Met slavernij is in zoverre Mis dat het per definitie onlosmakelijk verbonden is met Kinder verkrachting en een syptoom van zulke culturen. Geweld en oorlog misdaad is ook symptoom van zulke culturen alsmede dát Leden van andere rassen willen neuken ook wat de joden ook hevig hebben tot grote Ongeluk van die Kinderen en Volken.

Miereslaafjes willen wel eens Protesteren Hoor Gerrit maar dán zijn er soldaatmiertjes die een gifgaswolkje kunnen uitstoten en die Opstandige Miertjes doden. Van die kleine ivo opsteltentjes. Kleine jodenjagertjes ook in de natuur Hoor. En kleine edith schippertjes komen dan wel verzorgen en verplegen áls je in ruil daar voor haar kleine mierebankrekeningetje maar vol stort ook bij de miertjes Hóórrrr gerrit. Zullen ook wel een Jeugd zorgje en kleine mierepremiewoekerhospitaaltjes hebben?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16362
Spotje says:
June 25, 2013 at 5:39 am
Dat Mag Je Zeker Serieus Nemen en mede hun ” kill the Best of Goyim” wat een raciale terreurdaad is van voortdurende alle Besten en Leiders van alle andere Volken te Vermoorden en zelf die leidingen dan te gaan bezetten. Dwz een voortdurende debiliseringstendens van omlaagtrekken naar hun eigen nivo.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16359
Want ván Geboorte IS de Mens U Ook Juist Niét van kwade wil Maar Goede.""

Dat is Logischerwijs Aannemelijk ook Wel ietwat uit de Wil van Onze Schepper op te Maken immers als u dan zulk Vermogen zoú hebben Zou U Dan dat alles wat u haat scheppen om u lekker over op te winden te vrezen en dood te ergeren uw leven lang Óf Zou U scheppen Dat U Lief Heeft Boven Al Lief Heeft? Een Vreugde en Geen Leed.

Bouwt u een huis om de longpleuris en misdaad op te lopen met " sla me " op uw rug geplakt of om Lekker Warm Droog en Veilig te Zijn?

Het door een ramp verdwalen vergaan en misdadig gewelddadig verkrachtend worden en ontaarden van de Mensheid was Nooit de Wil van Dit  Heelal maar een anomalie.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/22/alexander-pechold-pist-ook-in-zijn-broek-van-doodsangst-voor-vvd-pedo-grandmaster-joris-demmink/#comment-16358
Spotje says:
June 25, 2013 at 5:05 am
als we de scholen zouden geloven kunnen de kinderen
niet eens een pc aan doen
laat staan een bezem vast houden”"

Daar Zegt U een Waarheid en is er ook een voortdurende propaganda hoe dom hulpbehoevend minderwaardig onbekwaam op het lijkt alle gebied Kinderen en Hun Ouders wel zouden moeten zijn.

Niet verbazingwekkend die dat zeggen allen hun brood bestaan en geld daar aan binnen klissen “scóren snoren?

Juist door deze misbruikmeute Weet de Mensheid geen eens Meer dat Hun Kinderen Al Wetende Al Ziende Geboren worden. Een der hoofdoorzaken van de Wereldwijde Kinder verkrachtingen alle tijden al. Het grote taboe der daardoor ook dwalende Mensheid van begin.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16357
Spotje says:
June 25, 2013 at 4:17 am
Spotje het verleden is geen heden en niet iedere
jood is mede schuldig net zo min dat iedere
blanke schuldig is of zwarte schuldig is
elkaar op jutten gebeurd aan alle kanten
maar brengt allen maar verliezers
aan het einde”"

Nee Natuurlijk Maar áls misdaad een cultuur een religie IS geworden dán HOEDT JE om wélk man vrouw of zelfs al jong kind van zo een cultuur binnen te laten. Al met besnijdenis heeft Men een kwaadaardig monstertje dat van misdaad aan en zal hangen dán de Gevolgen van de misbruiken en verkrachtingen dat het tijdens opgroeien nog zal vormgeven in haat en wraak geprojecteert op Weerlozen en Onschuldigen…. Zó schiepen ze hun faraos al en dat waren ´s Werelds meest meedogenloze monsters zonder greintje Menselijkheid Erbarmen of Spijt. Pure evil.

Of áls je een cultuur binnen laat dat als gebruik het van inbreken moet hebben om zich voort te planten de roofbruiden Dán Bereidt Je er op voor dat Groot Leed en ondergang van Je Volk Je deel zal zijn om Je Familie. Driekwart van alle Blanken zijn interraciale dwanghuwelijken in verkracht.

Er zijn in schuldigheid Zeker Wél Gradaties persoonlijke en ook raciale culturele religeuse en de laatst onder gegane Volken die Heden nóg volkomen Weerloos Slachtoffers van alle reeds voor Hen vergane volken zijn Tóch dan Wel Als Onschuldig te Typeren Slaven en misbruik Slachtoffers Kortom.

Onder allen onder hen allen Zijn de Kinderen nog Meest slachtoffer van ALLE misdaden van allen in alle volken. Maar dat is wel ietwat Logisch Meen Ik. De Zwaksten tegen de onfatsoenlijksten en reeds geschaade ouderen. Overal wordt het Kind toch wel als dé meest grote en Rechteloze paria behandeld. Dat zit mede in de vicieuse cirkel van de eigen traumas en complexen die Men zelf ook zo zelf heeft aan gedaan gekregen.

Chronisch opjutten is de nepjood de enige die dat doen om aan hun eigen schuld te omtkomen en als onderdeel van hun chronische exterminatieporgrammas dat zo veel mogelijk Valse schuld en rassenhaat zaait ook heden op zenders als ntr en national geografic ect nog dagelijks. De door hen gebrachtte en chronisch bedreven Kinder verkrachtingen en misbruiken op de schooltjes en in de Wijk terrorismen zijn opzettelijk daar ook om diepste haat en rassenhaat in die Kindtjes te zetten ook als onderdeel van die exterminatoeprogrammas en voor hun economie.

Weet u tenminste hoé u aan de door u beschreven kwade wil en daad gekomen bent want óok dát zijn dan dé Gevolgen. Want ván Geboorte IS de Mens U Ook Juist Niét van kwade wil Maar Goede.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16356
Spotje says:
June 25, 2013 at 3:57 am
Spotje
als de groep Katholieken uit hun lectuur de feedback halen
dat ze een holocaust gepleegd hebben op de zwarte bevolking
is het hun waarheid en als uw zich niet geroepen voelt tot die
conclusie is het u waarheid”"

Nee zo simpel als de eerst beste fantasie is Waarheid Niet. Waarheid IS Dát Wat WAAR GEBEURD IS. Waarheid IS Materieel.

En waar haalt u nu weer dat katholieken afrikanen zouden hebben geholocaust vandáán? Die heb Ik nog Nooit gehoord.

Het ENIGE Holocaust/exterminatie/genociden/depopulatie/kolonisatieprogramma tegen geheel de Mensheid dat OP AARDE draait in allerlei varianten al 8000 jaar IS dát van de bankiers/asiaten cq kuch: onze bankiers en adel. http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/fritz_springmeier_-_2_vids_occult_9_11_en_mindkontrolsatanism#c132324

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16354
Spotje says:
June 25, 2013 at 3:38 am
Btw Weet u Wel wát de nepjoodse rabbis zeggen dát u kúnt als ze Verzocht Wordt eindelijk eens de holomodors op Hun Geweten eens te Gaan Erkennen? Laat staan We Gaan het Dán Nog eens Over de grootscheepse professionele chronische massa Kinder verkrachtingen martelingen drogeringen verprostitueringen en Moorden en hun Organen drugs frauden financiele delicten oplichtingen en Mensen handel Hébben….?
Of hun crimineel ultrarascistische religien en raciale ophitsingen tegen Weerlozen en Andere Rassen incluis het Vermoorden van Babies oproepen?

Zouden ze hun aandeel in de ehec epidemie Betuigen Erkennen en Spijt Betuigen?
Of Spijt wegens het boven Alle Leed en Leven zetten van hun overtuigingen en gigantische zeeen van onnodige Pijn en Leed veroorzaken?

Dé eeuwige Blanke zondebok en pispaal komt zulken als u en zulke kliederrabbis en hun bankiers steeds weer goet uit he?


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16352
Spotje says:
June 25, 2013 at 2:41 am
Btw Zelfs Hét ENIGE dat Blanken laatst Nog Poogden..Wat Blanke Schooltjes Voor Hun Kinderen . Zo dát Dezen Niét steeds maar bezoedeld en besmeurd zouden worden door die prachtige kultduren van u…en wát deed nepjood dé dictator job cohen?…neuhh Mag niet zou rascistisch zijn. Zijn opzettelijke chronische raciale massa Kinder verkrachtingen op diezelfde scholen in diezelfde Wijken Heeft die het dan maar niet Over van uit zijn eigen seculiere schooltjes en eigen seculiere universiteiten en met geroofde financien gesepareerde weeldewereldje raciaal bovenwettelijk geimmuniseert.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16351
Spotje says:
June 25, 2013 at 2:24 am
Hier denker en Ik Kan zo al Zeggen wié die zieke schooldirecteur en zijn éven ziek geworden zoon van afkomst zijn Dáár Behoef Ik geen eens meer voor te Checken Zelfs ALTIJD Het Zelfde Verhaal Steeds weer : http://www.salon.com/2013/06/24/rape_culture_punishes_boys_too/

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16350
Spotje says:
June 25, 2013 at 2:16 am
Al dat u schrijft is Vals en wentelt elkmaal alle schuld en daderschappen via instanties die allen door de asiaat cq hedendaagse nepjoden/-adel/bankiers werden gebracht terug op de Slachtoffers de Blanken. Het Klopt Niet áls UW kerken met joodse top en kaders wélk schuld dan ook op zich nemen op Naam van de Native Slachtoffers gegooid als Dezen die Niet begaan hebben.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16326

Ook wié is zelfs heden op dit moment dé grote onderdrukker van de Blanken? Dat zijn tóch en nog steeds de nepjood de afrikaan de allochtoon de asiaat. Ga maar kijken van wie de bordelen zijn van wie alle eigendom van wie alle mijn en grondstof industrie wie hebben alle macht in deze regeringen alle geld alle media alle banken en industrie en eigendom in meeste Landen wie hebben zo veel macht zich volkomen buiten alle statistiek en berichtgevingen te begeven…..wié waren/zijn voornaamste daders misbruikers op de schoolreisjes en in de Wijkterrorismen…wie doofpotten steeds alle nepjoodse misdaden…wié hebben wél rascistische en seculiere schooltjes en Wié Niét… wie hebben talloze monopolies en kartels en Wié Niét…..

Het Internet staat zo vol met Wel Juiste Gegevens dat Ik Moet Concluderen dat u simpel zonder schaamte bent. Laat Staan u heeft reeds een forse berg op dit Blog Gegevene naast u neer gelegd. Alleen de links jewwatch.com en realzionistnews.com hadden uw satanische scheinheiligheid al Moeten Genezen.

Ook “Nederlandse ” kerken bestaan Niét daar dezen van buiten af opgelegd zijn zoals men van de duitse gevangenkampen daar die in Nederland stonden dan ook Niet maar Nederlandse gevangenkampen zei.

Zoals Ik al eerder Zei méér dan een holocaustontkenner en oorlogsmisdadiger bént u Niét!

En dát zit dan op een universiteit!

Uw apelevel genetisch gelul in tweede comment uwerzijds hier en dát áf sluitende mét “én zó zei dé Vader” is wél helemaal van Schadelijkst dom allooi dat de dsmv dát Moet Bij Schrijven als te isoleren geestesziekte.

De dwalenden van de werelden van de verkrachting en geweld moesten zich Simpel aan de 12 Geboden Houden als Houvast in Hun dwalingen ter Transformatie en Ontwikkeling van de Vermogens die Leiden tót de Werelden van GOD van de Vrede en Harmonie en Rustige Stabiele Beschavingen Zonder misdaad of geweld.

U heeft Dáár dat iedereen met iedereen zich onder dwang moet voortneuken tót er een vormloze grijze eenkleurige massa is gecreerd van gemaakt …. you BLUNT IDIOT!

Het IS dat u Blijkbaar elke bruikbare hersencel mist en Geheugen ook anders had Ik Gezegd “Denk Zélf eens Ná!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16343
Spotje says:
June 24, 2013 at 4:41 pm
Heel weinig voor de roof van Italie en leeg verkrachten van hele ladingen schoolkinderen Maar Tóch….

http://www.irishtimes.com/news/world/europe/berlusconi-gets-7-year-jail-term-for-sex-with-underage-prostitute-1.1440172

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16341
Spotje says:
June 24, 2013 at 3:29 pm
Komt door de culturen van de verkrachting en geweld die alle evolutie er mee stopten en terug draaiden en als Je de tegenstand bevechtingen en aanvallen dat Blogs Websites Klokkenluiders Slachtoffertjes Ouders Burgers Werknemers etc dagdagelijks moeten Doorstaan Bedenkt wel de redenen Waar Óm.Domdom blind en doof dé bankiersloof gloof geleuf Máár geen niet een vredesdeuf

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16340
Spotje says:
June 24, 2013 at 3:23 pm
Btw worden er dús cyberterrorismen van af de erasmusuniversiteit gepleegd!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16339
Spotje says:
June 24, 2013 at 3:22 pm
Spotje die verhalen ken ik heel goed”" Dan heb je dus menig reeds hier gedane stellige zwartwit ponering gewoon uit de lucht gegrepen.Gewoon heerlijk fantasievolle zus antigoon die simpelweg blind betwist Wát Anderen Zeggen.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/24/mooie-samsom-tijden-aantal-wanhoopbetalers-zorgpremie-groeit-tot-314-000-oeps/#comment-16337
Spotje says:
June 24, 2013 at 2:49 pm
Ja of de grenswaarden voor de radioactiviteit van import vervijftigvoudigen om de handel van japan na fukusjima op peil te houden. Dan de enorme Mensenhandel nog met hun marrokaanse vrindjes die ze 20.000€ ut Maagdenvliesje gaven.

Btw fukusjima ook zo iets. Hele pankiek er om en Ik dus even op de streetcams van tokio maar gaan kijken of er nog wat te beleven viel. Nou heel tokio er bij als óf ze nog nooit van een fukusjima gehoord hadden en drentelden de dag door daar. Dat Zei Ik ook toen nog op klol en Oeps wég was het Comment in notime. Dus indién een fukusjima ooit plaats vond en zo ja in wélk mate overdreven dan als psyops en afleiding is dan dé Vraag die nog Open Staat. Maar aangezien klol Daar ook al niets Van Wilde Weten wel Teken dat staatsbelang vol op achter die hype en hysterie

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/24/mooie-samsom-tijden-aantal-wanhoopbetalers-zorgpremie-groeit-tot-314-000-oeps/#comment-16335
Spotje says:
June 24, 2013 at 1:27 pm
Btw als Je op twitter ook wat aan die bankierskkloon dejager Vraagt is er met twee minuten een ban van uit justitie zelf. Partijding wij…..neehhhhhhoééé´ko´mt U daar beih???? Alleen nog maar een obsolete demmink chanten daar en dé schooltjes jeugdzorg Jeugd programma´s en voetbalverenigingen die al weer om de Oren vlogen maar weer eens over het hoofd gezien met zn allen daar. Demmink net als het vaticaan van begin en de hofnarzaak(gebracht door dé kneedeep fbi) voor de USA etcectect als spin afleiding en zondebokjes.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/24/mooie-samsom-tijden-aantal-wanhoopbetalers-zorgpremie-groeit-tot-314-000-oeps/#comment-16334
Spotje says:
June 24, 2013 at 1:21 pm
Op klol hebben ze nu de twitter helemaal uit gezet en is al lang met geen middel meer in te breken (botweg registratiestop) ook. Dus de tweetberichtjes over ivo opstelten vielen helemaal niet goed bij ze. Kan toch aan gezien worden wié daar dé eindredactie hebben.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/24/mooie-samsom-tijden-aantal-wanhoopbetalers-zorgpremie-groeit-tot-314-000-oeps/#comment-16333
Spotje says:
June 24, 2013 at 1:14 pm
Endlosung http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24073/trouw-zaak-demmink-niet-interessant#comment-97602


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16331
Spotje says:
June 24, 2013 at 12:48 pm
Was er trouwens niet ook een agema dé PVV binnen gesluisd?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/24/goooood-morning-amsterdam-noir-volks-gangster-steve-brown-de-bnn-elite-gangster-deskundige/#comment-16327
Spotje says:
June 24, 2013 at 12:09 pm
Holleeder was maar een soldier van de rotchildbankiers en distribiteur. Die bevolen en commendeerden hem ook allerlei aan misdadigs tijdens de ajax zomerspelen 2006.

Alle burger mafiamisdaad is alleen maar distributie of soldier van juist deze eliten en bankiers en de imams en rabbis ook die de rellen onrusten en opstanden aanvoeren op bevel en de Wijkterrorismen en Kinder verkrachtingen en drugs aldaar aansturen.

Hells angels ook vol van de Kinder misbruikende joden en hun afpersnetwerken er mee en doen niets meer dan distribueren van de prostituties en drugs van die eliten.

Daar Moét die Man met zijn Boodschappentassie dan dagelijks tussen door met Zijn Gezinnetje Weerloos tegen de muur gezet en gehouden door geheel hun staat wet en overheden er bij en Kind van dé rekening van hen allemaal.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16326
Spotje says:
June 24, 2013 at 11:29 am
Maar men is zo gebrand een hemelse rijk te maken” Ook daar is je interpretatie helemaal Fout. Religien worden gebruikt om de lagere Klassen te manipuleren en mennen voor allerlei van oorlog en reppressie tot völkerwanderung en Weten niet dat israel al het zoveelste beloofde land is en Pakistan al eens hun shenandoah was na dat ze vanachter het ijs kwamen en de Volken Gods en Hun Beschavingen troffen. Israel is maar een zoveelste handelspost van de adel en bankiers/china en zijn er al vele londons kazarias shanandoahs dublins en wordt dat volk onbezoldigd met religieuse leugens de Aardbol over gemanipuleerd oa heden naar midden Amerika ook(rotchild) en ook israel lijkt al weer op gegeven daar israel al hun atoomarsenaal al naar azerbeidjan een van de Landjes waar de li bankiers wonen gebracht hebben. Dus er staat wat definitiefs te gebeuren lijkt het.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/luxe-bestuurs-gangster-maffia-zorgreisjes-om-even-de-jan-met-de-pet-crisis-te-vergeten-oeps/#comment-16324
Spotje says:
June 24, 2013 at 11:18 am
Meer Aan Goede Cruciale Informatie Helpen verspreiden van allerlei Websites en Bronnen Wat heel Gemakkelijk is als even een Linkje Plaatsen hier en daar. Geinformeerde Gewaarschuwde Bevolkingen IS Eerste Voorwaarde en ook Ambtenaren Die alle Tijd nooit Wisten wát ze dienden. Beter dan een knuppel van ze in Je Nek en die twee minuten ipv 10 uur op een plein tegen de verkeerden staan te brullen zal t Niet zijn Denk Ik.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/24/mooie-samsom-tijden-aantal-wanhoopbetalers-zorgpremie-groeit-tot-314-000-oeps/#comment-16323
Spotje says:
June 24, 2013 at 11:14 am
Ja terrorismen en letterlijk dood treitteren en hét Land uit voor de Grondspeculaties etc alsook raciaalreligieuse exterminaties met een al minstens 35.000 doden per jaar extra dor deze praktijken.

Oa verplicht elke maand van elke week bewijs komen brengen dát Men gesoliciteerd heeft. Wat een stijl koos spee afpersquota is die het presteerde om de politie overnacht tot tereurorganisatie om te bouwen door ze minimale aantallen boetes per week af te dwingen aan te leveren wát tot dé roof van 14,2 miljoen boetes per jaar leidde waar de Politie Zélf al 2006 Zei dát 35.000 stuks per jaar terecht waren geweest.

Uiteraard IS bewijs van elke week soliciteren niet vol te houden en dán krijgt Men korting om het inkomen.

Nog maar enkele maar enkele van de roof genocide en terreurwapens van de adel en bankiers wat al tot de dood van meer dan 35.000 extra Mensen per jaar leidde(Zelfmoord) en sinds 1991 de buiten de wetstelling en vogelvrijstellingen van de Bevolkingen begonnen al 900.000 Huisadressen het Land uit joeg de reeds weg en dood getreiterde Boeren achter na.

Dat Moet Je ook altijd Beseffen in ALLE gedragingen van alle overheden en instanties en media banken instanties grootbedrijf diensten overheden partijen regeringen ambtenaren ook als achtergrondmotief van hun daden en gedrag tegen de Bevolkingen en Klokkenluiders en Getuigen sinds ze in 2000 achter gelaten werden om mee verdampt te worden in een atoomoorlog die toen de plunderingen van heel de Westerse Wereld had moeten afsluiten maar niet door ging en ze plan b wtc en een rits meer begonnen uit te voeren. Oa terminale repressies. Zaten ze ook nog eens kniediep in dé Baby Kontjes!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16321
Spotje says:
June 24, 2013 at 10:54 am
Die waren ook Niet zwart. Zwarten kwamen met de asiaat mee ván Australie het bronvolk van de afrikaan en de tint. Israel is van voor de tijd van deze Mensheid in Europa en verging 8000 jaar geleden. Lag rond om het Vanmeer schuin onder de Ararat waar de laatste 25.004 Israelieten geevacueerd werden nadat de farao bevel had gegeven de Mensheid te vernietigen. Noah´s Arc (vonk en primitieve beschrijving) is ook nooit op de Ararat vast gelopen edoch aan Gemeerd als Baken voor de laatste Overlevenden van Israel op dat de Vluchtelingen dat van verre Konden Zien en Vinden. In Noordsyrie is heden nog Lithium 6 residu te vinden van een polonium waterstofbom explosie dat de horden des doods van de farao die van Egypte en uit alle Windrichtingen optrokken de Mensheid Noah´s Volk te vernietigen. Dat staat beschreven in de bagavat gita en wié Kán Lezen ook in de bijbel.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16298
Spotje says:
June 23, 2013 at 10:34 pm
Je aardige mensen denker: “”de israëlische overheid een paar jaar geleden een campagne is begonnen om de ‘zwarte jodinnen’, de ‘ Falasha’s ‘ onvruchtbaar te spuiten in het geniep

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24065/aangifte-tegen-yehudi-moszkowicz#comment-97584

Moet je ook nog even ” the ringwormchildren ” googelen
knowtoomuch
23 juni, 2013 at 21:08
Heeft er iemand voor zijn leven moeten springen ?

Zijn daar opnames van ?

Zo ja, dan moet je dat filmpje in een artikel wegplakken met DIT clippie er bij hihi :

http://www.youtube.com/watch?v=BNy3-6ooMTc

Iets anders, ook levensbedreigend :

Dat de israëlische overheid een paar jaar geleden een campagne is begonnen om de ‘zwarte jodinnen’, de ‘ Falasha’s ‘ onvruchtbaar te spuiten in het geniep, is inmiddels algemeen bekend. Ons kent ons, hè ?

Maar nou blijken ze ook al jarenlang kanker te spuiten (letterlijk!) in duizende palestijnse gevangenen, nèt voordat ze vrijgelaten moeten worden.

■ Ziootjes spuiten Palestijnse gevangen in met virus voor ze vrij te laten :
http://www.presstv.ir/detail/2013/04/20/299199/israel-injects-palestinians-with-viruses/

En opnieuw keek de mensheid de andere kant op.

Daar was ze dan ook voor geprogrammeerd.

Precies, door diezelfde Spuiters die ‘o zo vervolgd en vergast’ zijn geweest zo’n zestig jaar geleden.

Moet je je voorstellen : een regéring die om politieke redenen de tegenstander systematisch met kanker en dodelijke virussen volspuit.

Over nazi’s gesproken-gn-gnn …

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/luxe-bestuurs-gangster-maffia-zorgreisjes-om-even-de-jan-met-de-pet-crisis-te-vergeten-oeps/#comment-16297
Spotje says:
June 23, 2013 at 10:24 pm
Btw heel raar dat ene tom nu de eu wel even zou opentrekken ná jaren van Journallisten er uit gooien. Dan zal het zijn dat geheel het bestuurskader vervangen is en er geen hond van de fraudeurs meer zit en dán dé held gaan uithangen doet die mafia zelf om de haverklap welbewust tegen de Verkeerden die van Niets Weten.

Zal die bij voorbeeld ook even bij ruud lubbers langs gaan die immers klokkenluider paul van buitenen voor een 12.000 eurootjes per maand als hoge euambtenaar wát minder hard liet luiden lángs Gaan of naar die 200 miljard uit de Pensioenkassen vragen waar oa lubbers Land van kocht in frankrijk Engeland Amerika? En Zulks Integers dan die held….

Zal staal Naar de 1 miljoen verdwenen Kinderen per jaar de Unie uit Vragen Naar de 20.000€ pér afrikaans Slaaf en Maagdenreetje of de agent orange op Somalische Oogsten? De mega frauden van begin dán? Of die paul van buitenen eens Open trekken over de eu frauden?

Vergis Je in farage ook maar Niet die is ZOOO op de hoogte van wát er aan Europa scheelt dat die vergeet te Vermelden dat die dát allemaal Wéét omdát die zelf de dertig jaar er vóór VOL OP MEE heeft geplunderd en geroofd. Alias farakhan een puisant rijke allochtone/joodse elite/adel. Die stond ook luid te kwetteren tegen Bestuurders die er nét waren en van Niets Wisten… Máár dát Wist die … de held! Zo verkopen ze dan later hun misdadig weten als intelligentie en integriteit ..JIJ blij? rtl7 ook…die riepen gelijk ván begin dat ze 2006 begonnen over reccesie…sjá áls die deze dan ook tegelijk aan het aanleggen waren mbv zelfs de belastingdienst en postbus 51 …sja Geen kunst Hóórrrrr.

Veel van dit soort trucks ook de eeuwen dóór door rabbis en leiders áls óf ze zieners heiligen en wijzen zouden zijn hebben de revu gepasseerd en dé Schaden gedaan. Incluis een israel en beloften verzonnen om Mensen er in te laten trappen. Dé stockmarkets om de Volken af te romen met manipulatie en voorkennis van jewelste. Als bankiers van begin met twee maten meten en ijloud de Schaden nogmaals als schulden aanpraten….

Artsen/rabbis die Je Kind naar de kloten helpen anywhchway en dán dé grote toverdoktor gaan uithangen of een edith schippers die hun misdaden anderwijs verzilverd…

Ook de politieke partijen van de afgelopen 40 jaar pvda vvd cda cu kregen en krijgen ér van langs op alle kanalen…sja de schobbejakkken die deze partijen misbruikten voor macht en plunder zijn al lang gevlogen en had te maken met dat hirsch ballin het Verhaalrecht op bonussen nog wilde inkorten tot drie jaar en daarmee EIGEN metier de directe daders bovenwettelijk wilde afschermen. Die latere wát onwetende meelopertjes/zondebokjes/piespaaltjes/achter gelatenen waren het dan ook al niet.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16296
Spotje says:
June 23, 2013 at 10:02 pm
Rara waar staat dé oom van ivo opstelten onder de joodse jodenjagers?

http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=19619

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16295
Spotje says:
June 23, 2013 at 9:37 pm
Nog meer Mensenhandel en daar zul je ook de al aan gegevenen betrokkenen bij terug Vinden
https://twitter.com/SuperVader/status/348915966333292544


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/angela-merkel-wil-fiets-terug-van-vladimir-poetin/#comment-16294
Het zich voordoen als redder van de gestolen OORLOGS buit past in haar charme politiek""

Mergel is family van mark rutte en paus ratzinger en ze stammen van poolse adel die met en ná de oorlog Duitsland Nederland en europa kwamen plunderen met al meer dan 3 miljoen stjekaslachters vóór de oorlog in Polen klaar gelegd om achter de Ruggen van de Duitsen in Duisland húis te gaan houden als in Nederland ook. Alle Eigendom Gronden Bedrijven en gehele Industrien gingen massaalst in elitair joodse handen over hier ook als de hoogovens op eens van de van vollenhovens waren en een hele Havenstad als Rostock na de oorlog zo maar in eens van een joods gezinnetje bleek.

Bedoel áls Je oorlogsbuit gaat terug bedelen dán Wél de Juiste oorlogsbuit bij dé Juiste plunderaar? Oa geheel de banken en sjeckeladel alle groot en middenbedrijf restitutie oorlogsschaden marchallhulp valse holocaustuitkeringen De honderden tonnen Goud en meer Confisceren? Nederland in de oorlog 200 ton Goud gestolen en van Duitsland in de oorlog 500 ton door  bankiers(die wisten alle tijd de ligplaatsen/transporten van alle Goud)  >  israel in ondergrondse tunnels onder dimona.

Dan nog de Salarissen Voor de Volken voor meer dan 65 jaar onbezoldigd Baby en Kind prostituee en langer moeten zijn? Alles Ouder dan twaalf werd in de oorlog Vermoordt en de achter gebleven Kinderen werden Allen Hun Leventjes lang misbruikt.En Hun Kinderen en Kindskinderen ook.KASSA!...mergél?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16293
Spotje says:
June 23, 2013 at 9:26 pm
een groep hindu”"

Sja al die zuidelijke volken incluis eurasiaat zijn misbruikers en slavenhandelaren en hebben dát alle tijden buiten Beeld gewerkt door steeds heel hard te blijven roepen dat dé Blanken Maar Die hébben Nóóit zulks gedáán en ook té druk Zélf al eeuwen en millenia verscheept te worden door dezelfde rattenplagen. free.icelandforum.net/f4-slavery ironbarkresources.com/slaves irishholocaust.org

En dé ergsten noemden zich “Onze adel bankier en elite en We zwaaiden naar ze en Onze Kinderen úit. Langer dan 8000 jaar al Trouwens.

Vormen in de Wijken ook snelst goet georganiseerde misbruikergroepen die al van begin door de staat en wet beschermd worden en oa de imams en rabbis leiding aan hebben en hun luitenantjes loverboys het veldwerk. Dé job cohen mafia en hogeraad etc media en politiek doofpotten in 1972 al Rellen in de grote Steden om wat die al geflikt hadden.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16289
denker says:
June 23, 2013 at 8:51 pm
Wijlen Giovanni van Ierland, ex-advocaat Leslie Franklin, de voormalige top van de politieke partij FOL zoals wijlen Nelson Monte, Anthony Godett en wijlen Ben Komproe. Ze voeren na bijna 10 jaar weer even de boventoon in het boek ‘Coup Campo Alegre’ van ex-officier van justitie Wouter Tielkemeijer, thans advocaat, dat eind vorige maand verscheen bij de Walburg Pers.

Tekst: Judith Ramautar

Ook geheim agent Burton Daal en de Colombiaan Trujillo Trujillo uit de Orion-zaak (de cocaïnesmokkel via een marinevliegtuig) en ex-politicus wijlen Bennie Demei hebben bijrollen toebedeeld gekregen. Vorig jaar werd al een eerdere publicatie in zakboekformaat uitgebracht. Uit de Nederlandse uitgave zijn de banale passages verwijderd, al heeft ook deze eindredactie niet alle storende slordigheden uit het boek weten te halen.

In zijn boek beschrijft Tielkemeijer het proces voor, tijdens en na de mega-onderzoeken naar de drugshandel en het witwassen van geld via het bordeel Campo Alegre en de verwevenheid tussen de onderwereld en bepaalde mensen uit de politiek rond de millenniumwisseling. Ook het onderzoek en de rechtszaken naar de fraude met overheids-nv’s en de visumontduiking voor prostituees die bij Campo gingen werken (Campo II-zaak) komen aan bod.

Wie deze ontwikkelingen destijds via lokale media gretig heeft gevolgd en het allemaal nog eens wil beleven komt met dit boek goed aan zijn of haar trekken. Al was het maar vanwege de integrale brieven die Leslie Franklin schreef en voorlas voor de rechter, met daarin tal van verdachtmakingen aan Tielkemeijers adres zoals het planten van bewijs, Tielkemeijers gespar met de raadslieden Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en meester Abraham Moszkowicz, letterlijke tapverslagen van gesprekken tussen verdachten en de integrale persberichten die het Openbaar Ministerie in die tijd deed uitgaan.

Die brieven van Franklin leest Tielkemeijer dan vaak op de veranda van zijn huis, onder het genot van een glas ijskoude gin-tonic met laraha-sap en gezeten in een oude plastic tuinstoel waar de tanden van zijn honden instaan. Met deze sfeertekeningen, of zijn observaties in de rechtszaal, probeert hij een lichte toets te geven aan het boek.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/luxe-bestuurs-gangster-maffia-zorgreisjes-om-even-de-jan-met-de-pet-crisis-te-vergeten-oeps/#comment-16291
Spotje says:
June 23, 2013 at 9:07 pm
Maar niet getreurd.
De ‘Kampioen Doofpot Hoer Femke Halsema’ gaat een gedragscode opstellen voor woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Fantastisch plan.”"

Daar Zal Geen Woord onwaar aan Zijn want ná haar bewezen judaswerk in de Maatschappij kreeg ze gelijk een kaderbaan bij een bank. Dat Zegt Wát over relaties


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/luxe-bestuurs-gangster-maffia-zorgreisjes-om-even-de-jan-met-de-pet-crisis-te-vergeten-oeps/#comment-16290
Spotje says:
June 23, 2013 at 9:02 pm
Sja tom staal die em er zelf diep in hing en gemeenteraadsleden wég werkte met fiat geenstijl lijkt het voor de bouw en grond fraudeurs als dezen Tegen stadse bouwplannen van de mafia waren…Lijkt of die ook al Niet langer dan 2004 in t Land is. Een gemeenteraadslid pedofiel noemen dan terwijl die zélf dé overtreffende trap van dutroux is/wás is nou Niét iets om Trots op te zijn en dát dan nog vóór een Land en Grond fraudedoel ook ipv Om Kinderen. Nou Maar Zitten Hopen dat die loon naar werken wát die gedáán heeft Krijgt liefst Ván een Jefrey Dahmer of Ted Bundy type.

Máárrrr collega Journalisten Mogen em Rustig Wel Vragen Hóórrr óf die Kinderen verkracht óf die Kinderen (3) Vermóórdt heeft! Hun ploertenbaas ron miltenburg zei op een politieconferentie te Chicago 2004 al “pak hun Vrouwen pak Hun Kinderen” alvorens ze op bevel van hoge raadslid ybo buruma hierheen werden gezonden.

Ook die vestia staal die zo maar naar het buitenland vlucht en blijkbaar geen Band met dit Land dan heeft lijkt er ook al zo een en hebben ze wellich alle instanties diensten bedrijven banken industrien met dit soort geboobytrapped. Zal het mischien nog lang mega frauden en omvallende bedrijven en verzekeringen regenen oa mbv banken en af gesproken stockmarketraids. Zó hebben de banken ook al minstens driemaal miljarden af geroomd en zo een fourminutehenkie enkele jaartjes tegen een riante vergoeding aan op geoffert(bank of Schotland en Spanje en Ik meende Portugal een dé miljarden opeens kwijt op de stockmarket en alle gevallen een jonkie van de bank die alleen handelde en de bankdirecteuren een mysterieuze smile van oor tot oor terwijl ze tóch nét verlies hadden geleden.)


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16287
denker says:
June 23, 2013 at 8:25 pm
Campo Alegre, het grootste openlucht bordeel van het Caraïbisch gebied, moet op last van de rechter worden geveild. De afgelopen jaren werd het met drugsgeld omgetoverd tot een gelikt pretpark.

Willemstad, 25 juni. Bij de ingang van Campo Alegre staan vier Nederlandse vrouwen nerveus grappenmakend entree te betalen. Door het loketluikje krijgt ieder een flinke stapel Campo-dollars. Een wulpse dame met half ontblote borst siert de plek waar normaal de afbeelding van een Amerikaanse president staat. Om hun pols krijgen ze een roze plastic bandje, als in een all-inclusive resort.

Het is dinsdagavond, de enige avond dat vrouwelijke klanten welkom zijn in het grootste openlucht bordeel van het Caraïbisch gebied. Daarom is het ook niet druk, veel mannen blijven weg op dinsdag uit angst ‘in Campo gezien te worden’. Maar Esther, Yvonne, Charlotte en Milou, allevier werkzaam bij een internetbedrijf op Curaçao, vinden het spannend. Ze zijn bij wijze van bedrijfsuitje in Club Mirage, dat op Curaçao nog altijd bekend staat als Campo Alegre.

Campo is een luxe dorp, afgesloten door vijf meter hoge, met prikkeldraad afgezette muren. De peeskamers zijn ondergebracht in fleurig geschilderde barakken, overal staan met neonstrengen omwikkelde palmbomen. Naast de luchtgekoelde bar, de Campo-dollars en het overal aanwezige neon, zijn er een internetcafé, een SM-kasteeltje en een sportschool met plexiglas douchecabine om het pretparkgevoel compleet te maken.

Op het braakliggende terrein achter de nachtclubachtige bar moet een all-inclusive hotel verrijzen. Inclusief een of meerdere meisjes. Maar die plannen staan op losse schroeven nu Campo wellicht moet worden geveild. Eigenaar Giovanni van Ierland en partners zijn het Openbaar Ministerie ruim 20 miljoen euro schuldig voor verdiensten uit drugssmokkel en het witwassen van de opbrengst binnen Campo Alegre (zie kader). De pretparkelementen van Campo zijn hoogstwaarschijnlijk met dit geld gefinancierd. In 2003 werden zij veroordeeld voor een reeks strafbare feiten, waaronder valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

De vier vrouwelijke collega’s merken weinig van deze zaak. Wel schrikken ze van de prostituees die zonder gene door het dorp paraderen. Tachtig procent van hen komt uit Colombia, 20 procent uit de Dominicaanse Republiek. „Ik had verwacht dat de vrouwen in hun kamers zouden zitten”, zegt Yvonne.

Campo-consultant Micha, die net zoals de anderen in Campo niet met zijn naam in de krant wil omdat hij niet met de criminele kant van het bordeel in verband wil worden gebracht, is teleurgesteld over het vonnis van de rechter. Volgens Micha vervult het bordeel een belangrijke sociale rol binnen de Curaçaose samenleving.

In 1949 opende Campo Alegre voor het eerst de deuren. Door bezoekende soldaten en buitenlandse arbeiders van de Shell raffinaderij was een onhoudbare situatie ontstaan. Prostitutie was overal. Om een barrière tussen Curaçaose vrouwen en de gastarbeiders op te werpen besloot de overheid een vergunning af te geven voor het bouwen van 25 paviljoens met een restaurantgebouw nabij de luchthaven Hato. Uitbater werd de charismatische zakenman Hugo Bakhuis, grootvader van Giovanni van Ierland.

Inmiddels is zestig procent van de mannelijke Campobezoekers Curaçaoënaar, de overige veertig procent bestaat uit toeristen. Het was de bedoeling de toeristische markt flink uit te breiden. „We hadden grootste plannen, nu is het maar afwachten wat er gaat gebeuren”, zegt Micha.

„Toen ik hier twintig jaar geleden voor het eerst kwam”, zegt vaste klant Xavier vanachter een fles whisky aan de bar, „waren de straten tussen de barakken nog ongeplaveid. Toen stond er nog een oud vrouwtje gebraden kippenpootjes te verkopen. Primitief, maar veel gezelliger.”

Op de sofa’s naast de bar zit Titiana (27) uit Bogota. Ze werkte al eens eerder als prostituee in Campo. „Toen was het hier minder mooi, maar de kamers waren wel veel goedkoper”, zegt ze. Nu betaalt ze 40 euro per dag en aan bellen met thuis is ze al snel hetzelfde kwijt. „Je moet hier voor alles betalen, zelfs een glas water.”

Titiana heeft, net zoals als de andere 120 meisjes, voor drie maanden een visum om in Campo te mogen werken. In die tijd wil ze ruim 8.000 euro verdienen. Klanten betalen bij haar de standaardprijs; 22 euro. „Campo is oké”, ze geeuwt, „maar er zijn te veel zwarten, die betalen niet goed.” Titiana heeft liever Amerikaanse klanten. Nederlanders zijn het ergst; „die willen alles voor niets.”

Tegen middernacht loopt de bar vol voor de paaldansshow. Ook de catwalk is een onderdeel van de Campometamorfose. „We willen de vrouwen leren hoe ze zich moeten gedragen, met het oog op de rijkere klanten die we willen trekken”, zegt Micha. „Je hebt arme meisjes, anderen zijn middelmatig, die willen vooral een financiële voorsprong opbouwen. Maar 30 procent is professioneel. Die laten hun borsten vergroten, leren vreemde talen, voelen zich artiest.” Na de show staan de Nederlandse collega’s weer buiten. „Ik had meer verwacht”, zegt Milou. „Je ziet wel sexy geklede dames hier, maar verder is het hier een gewone uitgaanstent.”

Giovanni van Ierland


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/22/alexander-pechold-pist-ook-in-zijn-broek-van-doodsangst-voor-vvd-pedo-grandmaster-joris-demmink/#comment-16279
Spotje says:
June 23, 2013 at 6:07 pm
allen de opmaak daar
naar toe al maakt een paranoia bij de machthebbers”"

Dat spiegelen ze je maar voor maar in werkelijkheid IS dat adel en banksterpolitiek om Landen en Volken als slaaf te houden en dezen vernietigen chronisch elke Zelforganisatie van Landen en Volken daarom.

Ook hun verkrachtingen en Kinder verkrachtingen behoren tót de werken van de vernietiging van Alle Zélforganisatie op fundamenteelst nivo. Hun Wijk terrorismen en massa invoer van misdaad en drugs …ter chronische ontwrichting ook. ÈLke Native Politicus etcetc…schulden en Armoe enzenz…


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/de-hete-vrouwen-van-segoviaz-zijn-goedgekeurd-door-peter-r-de-vries-en-zijn-hoerlopers-crew/#comment-16278
Spotje says:
June 23, 2013 at 6:00 pm
JA nét nieuw ruggegraatje(van un haring?) en balletjes(van un konijn?unox?stegeman?) gekregen van opsteltenkloon jensen d krijg Je dát. Dé lucht van 30° té machtig op die afstand nog

Jensen is duidelijk op beeld terug gezet om de geschaadde misbruikhorden weer op te blazen want die doet niet Anders. Vast bevel van pa. Stel je vóor d´rek mag ivy(zoals Sommig Kaboutertjé hem moest noemen) ook al zn heldendaden komen vertellen bij jensen…mmmmbrwjá ik sliep en toén wás rrrrrun feasje…mit verdamt allemahl gevaarlijke kaboueurrrs..enne de oversmácht wasoow groouT….enne…


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/angela-merkel-wil-fiets-terug-van-vladimir-poetin/#comment-16251
Het zich voordoen als redder van de gestolen OORLOGS buit past in haar charme politiek""

Mergel is family van mark rutte en paus ratzinger en ze stammen van poolse adel die met en ná de oorlog Duitsland Nederland en europa kwamen plunderen met al meer dan 3 miljoen stjekaslachters vóór de oorlog in Polen klaar gelegd om achter de Ruggen van de Duitsen in Duisland húis te gaan houden als in Nederland ook. Alle Eigendom Gronden Bedrijven en geheel Industrie gingen massaalst in elitair joodse handen over hier ook als de hoogovens op eens van de van vollenhovens waren en een hele Havenstad als Rostock na de oorlog zo maar in eens van een joods gezinnetje bleek.

Bedoel áls Je oorlogsbuit gaat terug bedelen dán Wél de Juiste oorlogsbuit bij dé Juiste plunderaar? Oa geheel de banken en sjeckeladel alle groot en middenbedrijf restitutie oorlogsschaden marchallhulp valse holocaustuitkeringen en meer Confisceren?

Dan nog de Salarissen Voor de Volken voor meer dan 65 jaar onbezoldigd Baby en Kind prostituee en langer moeten zijn? Alles Ouder dan twaalf werd in de oorlog Vermoordt en de achter gebleven Kinderen werden Allen Hun Leventjes lang misbruikt.En Hun Kinderen en Kindskinderen ook.KASSA!...mergél?


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/angela-merkel-wil-fiets-terug-van-vladimir-poetin/#comment-16250
Spotje says:
June 23, 2013 at 11:22 am
Ja maar zulk gezeik is wél werkzaam om de relatie met Rusland al weer eens te torpederen. Ze werkt voor de bankiers en olie. Niet vergeten. Daar zit niet alleen maar kinderlijk kleinzieligheid achter maar geslepen demonie.
Spotje says:
June 23, 2013 at 11:27 am
Wat doet u eigenlijk op de erasmus universiteit?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/godfather-erik-staal-moet-alleen-bloeden-voor-het-jatten-van-1-9-miljard-van-zijn-huurders-is-hij-de-superman/#comment-16247
Spotje says:
June 23, 2013 at 11:05 am
Het gebeurd zó vaak dát daders wég komen met de buit(een deel) en een totaal werkeloos overheid en justitie dat de Burger daar onpasselijk van wordt en gehypnotiseerd door die bizarre gedragingen wat wel eens een opzettelijk samenspan kon zijn om de Ware daders onzichtbaar te houden. Ook die commisaris die op het laatst maar eens een aangifte dan maar ging doén dan ná dát de vogel gevlogen was de transacties de contracten reeds gelegd waren en dát ál van begin hád moéten Merken en alarmeren? Er BIJ geweest heeft Moéten Zijn dan dus!

Justities zijn alle tijden al betrokken in plunderingen van de Landen en Burgers alsmede grootscheepse Land Grond Onroerendgoed erfenis en Eigendoms roven alsmede de grootschepse misbruiken enz

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/19/godfather-erik-staal-moet-alleen-bloeden-voor-het-jatten-van-1-9-miljard-van-zijn-huurders-is-hij-de-superman/#comment-16245
Spotje says:
June 23, 2013 at 10:58 am
Kan Zijn dat staal ut goet beloonde zondebokje is en derden en die commisie VEEL MEER er achter zitten? Zullen wel weer familia van bankiers rechtbanken etc in zitten.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/23/angela-merkel-wil-fiets-terug-van-vladimir-poetin/#comment-16244
Spotje says:
June 23, 2013 at 10:52 am
Ja Alles terug Geven. De triljoenen alle Land en Grond en Industrie en Eigendom en geloof aan nederland de Amberkamer van Rusland dat in een gangenstelsel bij dimona in israel staat Terúg aan Rusland en zoooow? Hét Leven en Duitsland terúg aan Duitsland incluis Alle Wetenschappen Kennis en Fatsoen?

Merkel is gewoon een nepjoodse trut die in navolging van pussyrot en amnesty international Putin wil besmeuren. Hoééé´´eéé…RRRR. Zusje van mark de koperdievenlord.

Bedenk ook dat Rusland de oliebelangen van de arabieren die bankiers zijn niet uitkomt. Er wordt alle tijd al tegen Rusland gestookt om divers aan monopolie en die kartels willen dat zo houden en werken zelfs crimineel van uit de eucommisie en deze regerimng en media ook tegen Rusland daarom.

Toen Rusland de internationale Oliemarkt wilde betreden hebben de schavuiten nog een tijd lang hun eigen olie op tien dollar a barrel gehouden en daarvoor Kon Rusland zelfs niet Produceren. Daar ná uiteráárd weer die nutsklauw op Onze Strotten met extra verliesverhogingen want alle misdaad tegen Ons Zelf betalen We alles voor en aan

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/kabinet-extra-6-miljard-bezuinigen-om-de-jsf-en-al-hun-miljarden-foetsie-projecten-te-bekostigen/#comment-16242
Spotje says:
June 23, 2013 at 10:38 am
g4s is internationaal en belachelijk groot dát kroes éigenlijk dé kartelkoorts zou Moéten Krijgen. Is ook een nieuwe naam van dat blackwater als Ik t Juist Heb. Inderdaad “bankenmafia” huurlinglegers dé zoveelsten op rij dé eeuwen dóór. Bankenmafia en dranhetageneraal en sexclubhouder en porno uploader ybo buruma hogeraadslid had per 2004 en per 2009 ook nog in totaal 200.000 stuks allerlaagste allooi ingevoerd die de besturen kwamen versterken voor de staat. Daar kregen We dan die creatieve agenten dé heroine ron miltenburg´s van het krikke schandaal en talloze edward chisorhandklonen op de schooltjes en vortgezett onderwijs die de Kinderen allemaal hebben verkracht en agressiefste ambtenaren en belastinginspecteurs ván

Docu over g4s is ook op youtube te Vinden. De werknemers als oorlogsmisdadigers te typeren. Die vlogen ook de agent orange van de cia over de Somalische Oogsten waar die tien miljoen in hongersnood van kwamen. Heel de mediahype om dat niets voorstellende Syrie is om daar ván áf te leiden. Kun je aan Zién waar de prioriteiten van al die hulporgs en media liggen.
Spotje says:
June 23, 2013 at 10:41 am
g4s Doet me ook aan Jeugd zorg Denken


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/22/alexander-pechold-pist-ook-in-zijn-broek-van-doodsangst-voor-vvd-pedo-grandmaster-joris-demmink/#comment-16231
Is Demmink dus toch nog steeds de Boss der Bossen"" Nooit geweest. Aan wié er veel méér prioriteit krijgen en meer buiten schot en buiten beeld gehouden te worden Kun Je Meer dé hyrarchie Bevroeden. Joris demmink was maar topambtenaar en dat is een lage rang bij de cabal. Topambtenaar of hoge ambtenaar is maar een der functies dat als "beloningstrigger" misbruikt wordt in de beria Brainwashes op de schoolreisjes.

Zelfs presidenten en ministers zijn maar tools en servants en gebruikelijk van Geboorten af aan afgericht voor die posities waarbij heel de duur van de schooltijden dan als afval cq controlemiddel wordt ingezet incluis voortgaande corrumperingen en afpersingsschaden(mee doen misbruiken misdaden)  en er al op de lagere scholen besloten kan worden óf Je eigenlijk wél zelfs voortgezet onderwijs kan krijgen als Men ongeschikt voor mafieuse loyaliteiten Blijkt.

Zelfs elkmaal óf Je eigenlijk wél Levend ván een schoolreisje af kwam. Want gezwegen zoú en moést er hoe dan ook wórden als We van die schoolreisjes af kwamen en als de drugs geweld martelingen uitwissingsmartelingen gangbangs elekrtoshocks soldeerbouten en bedreigingen Niét hielpen dán waren er tal van methoden dat een Kindtje overleed tijdens en ná de reisjes....mét politie recherche  justitie rechtbanken regeringen politiek media tv medische wereld nfi advocatuur geheime diensten óp dé hand.

Zestiger jaren had de politie nog dafjes. Daarmee werd Ik het ziekenhuis in gereden toen Ik eens Naakt van een schoolreis/cabalfeestje van ze was gevlucht. Politie en recherche staat elkmaal gewoon hún misdaden te bewaken en af te schermen. Ook elk schoolreisje weer. En deden mee. En alles in van en om dat ziekenhuis ook waren zij de baas en hadden alle controle. Bij Mijn Weten behoorden alle schooldoktoren en alle schooltandartsen ook tót die cabal.

Hogere machten liggen geen eens binnen dit Land wat Maar een onbetekende provincie van ze is. Ook de eucommisie is maar 1 der zeer vele veelal oude Wereldwijde machts onderdrukkings en parasietnetwerken van ze. Rusland alleen al voerden ze rond 1900 een 500 onafhankelijk werkende terreurgroepen in "tegelijk" om dat ten val te brengen. Groepen als het rode kruis justities amtenaren media hulporgs rechtenorgs ophitsers hitmen opzetters van afpersnetwerken(gebruikelijk met Kinder prostitueetjes) etc. Een 200 jaar geleden al begonnen ze de media van Rusland al in te nemen. Dus die nemen alle tijd als cultuur van plunder en niét duur.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16230
Spotje says:
June 23, 2013 at 9:03 am
Dit soort teksten Over dat Fake nctb en daarmee dan ook dat Fake uni Utrecht Willen Ook Wel Wat Zeggen dan http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2013/4/De-AIVD-houdt-informatie-achter-over-islamitische-radicalisering-1220630W/


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16223
Spotje says:
June 22, 2013 at 11:52 pm
@denker kunt u uitleggen waarom uw ip adres terug te leiden is naar de erasmus universiteit?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16218
Nederland bestaat uit 10% Restant Blanke exterminatie cq Holocaust cq genociden Slachtoffers/Overlevenden/Slaven/Hoeren/misbruik Slachtoffertjes en voor 20% anders als afrikaans allochtoon en voor 70% uit nepjoodse asiaten/eurasiaten. Wélk van hen  bedoeld u dán met 70% Kans op dan Tóch die nepjood en nummer 1 op alle crimestats....áls ze daar in Bij Geschreven Zouden Worden?

Daar van die nog maar 10% Holocaustoverlevers ca 75% dwanghuwelijken relaties en bordelen in verkracht zijn  is dé kans dat u ooit een Blanke op uw eiland ziét nog méér uiterst gering laat staan die konden nog in staat zijn u lastig te vallen.

Enige dat de nepjoodse mafia wél al vele decennia doét IS alle schuld om eigen misdaden aan dé Slachtoffervolken af smeren dmv misbruik van alle kanalen als alle media schooltjes religien etc. Maar dat doen ze alle Volken aan. En dát ze over al blonde blanke hoeren op hun motorkappen binden kunnen die Meisjes Niks aan doen. Dat doen die afrikanen en allochtonen ook.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/22/alexander-pechold-pist-ook-in-zijn-broek-van-doodsangst-voor-vvd-pedo-grandmaster-joris-demmink/#comment-16222
Spotje says:
June 22, 2013 at 11:10 pm
Voorzitter Ed Nijpels? Was dat niet die mét party animal job cohen saampjes eens een hele boot vol Kinderen op een homoparade had laten voorvaren bij gebrek aan condooms? Drent dé stuurman en robert m machinist? Dat hadden ze meen érgens in een gracht gécreched.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16217
Spotje says:
June 22, 2013 at 6:36 pm
Kat zal nooit worden veroordeeld omdat hij voor de NWO opereert als kattenvanger. 3 rechtzaken tegen Kat waarbij Demmink de touwtjes in handen had samen met de staat maar ze weigeren hem uit te schakelen, rara hoe ken dat.”"

Nou als martelaar is die helemaal een Boegbeeld Natuurlijk en Hem laten Bestaan en Juist door te laten gaan Máár wél op een gecontroleerd beperkte manier halen ze zo met hulp van de uwen die dát steeds aan wijzen de Wind uit de Zeilen en zaaien twijfel in de achterban wat al ivm Geert Wilders een gekend Feit van de mafia is van Hem steeds per 2009 associeren met israel ook om de achterban te doen terugdeinsen.

Het staat ook in de bankaircommunistische handboeken een Publieke Gekende Tegenstander Niet te doden om martelaarschap te voorkomen…. Ze vernederen publiek te schande maken ongeloofwaardig stuk aanklagen sociaaleconomischfysiek ontwrichten verkrachten bedreigen en zulke zaken…of voor antisemiet of heden moderner “hater uit te maken… Al dát hebben ze Hem al geflikt

Een veel voorkomende truck is ook Klokkenluiders en Slachtoffertjes te belagen met exact hetzelfde als Waar Die Over Klokkenluiden. Zo IS variant als geheel de vaticaanhetse en mediapropaganda van de bankiers geweest om JUIST van eigen veel kwader werken af te leiden van toen ze Juli 2009 Wereldwijde Bekendheid Kregen er om….ZÈLF!

Heel de vogelgriep en hpv vaccinatiehetse was ook al om verbloemingen van de gifstof inspuitingen bij de Kinderen op de schoolreisjes te verbergen en verbloemen. Dan begonnen hun mafia en media nog eens de ghb snel te populariseren en introduceren Bij de Bevolking en ook dát was om de bron en oorzaak Sporen een Vals spoor te geven wég van het massieve misbruik er van op de schooltjes en schoolreisjes.

Zijn allemaal van die psyoptrucks. twitlonger.com/show/jg7r82 twitlonger.com/show/jj1nf6 barracudnls.blogspot.nl samuel-heinemann.blogspot.nl/2011/12/rascist.html samuel-heinemann.blogspot.nl/2011/12/agent-provocateur. html http://www.youtube.com/watch?v=-97dTsgRMb4&list=PL436C0EB669C5D915

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16215
Spotje says:
June 22, 2013 at 5:49 pm
beiden beruchte Kinder pornoproducenten oa op academien”"

Saampjes met frits bolkestein!

Dus alle politieke partjen zijn van de cabal. En een rouvoet of halsema moet Je natuurlijk ook geen plengende vragen stellen of een edith schippers….of een duyvendak van een gl etcect een arubáH rutte… of een geheel justitiepeleton dat dagelijks op arubaH uitblaast terwijl dan Anderen wél op zuigen wát tot de perverse “natura” beloningen van de beria banksterprogramma´s behoort? Kinder creches al hier voor t geval ze t niet kunnen uithouden tót arubaH…..


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16213
Spotje says:
June 22, 2013 at 5:43 pm
Wouter Bos heeft volgens Mij Nooit Door Gehad waar voor die misbruikt is als face als kop van jut voor de wielen gegooid door de Ware daders. Een rutte met zijn van ebc president mario draghi gekregen miljard aan steekpenningen en een zalm met zijn 7 miljard op family account in shri lanka Komen Dán Meer in Beeld als dé tuinman. Een nijpels en een lubbers met hun 200 miljard uit de Pensioenkassen… en dé mannetjes die mega projecten alsmaar op Onze kosten weg schenken aan hun eigen megabedrijven….en Jeugd zorgen diensten en instanties verzekeringen en media al alle kijkenluidergelden gemonopoliseerd?

Wouter Bos die ook nog eens door hirsch ballin en jph donner(beiden beruchte Kinder pornoproducenten oa op academien) naar een geile allochtoon werd gebracht onder invloed van alcohol en drugs om Hem helemaal tegen de muur te douwen wát dergelijks ze oa Geert Wilders en Hero Brinkman ook al flikten sjál dan Wél Wat Méér hét type Zijn Dán?

Wouter Bos werd nog tegelijk met balkenende met de cda met een in de hoek gehouden Geert Wilders door de wetgevende handlangers uit de weg gewerkt door die cabal voor hun afghanistanadventure en Óp Dát Geert Wilders dé banken en staatsboekhouding niet Zou Zién. Hirsch ballin lekte nog het cda kapot waar cabalkloon tang een lekje voor deed om dát weer af te leiden.

Voor hen als vervangers werden hondstrouwe cabal slaapfeestjesgangers job cohen dejager en rutte geimporteert uit het hele groote academische banksterkrat. Die hadden stuk voor stuk geen bezwaar tegen wát dan ook. Zelfs woekerlonen voor verraad en bedrog niet waar job er al 3,1 miljard van geklist had met de compagies van zijn clan.

Denk Niet dat Wouter Je Kan Helpen daar Hij nog geen eens hét begin Weet van wát Hem overkwam. Als Iemand Zich door vernederingen en schaamten minderwaardig gaat zitten voelen Kan Men gebruikelijk zo al niets Betekenen of de Ware Gebeurtenissen Doorzien. Vernederingen schaamten angsten schuldgevoelens aanleggen zo vroeg mogelijk enkelen der machtigste wapens van de cabal van de val en produceren zó grote zwijgend meelopende Volken.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#comment-16210
Spotje says:
June 22, 2013 at 5:13 pm
Das nie best daar er net een halfgeleidermaser uit gevonden is waarmee emp pulsen af geschoten kunnen worden en ze wel eens uit de lucht Konden vallen? Die maser zit nu ook al in dé drones die ze over Ons willen uitstorten en blijkbaar een continuering van hun Internetcensuur. Zal Me verzekering blij mee zijn? Nét nog dé met perslucht af geschoten radioactieve scherven ván ze moeten leren Kennen. Waar bij Ontdekt dat alle plaatselijke politieburos onder bevel staan van alle plaatselijke bankiers die weer onder bevel van de centrale bankiers handelen. Dat zal dan met de academien regering instanties diensten schooltjes kerken ziekenhuizen wetenschappen politiek agenda´s en creches wel hetzelfde staan?

Dan Weten We wáár alle actie en Ware bevel incluis ale oproer rellen en onrusten vandáán komt. ” De Ware regeringen van de Landen”! Die van de scherven heeft net een Standje gehad dus Hoop dat het Moorden met kankerverwekkende scherven dan Op Gehouden is. Moorden met radioactiviteit deden ze ´30 tm ´70 ook ondermeer met radioactief barium in de verplichtte melkdrinkkatrons van de Kleutertjes en stiekeme sterilisatie bestralingen van de Burgers van achter zware loodbeschermde kantoorburos die opgeroepen waren om een of ander smoes. Laat staan ze legden de koude oorlog aan om de Wereld te dwingen te bewapenen tot dé tanden oa met opzettelijk plutonium producerende kernnutsbedrijf te dwingen en zo heel de Westerse Wereld te boobytrappen met nukes. Terwijl ze tegelijk van achter die gordijnen verder konden tsjeka(tsjakka?Dé sbs mediadenktankgoeroe van de misbruikschool Blokkendoos en hét Dát mediacloaking ibn schooltje?)slachten Moorden extermineren en Kindér verkrachten.

In Nederland hebben ze ook zó huis gehouden dat er van de Nederlandse Bevolking onmiddelijk na de oorlog nog Maar amper 30% over was van zelfs nog zelfs maar de bezetting van de lagere schooltjes alleen nog maar. Alles Ouder dan 12 Jaar was de dood in getransporteert.

Wél Mooi dat ze heden vliegen want dán kunnen ze de vruchten van hun eigen scheppingen eigen werken eigen wensen mooi overzien en zullen wel in hun nopjes zijn? Dé rijke velden van de vruchten wat ze zaaiden. Some have it all.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16204
Spotje says:
June 22, 2013 at 3:54 pm
Ja wist Ik al Liesbeth maakte die nieuws “breker” ook al gelijk een dramalama ” including of course per sé ” moordenaar micha kat ” van en vermeed tm heden ELK Antwoord op de zó Vele Vragen aan hem die ook hier nóg openstaan. Méér dan een in het laboratorium mislukte cloon van die francis ” dé nationale garde sergeant ” IS die Niét!

(Naar beneden oudere Comments)
stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/05/als-jeugdzorg-kinderen-ophaalt-kijkt-iedereen-weg/#comment-15356
stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/09/explosiefmoorddadig-bepaalde-justitie-en-politie-corrupt-tot-op-het-maffia-de-vries-bot/#comment-15297
stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/04/19/teleurgestelde-advocaat-jan-vlug-van-jasper-s-verdachte-van-valse-aangifte/#comment-12471
stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/04/19/schaamteloze-fred-teeven-blijft-aan-als-staatssecretaris-moord-motie-van-wantrouwen-verworpen/#comment-12462
stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/04/14/sprookjerechter-moet-blind-kunnen-varen-op-politie-in-het-land-van-george-orwell/#comment-12285
stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/04/10/heeft-u-enig-idee-in-welk-land-de-leden-van-de-ser-wonen/#comment-12032
stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/04/04/gratis-meegriezelen-met-een-lustmoord-en-de-kassa-laten-rinkelen/#comment-11623
stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/03/29/het-vaatstra-kassa-feest-voor-de-pulp-media-maffia/#comment-11019
stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/03/26/tap-vervalser-hoofdofficier-jeroen-steenbrink-kreeg-een-echte-oorvijg-van-steve-brown-in-amsterdam-noir/#comment-10897

nieuwsbreker Informeert niet Antwoordt niet Argumenteert niet Toont al helemaal niets aan en is op geen enkel wijze Geloofwaardig over gekomen…ectect Dús deze draaideurpatient is ZUIVERST water van dat misdaadmetier en dé zo veelste Fake klokkenluider dat over al een mes wil steken verwarren afleiden ondermijnen verkeerde wegen inleiden als een ahw 80% van al de alt media en even 80% Fake misbruikbestrijders al zijn. Die tegenstand is enorm máár Wát Wil Je met een budget van talloze miljarden van Ons Eigen Geld om Ons dagdagelijks te bestrijden?

Kon Zijn dát een WOB Lijst ivm financieringen justitie/de vries weer eens Méér Òver nieuwsbreker Kán Zeggen dan heel nieuwsbreker zélf zou kunnen.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/22/de-oeps-economie-honderd-miljard-verspild-aan-maffia-fraude-door-de-bestuur-gangsters-oeps-niemand-de-bak-in/#comment-16199
Spotje says:
June 22, 2013 at 3:34 pm
Oeps > Michael Moore’s ‘Capitalism: A Love Story’ http://www.youtube.com/watch?v=uuLYmzscoSM

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16192
Spotje says:
June 22, 2013 at 1:35 pm
Tégen dé juiste betaling wél te Verstáán dié hófnár!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16191
Spotje says:
June 22, 2013 at 1:32 pm
ÁLs je francis capelle zn gang laat gaan ontmaskerd die ALLE Klokkenluiders Slachtoffertjes en hofnar Kindertjés incluis heel de belasting betalende Burger en Bevolking incluis Hun Familie en Christus er bij!


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16188
Spotje says:
June 22, 2013 at 1:00 pm
De faraos 15.000 jaar geleden vonden die de Amerika´s al. Als de kublai khan en als chinese keijzers hebben ze millenia lang huis gehouden in Europa als eurasiaten romeinen en hun christendom nog meer eeuwtjes ..met hun scholen kerken wetenschapen politiek democratie finance en banken heden NÒG! Alle Landen zijn Máár provincien van china alle tijd al. Waar BIJ HÙN VOC Slavenhandel nog steeds bestaat onder dekmantel “eucommisie” en NOOIT ook maar 1 Seconde op gehouden had te bestaan!


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16184
Spotje says:
June 22, 2013 at 12:17 pm
In dat geval beter Opletten met zaken als “Spotje uw komt de hele tijd met dis informatie”

Want disinformeren betekend volgens Mij iemand die opzettelijk komt saboteren en liegen en daarvoor zit Ik Tóch Echt Niet Mijn Dure Tijd te verspillen.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/22/vvd-godfather-jos-van-rey-van-chapter-roermond-bracht-cda-college-gangster-herman-vrehen-sluw-en-sneaky-ten-val/#comment-16182
Spotje says:
June 22, 2013 at 12:01 pm
Hebben de ‘Bestuurs-Gangsters’ in “Banana-Fraude- Nederland” dan geen  enkel greintje fatsoen of schaamte.”"?

Huh dán krijgt men Geen academisch diploma das carrierebreuk dan. En die schaamten gaven ze wel hun Slachtoffertjes op dé slaapfeestjes zoals er net weer een Kinder schooltje blokkendoos omviel in Belgie.

Nu Schiet Me te Binnen dát “” dán krijgt men Geen academisch diploma das carrierebreuk dan ” Helemaal Geen grapje IS omdat er inderdaad al op de lagere scholen bepaald werd óf de Kinderen wél devoot genoeg aan de joodse zaak waren óf Hun Zieltjes wel goed genoeg verkracht en van projoodse identiteit voorzien waren met jarenlange leugens en indoctrine er boven op.

Als Vijfjarige kreeg Ik al te horen dat Ik academie wel kon vergeten om dat mijn Hersens maar miraculeuserwijs bleven Werken en er Vragen en Bezwaren uit flapten en Ik kreeg extra schaden toe gediend om Me zo onschadelijk mogelijk te maken voor hun schimmelcultuurtjes.

Als Ik zo Mijn Kennis aan Mensen die met de psychiatrie in aanraking kwamen Bedenk Wat Ze Weten Wat Ze Denken Wát Ze Zeiden en Zeiden Gezien te Hebben en Hun Inzichten dan er wel heel wat Meer die weg gegaan zijn en uit geschakeld. Mogelijk dat Prins Claus ook in Opstand Kwam.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/22/vvd-godfather-jos-van-rey-van-chapter-roermond-bracht-cda-college-gangster-herman-vrehen-sluw-en-sneaky-ten-val/#more-13497
Hebben de ‘Bestuurs-Gangsters’ in “Banana-Fraude- Nederland” dan geen  enkel greintje fatsoen of schaamte.""?

Huh dán krijgt men Geen academisch diploma das carrierebreuk dan. En die schaamten gaven ze wel hun Slachtoffertjes op dé slaapfeestjes zoals er net weer een Kinder schooltje blokkendoos omviel in Belgie.

Nu Schiet Me te Binnen dát "" dán krijgt men Geen academisch diploma das carrierebreuk dan " Helemaal Geen grapje IS omdat er inderdaad al op de lagere scholen bepaald werd óf de Kinderen wél devoot genoeg aan de joodse zaak waren óf Hun Zieltjes wel goed genoeg verkracht en van projoodse identiteit voorzien waren met jarenlange leugens en indoctrine er boven op.

Als Vijfjarige kreeg Ik al te horen dat Ik academie wel kon vergeten om dat mijn Hersens maar miraculeuserwijs bleven Werken en er Vragen en Bezwaren uit flapten en Ik kreeg extra schaden toe gediend om Me zo onschadelijk mogelijk te maken voor hun schimmelcultuurtjes.

Als Ik zo Mijn Kennis aan Mensen die met de psychiatrie in aanraking kwamen Bedenk Wat Ze Weten Wat Ze Denken Wát Ze Zeiden en Zeiden Gezien te Hebben en Hun Inzichten dan er wel heel wat Meer die weg gegaan zijn en uit geschakeld. Mogelijk dat Prins Claus ook in Opstand Kwam.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#comment-16181
Spotje says:
June 22, 2013 at 11:29 am
Nederland glijdt af naar een derde wereldland status…”"

Is alles Gevolg van de filering export en weg voering van Ons Alles alsmede ook onderdeel van de chronische roof en plunderwerken der bankiers en hun adel als ook hun handlanger moody´s de Slachtofferlanden nog eens dé marktwaarden de a-status verlaagd en dán komen diezelfde bankiers dé spot goedkope restjes ook nog weg kopen omdat Men anders verhongerd Men wél moét verkopen. Soort omgekeerde oorlogswoekerij. Deden ze Duitsland ook meermalen achter elkaar omdat daar het laatste Verzet van Noah´s Volken Zat.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/22/de-oeps-economie-honderd-miljard-verspild-aan-maffia-fraude-door-de-bestuur-gangsters-oeps-niemand-de-bak-in/#comment-16178
Spotje says:
June 22, 2013 at 11:06 am
en daar hoort u nooit een pulp-media misdaadverslaggever over. Nee, die hebben het hysterisch over de ‘Vuile Onderbroek’ van Badr Hari “”

Alle radio tv media is ook een tak van de bankennetwerken en altijd ook eerste target als ze een volgend Land gaan infiltreren. Alvorens dezen 100 jaar geleden Rusland gingen inpikken waren ze 200 jaar geleden al begonnen de media daar eigenaar van te worden.

Ze werken exact als een militaire bezettingsmacht en dat als cultuur en als economie.

http://www.jewwatch.com/jew-controlledpress-folder.html

Macht over de informatie en over de communicatie en men kan van elk een kwijlende debiel maken.
Alleen al wat sprookjes schrijven en dat religie noemen heeft velen geestelijk zeer zwaar beschadigd laat staan de grafzerkenexplosies. Deden ze met hun sfinxachtige multi interpretabele orakel wetgeving ook. Meer dan een vorm van de I Tjing wat inrichting betreft is dat niet en dát kwam van de afrikaanse kippebotjesdoktors.

Het is met alles zo dat als er een zwart hart in klopt alles wel verloren mag worden beschouwd. Zelfs de wetenschappen wat supposed exacte zaakjes zijn…en tóch kregen ze ook dáár het zwarte hart in.
Men heeft Goedheid en men heeft slechtheid en dát zijn twee heel Verschillende wegen en uiteindelijk Werelden Ook!


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/kabinet-extra-6-miljard-bezuinigen-om-de-jsf-en-al-hun-miljarden-foetsie-projecten-te-bekostigen/#comment-16175
Spotje says:
June 22, 2013 at 10:53 am
Het IS Mischien Wát om ALLE rechtspersonen in banken bedrijfslevens politiek wetenschappen wetgevingen en meer te Doen Ophouden te bestaan Òp Dat ze allen inclusief dé wérknemende kaders en commisarissen en opdrachtgevers even Persoonlijk Aansprakelijk Worden als Elke Burger dat ook al is steeds en alleen maar?

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/kabinet-extra-6-miljard-bezuinigen-om-de-jsf-en-al-hun-miljarden-foetsie-projecten-te-bekostigen/#comment-16172
Spotje says:
June 22, 2013 at 10:19 am
Wié betááld Die Bepááld is Zeker niet van Toepassing in mafiadictatuur Nederland

Alle gelden worden af gedwongen en die vloeien aan alle kanten dan rpivatiseringsprocessen in en weg het Land uit en via budgets en subsidies geprivatiseerd en aan de vermogens van de bedrijvenkartels der banken toe gevoegd. Volken Arm gehouden en buiten spel.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/
Op klol van de heer kat al jaren niet  Welkom meer. Zeker sinds die 12 corrupte rechters hem verkracht hadden en wim dankbaar daar zijn intrek nam. Ondanks laatst hij meldde dat demmink zelfs van hem mocht commenten Bleek gelijk al een Leugen toen Ik dan maar eens Poogde weer eens te Registreren Voor Deelname. Ook zelfs hun twitter definitief uit geschakeld zo dat daar ook al geen Woord des Klokkenluidens Meer Kan Vertoeven . En NÚ zijn nrcombudsman Me verwijderd als Geregistreerde(Huppetee) en onmogelijk gemaakt opnieuw te Registreren.

Al met al een Zeer Zorgelijke ontwikkeling dat laat Zien dat kat streng staats gereformeerde artikelen beperkt onderhoudt en de Rest van Klokkend Nederland van hem dood mag vallen. Hij bezet met zijn site zo enkel eigenbelang en blokkeert wegens suggestieve afleiding en invulling en dús regisseren  Wát Jij Mag Melden Verder geheel de Klokkenluiderij OP ALLE Gebied want er IS Veel Meer te Zeggen te Melden!

Denk dat die zijn pyama even als de heer drent ook al van ivo opstelten heeft!
Mischien wel gelden subsidies Ondertussen als smeermiddel?

Wellicht door de voortdurende belagingen(en diverse verkrachtingen en gewelddadigheden) dermatig tot zélf censuur verkracht dat Hij mischien wel failliet is?

En dé dan nog overblijvende geobsedeerdheid met westenberg dat aan een mafieuse speculantenpoging vast zit van nog eens  14 miljard via schadeclaim willen roven van de Bevolking al dan niet de website klol opgezet van begin af aan daarom al dan niet met volle medeweten van kat die zoals Ik al Meldde van begin al inderdaad Comments die Repten van zulk opzet verwijderde en alle tijd het zwijgen om zulk scenario er toe deed. Wat Voor Steven Brown Dús indien Deze Zuiver en ver van gevaar Wil Blijven een Waarschuwing In Houdt wat er achter kan zitten heel de show.

´K had ook al uitgelegd wat de gevaren steeds maar zijn al jaren van de chronische oproepingen van eerst argusoog en dan kat als goede tweede dader van samenkomsten oproepen en organiseren en nog Weten We niét Òf al die gegane Sympatisanten Nóg Wél LÈVEN. Volgend boinnk.nl van vandaag dé talloze aanslagen en dé radioactieve scherven in Mijn Rug IS ZULK gevaar DUS Helemaal nog niet denkbeeldig nog maar.IN NEDERLAND!

En was klokkenluideronline als nl niet ook op TV gepropageert dat het gelijk zo een aanloop had?
Nou maar Hopen dat van die restanten dan er nog Wat Vrucht Wil Komen Voor Allen. MÀÀR die mét Je leven vertrouwen zou IK dus NIET doen!

Maar het is Duidelijk dat bericht om massieve misbruiken massieve drughandel bericht om triljoenenroven bericht om exterminaties met vaccins bericht om wát er werkelijk achter dé mediahetsen vaticaanhetse de psyopsen de afleidingen zit niet Welkom zijn alsmede de werkwijzen van staat wet en banken. Enkel klein grut en daar bij Vergeleken Zeker Wel.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#comment-16126
Spotje says:
June 21, 2013 at 11:24 pm
Ik ben het Niet Hoor die tegen je bezig is dat zijn ´t eigen metier dat afleiding van zich zelf wil zo als je kunt begrijpen en zullen ze alles voor de wielen gooien om zelf maar niet te Gáán met die banaan – Voor Mij Was het al Lang Goed Zo!

In de broederschap van de cabal is er ook Geen Bond Liefde of Offer voor Elkaar Máár ván élkaar. Enig wat samenhield was de daad verraad en winst. Altijd zó geweest een beest zonder tal of stal.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/kabinet-extra-6-miljard-bezuinigen-om-de-jsf-en-al-hun-miljarden-foetsie-projecten-te-bekostigen/#comment-16125
Spotje says:
June 21, 2013 at 11:06 pm
Nog Een:

Op klokkenluideronline.is het artikel ” bovenliggende waarden (boekhoudfraude met een mooie naam > *mét instemming en handlangerschap van geheel de internationale wetgevers koperdiefleider mark rutte heel de politiek alle naadloos aaneensluitende banksterregeringen)
der banken dat ze aanhielden om hun enorme berovingen af te dekken voor Ons. Het Verschil tussen die boven én onderliggende Waarden vanwaar ze laatste ook nog eens als >ONZE schulden/te betalen tekorten aan Ons willen aansmeren IS geroofd Geld dat dus nooit gewerkt heeft geen winst geen Investering ten Goede van Ons daardoor Kon Zijn. Reken dáár de Rekening van Uit Wat We Nog Te Goed Hebben. Laat Staan de geroofde Gelden Zélf! Microsoft google facebook hoogovens ebay paypal twitter china israel azerbeidjan turkey marrokko rtl7 etcectectetc en al de Banken ZIJN Simpelwég Gewoon Van Ons!


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/kabinet-extra-6-miljard-bezuinigen-om-de-jsf-en-al-hun-miljarden-foetsie-projecten-te-bekostigen/#comment-16124
Spotje says:
June 21, 2013 at 10:53 pm
Btw heel de importexportbalans IS al decenia(1974 verandering der bankenwet en intrede usury?) lang vervalst DÙS Wé Krijgen Me Tóch Nóg een ZOOTJÈ TEGÒED Van déze én géne dat is Vóór hén NIÈT mooi meer….

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/kabinet-extra-6-miljard-bezuinigen-om-de-jsf-en-al-hun-miljarden-foetsie-projecten-te-bekostigen/#comment-16123
Spotje says:
June 21, 2013 at 10:50 pm
En hier van dan tig tal ontelbare berovingen oplichtingen varianten etcect all the way …op alle gebied…door die bank…róvers…..

klokkenluideronline.is/artikel/1584/klokkenluideronline-weer-in-google#comment-26569
E-bee
23 maart, 2009 at 12:51
Volgens Amerikaanse websites was Madoff niet alleen, deze vlotte bekenner, want dan komt er geen diepgravend onderzoek, was voormalig Mossad agent en financier van een globaal opererend Israelisch netwerk. Hij financierde een spionage en sabotage netwerk van zakenman en voormalig ISA/Shin Bet directeur, Jacob Perry, een Amerikaans Israelische angelegenheid, waaronder:
Henry Taub(ADP), Maurice Greenberg(AIG), Larry Silverstein, Mort Zuckerman(70% controle MSM in USA) en Edouard de Rothschild, houder van 80% van de rijkdom gestolen van de US overheden en burgers door dit Israelische netwerk van Madoff.
De vlotte bekenning van Madoff dient ervoor om te zorgen dat er niets over in de Amerikaanse archieven en administratie komt van de Israelische invloed die hier achter zit.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16122
Spotje says:
June 21, 2013 at 8:43 pm
nasi had van national socialisten kúnnen zijn Máár kwam tót nazi ván dat de rotchilds zich 1923 met de nsdap verenigde en het nazi zi-onisten werd. Zelfs een munt werd geslagen met de tekst “ein nazi fahrt nach Palestina! Dé aanloop naar china´s handelspost israel al in 1940 http://hetzuur.nl/2012/09/115-jaar-joods-terrorisme.

Deze opeense omschakeling van Native Opbouw naar steeds meer asiaat in de leidingen en takeovers deden ze veel vaker en al in romeinse tijden dat de romeinen hun zoveelste footsoldiers en hoerenvolken waren en in latere perioden het Volk steeds meer het bloed der eurasiaten werd. Oude Afbeeldingen van Romeinen zijn Meer Europees/Blank en lateren meer asiatisch aandoenden. Dat is bij meeste Landen te Vinden dat Verschijnsel ván Oeps nu zijn we op eens allemaal asiaat.

Door oa de Native dienaren steeds wéér de slachtvelden op te sturen als met de wereldoorlogen al en als in Eigen Landen in de laagste Klassen getrapte Slaven zoals Europa en Nederland er nu ook bij liggen gesepareert dmv scholing finance en criminalisaties vaccins en ziekmakingen bermbommen in Afghanistan happen etcectect.

Geen Enkel Stem in Eigen Land al waar de bankier komt. Wél alle misdaden en joyrides dat ze plegen óp Namen van die gegijzelde Volken steeds en Komen ze zelf Zélfs in dé hedendaagse criminaliteitstatistieken geen eens Vóor -houden zich alle geschiedenis op alle Gebied al onzichtbaar onkenbaar ongekend en noemen zich van elk Volk dé koning dé elite dé wet – terwijl alle terroristen en elke opruier joods is ook bij de allochtonen de leiding aan de relletjes en protestrellen hebben incluis in Haren.

Zionisme en Volkenmennende anisemitisme werd in 1887 al door academisch renfieldje herzl voor de rotchildbankiers uitgewerkt zoals renfieldje prof van vollenhoven weer vóor de oorlog al hielp de eucommisie uit te werken alvorens een oorlog te starten dat als excuus zou dienen dát aan te leggen dé zo veel volgende plundervereniging van de bankiers onder wel zeer Valse duivels Valse voorwendselen. Zo Staat het met al die hulporgs(bij raciale massa euthanasie) van ze Ook!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#comment-16117
Spotje says:
June 21, 2013 at 5:51 pm
Heb ook wel eens universiteiten pogen te Beleren Maar daar kom je dan niet Ver met dat slag slaapfeesthoogleraren. Gelijk het blok op de lijn. Dus die Weten geen Bál van wát ze dienen.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#comment-16116
Spotje says:
June 21, 2013 at 5:48 pm
Btw von hirsch wel mogelijk family van hirsch ballin en dan die zureguites komen er vandaan die weer ook bloed met job cohen hebben en dus weer de kohn bankiers. Dus het lijkt of die von hirsch niet stil gezeten heeft daar.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/20/kabinet-extra-6-miljard-bezuinigen-om-de-jsf-en-al-hun-miljarden-foetsie-projecten-te-bekostigen/#comment-16114
Spotje says:
June 21, 2013 at 5:41 pm
Dijselbloem een uit het hele grote banksterkrat dat ze over Ons heen schijten als het weer de regens. HET IS BEWEZEN FEIT dat de bankiers Ons opgelicht hebben in de renten en opbrengsten er ván. Immers IS het Feit er dat de bankiers afgelopen decennia buitenaards veel rijker geworden zijn. Dat IS dan van al die spaarrekeningen etc alles van de Burgers DUS. Die hebben dus alle tijd met twee maten gemeten anders kán het niet dat Wij steeds arm en zij alleen maar steeds rijk zijn. Dus die belofte naar Beste Eer en Geweten Beleggen en Beheren is zo al een Fake. De tweedeling zélf Zegt dat er twee maten gehanteert zijn. Er is hier GEEN sprake van pech of faillisement Maar van bedrog en oplichting! Niks Oeps!


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#comment-16112
Spotje says:
June 21, 2013 at 5:31 pm
Sja bankier von hirsch is ca 1890 naar brazilie gegaan en zullen ook daar dé horden stjekaslachtersverkrachters wel binnen gedruppeld zijn daar mee in het kader van het zionistisch plan der Wereld verovering en exterminatie der Mensheid wát ze zélf zijn en dat dus een vicieuse cirkel IS al 8000 jaar that is by order van een farao die mede dé marrokkanen ook gelijk af richtte om geheel Europa te Vermoorden en verkrachten over al waar ze een Teken Noah´s bespeurden in de Mensen en Kinderen aka Noah´s Volken om zeep helpen. Die dat tm heden nóg deden ook.Zeer beruchte Kinder verkrachters. Al die zuidelijken ook en van culture en religie zelfs…faraoische geloven aka satanismen. Ook geheel de wetgeving is talmudisch en hangt van de satanisten aan elkaar.

Von hirsch ging van brazilie ná als spoorlijneigenaar de spoorlijnen voor de komende genocide in Armenie klaar gelegd te hebben en aan de exterminaties van Russen mee gewerkt te hebben. En herzl pakte Duitsland Europa en israel voor de bankiers als rotchild zuckerman goldberg loeb en cohen(kohn van kohn en loeb)

Op kleiner schaal iets als de pvda van begin in dé klauw hebben en ipv voor de Bevolking alles juist tegen de Bevolking aanrichten als in dé klauwen van de bankiers manouvreren en schulden veroorzaken en alle Waarden weg sluisen als heel de Gasbel wég contracteren tegen veel te lage prijs en maximale duur en over de grens door verkopen voor wél de juiste prijzen. Van agt(rotchild) kok(cook) lubbers(loeb/li) al. Bankiers. Of als de romeinen al dat christendom brengen ná de Ware Geesten en Geest ér in Vermoordt te hebben en er een demonisch werktuig van gemaakt hadden ter slaafmakingen.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#comment-16110
Spotje says:
June 21, 2013 at 5:05 pm
Johannes van Rossum”"

Heeláá Dát kon wel eens een bastaard agentbloed tak zijn en aan MAARTEN VAN ROSSUM Linken dé ploert die met wellink de bad finance en aansmeringen bedacht

Die adel en bankiers ook hebben allemaal van die kloonen rond struinen die in de lagere klassen havoc en chaos zaaien bendes opzetten en het veldwerk doen als pr de vries holleeder wisse smith rutte verhagen etc Zo “internationaal manipuleren ze de Landen ook tegen elkaar en zit heel de eucommisie vol van ze als een creche voor roofmoordenaars. Een idioot guttenberg minister van duitse defensie had nog net zes dolfinduikboten aan israel “kuch dov zakheim twee” geschonken die gelijk ff hun atoomarsenaal naar azerbaidsjan verplaatsten er mee. Daar méé lijkt israel op gegeven als zo veel beloofde landjes eerder al en konden ze er wel eens een eindslag mee willen uitlokken . Niet voor Iran maar de Westerse Wereld wat ze al sinds 2000 steeds pogen. Mischien willen die bankiers wel al die gestolen en geroofde “honderdén triljoenen behouden? Dát IS wel altijd al hun vaste prik geweest dát als ze weer een Werelddeel hadden af gekloven dat dan de ondergang in te werken any which way al moesten ze al Je Mensen wég neuken met eugenetische genociden.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16107
Spotje says:
June 21, 2013 at 3:42 pm
Testimonial Monetta Ulrici Jakkie die naam al Zegt Mij cosa nostra italiaanse mafia. Mischien is het ook wel monetti en hebben van de voor de achternaam gemaakt. Zitten veel met dat soort naamsvervalsingen te klooien maar vaak wél een associatie een indruk van afkomst nog er in.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16106
Spotje says:
June 21, 2013 at 3:29 pm
Dat al die diensten TOTAAL verrot zijn is al jaren OUD nieuws. Nét als de psyops cyberwarriors(kúchróchel) die komen heel imposant binnen met groot verhaal MÀÀR ze dragen geen Drúppel van Wat al Niét Gekend zou Zijn BIJ. Dat IS Fake dan.

Bedoel jaren geleden all gingen de Comments over het net over deze diensten en ook universi-perversiteiten als úniversiteit Utrecht dat saampjes met de kersvers nieuwe oh zów betrouwbare nctb een VALS rapport uitbracht óver dé radicalisatie van de Jeugd daar er daarvóor Verhaal was Gedaan Òver wát voor gedragingen en symptomen al de Kindertjes allemaal krégen van dé misbruiken martelingen Hersenspoelingen drugs geweld verkrachtingen en misbruiken op dé SCHOOLTJÈS en DÈ SCHÒOLREISJES!

Kort dáár ná deed crimineel Jeugd zorg dát met de vara óf vpro nog éven dunnetjes óver door de Jeugd problematieken VAN DIE SCHOOLTJES ÈN SCHÒOLREISJES lékker dé EIGEN OUDERS als veroorzakers in de Gezichtjés te wrijven met wát Angstige alleenstaande doodsbange Moédertjés er bij als garnering op hún VUILNIS TV

IN ALLE Gevallen GEEN Wóórd OVER die misbruiken op dé schooltjes NÒG! VAN AL die diensten instanties overheden NIÈT!

Dús volkskrant kán een as if lookalike éven doen áls óf en trap er in en Je wordt de volgende editie al weer voor hun karretje gespannen even onverbeterlijk als rutte en balkenende ook waren en zijn en wél steeds beloften ván wat ze mét periode Jan Maat al deden! Toen was het éven Rot!

Wié meen je dat rtl7 dat gelijk met de reccesie aanleg kwám finaniceren en aanlegden? Sinterklaas Niet Hóorrr? Het Leed van Je Toekomst wél aan smeren. De nieuwe ronde van leningen van het op moment toe genomen Huizenkoperstal en aantrekkende woningmarkt dat ze in 2009 nog lieten in storten om hun speculatiemarkt en leningen weer aan te kunnen smeren . Daar hebben ze een Ons chronisch vergaan en weer opstaan voor nodig! Incluis chronische mass migraties any which way of direction dan ook! Maar Àls JIJ er NIÈT aan gaat kunnen ze Jé Huis Jé Land Jé Eigendommen en Grond NIÈT keer óp keer verkopen en OP KOPEN! zo als ze hele Landen doen! steeds weer! Dé al eeuwen chronisch woedende oorlogen een der tools er om van ze. Om aan Al Je bezit te kunnen komen en Je Leeft van geleende/gehuurde grond op hun wereld uiteindelijk.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16105
Spotje says:
June 21, 2013 at 3:08 pm
Uitspraak over 14 dagen door ‘Captain Monster Lady Judge van Walraven’”"

Het Zoú van de heer Kat een Goede Daad Zijn van walraven te Verzoeken al VÒRENS uitspraak te doén Openbaarheid van Inhoud en Motiéf der overwegingen dé beslissingskéten die tot dé conclusies hebben geleidt té Mede Delen. Liefst RUIM van Tevoren! Zeer Leerzaam!

En is dit een kantonzaak? Heel raar als dat zo is. Zeker in zaken als Dit is er geen schijn van Kans op Hoger Beroep als het misloopt tenzij enorme uitzonderingsgevallen. Dat risico is hier enorm natuurlijk.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#comment-16103
Spotje says:
June 21, 2013 at 2:45 pm
Buurtbewoners vertellen over angst voor de politie, hoe een familielid om onbekende redenen door een bende werd opgehaald waarna men niets meer van hem vernam. Bendeleiders en een huurmoordenaar praten over geld betalen aan de politie zodat ze met rust gelaten worden en ze vertellen hoe ze de orde handhaven, hoe huurmoorden in hun werk gaan en hoe geliefd men is bij het volk.”"

Sorry maar Heeft Men het hier over Holland of de europese unie?

Van begin dat de bankiers met rechtbanken de Bevolkingen leeg roofden en kaal plukten deden ze al dat. Ook al de heksenvervolgingen en inquisities dat aangevers heel de eigendommen van de aan gegevenen saampjes deelden als heden ook het geval maar Men Ziét het niét.

En dát spoorloos verdwijnen? Hier verbranden ze Jé Klokkenluiders Getuigen Slachtoffertjes langzaam récht vóór Ogen sadistisch áf en draineert met hiér en dáár een martelingetje elk Leven en Druppel van Hoop er uit. Noemen ze récht en is ontzettend duur ook .. Of Je hebt op eens radioactieve microscherven met luchtdrukaparaten in de super af geschoten in Je Rug en even later rare kanker! Af en toé dan een Detector langs Je Lichaam halen is als Klokkenluider Geen overbodige luxe hiér! Maar dát IS nóg spoorlozer verdwijnen…Oep´s …is ie wéhegh? jammer he…hehe? Uw plaatselijke politieburo afdeling recherche kan u vérder informeren!


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#comment-16102
Spotje says:
June 21, 2013 at 2:32 pm
Hele kratten népmartelaren … hele kratten nepmartelaren en nepreligien afgeleidden verdraaingen vervalsingen lookalikes al eeuwen zelfs. Tien verschillende geschiedsversies pér Geval er bij.

Hen een gewoonte als dagelijks werk en chaos voor Ons waar in zij in Onze verwarde Wereldjes rónd plunderen en rapen wát ze wilden Ons tegen elkaar misbruikende als goedkoopste soldaatjes en hoertjes.Democratie religie en politiek wetenschappen scholen en recht hun beste meest slinkse wapens…en met drugs geweld martelen en gif afhankelijk van hún ziekenhuizen hún doktoren …hún economie hún leningen hún geloof hún wetenschap hún farma … hún goetheit Mensen eter economie! Totaal gewetenloos totaal onbarmhartig en onmenselijk.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#comment-16101
Spotje says:
June 21, 2013 at 2:24 pm
Ehhmm manning wikileaks is alles ook maar psycops psyops van de israelische geopolitike belangen Hóórrr.

Wikileaks was van begin al als false flag opgezet om Geheimenverklappers Klokkenluiders af te vangen traceren en doden. Zo als meeste alternatieve media zoals meeste misbruikbestrijders zoals ALLE onderzoekscommisies…en elke rechtbank die immers ALLEMAAL OOK vol op in dé lusten en plunder van decennia zaten en aan alle plunder en bedrog en misbruiken der banken mee deden….Manning om de internationale anti terrorismenpolitiek van een Fake fundament te voorzien alsmede al de hetse en oproer tegen manning en al de media hysterie er om dat ook is om er een idee van echtheid aan te kleven.

Áls wikileaks ÁLS manning ECHT WAREN Gewéést hadden ze GEEN SECONDE media tijd GEHAD! Al dat ze publiceerden en vertoonden ook maar ENKEL om de aslamieten tegen Òns en Ons tegen de islamiet op te hitsen.EXACT het anti terrorismenterrorisme van hen. Hád je dán Mijn Verhalen al eens 1 Seconde érgens op TV Gezien van de chronische internationale massrapes drogeringen genociden misbruiken op/via schooltjes dat Wél Wereldwijd heel Bekend is? Of hoé de vaccinaties de exterminaties dienen en verbergingen van de misdaden op die schoolreisjes en nu Pás in Japan Beginnen Schellen te Doen Vallen? Hiér geen Létter er om. Al die media laat Je enkel weten en zien wat hen uitkomt cq israel en daar achter de adel en bankiers.

ALLEEN AL aan het Feit dát wikileaks op alle media en tv vol op Wereldwijd geintroduceerd wérd HAD MEN Kunnen WETEN dat het een bankierstool IS EN WAS als anonymous als occupy OOK!

Geef die tijd en aandachtopvreter nummer zó veel Gewóon een SCHOP!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16097
Spotje says:
June 21, 2013 at 1:48 pm
Heehee deze tekst heeft u van boinnk.nl he? Bent u sietze werkman? Dat zou wel getimed passen in dat u Mij wél moet hebben de laatste tijd verhevigd “”as if a personal grunch…en uw algemene gedrag en bijdragen ván begin hier zou verklaren. Alles omdraaien en dé Slachtoffers van exact hetzelfde insinueren beschuldigen IS 1 der vele misdaden en demonien van de op schoolreisjes Kinderen verkrachtende en programmerende meute drek dat ze zijn.

“”want aan de hand van uw foto ziet ik al kenmerken of van een vage rabbijn die de hele tijd dis informatie geven”"

Kan Me Voorstellen dát alleen een sietze werkman “dé met nog een ander boinnk Kinder verkrachtersinfiltrant” van de ivo opsteltenmafia dán een dergelijke fanatieke slinkse wrok vertoond in zijn bijdragen hiér?

Bent u sietze werkman?
Het zij zo een cyberrat van de staat van haat die Me overal als een loops teefje volgt Mijn Bijdragen optekent en tegen Me poogt te misbruiken?

boinnk.nl/blog/59444/de-kant-en-klare-oplossing-voor-ouders-met-kinderen-die-gedragsproblemen-hebben-zoals-onder-andere-autisme-is-wellicht-teveel-gezegd-maar-zeer-opmerkelijke-verbeteringen-en-ook-daadwerkelijke-doorbra/comment-page-1/#comment-216836
Timon says:
17 juni 2013 om 13:29
Ja maar deze sietze werkman is een joodse rabbi. Uiteraard hebben kinderen dan gedragsproblemen en dat hebben alle kinderen van en die mét die cultuur kinder verkrachterscultuur te maken hebben. En dán ons pilletjes en poeiertjes er om aansmeren om de gevolgen?

De besnijdenissen al een zwaarste misdaad. henrymakow.com/2013/05/circumcision-is-trauma-brainwashing.html

Het is ten allerzeerste aan te raden NIETS van deze meneer aan te nemen daar het ten kwade zal zijn als ook u al weer in deze tekst kunt konstateren dat ook deze heer alle problematiek van kinderen duivels terug werpt op de eigen ouders terwijl die zelf vast wel die kindertjes eerst zelf heeft verkracht of niet meneer sietze deskundige werkman?

Dan de drugs alcohol tabak chemicalien en medicijnen martelingen en zeer langdurige verkrachtingen op de schoolreisjes nog? Of niet meneer werkman?

Dat demonisch terug werpen op ouders van alle oorzaken der problematiek van kinderen deed jeugdzorg en de vara ook al als of zij al die misdaden van jeugdzorg zouden hebben aan gericht. Heden weten we wel beter die allerlaagste rátten! nrc.nl/nieuws/2012/05/01/kind-in-tehuis-drie-keer-vaker-slachtoffer-van-seksueel-misbruik/

# De rabinale infiltrant sietze werkman verdenkingen op boinnk.nl en bedoelingen er mee
http://www.twitlonger.com/show/n_1rkuo62


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16093
Spotje says:
June 21, 2013 at 1:20 pm
Uiteráárd zit israel dat om dé hoek ligt dáár weer vól óp in als die niet al vlijtig ORGANEN aan het roven zijn!

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16092
Spotje says:
June 21, 2013 at 1:19 pm
Kan Me Voorstellen dat heel de hysterie in en voor al over syrie IS om de Exterminatie van Somalie en grootscheepse Slaven handel met Somaliers te verbergen??? ZÒ dekten ze ook al een 113 jaar(al sinds ca 1900) al hun holocausten die ze plegen áf door over een “éigen Valse holocaustclaim steeds propaganda te voeren en dát als enige waarheit aan het licht te laten Alle Andere ECHTE Holocausten er mee begravende en daarmee ENIG Holocaustontkenners ZIJN!

RÈKEN MÀÀR dat het in Somalie NIÈT Pluis IS!


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16091
Spotje says:
June 21, 2013 at 1:08 pm
Rechtzalen zijn een deel van de internationale Mind control psyops; nog nooit Beseft dát die rechtzalen exact als de Kinder schoolzaaltjes ingedeeld zijn mét de Burger ook even laag lager dán die satansbraten?

Vreugher smeerden die zelfs Mensenbloed in de rechtzalen dar dit mede onderdeel is van de psyops gedurende de schoolreisjes en mede omdat dit diepste Angsten wekt op gegeten te worden daar deze asiaat afrikaan en ook allochtoon als Mensen eter kwam en de bankiers en eliten het zich heden nog regelmatig lieten smaken.

Ook altijd Vragen aan advocaten(inonit en medegangbangers) ovjs en rechters óf ze Kinderen misbruikt hebben óf ze mensenvlees gegeten hebben óf ze Mensenbloed gedronken hebben. Oa in kader van hun machtsrituelen waar ze Mij ook menig vaatje getapt hebben.

Dat Mensenbloed in de rechtzalen behoefde Men geen eens te Zien want U Bent extreemst Véél Gevoeliger en Capabeler dan U Weet en het onbewuste Besef van extreemst Levensgevaar deed al elk Recht en Fatsoen dé dás óm nog voor Men Goed en Wel plaats had genomen wegens de Bewsutzijnsvernauwingen en verlamming.

Met Speurhonden eens door die zalen van Oude data Lopen zou wel eens verrassingen Doen Vinden.

Ook al eens Bedacht dat het begraven van al die “heiligen” IN KERKEN wel eens NIET Eerbetoon IS Máár Bedreiging Juist van de Bevolkingen zoals hun kruissymbool ook des doods en dat des duivels en de ondergang van Europa IS? Ván toen ze al als romeinen honderdenduizenden mensen kruisigden ondermeer een 500 per dag rondom hun vroegmiddeleeuwse middellandse Zeegebied? Dat de pausen dé Ogen van ONze Leiders en hun Opposities die ze allemaal lieten Vermoorden spaarden en zó collectieve Angsten voor Zién en Wéten creerden? Veel Kinder verkrachtingen zijn gebaseerd óm dát Zién te verblinden van zo jong mogelijk af aan al preferably als Pas Geborenen en Babies al. Dé Waarheid en Realiteit zo begraven voor wat leugens slavernij en misbruik als bestaan als maatschappij en beschaving.

Al eens Opgemerkt hoé zwart alle mensen van de doodsangsten op Baby/Pas Geborenen level worden áls de priester een Pas Geborene dóópt?


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16090
Spotje says:
June 21, 2013 at 12:45 pm
Ja Brown op de motor is ten minste een Eerlijke beroving.

Eerlijke beroving: Ik overval u hier met uw geld

Een officiele beroving: U moet U van ons schuldig en minderwaardig voelen een crimineel zelfs en wáár Is Uw Geld….en Uw Maagdelijke Kinderen..bwt we roven ook Huizen en Eigendommen Land Grond en Toekomsten…en dáar Mag U niets Van Zeggen maar dient ons mét Uw Kind te verheerlijken terwijl u onze dagelijkse kwakjes als loon en beloning slikt

Wát we van U roven kunt U later weer lenen tegen een gunstig tarief..áls U Nog Leeft dat Heet. Uw Kind Mag U van Genieten in onze bordelen tegen een sacht preisje samen met alle anderen waar tegen Zij/Hij toch al nooit een Kans Tegen Had. Uiteráárd Protesteren Dezen niet meer maar slikken dés te beter om zo méér.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16087
Spotje says:
June 21, 2013 at 12:36 pm
Weet niet of u het Belangrijk Vindt Maar Wilt u Wél de Consequenties Beseffen van wat u doet en hoé u zélf daar van geboorte af aan ook en dé zelfde last en daders van heeft? Wilt u dat continueren enkel omdat u er in getrapt bént daar aan méé te doén?

Met china bent u abuis in zoverre dat dit al drie britse oorlogen om de papavers_opium voor de kiezen kreeg daar geheell het bankairelitaire ethablishment aan de heroine was al 2000 jaar en langer waar zelfs duizenden jaren oude cocainesporen in hun mummies gevonden zijn wát een toen al connectie met de Amerika´s laat Ontdekken.

De britse legers al snel na de komst van de bankiers ahw hun eigendom en slaaf hebben Wereldwijd en eeuwen lang voor de bankiers de Wereld geplunderd alsmede de aanzet tot de tweede ronde exterminaties gegeven en mee geholpen ná dat deze asiaat cq chinese bankiers cq keizers van china klaar waren Ierland 1820 te veroveren en uit te roeien. Die tweede ronde begonnen ze via Scandinavie doorstomende via de krimoorlogen naar Rusland en via dát terug richting Europa en de Wereldoorlogen ondermeer veroorzaakten cq begonnen én dóor naar israel en middenoosten…

Ook de grote hongersnood de eerste grote hongersnood dat op Tv vertoond werd biafra was een bankiers ops door dat zelfde britse leger en de bp oliebelangen en de Nigeriaanse burgers werden in deze media snel biafranen genoemd om elke associatoie met Nigeria te verbreken en tegelijk de misdaden in Nigeria met de Slachtoffers Zélf áf te leiden en de woestijnen met drie miljoen in gejaagd en stierven daar allen …ondanks de opeens bestaande hulporganisaties riepen “heeft u nog wát Geld voor die Arme stakkers. Hulporganisaties een psyops om exterminaties en genociden af te dekken. U zult wel alles van die anderhalf paardekop in syrie weten Máár hoé gaat het dé 10 miljoen in hongersnood in Soamnlie eigenlijk? Leven die Nog Wel? Heeft uw wel Weet dat die hongersnood door 6000ton van monsantos agent orange veroorzaakt werd?

Maakt u zich Geen illusies dat áls deze meute dit type u uw laatste darmpjes óóf gefileerd heéft ze óók u en dat al meermalen poogden vóór dóod zullen achterlaten.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/brazilianen-zijn-een-voorbeeld-voor-wakker-versuft-en-dom-nederland/#more-13482
Sja bankier von hirsch is ca 1890 naar brazilie gegaan en zullen ook daar dé horden stjekaslachter wel binnen gedruppeld zijn daar mee in het kader van het zionistisch plan der Wereld verovering en exterminatie der Mensheid wát ze zélf zijn en dat dus een vicieuse cirkel IS al 8000 jaar that is by order van een farao die mede dé marrokkanen ook gelijk af richtte om geheel Europa te Vermoorden en verkrachten over al waar ze een Teken Noah´s bespeurden in de Mensen en Kinderen aka Noah´s Volken om zeep helpen. Die dat tm heden nóg deden ook.Zeer beruchte Kinder verkrachters. Al die zuidelijken ook en van culture en religie zelfs...faraoische geloven aka satanismen. Ook geheel de wetgeving is talmudisch en hangt van de satanisten aan elkaar.


http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16077
Spotje says:
June 21, 2013 at 10:46 am
Oh Herinner Me van de schoolreisjes dat een rechter salomonson (die van die martelkelder) er was en Ons de vrese der wet er in ramde. Oa gilde die dat hij dé wét was en Wij imperfect en slecht en daar bij zat hij met zijn dikke reet op Mijn Rug waarmee Ik half op een tafel was gelegd en dus al snel out ging. Als Ik in de buurt van rechtbanken kwám of erger nog “er in dan zat gelijk die hele dikke reet óók op Mijn Rug en kon er alleen mét allergrootste inspanning een Woord dat Verstandig was er uit komen. In den beginne niks eigenlijk door die martelingen en verstikkend Angsten.

Al die rechtbanken zijn van dat soort satanistenkelders en moeten We bij creaturen komen die We van Kind af aan vóor alles vrezen. Ook enormste Angsten voor politie agenten overheden media spreken en in openbaarheen treden trapten neukten martelden en ramden ze er in op de tál van schoolreisjes die We dé jaren voor dé Kiesjes kregen. Naast uiteraard dé drugproblematieken van tabak alcohol heroine lsd ghb etcectetc. Konder eigenlij gelijk door naar het ziekenhuis al waar bendelid edith schippers dan hun misdaden om zit te zetten in louter klinkende munt en bestaansrecht voor deze rechtbankmeute van de bordelen en hebzucht met achter hen hun echte bazen dé bankiers voor wie zij Ons moeten onderdrukken en mennen. Alle bestuurstuig academici ministers presidenten rabbis mediapersoneel etc komt rechtstreeks van de tavistokinstituten van de bankiers waar bij eenieder overziet dat de schooltjes langs geheel de lijn ÒÒK tavistokinstituten zijn. Dát behalve dé liters sperma tussen de lessen dóor merkte We helemaal óp de schoolreisjes steeds weer elke keer en niet een over geslagen. En mét het feminisme hebben ze zelfs Creches gebracht op gedrongen verplicht en tót tavistokinstituten gemaakt incluis bordeel voor de afrikaan allochtoon nepjoden en de bestuurslagen van de plaatselijke omgeving. Niet om niets moeide job cohen zich met de hofnatzaak en was drent al snel buiten beeld dé Kinder pooier en kreeg een Ouder 2006 al een exorbitante boete van job cohen omdat ze toén al Aangifte Wilde Doen Wegens misbruik van Haar Kind. Alleen al hoé veel méér misbruiken verkrachtingen en Leventjes die daar mee extra verwoest heeft is maar raden.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16066
Spotje says:
June 21, 2013 at 10:25 am
http://hoeiboei.blogspot.nl/2009/12/de-kracht-van-de-rede-2-oriana-fallaci.html

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16065
Spotje says:
June 21, 2013 at 10:04 am
Dat is Vancouver en dat is helemaal door de asiaten/chinesen in genomen. Drugs en Mensenhandel richting Asie en zal ook wel de verdwijning van een 890.000 Mensen per jaar in Amerika mee te maken hebben waar van er 490.000 Kinderen. Hun israel roofde er ook honderdenduizenden Kinderen mee Europa uit voor in en na de oorlog en heden nog met een zwijgende verzwijgende eucommise 1 miljoen Kinderen per jaar . De slavenhandel gaat anders om immers ook van begin als en tierelier en ook china een grootverbruiker van Mensenlevens en Kinderen. In Mongolie hebben ze zelfs een aparte provincie waar ze de heen gesleepte Blanken kweken om van voorraad verzekerd te zijn. Uiteráárd hébben die geen Ménsenleven. http://news.yahoo.com/u-cites-russia-china-among-worst-human-trafficking-211732411.html

En als je bij de allochtoon Gaat Op Letten hoé veel Kindtjes die hebben met Blanke Kenmerken kun je ook bevroeden wát die deden hier van moment dat ze met die asiaat mee kwamen. Alles wát misdaad heet kwam van hen en met hen mee.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16063
Spotje says:
June 21, 2013 at 9:48 am
Reken maar dat de banken daar rijk vertegenwoordigd zijn en het een doorvoerhaven voor witwasgelden en drugs is.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16062
Spotje says:
June 21, 2013 at 9:45 am
Btw “réchtbanken ZIJN een deel van die onderdrukkingsstrategie en in die 14de eeuw dus als onderdrukkings en terreurwapen aan gelegd. Daar voor pllegden de nepjoodse rabbis nog het truckje van dé Vrouw van Karel V op gruwelijkst weerzinwekkende wijze te Vermoorden en Haar dermatig te draperen dát Anthony Hopkins nóg jaloers is. Karel V werd op slag waanzinnig en de rabbis drukten hun wet opleggingen er dóór…dé carolina wetgevingen en eeuwen van boute waanzin en willekeur volgden waar de nachtmerries van de Kindtjes van komen. Rechters hebben vaker meerdere titels waarvan rabbi er 1 IS omdat het ook een rascitsenzootje van jewélste is.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/21/micha-kat-zet-record-met-3-afgewezen-wrakingen-op-een-middag-in-de-pedograaf-nl-rechtszaak/#comment-16061
Spotje says:
June 21, 2013 at 9:40 am
Ja ze produceren voortdurende dit soort “shockerende berichtgevingen en waarschijnlijk om een Angstpsychose in stand te houden. Dat intimideerd dat hypnotiseert. Simpele samenspan aan al decennia voortdurende chronische staatsterrorismen waarbij elitair alle wetgeving en Goed Fatsoen aan dé laars gelapt wordt. Dé voortdurende bezuinigingsterreur en voortdurende bedreigingen er mee de belagingen en intimidatie van twitterjochies …alles is psyops acties van hun academisch instructeurs militaire psychologische oorlogvoering. Dit zijn bedreigings intimidatie onderdrukkings en vervolgingsmethoden die niet zó veel afwijken van dé eeuwen van christendom dat ze brachten en dat ook mee deden.

De eerste eeuw brachten ze dat christendom ter overweldiging van de Europese Volken en toen ze 14de eeuw zagen heel de Wereld nu onder de duim te hebben veranderden ze hun veroveringsoorlogen in onderdrukkingsoorlogen die tm heden doorgaan en elkmaal van andere jasjes andere technieken worden voorzien en de winsten gaan evenals toén nog steeds richting Oosten de chinese keizers.

Hoe het in Europa in de 14de eeuw en daar voor wás kun je heden zien aan wat nu in Afrika zich af speelt incluis dé Volken mass rapes en slaaf weg voeringen door oa hun .voc eucommisie naar elders.

Geen opmerkingen: